ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ: Δύο (2) αυτοτελείς, ανεξάρτητες ιδιοκτησίες που βρίσκονται σε οικόπεδο εκτάσεως 242,36μ2, εντός της πόλεως της Λάρισας, στη συνοικία «Ηπειρώτικα» ή «Νέα Πολιτεία», στο υπ’ αριθμόν 588Β Ο.Τ. και επί της οδού Ν. Καρούζου. 1) Την πλήρη κυριότητα του με στοιχεία Δέλτα τρία (Δ-3) οροφοδιαμερίσματος του τρίτου (Γ’) ορόφου, αποτελούμενο από δύο δωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, αποθήκη, διάδρομο, λουτρό – αποχωρητήριο και ένα ημιυπαίθριο χώρο προς τον ακάλυπτο με συνολική επιφάνεια 82,12μ2), 2) Την πλήρη κυριότητα της με στοιχεία Αλφα τρία (Α-3) αποθήκης, επιφάνειας καθαρής και μικτής 16,99μ2., 3) Την πλήρη κυριότητα σε ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου ενός διαμερίσματος με στοιχεία Δέλτα δύο (Δ-2) (κατοικίας) του πρώτου ορόφου, επιφάνειας 131 τ.μ..

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 27 Οκτωβρίου 2021

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

*ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ: Δύο (2) αυτοτελείς, ανεξάρτητες ιδιοκτησίες που βρίσκονται σε οικόπεδο εκτάσεως 242,36μ2, εντός της πόλεως της Λάρισας, στη συνοικία «Ηπειρώτικα» ή «Νέα Πολιτεία», στο υπ’ αριθμόν 588Β Ο.Τ. και επί της οδού Ν. Καρούζου. 1) Την πλήρη κυριότητα του με στοιχεία Δέλτα τρία (Δ-3) οροφοδιαμερίσματος του τρίτου (Γ’) ορόφου, αποτελούμενο από δύο δωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, αποθήκη, διάδρομο, λουτρό – αποχωρητήριο και ένα ημιυπαίθριο χώρο προς τον ακάλυπτο με συνολική επιφάνεια 82,12μ2), 2) Την πλήρη κυριότητα της με στοιχεία Αλφα τρία (Α-3) αποθήκης, επιφάνειας καθαρής και μικτής 16,99μ2., 3) Την πλήρη κυριότητα σε ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου ενός διαμερίσματος με στοιχεία Δέλτα δύο (Δ-2) (κατοικίας) του πρώτου ορόφου, επιφάνειας 131 τ.μ.. Αποτελείται από δύο δωμάτια, σαλοτραπεζαρία, καθιστικό, κουζίνα, αποθήκη, χωλ, διάδρομο και λουτροαποχωρητήριο, 4) Την πλήρη κυριότητα σε ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου της με στοιχεία Αλφα τέσσερα (Α4) διαιρεμένης ιδιοκτησίας, του πρώτου ορόφου, επιφάνειας 32,60 τ.μ., 5) Την πλήρη κυριότητα σε ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου της με στοιχεία Αλφα πέντε (Α-5) διηρημένης ιδιοκτησίας (γραφείου), του πρώτου πάνω από το ισόγειο ορόφου, επιφάνειας 34,97 τ.μ.

Οφειλέτης: ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΟΥΛΤΣΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Τιμή πρώτης προσφοράς: 1) 82.000,00 ευρώ, 2) 5.000,00 ευρώ, 3) 48.000,00 ευρώ, 4) 15.000,00 ευρώ, 5) 16.000,00 ευρώ

Συμβολαιογράφος: Δημήτριος Παπαστεργίου

Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr

Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑ

Επιστροφή στην αναζήτηση ακινήτων
Προηγούμενο άρθρο:
Επόμενο άρθρο: