28.4 C
Athens
Τετάρτη, 6 Ιουλίου, 2022
spot_img
ΑρχικήΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣΣε πλειστηριασμό ακίνητο με χαρακτηρισμένο καταφύγιο που γειτνιάζει με οικόπεδο...

Σε πλειστηριασμό ακίνητο με χαρακτηρισμένο καταφύγιο που γειτνιάζει με οικόπεδο της Αρχιεπισκοπής

Επισπεύδουσα: Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΚΡΟΠΟΛ ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗΣ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ», (πρώην με την επωνυμία «Ν. ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Γ΄ Σεπτεμβρίου 76.
Ονοματεπώνυμο Οφειλέτη: Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΕΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (πρώην με την επωνυμία «ΛΕΞΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ναυάρχου Νικοδήμου 26, με Α.Φ.Μ. 094064947.
Περιγραφή ακινήτου
Πρόκειται για ένα οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο μετά των πεπαλαιωμένων κτισμάτων, ήδη κατεδαφισμένων που βρίσκεται στην Αθήνα, εντός της περιφέρειας του Δήμου Αθηναίων, μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο του Δήμου, στην θέση “Πλάκα” και στη διασταύρωση των οδών Αγίας Φιλοθέης 23 και Ναυάρχου Νικοδήμου 30. Το οικόπεδο καταλαμβάνει έκταση 240,91 τετραγωνικά μέτρα, φαίνεται στο από Ιουνίου 1987 τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Θεοδώρου Χαραγκιώνη, το οποίο έχει συνταχθεί και προσαρτάται στην με αριθμό 55516/11.11.1988 σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας και Κανονισμού Πολυκατοικίας του Συμβολαιογράφου Αθηνών Τριαντάφυλλου Γεωργίου Παπαδοπούλου. Συνορεύει Βόρεια με οικόπεδο ιδιοκτησίας Αρχιεπισκοπής.
Επί του οικοπέδου υπήρχε παλαιά ημιτριώροφη οικία, η οποία κατεδαφίσθηκε σχεδόν καθ’ ολοκληρία, πλην των τεσσάρων εξωτερικών τοίχων, οι οποίοι παραμένουν λόγω του ότι οι κύριες όψεις του κτιρίου αυτού κηρύχθηκαν διατηρητέες με το από 19.5.1981 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 334/24.6.1981 τεύχος Δ’).
Η εταιρεία έχει ανακατασκευάσει το ημιτριώροφο κτίριο το οποίο όπως προαναφέρθηκε έχουν χαρακτηρισθεί διατηρητέες οι κύριες όψεις του και αποτελείται από υπόγειο με εμβαδόν 95,25 τ.μ. , ισόγειο με εμβαδόν 192,32 τ.μ., πλατύσκαλο με εμβαδόν 15,20 τ.μ., α’ όροφο με εμβαδόν 209,09 τ.μ. και δώμα με εμβαδόν 73,57 τ.μ., σύμφωνα με τη 28077/6130/15.10.1998 απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ «Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης σε κτίριο του οποίου έχουν χαρακτηρισθεί διατηρητέες οι κύριες όψεις” .
Το κτίριο που έχει ανεγερθεί στο προπεριγραφόμενο οικόπεδο αποτελείται από έξι επίπεδα. Συγκεκριμένα Β’ Υπόγειο, Α’ Υπόγειο, Ισόγειο, Πλατύσκαλο, Α’ όροφος και Δώμα. Η συνολική επιφάνεια του ακινήτου ανέρχεται σε εμβαδόν (901,67μ.τ.), επίσης η συνολική επιφάνεια των εμπορικών χώρων, ανέρχεται σε εμβαδόν (585,43μ.τ.). Το Β’ Υπόγειο είναι χαρακτηρισμένο καταφύγιο. Το Α’ Υπόγειο και το Ισόγειο έχουν επαγγελματική χρήση και ο Α’ Όροφος και το Δώμα έχουν χρήση κατοικίας. Ετσι το ακίνητο είναι διατηρητέο ως προς τις όψεις, ενώ μετά την πλήρη ανακατασκευή αποτελεί πλέον ένα σύγχρονο κτίριο.
Τίτλος κτήσης: Η άνω αναφερόμενη ακίνητη περιουσία περιήλθε στην καθ’ ης δυνάμει του υπ’ αρ.14698/1992 πωλητηρίου συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αικατερίνης Μαμουζέλου- Σπηλιακοπούλου, νόμιμα μεταγεγραμμένο στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών στον τόμο 3824 με αριθμό 81.
Χρόνος Πλειστηριασμού : Η 08 Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. έως 14.00.
Τιμή πρώτης προσφοράς ορίζεται, η εμπορική αξία του ακινήτου όπως αυτή προσδιορίζεται κατά την κατάσχεση δηλαδή για το ποσό των (3.690.000 €).
Βάρη επί του πλειστηριαζόμενου ακινήτου:1) ΥΠΟΘΗΚΗ ΚΑΤΑ της εταιρείας με επωνυμία “ΑΕΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ΥΠΕΡ της εταιρείας με επωνυμία “ΑΚΡΟΠΟΛ ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗΣ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ” για ποσό 2.200.000 ευρώ.
2) Η από 16-10-2013 προσωρινή διαταγή του προέδρου του μον. Πρωτ. Αθηνών περί απαγόρευσης κάθε νομικής και πραγματικής μεταβολής των ακινήτων πραγμάτων της εταιρείας “ΑΕΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ΥΠΕΡ α) ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ του Ιωάννη και μέχρι του ποσού των 1.600.000 Ευρώ β) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ του Γεωργίου και μέχρι του ποσού των 1.300.000 Ευρώ, γ) ΖΑΦΕΙΡΩΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ του Γεωργίου και μέχρι του ποσού των 350.000 Ευρώ ΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ εγγρ. 3-4-2014) (170-80),
3) ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ κατά της εταιρείας με επωνυμία “ΑΕΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” υπέρ της εταιρείας με επωνυμία “ΑΚΡΟΠΟΛ ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗΣ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ” ΓΙΑ ΠΟΣΟΝ 1.963.860,60 ευρώ.
Τρόπος–Όροι Πλειστηριασμού: Ο Πλειστηριασμός αυτός, ανοικτού πλειοδοτικού τύπου, θα διενεργηθεί με τα ηλεκτρονικά συστήματα πλειστηριασμού, μέσω της ιστοσελίδας www.eauction.gr
Ο αναγκαστικός πλειστηριασμός θα διενεργηθεί από την ορισθείσα Πιστοποιημένη υπάλληλο του Πλειστηριασμού, Συμβολαιογράφο Αθηνών Αικατερίνη Κων. Οικονόμου, κάτοικο Αθηνών, οδός Καποδιστρίου 18, τηλέφωνο 210 38011906 210 3217756.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
spot_img
spot_img
spot_img

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

spot_img

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ