ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ: 1) Ενα αγρό, κείμενο στη Δημοτική Ενότητα Πολυδενδρίου, στη θέση «Σουλουνάρεζι» εκτός σχεδίου πόλεως, εκτάσεως 11.066,59 ευρώ.2) Ενα αγρό, στη Δημοτική Ενότητα Πολυδενδρίου, στη θέση «Πέλκεζι» εκτός σχεδίου πόλεως, εκτάσεως  10.750,00 τ.μ. μετά τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου για την διαπλάτυνση της Εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας η νεότερη καταμέτρηση 6.267,86 τ.μ. 3) 3) Ενα αγρό, στη Δημοτική Ενότητα Πολυδενδρίου, στη θέση « Βγιεστία» εκτός σχεδίου πόλεως, εκτάσεως 1.470,00τ.μ., 4) Ενας αγρός, στη Δημοτική Ενότητα Πολυδενδρίου, στη θέση «Βγιεστία» ή «Δρομοσιά», εκτός σχεδίου πόλεως, εκτάσεως 1.114,60τ.μ. 5) Ενας αγρός, στη Δημοτική Ενότητα Πολυδενδρίου, στη θέση «Βγιεστία», εκτός σχεδίου πόλεως, εκτάσεως 1.039,79τ.μ.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 27 Οκτωβρίου 2021

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

*ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ: 1) Ενα αγρό, κείμενο στη Δημοτική Ενότητα Πολυδενδρίου, στη θέση «Σουλουνάρεζι» εκτός σχεδίου πόλεως, εκτάσεως 11.066,59 ευρώ.2) Ενα αγρό, στη Δημοτική Ενότητα Πολυδενδρίου, στη θέση «Πέλκεζι» εκτός σχεδίου πόλεως, εκτάσεως  10.750,00 τ.μ. μετά τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου για την διαπλάτυνση της Εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας η νεότερη καταμέτρηση 6.267,86 τ.μ. 3) 3) Ενα αγρό, στη Δημοτική Ενότητα Πολυδενδρίου, στη θέση « Βγιεστία» εκτός σχεδίου πόλεως, εκτάσεως 1.470,00τ.μ., 4) Ενας αγρός, στη Δημοτική Ενότητα Πολυδενδρίου, στη θέση «Βγιεστία» ή «Δρομοσιά», εκτός σχεδίου πόλεως, εκτάσεως 1.114,60τ.μ. 5) Ενας αγρός, στη Δημοτική Ενότητα Πολυδενδρίου,
στη θέση «Βγιεστία», εκτός σχεδίου πόλεως, εκτάσεως 1.039,79τ.μ.

Οφειλέτης: «Ι.Ε ΛΑΪΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «Ι.Ε. ΛΑΪΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε.Μ

Τιμή πρώτης προσφοράς: 280.000,00 ευρώ

Συμβολαιογράφος: Βασιλική Βαλσαμίδου

Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr

Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΩΡΩΠΟΣ

Επιστροφή στην αναζήτηση ακινήτων