24.6 C
Athens
Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου, 2022
spot_img
ΑρχικήΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣΤο σπίτι του Σπύρου Βασιλείου σε πλειστηριασμό

Το σπίτι του Σπύρου Βασιλείου σε πλειστηριασμό

Το σπίτι, για πολλούς και ακίνητο μουσείο του μεγάλου ζωγράφου Σπύρου Βασιλείου, που τώρα είναι ιδιοκτησία της κόρης του, βγαίνει σε πλειστηριασμό. Ισως η πολιτεία θα μπορούσε να ασχοληθεί περισσότερο και να περάσει στην ιδιοκτησία του Υπουργείου Πολιτισμού.
ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ: Δροσούλα σύζυγος Σλόαν ΕΛΛΙΟΤ, το γένος Σπυρίδωνος και Αγγελικής ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, με Α.Φ.Μ. 106406794, κατοίκου Κηφισιάς Αττικής, οδός Τατοΐου 56Α.
ΑΦΜ Οφειλέτη: 106406794
Επισπεύδων: Η δικαιούχος – ειδική διάδοχος της μεταβιβάζουσας «ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» ήτοι η εταιρεία με την επωνυμία «VEGA II NPL FINANCE DAC» επ΄ονόματι και για λογαριασμό της οποίας ενεργεί η «INTRUM HELLAS Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.»
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ: Η συμβολαιογράφος Αθηνών ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ του Νικολάου, με έδρα την Αθήνα, Aκαδημίας 41, τηλ. 210 – 3312780, η επί του πλειστηριασμού υπάλληλος, ή σε περίπτωση κωλύματος ο νόμιμος αναπληρωτής.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ: Στις 21/09/2022 ημέρα Τετάρτη ώρα 10:00 έως 12:00 θα εκτεθεί σε αναγκαστικό πλειστηριασμό, που θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικά μέσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ
Η υπό στοιχεία Άλφα κεφαλαίο ένα – Βήτα κεφαλαίο ένα (Α-1/Β-1) του πρώτου και δευτέρου πάνω από το ισόγειο ορόφων, η οποία έχει λειτουργική ενότητα, βρίσκεται σε οικοδομή κτισμένη επί οικοπέδου, κείμενου στο Δήμο Αθηναίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως Αθηνών, στη θέση “Κολωνάκι”, όπισθεν της Ακροπόλεως, πλησίον του Σερπεντζέ και συγκεκριμένα επί της οδού Γουέμπστερ 5. Η εν λόγω οικοδομή είναι κτισμένη επί οικοπέδου εκτάσεως 190 τ.μ πλέον ή έλαττον.
1) Ο μεν πρώτος (Α’) όροφος έχει i) τους κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους επιφανείας 17,79 τ.μ και ii)
το τμήμα υπό στοιχεία Άλφα κεφαλαίο ένα (Α-1) της ενιαίας αυτοτελούς και ανεξάρτητης οριζόντιας ιδιοκτησίας
(διαμερίσματος), της καταλαμβάνουσας τους δύο αυτούς ορόφους, το οποίο αποτελείται από χωλλ, όπου και η κλίμακα ανόδου προς το δεύτερο (Β’) όροφο, τέσσερα (4) δωμάτια, κουζίνα και λουτρό, με επιφάνεια 117,34.
2) Ο δε δεύτερος (Β’) όροφος περιλαμβάνει το τμήμα υπό στοιχεία Βήτα κεφαλαίο ένα (Β-1) της ενιαίας αυτοτελούς και ανεξάρτητης οριζόντιας ιδιοκτησίας (διαμερίσματος), αποτελείται από ένα δωμάτιο, έναν ενιαίο χώρο χαρακτηριζόμενο ως πατάρι, κουζίνα και λουτρό, έχει επιφάνεια 112,20τ.μ
Το κτίριο που βρίσκεται η μεζονέτα Α’ και Β’ ορόφου, είναι πλήρως περατωμένο, εξωτερικά βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση και κατοικείται. Η πρόσβαση για τον Α’ όροφο, γίνεται από ξεχωριστή είσοδο στην ισόγεια στάθμη, που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του κτιρίου, προσόψεως στην οδό Γουέμπστερ 5Α.
To εν λόγω ακίνητο με την επ’αυτού οριζόντια ιδιοκτησία είναι νομίμως μεταγεγραμμένο στα βιβλία μεταγραφών
του Δήμου Αθηναίων σε τόμο 1701 και με αριθμό 488, σε συνδυασμό με το υπ’ αριθμόν 4419/1-3-1967 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλείου Κλεάρχου Καντιάνη, νομίμως μεταγεγραμμένου στα ίδια ως άνω βιβλία σε τόμο 2336 και με αριθμό 236.
Το ως άνω ακίνητο φέρει αριθμό Κ.Α.Ε.Κ. 050097478008/0/03.
ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ: Το αναγκαστικά κατασχεθέν ακίνητο, περιήλθε κατά πλήρη κυριότητα και σε ποσοστό 100% εξ αδιαιρέτου δυνάμει της υπ’ αριθμόν 621/03-06-2002 Πράξης Αποδοχής Γονικής Παροχής ψιλής κυριότητας με παρακράτηση επικαρπίας της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αλεξάνδρας Καραμούτσου, που έχει μεταγραφεί
νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών, σε τόμο 4777 και αριθμό 340, σε συνδυασμό με τον
επισυμβάντα την 24-06-2002 θάνατο της επικαρπώτριας Αγγελικής ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ το γένος Γεωργίου ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ.
ΤΙΜΗ Α’ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 533.681€ , στην εμπορική αξία
ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΕ Η ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ: Ευρώ διακόσιες χιλιάδες, € #200.000#, πλέον των τόκων και εξόδων
εκτελέσεως και επισπευδομένου πλειστηριασμού μέχρι το τέλος αυτού, που αποτελεί μέρος του επιδικασθέντος κεφαλαίου.
Βάρη: 1) Προσημείωση, για € #500.000,# ΥΠΕΡ της «ΜΑΡΦΙΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», η
έχει σημειωθεί ΟΛΙΚΗ ΤΡΟΠΗ σε ΥΠΟΘΗΚΗ , 2) Προσημείωση, για € #120.000 #, ΥΠΕΡ της «ΜΑΡΦΙΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε.» 3) Προσημείωση, για € #187.500#, ΥΠΕΡ της «ΜΑΡΦΙΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», η
οποία έχει μετατραπεί σε ΥΠΟΘΗΚΗ 4) Προσημείωση, για € #50.000# ΥΠΕΡ της «ΜΑΡΦΙΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», η οποία έχει μετατραπεί σε ΥΠΟΘΗΚΗ 5) ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ, για € #29.046,80#, ΥΠΕΡ της «ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΑΟ ΑΘΗΝΑΣ» 6) ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ, για € #3.130,74# ΥΠΕΡ της «Δ.Ο.Υ. Α’ ΑΘΗΝΩΝ» 7) Αναγκαστική Κατάσχεση, για € #200.000#, ΥΠΕΡ της «VEGA II NPL FINANCE DAC» (ΒΕΓΚΑ ΙI ΕΝ.ΠΙ.ΕΛ. ΦΑΪΝΑΝΣ ΝΤΑΚ).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

spot_img

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ