Η αρχή της συμπληρωματικότητας πυλώνας για το ΑΕΠ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 14 Σεπτεμβρίου 2021

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: OIKONOMIA, ΕΛΛΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: , ,

Αρθρο του Δρος Αθανάσιου Κελέμη, Γενικού Διευθυντή του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου

Από την πρώτη φάση της πανδημίας, αναλυτές και οικονομολόγοι προέβλεπαν ότι η εξέλιξη του ΑΕΠ της χώρας, όπως και των περισσότερων εθνικών οικονομιών, θα είχε σχήμα «V». Ηδη τα πλέον πρόσφατα στοιχεία το επιβεβαιώνουν. Το 2020 το Εθνικό Ακαθάριστο Προϊόν της Ελλάδας εμφάνισε στοιχεία βαθιάς ύφεσης, κλείνοντας στο -8,2%, ενώ, φέτος, και από το α’ εξάμηνο το σκηνικό ανατράπηκε πλήρως. Μετά και το ιδιαιτέρως αισιόδοξο δεύτερο τρίμηνο οπότε το ΑΕΠ κατέγραψε αύξηση 16,2%, στο εξάμηνο ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας διαμορφώθηκε στο +7% και οι προβλέψεις για το φετινό 12μηνο από το +3,5% που εκτιμούσε αρχικά η κυβέρνηση αναθεωρούνται προς το +5%, ίσως και υψηλότερα, σε ετήσια βάση.
Τα ανωτέρω καθιστούν ξεκάθαρο ότι, η ελληνική οικονομία περνά σε φάση σταδιακής ανάταξης προς την κανονικότητα. Προς μια κανονικότητα με βασικά στοιχεία στήριξης τα ισχυρά εργαλεία χρηματοδότησης, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ, η ΚΑΠ, αλλά και τα νέα κεφάλαια που θα προέλθουν από μηχανισμούς όπως η EBRD, η ΕΤΕπ κι η ΕΑΤ, το εγχώριο τραπεζικό σύστημα και φυσικά τους εγχώριους και ξένους επενδυτές.
Με άλλα λόγια, αυτό το οποίο δεν θα λείψει για την επόμενη μέρα της ελληνικής οικονομίας είναι οι κεφαλαιακοί πόροι. Οι πηγές χρηματοδότησης δείχνουν πλήρως εξασφαλισμένες, τουλάχιστον από το σκέλος των μηχανισμών, και απολύτως επαρκείς για την απρόσκοπτη υλοποίηση του στρατηγικού αναπτυξιακού σχεδιασμού της κυβέρνησης.
Ωστόσο, όσο εύκολη φαντάζει σήμερα η άντληση κεφαλαίων προς χρηματοδότηση των μελλοντικών στρατηγικών ή άλλων επενδύσεων, τόσο δύσκολη πιθανώς να αποδειχθεί η ορθολογική, με σύνεση και υψηλό στόχο απόδοσης διάχυση των διαθέσιμων κεφαλαίων στην αγορά.
Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας, η ανάγκη για πλήρη ανασχεδιασμό του παραγωγικού μοντέλου της κι οι στρεβλώσεις που παρουσιάζουν συγκεκριμένοι κλάδοι της αγοράς, θεωρείται βέβαιο ότι θα δυσκολέψουν το έργο των συναρμόδιων υπουργείων, ένα έργο που σε μεγάλο βαθμό θα επηρεάσει τη γενικότερη – μελλοντική εικόνα και πορεία της χώρας.
«Αντίδοτο» για τη «θεραπεία» των όποιων δυσλειτουργιών, αποτελεί η ισόρροπη και βαθιά διεισδυτική στην αγορά διάχυση των διαθέσιμων πόρων προς χρηματοδότηση έργων και επενδύσεων. Το μέλλον της οικονομία περνά μέσα από:
– Τις μεγάλες, τις λεγόμενες στρατηγικές, επενδύσεις, οι οποίες θα τραβήξουν σημαντικούς κεφαλαιακούς πόρους, θα δημιουργήσουν μαζικά θέσεις εργασίας και θα δώσουν το πρώτο ισχυρό αναπτυξιακό σοκ στην οικονομία.
– Τα μικρά εταιρικά σχήματα, που κατακλύζουν κυρίως τις τοπικές αγορές, αλλά και τα μεγάλα αστικά κέντρα, δίνοντας ζωή στην οικονομία μέχρι και το τελευταίο σημείο της επικράτειας.
– Τη μεσαία τάξη της αγοράς, η οποία θα πρέπει να αναβιώσει μετά τις δύο διαδοχικές κρίσης, την πολυετή κρίση χρέους της χώρας και την πανδημική κρίση, ώστε να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των «μικρών» και των ισχυρών της επιχειρηματικής κοινότητας, εξασφαλίζοντας την ισόρροπη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.
Οι επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρει η Ελλάδα είναι πολλές και αφορούν τομείς όπως η πράσινη ενέργεια, τα εναλλακτικά καύσιμα, η κυκλική οικονομία, ο πρωτογενής τομέας, οι υποδομές, ο τουρισμός, το R&D, η καινοτομία κι οι νέες τεχνολογίες.
Από τις αγορές αυτές καλό είναι να λείψει κανείς. Ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες εταιρείες, για τις οποίες θα πρέπει να διασφαλιστεί η πρόσβασή τους σε όλες τις πηγές χρηματοδότησης και ιδιαίτερα στο τραπεζικό σύστημα.
Δεν πρέπει, τέλος, να ξεχνάμε ότι, επενδυτές προερχόμενοι από ισχυρές αγορές θέλουν να αισθάνονται ότι οι οικονομίες στις οποίες επιδεικνύουν εμπιστοσύνη βασίζουν τη λειτουργία της σε «συγκοινωνούντα δοχεία», που επιτρέπουν συνέργειες, συμμαχίες ή και κοινές δράσεις, καθώς και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Διότι η αρχή της συμπληρωματικότητας μικρών και μεγάλων δυνάμεων δρα πάντα καταλυτικά στην επίτευξη των επενδυτικών στόχων.