33 C
Athens
Τρίτη, 16 Ιουλίου, 2024
spot_img
ΑρχικήΕΛΛΑΔΑΗλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου: Τι είναι, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου: Τι είναι, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία

Υποχρεωτική καθίσταται από σήμερα, 1η Φεβρουαρίου, η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου/Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας. Ολα όσα πρέπει να γνωρίζετε.
Τι είναι η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου
Πρόκειται για έναν πλήρη ηλεκτρονικό φάκελο που αφορά κτίρια, αυτοτελείς διηρημένες ιδιοκτησίες ή απόδημα οικόπεδα ή γήπεδα. Στον φάκελο συμπεριλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες όπως η οικοδομική του άδεια, το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, τα σχέδια κατόψεων, ο πίνακας χιλιοστών, το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων.
Ηλεκτρονικό Μητρώο
Εντός του μητρώου αυτού συμπεριλαμβάνεται η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου/Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας, τους εξουσιοδοτημένους μηχανικούς, τα πιστοποιητικά ελέγχου αλλά και το πιστοποιητικό πληρότητας. Ολες οι καταχωρίσεις ιδιοκτησιών εμφανίζονται στην αναζήτηση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Ταυτότητας Κτιρίου, ανεξαρτήτως σταδίου επεξεργασίας.
Ποια είναι η διαδικασία
Η συμπλήρωση γίνεται υποχρεωτικά από μηχανικό, ο οποίος λαμβάνει την ευθύνη για όλα τα δηλωθέντα. Είναι δύο τα βασικά βήματα της καταχώρισης:
1. Καταχώριση Οικοπέδου/Γηπέδου
2. Καταχώριση Ιδιοκτησιών.
Απόσπασμα Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας
Αφότου έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση, τότε ο μηχανικός εκδίδει το Απόσπασμα Ταυτότητας Κτιρίου/Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας. Αυτό φέρει έναν μοναδικό κωδικό Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας αλλά και ένα κλειδί γνησιότητας. Ουσιαστικά πρόκειται για αποτύπωση του τεχνικού φακέλου του ακινήτου με το σύνολο των στοιχείων του.
Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας
Σε συνέχεια ο μηχανικός πρέπει να προχωρήσει στην έκδοση του Πιστοποιητικού Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας. Σε αυτό περιλαμβάνεται η «περίληψη» των στοιχείων του Αποσπάσματος, καθώς και η βεβαίωση από πλευράς μηχανικού πως το ακίνητο δεν έχει αυθαιρεσίες.
Το Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας εκδίδεται ανά ιδιοκτησία. Σε ακίνητα με σύσταση διηρημένων ιδιοκτησιών, για παράδειγμα πολυκατοικίες, η Ταυτότητα Κτιρίου συνολικά του ακινήτου, προκύπτει ως το σύνολο των Αποσπασμάτων όλων των αυτοτελών ιδιοκτησιών και των κοινόχρηστων χώρων. Η διάρκεια ισχύος του είναι δύο μήνες από την ημερομηνία έκδοσης, η οποία ταυτίζεται με την ημερομηνία αυτοψίας.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά
Για την καταχώριση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου απαιτείται μία σειρά από δικαιολογητικά. Συγκεκριμένα:
* Στελέχη των Οικοδομικών Αδειών, Αδειών Δόμησης και λοιπών πράξεων εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών. Απαιτούνται οι αναθεωρήσεις και οι ενημερώσεις.
* Δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων.
* Σχέδια που συνοδεύουν τις πράξεις και αποτυπώνουν την ιδιοκτησία. Αφορά κατόψεις, χαρακτηριστικές τομές και όψεις, αλλά και τυχόν μελέτη προσβασιμότητας ΑμεΑ και εμποδιζόμενων ατόμων.
* Δελτίο Δομικής Τρωτότητας Αυθαιρέτου, τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου ή/και τη μελέτη στατικής επάρκειας, Αυτά εφόσον απαιτείται από τους νόμους περί αυθαιρεσίας.
Επίσης:
* Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού.
* Πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής. Αυτό, εφόσον έχει εκδοθεί.
* Πίνακα χιλιοστών, εφόσον η Ταυτότητα Ιδιοκτησίας αφορά αυτοτελή διηρημένη ιδιοκτησία ή κοινόχρηστους χώρους.
* Μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον υπάρχει.
Ποιοι πρέπει να υποβάλουν Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου
Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, υποχρέωση υποβολής Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου έχουν:
* Ολα τα κτίρια και διηρημένες ιδιοκτησίες για τα οποία εκδίδονται νέες οικοδομικές άδειες.
* Παλαιότερα κτίρια κατά τη μεταβίβασή τους.
* Αυθαίρετα για την περαίωση των δηλώσεων.
Δύο κατηγορίες για τα παλαιότερα κτίρια
Ο νόμος ορίζει πως για την υποβολή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου τα παλαιότερα κτίρια διακρίνονται σε δύο κατηγορίες.
Στην πρώτη ανήκουν τα εξής:
* Τα κτίρια που ανήκουν στο Δημόσιο, στους ΟΤΑ και στα ΝΠΔΔ και κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες αυτών.
* Τα κτίρια συνάθροισης κοινού (θέατρα, κινηματογράφοι, αίθουσες εκδηλώσεων, συνεδριακά κέντρα, κτίρια εκθέσεων), συμπεριλαμβανομένων βιβλιοθηκών, μουσείων, αθλητικών εγκαταστάσεων, σταθμών μετεπιβίβασης ΜΜΜ.
* Τα πρατήρια υγρών καυσίμων, συνεργεία ή πλυντήρια αυτοκινήτων.
* Τα τουριστικά καταλύματα άνω των 300 τ.μ.
Ακόμη:
* Τα δημόσια και ιδιωτικά κτίρια προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
* Τα νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα, κλινικές, κέντρα παροχής υπηρεσιών υγείας και ψυχικής υγείας, βρεφοκομεία, παιδικοί-βρεφονηπιακοί σταθμοί, οικοτροφεία, οίκοι ευγηρίας, ιδρύματα χρονίως πασχόντων, ιδρύματα ατόμων με αναπηρία.
* Τα καταστήματα κράτησης και ειδικά καταστήματα κράτησης νέων.
Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται όλα τα υπόλοιπα κτίρια και οι αυτοτελείς διηρημένες ιδιοκτησίες ανεξαρτήτως χρήσης. Για αυτά η υποβολή γίνεται κατά τη μεταβίβαση του κτιρίου ή της αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας και η σχετική δήλωση προσαρτάται υποχρεωτικά στο συμβόλαιο. Σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις υφίσταται υποχρέωση ενημέρωσης της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου ύστερα από οποιαδήποτε εργασία παρέμβασης ή τροποποίησης στο κτίριο / οριζόντια ή κάθετη διηρημένη ιδιοκτησία, για την οποία απαιτείται οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας από δημόσια αρχή. Αυτό διασφαλίζει τη συνεχή, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του Ηλεκτρονικού Μητρώου.
Ποιοι εξουσιοδοτούνται
Ως χρήστες του πληροφοριακού συστήματος ορίζονται οι εξουσιοδοτημένοι μηχανικοί και οι αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες στο πλαίσιο των καθηκόντων τους και οι εμπλεκόμενοι με τις σχετικές διαδικασίες υπάλληλοι των φορέων αυτών.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί δήλωση ψευδών στοιχείων, εκτός των ποινικών κυρώσεων, προβλέπεται πρόστιμο, το ύψος του οποίου κυμαίνεται από 2.000 έως 20.000 ευρώ, ανάλογα με την επιφάνεια που δεν έχει αποτυπωθεί στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου. Τα όρια των κυρώσεων διπλασιάζονται, εάν υπάρξει υποτροπή των παραβάσεων και εάν αυτές αφορούν σε οικοδομικές εργασίες σε παραδοσιακούς οικισμούς, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και προστατευόμενες περιοχές.
Πηγή: Sputniknews

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

spot_img

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ