Σε πλειστηριασμό το οικόπεδο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΥΠΟΥ – “ΕΥΡΩΠΗ”

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 15 Ιουλίου 2019

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: TOP διακηρύξεις

Ενα οικόπεδο εκτάσεως 17.491,31 τ.μ. μέσα στο οποίο υπάρχει κτίριο στην Παιανία Αττικής στη θέση ΠΟΥΣΙ ΧΑΤΖΗ και επί της οδού Ερμού χωρίς αριθμό.
Επί του οικοπέδου έχει ανεγερθεί βιομηχανικό κτίριο (κέντρο συσκευασίας και διανομής ημερήσιου τύπου) συνολικής έκτασης 12.754,79 τ.μ.
Οφειλέτης : “ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ-ΕΥΡΩΠΗ”
Τιμή πρώτης προσφοράς : 7.000.000,00 ευρώ

Συμβολαιογράφος :Βαρβάρα Σγούρα
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021