Ξεκινούν οι εργασίες στο Ελληνικό με αντιπλημμυρικά έργα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 29 Ιουλίου 2021

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΡΩΤΗΣΕΛΙΔΑ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: , ,

Τι θα συμβεί αν εμφανιστούν φαινόμενα ιδιαίτερης έντασης στο Ελληνικό; Τι μπορεί να περιμένουμε από καταιγίδες που σήμερα ίσως θεωρούμε απίθανες; Πώς μεταβάλλεται ο κίνδυνος της πλημμύρας σε συνάρτηση με τις τάσεις μεταβολής του κλίματος, πώς προετοιμαζόμαστε για την κλιματική αλλαγή;
Οπως αναφέρει η εταιρεία Lamda Development, αυτά και άλλα πολλά είναι τα ερωτήματα στα οποία απαντούν καθημερινά τα στελέχη της Lamda με στόχο να προστατεύσουν το περιβάλλον, να θωρακίσουν την μεγάλη επένδυση, να δημιουργήσουν την ομπρέλα προστασίας για τους πολίτες.
Μέσα από την δημιουργία ενός υποθετικού δείγματος βροχών εύρους πολλών χιλιάδων ετών που είναι στατιστικά πιθανό να εμφανιστούν, επιλέγεται ένα σύνολο από 1000 χαρακτηριστικές καταιγίδες, και μοντελοποιείται η απορροή τους σε όλες τις επιφάνειες των ρεμάτων Τραχώνων και της Ευρυάλης, καθώς και του πάρκου. Χίλιες βροχές “δοκιμάζουν” εξονυχιστικά το σύστημα των νέων έργων του πάρκου και των εισροών των παλαιών έργων έξω από αυτό, δηλαδή όλων των απορροών από τις πλαγιές του Υμηττού που καταλήγουν σε αυτό. Κάθε στοιχείο του έργου, σωλήνας, σημείο συλλογής, σημείο εκβολής, ελέγχεται και δοκιμάζεται ξανά και ξανά. Ένα ισχυρό stress test που, εξαντλώντας το φάσμα από το συνηθισμένο στο απίθανο, ποσοτικοποιεί και επιβεβαιώνει την ανθεκτικότητα των έργων μας και διασφαλίζει την προστασία των δραστηριοτήτων του Πάρκου».

Τοπομορφία / Ρέματα / Σχεδιασμός

Εργα αντιπλημμυρικής προστασίας και ασφάλειας προβλέπονται κατά την ανάπτυξη των εργασιών ανάπλασης του Ελληνικού,, με αφορμή και τις πρόσφατες πλημμύρες στη Γερμανία, το Βέλγιο, τη Κίνα που στοίχισαν ανθρώπινες ζωές και είχαν πολλαπλές καταστροφικές συνέπειες στο οικοσύστημα, οι νέες συνθήκες επιβάλλουν τον πλήρη επαναπροσδιορισμό των στόχων για την προστασία και την ασφάλεια πρωτίστως των πολιτών, αλλά και των οικοσυστημάτων από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, με γνώμονα τον σεβασμό στις θεμελιώδεις αξίες της προστασίας του περιβάλλοντος.
Το πλαίσιο αυτό αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την ανάπτυξη της εμβληματικής επένδυσης στο Ελληνικό, της μεγαλύτερης και πιο σύγχρονης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη. Το έργο του Ελληνικού,  αναπτύσσεται με βάση ένα ολοκληρωμένο σχέδιο σειράς αντιπλημμυρικών έργων που βρίσκει εφαρμογή η ελληνική καινοτομία στην επιστημονική και τεχνική έρευνα. Για πρώτη φορά στη χώρα οι υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας ελέγχονται και αξιολογείται η ικανότητά τους να ανταπεξέλθουν σε ακραία γεγονότα.
Τα δυο σημαντικά ρέματα
Οπως επισημαίνεται, εντός του μητροπολιτικού πάρκου, του πράσινου ορόσημου του Ελληνικού, ρέουν δύο σημαντικά ρέματα, το ρέμα Τραχώνων και το ρέμα Αεροδρομίου, ή Ευρυάλης όπως ήταν παλαιότερα γνωστό. Τα ρέματα αυτά που έχουν έντονες ροές μόνο όταν βρέχει, βρέθηκαν για δεκαετίες ασφυκτικά περιορισμένα στις ανάγκες και τα στενά όρια του πρώην αεροδρομίου, αλλά και της εκτεταμένης αστικής ανάπτυξης στις παρυφές του Υμηττού.
Με βάση το ολοκληρωμένο σχέδιο της Lamda Development για το Ελληνικό στο σύνολο του, αλλά και του μεγάλου έργου του Μητροπολιτικού Πάρκου, τα ρέματα αυτά οριοθετούνται και απελευθερώνονται και πάλι. Θωρακίζονται με τη χρήση ήπιων και φιλικών στο περιβάλλον υλικών που τα προστατεύουν από τις δυνάμεις της διάβρωσης. Ενισχύεται η αντοχή τους, αλλά ταυτόχρονα αποκαθίσταται και η φυσική λειτουργία τους. Με αυτόν το τρόπο ελέγχεται η υποδοχή των νερών της βροχής από περιοχές εκτός του Πάρκου, ενώ παλαιότερες παρεμβάσεις ενσωματώνονται και συνδυάζονται αρμονικά με νέες, προσφέροντας την αναγκαία πρόσθετη ασφάλεια. Συγχρόνως προστατεύεται η ποιότητα των υδάτων και αναχαιτίζονται οι πιθανοί στερεοί ρύποι, καθώς ελέγχονται οι εισροές και προβλέπονται κατάλληλες διατάξεις περιβαλλοντικής διαχείρισης και παρακολούθησης.
Ο σχεδιασμός της Lamda προβλέπει την ανάδειξη της υδάτινης, φυσικής τους λειτουργίας με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ο απαραίτητος χώρος φυσικής τους εκτόνωσης, καθώς και ο εμπλουτισμός με προβλέψεις για δυνατότητα ανάπτυξης παρόχθιας και χειμάρριας φυσικής βλάστησης. Οι ζώνες των ρεμάτων καθίστανται περιοχές αναψυχής και αρμονικής συνύπαρξης με το αστικό και περιαστικό περιβάλλον του πάρκου.
Ομως η αντιπλημμυρική προστασία δεν περιορίζεται στα ρέματα. Το σχέδιο του Πάρκου περιλαμβάνει πλήρεις διατάξεις ελέγχου απορροών του βρόχινου νερού σε όλες τις επιφάνειες, με γνώμονα την λειτουργική, αρμονική και βιώσιμη ένταξή τους στο έργο. Ενα πολυσύνθετο υπόγειο έργο συστήματος συλλογής, και ασφαλούς διάθεσης προστατεύει τις καθημερινές δραστηριότητες στην επιφάνεια, εφαρμόζοντας σύγχρονες τεχνικές βιώσιμης διαχείρισης των νερών της βροχής (Sustainable Urban Drainage Systems) σε αστικές περιοχές.
Στη διαδρομή του προς το σύστημα της υδροσυλλογής, το νερό διηθείται από τις εκτεταμένες διαπερατές επιφάνειες του πάρκου, καθυστερώντας τη εκβολή του προς τα ρέματα και τη θάλασσα και προσφέροντας φυσική προστασία. Κατά μήκος του παλαιού διαδρόμου προσγείωσης, προβλέπεται ένα μεγάλου μήκους φυσικό έργο συγκέντρωσης και διόδευσης των υδάτων προς τους αποδέκτες τους, καταλήγοντας σε ένα τεχνητό υδάτινο σώμα συγκράτησης της πλημμύρας, πριν φτάσει τελικά στο ρέμα Τραχώνων. Για όσα ύδατα όμως φτάσουν στις υπόλοιπες επιφάνειες, όπως οι δρόμοι, οι στέγες και τα πεζοδρόμια, φυσικές λεκάνες δίνουν ένα ακόμα μέσο υδροσυλλογής και συγκράτησης τους.
Στατιστική / Ανάλυση / Πρόβλεψη
Ομάδες απολύτως εξειδικευμένων στελεχών, ειδικοί εμπειρογνώμονες, συνεργάτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό συζητούν, αναλύουν, αξιολογούν τις υποδομές, προχωρούν σε ανάλυση δεδομένων για την αντιμετώπιση ακραίων συνθηκών. Μεταξύ των συνεργατών της Lamda Development στον τομέα εκπόνησης μελετών βρίσκονται οι μελετητικές εταιρείες LDK, TEKEM, Hydroment καθώς και η Υδροεξυγιαντική στο storm risk assessment (εκτίμηση κινδύνου καταιγίδας).