Εθνικές χρηματοδοτήσεις για τα ερευνητικά έργα 5 Πανεπιστημίων

Την απόφαση για την Εθνική Χρηματοδότηση των ερευνητικών ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών έργων 5 Πανεπιστημίων της χώρας υπέγραψε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Βουλευτής Κορινθίας, κ. Χρίστος Δήμας, ύψους 2.791.108,93 ευρώ. Τα συμπληρωματικά εθνικά κονδύλια, γνωστά ως «Matching Funds», αφορούν το οικονομικό έτος 2019 και αναμένεται να ακολουθήσουν οι υπογραφές χρηματοδότησης και για τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια της χώρας.
Τα Πανεπιστήμια που θα λάβουν χρηματοδόμηση
* 1. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)
Ερευνητικά έργα: 102
Χρηματοδότηση: 717.274,16 ευρώ
* 2. Πανεπιστήμιο Πατρών
Ερευνητικά έργα: 90
Χρηματοδότηση: 1.535.759,56 ευρώ
* 3. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ερευνητικά έργα: 49
Χρηματοδότηση: 386.565,47 ευρώ
* 4. Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ)
Ερευνητικά έργα: 14
Χρηματοδότηση: 113.813,41 ευρώ
* 5. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ερευνητικά έργα: 9
Χρηματοδότηση: 37.696,33 ευρώ.
O Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Ο βαθμός της δέσμευσης της Κυβερνήσεως και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για να στηρίξουν την επιστημονική και ερευνητική κοινότητα της χώρας, αποδεικνύεται και σήμερα με την επιπλέον χορήγηση του ποσού των 2.791.108,93 ευρώ, συμπληρώνοντας το απαιτούμενο ποσό από εθνικούς πόρους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, ώστε να προχωρήσουν με επιτυχία τα ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Ερευνητικά κέντρα».