Η ΔΕΠΑ Εμπορίας στηρίζει τα νοικοκυριά απορροφώντας το 15% των ανατιμήσεων στο φυσικό αέριο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 11 Οκτωβρίου 2021

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΛΛΑΔΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: , ,

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προχωρά στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να υψωθεί τείχος προστασίας για τους οικιακούς καταναλωτές από τις διεθνείς ανατιμήσεις στον τομέα της ενέργειας.
Σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ εκπονεί σχέδιο με το οποίο θα απορροφήσει κατ΄ ελάχιστον το 15% των ανατιμήσεων στο φυσικό αέριο.
Τις επόμενες ημέρες η ΔΕΠΑ θα συνεργαστεί με όλους τους ιδιώτες Παρόχους για την οριστικοποίηση των όρων, της διαδικασίας, αλλά και του μηχανισμού πιστοποίησης ώστε να εξασφαλιστεί ότι η έκπτωση κατ΄ ελάχιστον 15% στην τιμή του φυσικού αέριου, θα φτάσει στους τελικούς οικιακούς καταναλωτές.