36.2 C
Athens
Παρασκευή, 12 Ιουλίου, 2024
spot_img
ΑρχικήΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣΓ. Ν. Χαλκιδικής: Διαγωνισμός μίσθωσης του κυλικείου

Γ. Ν. Χαλκιδικής: Διαγωνισμός μίσθωσης του κυλικείου

24PROC014990311 2024-06-21
ΑΔΑ: 6ΦΕΨ46907Υ-ΛΨΘ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ
Γ. Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληρ. : Καμήλαλη Κωνσταντινιά
Τηλ. :23713 50207
Ε-mail :kamilalik@1157.syzefxis.gov.gr
Πολύγυρος: 21-6-2024
Αρ.πρωτ: 6838
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ αριθμ.36/2024

Το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, βάσει της αριθμ.10/13-6-2024 Θέμα:8ο ( ΑΔΑ:9ΩΖ846907Υ-ΙΞ8.) Απόφασης του Δ.Σ του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής
Προκηρύσσει
Δημόσιο ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μισθωτή του κυλικείου του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής , προς εξυπηρέτηση των νοσηλευομένων, των επισκεπτών και του προσωπικού του Νοσοκομείου και με κριτήριο κατακύρωσης το υψηλότερο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα
Ελάχιστο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται το ποσό των 5.000,00 ευρώ (πλέον χαρτοσήμου +ΟΓΑ χαρτοσήμου 3,6%) και διάρκεια της σύμβασης είναι τέσσερα (4) έτη.

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, στις 22-7-2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. ενώπιον της τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού που θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.
Προσφορές υποβάλλονται έως 22-7-2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00πμ. Προσφορές, που υποβάλλονται μετά την παρέλευση της ανωτέρω ώρας θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν παραλαμβάνονται.
Ο Αριθμός της Διακήρυξης 36/2024

Ο Διαγωνισμός Θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.4412/2016 ( Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του Π.Δ. 715/1979 (ΦΕΚ 212/Α/1979) «Περί τρόπου ενέργειας των υπό των ΝΠΔΔ προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμάτων ως και εκτελέσεως εργασιών.»
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις /κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου.

Οι προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί στο κατώτερο προτεινόμενο ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα, ήτοι 5.000,00 ευρώ (άρθρο 41, παρ.3 του ΠΔ715/79).
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες – μισθωτές για έξι (6) μήνες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των έξι μηνών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Πληροφορίες από το γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν. Χαλκιδικής, αρμόδια υπάλληλος: Καμήλαλη Κωνσταντινιά Tηλ.23713-50207.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.hospitalchalkidiki.gr ).
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
του Γ.Ν. Χαλκιδικής
Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΔΕΔΕΛΟΥΔΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

spot_img

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ