ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ: Ενα αγρόκτημα, άρτιο και οικοδομήσιμο στη θέση «Σαβανάς ή Μαμουκαλιά», εκτάσεως 10.101,40 τ.μ. Εντός του αγροτεμαχίου έχει ανεγερθεί ξενοδοχειακό συγκρότημα κατηγορίας 4* δυναμικότητας 12 δωματίων – 30 κλινών, αποτελούμενο από τέσσερα δίκλινα δωμάτια, τρία τρίκλινα και τρεις σουΐτες.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 27 Οκτωβρίου 2021

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

*ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ: Ενα αγρόκτημα, άρτιο και οικοδομήσιμο στη θέση «Σαβανάς ή Μαμουκαλιά», εκτάσεως 10.101,40 τ.μ. Εντός του αγροτεμαχίου έχει ανεγερθεί ξενοδοχειακό συγκρότημα κατηγορίας 4* δυναμικότητας 12 δωματίων – 30 κλινών, αποτελούμενο από τέσσερα δίκλινα δωμάτια, τρία τρίκλινα και τρεις σουΐτες. Αποτελείται από: α) το κεντρικό κτίριο (Κτίριο Β) το οποίο χωροθετείται περίπου στο μέσον του γηπέδου και αποτελείται από τέσσερα επίπεδα και περιλαμβάνει τους κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου και β) τα κτίρια δωματίων (ομάδα κτιρίων Α) και Γ)οι ισόγειες στάθμες με τα αντίστοιχα υπόγεια. Το Κτίριο Β – Κεντρικό κτίριο: Πρόκειται για το κεντρικό κτίριο του ξενοδοχειακού συγκροτήματος, το οποίο διατάσσεται σε τέσσερα επίπεδα: – Στάθμη -9,00μ. και έχει συνολική επιφάνεια 298,60τ.μ. Περιλαμβάνει τρεις χώρους καταστημάτων, pool bar, διάδρομο, συγκρότημα w.c. με προθαλάμους και ντους, αποδυτήρια, δύο αποθήκες, λινοθήκη, γενική λινοθήκη, χώρο πλυντηρίων – σιδερωτηρίων, δύο χώρους προσωπικού με αποδυτήρια w.c. και ντους, διαδρόμους υπηρεσίας, μηχανοστάσιο ανελκυστήρα, γενικό μηχανοστάσιο, το κεντρικό κλιμακοστάσιο με τον ανελκυστήρα καθώς και δεύτερο κλιμακοστάσιο υπηρεσίας με ανελκυστήρα. Ομάδα κτιρίων Α – Κτίρια δωματίων Α1 και Α2: Πρόκειται για δύο ισόγεια κτίρια δωματίων με αντίστοιχα υπόγεια τα οποία χαρακτηρίζονται ως κτίριο Α1 και κτίριο Α2. Η συνολική επιφάνεια του υπογείου δύο κτιρίων Α1 και Α2 ανέρχεται σε 249,58τ.μ. Ομάδα κτιρίων Γ – Κτίρια δωματίων Γ1, Γ2, Γ3 και Γ4: Πρόκειται για τέσσερα ισόγεια κτίρια δωματίων με αντίστοιχα υπόγεια τα οποία χαρακτηρίζονται ως κτίρια Γ1, Γ2, Γ3 και Γ4 (στο κτίριο Γ υπάρχει και Α’ όροφος). Η συνολική επιφάνεια του υπογείου των τεσσάρων κτιρίων Γ1, Γ2, Γ3 και Γ4 είναι 311,85τ.μ.

Οφειλέτης: ASTROS PALACE ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Τιμή πρώτης προσφοράς: 1.280.000,00 ευρώ

Συμβολαιογράφος: Βασίλειος Δ. Αρτόπουλος

Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr

Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΒΟΡΕΙΑ ΚΥΝΟΥΡΙΑ

Επιστροφή στην αναζήτηση ακινήτων
Προηγούμενο άρθρο:
Επόμενο άρθρο: