Το πρώτο ελληνικό rapid test για τον Covid-19 είναι γεγονός

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 30 Νοεμβρίου 2020

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΡΩΤΗΣΕΛΙΔΑ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: , , ,

Στη φάση αναζήτησης εταιρείας για τη δημιουργία του πρώτου ελληνικού, ταχείας ανίχνευσης, τεστ αντιγόνου («rapid antigen test») βρίσκεται η χώρα μας.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προέκυψε το πρώτο ελληνικό, ταχείας ανίχνευσης, τεστ αντιγόνου («rapid antigen test»).
Μετά την ολοκλήρωση της σύνθεσης, της απομόνωσης και του χαρακτηρισμού μίας σειράς μονοκλωνικών αντισωμάτων έναντι του κορονοϊού SARS-CoV-2, οι αλληλουχίες των ως άνω αντισωμάτων, η μέθοδος σύνθεσής τους, καθώς και τα πεδία αξιοποίησής τους, κατατέθηκαν στο πλαίσιο αίτησης κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας («patent pending») στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ).
Σε συνέχεια των ανωτέρω, το ερευνητικό πρόγραμμα βρίσκεται ήδη στη φάση αναζήτησης εταιρείας, η οποία θα αναλάβει τη μαζική παραγωγή των μονοκλωνικών αντισωμάτων και την τοποθέτηση αυτών επί ειδικής μεμβράνης ανάπτυξης («strip») για τη δημιουργία ταχέος τεστ αντιγόνου («rapid antigen test») που θα επιτρέψει το συστηματικό και στοχευμένο έλεγχο του πληθυσμού.
Η «Εμβληματική Δράση» του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ύψους περίπου 2,9 εκατομμυρίων ευρώ, αφορά ερευνητικό πρόγραμμα με στόχο την επιδημιολογική μελέτη του SARS-CoV-2 στην Ελλάδα, μέσω εκτεταμένων εξετάσεων ανίχνευσης ιού και αντισωμάτων, αλληλούχισης ιικών γονιδιωμάτων και γενετικής ανάλυσης ασθενών. Η δράση αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική που αναπτύσσει η χώρα για την αντιμετώπιση του Covid19. Η Ελληνική Ερευνητική και Επιστημονική κοινότητα, μέσα από την συνεργασία έξι ερευνητικών κέντρων και τεσσάρων Α.Ε.Ι, υπό την εποπτεία και χρηματοδότηση της γενικής γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας, διαδραματίζει το δικό της σημαντικό ρόλο και συστρατεύεται στην προσπάθεια αντιμετώπισης της υγειονομικής αλλά και οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Η υλοποίηση ενός τέτοιου προγράμματος φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο μέτωπο των εξελίξεων στη μελέτη του ιού και την παραγωγή γνώσης για την αντιμετώπιση αυτής της υγειονομικής κρίσης.
Οι φορείς που υλοποιούν την Εμβληματική Δράση είναι οι εξής:
1. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών / Τμήμα Ιατρικής
2. Ιδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών
3. Εθνικό Κέντρο Ερευνας και τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών
4. Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
5. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης / Τμήμα Ιατρικής
6. Πανεπιστήμιο Κρήτης / Τμήμα Ιατρικής
7. ΕΚΕΒΕ Α. Φλέμιγκ
8. Ιδρυμα Τεχνολογίας και Ερευνας
9. ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
10. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.