15.5 C
Athens
Τετάρτη, 22 Μαρτίου, 2023
spot_img
ΑρχικήΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣΔημοπρασία οχημάτων στο Τελωνείο Ρόδου

Δημοπρασία οχημάτων στο Τελωνείο Ρόδου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
& ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Εμπορικό Λιμάνι Ρόδου
Ταχ. Κώδικας : 85 131 Ρόδος
Πληροφορίες : ΠΡΙΝΤΕΖΗ Αικατερίνη
ΑΓΓΟΥΡΙΑΣ Γεώργιος
Τηλέφωνο : 22413 63749
22413 63726
E-Mail : tel.rodou@aade.gr
Url : www.aade.gr

Περισσότερα εδω  diakirixi_dimoprasias_dddy_teloneiou_rodou

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Την 22α Μαρτίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, στο Τελωνείο Ρόδου, θα διενεργηθεί προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για να εκποιηθούν οχήματα της Δ.Δ.Δ.Υ. (ως συνημμένος πίνακας) που βρίσκονται στους αποθηκευτικούς χώρους του Τελωνείου.
Η επίσκεψη των οχημάτων επιτρέπεται για τρείς (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την δημοπρασία, ήτοι από Παρασκευή 17-03-2023 μέχρι και Τρίτη 21-03-2023, και για το χρονικό διάστημα 09:00 – 13:00 για την Αποθήκη του Τελωνείου στο Εμπορικό Λιμάνι Ρόδου, ενώ για τους αποθηκευτικούς χώρους στην περιοχή Ασγούρου η επίσκεψη είναι εφικτή κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τον αρμόδιο υπάλληλο.
Όλα τα τροχοφόρα δημοπρατούνται σύμφωνα με τους ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ της Δ.Δ.Δ.Υ.
Η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στις δημοπρασίες υποδηλώνει την αποδοχή των όρων πώλησης χωρίς καμία επιφύλαξη και οι οποίοι είναι αναρτημένοι στον ιστότοπο www.aade.gr
(ΜΕΝΟΥ>Δημοπρασίες ΔΔΔΥ).
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
• Το ποσό της εγγύησης συμμετοχής στις δημοπρασίες για τα προς κυκλοφορία επιβατικά, φορτηγά & λεωφορεία είναι 300€.
• Στις τιμές εκποίησης των οχημάτων συμπεριλαμβάνεται και ο αναλογών Φ.Π.Α 24%.
• Με την ολοκλήρωση της πλειοδοσίας κάθε οχήματος, καλείται ο τελευταίος πλειοδότης να υπογράψει το πρακτικό ανακηρύξεως πλειοδότη και να καταβάλει προκαταβολή υπολογιζόμενη σε ποσοστό 20% της τιμής πλειοδοσίας.
• Γίνεται γνωστό ότι η πληρωμή της προκαταβολής του 20% καταβάλλεται με τραπεζική επιταγή ή με την χρήση κάρτας πληρωμής.
• Τα φυσικά πρόσωπα συμμετέχουν στις δημοπρασίες πώλησης οχημάτων προς κυκλοφορία μόνο αυτοπροσώπως. Κατ’ εξαίρεση μπορούν να συμμετάσχουν με
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο εφόσον αυτός είναι σύζυγος ή συγγενής εξ αίματος μέχρι και του δεύτερου βαθμού, προσκομίζοντας Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 θεωρημένη από Δημόσια Αρχή. Τα νομικά πρόσωπα συμμετέχουν στις δημοπρασίες δια του νόμιμού εκπροσώπου τους ή με πληρεξούσιο οριζόμενο από Συμβολαιογράφο. Η Δημοπρασία διενεργείται με τη συμμετοχή όσων ενδιαφερομένων έχουν καταβάλλει την Εγγύηση Συμμετοχής.
• Τα προς εκποίηση στο συνημμένο πίνακα τροχοφόρα οχήματα είναι μεταχειρισμένα, με ζημιές, φθορές και ελλείψεις και χρειάζονται επισκευές πριν κυκλοφορήσουν. Η εξέταση μπορεί να γίνει από τους ενδιαφερόμενους με την βοήθεια και τεχνικού συμβούλου της επιλογής τους και συμπεριλαμβάνει ότι κριθεί αναγκαίο, χωρίς όμως την χρήση εργαλείων ή άλλων μηχανικών μέσων και χωρίς να τεθεί σε κίνηση το όχημα, προκειμένου να προσδιορίσουν το ύψος των ζημιών ώστε να διαμορφώσουν ανάλογα και τις προσφορές τους. Βάσει των όρων πώλησης, ακυρώσεις αγοραπωλησιών δεν γίνονται δεκτές.
• Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία υποχρεούνται να έχουν μαζί τους το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή οποιοδήποτε επίσημο πιστοποιητικό ταυτότητας σε ισχύ (διαβατήριο, άδεια οδήγησης, άδεια παραμονής κ.λ.π.) και να δηλώνουν στην επιτροπή τον Α.Φ.Μ., την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και την ιδιότητά τους.
• Ο εμπορικός τύπος του οχήματος καθώς και το έτος κατασκευής, προσδιορίζονται από τις εξωτερικές ενδείξεις αυτού και έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα. Η Υπηρεσία μας για τα στοιχεία αυτά όπως και τα κρυμμένα ελαττώματα ουδεμία ευθύνη φέρει.
• Τα οχήματα πωλούνται στην κατάσταση που βρίσκονται κατά την ημέρα της δημοπρασίας και οι αρμόδιες Υπηρεσίες Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν φανερά ή κρυμμένα ελαττώματα, αφού ο αγοραστής είχε την ευχέρεια να εξετάσει τα δημοπρατούμενα οχήματα πριν την διεξαγωγή της δημοπρασίας μόνος ή με τεχνικό της επιλογής του.
• Οι προσφορές για να γίνουν δεκτές, πρέπει να διαφέρουν από την τιμή εκκίνησης και η μία από την άλλη τουλάχιστον κατά 50€ για τα προς Κυκλοφορία Οχήματα και 20€ για τα προς Κυκλοφορία Δίκυκλα.
• Η επιτροπή, κατά το χρόνο δημοπράτησης, μπορεί κατά την κρίση της να αναπροσαρμόσει σε οποιοδήποτε στάδιο το εύρος της προσφοράς.
• Ο διακανονισμός του υπολοίπου 80% της τιμής πλειοδοσίας, γίνεται υποχρεωτικά μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη ημέρα της κατακύρωσης των αποτελεσμάτων της δημοπρασίας (εφάπαξ ή με δόσεις). Δεν θα γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις παρατάσεων διακανονισμού.
• Η παραλαβή των Πωληθέντων Οχημάτων γίνεται αποκλειστικά με μεταφορικά μέσα των αγοραστών.
• Υπενθυμίζεται ότι για λόγους Ασφαλείας τα Οχήματα που παραδίδονται ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να τεθούν σε κίνηση εντός του χώρου Αποθηκών.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Επίσης σε συνέχεια της αριθμ.πρωτ. ΔΤΔ Α 1102365ΕΞ2018/29-06-2018 Εγκυκλίου της Δ/νσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ., ο Φ.Π.Α. των Μη Κοινοτικών
Δημοπρατηθέντων Ειδών καταβάλλεται μαζί με τον Εισαγωγικό Δασμό στις κατά τόπους Αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ
ΚΑΤΣΑΡΑ ΜΑΡΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

spot_img

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ