Πως ένα προϊόν θα χαρακτηρίζεται καινοτόμο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 4 Οκτωβρίου 2018

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: , ,

Ποιοι δικαιούνται επιδότηση

Καθορίζονται οι διαδικασίες για τον χαρακτηρισμό των προϊόντων, των παραγωγικών διαδικασιών και των υπηρεσιών ως καινοτομικών, με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) του αντιπροέδρου της κυβέρνησης και υπουργού Οικονομίας Γιάννη Δραγασάκη και του αναπληρωτή υπουργού Ερευνας και Καινοτομίας Κώστα Φωτάκη.
Η απόφαση που εντάσσεται στο πλαίσιο του καθεστώτος «Ενισχύσεων Καινοτομικού Χαρακτήρα για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» του αναπτυξιακού νόμου ενεργοποιεί δράση ύψους 100 εκατ. ευρώ.
Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή την εισαγωγή οργανωτικών και διαδικαστικών καινοτομιών.
Το καθεστώς αποσκοπεί στην καθιέρωση ή ενίσχυση των προϊόντων καινοτομικού χαρακτήρα, καθώς και στην ενσωμάτωση οργανωτικών και διαδικαστικών καινοτομιών στις παραγωγικές και άλλες διαδικασίες με στόχο τη συνεχή δέσμευση στην καινοτομία ως κεντρική επιλογή των ενισχυόμενων ΜμΕ.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του καθεστώτος για το 2018 ανέρχεται σε 100 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 70 εκατ. τα οποία αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης προέρχονται από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων ενώ τα 30 εκατ. αφορούν τη φορολογική απαλλαγή.
Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, ενώ η βεβαίωση καινοτομίας εκδίδεται από την γενική γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης της απόφασης.
Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ