27.2 C
Athens
Τρίτη, 25 Ιουνίου, 2024
spot_img
ΑρχικήΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣΔημοπρασία οχήματος στο Τελωνείο Μύρινας Λέσβου

Δημοπρασία οχήματος στο Τελωνείο Μύρινας Λέσβου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝIKH Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ&Ε.Φ.Κ.
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Μύρινα Λήμνου
Ταχ. Κώδικας : 81400
Πληροφορίες : Φ. Κεραμίδου
Τηλέφωνο : 2254022284
E-mail :tel.myrinas@aade.gr
Μύρινα, 08/05/2024
Αριθμ. Πρωτ.:1557
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Η Προϊστάμενη του Τελωνείου Μύρινας Λήμνου διακηρύσσει ότι θα γίνει την 11-06-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στο Κατάστημα του Τελωνείου Μύρινας Λήμνου πλειοδοτική Δημοπρασία για να πουληθεί, το παρακάτω όχημα:

ΑΜ 228333 Επιβατικό μάρκας RENAULT CLIO, έτος κατασκευής 2002, στο ποσό των 100 € ΓΙΑ O.T.K.Z.

Η επίσκεψη των οχημάτων επιτρέπεται για πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη δημοπρασία, δηλαδή από 04-06-2024 έως 10-06-2024 και ώρες από 10:00 πμ-13:00 μμ.
Τα οχήματα δημοπρατούνται σύμφωνα με τους ΝΕΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
τροχοφόρων οχημάτων (Φ.Ε.Κ. 3420Β/25-10-2016).
Η συμμετοχή στη δημοπρασία, με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, επιτρέπεται εφόσον ο
πληρεξούσιος είναι σύζυγος ή συγγενής εξ αίματος μέχρι και του δευτέρου βαθμού.
Η συμμετοχή καθενός των πλειοδοτών στη διαδικασία της δημοπρασίας προϋποθέτει την πλήρη ενημέρωσή του επί των νέων όρων πώλησης που ισχύουν. Δήλωση άγνοιας αυτών δεν αποτελεί άλλοθι και δεν γίνεται δεκτή. Οποιαδήποτε προσφορά αντίθετη με τα παραπάνω δεν θα γίνεται δεκτή.
Ανακοίνωση στους ενδιαφερομένους, στο εξής ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις παρατάσεων διακανονισμού.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1 :Στις τιμές εκποίησης των οχημάτων συμπεριλαμβάνεται και ο αναλογών
Φ.Π.Α 24%.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2η :Αμέσως μόλις τελειώσει η πλειοδοσία για κάθε όχημα, καλείται ο τελευταίος πλειοδότης να υπογράψει το πρακτικό ανακηρύξεως πλειοδότη και να καταβάλει προκαταβολή υπολογιζόμενη σε ποσοστό 20% τες τιμής πλειοδοσίας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 3η :Το ποσό της εγγύησης συμμετοχής στις δημοπρασίες αυτοκινήτων για
κυκλοφορία είναι 300€.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 4η:Τα ποσά εγγύησης συμμετοχής στη δημοπρασία είναι 100€ για τις
μοτοσικλέτες και για τα μοτοποδήλατα προς κυκλοφορία.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 5 :Οι προσφορές για να γίνουν δεκτές, πρέπει να διαφέρουν από την τιμή
εκκίνησης και η μία από την άλλη τουλάχιστον κατά 50€ για τα προς κυκλοφορία οχήματα και 20€ για τις μοτοσυκλέτες και μοτοποδήλατα για κυκλοφορία και 20€ για τα Ο.Τ.Κ.Ζ. και όλα τα οχήματα για διάλυση. Η επιτροπή, κατά το χρόνο δημοπράτησης, μπορεί κατά την κρίση της να αναπροσαρμόσει σε οποιοδήποτε στάδιο το εύρος της προσφοράς.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 6 :Τα πιο πάνω οχήματα είναι μεταχειρισμένα , με ζημιές , φθορές και
ελλείψεις και χρειάζονται επισκευές πριν κυκλοφορήσουν. Η εξέταση μπορεί να γίνει από τους ενδιαφερόμενους με την βοήθεια και τεχνικού συμβούλου της επιλογής του και περιλαμβάνει ότι κριθεί αναγκαίο, χωρίς όμως την χρήση εργαλείων ή άλλων μηχανικών μέσων και χωρίς να τεθεί σε κίνηση το όχημα, προκειμένου να προσδιορίσουν το ύψος των ζημιών ώστε να διαμορφώνουν ανάλογα και τις προσφορές τους. Βάσει των όρων πώλησης, ακυρώσεις αγοραπωλησιών δεν γίνονται δεκτές. Επίσης οφείλουν οι ενδιαφερόμενοι να λαμβάνουν γνώση και των όρων πώλησης πριν λάβουν μέρος στην δημοπρασία, για να αποφεύγονται οι όποιες εκ των υστέρων υπαναχωρήσεις.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 7 :Ο εμπορικός τύπος του οχήματος καθώς και το έτος κατασκευής,
προσδιορίζονται από τις εξωτερικές ενδείξεις αυτού. Έτσι τα στοιχεία αυτά αποτελούν ένδειξη η οποία ενδέχεται να απέχει της πραγματικότητας. Η Υπηρεσία μας για τα στοιχεία αυτά όπως και τα κρυμμένα ελαττώματα ουδεμία ευθύνη φέρει.
Οι προσφορές πλειοδοσίας που ανακοινώνονται από τρίτους δεν γίνονται δεκτές, εφόσον εκείνος, για τον οποίο γίνονται οι προσφορές είναι παρών στην δημοπρασία.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 8 :Ο διακανονισμός του υπολοίπου 80% της τιμής πλειοδοσίας, γίνεται
υποχρεωτικά μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη ημέρα της
κατακύρωσης των αποτελεσμάτων της δημοπρασίας ( εφ άπαξ ή με δόσεις).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 9 :Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία υποχρεούνται να έχουν μαζί τους το
δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή οποιοδήποτε επίσημο πιστοποιητικό ταυτότητας σε ισχύ (διαβατήριο, άδεια οδήγησης, άδεια παραμονής κ.λ.π.) και να δηλώνουν στην επιτροπή τον ΑΦΜ , την αρμόδια ΔΟΥ και την ιδιότητα τους.
Δικαίωμα συμμετοχής στις δημοπρασίες έχουν όλοι ανεξαιρέτως, φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
ημεδαποί ή αλλοδαποί, αυτοπροσώπως, εφόσον είναι ικανοί για δικαιοπραξία, δεν είναι ανήλικοι και δεν τελούν υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη. Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία υποχρεούνται να έχουνε μαζί τους ταυτότητα ή οποιοδήποτε επίσημο πιστοποιητικό ταυτότητας σε ισχύ(διαβατήριο, άδεια οδήγησης, άδεια παραμονής κ.λ.π) και να δηλώνουν στην επιτροπή τον ΑΦΜ, την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και την ιδιότητα τους. Επίσης οι εκπρόσωποι νομικών προσώπων να έχουν μαζί του τα απαιτούμενα κατά περίπτωση νομικού προσώπου δικαιολογητικά καθώς και εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι που οφείλουν να καταθέσουν στον Γραμματέα της επιτροπής όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα εντολής.
Δικαίωμα συμμετοχής στις δημοπρασίες των Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) όπως χαρακτηρίζονται από το π.δ. 116/2004 και τα οποία δημοπρατούνται είτε το καθένα χωριστά είτε ομαδικά, έχουν μόνο φορείς αδειοδοτημένοι από την Ε.Δ.Ο.Ε.
Για την ορθολογικότερη περιβαλλοντικά διαχείριση των οχημάτων που δεν υπάγονται στο π.δ. 116/2004 , δηλαδή αυτών που εκποιούνται για διάλυση (φορτηγά, βυτιοφόρα, λεωφορεία, μοτ/τες, μοτοποδήλατα, απορριμματοφόρα κ.λ.π.)οι υποψήφιοι πλειοδότες αγοραστές τους θα πρέπει να ασκούν δραστηριότητα συναφή με τη διαχείριση των οχημάτων αυτών, η άδεια λειτουργίας της οποίας απαιτεί την έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.) ή Πρόσθετες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) χωρίς απαραίτητα να έχουν υποχρέωση συμμετοχής σε συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.
– Ο αγοραστής υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι κατά την
παραλαβή των αγορασμένων τροχοφόρων θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος του χώρου αποθήκευσης από τυχόν μολύνσεις του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα από τη δημιουργία αποβλήτων καθώς και της ατμόσφαιρας από τυχόν διαφυγή επικίνδυνων αερίων.
– Οι αγοραστές των Ο.Τ.Κ.Ζ. και των οχημάτων για ΔΙΑΛΥΣΗ, κατά τον διακανονισμό
υποχρεούται επιπλέον να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, ότι τα αγορασθέντα οχήματα θα διαλυθούν και δεν θα τεθούν σε κυκλοφορία.
-Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ
ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ-
ΑΝΝΑ ΚΑΝΤΑΡΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

spot_img

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ