ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ: Ενα αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου πόλης στη θέση «Κλαράκι», έχει έκταση 14.124,23 τ.μ., δεν είναι πλήρως περιφραγμένο/οριοθετημένο.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 25 Οκτωβρίου 2021

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

*ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ: Ενα αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου πόλης στη θέση «Κλαράκι», έχει έκταση 14.124,23 τ.μ., δεν είναι πλήρως περιφραγμένο/οριοθετημένο.

Οφειλέτης: ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΒΑΚΑΝΑΣ

Τιμή πρώτης προσφοράς: 123.000,00 ευρώ

Συμβολαιογράφος: Ευαγγελία Μανή

Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr

Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΕΡΕΤΡΙΑ

Επιστροφή στην αναζήτηση ακινήτων
Προηγούμενο άρθρο:
Επόμενο άρθρο: