24.8 C
Athens
Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου, 2022
spot_img
ΑρχικήΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣΓια πέμπτη φορά πλειστηριασμός για οικόπεδο των Ρέμου και Πηλαδάκη

Για πέμπτη φορά πλειστηριασμός για οικόπεδο των Ρέμου και Πηλαδάκη

Μπορεί να μη “λέει” πολλά, το ονοματεπώνυμο του οφειλέτη που το ακίνητό τους βγαίνει σε πλειστηριασμό: Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ρ & Π. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΡΟ ΚΑΙ ΠΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)», με διακριτικό τίτλο «R. & P. REAL ESTATE INVESTMENTS S.A. (ΡΟ ΚΑΙ ΠΙ ΡΙΑΛ ΕΣΤΕΪΤ ΙΝΒΕΣΤΜΕΝΤΣ Σ.Α), με Α.Φ.Μ. 998938812, η οποία εδρεύει στην Γλυφάδα Αττικής, επί της οδού Άγγελου Μεταξά 48 και Πανδώρας και εκπροσωπείται νόμιμα, αρχικά γιατί πρόκειται για μία ανώνυμη εταιρεία και δευτερευόντως γιατί οι ιδιοκτήτες είναι οι κ.κ ΡΟ και ΠΙ ή Πασχαλίδης και Πηλαδάκης.
Ομως πρόκειται για τον Αντώνη Ρέμο και τον συνέταιρο, φίλο και κουμπάρο του Κώστα Πηλαδάκη.
Η εταιρεία τους, σύμφωνα με το καταστατικό της, στους σκοπούς της περιλαμβάνονται η αγορά, πώληση, μίσθωση, υπομίσθωση και η εν γένει εκμετάλλευση ακινήτων, κτιρίων, εγκαταστάσεων, η διαχείριση επ’ αμοιβή ακινήτων πάσης φύσεως, η οικιστική ανάπτυξη γης, καθώς και η ανέγερση κτιρίων παντός είδους σε ακίνητα δικά της ή ξένα με δικά της ή ξένα υλικά. Διοικείται από τριμελές Δ.Σ., με Πρόεδρο τον Αντώνη Πασχαλίδη (όπως είναι το πραγματικό επώνυμο του Αντώνη Ρέμου) και Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον Κωνσταντίνο Πηλαδάκη.
To ακίνητο
Πρόκειτα για το 30% εξ αδιαιρέτου της πλήρους κυριότητας ενός αγροτεμαχίου, χωρίς κτίσματα, που βρίσκεται στο Δήμο Κρωπίας Αττικής, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, στη θέση «ΤΖΙΜΑ ΠΡΟΦΑΡΤΑ ΜΑΝΤΡΑ ΤΣΕΒΑΛ» της κτηματικής περιφέρειας Κορωπίου Αττικής, εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης και εκτός ζώνης Πόλεως Κορωπίου, επιφανείας κατά τον τίτλο κτήσεως 22.390 τ.μ και κατά το κτηματολόγιο 22.434 τ.μ.


Το αγροτεμάχιο εμφανίζεται στο από Μαΐου 1995 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Κωνσταντίνου Γούλα από την οποία προκύπτει ότι η ανωτέρω ιδιοκτησία ευρίσκεται εκτός σχεδίου και εκτός ζώνης πόλεως Κορωπίου Αττικής, δεν προέρχεται από κατάτμηση σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 22/25-01-1993 πληροφοριακό έγγραφο του Δασαρχείου Πεντέλης, ευρίσκεται εντός βιομηχανικής ζώνης (Ε.Μ.) σύμφωνα με το Π.Δ.84/84 (ΦΕΚ33Α), δεν ρυμοτομείται, δεν απαλλοτριώνεται, δεν υφίσταται δουλεία και δεν ανήκει σε παραδοσιακή περιοχή, είναι άρτια και οικοδομήσιμη οποίου υπάρχει η υπεύθυνη δήλωση του συντάξαντος μηχανικού σύμφωνα με το Ν. 651/1977 και το Ν. 1337/1983.
Για το ως άνω αγροτεμάχιο είχε εκδοθεί η με αριθμό 418/2003 άδεια οικοδομής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής (Πολεοδομικό Γραφείο Μαρκόπουλου) για την ανέγερση τριώροφου κτιρίου ολικής επιφάνειας 7.377,30 η οποία όμως ουδέποτε υλοποιήθηκε.
Το ακίνητο, εμφαίνεται στα βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Κρωπίας, με τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου Κ.Α.Ε.Κ. 050751816020/0/0.
Σύμφωνα με την έκθεση εκτίμησης, η αγοραία αξία του όλου αγροτεμαχίου υπολογίστηκε στα 2.933.000 ευρώ
Ιστορικό πλειστηριασμών του ακινήτου
Η 23η Σεπτεμβρίου 2022 φαίνεται να είναι η πέμπτη φορά που θα εκπλειστηριατεί το ακίνητο. Η πρώτη ήταν για τις 21 Ιανουαρίου 2022, και τιμή εκκίνησης 792.000 ευρώ. Η δεύτερη είχε προγραμματιστεί στις 9 Μαρτίου αλλά αναβλήθηκε. Η τρίτη έγινε στις 15 Ιουνίου, αλλά όλοι κατέληξαν άγονοι. Στις 20 Ιουλίου έγινε ο τέταρτος με την τιμή εκκίνησης μειωμένη κατά 20%, στις 633.600 ευρώ, αλλά και πάλι χωρίς αποτέλεσμα.
Στις 23 Σεπτεμβρίου θα χτυπήσει ξανά το σφυρί, με την τιμή να έχει υποχωρήσει ακόμη περισσότερο, στις 514.800 ευρώ, δηλαδή στο 70% περίπου της αρχικής.
ΕΠΙΣΠΕΥΔΟΥΣΑ: «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία», η οποία εδρεύει στην Αθήνα Αμερικής 4 και εκπροσωπείται νόμιμα, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 157660660000 και ΑΦΜ 996763330 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών
ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΕ Η ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ: Ευρώ € #200.000#, πλέον των τόκων και εξόδων εκτελέσεως και επισπευδομένου πλειστηριασμού μέχρι το τέλος αυτού.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ: Ο πιστοποιημένος για διενέργεια ηλεκτρονικών πλειστηριασμών Συμβολαιογράφος Πειραιώς, Στέφανος Κ. Βασιλάκης, με έδρα στον Πειραιά, Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου Α 21, τηλ. 2104113810, ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, σε περίπτωση που αυτός εμποδίζεται.
ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ: Το ως άνω περιγραφέν και αναγκαστικά κατασχεθέν ακίνητο, περιήλθε στην καθ’ ης η εκτέλεση εταιρεία, κατά πλήρη κυριότητα και σε ποσοστό 30% εξ αδιαιρέτου, δυνάμει του υπ’ αριθμόν 3.995/05-12-2008 Συμβολαίου Αγοραπωλησίας του Συμβολαιογράφου Αθηνών Θεοδώρου ΛΙΑΚΑΚΟΥ, το οποίο έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κρωπίας στον τόμο 799 και με αύξοντα αριθμό 442.
Επί του οικοπέδου δεν υφίσταται κανένα κτίσμα και δεν υπάρχει περίφραξη, επί της προσόψεώς του στην οδό
Ηφαίστου. Το οικόπεδο είναι επικλινές σε διάφορα σημεία του και εντός αυτού υπάρχουν διάσπαρτα δέντρα, όπως αγριελιές,θάμνοι, ελιές.
Βάρη: Α]. Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 1492/14-06-2021 Πιστοποιητικό Βαρών του Υποθηκοφυλακείου Κρωπίας, επί του άνω περιγραφέντος και αναγκαστικά κατασχεθέντος ακινήτου, υπάρχει το εξής βάρος: Προσημείωση, για € #2.300.000#, ΚΑΤΑ της καθ’ ης η εκτέλεση και ΥΠΕΡ της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.».
Β]. Σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 3005/14-06-2021 Πιστοποιητικό Κτηματολογικών Εγγραφών Αντικειμένου Εγγραπτέων Δικαιωμάτων του Κτηματολογικού Γραφείου Κορωπίου, υπάρχει η ως άνω εγγραφή και μεταγενέστερα: η υπ’ αρ. 235/14-06- 2021 έκθεσή μου Αναγκαστικής Κατασχέσεως, για € #200.000#, ΚΑΤΑ της καθ’ ης η εκτέλεση και ΥΠΕΡ της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.».
ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ: Η 23η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρες 10:00’π.μ.-12:00’.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ: Με ηλεκτρονικά μέσα (ηλεκτρονικός πλειστηριασμός), στον διαδικτυακό τόπο μέσω της ιστοσελίδας https://www.eauction.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

spot_img

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ