ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ: α) Το διαμέρισμα με τα στοιχεία ΒΗΤΑ ΤΡΙΑ (Β-3) του δευτέρου ορόφου, αποτελείται από είσοδο, ένα καθημερινό-κουζίνα, λουτρό, δύο κοιτώνες, ημιυπαίθριο χώρο και βεράντες και έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα (70,00) τ.μ., β) Η αποθήκη με τα στοιχεία ΑΛΦΑ ΠΙ ΠΕΝΤΕ (ΑΠ-5) του υπογείου αποτελείται από ένα χώρο και έχει επιφάνεια 20,10 τ.μ.Τα ακίνητα είναι σε πολυκατοικία στη θέση «Σαμακιά» ή «Αρόη», στη διασταύρωση των οδών Συνταγματάρχου Ζήση αριθμ. 106 και Συνταγματάρχου Ζήση, αρ. 103.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 27 Οκτωβρίου 2021

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

*ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ: α) Το διαμέρισμα με τα στοιχεία ΒΗΤΑ ΤΡΙΑ (Β-3) του δευτέρου ορόφου, αποτελείται από είσοδο, ένα καθημερινό-κουζίνα, λουτρό, δύο κοιτώνες, ημιυπαίθριο χώρο και βεράντες και έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα (70,00) τ.μ., β) Η αποθήκη με τα στοιχεία ΑΛΦΑ ΠΙ ΠΕΝΤΕ (ΑΠ-5) του υπογείου αποτελείται από ένα χώρο και έχει επιφάνεια 20,10 τ.μ.Τα ακίνητα είναι σε πολυκατοικία στη θέση «Σαμακιά» ή «Αρόη», στη διασταύρωση των οδών Συνταγματάρχου Ζήση αριθμ. 106 και Συνταγματάρχου Ζήση, αρ. 103.

Οφειλέτης: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΩΛΟΣ

Τιμή πρώτης προσφοράς: 77.000,00 ευρώ

Συμβολαιογράφος: Βασιλική Παπαγεωργίου

Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr

Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΠΑΤΡΑ

Επιστροφή στην αναζήτηση ακινήτων