ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ: Ενα οικόπεδο που βρίσκεται μέσα στον οικισμό Αγίου Γεωργίου του δημοτικού διαμερίσματος Ρίου Πατρών και επί της οδού Γ. Παπανδρέου αριθ. 7 πλάτους 4,00 μέτρων, έκτασης 176,57 τ.μ.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 25 Οκτωβρίου 2021

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

*ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ: Ενα οικόπεδο που βρίσκεται μέσα στον οικισμό Αγίου Γεωργίου του δημοτικού διαμερίσματος Ρίου Πατρών και επί της οδού Γ. Παπανδρέου αριθ. 7 πλάτους 4,00 μέτρων, έκτασης 176,57 τ.μ.

Οφειλέτης: ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΓΚΙΚΑ

Τιμή πρώτης προσφοράς: 36.000,00 ευρώ

Συμβολαιογράφος: Βασιλική Παπαγεωργίου

Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr

Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΠΑΤΡΑ

Επιστροφή στην αναζήτηση ακινήτων