16.4 C
Athens
Τρίτη, 5 Μαρτίου, 2024
spot_img
ΑρχικήΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣΣε δημοπρασία ακίνητο της Ι.Ε ΛΑΪΝΟΠΟΥΛΟΣ για 100.000 ευρώ

Σε δημοπρασία ακίνητο της Ι.Ε ΛΑΪΝΟΠΟΥΛΟΣ για 100.000 ευρώ

Πλειστηριασμός κατά της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι.Ε. ΛΑΪΝΟΠΟΥΛΟΣ Ανώνυμος, Βιομηχανική, Εμπορική Εταιρεία Μηχανημάτων» , που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, επί του 16ου χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, με ΑΦΜ 094072738 –ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών

Ποσό οφειλής: για το οποίο επεβλήθη η κατάσχεση 100.000,00€
Επισπεύδουσα: «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α Ε ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», η οποία εδρεύει στην Νέα Σμύρνη Αττικής, Λ. Συγγρού 209 – 211, η οποία ενεργεί ως διαχειρίστρια απαιτήσεων της εταιρείας με την επωνυμία «POSEIDON FINANCIAL INVESTOR DAC» που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας (Cape House, Westend Office, Park, Snugborough Road, Blanchardstown, Δουβλίνο 15) όπως νομίμως εκπροσωπείται από 01.07.2020 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων σε συνδυασμό με την από 17.07.2020 Σύμβαση Εκχώρησης Απαιτήσεων από την «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Τιμή Πρώτης Προσφοράς: Για το ενιαίο οικόπεδο μετά των επ’ αυτού κτισμάτων (επαγγελματικό κτήριο) ορίζεται το ποσό των 3.929.000,00€
Πλειστηριαζόμενο (ΑΚΙΝΗΤΟ): Ενα οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο συνολικής εκτάσεως κατά τον τίτλο κτήσεως 7.236,00 τ.μ. περίπου μετά των κτιρίων του, βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Κηφισιάς, του Δήμου Κηφισιάς, και ειδικότερα στη θέση «Αδάμες» της περιοχής Νέας Κηφισιάς, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της Νέας Κηφισιάς Αττικής στο υπ’ αρ. (514Α) Οικοδομικό Τετράγωνο και επί της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας (16ο χλμ.) και της οδού προς Αχαρνές.

Το ως άνω ενιαίο οικόπεδο προήλθε από τη φυσική συνένωση δύο όμορων και συνεχόμενων οικοπέδων, μετά δε τη μεταβίβαση εκτάσεως και απαλλοτρίωσης τμήματος αυτού εναπομείνασας εκτάσεως 6.497,00 τ.μ., κατά δε το κτηματολογικό φύλλο 6.435,00 τ.μ.

Στο αρχικό σχεδιάγραμμα προσδιορίζεται ως «Άλσος Χελιδονούς» περιλήφθηκε εντός του μεταγενέστερου εγκριθέντος σχεδίου Νέας Κηφισιάς δυνάμει του από 7 Ιουλίου 1925 Προεδρικού Διατάγματος και χαρακτηρίσθηκε σε αυτό, ως χώρος για ξενοδοχεία και ψυχαγωγικά κέντρα. Κατόπιν όμως με τη νεότερητροποποίηση του σχεδίου αυτού (Φ.Ε.Κ. 165 Τεύχος Δ’ της 18 Νοεμβρίου 1960) ο χώρος αυτός κατέστη Οικοδομικό Τετράγωνο και μετά με μεταγενέστερη τροποποίηση του ως άνω σχεδίου και συνέπεια διελεύσεως μέσω του εν λόγου Οικοδομικού Τετραγώνου της οδού που οδηγεί προς Μενίδι – Πάρνηθα, αυτό έχει διχοτομηθεί σε δυο Οικοδομικά Τετράγωνα που προσδιορίζονται με τους αριθμούς 514Α και 515Α (Φ.Ε.Κ. 72 τεύχος Δ’ της 15 Μαΐου 1963). Η εν λόγω έκταση συνορεύει με ρέμα (ιδιοκτησία Κτηματικής Εταιρείας Δημοσίου).

Στην οικοπεδική έκταση διέρχεται αγωγός ομβρίων υδάτων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Σχεδιάγραμμα από 16 Ιουλίου 2001 με σημείωση του μηχανικού Δημητρίου Αργυρού αναφέρεται: «Για την προστασία του εν λόγω αγωγού ομβρίων υδάτων = 310μ2 σύμφωνα με το έγγραφο της ΔΙΚΥΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ απαγορεύεται η μεταβίβαση φορτίων καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε αυτόν. Η ανωτέρω σημείωση αποτελεί απαράβατον και ουσιώδη όρο του τίτλου κτήσης».
Από το συνολικό οικόπεδο μεταβιβάσθηκε στην ΕΥΔΑΠ με επαναγορά, τμήμα εκτάσεως περίπου 453 τ.μ. και εν συνεχεία απαλλοτριώθηκε τμήμα αυτού εκτάσεως (286,00) για την διαπλάτυνση της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας με την με αρ. Δ12/0/35199 της 20-07-1994 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων που δημοσιεύθηκε στο με αρ. 777 τεύχος Δ/29-07-1994 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, οπότε απέμεινε έκταση (6.497,00) τ.μ.

Στo ενιαίο οικόπεδο σταδιακά ανεγέρθηκε διώροφο κτίριο (γραφεία-έκθεση), το οποίο αποτελείται από: α) υπόγειο επιφανείας (1.373,00) τ.μ., β) επέκταση υπογείου επιφανείας (955,00) τ.μ., γ) ισόγειο (έκθεση) επιφανείας (1.373,00) τ.μ., δ) επέκταση ισογείου επιφανείας (710,00) τ.μ., ε) πατάρι επιφανείας (278,00) τ.μ. και στ) πρώτο (Α’) υπέρ το ισόγειο όροφο επιφανείας (747,00) τ.μ. Το ως άνω ακίνητο φέρει ΚΑΕΚ: 050691312004/0/0. Γίνεται μνεία ότι επί του ως άνω ακινήτου υφίσταται μίσθωση και ειδικότερα: 1) Δυνάμει του υπ’ αρ. 21831/29-11-2011 συμβολαίου μίσθωσης ακινήτου του συμβολαιογράφου Αθηνών Αθανασίου Δημητρίου Πετράκη, που έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κηφισιάς την 01-12-2011 στον τόμο 121 και αρ. 120, η καθ’ ης η εκτέλεση εταιρεία έχει εκμισθώσει το ισόγειο επιφανείας 1.373,00 τ.μ., το πατάρι επιφανείας 278,00 τ.μ. και τον πρώτο (Α’) όροφο επιφανείας 747,00 τ.μ. στην εταιρεία με την επωνυμία «MEGA SPACE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» που εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, οδός Υμηττού 1.

Η διάρκεια της μίσθωσης έχει ορισθεί από 29-11-2011 έως 30-11-2020 με δικαίωμα μονομερούς παράτασης αυτής για οκτώ (8) επιπλέον έτη και μετά την παρέλευση της παράτασης αυτής με δικαίωμα μονομερούς παράτασης για άλλη μία φορά για πέντε (5) επιπλέον έτη. Η εταιρεία έχει εκμισθώσει το υπόγειο επιφανείας 1.373,00 τ.μ., την επέκταση υπογείου επιφανείας 955,00 τ.μ. και την επέκταση ισογείου επιφανείας 710,00 τ.μ. στην μονοπρόσωπη εταιρεία
περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «STAR SERVICE ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» που εδρεύει στο Δήμο Χαλανδρίου Αττικής, επί της ΛεωφόρουΚηφισίας 278. Η διάρκεια της μίσθωσης έχει ορισθεί από 30-11-2011 έως 29-11-2020 με δικαίωμα μονομερούς παράτασης αυτής για εννέα (9) επιπλέον έτη και μετά την παρέλευση της παράτασης αυτής με δικαίωμα μονομερούς παράτασης για άλλη μία φορά για δέκα (10) επιπλέον έτη.

ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΝΕΙΑ στην Έκθεση Εκτίμησης ότι εντός του ως άνω περιγραφόμενου ενιαίου οικοπέδου έχουν ανεγερθεί δύο σε επαφή κτίρια επαγγελματικής χρήσης τα οποία περιγράφονται ως εξής:

Κτίριο 1: Το κτίριο 1 αποτελείται από
– Στάθμη ισογείου Α επιφανείας 1.388,07 τ.μ.: πρόκειται για το πρώτο επίπεδο του συγκροτήματος το οποίο λόγω έντονης κλίσης του οικοπέδου, από την πλευρά της Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας είναι υπόγειο, ενώ από την οδό Δεκελείας είναι ισόγειο και έχει πρόσβαση μέσω αυτής. Χρησιμοποιείται ως χώρος συνεργείου. Εντός του νόμιμου όγκου του έχει κατασκευαστεί ημιώροφος επιφανείας περίπου 500,00 τ.μ. που χρησιμοποιείται ως γραφεία του συνεργείου και ως χώρος ανταλλακτικών.
– Στάθμη ισογείου Β επιφανείας 1.388,07 τ.μ. με χρήση έκθεσης αυτοκινήτων και πρόσβαση από την Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, εντός του νόμιμου όγκου έχει κατασκευαστεί πατάρι επιφανείας περίπου 500,00 τ.μ. με χρήση αρχείου και έκθεσης αυτοκινήτων SMART και ανταλλακτικών.
– Στάθμη Α’ ορόφου επιφανείας 682,33 τ.μ. όπου βρίσκονται τα γραφεία της επιχείρησης.
Το ως άνω περιγραφόμενο Κτίριο 1 έχει κατασκευαστεί σταδιακά κατά τα έτη 1975 και 1976. Βάσει οικοδομική άδειας το κτίριο έχει νόμιμη χρήση εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συντήρησης γεωργικών και δομικών μηχανημάτων αρχικά και στη συνέχεια κτίριο γραφείων, έκθεση και γκαράζ αυτοκινήτων. Διαθέτει φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα, επικάλυψη από οπλισμένο
σκυρόδεμα, τοίχοι από οπτοπλινθοδομή, δάπεδα μωσαϊκά ή βιομηχανικά ή πλακάκια (χώροι συνεργείου) ή μάρμαρα (χώρος γραφείων), εξωτερικά κουφώματα αλουμινίου και εσωτερικά ξύλινα, ρολά βιομηχανικού τύπου και κλιματισμός μέσω αυτοτελών μονάδων στο χώρο γραφείου, ανελκυστήρας δύο προσώπων.

Κτίριο 2: Το κτίριο 1 αποτελείται από
– Στάθμη ισογείου Α επιφανείας 924,20 τ.μ.: πρόκειται για το πρώτο επίπεδο της επέκτασης με χρήση γκαράζ σύμφωνα με την οικοδομική άδεια, ενώ στην πράξη αποτελεί συνέχεια του συνεργείου του παλιού κτιρίου. Η πρόσβαση προς αυτό επιτυγχάνεται μέσω της οδού Δεκελείας. Τμήμα επιφανείας 238,70 τ.μ. προσμετράται στην δόμηση. Λόγω έντονης κλίσης του οικοπέδου, από την μεριά της Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας είναι υπόγειο ενώ από την μεριά της οδού Δεκελείας είναι ισόγειο και με πρόσβαση μέσω αυτής.
– Στάθμη ισογείου Β επιφανείας 718,00 τ.μ. με χρήση γκαράζ αλλά και συνεργείου. Η πρόσβαση γίνεται μέσω της Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας επί της οποίας είναι ισόγειο. Βάσει οικοδομικών αδειών προβλεπόταν και η ανέγερση ορόφου γραφείων επιφανείας περίπου 500,00 τ.μ. χωρίς όμως να προχωρήσει η ανέγερσή του.
Το άνω περιγραφόμενο Κτίριο 2 έχει κατασκευαστεί το έτος 2004. Διαθέτει φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα, επικάλυψη από οπλισμένο σκυρόδεμα, τοίχοι από οπτοπλινθοδομή, δάπεδα βιομηχανικά, εξωτερικά κουφώματα αλουμινίου και εσωτερικά ξύλινα, ρολά βιομηχανικού τύπου, ανελκυστήρας ενός προσώπου.
Επί της πρόσοψης του νέου κτιρίου αλλά και εκτός περιγράμματος αυτού έχει κατασκευαστεί εκθεσιακός χώρος 5 επιπέδων συνολικής επιφανείας 346,10 τ.μ. (ανελκυστήρας οχημάτων), ο οποίος κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι ήταν κενός.

Ο εκθεσιακός χώρος 5 επιπέδων θα βρίσκεται κατά το μεγαλύτερο μέρος του εντός του αναγκαστικά ρυμοτομούμενου τμήματος κρίνεται κατεδαφιστέος και δεν συνυπολογίζεται στην αξία. Βάσει των ανωτέρω προκύπτει πως η συνολική επιφάνεια των κτιρίων εντός του ενιαίου οικοπέδουείναι ίση με 6.100,67 τ.μ., εκ των οποίων επιφάνεια 3.697,17 τ.μ. βρίσκεται εντός συντελεστή δόμησης και επιφάνεια 2.403,50 τ.μ. εκτός συντελεστή δόμησης.
Κατόπιν της αυτοψίας που διενεργήθηκε, φαίνεται πως το εξεταζόμενο περιουσιακό στοιχείο είναι κενό χρήσης με την εικόνα αυτού να παραπέμπει σε χρήση ως εκθεσιακού χώρου και συνεργείου αυτοκινήτων.

Χρόνος – Τόπος – Υπάλληλος Πλειστηριασμού:
Η 29-11-2023, ημέρα Τετάρτη και από ώρες 10.00 π.μ. έως 12.00 μ.μ της ίδιας ημέρας ενώπιον της ειδικά πιστοποιημένης επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου συμβολαιογράφου Αθηνών ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ Δ. ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ, οδός Σταδίου 43 – Αθήνα, τηλ. 210- 3250002. Ο πλειστηριασμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά

Προηγούμενο άρθρο
Επόμενο άρθρο
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

spot_img

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ