Για το 2020 η Ελλάδα βίωσε ύφεση 10%

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 6 Απρίλιος 2021

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: OIKONOMIA, ΕΛΛΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: , , ,

Οι θετικές επιδόσεις στις ελληνικές εταιρείες την προηγούμενη τριετία ανατράπηκαν δραματικά

Θετικές επιδράσεις στις ελληνικές εταιρείες είχε η ελαφρά ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας την τριετία 2017-2019 μετά από μια μακρά περίοδο ύφεσης και αυτό αποτυπώνεται στα οικονομικά τους αποτελέσματα, σύμφωνα με τον Νικήτα Κωνσταντέλλο, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου εταιρειών ICAP.
Η ICAP συνέλεξε και επεξεργάστηκε τους δημοσιευμένους ισολογισμούς και τα αποτελέσματα χρήσης 21.922 επιχειρήσεων, για τα έτη 2019 και 2018 και όπως προέκυψε, το 2019 οι ελληνικές επιχειρήσεις εμφάνισαν αύξηση στον κύκλο εργασιών τους και στα λειτουργικά τους αποτελέσματα. Ωστόσο, η διαμόρφωση αρνητικού μη λειτουργικού αποτελέσματος το 2019 είχε ως συνέπεια τη συρρίκνωση της καθαρής κερδοφορίας τους.


Από τα ομαδοποιημένα αποτελέσματα ενός μεγάλου δείγματος 21.349 ελληνικών επιχειρήσεων (εκτός τραπεζών και ασφαλειών), διαπιστώνεται ότι το 2019 σημειώθηκε αύξηση στον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων και στα λειτουργικά τους αποτελέσματα. Ο κύκλος εργασιών του συνόλου των εταιρειών αυξήθηκε κατά 4,2% ανερχόμενος σε 161 δισ. ευρώ ενώ το συνολικό λειτουργικό αποτέλεσμα αυξήθηκε κατά 24,4% έναντι της προηγούμενης χρήσης. Ωστόσο, σε επίπεδο καθαρών προ φόρου κερδών η εικόνα είναι διαφορετική, καθώς καταγράφεται μείωση αυτών κατά 21,2% ή 1,4 δισ. ευρώ, μεταβολή που προέρχεται κατά κύριο λόγο από τον κλάδο της ενέργειας και ιδιαίτερα από την ΔΕΗ η οποία παρουσίασε σημαντική αύξηση των ζημιών της κατά 1,5 δισ. ευρώ.
Όπως εκτιμά ο κ. Κωνσταντέλλος για το 2020, που η Ελλάδα βίωσε μια ύφεση 10%, αναμένεται σημαντική επιδείνωση των αποτελεσμάτων των ελληνικών επιχειρήσεων. Ειδικότερα σημειώνει ότι από τα οικονομικά αποτελέσματα 125 ελληνικών εταιρειών, που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, προκύπτει μείωση του κύκλου εργασιών τους κατά 20% περίπου το εννεάμηνο του έτους και σημαντική μείωση των κερδών EBITDA κατά 25%.

 

 

Ο κλάδος των λοιπών υπηρεσιών είναι πολυσύνθετος. Το δείγμα των 5.911 επιχειρήσεων περιλαμβάνει μονάδες με διαφορετικές δραστηριότητες, όπως: πληροφορική, ψυχαγωγία, υγεία, διαχείριση ακινήτων, κ.α. Ο συνολικός κύκλος εργασιών τους ανήλθε σε 13,7 δισ. ευρώ το 2019 αυξημένος κατά 9,9% έναντι του 2018, ενώ λόγω συγκράτησης του κόστους πωλήσεων τα μεικτά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 17,2%. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη μικρότερη ποσοστιαία αύξηση των λειτουργικών δαπανών (12,3%), οδήγησε τελικά στη σημαντική βελτίωση των συνολικών λειτουργικών αποτελεσμάτων κατά 37,4%.
Η εξέλιξη αυτή καθώς και η βελτίωση του μη λειτουργικού αποτελέσματος (από αρνητικό το 2018 κατέστη θετικό το 2019) είχαν σαν αποτέλεσμα τη σημαντική διεύρυνση της κερδοφορίας του κλάδου κατά 61,8% το 2019/2018.
Το συνολικό ενεργητικό των εταιρειών του δείγματος αυξήθηκε κατά 8,5%, ενώ τα ίδια κεφάλαια διευρύνθηκαν κατά 6,9%. Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξήθηκαν σημαντικά κατά 27,7%, ενώ οι βραχυπρόθεσμες μειώθηκαν κατά 3,2% το ίδιο έτος.
Βελτίωση παρουσίασαν όλοι οι δείκτες κερδοφορίας και συγκεκριμένα το περιθώριο μεικτού κέρδους αυξήθηκε κατά 2,38 ποσοστιαίες μονάδες και το περιθώριο καθαρού κέρδους κατά 3,36 ποσοστιαίες μονάδες. Ο δείκτης της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων ενισχύθηκε κατά 3,79 ποσοστιαίες μονάδες την ίδια περίοδο.