ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ: Μία ιδιοκτησία εκτάσεως 525,80τμ με τα κτίσματα υπάρχοντα και μελλοντικά, σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο εκτάσεως 1.051,60τμ που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα και Ενότητα Ραφήνας και ειδικότερα μέσα στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο της περιοχής του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος, στο υπ’ αριθ. (117)Ο.Τ. και επί της οδού Αρ. Βαλαωρίτου αρ. 1.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 25 Οκτωβρίου 2021

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

*ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ: Μία ιδιοκτησία εκτάσεως 525,80τμ με τα κτίσματα υπάρχοντα και μελλοντικά, σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο εκτάσεως 1.051,60τμ που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα και Ενότητα Ραφήνας και ειδικότερα μέσα στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο της περιοχής του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος, στο υπ’ αριθ. (117)Ο.Τ. και επί της οδού Αρ. Βαλαωρίτου αρ. 1.

Οφειλέτης: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΕΝΤΖΟΣ

Τιμή πρώτης προσφοράς: 113.000,00 ευρώ

Συμβολαιογράφος: ΣΑΚΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr

Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΡΑΦΗΝΑ

Επιστροφή στην αναζήτηση ακινήτων