ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: Ενα οικόπεδο που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου στο 120 O.T. και στη συμβολή των οδών Παπαφλέσσα και Θριασίου, έκτασης 500 τ.μ., είναι άρτιο και οικοδομήσιμο. Στο παραπάνω οικόπεδο υπάρχει ισόγειο παλαιό κτίσμα (επαγγελματική στέγη) επιφάνειας 224 τ.μ..

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 25 Οκτωβρίου 2021

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

*ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: Ενα οικόπεδο που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου στο 120 O.T. και στη συμβολή των οδών Παπαφλέσσα και Θριασίου, έκτασης 500 τ.μ., είναι άρτιο και οικοδομήσιμο. Στο παραπάνω οικόπεδο υπάρχει ισόγειο παλαιό κτίσμα (επαγγελματική στέγη) επιφάνειας 224 τ.μ.. Στον τίτλο κτήσης αναγράφεται ότι υπάρχουν δύο -2- αποθήκες διαστάσεων της πρώτης 25,80 επί 6,50 και της δεύτερης 14,50 επί 4,50 μέτρων περίπου, οι οποίες σχηματίζουν ένα γάμα (Γ). Το οικόπεδο είναι οριοθετημένο, με μανδρότοιχο και συμπαγή μεταλλική περίφραξη. Η είσοδος του ακινήτου είναι από την οδό Παπαφλέσσα, με μεγάλη συρόμενη μεταλλική πόρτα βαρέως τύπου. Υπάρχει παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Οφειλέτης: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΥ

Τιμή πρώτης προσφοράς: 118.000,00 ευρώ

Συμβολαιογράφος: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr

Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Επιστροφή στην αναζήτηση ακινήτων
Προηγούμενο άρθρο:
Επόμενο άρθρο: