ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ:Η πλήρης κυριότητα 100% ενός οικοπέδου με επιφάνεια 779,51 τ.μ. στο νοτιοδυτικό όριο του οικοπέδου υφίσταται μικρό ισόγειο λιθόκτιστο κτίσμα χωρίς κουφώματα. Είναι άρτιο και οικοδομήσιμο και δεν οφείλει εισφορά σε γη ,απέχει από τη θάλασσα πάνω από 800 μέτρα και βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού ΚΕΡΙΑ της τ.κ. Κούνου.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 27 Οκτωβρίου 2021

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

*ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ:Η πλήρης κυριότητα 100% ενός οικοπέδου με επιφάνεια 779,51 τ.μ. στο νοτιοδυτικό όριο του οικοπέδου υφίσταται μικρό ισόγειο λιθόκτιστο κτίσμα χωρίς κουφώματα. Είναι άρτιο και οικοδομήσιμο και δεν οφείλει εισφορά σε γη ,απέχει από τη θάλασσα πάνω από 800 μέτρα και βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού ΚΕΡΙΑ της τ.κ. Κούνου.

Οφειλέτης: ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Τιμή πρώτης προσφοράς: 33.519,00 ευρώ

Συμβολαιογράφος: Ελένη Τσοντάκη

Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr

Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΝΗ

Επιστροφή στην αναζήτηση ακινήτων