Στο 49% του ΑΕΠ οι δαπάνες της γενικής κυβέρνησης το 2016

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 14 Ιουλίου 2017

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΡΩΤΗΣΕΛΙΔΑ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Αλλαγές στη σύνθεση των δημοσίων δαπανών στην Ελλάδα καταγράφει ο ΟΟΣΑ

 

Σημαντικές αλλαγές σημειώθηκαν στη σύνθεση των δημοσίων δαπανών στις χώρες του ΟΟΣΑ (Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) μετά την κρίση, αναφέρει νέα έκθεση του Οργανισμού (Government at a Glance 2017).
Στην Ελλάδα, οι δαπάνες της γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκαν πέρυσι στο 49% του ΑΕΠ από 54,1% το 2009 και 47,1% το 2007. Για το σύνολο των χωρών του ΟΟΣΑ, οι δαπάνες ανήλθαν το 2015 στο 40,9% του ΑΕΠ από 38,8% το 2007. Τις υψηλότερες δαπάνες είχαν η Γαλλία (56,5% του ΑΕΠ το 2016), ακολουθούμενη από τη Φινλανδία (56,1%) και τη Δανία (53,6%), ενώ τις χαμηλότερες είχαν το Μεξικό (24,5%), η Ιρλανδία (29,5%) και η Κορέα (32,4%).
Η απασχόληση στη γενική κυβέρνηση μειώθηκε σημαντικά στην Ελλάδα μετά την αρχή της κρίσης και το 2015 αντιστοιχούσε στο 18% της συνολικής απασχόλησης, σχεδόν το ίδιο ποσοστό με τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ (18,1%). «Αν και η μείωση της απασχόλησης άρχισε με βραδύ ρυθμό, καθώς μεταξύ του 2007 και του 2009 η απασχόληση στην κυβέρνηση μειώθηκε κατά περίπου 1% ετησίως, μεταξύ του 2011 και του 2012 μειώθηκε κατά 7%. Αντίθετα, η απασχόληση στην κυβέρνηση αυξήθηκε κατά μέσο όρο στο σύνολο των χωρών του ΟΟΣΑ κατά 0,6% ετησίως μεταξύ του 2007 και του 2009, ενώ μειώθηκε κατά 0,4% μεταξύ του 2011 και του 2012, όταν εκδηλώθηκε η κρίση κρατικού χρέους. Μεταξύ του 2014 και του 2015 δεν σημειώθηκε κάποια μεταβολή στην κρατική απασχόληση στην Ελλάδα, ενώ αυξήθηκε κατά μέσον όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ 0,5%».
Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ