Το συντομότερο δυνατό η καταβολή των επιδομάτων για τον Δεκέμβριο

Δύσκολο πλέον θεωρείται το ενδεχόμενο της καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τους εργαζόμενους που βρέθηκαν σε αναστολή εργασίας τον μήνα Δεκέμβριο, στο πλαίσιο των μέτρων για την καταπολέμηση της πανδημίας του κορονοϊού, αφού η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των αιτήσεων στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ είναι η 31η Δεκεμβρίου.
Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να κατατεθούν τα επιδόματα στους εργαζόμενους των κλειστών με κρατική εντολή επιχειρήσεων τις πρώτες μέρες του Ιανουαρίου.
Επειδή όμως, η διασταύρωση των στοιχείων είναι έργο εξαιρετικά δύσκολο για τους υπεύθυνους στο υπουργείο Εργασίας, δεν έχει επιβεβαιωθεί συγκεκριμένη ημερομηνία για το πότε θα ξεκινήσουν να καταβάλλονται τα ποσά στους λογαριασμούς των δικαιούχων.
Οπότε, όπως όλα δείχνουν, οι δικαιούχοι θα λάβουν τα χρήματα που τους αντιστοιχούν στις αρχές του Ιανουαρίου, με την έναρξη του νέου έτους.
Το ύψος του επιδόματος
Υπενθυμίζεται πως, οι εργαζόμενοι δικαιούνται 17,8 ευρώ για κάθε μέρα που δεν εργάστηκαν, οπότε το μέγιστο ποσό της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, που φτάνει τα 534 ευρώ, θα το λάβουν όσοι δεν εργάστηκαν καμία ημέρα του μήνα Δεκεμβρίου.
Εργαζόμενοι που βρίσκονται σε αναστολή εργασίας πριν από τον Δεκέμβριο
Διευκρινίζεται πως, οι εργαζόμενοι που βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής εργασίας πριν από τον Δεκέμβριο, δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία δήλωση στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» παρά μόνο στην περίπτωση που θελήσουν να τροποποιήσουν στοιχεία ή τον αριθμό του λογαριασμού τους.
Επίσης, δεν απαιτείται δήλωση ακόμη και όταν δεν είναι ο ίδιος εργοδότης που θέτει τη σύμβαση εργασίας σε αναστολή κατά τον μήνα Δεκέμβριο.
Η κατάθεση της αίτησης στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ
Την ίδια ώρα, μόνο οι εργαζόμενοι που τέθηκαν σε καθεστώς αναστολής εργασίας για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο, υποβάλλουν υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» μετά την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη τους έως τις 31 Δεκεμβρίου.
Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου είναι δυνατή και η υποβολή αρχικών δηλώσεων καθώς και των ορθών επαναλήψεων των αναστολών των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων, εκ μέρους των εργοδοτών.
Σε περίπτωση εργαζόμενου, με δύο ή παραπάνω εργοδότες, το επίδομα που θα λάβει, θα υπολογιστεί βάσει του συνόλου των ημερών αναστολής του (το τυχόν κοινό διάστημα ημερών αναστολής προσμετράται μια φορά και δεν αθροίζεται) και ως ποσό αναφοράς λογίζεται το ποσό των 534 ευρώ που αντιστοιχούν σε 30 ημέρες.
Πηγή: Sputniknews