Οδικός χάρτης για την «Ελευθερία»

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 23 Δεκεμβρίου 2020

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΡΩΤΗΣΕΛΙΔΑ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: , ,

Το σχέδιο εμβολιασμών κατά του COVID-19

Βήμα βήμα η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι φορείς προχωρούν στην εφαρμογή του σχεδίου «επιχείρηση Ελευθερία» για τον εμβολιασμό των πολιτών.
Το Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Εμβολιασμών κατά της COVID-19 ή «Επιχείρηση Ελευθερία» στοχεύει στην όσο το δυνατόν γρηγορότερη ανοσολογική προστασία των πολιτών από τον κορονοϊό.
Οι βασικές αρχές που συνθέτουν το Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Εμβολιασμών, είναι:
Υγειονομική Ασφάλεια
Διασφάλιση καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχέδιου Εμβολιασμών της ορθής τήρησης των πρωτοκόλλων ασφαλείας και της συνεχούς εποπτείας της μετα-εμβολιαστικής δραστηριότητας.
Ηθική και Ακεραιότητα
Υλοποίηση του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχέδιου Εμβολιασμών μέσα από ένα διαφανές πλαίσιο, βασισμένο στις αρχές της ισοτιμίας, που θα επιτυγχάνει τη δίκαιη πρόσβαση κατά προτεραιότητα σύμφωνα με τις επικρατούσες κλινικές ενδείξεις, λόγω των ποσοτικών περιορισμών των διαθέσιμων σκευασμάτων.
Διαφάνεια
Παρουσίαση και ενημέρωση των Πολιτών για την εξέλιξη των κυβερνητικών δράσεων και των αποτελεσμάτων, μέσα από το πρίσμα της επιστημονικής και ιατρικής κοινότητας, για όλες τις πτυχές του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχέδιου Εμβολιασμών, οικοδομώντας την εμπιστοσύνη της δημόσιας γνώμης.
Χρηστή Διαχείριση
Εξασφάλιση της ορθής διαχείρισης των πόρων με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον για τη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας και την ελαχιστοποίηση απωλειών ή καθυστερήσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα από αστάθμητους παράγοντες, καθώς και της διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας των λοιπών υγειονομικών δομών.
Συντονισμός και Συνεργασία
Κεντρικός και διαρκής συντονισμός μεταξύ της Κυβέρνησης, των κρατικών φορέων, των ρυθμιστικών και εποπτικών αρχών, των συμβουλευτικών συνεργατών και προμηθευτών υγείας του ιδιωτικού τομέα, μέσα από ένα συνεργατικό και αλληλέγγυο πλαίσιο.
Ποιοι θα κάνουν πρώτοι το εμβόλιο – Σχέδιο προτεραιοποίησης
1η φάση
Υγειονομικοί και προσωπικό κοινωνικών υπηρεσιών
Διαμένοντες και προσωπικό οίκων ευγηρίας
Διαμένοντες, ασθενείς και προσωπικό δομών φροντίδας χρόνιων πασχόντων και κέντρων αποκατάστασης
Προσωπικό προτεραιότητας για κρίσιμες λειτουργίες της Κυβέρνησης.
2η φάση
Ατομα 70 ετών και άνω (ανεξαρτήτως ιστορικού νοσημάτων). Περαιτέρω προτεραιοποίηση:
Ατομα ηλικίας 85 ετών και άνω
Ατομα ηλικίας 80 ετών και άνω
Ατομα ηλικίας 75 ετών και άνω
Ατομα ηλικίας 70 ετών και άνω.
Επίσης,
Ασθενείς με νοσήματα που συνιστούν πολύ υψηλό κίνδυνο για νόσηση με COVID-19 ανεξαρτήτως ηλικίας
Προσωπικό προτεραιότητας για κρίσιμες λειτουργίες του Κράτους
Ατομα 60 έως 69 ετών (ανεξαρτήτως ιστορικού νοσημάτων)
Ασθενείς 18 έως 59 ετών με νοσήματα που συνιστούν υψηλό κίνδυνο για νόσηση με COVID-19.
3η φάση
Ατομα 18 ετών και άνω χωρίς υποκείμενα νοσήματα.
Πηγή: Sputniknews