ΕΡΓΟΣΕ: Βίντεο αποκαλύπτει την υπογειοποίηση Σιδηροδρομικού Διαδρόμου στα Σεπόλια

H υπογειοποίηση του Σιδηροδρομικού Διαδρόμου στα Σεπόλια αφορά την κατασκευή τετραπλού σιδηροδρομικού διαδρόμου συνολικού μήκους 2,36 χλμ., εκ των οποίων τα 1,5 χλμ. περίπου είναι πλήρως υπογειοποιημένα. Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται 2 νέες πεζοδιαβάσεις στην οδό Ξανθίππης και στην οδό Ξένου, και 2 κτήρια για την εξυπηρέτηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Η κατασκευή ξεκινά από την έξοδο του Σιδηροδρομικού Σταθμού Αθηνών προς Θεσσαλονίκη και καταλήγει στις Τρεις Γέφυρες στην περιοχή Σεπολίων του Δήμου Αθηναίων.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 66,58 εκ. ευρώ και αναμένεται να συμβάλει στην βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της σιδηροδρομικής γραμμής στην περιοχή υπογειοποίησης και παράλληλα θα αυξήσει κατακόρυφα τη χωρητικότητα και τη δυναμική του δικτύου. Η ολοκλήρωσή του θα πραγματοποιηθεί το 2023.
Επαναπιστοποίησε το εταιρικό της σύστημα ποιότητας
Η ΕΡΓΟΣΕ απέδειξε έμπρακτα την προσήλωση της στην αποτελεσματική και αξιόπιστη εκτέλεση του σημαντικού ρόλου που έχει αναλάβει για τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου, λαμβάνοντας εκ νέου πιστοποίηση ποιότητας για τις υπηρεσίες διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων και μη έργων.
Τη Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021 πραγματοποιήθηκε τελετή απονομής στην ΕΡΓΟΣΕ του πιστοποιητικού συμμόρφωσης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 από το φορέα πιστοποίησης TUV HELLAS (TUV NORD).
Η ΕΡΓΟΣΕ διαθέτει από το 2002 πιστοποιημένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001 αναφορικά με τις υπηρεσίες διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων (ή Μη) έργων που αφορούν στον προγραμματισμό, στις μελέτες, στην παροχή υπηρεσιών, στις προμήθειες και στις κατασκευές σιδηροδρομικών έργων.


Η εταιρεία παρέχει τις υπηρεσίες της για πάνω από 24 συναπτά έτη και έχει εξασφαλίσει την αναγκαία επάρκεια οργάνωσης, δομής και συστημάτων, ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά και με αξιοπιστία στην υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων.
Η απονομή του Πιστοποιητικού πραγματοποιήθηκε από το Διευθύνοντα Σύμβουλο της TUV HELLAS (TUV NORD) κ. Σάββα Πελτέκη, παρουσία και της κας Βασιλικής Καλαμποκίδου, Vice President System Certification της TUV HELLAS (TUV NORD) σε ειδική εκδήλωση στα γραφεία της ΕΡΓΟΣΕ, με τη συμμετοχή της Διοίκησης της εταιρείας.