Σε πλειστηριασμό τα κτήρια του συγκροτήματος Κουρή στον Ταύρο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 27 Απρίλιος 2021

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: TOP διακηρύξεις

Σε πλειστηριασμό βγαίνουν τα “ιστορικά” κτήρια στον Ταύρο του συγκροτήματος Κουρή.

Επισπεύδων είναι η εταιρεία  «SPECIAL FINANCIAL SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ»
Πολλά από τα οικοδομήματα του συγκροτήματος είναι αυθαίρετα, ενώ άλλα έχουν αλλαγή χρήσης όπως υπόγειο parking που μετατράπηκε σε γραφεία και studio!
Το πρώτο κτίριο (το δυτικό τμήμα του οικοδομικού συγκροτήματος) κτίστηκε με την οικοδ. άδεια 28/1991.
Περιελάμβανε υπόγειο αποθηκευτικό χώρο και Ισόγειο με ύψος δύο ορόφων) για την εγκατάσταση των μηχανών της φωτοσύνθεσης. Στη συνέχεια εκδόθηκε η οικοδομική άδεια 9/92 για την κατασκευή νέου κτιρίου, ανατολικά του υφιστάμενου και σε επαφή με αυτό, αποτελούμενο από υπόγειο αποθ. χώρο και ισόγειο με ύψος 6.50 μ. όπως και το προηγούμενο. Η άδεια αυτή αναθεωρήθηκε με την 13/93 οικ. άδεια σύμφωνα με την οποία στον όγκο του ισογείου κατασκευάστηκε όροφος και το κτίριο μετατράπηκε σε διώροφο με υπόγειο. Το 1993 με την αριθ. 27/93 οικοδομική άδεια κατασκευάστηκε στα δύο υφιστάμενα κτίρια ενιαίος Β΄ όροφος  Η οικοδομική άδεια αυτή , δεν βρέθηκε στα αρχεία της Υ.ΔΟΜ. Ταύρου – Μοσχάτου.
Με την επόμενη οικοδ. άδεια 6/94 προβλεπόταν η δημιουργία υπόγειου Parking στον ακάλυπτο χώρο του δυτικού τμήματος του οικοπέδου. Το Parking αυτό δεν κατασκευάστηκε. Αντ’ αυτού, κατασκευάστηκαν χώροι γραφείων και STUDIOS τα οποία εξυπηρέτησαν τις τηλεοπτικές δραστηριότητες που ανέπτυξε κατά την περίοδο εκείνη ο Όμιλος Κουρή. Για τις κατασκευές αυτές δεν βρέθηκε οικοδομική άδεια (νέα ή αναθεώρηση της 6/94). Έτσι θεωρούνται αυθαίρετες κατασκευές.
Δεν βρέθηκε επίσης οικοδομική άδεια παρά την σχολαστική αναζήτηση στα αρχεία της Υ.ΔΟΜ. Ταύρου – Μοσχάτου, για τον τρίτο όροφο που κατασκευάστηκε πάνω από τα δύο υφιστάμενα σε επαφή κτίρια καθώς και για το κλιμακοστάσιο.

Επίσης υπάρχουν τρεις προσημείωσεις υπέρ της «MARFIN EGNATIA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

*ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ: Η πλήρης κυριότητας σε ποσοστό 100% ενός οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου με την οικοδομή, που αποτελείται από Β’ Υπόγειο όροφο, Α’ Υπόγειο όροφο, ισόγειο και Α’ και Β’ ορόφους πάνω από το ισόγειο. Βρίσκεται στη θέση «Πλατάνα ή Εσταυρωμένος», εντός του Γ-161 Οικοδομικού Τετραγώνου της περιοχής, επί της οδού Δήμητρος αρ. 31. Το οικόπεδο έχει έκταση 1.327,97τ.μ. Το οικοδομικό συγκρότημα του ακινήτου αποτελείται από δύο βασικούς κτιριακούς όγκους: Ο ένας περιλαμβάνει την οικοδομή των βιοτεχνικών χώρων και γραφείων στους οποίους εγκαταστάθηκαν και λειτούργησαν κατά την τελευταία 20ετία οι εκδοτικές και ραδιοτηλεοπτικές δραστηριότητες του συγκροτήματος Κουρή (ΚΤΙΡΙΟ «Α») ενώ ο δεύτερος κτιριακός όγκος (ΚΤΙΡΙΟ «Β»-ο οποίος κτίστηκε μεταγενέστερα), περιλαμβάνει μόνο το κλιμακοστάσιο και τον ανελκυστήρα που εξυπηρετούν την επικοινωνία μεταξύ των ορόφων, δεδομένου ότι η σκάλα που υπάρχει στο κτίριο, δεν πληροί ούτε τις λειτουργικές ανάγκες των χρηστών του κτιρίου, ούτε τις απαιτήσεις του κανονισμού πυροπροστασίας. Τα δύο παραπάνω κτίρια διαθέτουν υπόγειο, ισόγειο, τρεις ορόφους πάνω από το ισόγειο και δώμα. Το ακίνητο βρίσκεται σε καλή κατάσταση συντήρησης.

Οφειλέτης:«ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

Τιμή πρώτης προσφοράς:1.115.000,00 ευρώ

Συμβολαιογράφος:Στέφανος Βασιλάκης, τηλ: 2104113810

Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr

Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021