11.1 C
Athens
Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου, 2023
spot_img
ΑρχικήΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣΔήμος Π.Φαλήρου: Διαγωνισμός για τη μίσθωση 3 θέσεων περιπτέρων

Δήμος Π.Φαλήρου: Διαγωνισμός για τη μίσθωση 3 θέσεων περιπτέρων

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤ/ΤΩΝ & ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Τερψιχόρης 51

Ταχ. Κώδικας : 17562 Πληροφορίες : Κ. Γαβαλά

Τηλέφωνο : 213 20 20 230 /231

ΘΕΜΑ: Περίληψη διακήρυξης πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης .

 

Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου προκηρύσσει τη διεξαγωγή πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης τριών (3) θέσεων περιπτέρων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 4257 /14, με τους ακόλουθους όρους και τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής ως εξής:

                                                                Άρθρο 1

Περιγραφή των προς εκμίσθωση θέσεων περιπτέρων Θέση επί του παράδρομου Λ. Ποσειδώνος (μεταξύ Eurobank & Starbucks).

Θέση επί της οδού Αγ. Σοφίας έξωθεν του Κοιμητηρίου Παλαιού Φαλήρου.

Θέση επί της Λεωφ. Αγίας Βαρβάρας αρ. 103 & Δαιδάλου.

                                                              Άρθρο 2

Τόπος & χρόνος διεξαγωγής της δημοπρασίας

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών  στις 25 Μαϊου 2023, ημέρα Πέμπτη από ώρα 11.ΟΟπ.μ. έως και ώρα 13.ΟΟ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου εντός του Δημαρχείου επί της οδού Τερψιχόρης  51.

                                                               Άρθρο

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Στη δημοπρασία μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής μορφής.

Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή κατά την ημέρα και ώρα διενέργειας της δημοπρασίας, φάκελο που θα φέρει την ένδειξη «Για τη δημοπρασία τής θέσης περιπτέρου επι της οδού και να περιέχει τα παρακάτω δικαιολογητικά :

 • Έγγραφη δήλωση συμμετοχής, με πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου. Προκειμένου για νομικά πρόσωπα απαιτείται υπογραφή αυτής από το νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό της.
 • Τυτότητα φυσικού προσώπου. Εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε μορφής, ο εμφανιζόμενος πρέπει να προσκομίσει καταστατικό, πρόσφατα πιστοποιητικά μεταβολών και εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ, καθώς και πρακτικό περί εξοuσιοδότησής του για τη συμμετοχή στη δημοπρασία.
 • Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία, ποσού 720,00€, για την εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των όρων της δημοπρασίας, που ορίζεται στο 10% των μισθωμάτων ενός (1} έτους, που προκύπτει από την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας (δηλαδή 600€x12μήνες =7.200€x10%=720€) Αυτή θα βεβαιώνεται με ισόποσο γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή με Εγγυητική Επιστολή Ελληνικής Τράπεζας. Στην εγγύηση συμμετοχής πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη «ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ …….. : ». Ο μισθωτής αναλαμβάνει την τοποθέτηση νέου κουβουκλίου καθώς και το κόστος αυτού.

Η εγκατάσταση του νέου περιπτέρου του οποίου ο τύπος και οι διαστάσεις πρέπει να συμφωνούν με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας Περιπτέρων του Δήμου  {αρ. 209/17.07.2017(ΑΔΑ ΨΒΙΙΩΞΕ-Λ1Ψ) Α.Δ.Σ.} γίνεται καθ’ υπόδειξη και υπό την επίβλεψη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής επιστρέφονται στους δικαιούχους, πλην της εγγυητικής επιστολής του πλειοδότη η οποία θα αντικατασταθε(, μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου, με άλλη εγγυητική (καλής εκτέλεσης) ποσού ίσου με το 10% επί των μισθωμάτων ενός (1) έτους που επιτεύχθηκε στη δημοπρασία.

 • Βεβαίωση περί μη οφειλής από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου (Δημοτική Ενημερότητα).

Προκειμένου περί νομικού προσώπου, η βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας απαιτείται να εξασφαλίζει τη μη ύπαρξη οφειλής και για το νόμιμο εκπρόσωπο του συμμετέχοντος στη δημοπρασία. Συγκεκριμένα, προκειμένου για ημεδαπά νομικά πρόσωπα η υποχρέωση συμμόρφωσης με τον παραπάνω όρο βαρύνει τους ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές της Ο.Ε. και Ε.Ε. και των αστικών εταίρων, για τους διαχειριστές των Ε.Π.Ε. και για τις Α.Ε. τον Πρόεδρο, το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους.

 • Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας του συμμετέχοντος φυσικού ή νομικού προσώπου, καθώς και των μελών του νομικού προσώπου. Προκειμένου περί νομικού προσώπου και για το νόμιμο εκπρόσωπο τού συμμετέχοντος στη δημοπρασία.

Προκειμένου για ημεδαπά νομικά πρόσωπα η υποχρέωση συμμόρφωσης με τον παραπάνω όρο βαρύνει τους ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές της Ο.Ε. και Ε.Ε. και των αστικών εταίρων, για τους διαχειριστές των Ε.Π.Ε. και για τις Α.Ε. τον Πρόεδρο, το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους.

 • Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας του συμμετέχοντος φυσικού ή νομικού προσώπου, καθώς και των μελών του νομικού προσώπου. Προκειμένου περί νομικού προσώπου, και για το νόμιμο εκπρόσωπο του συμμετέχοντος στη δημοπρασία. Συγκεκριμένα, προκειμένου για ημεδαπά νομικά πρόσωπα η υποχρέωση συμμόρφωσης με τον παραπάνω όρο βαρύνει τους ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές της O.Ε. και Ε.Ε. και των αστικών εταίρων, για τους διαχειριστές των Ε.Π.Ε. και για τις Α.Ε. τον Πρόεδρο, το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους.
 • Πιστοποιητικό του αρμοδίου Πρωτοδικείου, με το οποίο επιβεβαιώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος δεν τελεί σε πτώχευση και δεν εκκρεμεί σε βάρος του αίτηση κήρυξης σε πτώχευση ή παύσης πληρωμών, ότι δεν τελεί υπό εκκαθάριση, υπό αναγκαστική διαχείριση, υπό πτωχευτικό συμβιβασμό, υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης και δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης πτωχευτικού συμβιβασμού, ούτε έχει καταθέσει αίτηση για τα ανωτέρω, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.
 • Τα νομικά πρόσωπα οφείλουν να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού της εταιρείας με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και πιστοποιητικό ότι η εταιρεία δεν έχει λυθεί ή καταγγελθεί ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση πιστωτών. Οι Α.Ε. θα καταθέσουν, επιπλέον, και πρακτικό ορισμού Δ.Σ.
 • Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ·ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει καταδικαστεί για αδικήματα, όπως αυτά προκύπτουν από τις διατάξεις του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/07 (περί συντονισμού διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων – οδηγ. 2004/18/ΕΚ (416695). Προκειμένου για ημεδαπά νομικά πρόσωπα, η υποχρέωση αυτή βαρύνει το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, τους ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές των Ο.Ε. και Ε.Ε. και των αστικών εταίρων, για τους διαχειριστές των Ε.Π.Ε. και για τις Α.Ε. τον πρόεδρο, το διευθύνοντα σύμβουλο ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι Θα συμμορφώνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης με τον Κανονισμό Λειτουργίας Περιπτέρων του Δήμου n. Φαλήρου (απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου υπ’ αριθ. 209/2017 ΑΔΑ: ΨΒΙΙΩΞΕ – ΛlΨ). Αντίγραφο του Κανονισμού διατίθεται από το Δήμο σε κάθε ενδιαφερόμενο.
                                                           Άρθρο4

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς – Αναπροσαρμογή

Το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς μηνιαίου μισθώματος ορίζεται ανά περίπτερο ως εξής :

 • Θέση επί του παράδρομου Λ. Ποσειδώνος (μεταξύ Eurobank& Starbucks) το ποσό των εξακοσίων (600,00€) ευρώ μηνιαίως.
 • Θέση επί της οδού Αγ. Σοφίας έξωθεν του Κοιμητηρίου Παλαιού Φαλήρου το ποσό των εξακοσίων (600,00€) ευρώ μηνιάίως.
 • Θέση επί της Λεωφ. Αγίας Βαρβάρας αρ. 103 & Δαιδάλου, το ποσό των εξακοσίων (600,00€) ευρώ μηνιαίως.

Το μίσθωμα που θα επιτευχθεί με τη δημοπρασία θα ισχύει για ένα χρόνο και από το δεύτερο έτος, θα αναπροσαρμόζεται ετησίως επί του εκάστοτε καταβαλλόμενου, μέχρι τη λήξη της μίσθωσης καθώς και για κάθε χρόνο αναγκαστικής παράτασης αυτής, κατά το ποσοστό του συνόλου της μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του μήνα αναπροσαρμογής, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγουμένου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή), όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Σε περίπτωση αρνητικής μεταβολής τότε το μίσθωμα θα παραμένει σταθερό.

                                                               Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια μίσθωσης

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται δεκαετής αρχόμενη από την ημερομηνία της σύναψης της μισθωτικής συμβάσεως, απαγορευομέvης της οποιασδήποτε παράτασης της μίσθωσης και αποκλειομέvης της απευθείας παραχώρησης.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

spot_img

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ