Δήμος Αθηναίων: Ξοφλήστε εφάπαξ την οφειλή σας και απαλλαγείτε από τέλη, πρόστιμα, προσαυξήσεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 7 Σεπτεμβρίου 2021

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΡΩΤΗΣΕΛΙΔΑ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: , ,

Μέχρι 100 δόσεις η ρύθμιση οφειλών

Ψηφιακά, χωρίς καμία ταλαιπωρία, με λίγα μόνο «κλικ» μπορούν πλέον επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα να ρυθμίζουν όλες τις οφειλές τους και μέχρι εκατό δόσεις προς τον Δήμο Αθηναίων.
Έτσι, όσοι επιθυμούν να ενταχθούν στις ευνοϊκές ρυθμίσεις της κείμενης νομοθεσίας για ρύθμιση των οφειλών τους μπορούν να μπαίνουν στην πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών του Δήμου στη διεύθυνση: https://eservices.cityofathens.gr και να επιλέγουν την ψηφιακή υπηρεσία: Αίτηση για ρύθμιση οφειλών (Ν.Ν.4764/2020).Στη συνέχεια με τους κωδικούς τους στο Taxisnet, πρέπει να ανεβάσουν τα απαραίτητα -κατά περίπτωση- δικαιολογητικά με βάση τις υποδείξεις της πλατφόρμας. Ακολούθως, οι υπηρεσίες του Δήμου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωσή του, θα διεκπεραιώνουν ηλεκτρονικά την αίτηση και θα ενημερώνουν τον αιτούντα αναλυτικά, για το συνολικό ποσό της οφειλής (τέλη, πρόστιμα, προσαυξήσεις), καθώς και για τον μέγιστο αριθμό δόσεων με τις οποίες μπορεί να ρυθμιστεί η οφειλή.
Βάσει της υφιστάμενης ρύθμισης για τις οφειλές, οι δόσεις και το ποσοστό της έκπτωσης μπορούν να διαμορφωθούν ως εξής:
α) Εάν εξοφληθούν εφάπαξ, απαλλαγή κατά ποσοστό 100%
β) Εάν εξοφληθούν σε 2 έως 24 δόσεις, απαλλαγή κατά ποσοστό 80%
γ) Εάν εξοφληθούν σε 25 έως 48 δόσεις, απαλλαγή κατά ποσοστό 70%
δ) Εάν εξοφληθούν σε 49 έως 72 δόσεις, απαλλαγή κατά ποσοστό 60%
ε) Εάν εξοφληθούν σε 73 έως 100 δόσεις, απαλλαγή κατά ποσοστό 50%
Ο ενδιαφερόμενος αφότου ενημερωθεί μέσω της πλατφόρμας, θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τον αριθμό των δόσεων, καθώς και το ποσό της δόσης που επιθυμεί.
Οσοι υπαχθούν στην ρύθμιση θα μπορούν να λαμβάνουν αποδεικτικό ενημερότητας και βεβαίωση οφειλής σε περιπτώσεις ρύθμισης οφειλών. Για να συμβεί αυτό, ο οφειλέτης θα πρέπει να έχει καταβάλει το 5% της ρυθμιζόμενης οφειλής του για οφειλή μέχρι 5.000 ευρώ, το 10% για οφειλή από 5.000,01 ευρώ μέχρι 10.000 ευρώ και το 20% για 10.000,01 και άνω. Το ελάχιστο ποσό δόσης είναι 20 ευρώ για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα και 50 ευρώ για οφειλέτες επιχειρήσεις κάθε είδους.