ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ: 1)Ενα οικόπεδο με τη διώροφη οικία, το οποίο βρίσκεται μέσα στα όρια του οικισμού. Το οικόπεδο έχει έκταση 473,50 τμ. και η οικοδομή αποτελείται από τα ακόλουθα επίπεδα, με τις αντίστοιχες επιφάνειες: α) Υπόγειος όροφος επιφάνειας 60,18τ.μ, που αποτελείται από ενιαίο χώρο βοηθητικής χρήσης ,β) Ισόγειος όροφος επιφάνειας 60,18τ.μ, που περιλαμβάνει δύο δωμάτια και χωλ, όπου βρίσκεται η σκάλα ανόδου στον Α όροφο. γ) Ισόγεια προσθήκη κατ’ επέκταση επιφάνειας 17,69τ.μ, που περιλαμβάνει κουζίνα και λουτρό. δ) Α όροφος επιφάνειας 60,18τ.μ, αποτελούμενος από δύο δωμάτια, χωλ και η σκάλα κατακόρυφης επικοινωνίας των δύο ορόφων της οικοδομής.2) Ενα αγροτεμάχιο στη θέση «Τριφυλλάκι ή Τριφλάκι-Στέφενα»,της κτηματικής περιφέρειας της Τοπικής Κοινότητας Παυλόπουλου, έκτασης 1.569,11 τμ., 3) Ενα αγρό ξηρικό που βρίσκεται στη θέση «Καστράκια»,της κτηματικής περιφέρειας της Τοπικής Κοινότητας Παυλόπουλου, ο οποίος απέχει 450,00 μέτρα μ από τον οικισμό και έχει εμβαδόν 2.161.78 τμ., 4) Ενας αγρός που βρίσκεται στη θέση «Ράχη» της κτηματικής περιφέρειας της Τοπικής Κοινότητας Παυλόπουλου, το οποίο απέχει 150,00 μέτρα από τον οικισμό και στερείται δρόμου με εμβαδό 2.831,44τμ.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 27 Οκτωβρίου 2021

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

*ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ: 1)Ενα οικόπεδο με τη διώροφη οικία, το οποίο βρίσκεται μέσα στα όρια του οικισμού. Το οικόπεδο έχει έκταση 473,50 τμ. και η οικοδομή αποτελείται από τα ακόλουθα επίπεδα, με τις αντίστοιχες επιφάνειες: α) Υπόγειος όροφος επιφάνειας 60,18τ.μ, που αποτελείται από ενιαίο χώρο βοηθητικής χρήσης ,β) Ισόγειος όροφος επιφάνειας 60,18τ.μ, που περιλαμβάνει δύο δωμάτια και χωλ, όπου βρίσκεται η σκάλα ανόδου στον Α όροφο. γ) Ισόγεια προσθήκη κατ’ επέκταση επιφάνειας 17,69τ.μ, που περιλαμβάνει κουζίνα και λουτρό. δ) Α όροφος επιφάνειας 60,18τ.μ, αποτελούμενος από δύο δωμάτια, χωλ και η σκάλα κατακόρυφης επικοινωνίας των δύο ορόφων της οικοδομής.2) Ενα αγροτεμάχιο στη θέση «Τριφυλλάκι ή Τριφλάκι-Στέφενα»,της κτηματικής περιφέρειας της Τοπικής Κοινότητας Παυλόπουλου, έκτασης 1.569,11 τμ., 3) Ενα αγρό ξηρικό που βρίσκεται στη θέση «Καστράκια»,της κτηματικής περιφέρειας της Τοπικής Κοινότητας Παυλόπουλου, ο οποίος απέχει 450,00 μέτρα μ από τον οικισμό και έχει εμβαδόν 2.161.78 τμ., 4) Ενας αγρός που βρίσκεται στη θέση «Ράχη» της κτηματικής περιφέρειας της Τοπικής Κοινότητας Παυλόπουλου, το οποίο απέχει 150,00 μέτρα από τον οικισμό και στερείται δρόμου με εμβαδό 2.831,44τμ.Είναι μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο. Βρίσκεται πολύ κοντά στα όρια του οικισμού και είναι προσβάσιμο μόνο μέσω μονοπατιού, 5) Ενας αγρός που βρίσκεται στη θέση «Καπέλλια», της κτηματικής περιφέρειας της Τοπικής Κοινότητας Παυλόπουλου, ο οποίος απέχει 500μ από τον οικισμό και έχει πρόσβαση σε αγροτικό δρόμο, με εμβαδόν 2.382,63 τμ. Βρίσκεται σε ακτινική απόσταση 500μ περίπου από το κέντρο του οικισμού, 6) Ενας αγρός ξηρικός που βρίσκεται στη θέση «Αντώνη», της κτηματικής περιφέρειας Παυλόπουλου με εμβαδόν 3.726,53 τμ, ο οποίος απέχει από τον οικισμό περί τα 2,7 χλμ και στερείται δρόμου. Βρίσκεται σε ακτινική απόσταση 2.700μ περίπου από το κέντρο του οικισμού, σε υψόμετρο 1150μ και δεν διαθέτει πρόσωπο σε κοινόχρηστη οδό.

Οφειλέτης: ΕΛΕΝΗ ΧΑΒΕΛΛΑ

Τιμή πρώτης προσφοράς:1)30.000,00 ευρώ, 2) 4.000,00 ευρώ, 3) 650,00 ευρώ, 4) 1.400,00 ευρώ, 5)1.400,00 ευρώ, 6) 550,00 ευρώ

Συμβολαιογράφος: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΛΙΣΟΒΑΣ

Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr

Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

Επιστροφή στην αναζήτηση ακινήτων
Προηγούμενο άρθρο:
Επόμενο άρθρο: