ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 19 Ιουνίου 2020

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: TOP διακηρύξεις

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Υπουργείο Υγείας Κύπρου
Τίτλος: Προσφορά για την προμήθεια αναλωσίμων για τις ανάγκες της Νευροχειρουργικής Κλινικής (Χειρουργείο) του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας Σ.Υ.62/20
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: Υ.Υ.13.25.011.178
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Προσφορά για την προμήθεια αναλωσίμων για τις ανάγκες της Νευροχειρουργικής Κλινικής (Χειρουργείο) του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας Σ.Υ.62/20
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 33140000-Ιατρικά αναλώσιμα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 271.021
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:04/09/2020 09:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 21/08/2020 09:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 04/09/2020 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:Ναι
Αριθμός Τμημάτων: 17
Όνομα τμήματος(1) ΕΙΔΟΣ 1
Όνομα τμήματος(2) ΕΙΔΟΣ 2
Όνομα τμήματος(3) ΕΙΔΟΣ 3
Όνομα τμήματος(4) ΕΙΔΟΣ 4
Όνομα τμήματος(5) ΕΙΔΟΣ 5
Όνομα τμήματος(6)ΕΙΔΟΣ 6
Όνομα τμήματος(7) ΕΙΔΟΣ 7
Όνομα τμήματος(8) ΕΙΔΟΣ 8
Όνομα τμήματος(9) ΕΙΔΟΣ 9
Όνομα τμήματος(10) ΕΙΔΟΣ 10
Όνομα τμήματος(11) ΕΙΔΟΣ 11
Όνομα τμήματος(12) ΕΙΔΟΣ 12
Όνομα τμήματος(13)ΕΙΔΟΣ 13
Όνομα τμήματος(14) ΕΙΔΟΣ 14
Όνομα τμήματος(15) ΕΙΔΟΣ 15
Όνομα τμήματος(16) ΕΙΔΟΣ 16
Όνομα τμήματος(17) ΕΙΔΟΣ 17
Να υποβληθούν προσφορές για:: Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα: 17

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας Κύπρου
Τίτλος: Αγορά Εξοπλισμού Εργαστηρίων Φυσικής Μέσης Εκπαίδευσης (ME 13-20)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: ΜΕ 13-20
Μηχανισμός Αξιολόγησης:Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Προμήθεια Εξοπλισμού για τις ανάγκες διδασκαλίας του μαθήματος της Φυσικής στην Μέση Γενική Εκπαίδευση.
Τύπος Σύμβασης:Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :31710000-Ηλεκτρονικός εξοπλισμός
31720000-Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός
31730000-Ηλεκτροτεχνικός εξοπλισμός
32420000-Εξοπλισμός δικτύου
32410000-Τοπικό δίκτυο
32570000-Εξοπλισμός επικοινωνιών
38300000-Όργανα μετρήσεων
38500000-Συσκευές ελέγχου και δοκιμών
38600000-Οπτικά όργανα
38900000-Ποικίλα όργανα εκτιμήσεων ή δοκιμών
38311000-Ηλεκτρονικοί ζυγοί και εξαρτήματα
38410000-Όργανα μέτρησης
38420000-Όργανα μέτρησης της ροής, της στάθμης, και της πίεσης των υγρών και των αερίων
38430000-Όργανα και συσκευές ανίχνευσης και ανάλυσης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 33.580
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:06/08/2020 10:30
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 17/07/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:06/08/2020 11:00
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Υπουργείο Υγείας Κύπρου
Τίτλος: Προσφορά για τη προμήθεια μηχανικών βαλβίδων για τις ανάγκες του Τμήματος Καρδιοθωρακοχειρουργικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας Γ.Τ.169/20
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: Υ.Υ.13.25.042.003.110
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Προσφορά για τη προμήθεια μηχανικών βαλβίδων για τις ανάγκες του Τμήματος Καρδιοθωρακοχειρουργικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας Γ.Τ.169/20
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 33140000-Ιατρικά αναλώσιμα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 20.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 28/08/2020 09:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 17/07/2020 10:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 28/08/2020 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

************************

Title: Extending mass transport services by means of 26 passenger minibuses duly air conditioned, WIFY, display screens & electronic fees collection
Date published: July 15, 2020
Country Wide – International
Tender Type: Tender
Specs fees: LE 25,000 each
Financed By: N/A
Main Sector: Information & Communications Technology – Telecommunication Equipment
Beneficiary Sector: Information & Communications Technology – Computers, Hardware & Software
Bid Bond: 1 % each
Deadline: August 19, 2020
Description: Extending mass transport services by means of 26 passenger minibuses duly air conditioned, WIFY, display screens & electronic fees collection.
COUNTRY:EGYPT
Company Name: Telecom Egypt SAE, Central Stores & Purchases Dept., c/o Opera Exchange
Address: Ataba, Cairo
Phone: +202-5909113/ 5919595
Sector: I.T., Telecommunication and Media – Public Sector

************************

Petrogas Co., the General Department for Equipment
Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού από την εταιρεία διανομής υγραερίου.
Title: Supply of (a) two electronic variable speed filling carrousels for 60 liters cylinders, (b) 26 electronic filling machines for 60 liters cylinders, (c) electronic check scales M/CS for 30 liters cylinders, (d) three electronic check scales for M/CS for 60 liters cylinders at 5th Complex in New Cairo City
Date published: July 15, 2020
Cairo – International
Tender Type: Tender
Specs fees: LE 5,000
Financed By: N/A
Main Sector: Petroleum – Oil, Gas & Petrochemicals – Natural Gas Distribution
Bid Bond: $ 20,000
Deadline: August 11, 2020
Description: Supply of (a) two electronic variable speed filling carrousels for 60 liters cylinders, (b) 26 electronic filling machines for 60 liters cylinders, (c) electronic check scales M/CS for 30 liters cylinders, (d) three electronic check scales for M/CS for 60 liters cylinders at 5th Complex in New Cairo City.
COUNTRY:EGYPT
Company Name: Petrogas Co., the General Department for Equipment
Address: 140 Toman Bay St., El Zeitoun, Cairo
Phone: +202 – 22613298/ 22614325/ 22613276
Sector: Petroleum – Oil, Gas & Petrochemicals – Natural Gas Distribution

************************

Title: Supply, erection, commissioning & guarantee of information networks, communication instruments & related operating requisites
Date published: July 15, 2020
Country Wide – International
Tender Type: Momarsa
Specs fees: LE 5,000
Financed By: N/A
Main Sector: Information & Communications Technology – Telecommunication Equipment
Beneficiary Sector: Information & Communications Technology – Automation & Process Control, Computers, Hardware & Software, Internet
Bid Bond: LE 25,000
Deadline: August 11, 2020
Description: Supply, erection, commissioning & guarantee of information networks, communication instruments & related operating requisites. Tel. +202 – 23906945/ 23954552.
COUNTRY:EGYPT
Company Name: Holding Co. for Cotton, Spinning, Weaving & Garments, General
Secretariat, The Cashier
Address: 8 El Taher St., Abdin, Cairo
Phone: +202-3953447/ 3903243
Sector: Industry – Textile

************************

 

Προθεσμία Παραλαβής των Προσφορών σε (days/hours): 10/0
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας Κύπρου
Τίτλος: ΕΚΤ 09-20: Αγορά Ρομποτικών Βραχιόνων για το συγχρηματοδοτούμενο έργο “Βελτίωση της Ποιότητας, της Ελκυστικότητας και της Αποτελεσματικότητας της ΜΤΕΕΚ”
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: ΕΚΤ 09-20
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Σκοπός της παρούσης σύμβασης είναι: (α) Η προμήθεια ενός Ρομποτικού Βραχίονα τύπου Collaborative (Συνεργατικού) που θα συνοδεύεται με μια αρπάγη (Gripper), μία αρπάγη αναρρόφησης (Vacuum Gripper) και μια Sensor Camera. (β) Η προμήθεια ενός Βιομηχανικού Ρομποτικού Βραχίονα που θα συνοδεύεται με μια αρπάγη (Gripper) και μία αρπάγη αναρρόφησης (Vacuum Gripper). Στα πλαίσια της αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού και της βελτίωσης της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 31720000-Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός
42900000-Διάφορα μηχανήματα γενικής και ειδικής χρήσης
48900000-Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 80.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 24/07/2020 11:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 03/07/2020 11:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 24/07/2020 11:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές: Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης: 18/06/2020 11:13
Ημερομηνία ανάθεσης:

************************

Προθεσμία Παραλαβής των Προσφορών σε (days/hours): 9/2
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Υπουργείο Υγείας Κύπρου
Τίτλος: Προσφορά για την προμήθεια Εποχικού Εμβολίου Γρίπης αρ.διαγ. 49/2020
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: Φ.Υ.Υ 13.25.02.01.93 αρ.διαγ. 49/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Προμήθεια Εποχικού Εμβολίου Γρίπης
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 33651600-Εμβόλια
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 432.250
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 23/07/2020 13:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 09/07/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 23/07/2020 13:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές: Ναι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης: 18/06/2020 16:42

************************

Προθεσμία Παραλαβής των Προσφορών σε (days/hours): 28/23
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων Κύπρου
Τίτλος: Προμήθεια Ημιφουσκωτών Σκαφών Διάσωσης για τις Ανάγκες του ΚΣΕΔ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: 1Ε-2020-ΚΣΕΔ
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Αγορά – δοκιμή – εκπαίδευση και εγγύηση 2 ετών, 3 σκαφών (2 με δικαίωμα προαίρεσης) μήκους 10-12 μέτρων με εξοπλισμό πλοήγησης, συστήματα επικοινωνιών και λοιπό εξοπλισμό όπως προσδιορίζεται αναλυτικά στα Έγγραφα Διαγωνισμού
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 34522450-Φουσκωτά σκάφη
34522400-Ημιάκαμπτα σκάφη
34522200-Σωσίβιες λέμβοι
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 1.500.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 12/08/2020 10:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 31/07/2020 10:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 12/08/2020 10:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές: Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης: 17/06/2020 12:01
Ημερομηνία ανάθεσης:

************************

Προθεσμία Παραλαβής των Προσφορών σε (days/hours): 38/3
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Τίτλος: 20/2020 – EPC Turnkey contract for the supply and installation of Unit 6 CCGT at Vasilikos Power Station – Phase V and Unit 6 Gas Turbines Long Term Service Agreement
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: EPC Turn-key contract for the supply and installation of Unit 6 CCGT at Vasilikos Power Station – Phase V and Unit 6 Gas Turbines Long Term Service Agreement The Electricity Authority of Cyprus, or EAC (the Contracting Entity) invites Tenders for the design, manufacture and supply, complete erection, testing in works, commissioning and putting into normal operation, including performance and reliability testing on completion and obligations for the defects notification period of 24 months of Unit 6 Combined Cycle Gas Turbine (CCGT) plant, phase IV extension at Vasilikos Power Station. Unit 6 shall have a nominal capacity between 130 – 160 MWe and shall be of the combined cycle type consisting of two gas turbine generator sets, two heat recovery steam generators with flue gas bypass dampers and one steam turbine generator set (condensing type) 2+2+1.
Τύπος Σύμβασης: Έργα
Νομοθεσία: Νόμος 140(Ι)/2016 – Κοινής Οφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :45251100-Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδα ηλεκτροπαραγωγής
42112300-Τουρμπίνες αερίου
45351000-Εργασίες μηχανολογικών εγκαταστάσεων
45220000-Εργασίες μηχανικού και δομικές εργασίες
42112000-Εγκαταστάσεις τουρμπίνων
42112100-Τουρμπίνες ατμού
51133100-Υπηρεσίες εγκατάστασης στροβίλων αερίου
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 21/08/2020 14:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 31/07/2020 00:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Όχι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 21/08/2020 14:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές: Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης: 12/06/2020 13:16
Ημερομηνία ανάθεσης:

************************

 

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

 

Προθεσμία Παραλαβής των Προσφορών σε (days/hours): 14/23
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Υπουργείο Υγείας Κύπρου
Τίτλος: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜOΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΟΣΤΙΚΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ Γ.Τ.150/20
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: Γ.Τ.150/20
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜOΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΟΣΤΙΚΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 33140000-Ιατρικά αναλώσιμα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 82.800
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 16/07/2020 09:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων: Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 03/07/2020 09:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 16/07/2020 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Ναι
Αριθμός Τμημάτων: 2
Όνομα τμήματος (1) ΕΙΔΟΣ 1:ΟΣΤΙΚΑ ΤΣΙΜΕΝΤΑ 20γρ ΚΑΙ 40γρ ΨΗΛΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
Όνομα τμήματος (2) ΕΙΔΟΣ 2:ΟΣΤΙΚΑ ΤΣΙΜΕΝΤΑ 20γρ ΚΑΙ 40γρ MEΤΡΙΑΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
Να υποβληθούν προσφορές για:: Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα: 2
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές: Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης: 26/06/2020 13:10
Ημερομηνία ανάθεσης:

************************

Προθεσμία Παραλαβής των Προσφορών σε (days/hours): 8/23
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Υπουργείο Υγείας Κύπρου
Τίτλος: Διαγωνισμός για την Προμήθεια Μειωτήρων Οξυγόνου για τις Ανάγκες των Νοσηλευτηρίων
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: Γ.Τ 153/20
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Διαγωνισμός για την Προμήθεια Μειωτήρων Οξυγόνου για τις Ανάγκες των Νοσηλευτηρίων
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 33140000-Ιατρικά αναλώσιμα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY00
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 44.760
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 10/07/2020 09:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 29/06/2020 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 10/07/2020 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές: Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης: 23/06/2020 13:38
Ημερομηνία ανάθεσης:

************************

Προθεσμία Παραλαβής των Προσφορών σε (days/hours): 27/0
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Αστυνομία Κύπρου
Τίτλος: Δ.Ο 26/2020 Προσφορά για την αγορά Αλεξίσφαρων Γιλέκων τακτικών Ομάδων και Βαλλιστικών Πλαισίων Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: Δ.Ο 26/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Προσφορά για την Αγορά Αλεξίσφαιρων Γιλέκων Τακτικών Ομάδων και Βαλλιστικών Πλαισίων
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 35815100-Αλεξίσφαιρα γιλέκα 35820000-Εξοπλισμός υποστήριξης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 50.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 28/07/2020 10:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 13/07/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 28/07/2020 10:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές: Ναι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης: 23/06/2020 12:09
Ημερομηνία ανάθεσης:

************************

Title: Construction of medium voltage power transmission lines to extend electricity from Nuweiba Station to Wadi So’all station, also linking & feeding of other 9 rural complexes along the line till Saint Catherine City
Date published: June 17, 2020
South Sinai – International
Tender Type: Tender
Specs fees: LE 5,720
Financed By: N/A
Main Sector: Energy – Transmission
Beneficiary Sector: Electromechanical Works
Bid Bond: LE 150,000
Deadline: July 5, 2020
Description: Construction of medium voltage power transmission lines to extend electricity from Nuweiba Station to Wadi So’all station, also linking & feeding of other 9 rural complexes along the line till Saint Catherine City.
COUNTRY:EGYPT
Company Name: El Canal Electricity Distribution Co., General Dept. for Contracts & Purchases
Address: Eng. Osman A Osman Square, Ismailia
Sector: Energy – Public

************************

Title: Request of international offers to supply various requirements undersponsorship of EGAS – Egyptian Natural Gas Holding Co. to be financed by both the World Bank & the AFD – Agence France de Development in favor of a household natural gas connection project identified as TG – ICB 23. Brief details were given on 8 different items details of which to obtain from Town Gas Offices
Date published: June 11, 2020
Cairo – International
Tender Type: Tender
Specs fees: $ 400
Financed By: N/A
Main Sector: Petroleum – Oil, Gas & Petrochemicals – Distribution Beneficiary Sector: Construction Projects – Integrated works, Electromechanical Works
Bid Bond: 2 %
Deadline: July 15, 2020
Description: Request of international offers to supply various requirements under sponsorship of EGAS – Egyptian Natural Gas Holding Co. to be financed by both the World Bank & the AFD – Agence France de Development in favor of a household natural gas connection project identified as TG – ICB 23. Brief details were given on 8 different items details of which to obtain from Town Gas Offices.
Methods of payment related to the job are cash. Latest means of communication as given by Town Gas are Tel. +202 – 35300908/ 35448198, Fax. +202 – 35444494,
Mobile : +20-1028882983, E-Mail f.purchase@towngas.com.eg , & Web Site:
www.towngas.com.eg
COUNTRY:EGYPT
Company Name: Town Gas, The Cashier
Address: Cornish El Nil, Geziret Mohamed, Al Warraq, Giza
Phone: +202 – 35444494 & Fax. +202 – 35300908
Sector: Petroleum – Oil, Gas & Petrochemicals – Natural Gas Distribution

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Υπουργείο Υγείας Κύπρου
Τίτλος: Προσφορά για την προμήθεια Εποχικού Εμβολίου Γρίπης αρ.διαγ. 49/2020
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: Φ.Υ.Υ 13.25.02.01.93 αρ.διαγ. 49/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Προμήθεια Εποχικού Εμβολίου Γρίπης
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 33651600-Εμβόλια
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 432.250
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 23/07/2020 13:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 09/07/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 23/07/2020 13:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Υπουργείο Υγείας Κύπρου
Τίτλος: Προσφορά για την προμήθεια φαρμάκων καρδιαγγειακού συστήματος, Φ.Υ.Υ.42/2020
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: Φ.Υ.Υ.42/2020, 13.25.02.03.33
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Προμήθεια φαρμάκων καρδιαγγειακού συστήματος
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 33622000-Φάρμακα για το καρδιαγγειακό σύστημα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):176.343
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 23/07/2020 13:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 09/07/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 23/07/2020 13:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Ναι
Αριθμός Τμημάτων: 3
Να υποβληθούν προσφορές για:: Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα: 3

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Τμήμα Δημοσίων Έργων Κύπρου
Τίτλος: Προμήθεια αντανακλαστικών στοιχείων α) για μεταλλικά στηθαία ασφαλείας και β) για στηθαία ασφαλείας από μπετόν (New Jersey Barrier), Αρ. Διαγωνισμού ΚΠΣ/14/2020/Π(Α)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: ΚΠΣ/14/2020/Π(Α)
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και παράδοση α) 100.000 τεμαχίων αντανακλαστικών στοιχείων για τοποθέτηση σε μεταλλικά στηθαία ασφαλείας και β) 75.000 τεμαχίων αντανακλαστικών στοιχείων για τοποθέτηση σε New Jersey Barrier, τα οποία αποσκοπούν στην κάλυψη αναγκών φορέων του Δημοσίου.
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία:Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 34920000-Οδικός εξοπλισμός
34928530-Φωτιστικά μέσα οδών
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 292.500
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:17/07/2020 11:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 03/07/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 17/07/2020 11:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Υπουργείο Υγείας Κύπρου
Τίτλος: Προσφορά για την προμήθεια Άλλων μη Θεραπευτικών Προϊόντων, Φ.Υ.Υ.43/2020
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: Φ.Υ.Υ.43/2020, 13.25.02.14.46
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Προμήθεια Άλλων μη Θεραπευτικών Προϊόντων
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 33693000-Άλλα θεραπευτικά προϊόντα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):17.100
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 16/07/2020 13:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 03/07/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:16/07/2020 13:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι

************************

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια ιατρικών συσκευών, φαρμακευτικών προϊόντων και προϊόντων ατομικής περιποίησης»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):BGN164 166.65
ΦΟΡΕΑΣ: « Meditsinski universitet (MU) — Sofia » (ΙατρικόΠανεπιστήμιο – Σόφια) 831385737
Δ/νση: bul. „Akad. Iv.Evstratiev Geshov“ No. 15,sgradata na NTsOZA, et. 10, staya 20, 21, 22 i 24, Sofia 1431, Βουλγαρία
Web: http://mu-sofia.bg/
Αρμόδιος για πληροφορίες: Marta Gensuzova
Τηλέφωνο: +359 28510879
Φαξ: +359 29515087
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: zop @ mu – sofia . bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http :// pk . mu -sofia . bg /% D 0% BE% D 0% B 1% D 1%89% D 0% B 5% D 1%81% D 1%82% D 0% B 2% D 0% B 5% D 0% BD % D 0% B 8-% D 0% BF % D 0% BE% D 1%80% D 1%8 A % D 1%87% D 0% BA % D 0% B 8/12-% D 0% B 4% D 0% BE% D 1%81% D 1%82% D 0% B 0% D 0% B 2% D 0% BA % D 0% B 8/00398-2020-0008
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και:http :// pk . mu – sofia . bg /% D 0% BE% D 0% B 1% D 1%89% D 0% B 5% D 1%81% D 1%82% D 0% B 2% D 0% B 5% D 0% BD% D 0% B 8-% D 0% BF% D 0% BE % D 1%80% D 1%8 A% D 1%87% D 0% BA% D 0% B 8/12-% D 0% B 4% D 0% BE% D 1%81% D 1%82% D 0% B 0% D 0% B 2% D 0% BA
% D 0% B 8/00398-2020-0008
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 07/07/2020 10:30
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

************************

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια επιδέσμων»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):BGN 212 627.00
ΦΟΡΕΑΣ: «MBAL „D-r Ivan Seliminski“ — Sliven“ AD»(Γενικό Νοσοκομείο „D-r Ivan Seliminski“ — Sliven“AD “)119502733
Δ/νση: bul. „Hristo Botev“ No. 1, Sliven 8800,Βουλγαρία
Web: www.mbal.sliven.net
Αρμόδιος για πληροφορίες: Radost Simeonova
Τηλέφωνο: +359 44611778
Φαξ: +359 44624326
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mbal . sl @ iradeum . com
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:http :// zop . mbal . sliven . net /
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και:http :// zop . mbal . sliven . net/ auction /97/
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 07/07/2020 16:00
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

************************

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια ιατρικών συσκευών»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):BGN 400 000.00
ΦΟΡΕΑΣ: «MBAL „Sveti Ivan Rilski“ EOOD» (Γενικό Νοσοκομείο „Sveti Ivan Rilski“ EOOD) 109501412
Δ/νση: ul. „Sveti Georgi“ No. 2, Dupnitsa 2600, Βουλγαρία
Web: https :// mbal . org /
Αρμόδιος για πληροφορίες: Boyan Avdzhiyski, Vanya Chorbadzhiyska
Τηλέφωνο: +359 879881-049
Φαξ: +359 29759011
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mbaldupnitsa @ gmail . com
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:https :// mbal . org / category / profil – na – kupuvacha /
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και:https :// mbal . org /% d 0% b 4% d 0% be% d 1%81% d 1%82% d 0% b 0% d 0% b 2% d 0% ba % d 0% b 0-% d 0% bd % d 0% b 0-% d 1%81% d 0% b 8% d 1%81% d 1%82% d 0% b 5% d 0% bc% d 0% b 0-% d 0% b 7% d 0% b 0-% d 0% ba% d 0% be % d 0% bc % d 0% bf
% d 1%8 e % d 1%82% d 1%8 a% d 1%80-% d 1%82% d 0% be% d 0%
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 02/07/2020 15:45
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

************************

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):BGN 494 000.00
ΦΟΡΕΑΣ: «VVMU „N. Y. Vaptsarov“» (Ανώτερη Ναυτική Σχολή „N. Y. Vaptsarov“) 129004492
Δ/νση: ul. „Vasil Drumev“ No. 73, Varna 9002,Βουλγαρία
Web: http://pp.naval-acad.bg/
Αρμόδιος για πληροφορίες: Boris Borisov
Τηλέφωνο: +359 52552239
Φαξ: +359 52303163
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: naval acad legal @ abv . bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http :// pp . naval -acad . bg /? page id =4660
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και: http :// pp . naval – acad . bg /?page id =4660
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 02/07/2020 17:00
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

************************

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):BGN 588 695.76
ΦΟΡΕΑΣ: «UMBAL „Sveta Anna“ — Sofia“ AD» (Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο „Sveta Anna“— Sofia“ AD) 130367715
Δ/νση: zh.k. „Mladost 1“, ul. „Dimitar Mollov“ No. 1,Sofia 1750, Βουλγαρία
Web: http://www.sveta-anna.eu/
Αρμόδιοι για πληροφορίες: Boyan Avdzhiyski, Diana
Bengarska
Τηλέφωνο: +359 29759011
Φαξ: +359 29759011
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: otdel . opd @ abv . bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http :// www . sveta -anna . eu / bg / Profil – na – kupuvacha p 35 . html
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και: http :// www . sveta -anna . eu / TXT / OPtxt -WEB . html # proc /208
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 01/07/2020 16:15
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

************************

Title: Supply of (a) C Arm instrument, (b) artificial kidney requisites, also (c) heart catheterization requisites. Deadlines 6/28, 7/1 & 7/12/2020
Date published: June 5, 2020
Cairo – International
Tender Type: Tender
Specs fees: LE 4,000 & 2,000 & 7,000
Financed By: N/A
Main Sector: Medical – Pharmaceuticals & Laboratory – Medical & Hospital
Equipment
Beneficiary Sector: Medical – Pharmaceuticals & Laboratory – Medical & Laboratory Consumables
Bid Bond: LE 30,000 & 50,000 & 180,000
Deadline: July 12, 2020
Description: Three tenders for the supply of (a) C Arm instrument, (b) artificial kidney requisites, also (c) heart catheterization requisites.
COUNTRY:EGYPT
Company Name: E.N.R. Egyptian National Railways Authority, the Medical Dept.
Address: c/o ENR Hospital, El Galaa St., Cairo
Sector: Transport – Traction

************************

Title: Revamping of the signals & telecommunication systems along Nagee Hamadi/ Luxor railway line. Deadline was postponed from 6/14 to 7/14/2020
Date published: June 10, 2020
Country Wide – International
Tender Type: Tender
Specs fees: N/A
Financed By: N/A
Main Sector: Information & Communications Technology – Telecommunication Equipment
Bid Bond: N/A
Deadline: July 14, 2020
Description: Revamping of the signals & telecommunication systems along Nagee Hamadi/ Luxor railway line.
COUNTRY:EGYPT
Company Name: E.N.R. Egyptian National Railways Authority, the Signals Engineering Dept.
Address: 2nd Floor, 6 Ramses Square, Cairo
Phone: +202 – 25761578/ 25753555
Sector: Transport – Traction

************************

Title: Supply & erection of Transceivers at external airports
Date published: May 21, 2020
Cairo – International
Tender Type: Tender
Specs fees: Euro 1,200
Financed By: N/A
Main Sector: Information & Communications Technology –
Telecommunication Equipment
Bid Bond: Euro 7,200
Deadline: June 21, 2020
Description: Supply & erection of Transceivers at external airports.
COUNTRY:EGYPT
Company Name: National Co. for Aeronautic Navigational Services, The
Cashier
Address: c/o the Holding Co. for Airports & Aeronautic Navigation, Cairo
Airport Road, Cairo
Phone: +202 – 22672589/ 22684906
Sector: Airports & Ports – Airports

************************

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια μη χημικών ιατρικών αναλωσίμων υλικών μιας χρήσης και αιματολογικών αναλωσίμων υλικών»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):BGN 516 400.00
ΦΟΡΕΑΣ: «Universitetska mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie — Plovdiv“ AD» (Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Plovdiv) 115532049
Δ/νση: bul. „Balgariya“ No. 234, Plovdiv 4000,Βουλγαρία
Web: http://www.mbal.net/main.php?module=content&cnt_id=1
Αρμόδια για πληροφορίες: Petya Gavazova
Τηλέφωνο: +359 899309859
Φαξ: +359 32959221
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο: mbalplovdiv @ abv . bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:http :// www . mbal . net / main . php ?module = content & cnt id =5
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και: https http :// www . mbal . net / main . php ?module = news & object = info& action = view & nws id =470
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 24/06/2020 16:00
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

************************

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια τροφίμων, ποτών, καπνού και συναφών προϊόντων»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):BGN 781 020.00
ΦΟΡΕΑΣ: «Rayon „Tsentralen“ — obshtina Plovdiv» (Περιοχή „Tsentralen“ — Δήμος Plovdiv) 0004715040031
Δ/νση: ul. „Hr. G. Danov“ No. 39, Plovdiv 4000,Βουλγαρία
Web: http://www.plovdivcentral.org/
Αρμόδιος για πληροφορίες: R. Mitev, R. Elenkova
Τηλέφωνο: +359 32658219 / +359 32635345/ +35932658221
Φαξ: +359 32626204
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: centralen @ plovdiv . bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:http :// centralen . plovdiv . bg / profil – na – kupuvacha
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και: http :// centralen . plovdiv . bg / profil – na -kupuvacha /9100-74622052020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 25/06/2020 17:15
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

************************

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια διάφορων ιατρικών συσκευών και προϊόντων»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):BGN 2 150 545.00
ΦΟΡΕΑΣ: «SBALOZ „D-r M. Markov“ — Varna“ EOOD»
(Ειδικό Νοσοκομείο Ογκολογικών Παθήσεων„D-r M.Markov“ — Varna”) 000090154
Δ/νση: bul. „Tsar Osvoboditel“ No. 100, Varna 9000,Βουλγαρία
Web: http :// www . varnaoncology . org
Αρμόδιος για πληροφορίες: Mariyana Atanasova
Τηλέφωνο: +359 885994069
Φαξ: +359 52614141
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο: sbalozvarna zop @ abv . bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:http :// www . varnaoncology . org
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και: http :// zop . varnaoncology. org / Procurement . aspx ?id =3101& type =5
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 25/06/2020 14:30
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

************************

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια γαλακτοκομικών προϊόντων»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):BGN 164 374.43
ΦΟΡΕΑΣ: «Obshtina Plovdiv — rayon „Yuzhen“» (Δήμος Plovdiv — Περιοχή „Yuzhen“) 0004715040070
Δ/νσηul. „Makedoniya“ No. 73A, Plovdiv 4004,Βουλγαρία
Web: https://south-plovdiv.bg/
Αρμόδιος για πληροφορίες: Elena Nikolaeva Abrasheva
Τηλέφωνο: +359 32276142
Φαξ: +359 32674130
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: jurist @ south – plovdiv . bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https :// south -plovdiv . bg / buyer – profile
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και: http://south.plovdiv.bg/2 020/05/27/1/
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 26/06/2020 17:00
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

************************

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):BGN 131 586.00
ΦΟΡΕΑΣ:«Yugozapaden universitet „Neofit Rilski“» (Νοτιοδυτικό Πανεπιστήμιο „Neofit Rilski“ς)000017149
Δ/νση: ul. „Ivan Mihaylov“ No. 66, Blagoevgrad 2700,Βουλγαρία
Web: www . swu . bg
Αρμόδιος για πληροφορίες: Nikolay Naumov
Τηλέφωνο: +359 886494909
Φαξ: +359 73885516
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: op @ swu . bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:https :// op . swu . bg / proc
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και:https :// op . swu . bg / proc /8- procedure – articles /111-00285-2020-0007
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 26/06/2020 17:00
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Τίτλος: 20/2020 – EPC Turnkey contract for the supply and installation of Unit 6 CCGT at Vasilikos Power Station – Phase V and Unit 6 Gas Turbines Long Term Service Agreement
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: EPC Turn-key contract for the supply and installation of Unit 6 CCGT at Vasilikos Power Station – Phase V and Unit 6 Gas Turbines Long Term Service Agreement The Electricity Authority of Cyprus, or EAC (the Contracting Entity) invites Tenders for the design, manufacture and supply, complete erection, testing in works, commissioning and putting into normal operation, including performance and reliability testing on completion and obligations for the defects notification period of 24 months of Unit 6 Combined Cycle Gas Turbine (CCGT) plant, phase IV extension at Vasilikos Power Station. Unit 6 shall have a nominal capacity between 130 – 160 MWe and shall be of the combined cycle type consisting of two gas turbine generator sets, two heat recovery steam generators with flue gas bypass dampers and one steam turbine generator set (condensing type) 2+2+1.
Τύπος Σύμβασης: Έργα
Νομοθεσία: Νόμος 140(Ι)/2016 – Κοινής Οφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 45251100-Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδα ηλεκτροπαραγωγής
42112300-Τουρμπίνες αερίου
45351000-Εργασίες μηχανολογικών εγκαταστάσεων
45220000-Εργασίες μηχανικού και δομικές εργασίες
42112000-Εγκαταστάσεις τουρμπίνων
42112100-Τουρμπίνες ατμού
51133100-Υπηρεσίες εγκατάστασης στροβίλων αερίου
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 21/08/2020 14:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 31/07/2020 00:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Όχι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 21/08/2020 14:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Αστυνομία Κύπρου
Τίτλος: Δ.Ο 20/2020 Προσφορά για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού για το Εθνικό Σύστημα SIS/SIRENE II
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: Δ.Ο 20/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Προσφορά για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού για το Εθνικό Σύστημα SIS/SIRENE II
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 48000000-Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής, 48800000-Συστήματα πληροφόρησης και εξυπηρετητές
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 550.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 14/07/2020 09:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 30/06/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 14/07/2020 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ναι

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Τίτλος: 158_2020_Heat Pump Chiller for Administration Building for Vasilikos Power Station
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: 158_2020_Heat Pump Chiller for Administration Building for Vasilikos Power Station
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 140(Ι)/2016 – Κοινής Οφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 42500000-Εξοπλισμός ψύξης και αερισμού
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 08/07/2020 23:45
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 29/06/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 09/07/2020 00:00
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Υπουργείο Άμυνας Κύπρου
Τίτλος: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΛΕΣΧΩΝ ΕΦ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 2 ΧΡΟΝΩΝ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: ΔΙΔΜ/7/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΛΕΣΧΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 2 ΧΡΟΝΩΝ
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 15110000-Κρέας, 15112130-Κοτόπουλα, 15113000-Χοιρινό κρέας, 15131400-Προϊόντα από χοιρινό κρέας, 15115100-Αρνίσιο κρέας, 15117000-Κρέας αιγοειδών, 15131620-Κιμάς από βοδινό κρέας, 15220000-Κατεψυγμένα ψάρια, φιλέτα ψαριών και άλλα κρέατα ψαριών
15221000-Κατεψυγμένα ψάρια, 15131640-Μπιφτέκια από βοδινό, 15211000-Φιλέτα ψαριών, 15250000-Θαλασσινά, 15331000-Επεξεργασμένα λαχανικά, 15331170-Κατεψυγμένα λαχανικά
15851230-Λαζάνια, 15851220-Παραγεμισμένα ζυμαρικά, 15851210-Μαγειρεμένα ζυμαρικά
15312200-Προτηγανισμένες πατάτες για τηγάνισμα, 15300000-Φρούτα, λαχανικά και συναφή προϊόντα, 15331100-Νωπά ή κατεψυγμένα λαχανικά, 15500000-Γαλακτοκομικά προϊόντα
15542300-Τυρί φέτα, 15311000-Κατεψυγμένες πατάτες, 09111400-Καύσιμα με βάση το ξύλο
15910000-Αποσταγμένα αλκοολούχα ποτά, 15911000-Οινοπνευματώδη ποτά, 15930000-Κρασιά
15950000-Μη αποσταγμένα ποτά που προέρχονται από ζύμωση, 15961000-Μπίρα, 15960000-Μπίρα από βύνη
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 350.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 13/07/2020 09:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 18/06/2020 09:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 13/07/2020 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Κύπρου
Τίτλος: ΤΑΥ 12/2020_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: ΤΑΥ 12/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 38421000-Εξοπλισμός μέτρησης ροής, 38421110-Μετρητές ροής, 38420000-Όργανα μέτρησης της ροής, της στάθμης, και της πίεσης των υγρών και των αερίων
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 104.200
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 30/06/2020 10:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 16/06/2020 14:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 30/06/2020 10:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Ναι
Αριθμός Τμημάτων: 2
Όνομα τμήματος(1) Ηλεκτρομαγνητικοί Υδρομετρητές Τύπου 1
Όνομα τμήματος(2) Ηλεκτρομαγνητικοί Υδρομετρητές Τύπου 2
Να υποβληθούν προσφορές για: Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα: 2

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Υπουργείο Υγείας Κύπρου
Τίτλος: Προσφορά για την προμήθεια Ενέσιμων Διαλυμάτων Alfacalcidol ή/και Calcitriol, Φ.Υ.Υ.40/2020
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: Φ.Υ.Υ.40/2020, Φ.Υ.Υ.13.25.02.07.42
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Προμήθεια Ενέσιμων Διαλυμάτων Alfacalcidol ή/και Calcitriol
Τύπος Σύμβασης:Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 33610000-Φάρμακα για το πεπτικό σύστημα και το μεταβολισμό
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 522.500
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 02/07/2020 13:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 18/06/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 02/07/2020 13:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Ναι
Αριθμός Τμημάτων: 2
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές: Ναι

************************

 

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Τίτλος:199/2020 – Software Update License and Support for Oracle Customer Care and Billing for the period 1st July 2020 up to 30th June 2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:Provision of services for Software Update License and Support for Oracle Customer Care and Billing for the period 1st July 2020 up to 30th June 2021
Τύπος Σύμβασης:Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:Υπηρεσίες πληροφορικής και σχετικές υπηρεσίες
Νομοθεσία: Νόμος 140(Ι)/2016 – Κοινής Οφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 72000000-Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:17/06/2020 23:45
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 07/06/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:18/06/2020 00:00
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι

************************

Όνομα Αναθέτουσας : Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Τίτλος: 189_2020_Oil Sorbents for Heavy Fuel Oil in Dhekelia Power Station
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: 189_2020_Oil Sorbents for Heavy Fuel Oil in Dhekelia Power Station
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία:Νόμος 140(Ι)/2016 – Κοινής Οφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 24000000-Χημικά προϊόντα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 24/06/2020 11:45
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 15/06/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 25/06/2020 00:00
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Υπουργείο Υγείας Κύπρου
Τίτλος:Προσφορά για την προμήθεια Συμπληρωμάτων Διατροφής για ειδικές κατηγορίες ασθενών, Φ.Υ.Υ.36/2020
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:Φ.Υ.Υ.36/2020, Φ.Υ.Υ.13.25.02.07.40
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Προμήθεια Συμπληρωμάτων Διατροφής για ειδικές κατηγορίες ασθενών
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 33610000-Φάρμακα για το πεπτικό σύστημα και το μεταβολισμό
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):36.693
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 25/06/2020 13:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 12/06/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 25/06/2020 13:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Ναι
Αριθμός Τμημάτων: 5

************************

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια ιατρικών αναλώσιμων υλικών»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):BGN 869 170.00
ΦΟΡΕΑΣ: «Meditsinski universitet — Plovdiv» (Ιατρικό Πανεπιστήμιο-Plovdiv) 000455471
Δ/νση: bul. „Vasil Aprilov“ No. 15A, Plovdiv 4000,Βουλγαρία
Web: http :// meduniversity – plovdiv . bg
Αρμόδιος για πληροφορίες: d-r Mariana Murdzheva
Τηλέφωνο: +359 32602321
Φαξ: +359 32602534
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: intrel @ meduniversity -plovdiv . bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: www . archive . mu -plovdiv . bg / bg / obshtestveni – poruchki /524-общ пор / възлагане /3927-00512-2020-0009_ konsumativi – perimed
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και:www . archive . mu -plovdiv . bg / bg / obshtestveni – poruchki /524-общ пор / възлагане /3927-00512-2020-0009_ konsumativi -perimed
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 09/06/2020 – 16:00
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

************************

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):BGN 900 000.00
ΦΟΡΕΑΣ: «Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie „Sveta Petka“ AD» (Γενικό Νοσοκομείο “Sveta Petka”) 105515902
Δ/νση: ul. „Tsar Simeon Veliki“ No. 119, Vidin 3700,Βουλγαρία
Web: http://www.mbal-vidin.com
Αρμόδιος για πληροφορίες: Marinela Vancheva
Τηλέφωνο: +359 94600691
Φαξ: +359 94600691
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mbal vidin @ abv . bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http :// www . mbal -vidin . com /?action = public procurements # obqvi
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και:http :// www . mbal -vidin . com /? action = public procurements # obqvi
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 08/06/2020 – 16:30
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

************************

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):BGN 410 000.00
ΦΟΡΕΑΣ: ««Elektroenergien sistemen operator“ EAD» (Διαχειριστής συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας) 175201304
Δ/νση: bul. „Tsar Boris III“ No. 201, Sofia 1618,Βουλγαρία
Web: www.eso.bg
Αρμόδιος για πληροφορίες: Daniela Kirilova
Dimitrova
Τηλέφωνο: +359 29696853
Φαξ: +359 29626189
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: d . dimitrova @ eso . bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:https :// app . eop . bg / buyer /2470
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και:http :https :// app . eop . bg / today/63112
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 08/06/2020 – 23:59
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

************************

Title: Supply of requisites & IT accessories to link 30 control wells in El Wadi El Gedid with a data logger to serve the Underground Water Sector in El Wadi El Gedid including: (a) data collectors & related accessories, (b) the electricity feeding & control system, (c) water level measuring detectors & (d) computers & printers
Date published: May 14, 2020
Country Wide – International
Tender Type: Tender
Specs fees: LE 299
Financed By: N/A
Main Sector: Information & Communications Technology – Computers, Hardware & Software
Beneficiary Sector: Electromechanical Works – Information & Communications
Technology – Automation & Process Control – Water & Waste-Water Equipment &
Works – Potable Water & Waste-Water Pumps
Bid Bond: LE 15,000 & 3,500 & 20,000 & 1,000
Deadline: June 4, 2020
COUNTRY:EGYPT
Description: Four tenders for the supply of requisites & IT accessories to link 30 control wells in El Wadi El Gedid with a data logger to serve the Underground Water Sector in El Wadi El Gedid including: (a) data collectors & related accessories, (b) the electricity feeding & control system, (c) water level measuring detectors & (d) computers & printers.
Company Name: Ministry of Water Resources & Irrigation, General Secretariat of
the Irrigation Authority, Contracts & Purchases Dept., Address: c/o the Ministry Building Nile Corniche, Imbaba, Giza, Sector: Water & Waste Water – Public

************************

Title: Supply of three phase, digital & electronic electricity meters to measure 5 Amp. medium voltage electric energy.
Date published: May 17, 2020
Alexandria – International
Tender Type: Tender
Specs fees: LE 2,000
Financed By: N/A
Main Sector: Energy – Other Electrical Equipment
Beneficiary Sector: Industry – Electronics, Information & Communications
Technology – Automation & Process Control
Bid Bond: LE 46,000
Deadline: June 16, 2020
Description: Supply of three phase, digital & electronic electricity meters to measure 5 Amp. medium voltage electric energy.
COUNTRY:EGYPT
Company Name: Alexandria Electricity Distribution Co., General Dept. for
Purchases
Address: 9 Sidi El Metwalli St., El Attarin, Alexandria
Phone: +203 – 493 5726/ 7
Sector: Energy – Distribution

************************

Title: Rehabilitation/ replacement of the subsurface drainage networks serving 3,800 feddans of Al Welga A Zone under funding from the ADB – African Development Bank
Date published: May 13, 2020
Qalyubia – International
Tender Type: Tender
Specs fees: LE 1,150
Financed By: AfDB
Main Sector: Water & Waste-Water Equipment & Works – Irrigation & Drainage
Canals
Beneficiary Sector: Electromechanical Works – Industry – Plastics & Derivatives – Water & Waste-Water Equipment & Works – Irrigation & Drainage Networks
Bid Bond: LE 300,000
Deadline: June 24, 2020
Description: Rehabilitation/ replacement of the subsurface drainage networks serving 3,800 feddans of Al Welga A Zone under funding from the ADB – African Development Bank. Pre bid meeting set for 6/14/2020.
Contact Info:
Company Name: General Dept. for Qalyubia Drainage
Address: c/o the Irrigation Complex building, Benha
Phone: +2013 – 3228549/ 3245469
Sector: Water & Waste Water – Irrigation & Drainage

************************

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών και αντιδραστηρίων για in vitro διαγνωστικές ιατρικές συσκευές»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):BGN 1 150 000.00
ΦΟΡΕΑΣ: «Peta MBAL — Sofiya EAD» (5ο Γενικό Νοσοκομείο -Sofia EAD) 000689061
Δ/νση: bul. „Gen. Nikolay Stoletov“ No. 67A, Sofia1233, Βουλγαρία
Web: http://www.5mbal-sofia.com
Αρμόδιοι για πληροφορίες: Rositsa Kirilova &
Valentin Slavkov
Τηλέφωνο: +359 29268173
Φαξ: +359 28323054
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο: op peta mbal @ abv . bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:https :// www .5 mbal – sofia . com /% D 0% BF% D 1%80% D 0% BE % D 1%84% D 0% B 8% D 0% BB -% D 0% BD % D 0% B 0-% D 0% BA % D 1%83% D 0% BF% D 1%83% D 0% B 2% D 0% B 0% D 1%87% D 0% B 0/# proc /200
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και: https :// www .5 mbal -sofia . com /% D 0% BF % D 1%80% D 0% BE % D 1%84% D 0% B 8% D 0% BB -% D 0% BD % D 0% B 0-% D 0% BA% D 1%83% D 0% BF% D 1%83% D 0% B 2% D 0% B 0
% D 1%87% D 0% B 0/# proc /200
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 15/06/2020 – 16:30
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

************************

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια τουριστικού πλοίου που θα εξυπηρετεί τα παράκτια νερά της Μαύρης Θάλασσας»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):BGN 1 300 000.00
ΦΟΡΕΑΣ: «Obshtina Burgas» (Δήμος Burgas) 000056814
Δ/νση: ul. „Aleksandrovska“ No. 26, Burgas 8000, Βουλγαρία
Web: https://www.burgas.bg/
Αρμόδιος για πληροφορίες: Daniela Georgieva
Τηλέφωνο: +359 907242
Φαξ: +359 841996
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο: d . georgieva @ burgas . bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:https :// app . eop . bg / buyer /16058
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και: https :// app . eop . bg / today/63887
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 10/06/2020 – 23:59
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

************************

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια αντιδραστηρίων εργαστηρίων»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):BGN 492 304.05
ΦΟΡΕΑΣ: «MBAL Sv. Panteleymon-Yambol AD» (ΓενικόΝοσοκομείο “Sv. Panteleymon-Yambol”) 128501598
Δ/νση: ul. Panayot Hitov No. 30, Yambol 8600, Βουλγαρία
Web: http://www.mbal-yambol.net/
Αρμόδιος για πληροφορίες: D-r Panayot Dimanov
Τηλέφωνο: +359 46682204
Φαξ: +359 46620676
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mbal zop @ abv . bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https :// mbal -yambol . net / nsite /2020/05/05/1349/
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και: https :// mbal -yambol . net / nsite /2020/05
/05/1349/
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 10/06/2020 – 16:30
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Τμήμα Δημοσίων Έργων Κύπρου
Τίτλος: Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση έτοιμου σκυροδέματος στην Επαρχία Αμμοχώστου, Αρ.Διαγωνισμού Ε.Μ.Α. (Ε.ΑΠ.) 6/2020
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: Ε.Μ.Α. (Ε.Α.Π.) 6/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση έτοιμου σκυροδέματος στην Επαρχία Αμμοχώστου, Αρ.Διαγωνισμού Ε.Μ.Α. (Ε.ΑΠ.) 6/2020
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 44114100-Έτοιμο σκυρόδεμα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 20.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 05/06/2020 11:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 28/05/2020 14:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 05/06/2020 11:30

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Υπουργείο Υγείας Κύπρου
Τίτλος: Διαγωνισμός για την Προμήθεια Κοχλιακών Εμφυτευμάτων για τις Ανάγκες της ΩΡΛ Κλινικής του Γ. Ν. Λευκωσίας
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: Σ.Υ 40/20
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Διαγωνισμός για την Προμήθεια Κοχλιακών Εμφυτευμάτων για τις Ανάγκες της ΩΡΛ Κλινικής του Γ. Ν. Λευκωσίας
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 33140000-Ιατρικά αναλώσιμα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 950.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:02/07/2020 09:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 18/06/2020 23:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 02/07/2020 09:30

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Υπουργείο Υγείας Κύπρου
Τίτλος: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΡΟΜΠΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ TOY ΟΚΥπΥ Σ.Υ.57/20
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: Σ.Υ.57/20
Μηχανισμός Αξιολόγησης:Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΡΟΜΠΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ TOY ΟΚΥπΥ Σ.Υ.57/20
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 33140000-Ιατρικά αναλώσιμα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 200.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 05/06/2020 11:30
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 26/05/2020 11:30
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 05/06/2020 12:00

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Τίτλος: 133/2020 Design, Installation and Maintenance of an Intrusion and Surveillance System at the Perimeter of an EAC Plant
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Design, Installation and Maintenance of an Intrusion and Surveillance System at the Perimeter of an EAC Plant
Τύπος Σύμβασης:Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 140(Ι)/2016 – Κοινής Οφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :32235000-Σύστημα παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος
35120000-Συστήματα και διατάξεις επιτήρησης και ασφαλείας
35125000-Σύστημα παρακολούθησης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 95.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 24/06/2020 12:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 12/06/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 24/06/2020 12:30

************************

Title: Rehabilitation/ replacement of the Sanitary Drainage Network along Hafez St., Ex Faransa St., starting from its crossing with Ibn Hesham St. & its branching till Ras El Tin Palace in Al Jomrok Zone
Date published: May 13, 2020
Alexandria – International
Tender Type: Tender
Specs fees: LE 7,105
Financed By: N/A
Main Sector: Water & Waste-Water Equipment & Works – Potable Water & Waste
Beneficiary Sector: Electromechanical Works – Industry – Plastics & Derivatives
Bid Bond: LE 300,000
Deadline: May 27, 2020
Description: Rehabilitation/ replacement of the Sanitary Drainage Network along Hafez St., Ex-Faransa St., starting from its crossing with Ibn Hesham St. & its branching till Ras El Tin Palace in Al Jomrok Zone.
COUNTRY:EGYPT
Company Name: Sanitary Drainage Co. of Alexandria, The Cashier
Address: 21 Mohamed Shafik Ghorbal St., Ex Arshmides St., Chatbi, Alexandria
Phone: +203 – 5830736/ 3923045
Sector: Water & Waste Water

************************

Title: Rehabilitation/ replacement of the subsurface drainage networks serving 3,800 feddans of Al Welga A Zone under funding from the ADB – African Development Bank
Date published: May 13, 2020
Qalyubia – International
Tender Type: Tender
Specs fees: LE 1,150
Financed By: AfDB
Main Sector: Water & Waste-Water Equipment & Works – Irrigation & Drainage
Canals
Beneficiary Sector: Electromechanical Works – Industry – Plastics & Derivatives – Water & Waste-Water Equipment & Works – Irrigation & Drainage Networks
Bid Bond: LE 300,000
Deadline: June 24, 2020
Description: Rehabilitation/ replacement of the subsurface drainage networks serving 3,800 feddans of Al Welga A Zone under funding from the ADB – African Development Bank. Pre bid meeting set for 6/14/2020.
COUNTRY:EGYPT
Company Name: General Dept. for Qalyubia Drainage
Address: c/o the Irrigation Complex building, Benha
Phone: +2013 – 3228549/ 3245469

************************

Title: Construction of (a) the subsurface drainage network at Bihmo B Zone serving 1950 feddans area & (b) the rehabilitation of a siphon at kilo 1.200 Kebly the railway line below Bahr Sila Al Omoumi Canal, both going under funding from the ADB – African Development Bank under two contracts
Date published: May 7, 2020
Fayoum – International
Tender Type: Tender
Specs fees: LE 1,000 each Financed By: AfDB
Main Sector: Water & Waste-Water Equipment & Works – Irrigation & Drainage
Canals
Beneficiary Sector: Construction Projects – Integrated works – Electromechanical Works – Industry – Plastics & Derivatives
Bid Bond: LE 225,000 & 45,000
Deadline: June 25, 2020
Description: Two tenders for the construction of (a) the subsurface drainage network at Bihmo B Zone serving 1950 feddans area & (b) the rehabilitation of a siphon at kilo 1.200 Kebly the railway line below Bahr Sila Al Omoumi Canal, both going under funding from the ADB – African Development Bank. Pre-bid meetings are set for 6/14 & 6/15/2020 respectively. Offers to deliver to the Dept. offices at Saad Zaghloul St., next to the Police Club. Bidders are to verify the issue of the requested performance bond with the client.
COUNTRY:EGYPT
Contact Info: Company Name: General Dept. for Fayoum Drainage
Address: The Cashier El Nabawi El Mohandes St., Next to Bandar El Fayoum
Police Station, Fayoum, Phone: +2084 – 6307154/ 6303312
Sector: Water & Waste Water – Irrigation & Drainage Canals

************************

Title: Request of international offers to supply subsidiary jelly filled cables over two years according to specs TC – 450
Date published: April 29, 2020
Cairo – International
Tender Type: Tender
Specs fees: LE 29,000
Financed By: N/A
Main Sector: Information & Communications Technology – Telecommunication
Equipment
Bid Bond: LE 750,000
Deadline: June 1, 2020
Description: Request of international offers to supply subsidiary jelly filled cables over two years according to specs TC – 450. Ref. 421/ 2020/ 2.
COUNTRY:EGYPT
Company Name: Telecom Egypt SAE, Central Stores and Warehouses Dept.
Address: Opera Exchange, Opera Cairo.
Sector: I.T., Telecommunication and Media – Telecommunication

************************

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια υπερυπολογιστή»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):BGN 200 000.00
ΦΟΡΕΑΣ: «Natsionalen institut po meteorologiya ihidrologiya» (Εθνικό Ινστιτούτο Μετεωρολογίας και Υδρολογίας) 000663814
Δ/νση: bul. Tsarigradsko shose No. 66, Sofia 1784, Βουλγαρία
Web: www . meteo . bg
Αρμόδιος για πληροφορίες: dots. Andrey Bogachev
Τηλέφωνο: +359 0885955899
Φαξ: +359 29880380
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: andrey . bogatchev @ me -teo . bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http :// stor -m . cfd . meteo . bg // op 7/ eu 20200428
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και: http :// storm . cfd . meteo . bg// op 7/ eu 20200428
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 03/06/2020 – 17:00
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

************************

ΤΙΤΛΟΣ: ««Προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):BGN 900 000.00
ΦΟΡΕΑΣ: «Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie „Sveta Petka“ AD» (Γενικό Νοσοκομείο “Sveta Petka”) 105515902
Δ/νση: ul. „Tsar Simeon Veliki“ No. 119, Vidin 3700, Βουλγαρία
Web: http://www.mbal-vidin.com
Αρμόδιος για πληροφορίες: Marinela Vancheva
Τηλέφωνο: +359 94600691
Φαξ: +359 94600691
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mbal vidin @ abv . bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http :// www . mbal -vidin . com /?action = public procurements # obqvi
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και: http :// storm . cfd . meteo . bg// op 7/ eu 20200428
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 08/06/2020 – 16:30
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

************************

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):BGN 410 000.00
ΦΟΡΕΑΣ: «Elektroenergien sistemen operator“ EAD» (Διαχειριστής συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας) 175201304
Δ/νση: bul. „Tsar Boris III“ No. 201, Sofia 1618,Βουλγαρία
Web: www.eso.bg
Αρμόδιος για πληροφορίες: Daniela Kirilova Dimitrova
Τηλέφωνο: +359 29696853
Φαξ: +359 29626189
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: d . dimitrova @ eso . bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:https :// app . eop . bg / buyer /2470
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και: https :// app . eop . bg / today/63112
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 08/06/2020 – 23:59
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Υπουργείο Υγείας Κύπρου
Τίτλος: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜOΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ (ΧΡΗΣΙ ΔΑΝΕΙΟ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ Σ.Υ.35/20
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:Σ.Υ.35/20
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜOΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ (ΧΡΗΣΙ ΔΑΝΕΙΟ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :33140000-Ιατρικά αναλώσιμα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):200.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:18/06/2020 09:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 04/06/2020 10:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:18/06/2020 09:30

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Γενικό Λογιστήριο Δημοκρατίας Κύπρου
Τίτλος: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΡΙΠΟΛΙΝΩΝ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΤΟΥ, ΚΑΙ ΝΕΦΤΙ.
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: ΓΛ 04/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΡΙΠΟΛΙΝΩΝ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΤΟΥ, ΚΑΙ ΝΕΦΤΙ.
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Τη σύναψη μιας Συμφωνίας Πλαίσιο
Διάρκεια Συμφ. Πλαίσιο:Δ/Ε
Κωδικοί CPV : 44812200-Λαδομπογιές και νερομπογιές
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:12/06/2020 11:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 29/05/2020 15:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 12/06/2020 11:30

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Δήμος Λεμεσού
Τίτλος:Προσφορά γαι την εκτέλεση του έργου “Αναβάθμιση οδού Βασιλεώς Κωνσταντίνου στη Λεμεσό”.(40/2020)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: 40/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Προσφορά γαι την εκτέλεση του έργου “Αναβάθμιση οδού Βασιλεώς Κωνσταντίνου στη Λεμεσό”.
Τύπος Σύμβασης: Έργα
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :45233124-Κατασκευαστικές εργασίες για κύριες οδικές αρτηρίες
45233140-Οδικά έργα
45233270-Διαγράμμιση χώρου στάθμευσης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):150.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 05/06/2020 12:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 21/05/2020 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 05/06/2020 12:30

************************

Title: Rehabilitation & replacement of sloping sanitary drainage pipelines along El Mahkama St. in Markaz Abul Matamir
Date published: April 30, 2020
Beheira – International
Tender Type: Tender
Specs fees: LE 1,000
Financed By: N/A
Main Sector: Industry – Plastics & Derivatives
Beneficiary Sector: Industry – Construction Materials
Bid Bond: LE 35,000
Deadline: May 19, 2020
Description: Rehabilitation & replacement of sloping sanitary drainage pipelines along El Mahkama St. in Markaz Abul Matamir.
COUNTRY:EGYPT
Company Name: Potable Water & Sanitary Drainage Co. in Beheira, Contracts & Purchases Dept.
Address: El Geish St., Damanhour
Phone: +2045 – 3331306/ 3331308/ 3331307
Sector: Water & Waste Water

************************

Title: Request of international offers to supply subsidiary jelly filled cables over two years according to specs TC – 450
Date published: April 29, 2020
Cairo – International
Tender Type: Tender
Specs fees: LE 29,000
Financed By: N/A
Main Sector: Information & Communications Technology – Telecommunication
Equipment
Bid Bond: LE 750,000
Deadline: June 1, 2020
Description: Request of international offers to supply subsidiary jelly filled cables over two years according to specs TC – 450. Ref. 421/ 2020/ 2.
COUNTRY:EGYPT
Company Name: Telecom Egypt SAE, Central Stores and Warehouses Dept.
Address: Opera Exchange, Opera Cairo.
Sector: I.T., Telecommunication and Media – Telecommunication

************************

Title: Conducting two geophysical mining studies to explore two talk & kaolin mines in El Alaki & Calabsha in Aswan
Date published: April 30, 2020
Aswan – International
Tender Type: Tender
Specs fees: LE 2,280
Financed By: N/A
Main Sector: Industry – Other
Bid Bond: N/A
Deadline: May 18, 2020
Description: Conducting two geophysical mining studies to explore two talk & kaolin mines in El Alaki & Calabsha in Aswan.
COUNTRY:EGYPT
Company Name: El Nasr Mining Co., Commercial Div., The Cashier,
Address: 4 Dr. Mohamed Hamed Fahmy St., Dokki, Giza
Phone: +202 – 37625120/ 37616017
Sector: Mining

************************

Τίτλος Προγράμματος: HORIZON 2020- EU.4.b – NanoMedTwin – Προώθηση της Καινοτομίας και της Έξυπνης Εξειδίκευσης στο πεδίο των Νανοϋλικών για Βιοϊατρικές Εφαρμογές
Αντικείμενο χρηματοδότησης: Ερευνητικά Προγράμματα στο πεδίο των νανοϋλικών για εφαρμογές βιοϊατρικής
Συνολικο Ύψος χρηματοδότησης: 999.692,50 ευρώ
Χρονικές προθεσμίες:31.11.2021
Επωφελούμενοι :Νέοι ερευνητές, Πανεπιστήμια (προγράμματα twinning), εργαστήρια, start ups
Κριτήρια / χρήσιμες πληροφ.:https://www.h2020.md/en/new-deadline-extension-topic-ce-biotec-08-2020
Αρμόδια Αρχή/ Φορέας :National Center for Materials Study and Testing (NCMST) , Πολυτεχνείο Μολδαβίας
(στοιχεία επικοινωνίας):https://www.h2020.md/en/new-deadline-extension-topic-ce-biotec-08-202
COUNTRY: Republica Moldova

************************

Αντικείμενο έργου : Αγορά 119 φορητών υπολογιστών
Προϋπολογισμός : 580.000 RON (120.300 Euro, μη συμπ. ΦΠΑ)
Χρονικές προθεσμίες: 18/5/2020, ώρα 15.00
Πηγές χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκο Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Άλλες χρήσιμες πληροφορίες : https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100092199
Αρμόδια Αρχή/ Φορέας:Υπουργείο Δημοσίων Έργων, Ανάπτυξης και Δημ. Διοίκησης Ρουμανίας
Postal address: Str. Libertăţii nr. 16
Πληρ.: Mihai Bențan
E-mail: Remus.URETEAN@mdrap.ro
Telephone: +40 372111555
Fax: +40 372111445

************************

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια επίπλων»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):BGN 600 000.00
ΦΟΡΕΑΣ: «Studentski stolove i obshtezhitiya“ EAD» (Φοιτητικές εστίες και ξενώνες EAD) 831917453
Δ/νση: zh.k. „Studentski grad“, bl. 5, et. 2, Sofia 1700,Βουλγαρία
Web: www.ssoead.com
Αρμόδιος για πληροφορίες: Iliyana Beshkova Τηλέφωνο: +359 28681314
Φαξ: +359 28681242
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
iliana beshkova @ abv . bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: www . ssoead . -com / dokumenti . html
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και:www . ssoead . com / dokum enti . htm
lΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 28/05/2020 – 16:00
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

************************

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια αντιδραστηρίων εργαστηρίων»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):BGN 446 137.11
ΦΟΡΕΑΣ: «Natsionalen tsentar po zarazni i parazitni bolesti» (Εθνικό Κέντρο Μολυσματικών και Παρασιτικών Νόσων) 000662721
Δ/νση: bul. Yanko Sakazov 26, Sofia 1504, Βουλγαρία
Web: www . ncipd . org
Αρμόδιος για πληροφορίες: Tanya Gyurova, IvanIvanov
Τηλέφωνο: +359 29442875
Φαξ: +359 29433075
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ncipd @ ncipd . org
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:http :// www . ncipd . org / index . php ?option = com content & view = category & id =99& Itemid=1102& lang = bg
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και: https :// ncipd . org / index . php ? option = com content & view = article & id =308 : bg 05 m 2 op -001-1-002-0001-rbpack 123& catid =99& Itemid =1102& lang = bg
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 26/05/2020 – 16:00
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Τίτλος: 128/2020 Supply of measuring instruments
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: 128/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Supply of measuring instruments
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 140(Ι)/2016 – Κοινής Οφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 38300000-Όργανα μετρήσεων
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 84.920
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 10/06/2020 12:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 29/05/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Όχι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 10/06/2020 12:30

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Υπουργείο Οικονομικών Κύπρου
Τίτλος: Tender for the appointment of a Fund Manager for the establishment and management of a Regulated Alternative Investment Fund (RAIF) in Cyprus
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: MOF/2020/05/Π
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή: Tender for the appointment of a Fund Manager for the establishment and management of a Regulated Alternative Investment Fund (RAIF) in Cyprus
Τύπος Σύμβασης: Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC: Λοιπές υπηρεσίες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 66600000-Υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων
66100000-Τραπεζικές και επενδυτικές υπηρεσίες
66000000-Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες
66140000-Υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίων
66122000-Εταιρικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου
66150000-Υπηρεσίες διαχείρισης των χρηματαγορών
66190000-Υπηρεσίες χρηματομεσητείας δανείων
66151000-Υπηρεσίες πράξεων σε κεφαλαιαγορές
66170000-Υπηρεσίες παροχής οικονομικών συμβουλών, επεξεργασίας χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και γραφείων συμψηφισμού
79412000-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 03/07/2020 12:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 19/05/2020 10:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 03/07/2020 12:30

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Υπουργείο Υγείας Κύπρου
Τίτλος: Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων Παθήσεων του Νευρικού Συστήματος Αρ.διαγ.22/2020
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: Φ.Υ.Υ.13.25.02.10.72 Αρ.διαγ.22/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Προμήθεια Φαρμάκων Παθήσεων του Νευρικού Συστήματος
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 33660000-Φάρμακα παθήσεων του νευρικού συστήματος και των αισθητηρίων οργάνων
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 52.406
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 21/05/2020 13:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 11/05/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 21/05/2020 13:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Ναι
Αριθμός Τμημάτων: 5

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Τμήμα Δασών Κύπρου
Τίτλος: ΤΔ 35/2020 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΟΟΔΟΥΣ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: ΤΔ 35/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΟΟΔΟΥΣ
Τύπος Σύμβασης: Έργα
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 45000000-Κατασκευαστικές εργασίες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 95.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 19/05/2020 10:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 11/05/2020 15:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 19/05/2020 10:30

************************

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):BGN 1.233.333.33
ΦΟΡΕΑΣ: «MBAL „D-r Stamen Iliev“ AD» (Γενικό Νοσοκομείο „Dr. Stamen Iliev“)111047073
Δ/νση: ul. „Sirma voyvoda“ No. 4, Montana 3400,Βουλγαρία
Web: http://www.mbalmontana.com/
Αρμόδιος για πληροφορίες: Kinka Zheleva, Dimitrina
Ilieva και Angelina Todorova
Τηλέφωνο: +359 96306881
Φαξ: +359 96307554
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: op @ mbalmontana . com
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:http :// www . mbalmontana . com / page / show /70
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και: http :// mbalmontana . com/ page / show /70
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 26/05/2020 – 16:00
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

************************

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια χημικών προϊόντων για οργανική σύνθεση,βιοπροϊόντα, και αντιδραστήρια»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):BGN 190 000.00
ΦΟΡΕΑΣ:«Institut po organichna himiya s Tsentar po fitohimiya » (Ινστιτούτο Οργανικής Χημείας με Κέντρο Φυτοχημείας) 000663668
Δ/νση: ul. „Akad. G. Bonchev“, bl. 9, delovodstvo (staya 206), Sofia 1113, Βουλγαρία
Web: http :// www . orgchm . bas . bg
Αρμόδιος για πληροφορίες: Vanya Kurteva
Τηλέφωνο: +359 29606156
Φαξ: +359 28700225
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: office @ orgchm . bas . bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:http :// www . orgchm . bas . bg / dokumenti bg . html
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και: http :// www . orgchm . bas . bg / obshtestveni porachki /obsht porachka himikali 2020/
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 20/05/2020 – 17:30
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

************************

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια εξοπλισμού γραφείου εκτός από έπιπλα, υπολογιστών και πακέτων λογισμικών»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):BGN 333 333.00
ΦΟΡΕΑΣ: «Oblasten upravitel na oblast Smolyan» (Επαρχιακή Διοίκηση Smolyan) 120068166
Δ/νση: bul. „Balgariya“ No. 14, Smolyan 4700,Βουλγαρία
Web: www . sm . government . bg
Αρμόδιος για πληροφορίες: Momchil Karaivanov
Τηλέφωνο: +359 30160155
Φαξ: +359 30162333
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο: governor @ region -smolyan . org
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:https :// sop . bg / region – smolyan -477/ proceduri -20-1-zop / a 1-0006221 . html
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και: https :// sop . bg / region -smolyan -477/ proceduri -20-1- zop / a 1-0006221 . htmlΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 07/05/2020 – 16:00
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 18/05/2020 – 17:30
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Υπουργείο Υγείας Κύπρου
Τίτλος: Προσφορά για την προμήθεια Gilteritinib 40mg. Αρ. Διαγ. Φ.Υ.Υ.26/2020
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: Αρ.Διαγ. Φ.Υ.Υ. 26/2020 και Αρ.Φακ .Φ.Υ.Υ.13.25.02.08.84
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Προμήθεια Gilteritinib 40mg.
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 33652100-Αντινεοπλασματικά φάρμακα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 127.331
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 28/05/2020 13:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 14/05/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 28/05/2020 13:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Υφυπουργείο Τουρισμού Κύπρου
Τίτλος: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΣΛΟΓΚΑΝ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: 10/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΣΛΟΓΚΑΝ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Τύπος Σύμβασης: Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:Υπηρεσίες διαφήμισης
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 79822500-Υπηρεσίες γραφικού σχεδιασμού
79340000-Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ
79341000-Υπηρεσίες διαφήμισης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 04/06/2020 14:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 11/05/2020 15:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 04/06/2020 14:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι

************************

Title: Supply, erection & commissioning of an integrated system to control & analyze the pumps’ performance & perform the so-called remote prognostic maintenance using Internet for objects at Road El Farag potable Water Station. Deadline was postponed to 5/28/2020 instead of 4/22/2020.
Date published: April 22, 2020
Cairo – International
Tender Type: Tender
Specs fees: LE 5,000
Financed By: N/A
Main Sector: Water & Waste-Water Equipment & Works – Potable Water & Waste-Water Purification
Beneficiary Sector: Electromechanical Works – Information & Communications Technology – Automation & Process Control, Internet
Bid Bond: LE 120,000
Deadline: May 28, 2020
Description: Supply, erection & commissioning of an integrated system to control & analyze the pumps’ performance & perform the so-called remote prognostic maintenance using Internet for objects at Road El Farag potable Water Station.
COUNTRY:EGYPT
Company Name: Potable Water Co. of Greater Cairo, Contracts & Purchases Dept.
Address: 42 Ramses St., Cairo
Phone: +202 – 25743092/ 25743025
Sector: Water & Wastewater – Public

************************

Title: Implementing the thermal maintenance works at both the lime & pulp furnaces involving the supply & erection fire bricks, thermal mixture & thermal concrete, also building the required burners at the company’s factories in Belqas
Date published: April 23, 2020
Dakahlia – International
Tender Type: Tender
Specs fees: LE 3,420
Financed By: N/A
Main Sector: Construction Projects – Integrated works
Beneficiary Sector: Electromechanical Works – Information & Communications Technology – Automation & Process Control
Bid Bond: LE 50,000
Deadline: May 12, 2020
Description: Implementing the thermal maintenance works at both the lime & pulp furnaces involving the supply & erection of fire bricks, thermal mixture & thermal concrete, also building the required burners at the company’s factories in Belqas.
COUNTRY:EGYPT
Company Name: Dakahlia Sugar Company, the Commercial Dept. Address: 14 Gawad Hosni St., Cairo
Sector: Industry – Food & Beverage

************************

Title: Implementing a sanitary drainage water treatment station & related annexes at El Safa Zone in Kaliobia. Deadline was postponed from 4/14/2020 to 5/14/2020.
Date published: April 9, 2020
Kaliobia – International
Tender Type: Tender
Specs fees: LE 1,500
Financed By: N/A
Main Sector: Water & Waste-Water Equipment & Works – Potable Water & Waste-Water Purification
Beneficiary Sector: Electromechanical Works – Environment-Related Works
Bid Bond: LE 825,000
Deadline: May 14, 2020
Description: Implementing a sanitary drainage water treatment station & related annexes at El Safa Zone in Kaliobia. Deadline was postponed from 4/14/2020 to 5/14/2020.
COUNTRY:EGYPT
Company Name: IMC – Executive Org. for Implementing Industrial & Mining
Complexes, General Secretariat, The Cashier
Address: 14 El Alfi St., El Thawra Building, Cairo
Phone: +202-5883230 / 5889002
Sector: Water & Waste Water

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας Κύπρου
Τίτλος:Provision of air traffic services provider and aviation security liability insurance (DCA 1/2020)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: DCA_1/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης:Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:The provision of air navigation services provider and aviation security services liability insurance
Τύπος Σύμβασης:Υπηρεσίες
Νομοθεσία:Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 66514120-Υπηρεσίες ασφάλισης θαλάσσιων, αεροπορικών και άλλων μεταφορών
66516000-Υπηρεσίες ασφάλισης αστικής ευθύνης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 400.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 12/06/2020 09:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 01/06/2020 09:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 12/06/2020 09:30

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Τμήμα Δημοσίων Έργων Κύπρου
Τίτλος:ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ(Αριθμός Διαγωνισμού: 23/2020/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: 23/2020/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ(Αριθμός Διαγωνισμού: 23/2020/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ)
Τύπος Σύμβασης:Έργα
Νομοθεσία:Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 45233139-Συντήρηση κεντρικών οδικών αρτηριών
45233141-Εργασίες συντήρησης οδών
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 960.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 05/06/2020 11:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 29/05/2020 11:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 05/06/2020 11:30

************************

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια ιατρικών προϊόντων»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):BGN 199 439.00
ΦΟΡΕΑΣ: «Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie „Natsionalna kardiologichna bolnitsa“ EAD » (Εθνικό Καρδιολογικό Νοσοκομείο) 121663601
Δ/νση: ul. „Konjovitsa“ No. 65, Sofia 1309, Βουλγαρία
Web: www . hearthospital . bg
Αρμόδιος για πληροφορίες: Stanislava Petrova
Τηλέφωνο: +359 29217142
Φαξ: +359 29217142
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hearthospital op . nkb @ ab -v . bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http :// procure -ment . hearthospital . bg /? q = page & idd = index
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και:hospital . bg /? q = page & idd = index & porachkaid =20200327 juPU 1790637
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 08/05/2020 – 16:30
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

************************

ΤΙΤΛΟΣ: «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ακριβείας»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):BGN 197 484.00
ΦΟΡΕΑΣ: «Kompleksen onkologichen tsentar — Vratsa EOOD»
(Συγκρότημα Ογκολογικού Κέντρου- Vratsa ) 000190101
Δ/νση: bul. „Vtori yuni“ No. 68, Vratsa 3000,Βουλγαρία
Web: http://www.onko-vratsa.bg/
Αρμόδιοι για πληροφορίες: Valya Hristova
Τηλέφωνο: +359 92622549
Φαξ: +359 92622549
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο: mdozs vratza @ abv . bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή http :// www . onko -vratsa . bg /00813-2020-0003-
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και: http :// www . onko -vratsa . bg /00813-2020-0003-
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 07/05/2020 – 16:00
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

************************

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια ειδικού συστήματος καρδιαγγειακής διάγνωσης με υπερήχους»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):BGN 366 500.00
ΦΟΡΕΑΣ: «Meditsinski universitet „Prof. d-r Paraskev Stoyanov“ — Varna» (Ιατρικό Πανεπιστήμιο «Prof.
Dr. Paraskev Stoyanov»-Varna) 000083633
Δ/νση: ul. „Marin Drinov“ No. 55, Varna 9002,
Βουλγαρία
Web: http://www.mu-varna.bg
Αρμόδιος για πληροφορίες: Elena Paneva
Τηλέφωνο: +359 52677054
Φαξ: +359 52643116
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: epaneva @ mu – varna . bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http :// www . mu –
varna . bg / BG / CustomerProfile / Pages / after 15042016-intro . aspx
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΚόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και:http :// mu -varna . bg / BG / CustomerProfile / Pages / echocardio . aspx
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 05/05/2020 – 17:00
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

************************

Title: Protection of the low level coastal areas including (a) those extending from the Western Entrance of Gamassa City till the western part of New Mansoura City (first Phase), also (b) those extending from the west of Al Jamil Straight 2 till the west of El Diba Village – First Phase – in Port Said Governorate. Bidders need be qualified to undertake marine & river excavation works, other relevant excavation works among other public works
Date published: April 16, 2020
Country Wide – International
Tender Type: Tender
Specs fees: LE 699 & 799
Financed By: N/A
Main Sector: Construction Projects – Integrated works
Beneficiary Sector: Environment-Related Work – Transport – Maritime Transport, River Transport
Bid Bond: LE 500,000 & 600,000
Deadline: May 13, 2020
Description: Two tenders for protection of the low level coastal areas including (a) those extending from the Western Entrance of Gamassa City till the western part of New Mansoura City (first Phase), also (b) those extending from the west of Al Jamil Straight 2 till the west of El Diba Village – First Phase – in Port Said Governorate. Bidders need be qualified to undertake marine & river excavation works, other relevant excavation works among other public works. For inquiries you may also contact Tel. +202 – 44059798/ 44059827 or Fax. +202 – 44059816. Pre-bid meetings are set for 4/28 & 4/29/2020
COUNTRY:EGYPT
Company Name: Egyptian General Authority for Coastal Protection, the
Contracts Dept.
Address: c/o Ismailia Canal Lock, Shobra El Mezallat, Cairo
Phone: +202 – 24440796/ 24443928
Sector: Environment

************************

Title: Supply of requisites for the company’s (national) fiber optics network for two years
Date published: April 5, 2020
Country Wide – International
Tender Type: Tender
Specs fees: LE 10,000
Financed By: N/A
Main Sector: Information & Communications Technology – Telecommunication Equipment
Bid Bond: LE 25,000
Deadline: May 10, 2020
Description: Supply of requisites for the company’s (national) fiber optics network for two years. Offers and related enclosures need be prepared & submitted with relevant required samples and copies as requested in the tender documents.
COUNTRY:EGYPT
Company Name: Egyptian Telecommunication Co. SAE, The Central
Purchasing & Stores Department , c/o
Address: Opera Exchange, Ataba, Cairo.
Phone: +202-576 0333/576 3030/577 7551
Sector: I.T., Telecommunication and Media – Telecommunications

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Υπουργείο Υγείας Κύπρου
Τίτλος: Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων Παθήσεων του Νευρικού Συστήματος Αρ.διαγ.18/2020
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: Φ.Υ.Υ.13.25.02.10.71 Αρ.διαγ.18/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Προμήθεια Φαρμάκων Παθήσεων του Νευρικού Συστήματος
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 33661000-Φάρμακα παθήσεων του νευρικού συστήματος
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 101.648
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 30/04/2020 13:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 16/04/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 30/04/2020 13:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Ναι
Αριθμός Τμημάτων: 2
Όνομα τμήματος(1) : Είδος 1
Όνομα τμήματος(2) : Είδος 2
Να υποβληθούν προσφορές για:: Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα: 2

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Τίτλος: 134_2020_Supply of Lubrication Oil for Ice Plant 1 at Dhekelia Power Station
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: 134_2020_Supply of Lubrication Oil for Ice Plant 1 at Dhekelia Power Station
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 09211000-Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 13/05/2020 11:45
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 04/05/2020 23:45
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 14/05/2020 00:00
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Δήμος Λευκωσίας
Τίτλος: Προσφορά αρ. 22/2020 για τον ΕΞΩΡΑΙΣΜΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: 22/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Προθεσμία Υποβολής:11/6/2020 ηλεκτρονικά. Η κατηγορία του έργου είναι Οικοδομικό και κατατάσσεται στην Γ Τάξη. Εκτιμώμενη Αξία: €540000. Αρμόδιος Λειτουργός: Μαρία Μιχαήλ 22797478 Ο σκοπός του συμβολαίου είναι ο εξωραϊσμός / αποκατάσταση των όψεων Τμήματος της Λαϊκής Γειτονιάς. Αποκατάσταση τοιχοποιίας, μπογιατισμάτων, κουφωμάτων, πλήρης αντικατάσταση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, κατασκευή περγόλων/στεγάστρων, στοιχεία έκθεσης προϊόντων, βιτρίνες, νέες επιγραφές/πινακίδες, κατασκευή ράμπας, τοποθέτηση ανελκυστήρα για ΑΜΕΑ, τοποθέτηση υπαίθριου εξοπλισμού, επιδιόρθωση πλακόστρωτων.
Τύπος Σύμβασης: Έργα
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 45000000-Κατασκευαστικές εργασίες
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 540.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 11/06/2020 12:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 27/05/2020 11:00
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 12/06/2020 00:00
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Δήμος Πάφου
Τίτλος: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 800 ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΚΥΒΑΛΟΔΟΧΕΙΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ, 80 ΤΩΝ 120 ΚΑΙ 120 ΤΩΝ 240 ΛΙΤΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΦΟΥ
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 800 ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΚΥΒΑΛΟΔΟΧΕΙΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ, 80 ΤΩΝ 120 ΚΑΙ 120 ΤΩΝ 240 ΛΙΤΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΦΟΥ
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 19520000-Πλαστικά προϊόντα
44618350-Πλαστικά καπάκια
34928480-Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 167.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 11/05/2020 12:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 27/04/2020 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 11/05/2020 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι

************************

Title: Rehabilitation of VHF projects at Borg El Arab, Marsa Matrouh, Nozha & Luxor Airports. Job goes under Finance from the EIB – European Investment Bank. Deadlines were postponed to 7/16/2020 instead 4/16/2020
Date published: April 16, 2020
Country Wide – International
Tender Type: Tender
Specs fees: Euro 5,000
Financed By: N/A
Main Sector: Information & Communications Technology – Telecommunication Equipment &
Beneficiary Sector: Industry – Safety Equipment – Information & Communications Technology – Automation & Process Control
Bid Bond: Euro 55,000
Deadline: July 16, 2020
Description: Rehabilitation of VHF projects at Borg El Arab, Marsa Matrouh, Nozha & Luxor Airports. Job goes under Finance from the EIB – European Investment Bank. Deadlines were postponed to 7/16/2020 instead 4/16/2020.
Company Name: National Air Navigation Services Co., The Cashier
Address: c/o the Egyptian Holding Co. for Airports building, International
Airport Road, 2nd Floor, Cairo.
Phone: +202-2670932/ 3
Sector: Airports & Ports – Airports

************************

Title: Supply of three condensers’ units to improve the power factor
Date published: April 14, 2020
Alexandria – International
Tender Type: Tender
Specs fees: LE 500
Financed By: N/A
Main Sector: Energy – Generation
Bid Bond: LE 200,000
Deadline: May 20, 2020
Description: Supply of three condensers’ units to improve the power factor. Ref. 2019/ 2020.

COUNTRY:EGYPT

Company Name: Alexandria Petroleum Co., the Cashier
Address: El Mex, Alexandria
Phone: +203 – 4453200/ 4452832/ 4459132
Sector: Petroleum – Oil, Gas & Petrochemicals

************************

Title: Supply of (a) ampoules, (b) medicines for surgeries & anesthetics, also (c) other solutions & medicines. Deadlines 5/11, 5/12 & 5/13/2020
Date published: April 15, 2020
Dakahlia – International
Tender Type: Tender
Specs fees: LE 699 & 299 & 399
Financed By: N/A
Main Sector: Medical – Pharmaceuticals & Laboratory – Human Medicines
Bid Bond: LE 500,000 & 100,000 & 150,000
Deadline: May 13, 2020
Description: Three tenders for the supply of (a) ampoules, (b) medicines for surgeries & anesthetics, also (c) other solutions & medicines.

COUNTRY:EGYPT
Company Name: Mansoura University, the Cancer Treatment Center, The Cashier
Address: Mansoura
Phone: +2050 – 2315738
Sector: Health Care – Public Sector

************************

Title: Supply of (a) tablets/ pills, (b) syrups & ointments, also (c) cleansers & detergents. Deadlines 5/6, 5/7 & 5/9/2020
Date published: April 15, 2020
Dakahlia – International
Tender Type: Tender
Specs fees: LE 499 & 299 & 299
Financed By: N/A
Main Sector: Medical – Pharmaceuticals & Laboratory – Human Medicines
Beneficiary Sector: Industry – Chemicals
Bid Bond: LE 200,000 & 100,000 & 50,000
Deadline: May 9, 2020
Description: Three tenders for the supply of (a) tablets/ pills, (b) syrups & ointments, also (c) cleansers & detergents.

COUNTRY:EGYPT
Company Name: Mansoura University, the Cancer Treatment Center, The Cashier
Address: Mansoura
Phone: +2050 – 2315738
Sector: Health Care – Public Sector

************************

Title: Supply, erection & testing of transformers, cables & circuit breakers at the Pyramids Residence in Giza. Documents to get from the Finance & Administration Division on the Autostrad, behind Sheraton Houses, Tel. +202 – 22685010/ 20/ 30 or Fax. +202 – 22586622
Date published: April 16, 2020
Cairo – International
Tender Type: Tender
Specs fees: LE 299
Financed By: N/A
Main Sector: Information & Communications Technology – Computers,
Hardware & Software
Beneficiary Sector: Electromechanical Works – Energy – Distribution,
Transformation
Bid Bond: LE 50,000
Deadline: May 12, 2020
Description: Supply, erection & testing of transformers, cables & circuit breakers at the Pyramids Residence in Giza. Documents to get from the Finance & Administration Division on the Autostrad, behind Sheraton Houses, Tel. +202 – 44059798/ 44059827 or Fax. +202 – 44059816.

COUNTRY:EGYPT
Company Name: IDSC – the Cabinet Information Decision Support Center, The
Cashier
Address: 1 Magles El Shaab St., Cairo
Phone: +202 – 27920756/ 27920896
Sector: I.T., Telecommunication and Media – Telecommunication

************************

Τίτλος σχεδίου/προγράμματος: EBRD – Έργα – Προκήρυξη Διαγωνισμού – Ανοικτή διαδικασία Αντικείμενο: EBRD – Βόρεια Μακεδονία: Φάση II: Lot 1 Αυτοκινητόδρομος Katlanovo — Petrovec, Lot 2 Περιφερειακός δρόμος Mavrovi Anovi — Zirovnica, Lot 3 Kicevo — Makedonski Brod, Lot 4 Karpalak — Zelino
Ύψος χρηματοδότησης:Ν/Α
Αναθέτουσα Αρχή:Public Entreprise for State Roads — Skopje
Προθεσμία υποβολής προσφορών:15/05/2020
Κριτήρια/χρήσιμες πληροφορίες:Το έργο απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ
Στοιχεία επικοινωνίας:Public Entreprise for State Roads — Skopje
Str. ‘Dame Gruev’, No 14, 1000 Skopje, North Macedonia
E-mail: magdalena@roads.org.mk;
Telephone: +389 23118044
Fax: +389 23220535
Web: www.roads.org.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:162988-2020:TEXT:EN:HTML&src=0

************************

Αντικείμενο: EBRD – Βόρεια Μακεδονία: Φάση III: Lot 1 Περιφερειακός δρόμος Makedonska Kamenica – Sasa, Lot 2 Περιφερειακός δρόμος Uzem – Toranica
Ύψος χρηματοδότησης:Ν/Α
Αναθέτουσα Αρχή:Public Entreprise for State Roads — Skopje
Προθεσμία υποβολής προσφορών:22/05/2020
Στοιχεία επικοινωνίας:Public Entreprise for State Roads — Skopje
Str. ‘Dame Gruev’, No 14, 1000 Skopje, North Macedonia
E-mail: magdalena@roads.org.mk;
Telephone: +389 23118044
Fax: +389 23220535
Web: www.roads.org.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://ecepp.ebrd.com/delta/viewNotice.html?displayNoticeId=11167555

************************

Τίτλος σχεδίου/προγράμματος: Αναδιάρθρωση του δικτύου λεωφορείων Αντικείμενο: Πλαίσιο πολιτικής για Πράσινες πόλεις (Green Cities Framework GrCF): Δίκτυο λεωφορείων Σκοπίων
Ύψος χρηματοδότησης:Ν/Α
Αναθέτουσα Αρχή:City of Skopje
Προθεσμία υποβολής προσφορών:30/04/2020
Κριτήρια/χρήσιμες πληροφορίες:EBRD Shareholder Special Fund
Μελέτη αναδιάρθρωσης του δικτύου λεωφορείων
Στοιχεία επικοινωνίας:City of Skopje
Blvd. Ilinden 82, 1000 Skopje, North Macedonia
Tel. +38923297291
Email: lovren.markic@skopje.gov.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://ecepp.ebrd.com/delta/viewNotice.html?displayNoticeId=8066791