36 C
Athens
Παρασκευή, 19 Ιουλίου, 2024
spot_img
ΑρχικήΕΛΛΑΔΑΣτην Ολομέλεια η τροπολογία για το «Δικαίωμα κατάρτισης συνδυασμών στις βουλευτικές εκλογές»

Στην Ολομέλεια η τροπολογία για το «Δικαίωμα κατάρτισης συνδυασμών στις βουλευτικές εκλογές»

Στην Ολομέλεια εισάγεται για συζήτηση και ψήφιση το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2020 σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και για την κατάργηση της οδηγίας 2009/22/ΕΚ, ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών, ρυθμιστικό πλαίσιο για την παλαίωση οίνων και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης».

Το πολιτικό επίκεντρο, εστιάζεται στην τροπολογία που έχει καταθέσει το υπουργείο Εσωτερικών και με την οποία θεσπίζεται ως κώλυμα εκλογικής συμμετοχής σε κόμμα ή συνδυασμό συνεργαζόμενων κομμάτων, οιουδήποτε έχει καταδικαστεί σε οποιοδήποτε βαθμό σε κάθειρξη για τα αδικήματα των κεφαλαίων 1- 6 του Δεύτερου βιβλίου του Ποινικού Κώδικα, ή σε οποιαδήποτε ποινή για εγκλήματα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα που επισείουν την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, ή σε ισόβια κάθειρξη για κάθε άλλο αδίκημα. Ακόμα και εάν το πρόσωπο αυτό, υποκρύπτεται πίσω από άλλο το οποίο εμφανίζεται τυπικά ή εικονικά στην θέση του να ασκεί την διοίκηση του κόμματος ή αν έχει πολιτικό ρόλο προς το εκλογικό σώμα.

Σύμφωνα με την τροπολογία, η διακρίβωση για το εάν «ο πρόεδρος, ο γενικός γραμματέας, τα μέλη της διοικούσας επιτροπής, ο νόμιμος εκπρόσωπος και η πραγματική ηγεσία του κόμματος έχει καταδικαστεί σε οποιοδήποτε βαθμό» για τα ανωτέρω αδικήματα, θα γίνεται από το Α’ Τμήμα του Αρείου Πάγου όπου αυτεπαγγέλτως ελέγχει τη νομιμότητα συμμετοχής σε εκλογές κομμάτων και υποψηφίων. Μάλιστα, στην τροπολογία προβλέπεται η δυνατότητα για την υποβοήθηση της κρίσης του Α’ Τμήματος του Αρείου Πάγου να μπορούν πολιτικά κόμματα και υποψήφιοι να του υποβάλλουν υπομνήματα με στοιχεία τεκμηρίωσης.

Επιστημονική Υπηρεσία

Η έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής, σχετικά με την υπουργική τροπολογία που έχει ενσωματωθεί ως άρθρο 87 του νομοσχεδίου, μεταξύ άλλων σημειώνει ότι «ο νομοθέτης δύναται μέσα στο πλαίσιο της αρχής της αναλογικότητας και του σεβασμού του δικαιώματος παροχής έννομου προστασίας» όπως σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.1 του Συντάγματος να θεσπίζει αρνητικές προϋποθέσεις που κωλύουν την παροχή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης κομμάτων, έτσι και να θεσπίζει κωλύματα «και για λόγους ουσιαστικούς, συναρτώμενους προς την εν γένει δράση κόμματος», που δεν είναι σύμφωνη με το άρθρο 29 παρ. 1 του Συντάγματος δηλαδή «να εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος». Στην γνωμοδότηση αναφέρονται μάλιστα τα αδικήματα των άρθρων 187 και 187Α του ΠΚ, σημειώνοντας ότι εκ της φύσεώς τους έχουν συνάρτηση με την ομαλή λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Γι’ αυτό άλλωστε «καθίσταται συνταγματικώς ανεκτή και η αναστολή της κρατικής οικονομικής ενίσχυση ενός τέτοιου κόμματος».

Σχετικά με την πραγματική διεύθυνση ενός κόμματος, σημειώνεται ότι ο Άρειος Πάγος, με την τροπολογία δεν καλείται να διαπιστώσει «εάν ένα πολιτικό κόμμα εξυπηρετεί το δημοκρατικό πολίτευμα, αλλά αν σε συγκεκριμένη περίπτωση συντρέχουν λόγοι, αναγόμενοι στην δράση προσώπων που έχουν καταδικαστεί για τα ανωτέρω αδικήματα και στις αντίστοιχες ποινές, βάσει των οποίων συνάγεται ότι η δράση του πολιτικού κόμματος υπονομεύει ή αντιστρατεύεται την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος». Η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής, σε αυτό το σημείο, γνωμοδοτεί ότι θα είναι καλύτερο εάν στο κείμενο υπάρξει μια ανάλογη σαφής αποτύπωση για την καλύτερη οριοθέτηση της σχετικής δικανικής κρίσης. Ακόμη, προτείνει την αναφορά των εγκλημάτων που ενέχουν πολιτειακή απαξία, καθώς και ότι θα πρέπει να διευρυνθούν τα χρονικά όρια που θα έχει στην διάθεσή του το Α΄ Τμήμα του Αρείου Πάγου για την δικανική του κρίση.

Στο νομοσχέδιο, επίσης, έχουν κατατεθεί για συζήτηση και ψήφιση δύο ακόμη υπουργικές τροπολογίες.

Η πρώτη τροπολογία με ρυθμίσεις του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων περιλαμβάνει διατάξεις για την παράταση μέχρι τις 30 Ιουνίου της δυνατότητας δημοσιοποίησης της εμπορικής επωνυμίας επιχειρήσεων που παραβιάζουν τα μέτρα περιστολής φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας. Μεταβατικές διατάξεις για υφιστάμενους κατόχους άδειας δραστηριοποίησης σε λαϊκές αγορές. Παράταση έως τις 30/9/2024 της προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων του ν. 3299/2004 σε περίπτωση μη καταβολής του ποσού της προκαταβολής από το πιστωτικό ίδρυμα έκδοσης της εγγυητικής επιστολής. Ένταξη επενδυτικών σχεδίων που αφορούν σε συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.

Εφαρμογή κινήτρων σε υφιστάμενες επιχειρήσεις εντός Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων. Ρυθμίσεις σχετικά με τις μεταποιητικές μονάδες για την παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης (Ορισμοί, παράταση έγκρισης εγκατάστασης, εξουσιοδοτικές διατάξεις). Δυνατότητα αποσπάσεων προσωπικού στην «Ελληνική Εταιρεία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Α.Ε». Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς καθώς και οικονομικών θεμάτων του προσωπικού του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.

Η δεύτερη τροπολογία, του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει διατάξεις σχετικά με τον ορισμό βοσκήσιμων γαιών. Την παράταση προθεσμίας εκπόνησης, υποβολής και έγκρισης διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης. Την επικαιροποίηση δικαιολογητικών νομής ή κατοχής βοσκήσιμων γαιών. Για την αποζημίωση των αξιολογητών και των μελών συλλογικών οργάνων που συμμετέχουν σε διαδικασίες αξιολόγησης, ελέγχου, παρακολούθησης και παραλαβής πράξεων που συγχρηματοδούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014- 2022 και του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023- 2027. Διευθέτηση δαπανών του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας. Καθώς και διάταξη για την έγκριση χρήσης διαθεσίμων του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων καθ’ υπέρβαση του προϋπολογισμού του έτους 2023.

Βουλευτικές τροπολογίες

Στο νομοσχέδιο έχουν κατατεθεί, επίσης και τρεις βουλευτικές τροπολογίες από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ. Η πρώτη για την αναγνώριση προϋπηρεσίας ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων. Η δεύτερη για την τροποποίηση διατάξεων ν. 4497/2017 που αφορά τα μέλη των επιμελητηρίων που απώλεσαν την ιδιότητα του εκλογέα ή εξέπεσαν από το αξίωμά τους. Η τρίτη τροπολογία, αφορά την τροποποίηση του άρθρου 65 του νόμου 4497/2017 που αφορά τις επιχορηγήσεις επιμελητήριων.

Ι.Α.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

spot_img

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ