Προϋπολογισμός επιδόσεων: Ένα εργαλείο δημοσιονομικής διαχείρισης

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 30 Ιουλίου 2020

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: OIKONOMIA, ΕΛΛΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: , ,

Τα πλεονεκτήματα του προϋπολογισμού επιδόσεων ως εργαλείου δημοσιονομικής διαχείρισης καθώς και αντιμετώπισης των επιπτώσεων του COVID-19, αναδεικνύει η όγδοη ανάλυση επικαιρότητας που δημοσιοποίησε το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ).
Το ΚΕΠΕ σημειώνει ότι «η εφαρμογή του προϋπολογισμού επιδόσεων πρέπει να γίνει όχι μόνο από την κεντρική διοίκηση αλλά από όλους τους φορείς της γενικής κυβέρνησης, δηλαδή και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, έτσι ώστε να καταστεί πλήρως εφικτή η αξιολόγηση της αποδοτικής διαχείρισης των δημοσίων πόρων».
Ο σχεδιασμός του προϋπολογισμού επιδόσεων
Ο σχεδιασμός του προϋπολογισμού επιδόσεων αποτελεί τρόπο διαχείρισης του κρατικού προϋπολογισμού, με κύριο γνώμονα την επίτευξη της βέλτιστης δημοσιονομικής επίδοσης, ενώ εφαρμόζεται στο σύνολο του δημοσίου τομέα στις περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ (2007 & 2008), έχοντας ως βασικές αρχές τη λογοδοσία και την υπευθυνότητα. Ο προϋπολογισμός επιδόσεων αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία ως ένα σημαντικό σύστημα της δημοσιονομικής διακυβέρνησης (Robinson and Last, 2009).
Ο σχεδιασμός του προϋπολογισμού επιδόσεων αποτελεί ένα καινοτόμο εργαλείο της δημοσιονομικής διακυβέρνησης (OECD, 2017), καθώς αποσκοπεί στην αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των οικονομικών πόρων ή αλλιώς στην κατά Pareto άριστη κατανομή των παραγωγικών συντελεστών. Ο προϋπολογισμός επιδόσεων επικεντρώνεται στα αποτελέσματα τα οποία στοχεύουν να υλοποιήσουν οι χρηματοδοτούμενες από το κράτος πολιτικές, αναπτύσσοντας συνέργειες τόσο με την λειτουργική, την οικονομική και διοικητική ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού όσο και με την επισκόπηση δαπανών (Shaw, 2016).
Το πρώτο στάδιο της εφαρμογής του προϋπολογισμού επιδόσεων είναι ο καθορισμός των τομέων της δημόσιας πολιτικής, όπως η υγεία, η εκπαίδευση και η κοινωνική προστασία. Το δεύτερο στάδιο της εφαρμογής του προϋπολογισμού επιδόσεων είναι η διοικητική ταξινόμηση των δαπανών ανά φορέα, σύμφωνα με τους τομείς της δημόσιας πολιτικής.
Για την ανάλυση συνεργάστηκαν ο πρόεδρος του ΔΣ και επιστημονικός διευθυντής του ΚΕΠΕ Παναγιώτης Λιαργκόβας και ο εξωτερικός συνεργάτης Δρ Μάριος Ψυχάλης.

Ο προϋπολογισμός επιδόσεων εφαρμόζεται στο σύνολο του δημοσίου τομέα στις περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ, έχοντας ως βασικές αρχές τη λογοδοσία και την υπευθυνότητα