Εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι για την αναβάθμιση του Σ.Κ.Α-Οινόης-Αλιάρτου-Χαλκίδας

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 12 Οκτωβρίου 2021

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΛΛΑΔΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: , ,

Εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι του έργου: «Λειτουργία της Σιδηροδρομικής Γραμμής μεταξύ του Σιδηροδρομικού Κέντρου Αχαρνών (ΣΚΑ) – Σ.Σ. Τιθορέας και Σ.Σ. Οινόης – Σ.Σ. Χαλκίδας νομών Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας, Φθιώτιδας».
Με την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης μελετών:
> Ανακαινίζεται πλήρως η υφιστάμενη επιδομή,
> Ανακαινίζεται και διαπλατύνεται η υφιστάμενη υποδομή ώστε να εξασφαλίζεται ικανό εύρος για την έδραση της νέας επιδομής,
> Αναβαθμίζεται το περιτύπωμα της Σ.Γ. ώστε να εξυπηρετείται η διαλειτουργικότητα,
> Αποκαθίσταται η φέρουσα ικανότητα της υποδομής με τη κατασκευή δύο (2) νέων σιδηροδρομικών γεφυρών (Σ.Γ. Αγίου Θωμά και Σ.Γ. π. Ασωπού), την ενίσχυση τριών (3) υφισταμένων σιδηροδρομικών γεφυρών, την ενίσχυση των υφιστάμενων θολωτών οχετών και την ανακατασκευή υφιστάμενων επιχωμάτων σε θέσεις με εντοπισμένα προβλήματα,
> Αυξάνεται η χωρητικότητα του δικτύου με τη δημιουργία γραμμών υπέρβασης, ειδικά για τις εμπορικές αμαξοστοιχίες,
> Ανακαινίζεται ο κομβικός Σ.Σ. Οινόης με αναδιάταξη, ανάπτυξη και εφαρμογή νέας, βελτιωμένης γραμμολογίας, και κατασκευή νέων κτιριακών και τεχνικών έργων (νέες αποβάθρες, στέγαστρα επί αυτών, υπόγεια πεζοδιάβαση για σύνδεση/επικοινωνία των αποβαθρών, εμπορικό κρηπίδωμα και τεχνικά δωμάτια),
> Βελτιώνεται το επίπεδο ασφαλείας της κυκλοφορίας στον υφιστάμενο Σ.Σ. Αλιάρτου με την κατασκευή νέας Κάτω Οδικής Διάβασης και Άνω Πεζοδιάβασης,
> Κατασκευάζονται δύο νέες Σιδηροδρομικές Στάσεις στο δίκτυο: η νέας Σ.Στ. Κρυονερίου και η νέας Σ.Στ. Οινοφύτων,
> Ανακατασκευάζεται η μία σήραγγα (κλάδος ανόδου) στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου με καθαίρεση της λιθοδομής και εφαρμογή διευρυμένης διατομής.
Για την επίτευξη των ανωτέρων στόχων καθίσταται επιτακτική η άμεση δημοπράτηση, προς κατασκευή, των έργων για την ανακαίνιση και αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου, καθώς η γραμμή ΣΚΑ – ΟΙΝΟΗ αποτελεί τμήμα του κεντρικού κορμού του δικτύου, με συνεχή και πυκνή σιδηροδρομική κυκλοφορία (επιβατική, εμπορική και προαστιακή), καθ’ όλον το έτος, χωρίς εναλλακτική διαδρομή και επιπλέον διέρχεται από δύσβατες περιοχές (με την έννοια της προσβασιμότητας μέσω παράλληλου οδικού δικτύου) με ιδιαίτερο εδαφικό ανάγλυφο.