ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Ζ. ΛΕΥΚΟΦΡΥΔΟΥ Ι.Κ.Ε.

Διακριτικός Τίτλος : dimoprasion.gr

Νόμιμος Εκπρόσωπος : Ναυσικά Λευκοφρύδη
Διευθυντής Ιστοσελίδας : Ναυσικά Λευκοφρύδη
Διευθυντή Σύνταξης : Ιωάννης Λευκοφρύδης
Ιδιοκτησία : ΖΩΗ ΛΕΥΚΟΦΡΥΔΟΥ ΙΚΕ
Διαχειριστής / Δικαιούχος domain : ΖΩΗ ΛΕΥΚΟΦΡΥΔΟΥ ΙΚΕ

ΑΡ. ΓΕΜΗ : 922301000

ΑΦΜ 082757804

ΔΟΥ Α΄ΑΘΗΝΩΝ

ΕΜΜ . ΜΠΕΝΑΚΗ 10 & ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 57

10564 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ . 210-3215692 FAX 210-3215877

Email: dimonews@dimoprasion.gr

Συμμόρφωση με τη σύσταση (ΕΕ) 2018/334

Η εταιρεία ΖΩΗ ΛΕΥΚΟΦΡΥΔΟΥ ΙΚΕ ως δικαιούχος του ιστοτόπου dimoprasion.gr  δηλώνει ότι είναι συμμορφωμένη με την Σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2018, σχετικά με μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο και ότι λαμβάνει μέτρα για την αφαίρεση και διαγραφή κάθε μορφής παράνομου περιεχομένου για την άρση κάθε ενδεχόμενης δυσμενούς συνέπειας για τους χρήστες, για άλλους θιγόμενους πολίτες και επιχειρήσεις, αλλά και για την κοινωνία στο σύνολό της.
Παράνομο περιεχόμενο, κατά την έννοια της Σύστασης θεωρείται κάθε πληροφορία που δεν συνάδει με το ενωσιακό δίκαιο ή το δίκαιο του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.
Το dimoprasion.gr σεβόμενο την ελευθερία της έκφρασης και πληροφόρησης σε συνδυασμό με τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τον ανταγωνισμό και το ηλεκτρονικό εμπόριο, λαμβάνει αποτελεσματικά και κατάλληλα μέτρα προκειμένου αφενός μεν να προληφθεί η υποβολή κακόπιστων αναγγελιών και άλλων μορφών καταχρηστικής συμπεριφοράς, αφετέρου δε να διασφαλίσει την αποτελεσματική αφαίρεση παράνομου περιεχομένου.
Το dimoprasion.gr κατά την τήρηση της Σύσταση και τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας έχει το δικαίωμα να αρνείται δημοσιεύσεις που κρίνει ότι αποτελούν παράνομο περιεχόμενο ή και να διαγράφει αντίστοιχο περιεχόμενο χωρίς να ενημερώνει τους χρήστες ή να λαμβάνει την άδειά τους στο πλαίσιο των προνοητικών μέτρων για την αντιμετώπιση του παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου που εκτίθενται στη Σύσταση.
Το dimoprasion.gr δικαιούται να αναμορφώνει την παρούσα σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες Συστάσεις ή τα ληφθέντα από την πολιτεία νομοθετικά μέτρα.