21 C
Athens
Παρασκευή, 2 Ιουνίου, 2023
spot_img
ΑρχικήΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣΓνωρίζετε τον ιδιόκτητη και το ελληνικό νησί του, που βγαίνει σε...

Γνωρίζετε τον ιδιόκτητη και το ελληνικό νησί του, που βγαίνει σε πλειστηριασμό;

Με πλήρη κυριότητα και σε ποσοστό 100% από το σύμπλεγμα των νήσων «ΕΧΙΝΑΔΩΝ», της Κοινότητας Ιθάκης, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για το νησί, γνωστό με την ονομασία «ΜΑΚΡΗ» χτυπά το ηλεκτρονικό σφυρί.
Η νήσος «ΜΑΚΡΗ» σύμφωνα με το από 6 Νοεμβρίου 1991 σχεδιάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού Ιωάννη Τσούτρα που είναι αντίγραφο της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού και είναι νόμιμα μεταγεγραμμένο στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ιθάκης, στον τόμο 116 και με αριθμό 10, έχει έκταση 956 στρέμματα και περιβάλλεται τριγύρω από θάλασσα. Τα 956 στρέμματα έχουν υποστεί απαλλοτρίωση στη ζώνη της παραλίας.
Ετσι σύμφωνα με τα προσκομισθέντα στοιχεία, η συνολική επιφάνεια του εκτιμώμενου περιουσιακού στοιχείου είναι 956.000, τ.μ. Από την παραπάνω επιφάνεια αφαιρείται έκταση συνολικής επιφάνειας 7.834,993 τ.μ λόγω απαλλοτρίωσης της ζώνης παραλίας και έκταση συνολικής επιφάνειας 26.718,80 τ.μ και 40.162,731 τ.μ λόγω απαλλοτρίωσης τμήματος ζώνης παραλίας. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η εναπομείνουσα επιφάνεια είναι ίση με 881.283,47 τ.μ.
Με την με Αρ. Πρωτ. 12340/2655 Πράξη Χαρακτηρισμού Έκτασης της Διεύθυνσης Δασών Κεφαλληνίας, που βασίζεται στο από 2013 τοπογραφικό διάγραμμα των μηχανικών Βουτσινά Κοσμά και Παναγιωτάκη Αλεξάνδρας, η νήσος «ΜΑΚΡΗ» αποτελεί δασική έκταση συνολικής εκτάσεως (525.082,64+221.400,20) 746.482,84 τ.μ. Η έκθεση εκτίμησης συντάχθηκε με την παραδοχή ότι η επιφάνεια του τίτλου, δηλαδή 881.283,47 τ.μ είναι η ορθή και δεν περιλαμβάνει εκτάσεις με κάποιου είδους εμπόδια εκμετάλλευσης.
Η νήσος «ΜΑΚΡΗ» αποτελεί μέρος Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου με την ονομασία «Εθνικό Πάρκο Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου και Αιτωλικού, κάτω ρου και εκβολών ποταμών Αχελώου και Ευήνου και νήσων Εχινάδων», το οποίο είναι ενταγμένο στο Δίκτυο «NATURA 2000».
Υπάρχουν κάποια εγκαταλελειμμένα και εντελώς ερειπωμένα απομεινάρια κτισμάτων, τα οποία σύμφωνα με ντόπιους κατοίκους κατά το παρελθόν αποτελούσαν ένα εκκλησάκι, μία στέρνα και ένα μικρό σπιτάκι. Βέβαια το παραπάνω ακίνητο (νησί) φαίνεται ότι ήταν μισθωμένο στον Ιωσήφ Γουμενάκη του Ευθυμίου και της Ελένης, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, οδός Λασιθίου 19, από 01-04-2005 έως 30-04-2104.
Συγκεκριμένα πρόκειται για το υπ΄αριθμ. 287/2005 Συμβόλαιο Μίσθωσης Ακινήτου, της Συμβολαιογράφου Αθηνών Άννας Ρήγα, το οποίο μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών του άνω Υποθηκοφυλακείου στον τόμο 160 με αριθμό 21, την 09- 05-2015, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 1167/2007 πράξη παράτασης συμφωνητικού μίσθωσης της ιδίας Συμβολαιογράφου, η οποία είναι νόμιμα μεταγεγραμμένη στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ιθάκης, στον τόμο 170 και με α.α. 08, στις 26-06-2007.
Σύμφωνα με την έκθεση εκτίμησης, βάσει του πολεοδομικού ελέγχου που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε πως οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης που ισχύουν για τη Νήσο Μάκρη ορίζονται στο ΦΕΚ 477Δ/31-05-2006.


Ονοματεπώνυμο Οφειλέτη: Στέφανος Λιόβαρος του Στυλιανού και της Σοφίας, κάτοικος Σπηλαδίων Κάμπου Χίου.
Το νησί βγαίνει σε πλειστηριασμό πρώτη φορά, αλλά στο παρελθόν υπήρξαν απόπειρες πώλησής του.
Τίτλος Κτήσης: Το προπεριγραφόμενο νησί περιήλθε στον καθ’ ου κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, δυνάμει του υπ’ αριθμ. 21.947/25.11.1991 συμβολαίου αγοραπωλησίας ακινήτων (2 νησιών) της Συμβολαιογράφου Αθηνών Παρασκευής Πετυχάκη – Κερχούλα, το οποίο είναι νόμιμα μεταγεγραμμένο στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ιθάκης, στις 18- 12-1991, στον τόμο 116 με αριθμό 10, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 2.080/29.04.1992 πράξη τροποποίησης συμβολαίου εξόφλησης συμβολαίου και άρσης διαλυτικής αίρεσης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανής Δημητρέλλου, η οποία είναι νόμιμα μεταγεγραμμένη στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ιθάκης, στις 07-05-1992, στον τόμο 117 και με α.α. 19. Για το ως άνω ακίνητο έχουν μεταγραφεί οι υπ’ αριθμ. 74/15.05.2013 και 24/19.02.2014 αποφάσεις κύρωσης πράξεων αναλογισμού αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης της ζώνης παραλίας στη νήσο, στις 17-04-2014, στον τόμο 193 και με α.α. 3.
Επισπεύδων: SPECIAL FINANCIAL SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» που εδρεύει στην Αθήνα οδός Φιλελλήνων 1 και Όθωνος και εκπροσωπείται νόμιμα, υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστριας των απαιτήσεων της αλλοδαπής εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «COMO ISSUER DESIGNATED ACTIVITY COMPANY», η οποία εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας στην οδό Molesworth 32, Δουβλίνο 2.
ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΕ Η ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ: Το ποσό των €υρώ #150.000 €#, με κάθε επιφύλαξη για την είσπραξη του υπολοίπου ποσού της απαίτησης, με άλλη αναγκαστική εκτέλεση ή αναγγελία στον ίδιο ή σε άλλον πλειστηριασμό.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ: Ο πιστοποιημένος για διενέργεια ηλεκτρονικών πλειστηριασμών Συμβολαιογράφος Ιθάκης Παναγιώτης Δ. Μαρούλης, που κατοικοεδρεύει στην Ιθάκη, (οδός Καλλινίκου Αναστασίου 31, Βαθύ, Τ.Κ. 28300 – τηλ. 2674033728).
ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ: Η 20η Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρες 10:00’ – 14:00’.
Ηλεκτρονικός πλειστηριασμός στην πλατφόρμα https://www.eauction.gr
Βάρη: Σύμφωνα με το από 15-12-2021 Πιστοποιητικό Βαρών του Υποθηκοφύλακα Ιθάκης, στο παραπάνω ακίνητο (νησί) και κατά του παραπάνω οφειλέτη, εκτός από την αναγκαστική κατάσχεση που επιβλήθηκε υπάρχουν και τα εξής βάρη: 1) Προσημείωση υποθήκης, που ενεγράφη στις 26-07-1993, υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΙΑΣ ΛΟΥΚΑΣ Α.Ε», που εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, οδός Στριγγάρη 7, για το ποσό των (20.000.000) δραχμών 2) Προσημείωση υποθήκης, που ενεγράφη στις 21-10-1993, υπέρ της «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, για το ποσό των (19.900.000) δραχμών, η οποία ετράπη σε υποθήκη στις 24-10-1995. 3) Υποθήκη, που ενεγράφη στις 15-01-1997, υπέρ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» η οποία εδρεύει στην Αθήνα, για το ποσό των (25.000.000) δραχμών, 4) Προσημείωση υποθήκης, που ενεγράφη στις 30-04-2015, υπέρ της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε» για το ποσό των (2.633.958,40) ευρώ, 5) Υποθήκη, που ενεγράφη στις 20-07-2016, υπέρ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Δ.Ο.Υ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ), για το ποσό των (23.721.294,64) ευρώ, 6) Προσημείωση υποθήκης, που ενεγράφη στις 31-08-2016, υπέρ των α) Ιωάννη Γαλανού του Κωνσταντίου και της Μαριάνθης κατοίκου Χίου οδός Φαβιέρου 2, β) Μαριάνθης Γαλανού του Ιωάννη και της Λεμονιάς, κατοίκου Χίου οδός Φαβιέρου αριθμός 2, γ) Λεμονιάς συζ. Ιωάννη Γαλανού, το γένος Παντελή Σαλαγάρα κατοίκου Χίου οδός Φαβιέρου 2, για το ποσό των (300.000) ευρώ, 7) Υποθήκη, που ενεγράφη στις 30-11-2016, υπέρ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ), για το ποσό των (4.396.347,78) ευρώ, 8) Προσωρινή διάταξη του Προέδρου Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών περί απαγόρευσης κάθε νομικής και πραγματικής μεταβολής επί του ως άνω ακινήτου που έχει σημειωθεί επί του υπ’ αριθμόν κατάθεσης 136717/2012 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 14061/2012 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που ενεγράφηξ στις 07-08-2012 υπέρ του Ιωσήφ Γουμενάκη του Ευθυμίου, κατοίκου Άνω Γλυφάδας, οδός Λασιθίου 9, που έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία Κατασχέσεων του Υποθηκοφυλακείου Ιθάκης 9) Διάταξη του Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης περί απαγόρευσης εκποίησης ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μεταβίβασης του ως άνω ακινήτου που φέρει τον αριθμό δέσμευσης 155/18-04-2016, που εγγράφηκε στις 19-04-2016 υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, με ποσό οφειλής (1.782.049,96 €υρώ) που έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία Κατασχέσεων του Υποθηκοφυλακείου Ιθάκης 10) Κατάσχεση που ενεγράφη στις 17-06-2016, υπέρ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ), για το ποσό (6.672.776,75) ευρώ, που έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία Κατασχέσεων του Υποθηκοφυλακείου Ιθάκης και 11) Κατάσχεση που ενεγράφη στις 18-11-2016, υπέρ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Δ.Ο.Υ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ), για το ποσό των (24.373.118,29) ευρώ που έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία Κατασχέσεων του Υποθηκοφυλακείου Ιθάκης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

spot_img

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ