Αύξηση άνω του 70% για το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Απρίλιο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 7 Ιουνίου 2021

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: OIKONOMIA, ΕΛΛΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: ,

Μεγάλη αύξηση κατά 70,7% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας τον Απρίλιο εφέτος, καθώς η αύξηση στην αξία των εισαγωγών υπερκέρασε τη σημαντική άνοδο της αξίας των εξαγωγών.
Ειδικότερα, από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις εμπορευματικές συναλλαγές προκύπτουν τα εξής:
Η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων, ανήλθε στο ποσό των 5.014,8 εκατ. ευρώ έναντι 3.198,8 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 56,8% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.182,9 εκατ. ευρώ ή 44,7%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.170,2 εκατ. ευρώ ή 44,4%).
Η συνολική αξία των εξαγωγών – αποστολών, ανήλθε στο ποσό των 3.172,1 εκατ. ευρώ έναντι 2.119,3 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 49,7% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 657,0 εκατ. ευρώ ή 37,6%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 650,2 εκατ. ευρώ 37,2%).
Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 1.842,7 εκατ. ευρώ, έναντι 1.079,5 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 70,7% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 525,9 εκατ. ευρώ ή 58,8%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 520,0 εκατ. ευρώ ή 58,6%).
Το α’ τετράμηνο, η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 18.530,8 εκατ. ευρώ, έναντι 16.436,6 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 12,7% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.728,3 εκατ. ευρώ ή 13,6%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.737,3 εκατ. ευρώ ή 13,8%).
Η συνολική αξία των εξαγωγών – αποστολών ανήλθε στο ποσό των 11.949,7 εκατ. ευρώ, έναντι 10.099,4 εκατ. ευρώ το α’ τετράμηνο του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 18,3% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.355,5 εκατ. ευρώ ή 17,6%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.350,7 εκατ. ευρώ ή 17,6%).
Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 6.581,1 εκατ. ευρώ, έναντι 6.337,2 εκατ. ευρώ το α’ τετράμηνο του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 3,8% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 372,8 εκατ. ευρώ ή 7,5%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 386,6 εκατ. ευρώ ή 7,8%).