ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ:1)Ενα διαμέρισμα στοιχεία Γιώτα ένα [Ι/1] του ισογείου ορόφου, το οποίο αποτελείται από δύο κύρια δωμάτια και λοιπούς βοηθητικούς χώρους καθαρού εμβαδού 59,20 M2 ,2)Ενα διαμέρισμα με στοιχεία Γιώτα δύο [Ι/2] του ισογείου ορόφου το οποίο αποτελείται από τέσσερα κύρια δωμάτια χωλ, κουζίνα λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους καθαρού εμβαδού 125,70 M2. Τα διαμερίσματα βρίσκονται στη θέση «Γουργούθια», επί της οδού Αντωνίου Κασσαβέτη, έκτασως του οικοπέδου 292,32 M2.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 25 Οκτωβρίου 2021

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

*ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ:1)Ενα διαμέρισμα στοιχεία Γιώτα ένα [Ι/1] του ισογείου ορόφου, το οποίο αποτελείται από δύο κύρια δωμάτια και λοιπούς βοηθητικούς χώρους καθαρού εμβαδού 59,20 M2 ,2)Ενα διαμέρισμα με στοιχεία Γιώτα δύο [Ι/2] του ισογείου ορόφου το οποίο αποτελείται από τέσσερα κύρια δωμάτια χωλ, κουζίνα λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους καθαρού εμβαδού 125,70 M2. Τα διαμερίσματα βρίσκονται στη θέση «Γουργούθια», επί της οδού Αντωνίου Κασσαβέτη, έκτασως του οικοπέδου 292,32 M2.

Οφειλέτης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ

Τιμή πρώτης προσφοράς:1)74.000,00 ευρώ, 2)157.000,00 ευρώ

Συμβολαιογράφος: Εληώτη Δέσποινα

Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr

Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ

Επιστροφή στην αναζήτηση ακινήτων