ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ: 1). Ενα Αγροτεμάχιο ξερικό με 50 ελαιόδενδρα στη θέση «Πετρογέφυρο ή Κουνούκλα» της Τ.Κ. Καραιϊκων της Δ.Ε Μόβρης, εκτός σχεδίου πόλεως και οικισμού, εκτός ζώνης οικισμού, εκτός Ζ.Ο.Ε και Γ.Π.Σ άρτιο και οικοδομήσιμο, με πρόσωπο επί της Ε.Ο. Πατρών-Πύργου και έχει επιφάνεια 6.759,01 τ. μ., 2) Ενα Αγροτεμάχιο με τη διώροφη οικοδομή εμβαδού 76,57 τ. μ. ανά όροφο καθώς και με μια ετοιμόρροπη ισόγεια αγροικία επιφάνειας 60,00 τ. μ., στη θέση «Ρέθη ή Κουνούκλα» Τ.Κ. Καραιϊκων της Δ.Ε Μόβρης, εκτός σχεδίου πόλεως και οικισμού, εκτός ζώνης οικισμού, εκτός Ζ.Ο.Ε και Γ.Π.Σ άρτιο και οικοδομήσιμο, με επιφάνεια 26.074,02 τ.μ., 3)Ενα Αγροτεμάχιο ξερικό, στη θέση «Ρέθη ή Κουνούκλα» Τ.Κ. Καραιϊκων της Δ.Ε Μόβρης, εκτός σχεδίου πόλεως και οικισμού, εκτός ζώνης οικισμού, εκτός Ζ.Ο.Ε και Γ.Π.Σ άρτιο και οικοδομήσιμο με επιφάνεια 8.743,15 τ. μ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 27 Οκτωβρίου 2021

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

*ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ: 1). Ενα Αγροτεμάχιο ξερικό με 50 ελαιόδενδρα στη θέση «Πετρογέφυρο ή Κουνούκλα» της Τ.Κ. Καραιϊκων της Δ.Ε Μόβρης, εκτός σχεδίου πόλεως και οικισμού, εκτός ζώνης οικισμού, εκτός Ζ.Ο.Ε και Γ.Π.Σ άρτιο και οικοδομήσιμο, με πρόσωπο επί της Ε.Ο. Πατρών-Πύργου και έχει επιφάνεια 6.759,01 τ. μ., 2) Ενα Αγροτεμάχιο με τη διώροφη οικοδομή εμβαδού 76,57 τ. μ. ανά όροφο καθώς και με μια ετοιμόρροπη ισόγεια αγροικία επιφάνειας 60,00 τ. μ., στη θέση «Ρέθη ή Κουνούκλα» Τ.Κ. Καραιϊκων της Δ.Ε Μόβρης, εκτός σχεδίου πόλεως και οικισμού, εκτός ζώνης οικισμού, εκτός Ζ.Ο.Ε και Γ.Π.Σ άρτιο και οικοδομήσιμο, με επιφάνεια 26.074,02 τ.μ., 3)Ενα Αγροτεμάχιο ξερικό, στη θέση «Ρέθη ή Κουνούκλα» Τ.Κ. Καραιϊκων της Δ.Ε Μόβρης, εκτός σχεδίου πόλεως και οικισμού, εκτός ζώνης οικισμού, εκτός Ζ.Ο.Ε και Γ.Π.Σ άρτιο και οικοδομήσιμο με επιφάνεια 8.743,15 τ. μ 4) Ενα αγροτεμάχιο ξερικό, στην θέση «Ρέθη ή Κουνούκλα» Τ.Κ. Καραιϊκων της Δ.Ε Μόβρης, εκτός σχεδίου πόλεως και οικισμού, εκτός ζώνης οικισμού, εκτός Ζ.Ο.Ε και Γ.Π.Σ άρτιο και οικοδομήσιμο, εκτάσεως 10.034,98 τ. μ. 5) Ενα αγροτεμάχιο κείμενο στην θέση «Ρέθη ή Κουνούκλα ή Πετρογέφυρο» Τ.Κ. Καραιϊκων της Δ.Ε Μόβρης, εκτός σχεδίου πόλεως και οικισμού, εκτός ζώνης οικισμού, εκτός Ζ.Ο.Ε και Γ.Π.Σ σε καθαρά αγροτική περιοχή, άρτιο κατά κανόνα και οικοδομήσιμο με επιφάνεια 20.416,63 τ. μ., 6) Ενα αγροτεμάχιο με τη παλαιά γεωργική αποθήκη κατασκευασμένη πριν το 1970 με τσιμεντόλιθους, επιφάνειας 35,00 τ. μ. περίπου, στην θέση «Ρέθη ή Πετρογέφυρο ή Κουνούκλα» Τ.Κ. Καραιϊκων της Δ.Ε Μόβρης, εκτός σχεδίου πόλεως και οικισμού, εκτός ζώνης οικισμού, εκτός Ζ.Ο.Ε και Γ.Π.Σ άρτιο και οικοδομήσιμο, με πρόσωπο επί της Ε.Ο. Πατρών-Πύργου και επιφάνεια 4.004,33 τ. μ., 7)Ενα Αγροτεμάχιο ξερικό, στην θέση «Ρέθη ή Κουνούκλα» Τ.Κ. Καραιϊκων της Δ.Ε Μόβρης, εκτός σχεδίου πόλεως και οικισμού, εκτός ζώνης οικισμού, εκτός Ζ.Ο.Ε και Γ.Π.Σ άρτιο κατά κανόνα και οικοδομήσιμο, με επιφάνεια 26.602,79 τ. μ. 8) Ενα Αγροτεμάχιο ξερικό στην θέση «Ρέθη ή Πετρογέφυρο ή Κουνούκλα» Τ.Κ. Καραιϊκων της Δ.Ε Μόβρης, εκτός σχεδίου πόλεως και οικισμού, εκτός ζώνης οικισμού, εκτός Ζ.Ο.Ε και Γ.Π.Σ άρτιο και οικοδομήσιμο, με επιφάνεια 5.567,54 τ.μ. 9)Ενα Αγροτεμάχιο ξερικό στην ειδικότερη θέση «Ρέθη ή Πετρογέφυρο ή Κουνούκλα» Τ.Κ. Καραιϊκων της Δ.Ε Μόβρης, εκτός σχεδίου πόλεως και οικισμού, εκτός ζώνης οικισμού, εκτός Ζ.Ο.Ε και Γ.Π.Σ μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο, με επιφάνεια 2.999,00 τ. μ. 10) Ενα Αγροτεμάχιο ξερικό στην θέση «Ρέθη ή Πετρογέφυρο ή Κουνούκλα» Τ.Κ. Καραιϊκων της Δ.Ε Μόβρης, εκτός σχεδίου πόλεως και οικισμού, εκτός ζώνης οικισμού, εκτός Ζ.Ο.Ε και Γ.Π.Σ μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο, με επιφάνεια 1.000,04 τ. μ.11)Ενα Αγροτεμάχιο ξερικό στην θέση «Ρέθη ή Πετρογέφυρο ή Κουνούκλα» Τ.Κ. Καραιϊκων της Δ.Ε Μόβρης, εκτός σχεδίου πόλεως και οικισμού, εκτός ζώνης οικισμού, εκτός Ζ.Ο.Ε και Γ.Π.Σ άρτιο και οικοδομήσιμο, με επιφάνεια 9.136,61 τ. μ., 12)Ενα Αγροτεμάχιο ξερικό στην θέση «Ρέθη ή Πετρογέφυρο ή Κουνούκλα» Τ.Κ. Καραιϊκων της Δ.Ε Μόβρης, εκτός σχεδίου πόλεως και οικισμού, εκτός ζώνης οικισμού, εκτός Ζ.Ο.Ε και Γ.Π.Σ μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο, με επιφάνεια 2.976,20 τ. μ. 13) Ενα Αγροτεμάχιο ξερικό στην θέση «Ρέθη ή Πετρογέφυρο ή Κουνούκλα» Τ.Κ. Καραιϊκων της Δ.Ε Μόβρης, εκτός σχεδίου πόλεως και οικισμού, εκτός ζώνης οικισμού, εκτός Ζ.Ο.Ε και Γ.Π.Σ άρτιο και οικοδομήσιμο, με επιφάνεια 8.122,05 τ.μ. 14)Ενα Αγροτεμάχιο ξερικό στην θέση «Ρέθη ή Πετρογέφυρο ή Κουνούκλα» Τ.Κ. Καραιϊκων της Δ.Ε Μόβρης, εκτός σχεδίου πόλεως και οικισμού, εκτός ζώνης οικισμού, εκτός Ζ.Ο.Ε και Γ.Π.Σ μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο, με επιφάνεια 3.989,29 τ.μ. 15) Ενα Αγροτεμάχιο ξερικό με ελαιόδενδρα στην θέση «Καταράχι-Λόγγος» σύμφωνα με παλαιότερη ονομασία και «Ρέθη» σύμφωνα με νεότερη ονομασία, Δ.Κ. Κάτω Αχαϊας της Δ.Ε Δύμης, εκτός σχεδίου πόλεως και οικισμού, εκτός ζώνης οικισμού, εκτός Ζ.Ο.Ε και Γ.Π.Σ άρτιο κατά κανόνα και οικοδομήσιμο, με επιφάνεια 8.032,68 τ.μ., 16)Ενα Αγροτεμάχιο ξερικό με ελαιόδενδρα στην θέση «Καταράχι-Λόγγος» σύμφωνα με παλαιότερη ονομασία και «Ρέθη» σύμφωνα με νεώτερη Δ.Κ. Κάτω Αχαϊας της Δ.Ε Δύμης και εν μέρει Τ.Κ Καραιϊκων της Δ.Ε Μόβρης, εκτός σχεδίου πόλεως και οικισμού, εκτός ζώνης οικισμού, εκτός Ζ.Ο.Ε και Γ.Π.Σ άρτιο κατά κανόνα και οικοδομήσιμο με επιφάνεια 107.458,93 τ. μ.

Οφειλέτης: ΑΧΑΪΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Α.Ε.

Τιμή πρώτης προσφοράς: 1) 30.100,00 ευρώ, 2) 68.400,00 ευρώ, 3) 28.600,00 ευρώ, 4) 32.400,00 ευρώ, 5) 39.600,00 ευρώ, 6) 14.600,00 ευρώ, 7) 58.900,00 ευρώ, 8) 11.900,00 ευρώ, 9) 4.600,00 ευρώ, 10) 1.300,00 ευρώ, 11) 26.800,00 ευρώ, 12) 4.600,00 ευρώ, 13) 17.800,00 ευρώ, 14) 6.800,00 ευρώ 15) 25.700,00 ευρώ,16) 178.800,00 ευρώ

Συμβολαιογράφος: Παρθένα Χρυσανθοπούλου

Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr

Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ

Επιστροφή στην αναζήτηση ακινήτων
Προηγούμενο άρθρο:
Επόμενο άρθρο: