Υπ. Παιδείας: Τι θα ισχύσει για βαθμολογίες και απουσίες

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 26 Ιανουάριος 2021

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΡΩΤΗΣΕΛΙΔΑ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: , , ,

Το υπουργείο Παιδείας αναγνωρίζει ότι υπήρχαν τεχνικά προβλήματα κατά την περίοδο της τηλεκπαίδευσης, ενώ δεσμεύεται πως το θέμα των απουσιών θα επανεξεταστεί.
Ως εκ τούτου, το υπουργείο έδωσε διευκρινίσεις σχετικά με το τι ισχύει για τη βαθμολόγηση μαθητών και μαθητριών Γυμνασίου και Λυκείου στο Α’ τετράμηνο, καθώς επίσης και για την προσμέτρηση απουσιών.
Οπως αναφέρεται σε εγκύκλιο, για όποιο μάθημα ή κλάδο μαθήματος που για οποιονδήποτε λόγο ενδεχομένως διδάχθηκε λιγότερο από δέκα (10) ώρες στο Α’ τετράμηνο, υπάρχει η δυνατότητα να μην κατατεθεί βαθμολογία εάν αποδεδειγμένα και δικαιολογημένα οι διδάσκοντες δεν διαθέτουν επαρκή στοιχεία για την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών/τριών.
Οσο για την καταχώρηση των απουσιών, το υπουργείο διευκρίνισε ότι αυτή γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (δεν προσμετρώνται οι απουσίες λόγω τεχνικών ζητημάτων και ασθενείας). Επιπλέον, ο χαρακτηρισμός της φοίτησης των μαθητών/τριών θα εξεταστεί στο τέλος του Β’ τετραμήνου.
Η εγκύκλιος υπογράφεται από την υφυπουργό Ζέττα Μακρή, ενώ προηγήθηκαν διαμαρτυρίες εκπαιδευτικών για το πώς θα υπολογιστούν οι απουσίες, αφού πολλοί μαθητές έχασαν μαθήματα μέσω τηλεκπαίδευσης, λόγω τεχνικών προβλημάτων.
Αθηνά Καστρινάκη