24.5 C
Athens
Τρίτη, 16 Απριλίου, 2024
spot_img
ΑρχικήOIKONOMIAΜείωση κατά 6% της κατανάλωσης σε προϊόντα σίτου

Μείωση κατά 6% της κατανάλωσης σε προϊόντα σίτου

Ο κλάδος της αλευροβιομηχανίας αποτελείται από μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν ως κύρια δραστηριότητα την παραγωγή αλεύρων σίτου και υποπροϊόντων.

H Σταματίνα Παντελαίου, Διευθύντρια Οικονομικών & Κλαδικών Μελετών της ICAP CRIF αναφέρει ότι η συνολική κατανάλωση αλεύρων ακολούθησε ελαφρά ανοδική πορεία το 2023. Σημαντικό ρόλο σε αυτή την εκτίμηση, διαδραμάτισαν οι αυξημένες τουριστικές αφίξεις στη χώρα μας και συνεπώς η ενίσχυση της ζήτησης από το επαγγελματικό κανάλι (HO.RE.CA.). Ο ρυθμός ανόδου, ωστόσο επηρεάστηκε από πολλούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων και οι γεωπολιτικές εξελίξεις (πολεμική σύγκρουση Ρωσίας – Ουκρανίας). Για τη διετία 2024-2025 προβλέπεται ότι η κατάσταση θα έχει ομαλοποιηθεί και η κατανάλωση αναμένεται να αυξηθεί με ελαφρώς υψηλότερο ρυθμό (μέσος ετήσιος ρυθμός περίπου 2%).

Μείωση κατά 6% της κατανάλωσης σε προϊόντα σίτου
Μείωση κατά 6% της κατανάλωσης σε προϊόντα σίτου

 

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Κωνσταντίνος Δεσπότης, Consultant της Διεύθυνσης
Οικονομικών – Κλαδικών Μελετών της ICAP CRIF, ο οποίος επιμελήθηκε την εν λόγω μελέτη,
το 2020 η εγχώρια κατανάλωση εκτιμάται ότι μειώθηκε κατά 6% σε σχέση με το
προηγούμενο έτος. Η μείωση αυτή, οφείλεται στις ιδιαίτερες συνθήκες που διαμορφώθηκαν
εξαιτίας της πανδημίας (Covid-19). Η αναστολή λειτουργίας της εστίασης (περίοδοι
lockdown), επηρέασε σημαντικά τον κλάδο καθώς, αποτελεί βασικό κανάλι διανομής των
προϊόντων. Μεγάλη μείωση, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, παρατηρήθηκε στα
επαγγελματικά προϊόντα της αλευροβιομηχανίας, που απευθύνονται στη Βιοτεχνική
Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική, ενώ σημαντική αύξηση παρατηρήθηκε στα καταναλωτικά
προϊόντα (για οικιακή χρήση). Επισημαίνεται ότι ο επαγγελματικός τομέας καλύπτει το
μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης αλεύρων. Το 2021 με τη σταδιακή ομαλοποίηση των
συνθηκών της αγοράς, η εγχώρια κατανάλωση αλεύρων αυξήθηκε κατά 2%. Η ανοδική
πορεία της αγοράς συνεχίστηκε και το 2022, με το μέγεθος της κατανάλωσης να εκτιμάται
ότι κατέγραψε αύξηση 4% έναντι του 2021, ενώ το 2023 εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 1%
(2023/2022).

Ο κος Δεσπότης, σχολιάζει επίσης σχετικά με το σιμιγδάλι ότι ο μεγαλύτερος όγκος της
παραγόμενης ποσότητας απορροφάται από τις βιομηχανίες ζυμαρικών, ενώ μικρότερη
ποσότητα κατευθύνεται προς άλλες βιομηχανίες ειδών διατροφής. Το 2022, η εγχώρια
κατανάλωση εκτιμάται ότι σημείωσε σημαντική αύξηση κατά 15% σε σχέση με το
προηγούμενο έτος, ενώ το 2023 η άνοδος εκτιμάται ότι συνεχίστηκε, αλλά με μικρότερο
ρυθμό, διαμορφούμενη σε 3%.

Διευθύντρια Οικονομικών και κλαδικών Μελετών της ICAP CRIF

Η κα Παντελαίου επισημαίνει ότι το 2020 η παραγωγή σιμιγδαλιού παρουσίασε αύξηση 7%.
Παρόλο που βασικό κανάλι διανομής για τα ζυμαρικά αποτελεί η εστίαση, η οποία
λειτούργησε υπό πολύ αυστηρούς όρους ή και καθόλου κάποιους μήνες του έτους, ωστόσο
η ζήτηση ζυμαρικών για οικιακή χρήση αυξήθηκε κατακόρυφα. Το 2021 με την σταδιακή
επιστροφή στην κανονικότητα, η παραγωγή σιμιγδαλιού σημείωσε αύξηση περίπου 2%, ενώ
το 2022 η παραγωγή εκτιμάται ότι παρουσίασε σημαντική άνοδο 15% σε σχέση με το 2021.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις το μέγεθος της αγοράς αλεύρων σίτου σε αξία (σε τιμές χονδρικής),
κατέγραψε σημαντική αύξηση το 2022 σε σχέση με το 2021. Η αύξηση αυτή είναι, κατά κύριο
λόγο, αποτέλεσμα της ανόδου των τιμών πώλησης των προϊόντων. Παράγοντες της αγοράς
επισημαίνουν ότι καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της πορείας του κλάδου το 2022 είχε
η άνοδος των τιμών. Η μεγάλη αύξηση που παρουσίασαν αρκετές αλευροβιομηχανίες στον
κύκλο εργασιών τους οφείλεται κυρίως στις αυξήσεις των τιμών, ενώ οι πωλήσεις σε όγκο
κυμάνθηκαν στα ίδια επίπεδα με το 2021, ή παρουσίασαν μικρή αύξηση.
Στο πλαίσιο της μελέτης πραγματοποιήθηκε χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρή-
σεων του κλάδου βάσει επιλεγμένων αριθμοδεικτών. Επίσης, συντάχθηκε ομαδοποιημένος
ισολογισμός, βάσει αντιπροσωπευτικού δείγματος 23 εταιρειών του κλάδου, για την περί-
οδο 2018-2022.

 

Μείωση κατά 6% της κατανάλωσης σε προϊόντα σίτου
Μείωση κατά 6% της κατανάλωσης σε προϊόντα σίτου

Από την ανάλυση του ομαδοποιημένου ισολογισμού προκύπτουν τα εξής: Το σύνολο του ε-
νεργητικού αυξήθηκε καθ’όλη την εξεταζόμενη πενταετία, παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη
αύξηση το 2021(+9,6%). Το 2022 η άνοδος κυμάνθηκε σε 8,0% ενώ η σωρευτική αύξηση διαμορφώθηκε σε 22,5% (2022/2018).

Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 3,4% το 2022 ενώ η σωρευτική αύξηση την εξεταζόμενη
πενταετία κυμάνθηκε σε 5,9% . Οι μεσο-μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και προβλέψεις
παρουσίασαν σημαντική άνοδο κατά 51,4% την περίοδο 2022/18, ενώ οι βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις αυξήθηκαν επίσης σημαντικά κατά 33,0% το ίδιο χρονικό διάστημα.
Ο συνολικός κύκλος εργασιών των εταιρειών του δείγματος ακολούθησε ανοδική πορεία
την εξεταζόμενη περίοδο με εξαίρεση το 2020 όπου μειώθηκε κατά 4,3%.

Το 2022 σημειώθηκε η υψηλότερη άνοδος της πενταετίας καθώς, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 41,6% ενώ σωρευτικά κατέγραψε αύξηση 67,3% (2022/18). Τα μικτά κέρδη κατέγραψαν περίπου την ίδια αύξηση το 2022 (41,7%) ενώ σωρευτικά το διάστημα 2022-2018 αυξήθηκαν κατά 26,6%.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

spot_img

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ