Πρόσθετοι πόροι 890 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση κρίσιμων έργων υποδομής

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 26 Ιουνίου 2017

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΡΩΤΗΣΕΛΙΔΑ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: ,

 

Το Υπουργείο Οικονομίας ανταποκρίθηκε άμεσα σε μία ακόμη ανταγωνιστική πρόσκληση του ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility – CEF), ο οποίος συμβάλλει στη δημιουργία και την ανάπτυξη έργων υποδομής στους τομείς των Μεταφορών, της Ενέργειας και των Τηλεπικοινωνιών, εξασφαλίζοντας έτσι  επιπλέον πόρους για τη χώρα.
Τα δύο τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο του CEF, η Ελληνική Κυβέρνηση έχει διασφαλίσει την χρηματοδότηση τριάντα ενός έργων συνολικού προϋπολογισμού 890 εκατ. ευρώ. Μετά την πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στα παραπάνω προστίθενται επιπλέον 7 έργα συνολικού προϋπολογισμού 86 εκατ. ευρώ, από τα οποία, περισσότερα από  58 εκατ. ευρώ είναι κοινοτική χρηματοδότηση. Πρόκειται για νέα κονδύλια, επιπρόσθετα εκείνων του ΕΣΠΑ, που θα επιτρέψουν την υλοποίηση νέων έργων σε κρίσιμους τομείς για την οικονομία.