ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΕ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 1 Ιουνίου 2021

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: TOP διακηρύξεις

*ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ:Οι παρακάτω περιγραφόμενοι αγροί με στοιχεία [Α], [Β] και [Γ], με αριθμούς 207, 208 και 209α. Είναι όμοροι, συνεχόμενοι και αποτελούν πλέον ένα ενιαίο γήπεδο συνολικής έκτασης 38.015,76μ.τ.Βρίσκεται στη θέση «ΑΧΛΑΔΙΑ» στο συνοικισμό Καψόχωρα της Κοινότητας Αλεξάνδρειας και αποτελείται από τα με αριθμούς 207, 208 και 209α αγροτεμάχια του συγκροτήματος ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΣ. Περιλαμβάνει: κτίριο γραφείων και γεφυροπλάστιγγα, το κεντρικό συγκρότημα των εκκοκκιστηρίων, μία αποθήκη, υπόστεγα, χώρο βαμβακόσπορου, χώρο σύσπορου, μηχανοστάσιο, χώρο δεμάτων βάμβακος, κτίριο βοηθητικών χρήσεων και δεξαμενή υγραερίου. Η επιφάνεια του κεντρικού συγκροτήματος είναι εμβαδού 9.818,05μ.τ., ο χώρος γραφείων είναι εμβαδού 207,58 μ.τ. και ο χώρος βοηθητικών χρήσεων είναι εμβαδού 60μ.τ. Εχει διαμορφώθει με επιχώσεις και ασφαλτόστρωση όλη η επιφάνεια του γηπέδου και κατασκευάσθηκε περίφραξη σε όλο το μήκος του περιγράμματος. Σήμερα το συγκρότημα ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΣ είναι συνολικής επιφάνειας 9.694,34τ.μ.
Αποτελείται από: 1. Κτίριο βαμβακόσπορου επιφάνειας 391,00τ.μ., 2. μηχανοστάσιο επιφάνειας 966,00τ.μ. περίπου, 3. Υπόστεγο επιφάνειας 680,55τ.μ., 4. Υπόστεγο επιφάνειας 283,50τ.μ. περίπου, 5. Αποθήκη επιφάνειας 593,05τ.μ. περίπου, 6. Κτίριο δεμάτων βάμβακος επιφάνειας 1.265,29 τ.μ. περίπου,7. Κτίριο σύσπορου επιφάνειας 1.284,18τ.μ. περίπου, 8. Επαγγελματική Αποθήκη επιφάνειας 941,10τ.μ. περίπου, 9. Αποθήκη επιφάνειας 1.259,00τ.μ. περίπου, 10. Αποθήκη επιφάνειας 1050,60τ.μ. περίπου, 11. Στέγαστρο επιφάνειας 408,30τ.μ. περίπου,12. κτίριο γραφείων συνολικής επιφάνειας 207,58τ.μ. περίπου, 13. Εκκλησάκι επιφάνειας 23,00τ.μ. περίπου, 14. Βοηθητικό κτίριο δίπλα στο εκκλησάκι επιφάνειας 12,50τ.μ. περίπου, 15. Βοηθητικό κτίριο δίπλα στο εκκλησάκι επιφάνειας 18,25τ.μ.περίπου, 16. κτίριο βοηθητικών χρήσεων συνολικής επιφάνειας 63,89τ.μ. περίπου, 17. Υπέργειες δεξαμενές υγραερίου συνολικά έξι (6), 18. Αποθήκη βοηθητικής χρήσης επιφάνειας 26,25τ.μ. περίπου, 19. Αποθήκη βοηθητικής χρήσης επιφάνειας38,44τ.μ. περίπου, 20. γεφυροπλάστιγγα επιφάνειας 57,60τ.μ. περίπου, 21. Κτίριο αποθήκης επιφάνειας 65,60τ.μ. περίπου, 22.Αποθήκη βοηθητικής χρήσης επιφάνειας 9,45τ.μ. περίπου, 23. Αποθήκη βοηθητικής χρήσης επιφάνειας 9,61τ.μ. περίπου, 24.Αποθήκη βοηθητικής χρήσης επιφάνειας 24,90τ.μ. περίπου, 25. Αποθήκη βοηθητικής χρήσης επιφάνειας 19,50τ.μ. περίπου, 26.Αποθήκη βοηθητικής χρήσης επιφάνειας 12,95 τ.μ. περίπου, 27. Αποθήκη βοηθητικής χρήσης επιφάνειας 40,81τ.μ. περίπου. Το βιομηχανικό συγκρότημα είναι κατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα και βιομηχανικό πάνελ. Δ] Εκταση 11.750μ.τ. εξ αδιαιρέτου ενός αγρού με αριθμό 212, συνολικής έκτασης 58.750 μ.τ., συνολικής έκτασης 58.750 μ.τ., στη θέση «ΑΧΛΑΔΙΑ» στοσυνοικισμό Καψόχωρα. Στον παραπάνω αγρό σήμερα έχει ανεγερθεί κτηνοτροφική εγκατάσταση, που περιλαμβάνει τα εξής κτίσματα: κτίριο 1-στάβλος επιφάνειας 1.000,00τ.μ. περίπου, κτίριο 2-βοηθητικής χρήσης επιφάνειας 7,15μ.τ. περίπου, κτίριο 3-φυλάκιο επιφάνειας 3,16τ.μ. περίπου, αποθήκη (στον περιβάλλοντα χώρο) επιφάνειας 1,30τ.μ. και βοηθητικά κτίσματα (κοτέτσια) χαμηλού ύψους και μικρής επιφάνειας.
Οφειλέτης:ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς:1.693.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος: Δήμητρα Χρουσαλά
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 07 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ: Α) Μία γραμμή εκκόκκισης σύσπορου βάμβακος που αποτελείται από: 1) Μία (1) ταινία τροφοδοσίας εργοστασίου κατασκευής ΤΕΧΝΟΛΙΝ, Ελληνικής κατασκευής και προέλευσης, αγνώστων λοιπών στοιχείων αξίας 7.700,00ΕΥΡΩ . 2) Ενα (1) κιβώτιο κενού ταινίας, εργοστασίου κατασκευής ΤΕΧΝΟΛΙΝ, Ελληνικής κατασκευής και προέλευσης, αγνώστων λοιπών στοιχείων, αξίας 3.100,00 ΕΥΡΩ. 3) Ενας (1) ρυθμιστής κυκλοφορίας, εργοστασίου κατασκευής ΤΕΧΝΟΛΙΝ, Ελληνικής κατασκευής και προέλευσης,αγνώστων λοιπών στοιχείων, αξίας 9.200,00 ΕΥΡΩ. 4) Ενας (1) απορροφητήρας εκφόρτωσης, εργοστασίου κατασκευής ΤΕΧΝΟΛΙΝ, Ελληνικής κατασκευής και προέλευσης, αγνώστων λοιπών στοιχείων, αξίας 35.300,00 ΕΥΡΩ. 5) Δύο (2) επικλινή καθαριστήρια 72 ιντσών, εργοστασίου κατασκευής CONTINENTAL, Αμερικάνικης κατασκευής και προέλευσης, αγνώστων λοιπών στοιχείων, αξίας το καθένα 1.900,00 ΕΥΡΩ δηλαδή συνολικά 3.800,00 ΕΥΡΩ. 6) Ενα (1) καθαριστήριο φύλλων-κοτσανίων εργοστασίου κατασκευής MURRAY, Αμερικάνικης κατασκευής και προέλευσης, αγνώστων λοιπών στοιχείων, αξίας 7.700,00 ΕΥΡΩ. 7) Τρία (3) τεμάχια κιβώτια κενού, εργοστασίου κατασκευής ΤΕΧΝΟΛΙΝ, Ελληνικής κατασκευής και προέλευσης, αγνώστων λοιπών στοιχείων αξίας το καθένα 1.300,00 ΕΥΡΩ δηλαδή συνολικά 3.900,00 ΕΥΡΩ. 8) Ενα (1) καθαριστήριο τύπου IMPACT, εργοστασίου κατασκευής CONTINENTAL, Αμερικάνικης κατασκευής και προέλευσης, αγνώστων λοιπών στοιχείων, αξίας 4.600 ΕΥΡΩ. 9) Ενας (1) καυστήρας αερίου, εργοστασίου κατασκευής ΤΕΧΝΟΛΙΝ, Ελληνικής κατασκευής και προέλευσης, αγνώστων λοιπών στοιχείων αξίας 3.100,00 ΕΥΡΩ. 10) Ενας (1) απορροφητήρας τύπου PULL 45/50, εργοστασίου κατασκευής ΤΕΧΝΟΛΙΝ, Ελληνικής κατασκευής καιπροέλευσης, αγνώστων λοιπών στοιχείων, αξίας 11.500,00 ΕΥΡΩ. 11) Ενας (1) κοχλίας διανομής, εργοστασίου κατασκευής ΤΕΧΝΟΛΙΝ, Ελληνικής κατασκευής και προέλευσης, αγνώστων λοιπών στοιχείων αξίας 5.400,00 ΕΥΡΩ. 12) Ενας (1) διαχωριστής υπερχείλισης, εργοστασίου κατασκευής MURRAY, Αμερικάνικης κατασκευής και προέλευσης, αγνώστων λοιπών στοιχείων,αξίας 5.400,00 ΕΥΡΩ. 13) Ενας (1) απορροφητήρας σκουπιδιών βάμβακος, εργοστασίου κατασκευής ΤΕΧΝΟΛΙΝ, Ελληνικής κατασκευής και προέλευσης, αγνώστων λοιπών στοιχείων, αξίας 9.200,00 ΕΥΡΩ. 14) Δύο (2) τροφοδότες εκκοκκιστικών μηχανών,εργοστασίου κατασκευής COMMANDER, Αμερικάνικης κατασκευής και προέλευσης, αγνώστων λοιπών στοιχείων, αξίας ο καθένας 1.900,00 ΕΥΡΩ δηλαδή συνολικά 3.800,00 ΕΥΡΩ. 15) Δύο (2) εκκοκκιστικές μηχανές 141 πριονιών, εργοστασίου κατασκευής COMMANDER, Αμερικάνικης κατασκευής και προέλευσης, αγνώστων λοιπών στοιχείων, αξίας η κάθε μία 7.300,00 ΕΥΡΩ δηλαδή συνολικά 14.600,00 ΕΥΡΩ. 16) Ενας (1) κοχλίας σπόρου, εργοστασίου κατασκευής ΤΕΧΝΟΛΙΝ, Ελληνικής κατασκευής και προέλευσης, αγνώστων λοιπών στοιχείων, αξίας 3.800,00 ΕΥΡΩ. 17) Ενας (1) κοχλίας σκουπιδιών βάμβακος, εργοστασίου κατασκευής ΤΕΧΝΟΛΙΝ, Ελληνικής κατασκευής και προέλευσης, αγνώστων λοιπών στοιχείων, αξίας 3.500,00 ΕΥΡΩ. 18) Δύο (2) αερομεταφορείς σπόρου βάμβακος, εργοστασίου κατασκευής ΤΕΧΝΟΛΙΝ, Ελληνικής κατασκευής και προέλευσης, αγνώστων λοιπών στοιχείων, αξίας ο καθένας 1.550,00 ΕΥΡΩ δηλαδή συνολικά 3.100,00 ΕΥΡΩ. 19) Τέσσερα (4) καθαριστήρια εκκοκκισμένου βάμβακος, εργοστασίου κατασκευής, MOSS CONTINENTAL Αμερικάνικης κατασκευής και προέλευσης, αγνώστων λοιπών στοιχείων, αξίας το καθένα 2.300,00 ΕΥΡΩ, δηλαδή συνολικά 9.200,00 ΕΥΡΩ. 20) Τέσσερεις (4) αξονικοί ανεμιστήρες, εργοστασίου κατασκευής MURRAY, Αμερικάνικης κατασκευής και προέλευσης, αγνώστων λοιπών στοιχείων, αξίας ο καθένας 225,00 ΕΥΡΩ δηλαδή συνολικά 900,00 ΕΥΡΩ. 21) Ενας (1) απορροφητήρας ψοφακίων (υπολειμμάτων), εργοστασίου κατασκευής ΤΕΧΝΟΛΙΝ, Ελληνικής κατασκευής και προέλευσης, αγνώστων λοιπών στοιχείων, αξίας 2.300,00 ΕΥΡΩ. 22) Ενας (1) συμπυκνωτής, εργοστασίου κατασκευής ΤΕΧΝΟΛΙΝ, Ελληνικής κατασκευής και προέλευσης, αγνώστων λοιπών στοιχείων, αξίας 2.300,00 ΕΥΡΩ. 23) Ενας (1) αξονικός ανεμιστήρας συμπυκνωτή, εργοστασίου κατασκευής MURRAY, Αμερικάνικης κατασκευής και προέλευσης, αγνώστων
λοιπών στοιχείων, αξίας 2.300,00 ΕΥΡΩ. 24) Ενας (1) πατητής (έμβολο) πρέσας, αγνώστου κατασκευής και προέλευσης, αξίας 30.700,00 ΕΥΡΩ. 25) Δύο (2) αντλίες πρέσας, αγνώστου κατασκευής και προέλευσης, αξίας η κάθε μία 5.750,00 ΕΥΡΩ δηλαδή συνολικά 11.500,00 ΕΥΡΩ. 26) Δύο (2) περιστροφείς πρέσας, αγνώστου κατασκευής και προέλευσης, αξίας η κάθε μία 1.150,00 ΕΥΡΩ δηλαδή συνολικά 2.300,00 ΕΥΡΩ. 27) Μία αντλία πυρόσβεσης, εργοστασίου κατασκευής ROTEX, Ελληνικής κατασκευής και προέλευσης,αγνώστων λοιπών στοιχείων, αξίας 3.100,00 ΕΥΡΩ. 28) Ενας (1) καυστήρας αέριου, εργοστασίου κατασκευής ΤΕΧΝΟΛΙΝ, Ελληνικής κατασκευής και προέλευσης, αγνώστων λοιπών στοιχείων, αξίας 3.100,00 ΕΥΡΩ. 29) Ενας (1) απορροφητήρας εκφόρτωσης,εργοστασίου κατασκευής ΤΕΧΝΟΛΙΝ, Ελληνικής κατασκευής και προέλευσης, αγνώστων λοιπών στοιχείων, αξίας 7.700,00 ΕΥΡΩ. 30) Ενα (1) καθαριστήριο φύλλων-κοτσανιών, εργοστασίου κατασκευής MURRAY, Αμερικάνικης κατασκευής και προέλευσης, αγνώστων λοιπών στοιχείων, αξίας 3.100 ΕΥΡΩ. 31) Τρία (3) κιβώτια κενού, εργοστασίου κατασκευής ΤΕΧΝΟΛΙΝ, Ελληνικής κατασκευής και προέλευσης, αγνώστων λοιπών στοιχείων αξίας το καθένα 1.000,00 ΕΥΡΩ δηλαδή συνολικά 3.000,00 ΕΥΡΩ. 32) Ενα (1) επικλινές καθαριστήριο 72 ιντσών, εργοστασίου κατασκευής MURRAY, Αμερικάνικης κατασκευής και προέλευσης, αγνώστων λοιπών στοιχείων, αξίας 3.100,00 ΕΥΡΩ. 33) Ενα (1) καθαριστήριο τύπου IMPACT, εργοστασίου κατασκευής CONTINENTAL, Αμερικάνικης κατασκευής και προέλευσης, αγνώστων λοιπών στοιχείων, αξίας 7.700,00 ΕΥΡΩ. 34) Ενα (1) επικλινές καθαριστήριο 72 ιντσών, εργοστασίου κατασκευής MURRAY, Αμερικάνικης κατασκευής και προέλευσης, αγνώστων λοιπών στοιχείων, αξίας 3.100,00 ΕΥΡΩ. 35) Ενας (1) Απορροφητήρας τύπου PULL 45/50, εργοστασίου κατασκευής ΤΕΧΝΟΛΙΝ, Ελληνικής κατασκευής και προέλευσης, αγνώστων λοιπών στοιχείων, αξίας 6.100,00 ΕΥΡΩ. 36) Τέσσερα (4) καθαριστήρια εκκοκκισμένου βάμβακος,εργοστασίου κατασκευής, CONTINENTAL Αμερικάνικης κατασκευής και προέλευσης, αγνώστων λοιπών στοιχείων, αξίας το καθένα 2.100,00 ΕΥΡΩ δηλαδή συνολικά 8.400,00 ΕΥΡΩ. 37) Τέσσερεις (4) αξονικούς ανεμιστήρες, εργοστασίου κατασκευής MURRAY, Αμερικάνικης κατασκευής και προέλευσης, αγνώστων λοιπών στοιχείων, αξίας ο καθένας 575,00 ΕΥΡΩ δηλαδή συνολικά 2.300,00 ΕΥΡΩ.38) Ενας (1) απορροφητήρας ψοφακίων (υπολειμμάτων), εργοστασίου κατασκευής ΤΕΧΝΟΛΙΝ, Ελληνικής κατασκευής και προέλευσης, αγνώστων λοιπών στοιχείων, αξίας 3.100,00 ΕΥΡΩ. 39) Δύο (2) τροφοδότες εκκοκκιστικών μηχανημάτων, εργοστασίου κατασκευής CONTINENTAL, Αμερικάνικης κατασκευής και προέλευσης, αγνώστων λοιπών στοιχείων, αξίας ο καθένας 1.150,00ΕΥΡΩ δηλαδή συνολικά 2.300,00 ΕΥΡΩ. 40) Δύο (2) εκκοκκιστικές μηχανές 141 πριονιών, εργοστασίου κατασκευής CONTINENTAL, Αμερικάνικης κατασκευής και προέλευσης, αγνώστων λοιπών στοιχείων, αξίας η κάθε μία 6.150,00 ΕΥΡΩ δηλαδή συνολικά 12.300,00 ΕΥΡΩ. 41) Τέσσερεις (4) αυτόματους μεταφορείς δεμάτων-ζυγαριά, εργοστασίου κατασκευής ΤΕΧΝΟΛΙΝ, Ελληνικής κατασκευής και προέλευσης, αγνώστων λοιπών στοιχείων, αξίας ο καθένας (125,00 ΕΥΡΩ) δηλαδή συνολικά (500,00 ΕΥΡΩ). 42) Τέσσερεις (4) κοχλίες μεταφοράς σπόρου βάμβακος, εργοστασίου κατασκευής ΤΕΧΝΟΛΙΝ, Ελληνικής κατασκευής και προέλευσης, αγνώστων λοιπών στοιχείων, αξίας ο καθένας 575,00 ΕΥΡΩ, δηλαδή συνολικά 2.300,00 ΕΥΡΩ. 43) Μία (1) αυτόματη υπερχείλιση, εργοστασίου κατασκευής ΤΕΧΝΟΛΙΝ, Ελληνικής κατασκευής και προέλευσης, αγνώστων λοιπών στοιχείων, αξίας 2.300,00 ΕΥΡΩ. 44) Πέντε (5) ταλαντευτές σπόρου βάμβακος, εργοστασίου κατασκευής ΤΕΧΝΟΛΙΝ, Ελληνικής κατασκευής και προέλευσης, αγνώστων λοιπών στοιχείων, αξίας ο καθένας 160,00 ΕΥΡΩ, δηλαδή συνολικά 800,00 ΕΥΡΩ. 45) Πέντε (5) προωθητές μηχανών, εργοστασίου κατασκευής ΤΕΧΝΟΛΙΝ, Ελληνικής κατασκευής και προέλευσης, αγνώστων λοιπών στοιχείων, αξίας οκαθένας 300,00 ΕΥΡΩ, δηλαδή συνολικά 1500,00 ΕΥΡΩ. 46) Πέντε (5) καθαριστήρια μηχανών, εργοστασίου κατασκευής COMMANDER CONTINENTAL, Αμερικάνικης κατασκευής και προέλευσης, αγνώστων λοιπών στοιχείων, αξίας το καθένα 920,00 ΕΥΡΩ, δηλαδή συνολικά 4.600,00 ΕΥΡΩ. 47) Μία (1) εκκοκκιστική μηχανή 141 πριονιών, εργοστασίου κατασκευής CONTINENTAL, Αμερικάνικης κατασκευής και προέλευσης, αγνώστων λοιπών στοιχείων, αξίας 12.300,00 ΕΥΡΩ. 48) Ενα (1) καθαριστήριο εκκοκκισμένου βάμβακος, εργοστασίου κατασκευής ΤΕΧΝΟΛΙΝ, Ελληνικής κατασκευής και προέλευσης, αγνώστων λοιπών στοιχείων, αξίας 7.700,00 ΕΥΡΩ. 49) Πέντε (5) συμπυκνωτές καθαριστήριου εκκοκκισμένου βάμβακος, εργοστασίου κατασκευής, MOSS CONTINENTAL Αμερικάνικης κατασκευής και προέλευσης, αγνώστων λοιπών στοιχείων, αξίας ο καθένας 920,00 ΕΥΡΩ, δηλαδή συνολικά 4.600,00 ΕΥΡΩ. 50) Ενας (1) αξονικός ανεμιστήρας, εργοστασίου κατασκευής MURRAY, Αμερικάνικης κατασκευής και προέλευσης, αγνώστων λοιπών στοιχείων, αξίας 1.200,00 ΕΥΡΩ. 51) Ενας (1) σπρώχτης δεμάτων, εργοστασίου κατασκευής ΤΕΧΝΟΛΙΝ, Ελληνικής κατασκευής και προέλευσης, αγνώστων λοιπών στοιχείων, αξίας 3.800,00 ΕΥΡΩ. 52) Ενα (1) αναβατόριο σπόρου βάμβακος, εργοστασίου κατασκευής ΤΕΧΝΟΛΙΝ, Ελληνικής κατασκευής και προέλευσης, αγνώστων λοιπών στοιχείων,αξίας 2.300,00 ΕΥΡΩ. 53) Μία (1) ανέμη διαχωριστή, εργοστασίου κατασκευής ΤΕΧΝΟΛΙΝ, Ελληνικής κατασκευής και προέλευσης,αγνώστων λοιπών στοιχείων αξίας 6.100,00 ΕΥΡΩ. 54) Ενα (1) τύμπανο διαχωριστή, εργοστασίου κατασκευής ΤΕΧΝΟΛΙΝ, Ελληνικής κατασκευής και προέλευσης, αγνώστων λοιπών στοιχείων, αξίας 2.300,00 ΕΥΡΩ. 55) Ενας (1) αεροφράκτης διαχωριστή,εργοστασίου κατασκευής ΤΕΧΝΟΛΙΝ, Ελληνικής κατασκευής και προέλευσης, αγνώστων λοιπών στοιχείων, αξίας 2.300,00 ΕΥΡΩ. 56)Ενας (1) ανεμιστήρας διαχωριστή, εργοστασίου κατασκευής ΤΕΧΝΟΛΙΝ, Ελληνικής κατασκευής και προέλευσης, αγνώστων λοιπών στοιχείων, αξίας 1.500,00 ΕΥΡΩ. 57) Μία (1) μεταφορική ταινία, εργοστασίου κατασκευής ΤΕΧΝΟΛΙΝ, Ελληνικής κατασκευής και προέλευσης, αγνώστων λοιπών στοιχείων, αξίας 6.050,00 ΕΥΡΩ. 58) Ενας (1) υποσταθμός 1600KVA, αγνώστων λοιπών στοιχείων, αξίας 1.500,00 ΕΥΡΩ. Β) Εναν ΙΧ φορτωτή, με αριθμό κυκλοφορίας Μηχανήματος Εργων ΜΕ70164, ημερομηνία έκδοσης 1ης άδειας 4-3-2003, εργοστασίου κατασκευής CATERPILLAR, τύπου 936Ε, έτους κατασκευής 1989, με αριθμό πλαισίου 45Ζ03589, εργοστασίου κατασκευής κινητήρα CATERPILLAR, τύπος κινητήρα 3304DT, αριθμό κινητήρα 12Ζ25757, Ισχύος (ΗΡ)143, καύσιμο ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ, Γ) Ενα ΙΧ Κλαρκ-περονοφόρο, με αριθμό κυκλοφορίας Μηχανήματος Εργων ΜΕ122974, ημερομηνία έκδοσης 1ης άδειας 23-9-2013, εργοστασίου κατασκευής KOMATSU, τύπου FD25T-11E, έτους κατασκευής 1995, με αριθμό πλαισίου FD25-34120, εργοστασίου κατασκευής κινητήρα KOMATSU, τύπος κινητήρα 4D95S, αριθμό κινητήρα 194285, Ισχύος(ΗΡ) 58 PS-43KW, καύσιμο ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ, Δ) Ενα ΙΧ Κλαρκ-περονοφόρο, με αριθμό κυκλοφορίας Μηχανήματος Έργων ΜΕ122973,ημερομηνία έκδοσης 1ης άδειας 23-9-2013, εργοστασίου κατασκευής KOMATSU, τύπου FD25T-11E, έτους κατασκευής 1995, μεαριθμό πλαισίου FD20-38886, εργοστασίου κατασκευής κινητήρα KOMATSU, τύπος κινητήρα 4D95S, αριθμό κινητήρα 188305,Ισχύος (ΗΡ) 58 PS-43KW, καύσιμο ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ. Τα άνω κινητά είναι μεταχειρισμένα και σε λειτουργία.
Οφειλέτης:ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 241.500,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος: Δήμητρα Χρουσαλά
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 07 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ:Α) 1) Ενα (1) διαμέρισμα του ογδόου (Η’) ορόφου με στοιχεία Η-1 επιφάνειας 84,50τ.μ. 2) Ενα (1) διαμέρισμα του έβδομου (Ζ’) ορόφου με στοιχεία Ζ-1 επιφάνειας 82,00τ.μ. 3) Μία (1) θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου με στοιχεία Π-2, επιφάνειας 10,12τ.μ. Τα ακίνητα βρίσκονται σε οικόπεδο έκτασης 261,48τ.μ. στη συνοικία Κολωνός, στη θέση «Αγιος Αιμιλιανός», επί της οδού Αγίας Σοφίας αρ. 116-118 (πρώην 140).
Β) 1)Η Ρ-1 θέση στάθμευσης αυτοκινήτων του Α’ Υπογείου ορόφου,με επιφάνεια 10,13τ.μ. ,2) η αποθήκη 6 του Β’ Υπογείου ορόφου με επιφάνεια 6,62τ.μ. και 3) το ΙΣ-1 διαμέρισμα του ισογείου ορόφου, με επιφάνεια 68,70τ.μ. Τα ακίνητα αποτελούν αυτοτελείς, χωριστές, ανεξάρτητες και διηρημένες οριζόντιες ιδιοκτησίες, επί των οδών Βορείου Ηπείρου και Καλλιπόλεως αρ. 23-25. Στο διαμέρισμα αυτό ανήκει κατ’ αποκλειστική χρήση ο χώρος επί της οδού Καλλιπόλεως επιφάνειας 11,79τ.μ. χαρακτηριζόμενος ως χώρος αποκλειστικής χρήσης του ΙΣ-1 για φύτευση.
Οφειλέτης:Β. ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
Τιμή πρώτης προσφοράς:Α) 1) 110.000,00 ΕΥΡΩ, 2) 106.000,00 ΕΥΡΩ, 3) 9.000,00, Β)1) 9.000,00 ΕΥΡΩ, 2)2.000,00 ΕΥΡΩ, 3) 59.500,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΝΔΡΕΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 07 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ:Το 50% της πλήρους κυριότητας ενός (1) οικοπέδου με την διώροφη οικία με πυλωτή. Βρίσκεται εντός σχεδίου, στη θέση «Αλιανθός» ή «Βάρκιζα» στο 14ο οικοδομικό τετράγωνο και ειδικότερα στην οδό Θέτιδος αρ. 15. Είναι έκτασης 455,00 τετραγωνικών μέτρων. Η διώροφη οικία αποτελείται από ισόγειο όροφο, πυλωτή, πρώτο (Α) όροφο επιφάνειας 93,50τ.μ. και δεύτερο (Β) όροφο επιφάνειας 93,50τ.μ. Στον πίσω ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου υπάρχουν τρεις (3) θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτου με αριθμούς 1, 2, 3 επιφάνειας τ.μ.:2,25 επί (*) 4,50 έκαστη και η θέση με ένδειξη GARAGE στο ισόγειο όροφο επιφάνειας 21,75τ.μ.
Οφειλέτης:ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος
Τιμή πρώτης προσφοράς: 210.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΝΔΡΕΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 07 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ:Η πλήρης κυριότητα με ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου έκαστος, ενός (1) διαμερίσματος του πρώτου (1ου) πάνω από το ισόγειο όροφο από την υπ’ αριθμόν 9 διώροφη κατοικία ενός συγκροτήματος κατοικιών. Αποτελείται από 10 διώροφες διπλοκατοικίες με υπόγειο, ισόγειο όροφο και στέγη, με προσόψεις στους ακάλυπτους χώρους του οικοπέδου. Εχει επιφάνεια 53,00 τ.μ. και αποτελείται από δύο δωμάτια, χώρο καθιστικό-κουζίνα, λουτρό και διάδρομο. Βρίσκεται στη Κοινότητα Χανιώτης της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης, στη θέση «ΑΜΜΟΥΔΕΣ» σε οικόπεδο έκτασης 2.467,99 τ.μ. στα υπ’ αριθμόν 2 και 3 οικόπεδα του 39 Ο.Τ. Το παραπάνω διαμέρισμα είναι σε απόσταση περίπου 120 μ. από την θάλασσα και καταλαμβάνει ολόκληρο τον πρώτο (1ο) όροφο του κτηρίου με στοιχεία (εννέα) 9 του συγκροτήματος με την επωνυμία «Αγέρι 2».Ο ημιυπαίθριος χώρος εμβαδού 5,00 τ.μ.
έχει κλειστεί και έχει ενσωματωθεί στο διαμέρισμα, καθώς επίσης φαίνεται να έχει κατασκευαστεί και σοφίτα εμβαδού περίπου 20,00 τ.μ.
Οφειλέτης:1) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΒΑΣΣΟΣ και 2) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΣΣΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 121.290,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Δήμητρα Χρουσαλά
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 07 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ: Το δικαίωμα της πλήρους κυριότητας, σε ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου έκαστος ενός (1) διωρόφου οικήματος το οποίο αποτελείται από τρεις (3) υπόγειες αποθήκες και μία (1) ισόγεια κατοικία, η έκταση του οικοπέδου είναι 519,80 τ.μ. Βρίσκεται στην Κοινότητα Κάτω Χωρίου, της Δημοτικής Ενότητας Ιεράπετρας και ειδικότερα στη θέση «Ακροχωριά ή Παλαιό Σχολείο» επί ανωνύμου κοινοτικής οδού. Εντός του οικοπέδου υπάρχει διώροφη οικοδομή, αποτελούμενη από τρεις (3) υπόγειες αποθήκες και μία (1) ισόγεια κατοικία. Οι επιφάνειες του κτιρίου έχουν ως εξής: Ισόγειο: 155,23μ2 (χρήση: κατοικία) και υπόγειο: 163,15μ2 (χρήση: αποθήκη).Το κτήριο είναι εγκαταλελειμμένο και βρίσκεται λόγω έλλειψης συντήρησης σε μέτρια κατάσταση.
Οφειλέτης:1) ΜΑΡΟΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 2) ΜΑΥΡΟΜΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς:160.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Ι. ΖΟΥΜΠΑΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 07 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ:Ενα (1) Διαμέρισμα του πρώτου ορόφου με στοιχείο πίνακα Α1, αποτελούμενο από 4 δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χωλ, καθαρής επιφάνειας 90,00 τ.μ., όγκου 270 μ3. Το διαμέρισμα βρίσκεται σε διώροφη οικοδομή με υπόγειο επί της παρόδου της οδού Αρτας, στην περιοχή “Ανάληψη”.
Οφειλέτης:Μένανδρος ΧΑΖΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 90.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Σταύρος Κουταλιανός
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 07 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ: Ενα (1) Διαμέρισμα του τρίτου (Γ) πάνω από το ισόγειο ορόφου, με στοιχεία Γάμα Κεφαλαίο ένα (Γ-1) πολυκατοικίας, που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου, στο υπ’ αριθμόν 279 Ο.Τ. που περιβάλλεται από τις οδούς Μεγίστης, Λεωφόρος Συγγρού, Αθηνάς, Δοϊράνης, Αδιέξοδο Φειδίου και στην οδό Δοϊράνης, αρ. 183. Αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, χωλλ, οφφίς, κουζίνα, λουτρό και αποθήκη και έχει επιφάνεια 88,90 τ.μ.
Οφειλέτης: 1) Ευστάθιος Λαζαρίδης, 2) Μαρία Χρυσίδου
Τιμή πρώτης προσφοράς:83.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Ιφιγένεια Κιμινού
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 07 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ:Ενα (1) διαμέρισμα με στοιχεία (Α-1) που βρίσκεται στον πρώτο (Α) πάνω από τον ισόγειο όροφο (πυλωτή) μιας οικοδομής, η οποία αποτελείται από ισόγειο (πυλωτή),πρώτο (Α), δεύτερο (Β), τρίτο (Γ), πάνω από το ισόγειο ορόφους και την πάνω από τον τρίτο (Γ) όροφο αέρινη στήλη. Εχει ανεγερθεί σε οικόπεδο που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Ηγουμενίτσας, στη θέση «ΓΡΑΒΒΑ», εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στο Οικοδομικό Τετράγωνο (Ο.Τ.) 40 και επί της οδού Σοφοκλέους αριθ. 4. Εχει έκταση 249,90 μ2. και αποτελείται από σαλόνι – κουζίνα -τραπεζαρία, (2) υπνοδωμάτια, χωλ, διάδρομο, μπάνιο, WC, (3) εξώστες και (1) ημιυπαίθριο χώρο. Εχει εμβαδόν καθαρό 117,12 μ2.
Οφειλέτης:1) ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 2) ΡΟΜΠΟΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς:103.940,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Μελπομένη Αθαν. Μπαρλαμά, τηλ. 210-3818662-3810449
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 07 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ:1) To με Α-2 διαμέρισμα του πρώτου πάνω από το ισόγειο ορόφου, αποτελείται από 3 κύρια δωμάτια, χώλλ, διάδρομο, κουζίνα και λουτροαποχωρητήριο, με έναν εξώστη στην οδό Σοφοκλέους και άλλον στην οδό Μεταμορφώσεως. Εχει εμβαδόν 81,40
τ.μ., 2) To με Β-3 διαμέρισμα του δευτέρου πάνω από το ισόγειο ορόφου, αποτελείται από 3 κύρια δωμάτια, διάδρομο, κουζίνα και λουτροαποχωρητήριο, με έναν εξώστη στον ακάλυπτο χώρο. Εχει εμβαδόν 74,80 τ.μ., 3) To με Β-1 διαμέρισμα του δευτέρου πάνω από το ισόγειο ορόφου, αποτελείται από 3 κύρια δωμάτια, διάδρομο, κουζίνα και λουτροαποχωρητήριο, με έναν εξώστη στην οδό Μεταμορφώσεως και άλλον στον ακάλυπτο χώρο. Εχει εμβαδόν 94,50 τ.μ., 4) To με Γ-3 διαμέρισμα του τρίτου πάνω από το ισόγειο ορόφου, αποτελείται από 3 κύρια δωμάτια, διάδρομο, κουζίνα, λουτροαποχωρητήριο, με εξώστη στον ακάλυπτο χώρο. Εχει εμβαδόν 74,80 τ.μ., 5) To με στοιχεία Γ-2 διαμέρισμα του τρίτου πάνω από το ισόγειο ορόφου, που αποτελείται από 4 κύρια δωμάτια, δύο χώλλ, διάδρομο, κουζίνα και λουτροαποχωρητήριο, με εξώστη στην οδό Σοφοκλέους. Εχει εμβαδόν 101,50 τ.μ.,
6) To με στοιχεία Γ-1 διαμέρισμα του τρίτου πάνω από το ισόγειο ορόφου, αποτελείται από 3 κύρια δωμάτια, διάδρομο, κουζίνα και λουτροαποχωρητήριο, με έναν εξώστη στην οδό Μεταμορφώσεως και άλλον στον ακάλυπτο χώρο. Εχει εμβαδόν 94,50 τ.μ., 7) To με στοιχεία Δ-1 διαμέρισμα του τετάρτου πάνω από το ισόγειο ορόφου, αποτελείται από 4 κύρια δωμάτια, διάδρομο,κουζίνα και λουτροαποχωρητήριο, με έναν εξώστη στην οδό Μεταμορφώσεως και άλλον στον ακάλυπτο χώρο, έχει εμβαδόν 98,40 τ.μ., 8) To με στοιχεία Ε-1 διαμέρισμα του πέμπτου πάνω από το ισόγειο ορόφου, αποτελείται από ένα κύριο δωμάτιο, χώλλ,διάδρομο, κουζίνα και λουτροαποχωρητήριο, με εξώστη στην οδό Μεταμορφώσεως. Εχει εμβαδόν 39,60 τ.μ.Τα ακίνητα βρίσκονται σε πολυκατοικία στη διασταύρωση των οδών Μεταμορφώσεως αρ. 23 και Σοφοκλέους. Η έκταση του οικοπέδου είναι 404,60 τ.μ. και συνορεύει βόρεια με την οδό Σοφοκλέους, ανατολικά με την οδό Μεταμορφώσεως, νότια με ιδιοκτησία Σταματοπούλου και δυτικά με ιδιοκτησία Τριάντου.
Οφειλέτης:Α. ΦΟΡΟΥΛΗ & Υιοί ΑΒΕΤΕ
Τιμή πρώτης προσφοράς:: 1) 54.000,00 Ευρώ, 2) 46.000,00 Ευρώ, 3) 59.000,00 Ευρώ, 4) 47.500,00 Ευρώ, 5) 70.000,00 Ευρώ, 6) 60.500,00 Ευρώ, 7) 71.000,00 Ευρώ, και 8) 28.300,00 Ευρώ
Συμβολαιογράφος:Γαρυφαλλιά Σπ. Σταυρή
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 07 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ:Το ποσοστό ενός δευτέρου (1/2) εξ αδιαιρέτου ενός (1) οικοπέδου με την ερειπωμένη οικία που βρίσκεται στην συνοικία Αγία Τριάδα εντός των τειχών της πόλεως του Ηρακλείου και ειδικότερα επί της οδού Βαλέστρας αριθμ. 76. Εχει εμβαδόν 76,09 τ.μ. Στα πλεονεκτήματα του παραπάνω ακινήτου είναι η μικρή απόσταση από το εμπορικό κέντρο της πόλης και από το παραλιακό μέτωπο. Επιπλέον το προσεχές διάστημα αναμένεται προσάμμωση του κόλπου του
Δερματά και η δημιουργία παραλίας σε μικρή απόσταση.
Οφειλέτης:Μαρία Κεφαλάκη
Τιμή πρώτης προσφοράς:21.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Δέσποινα Εληώτη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 07 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ: Ενα (1) αγροτεμάχιο συνολικής έκτασης μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων διακοσίων (2.200 τ.μ.) κατηγορίας ΣΤ’, με αριθμό τεμαχίου 102. Βρίσκεται στην εποικισθείσα περιοχή του αγροκτήματος Λευκόπετρας (πρώην κοινότητας Σελέρου Ξάνθης), στη θέση «Αμπελώνας». Εντός του αγρού υπάρχει μία (1) διώροφη μονοκατοικία συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εκατόν δέκα οκτώ και δέκα έξι εκατοστών (118,16 τ.μ.). Αποτελείται από τον ισόγειο όροφο εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εβδομήντα δύο (72 τ.μ.) και περιλαμβάνει ένα (1) δωμάτιο, κουζίνα, καθιστικό, αποθήκη, λουτροαποχωρητήριο και χωλλ και από τον πρώτο όροφο πάνω από τον ισόγειο εμβαδού μέτρων τετραγωνικών σαράντα έξι και δέκα έξι (46,16 τ.μ.) και περιλαμβάνει δύο (2) δωμάτια, λουτροαποχωρητήριο και χωλλ. Στο ισόγειο υπάρχει και ένας ημιϋπαίθριος χώρος (Η/Χ) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δέκα τεσσάρων και τριάντα πέντε εκατοστών (14,35 τ.μ.) και στον όροφο πάνω από τον ισόγειο υπάρχει επίσης ένας ακόμη ημιϋπαίθριος χώρος (Η/Χ) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τεσσάρων και έξι εκατοστών (4,06 τ.μ.). Η οικία είναι ξύλινη, κεραμοσκεπής και χρίζει επισκευής.
Οφειλέτης:ΝΑΪΔΕ ΜΟΥΜΙΝ
Τιμή πρώτης προσφοράς:90.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Παναγιώτας Χατζοπούλου, τηλ. 25410 62970
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 07 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ: Ενα (1) αγροτεμάχιο στη θέση «Βρύσες» της κτημ. περιφ. του χωρίου Βαθύ Αυλίδας, συνολικού εμβαδού Ε=16.504,10τ.μ., με πρόσωπο στο παράδρομο της Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας (στο ύψος του 690οχιλ. της Ε.Ο.).Είναι εκτός σχεδίου πόλεως, εκτός Γ.Π.Σ και εκτός ορίων Οικισμού, είναι άρτιο και οικοδομήσιμο και απέχει από τη θάλασσα απόσταση μεγαλύτερη από 800,00μ.Στο αγροτεμάχιο υπάρχει: α) Ισόγειο Βιομηχανικό κτίριο επιφάνειας 4.882,86 τ.μ., β) Σιδηροκατασκευή άνευ σκεπής (γερανογέφυρα) επιφάνειας 2.975,40 τ.μ. Το κτίριο έχει συντηρηθεί και ανακατασκευαστεί πλήρως πιθανών λίγο πριν το έτος 2008, με νέα τοιχώματα (πάνελς) και οροφή, βιοτεχνικό δάπεδο, πρόσοψη και γραφεία το επίπεδο συντήρησης του ήταν άριστο.
Οφειλέτης:ΥΑΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΦΟΙ ΛΕΓΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς:1.313.082,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος: Ελευθερία Βασιλείου Σιδέρη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 07 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ: Η πλήρης κυριότητα ενός (1) οικοπέδου το οποίο βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου οικισμού της ΤΚ Αγ. Νικολάου, εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών τετρακοσίων ενενήντα πέντε και 0,94 (495,94). Εντός του οικοπέδου υπάρχει κτισμένη τριώροφη οικοδομή με υπόγειο. Το υπόγειο έχει εμβαδόν 211,48τμ, το ισόγειο έχει εμβαδόν 211,49τμ, ο Α’ όροφος έχει εμβαδόν 166,52τμ και ο Β’ όροφος έχει εμβαδόν 36,00τμ, ο οποίος βρίσκεται στο στάδιο των επιχρισμάτων. Ολη η οικοδομή είναι κατασκευασμένη από οπλισμένο σκυρόδεμα, η τοιχοποιία από τούβλα
και η στέγη από κεραμίδια.
Οφειλέτης:Κογκώτσης Γεώργιος
Τιμή πρώτης προσφοράς:275.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:ΣΟΦΙΑ Δημητρίου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 07 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ:οι παρακάτω ιδιοκτησίες από μία οικοδομή κτισμένη σε οικόπεδο που βρίσκεται επί της διασταύρωσης των οδών Κρέοντος αρ. 42 και Ηρούς και ειδικότερα: 1) η υπό στοιχεία Θ.Σ.5 θέση στάθμευσης του υπογείου επιφάνειας μ.τ. , 2) η υπό στοιχεία Θ.Σ.-14 θέση στάθμευσης του υπογείου επιφάνειας μ.τ. 10,13, 3) η υπό στοιχεία Θ.Σ.-18 θέση στάθμευσης του ισογείου -PILOTIS επιφάνειας μ.τ. 11,25, 4) η υπό στοιχεία Θ.Σ.-19 θέση στάθμευσης του ισογείου -PILOTIS επιφάνειας μ.τ. 11,25, 5) η υπό στοιχεία Η-1 οριζόντια ιδιοκτησία-διαμέρισμα του ογδόου ορόφου επιφάνειας μ.τ. 76,60, 6) η υπό στοιχεία Η-2 οριζόντια ιδιοκτησία -διαμέρισμα του ογδόου ορόφου επιφάνειας μ.τ. 74,50, 7) η υπό στοιχεία Θ-1 οριζόντια ιδιοκτησία-διαμέρισμα του ενάτου ορόφου επιφάνειας μ.τ. 98 και 8) η υπό στοιχεία Θ-2 οριζόντια ιδιοκτησία -διαμέρισμα του ενάτου ορόφου επιφάνειας μ.τ. 97.
Οφειλέτης:ΔΟΜΟΚΑΤ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. “ΔΟΜΟΚΑΤ ΑΕ”
Τιμή πρώτης προσφοράς:1) 8.000,00 ΕΥΡΩ, 2) 8.000,00 ΕΥΡΩ, 3) 7.000,00 ΕΥΡΩ, 4)7.000,00 ΕΥΡΩ, 5) 94.000,00 ΕΥΡΩ , 6) 94.000,00 ΕΥΡΩ, 7) 118.000,00 ΕΥΡΩ, 8) 118.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Στυλιανή Δημητρέλλου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 07 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ:Μία (1) διώροφη οικοδομή που αποτελείται από το ισόγειο και τον πρώτο πάνω από το ισόγειο όροφο, οι οποίοι επικοινωνούν μεταξύ τους με εσωτερική κλίμακα, έχουν λειτουργική ενότητα και αποτελούν ένα κατάστημα, που έχει επιφάνεια στον κάθε όροφο 36,56μ2. Είναι κτισμένη σε οικόπεδο που βρίσκεται μέσα στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο της πόλης του ομώνυμου Δήμου και στην οδό Αλεξάνδρου Παπαναστασίου αριθμ. 28.2) Ενα (1) ισόγειο κατάστημα που αποτελείται από μία αίθουσα επιφάνειας 26,00μ2 σε οικόπεδο που βρίσκεται μέσα στο εγκεκριμένο ρυμοτομικού σχέδιο της πόλης του ομώνυμου Δήμου, στο Ο.Τ.867Γ και στην οδό Υδρας αριθμ. 2.Το κτίσμα καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια του οικοπέδου και έχει βοηθητικό χώρο στο πατάρι ίσης επιφάνειας με το ισόγειο, δηλαδή 26,00μ2. Τα επίπεδα αυτά αποτελούν μία λειτουργική ενότητα και συνδέονται μεταξύ τους με εσωτερική κλίμακα.
Οφειλέτης:ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Τιμή πρώτης προσφοράς:27.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Μαρία Καραμαχαίρα
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 07 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ:1) Μια αυτοτελής και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία-ενιαία κατοικία (μεζονέτα), με τα στοιχεία ΣΤ1-Ζ1 του ΣΤ και Ζ
πάνω από το ισόγειο ορόφου, συνολικής επιφάνειας 81,88 μ2. Με την αποκλειστική χρήση χώρου επιφανείας 20,65 μ2, συνολικής επιφάνειας 81,88μ2. Στη μεζονέτα ανήκει κατ’ αποκλειστική χρήση χώρος ο οποίος έχει επιφάνεια 20,65μ2.
2) Μια αυτοτελής και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία – θέση στάθμευσης αυτοκινήτου – με τα στοιχεία ΘΣ2 του υπογείου ορόφου, επιφάνειας 10,12 μ2. βρίσκονται σε πολυκατοικία κτισμένη σε οικόπεδο επιφάνειας 212,46 μ2, άρτιο και
οικοδομήσιμο στη Νίκαια Αττικής, στον αστικό προσφυγικό συνοικισμό «Καραβά Α.» εντός του εγκεκριμένου σχεδίου και πιο συγκεκριμένα επί της οδού Χατζηκυριακού αριθ. 12.
Οφειλέτης:ΠΕΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 1) 160.000,00 ΕΥΡΩ, 2) 5.100,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Μελπομένη Αθαν. Μπαρλαμά
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 07 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ:Ενα (1) αγροτεμάχιο με αριθμό κληροτεμαχίου 546, στη θέση «Χωνεύτρα» της Τοπικής Κοινότητας Ροδοτοπίου της Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνος με έκταση τρεις χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα πέντε τετραγωνικά μέτρα
(3.875Μ2). Στο ακίνητο έχουν ανεγερθεί κτιριακές εγκαταστάσεις, ισόγειο γραφείο εμβαδού ενενήντα πέντε τετραγωνικών μέτρων και 68% (95,68Μ2) και τρεις ισόγειες αποθήκες εμβαδού έκαστης διακοσίων τριάντα έξι τετραγωνικών μέτρων και 80% (236,80Μ2), εκατόν είκοσι δύο τετραγωνικών μέτρων και 62% (122,62Μ2) και τετρακοσίων δέκα έξι τετραγωνικών μέτρων και 84% (416,84Μ2).
Οφειλέτης:ΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:33.912,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος: Ελένη Ράπτη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 07 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ:Ενα (1) διαμέρισμα (κατοικία) του τετάρτου (Δ) ορόφου, με στοιχεία ΔEΛΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ (Δ-1) πολυώροφης οικοδομής-πολυκατοικίας που βρίσκεται επί της οδού Αγίας Φωτεινής αρ. 53. Αποτελείται από: είσοδο, καθιστικό κουζίνα, διάδρομο δύο (2) υπνοδωμάτια, W.C. λουτρό, βεράντα προς την οδό
Αγίας Φωτεινής και ημιϋπαίθριο χώρο στον πίσω ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου. Εχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εκατό και 50/100 (100,50). Η πολυώροφη οικοδομή-πολυκατοικία μέρος της οποίας αποτελεί το παραπάνω διαμέρισμα, είναι κτισμένη σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο μέτρων τετραγωνικών τετρακοσίων εξήντα επτά και 60/00 (467,60), στο με αριθμό (104) Ο.Τ. και επί της οδού Αγίας Φωτεινής αριθμ. 53.
Οφειλέτης:ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΥΒΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:205.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 07 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ:Μία (1) διώροφη κατοικία με υπόγειο και στέγη, που αποτελείται από α) μη κατοικήσιμη υπόγεια αποθήκη εμβαδού 134,22 τ.μ., β) Ισόγειο-ανώγειο όροφο (κατοικία) εμβαδού 132,30 τ.μ. και γ) Α όροφο πάνω από ισόγειο-ανώγειο (κατοικία) εμβαδού 89,05 τ.μ. Είναι κτισμένη στο Βόρειο διακεκριμένο τμήμα εκτάσεως 437,14 τ.μ. του όλου οικοπέδου, με ποσοστό συμμετοχής 50% εξ αδιαιρέτου. Βρίσκεται στο υπ΄ αριθμ. 100 ενιαίο οικόπεδο του υπ΄ αριθμ. 16 Ο.Τ. του Οικισμού της Κ. Μεσημερίου, Δ.Ε. Επανομής. Ο ισόγειος όροφος εμβαδού Ε= 132,30 τ.μ. περιλαμβάνει δύο δωμάτια, σαλόνι-τραπεζαρία-κουζίνα σε ενιαίο χώρο, λουτρό-WC, αποθήκη και χωλ. Ο πρώτος (1ος) όροφος εμβαδού Ε= 89,05 τ.μ. περιλαμβάνει τρία δωμάτια, λουτρό-WC και διάδρομο και έχει τη μορφή «εσωτερικού εξώστη» καθώς ο χώρος πάνω από το σαλόνι του ισογείου ορόφου είναι κενός. Ολα τα επίπεδα επικοινωνούν με εσωτερική κλίμακα. Η κατοικία, λόγω της θέσης της στο άκρο του οικισμού και της κλίσης του εδάφους, έχει ανοιχτό ορίζοντα. Η ποιότητα της κατασκευής είναι τυπική ενώ η εξωτερική συντήρηση είναι μέτρια.
Οφειλέτης:ΣΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 190.144,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Νικόλαος Νικολάκης
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 07 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ:Ενα (1) τμήμα οικοπέδου εκτάσεως 536,20 τ.μ. το οποίο έχει προσόψεις στις οδούς (γωνιακό) Λεωφ. Οχι, πρώην Βασ.Φρειδερίκης και Μακεδονομάχων, εκτάσεως του Α’ τμήματος 321,70 τ.μ. του Β’ τμήματος 214,50 τ.μ. Το άνω αποτελεί τμήμα μεγαλύτερου οικοπέδου με αριθμό 913 οικοπέδου συνολικής εκτάσεως 858 τ.μ. που βρίσκεται στο 59ο Ο.Τ. της κ. Σίνδου, στη διασταύρωση της Λεωφ. Οχι, πρώην Βασ. Φρειδερίκης, και Μακεδονομάχων. Στο τμήμα του οικοπέδου έχει αναγερθεί ισόγεια κεραμοσκεπής οικία εμβαδού 61,20 τ.μ. Το όλο οικόπεδο είναι περιφραγμένο από τοιχίο με τσιμεντόλιθους και με απλά σιδερένια κάγκελα.
Οφειλέτης:ΜΟΣΧΟΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:158.630,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Νικόλαος Νικολάκης
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού: 07 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ:Ενα (1) οικόπεδο, εντός του οικισμού του Δημοτικού Διαμερίσματος Μεσοποτάμου, δ.ε. Φαναρίου, π.ε. Πρέβεζας, στο με αριθμό ένα (1) οικοδομικό τετράγωνο. Είναι τμήμα του με αριθμό πέντε (5) κληροτεμαχίου, εμβαδού 361,67 τμ., μαζί με το πεπαλαιωμένο ισόγειο κτίσμα εμβαδού 132,86 τ.μ. Το οικόπεδο είναι ελαφρώς επικλινές, με περίφραξη από πέτρινη λιθοδομή και κάγκελο, τμηματικά συρματόπλεγμα, λοιπός περιβάλλων χώρος διαμορφούμενος με γκαζόν, φύτευση, επίστρωση με λιθόστρωση.
Οφειλέτης:ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΟΣΜΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:83.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΑΛΙΑΜΑΝΗ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού: 07 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ:Μια (1) οριζόντια ιδιοκτησία, η οποία αποτελεί χωριστή και ανεξάρτητη ιδιοκτησία πολυκατοικίας κτισμένης σε οικόπεδο, το οποίο βρίσκεται στην Αθήνα, μέσα στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο της πόλεως των Αθηνών, στη θέση «Κουπόνια ή Γουδί ή Μπάμπαλι» και επί των οδών Ιλισσίων αρ. 2 και Νυμφαίου αρ. 7. Εχει έκταση, 292,14τ.μ.με στοιχεία Εψιλον κεφαλαίο και αραβικό αριθμό ένα (Ε-1) είναι διαμέρισμα του Ε’ ορόφου της άνω πολυκατοικίας και αποτελείται από χωλ, λίβινγκ – ρούμ, τραπεζαρία, 2 κοιτώνες, γραφείο, κουζίνα, διαδρόμους επικοινωνίας, λουτροκαμπινέ, δωμάτιο υπηρεσίας, αποχωρητήριο ξένων και την μπροστά σε αυτό βεράντα. Καταλαμβάνει ολόκληρο τον Ε’ όροφο, έχει επιφάνεια 146,44τ.μ.και επιφάνεια βεραντών 93,75τ.μ.
Οφειλέτης:Αριστοτέλης-Θεοφάνης Πατέρας
Τιμή πρώτης προσφοράς:203.945,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 07 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ:Οι παρακάτω οριζόντιες ιδιοκτησίες που βρίσκονται σε πολυώροφη οικοδομή, κτισμένη σε οικόπεδο εκτάσεως 435,00 τ.μ., στο 22 Ο.Τ. και επί της οδού Ιωνίας 4. Α) Το 100% της πλήρους κυριότητας του (Α-1) διαμερίσματος του πρώτου ορόφου, επιφάνειας 142,55 τ.μ., Β) Το 100% της πλήρους κυριότητας των κάτωθι διαμερισμάτων αναλυτικά: 1) του (Β-2) διαμερίσματος του δευτέρου ορόφου, επιφάνειας 70,71 τ.μ., 2) του (Γ-2) διαμερίσματος του τρίτου ορόφου, επιφάνειας 70,71 τ.μ., 3) του (Δ-2) διαμερίσματος του τετάρτου (Δ’) πάνω από το ισόγειο ορόφου, επιφάνειας 70,71 τ.μ., 4) του (Ε-1) διαμερίσματος του πέμπτου ορόφου, επιφάνειας 200,08 τ.μ., στο οποίο ανήκει η αποκλειστική χρήση του (Π-3) χώρου στάθμευσης αυτοκινήτου του ισογείου επιφάνειας 40,25 τ.μ., που βρίσκεται στον πλάγιο ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου και 5) του (ΔΩ-1) διαμερίσματος του δώματος επιφάνειας 74,01 τ.μ., στο οποίο ανήκει κατ’ αποκλειστική χρήση ολόκληρη η ταράτσα του Δώματος.
Οφειλέτης:1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ 2. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΙΚΙΔΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς:α) 143.000,00 ΕΥΡΩ, β) 74.000,00 ΕΥΡΩ, γ) 76.000,00 ΕΥΡΩ και δ) 79.000,00 ΕΥΡΩ, ε) 216.000,00 ΕΥΡΩ, και στ) 79.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Βασιλική Δημ. Βαλσαμίδου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 07 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ:Οι παρακάτω οριζόντιες ιδιοκτησίες οικοδομής, κτισμένη σε οικόπεδο 372,00 τ.μ., στην Δ.Ε. Αιγίου στη θέση «Ξερολιθιά», στην οδό
Νικολάου Πλαστήρα αρ. 203. 1) Η ΥΨΙΛΟΝ ΕΝΑ (Υ1) αποθήκη του υπογείου, που έχει επιφάνεια 47,50 τ.μ., 2) Η ΥΨΙΛΟΝ ΔΥΟ (Υ2) αποθήκη του υπογείου, που έχει επιφάνεια 66,00 τ.μ., 3) Το ΓΙΩΤΑ ΠΕΝΤΕ (Ι5) διαμέρισμα του ισογείου, που έχει επιφάνεια 116,73 τ.μ. και 4) Το ΑΛΦΑ ΠΕΝΤΕ (Α5) διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, που έχει επιφάνεια 116,73 τ.μ.
Οφειλέτης:ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 1) 8.800,00 ΕΥΡΩ, 2) 12.200,00 ΕΥΡΩ, 3) 53.900,00 ΕΥΡΩ, 4) 54.400,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Ειρήνη Δημητρίου Μητροπούλου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 07 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ:Το δικαίωμα της πλήρους κυριότητας κατά ποσοστό 100% ενός ελαιοπερίβολου με 260 ελαιόδενδρα και 35 καστανιές, στη θέση «ΚΑΤΑΜΑΧΙ-ΜΑΡΑΘΙ» συνολικής εκτάσεως 19.645,00 τμ., είναι άρτιο και οικοδομήσιμο.
Οφειλέτης:ΕΡΜΙΟΝΗ ΦΩΤΕΙΝΑΚΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς:79.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Παναγιώτα Κοντολάτη, τηλ. 2431037650
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ: Η πλήρης κυριότητας σε ποσοστό 100% της ενός (1) τμήματος οικοπέδου με στοιχεία Δέλτα (Δ), του όλου οικοπέδου που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Σκάλας και έχει επιφάνεια 409,79τ.μ. Το όλο οικόπεδο έχει επιφάνεια 1.941,71τ.μ. Εντός της ιδιοκτησίας έχει ανεγερθεί διόρωφη μονοκατοικία, η οποία αποτελείται από κατοικία πρώτου (Α) ορόφου μικτής επιφάνειας 172,37 τ.μ με καθαρή επιφάνεια κατοικίας 143,27 και κοινόχρηστοι χώροι εμβαδού 29,10, επιφάνειας 57,78τ.μ και ισόγειο pilotιs 128,72τ.μ.
Οφειλέτης:ΓΕΩΡΓΑΝΤΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς:247.700,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Βασίλειος Αρτόπουλος, τηλ. 2710234734
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ:Η πλήρης κυριότητα και ποσοστό 100% 1/2 εξ’ αδιαιρέτου ενός (1) ακινήτου με διώροφη μονοκατοικία με υπόγειο και κολυμβητική δεξαμενή η οποία αποτελείται από: α) υπόγειο όροφο εμβαδού 63,90μ2 που είναι αποθήκη, β) ισόγειο όροφο εμβαδού 93,74μ2,αποτελούμενο από ένα ενιαίο χώρο κουζίνας-καθιστικού, δύο δωμάτια, W.C. και ημιϋπαίθριο χώρο εμβαδού 28,20τ.μ.., και γ) πρώτο (Α’) πάνω από το ισόγειο όροφο εμβαδού 61,87 μ2, αποτελούμενο από τρία υπνοδωμάτια και μπάνιο και δ) κολυμβητική δεξαμενή εμβαδού σαράντα τριών τετραγωνικών μέτρων και εβδομήντα εκατοστών 43,70 μ2. Εχει ανεγερθεί σε οικόπεδο που βρίσκεται εκτός του οικισμού Ανω Γουβών και ειδικότερα στη θέση «ΧΟΝΤΡΟ ΧΑΡΑΚΙ», έκτασης μέτρων τετραγωνικών χιλίων τριακοσίων δεκαεπτά (1317,00τ.μ.).
Οφειλέτης:1. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2. Γαρεφαλακίσοβα (GAREFALAKISOVA) Ντάγκμαρ (DAGMAR)
Τιμή πρώτης προσφοράς:240.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Νεκτάριος Ζουμπάς
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ: τα 2/3 εξ αδιαιρέτου της πλήρους κυριότητας ακινήτου στην τοποθεσία ΖΑΦΙΡΙ της κτηματικής περιφέρειας Καλυθιών, εκτάσεως 4.520 τ.μ., νομικής φύσεως ΜΟΥΛΚ. Στο ακίνητο υπάρχουν τα εξής κτίσματα: 1) ισόγειο κτίσμα με τοίχους και οροφή από οπλισμένο σκυρόδεμα (μπετόν) επιφάνειας 160 τ.μ, 2) ισόγειο κτίσμα με τοίχους από οπλισμένο σκυρόδεμα (μπετόν) και οροφή από ελενίτ επιφάνειας 60 τ.μ περίπου, 3)ισόγειο κτίσμα με τοίχους από οπλισμένο σκυρόδεμα (μπετόν) και οροφή από ελενίτ επιφάνειας 60 τ.μ, 4) υπόστεγο με μεταλλικό σκελετό και μεταλλική οροφή επιφάνειας 40 τ.μ περίπου, 5) υπόστεγο με μεταλλικό σκελετό και μεταλλική οροφή επιφάνειας 130 τ.μ περίπου, 6) διώροφο κτίσμα με τοίχους από τσιμεντοσανίδες και οροφή από ελενίτ επιφάνειας 40τ.μ περίπου το ισόγειο και 40 τ.μ ο πρώτος όροφος συνολικής επιφάνειας 80 τ.μ. περίπου, 7) ισόγειο κτίσμα με τοίχους από οπλισμένο σκυρόδεμα (μπετόν) και οροφή από ελενίτ επιφάνειας 25 τ.μ περίπου, 8) ισόγειο κτίσμα με τοίχους και οροφή από πάνελ αλουμινίου επιφάνειας 40 τ.μ περίπου,9) υπόστεγο με μεταλλικό σκελετό και μεταλλική οροφή επιφάνειας 160 τ.μ.
Οφειλέτης:ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΕΝΤΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:177.000 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝ. ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ:1) Η πλήρης κυριότητα μιας ανώγειας παλιάς οικίας, στη θέση “Ζαφειρέικα” ή “Πιτσέικα”, με την αυλή και το οικόπεδό της,εκτάσεως 2.296,00 τ.μ. Στο οικόπεδο υπάρχουν πέντε ανεξάρτητοι κτιριακοί όγκοι, αναλυτικά: 1) ισόγειο κτίριο 1, επιφάνειας 35,00 τ.μ., το οποίο θεωρείται ότι πρόκειται για βοηθητικό κτίσμα, 2) ισόγειο κτίριο 2, επιφάνειας 40,00 τ.μ., το οποίο θεωρείται ότι πρόκειται για βοηθητικό κτίσμα, 3) ισόγειο κτίριο 3, επιφάνειας 25,00 τ.μ., το οποίο θεωρείται ότι πρόκειται για κλειστή θέση στάθμευσης, 4) ισόγειο κτίριο 4, επιφάνειας 25,00 τ.μ., το οποίο θεωρείται ότι πρόκειται για βοηθητικό κτίσμα, 5) διώροφη οικία κτίριο 5, επιφάνειας 115,00 τ.μ. ανά επίπεδο.2) Η πλήρης κυριότητα ενός αγροτεμαχίου αγριοκαστανωτού, εκτάσεως τριών (3) στρεμμάτων, στη θέση “Ζαφειρέικα” ή”Πιτσέικα”, κτηματικής περιφέρειας Αγίου Δημητρίου.
Οφειλέτης:ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΡΑΠΙΔΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς:1) 504.500,00 ΕΥΡΩ, 2) 75.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Γαρυφαλλιά Σπ. Σταυρή, τηλ.2421033397
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ: Α) Το με αριθμό 1769 αγροτεμάχιο, Δ Κατηγορίας, εκτάσεως 2.255τ.μ., που βρίσκεται εντός της βιομηχανικής περιοχής Θεσσαλονίκης, στην Κοινότητα Αγίου Αθανασίου, είναι εκτός σχεδίου και εκτός ζώνης και απέχει πάνω από 500μ. από το όριο οικισμού. Δεν είναι άρτιο ούτε οικοδομήσιμο, απέχει πάνω από 4χλμ. από τη θάλασσα, είναι ακαλλιέργητο, δεν αρδεύεται και στην περιοχή δεν έχουν ξεκινήσει διαδικασίες κτηματολογίου. Β) Το με αριθμό 1770 αγροτεμάχιο, Δ Κατηγορίας, εκτάσεως 7.975τ.μ. Στο άνω αγροτεμάχιο έχει κατασκευαστεί ένα διώροφο τμήμα γραφείων εμβαδού περίπου 100,00τ.μ. στο μέσο της κατασκευής και μια ανοικτή αποθήκη εμβαδού περίπου 300,00τ.μ. στο άκρο του αγροτεμαχίου.
Οφειλέτης:BATH HOUSE ΑΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΠΑΝΙΟΥ-ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ-ΑΝΩΝΥΜΟΣΕΤΑΙΡΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 1) 2.000,00 ΕΥΡΩ, 2) 550.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος: Δήμητρα Χρουσαλά
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ:Ενα (1) αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου πόλεως που βρίσκεται στη θέση «ΘΗΤΙ». Είναι εκτός σχεδίου και εκτός ζώνης είναι άρτιο και οικοδομήσιμο και έχει έκταση τέσσερις χιλιάδες εκατόν τρία (4.103) τετραγωνικά μέτρα.
Οφειλέτης:1) Αντώνιος Γκρίσιν, 2) Αικατερίνη συζ.Αντωνίου Γκρίσιν, 3) Βασίλειος Γκρίσιν
Τιμή πρώτης προσφοράς:110.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Ευφροσύνη Σιμοπούλου-Κορωναίου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ:Ενα (1) οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο στη Δημοτική Κοινότητα και Ενότητα Αφιδνών και πιο συγκεκριμένα στη θέση «ΠΕΤΣΟΥΛΙ». Εχει έκταση 1.102,00τμ
Οφειλέτης:ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:273.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΝΔΡΕΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ:1) Το υπάριθμ. 1 τμήμα οικοπέδου, εκτάσεως 685,00 τ.μ., 2) Το υπ’αριθμ. 2 εκτάσεως (685,00) τ.μ. Οι ιδιοκτησίες (τμήματα οικοπέδου) με την διώροφη κατοικία με υπόγειο, γκαράζ και πισίνα συνολικού εμβαδού σύμφωνα με το κτηματολογικό φύλλο 243,36 τ.μ., επιφάνειας εκάστης 685,00 τ.μ. τετραγωνικών μέτρων . Το οικόπεδο είναι συνολικής εκτάσεως 1.370,00 τ.μ. Βρίσκεται στην Δ.Κ. Παλλήνης, στη θέση «Κάτω Χαρβάτι» στο 146 Ο.Τ. και στη συμβολή των οδών Κύπρου και Νίκης 1.
Οφειλέτης:Ιωάννης Γιαλιδάκη – Αργυρώ Γιαλιδάκη – Γεώργιος Γιαλιδάκη
Τιμή πρώτης προσφοράς:1) 253.000,00 ΕΥΡΩ, 2) 253.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Βασιλική Δημ. Βαλσαμίδου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ:Ενα (1) ξηρικό αγροτεμάχιο με αριθμό 269, συνολικής έκτασης 21.806 τμ εκτός σχεδίου στη περιοχή της κτηματικής περιφέρειας της τοπικής κοινότητας Οξύνειας, της δημοτικής ενότητας Χασίων. Εντός του παραπάνω αγροτεμαχίου λειτουργούσε κυλινδρόμυλος και υπάρχει τριώροφο βιοτεχνικό κτίριο, το οποίο κατασκευάσθηκε σταδιακά σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Αποτελείται από: Α) υπογειο εμβαδού 153,58 τμ και Β) ισόγειο εμβαδού 478,66 τμ. Αρχικά κατασκευάσθηκε το κεντρικό κτίριο και ύστερα έγιναν προσθήκες με χρήση γραφεία και αποθηκευτικούς χώρους. Τα γραφεία βρίσκονται δεξιά όπως κοιτάζουμε το κτίριο εκ της προσόψεως και το εμβαδόν υπολογίζεται στα 60,00 τ.μ. Αριστερά του κεντρικού κτιρίου υπάρχει ο αποθηκευτικός χώρος. Γ) Ο α όροφος έχει εμβαδόν 249,00 τ. μ. Και καταλαμβάνει το εμβαδόν του κεντρικού κτιρίου. Είναι κατασκευασμένος από συμβατική κατασκευή. Δ) Ο β όροφος έχει εμβαδό 159,11 τ. μ. και καταλαμβάνει τμήμα του κεντρικού κτιρίου. Ε) Ο γ όροφος έχει εμβαδό 39,65 τ.μ. και είναι κατασκευασμένος από μεταλλικό σκελετό και πλαγιοκαλύψεις από πάνελ. ΣΤ) Στο πίσω μέρος του κτιρίου υπάρχει συγκρότημα τεσσάρων (4) μεταλλικών αποθηκών (silos) χωρητικότητας 1000 τόνων έκαστη και τρεις (3) μικρότερες χωρητικότητας 400 τόνων έκαστη. Συνολικά αυτά τα silos καλύπτουν επιφάνεια 1200τ.μ. περίπου και εδράζονται σε βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα. Τμήμα του αγροτεμαχίου γύρω από το κτίριο είναι περιφραγμένο από τσιμεντόλιθους και σήτα με μεταλλικούς πασσάλους.
Οφειλέτης:ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
Τιμή πρώτης προσφοράς:489.620 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Παναγιώτα Κοντολάτη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ:Ενα (1) αγροτεμάχιο με αριθμό 685 Α κατηγορίας, έκτασης 5000τμ. Στο αγροτεμάχιο έχει ανεγερθεί κτίριο εμπορικής αποθήκης με χώρους γραφείων εμβαδού 750τμ και ύψους 6 μέτρων μαζί με το ύψος της στέγης 1,50 μέτρου περίπου, μαζί με δύο όμορους ενιαίους χώρους αποθήκης εμβαδού 400τμ έκαστος. Πρόκειται για κτίριο με μεταλλικό σκελετό και μεταλλική στέγη, στη πρόσοψη του κτιρίου έχει διαμορφωθεί διώροφο τμήμα γραφείων που περιλαμβάνει γραφεία και μεταλλικό κλιμακοστάσιο. Ο περιβάλλων χώρος είναι περιφραγμένος με συρματόπλεγμα με πασσάλους και φέρει μεταλλική πόρτα στην είσοδο της μονάδας. το αγροτεμάχιο είναι ορθογώνιου σχήματος, επίπεδο διαμορφωμένο χωρίς κλίσεις και φέρει πλήρη περιμετρική περίφραξη. Εχουν κατασκευαστεί συνολικά 1.316,70τμ χώροι αποθήκης, 69,80 τμ γραφεία και 3,50τμ βοηθητικοί χώροι υγιεινής. Αναλυτικά έχουν κατασκευαστεί: 1) Ισόγεια αποθήκη επιφάνειας 514,80τμ με ισόγειο τμήμα γραφείων 69,80τμ. Από την επιφάνεια των 514,80τμ, τα 495 τμ είναι εντός του νομίμου περιγράμματος της οικοδομικής άδειας. 2) Πατάρι γραφείων επιφάνειας 69,80τμ, εκτός της οικοδομικής άδειας. 3) Αυθαίρετη αποθήκη επιφάνειας 396τμ κατ’ επέκταση του νομίμου κτίσματος. 4) Αυθαίρετη αποθήκη επιφανείας405,90τμ κατ’ επέκταση του νομίμου κτίσματος. 5) Αυθαίρετο ανεξάρτητο κτίσμα στο βορειοανατολικό τμήμα του αγροτεμαχίου επιφάνειας 3,50τμ που χρησιμοποιείται ως χώρος υγιεινής.
Οφειλέτης:Α. ΞΕΝΙΤΙΔΗΣ-Β. ΜΟΥΔΙΟΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ-ΨΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε.» δ.τ.«ΕΜΕΔΑΠ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»
Τιμή πρώτης προσφοράς: 226.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΛΙΜΠΟΝΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΥ:Το ένα έκτο 1/6 εξ αδιαιρέτου ενός (1) οικοπέδου, που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Ριζομύλου Μαγνησίας. Είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, συνολικής εκτάσεως 1.000,00 τ.μ. με ισόγεια οικία με κεραμοσκεπή εμβαδού 82,80 τμ, στο υπ’ αριθμ. 96 οικόπεδο.
Οφειλέτης:ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΜΦΑΙΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:6.650,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Γαρυφαλλιά Σπ. Σταυρή, τηλ.2421033397
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ:Το ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) εξ αδιαιρέτου της υπ’ αριθ. (1) ιδιοκτησίας του πρώτου πάνω από το ισόγειο -ορόφου- οικοδομής κτισμένης σε οικόπεδο στη συμβολή των οδών Γεωργίου Α, 28ης Οκτωβρίου και Μπότσαρη και φέρει επί της Πλατείας Δημοκρατίας τους αριθμούς 14,16,18,20,22 και 24, επί της οδού 28ης Οκτωβρίου τους αριθμούς 2,4 και 6 και επί της οδού Μπότσαρη τους αριθμούς 2, 4, 6 και 8. Η οικοδομή αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και πρώτο (Α) όροφο και έχει κτιστεί σε οικόπεδο εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών εξακοσίων σαράντα εννέα και 0,06 (649,06).
Οφειλέτης:ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς:480.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος: Ελένη Ράπτη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ:Ενας (1) αγρός (γήπεδο) με αριθμό τεμαχίου 31 Γ κατηγορίας, στη θέση «Αγριολούλουδο» ή «Σουφλάρια», της κτηματικής περιφέρειας της πόλης της Λάρισας, στο 3ο χλμ.της Π.Ε.Ο. Λάρισας – Βόλου και στο 4ο χλμ. της Π.Ε.Ο. Λάρισας – Βόλου, έκτασης κατά τον τίτλο κτήσης 8.874,61 τ.μ. Ο αγρός αυτός είναι έκτασης 8.874,61 τ.μ. η οποία έκταση απέμεινε από μεγαλύτερο αγρό 9.822 τ.μ. και ο οποίος αποτελούσε το εναπομείναν τμήμα αγρού μεγαλύτερης έκτασης 11.465 τ.μ. μετά από δύο απαλλοτριώσεις που έγιναν στην περιοχή αυτή.
Οφειλέτης:ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΙΤΣΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς:303.068,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Δημήτριος Παπαστεργίου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ:Οι οριζόντιες ιδιοκτησίες μιας οικοδομής κτισμένης σε οικόπεδο εκτάσεως 2.288,51 τμ, το οποίο βρίσκεται στον Ασπρόπυργο Αττικής, στη θέση «Βελανιδιές Σερέπα», στο υπ’ αριθμόν (250) Ο.Τ, στη συμβολή των οδών Παλαιών Πατρών Γερμανού και Κύπρου. Ειδικότερα: 1) Η αυτοτελή και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία (χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων-γκαράζ) του δευτέρου (Β) υπογείου της άνω οικοδομής, έχει επιφάνεια 830,95 τμ. 2) Η αυτοτελή και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία (αποθήκη) του πρώτου (Α) υπογείου της άνω οικοδομής, έχει συνολική επιφάνεια 830,95 τμ. 3) Η αυτοτελή και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία του ισογείου ορόφου της άνω οικοδομής, έχει συνολική επιφάνεια 895,72τμ και 4) Οι Πρώτος (Α), Δεύτερος (Β) και Τρίτος (Γ) όροφος της άνω οικοδομής και οι μελλοντικοί όροφοι θα έχουν συνολική επιφάνεια 1.773,49τμ. Ο Πρώτος (Α) όροφος έχει συνολική επιφάνεια 730,92 τ.μ., εκ των οποίων τα 82,64 τ.μ. είναι αυθαίρετα κλεισμένος ημιυπαίθριος χώρος. Ο Δεύτερος (Β) όροφος έχει συνολική επιφάνεια 668,19 τ.μ., εκ των οποίων τα 82,64 τ.μ. είναι αυθαίρετα κλεισμένος ημιυπαίθριος χώρος. Ο Τρίτος (Γ) όροφος έχει συνολική επιφάνεια 668,19 τ.μ., εκ των οποίων τα 82,64 τ.μ. είναι αυθαίρετα κλεισμένος ημιυπαίθριος χώρος.
Οφειλέτης:Ι. & Γ. ΙΤΣΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙΠΟΤΩΝΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
Τιμή πρώτης προσφοράς:α) 155.000,00 ΕΥΡΩ, β) 190.000,00 ΕΥΡΩ, γ) 380.000,00 ΕΥΡΩ, δ) 430.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΝΔΡΕΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ:1) Ενα (1) γκαράζ με στοιχεία Π-12 το οποίο έχει εμβαδό 38,00 μ2, είναι κτισμένο σε οικόπεδο εκτάσεως επτακόσια εβδομήντα εννιά τετραγωνικά μέτρα και εξήντα τέσσερα εκατοστά (799,64 μ2) και βρίσκεται επί της διασταυρώσεως των οδών Αριστοτέλους & Στεργιοπούλου. 2) Ενα (1) γκαράζ του ισογείου με στοιχεία Γιώτα ένα (Ι-1), το οποίο αποτελείται από ένα ενιαίο χώρο με εμβαδό 157,91 μ2. 3) Ενα (1) γκαράζ του ισογείου με στοιχεία Γιώτα δύο (Ι-2), το οποίο αποτελείται από ένα ενιαίο χώρο με εμβαδό 53,65 μ2. 4) Ενα (1) γκαράζ του ισογείου με στοιχεία Γιώτα τέσσερα (Ι-4), το οποίο αποτελείται από ένα ενιαίο χώρο με εμβαδό 44,10 μ2. 5) Ενα (1) ανοικτό γκαράζ του ισογείου με στοιχεία Ι-4Α, το οποίο αποτελείται από ένα ενιαίο χώρο με εμβαδό μέτρα τετραγωνικά 282,00 μ2. Τα παραπάνω ακίνητα (2,3,4 & 5) βρίσκονται σε οικόπεδο εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως των Τρικάλων στην συνοικία “Τρανά Μνήματα” και επί της οδού Βαλαωρίτου αριθμός 56, συνολικής εκτάσεως 962,45 μ2.
Οφειλέτης:ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΛΤΣΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 1) 10.500,00 ΕΥΡΩ, 2) 39.500,00 ΕΥΡΩ, 3) 16.000,00 ΕΥΡΩ, 4) 14.500,00 ΕΥΡΩ και 5) 65.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Αικατερίνη Νικ. Μπαλού
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ:1) Ο υπ’ αριθμ. 4 ανοικτός χώρος στάθμευσης του ισογείου ορόφου, εμβαδού 17,20 τ.μ., 2) Ο υπ’ αριθμ. 6 ανοικτός χώρος στάθμευσης του ισογείου ορόφου,εμβαδού 21,90 Μ2, 3) Η υπ’ αριθμ. 11 κλειστή θέση γκαράζ του ισογείου ορόφου, καθαρού εμβαδού 25,50 Μ2.Τα ακίνητα βρίσκονται στη συνοικία “Τρανά Μνήματα” επί της οδού Αλεξάνδρας αριθμός 31.
Οφειλέτης:ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:1) 1.978,00 ΕΥΡΩ, 2) 2.518,00 ΕΥΡΩ 3) 5.865,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Αικατερίνη Νικ. Μπαλού
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Eνα (1) κατάστημα που βρίσκεται στον ισόγειο όροφο του κτιρίου Δ με την ονομασία «ΑΓΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» με πρόσοψη στην οδό Ιωάννου Καριοφύλλη, εμβαδού 78,42 τ.μ. Αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο και W.C. Το κατάστημα βρίσκεται σε συγκρότημα καταστημάτων, γραφείων και στούντιο, με την ονομασία «ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ», αποτελούμενο από πέντε επιμέρους πολυώροφα κτίρια,το κτίριο Ε με την ονομασία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», το κτίριο Α με την επωνυμία «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», το κτίριο Β με την ονομασία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», το κτίριο Γ με την ονομασία «ΦΙΛΙΠΠΟΣ», και κτίριο Δ με το όνομα «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ». Αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, έξι τυπικούς ορόφους και δύο ορόφους σε εσοχή. Το οικόπεδο είναι εκτάσεως 5.505 τ.μ. εντός της πόλεως της Θεσσαλονίκης και επί των οδών Γιαννιτσών 31 – Ιωάννου Καρυοφύλλη και Πατριάρχου Κυρίλλου.
Οφειλέτης:ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΣΚΙΝΑΣ, ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΚΟΣΚΙΝΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς:71.955,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Παναγιώτης Τσερμενίδης, τηλ. 2310222488
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ:Ενα (1) Κατάστημα του ισογείου με εμβαδό 50,40 μ2. Βρίσκεται σε διώροφη οικοδομή κτισμένη σε γωνιακό οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης των Τρικάλων, στο Ο.Τ. 213.Συνορεύει Βόρεια με την οδό 25ης Μαρτίου και Δυτικά με την οδό Ανδρούτσου. Είναι κατασκευασμένο με συμβατική κατασκευή και η όψη της οικοδομής μέχρι και το ύψος των καταστημάτων είναι επενδυμένη με πέτρα. Ο χρόνος κατασκευής είναι περίπου το 1990 και σήμερα δεν χρησιμοποιείται.
Οφειλέτης:ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΧΩΤΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς:86.800,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Αικατερίνη Κατσαφλιάνη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ:Ενα (1) αγρός συνολικής εκτάσεως τεσσάρων χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων και ογδόντα ενός εκατοστών (4.000,81 τ.μ.). Βρίσκεται στη θέση «Τηλέγραφος» ή «Μαυρόες», της Κτηματικής Περιφέρειας της συνοικίας Καραμαλή και σε πάροδο της οδού Τρικάλων-Λάρισας. Το ανωτέρω αγροτεμάχιο είναι μισθωμένοαπό την 27-03-2007 μέχρι και την 27-03-2032 στην Εταιρεία με την επωνυμία “ΒΡΑΚΑΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ”
Οφειλέτης:ΒΡΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:40.048,11 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Αικατερίνη Κατσαφλιάνη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ:Το υπ’ αρ. 162 γεωτεμάχιο με εμβ. 8.938τμ, που βρίσκεται στη θέση «Δάσος» του αγροκτήματος Μακροχωρίου και περίπου στο ύψος του 64ου χλμ. της Π. Ε. οδού Θεσσαλονίκης – Βέροιας, της Δ.Ε. Αποστόλου Παύλου. Η περιοχή στην οποία βρίσκεται το εκτιμώμενο ακίνητο προσφέρεται για αγροτική αλλά και για βιομηχανική χρήση. Η θέση του ακινήτου, το μέγεθος του, η μεγάλη του πρόσοψη επί της ασφαλτοστρωμένης αγροτικής οδού, με πρόσβαση δια μέσου τεσσάρων συρόμενων σιδηρών θυρών, δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες πρόσβασης και άνετης εισόδου – εξόδου ακόμη και μεγάλων οχημάτων, επομένως το ακίνητο κρίνεται επαρκές και κατάλληλο για εμπορικές δραστηριότητες. Το σύνολο των κτιριακών εγκαταστάσεων έχουν ανεγερθεί σταδιακά,με μία σειρά από οικοδομικές άδειες. 1) Κτίριο (1) – Ισόγειο κτίριο κάτοψης 960τμ, αποτελούμενο από ισόγειο βιομηχανικό χώρο εμβ. 880τμ (ύψους 10,5μ) σε επαφή με ισόγειο γραφειακών χώρων εμβ. 80τμ, καθώς και ισοεμβαδικό όροφο γραφείων (ύψους περίπου 3μ) το οποίο επικοινωνεί με το ισόγειο με εσωτερικό κλιμακοστάσιο (προς την νότια πλευρά του βιομηχ/σίου). 2) Κτίριο (2) – Ισόγειο κτίριο κάτοψης 2.000τ.μ. (ύψους από 6,86μ έως 9,79μ). 3. Κτίρια (3) και (4) – Ισόγειο κτίριο (3) – βιομηχανικός χώρος κάτοψης 500 τ.μ. (και ύψους από 7,00μ έως 9,40μ), που ευρίσκεται μεταξύ των κτιρίων (1) και (2),ο οποίος χρησιμοποιείται κυρίως ως χώρος βαφής και ισόγειο κτίριο (4) – βοηθητικός χώρος εμβ. 100τμ (με ύψος μεταξύ 4,35μ και 5,00μ) που χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση του συστήματος πυρόσβεσης και για αποθήκευση. Επίσης υπάρχουν και τα εξής αυθαίρετα κτίσματα: αυθαίρετη επέκταση του κτιρίου (4) εμβ.-200τμ περίπου (στην ανατολική πλευρά) – όμοιας κατασκευής, στα ΝΑ αυθαίρετο υπόστεγο στάθμευσης εμβ.-105τμ (μεταλλικό, ανοικτό, με επικάλυψη λαμαρίνες), στα ΒΔ άλλο αυθαίρετο υπόστεγο εμβ.-100τμ όμοιας κατασκευής, καθώς και ισόγειο κτίσμα εμβ. -10τμ στην ΝΔ πλευρά. Στον περιβάλλοντα χώρο: το συνολικό γήπεδο της μονάδος είναι περιφραγμένο περιμετρικά με τοιχίο με τσιμεντόλιθους και κάγκελα (συν. μήκους περίπου 470μ), υπάρχουν τέσσερις ηλεκτροκίνητες καγκελόπορτες εισόδου- εξόδου οχημάτων, τσιμεντόστρωση επιφάνειας 5.000 τ.μ. περίπου, έργα απορροής όμβριων υδάτων, κρασπεδώσεις, βόθρος, κ.λ.π.
Οφειλέτης:) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΩΤΣΙΔΗ, 2) ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΚΩΤΣΙΔΟΥ, 3) ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΩΤΣΙΔΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς:865.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Αννα Πέτσκου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ:Α) Ενα (1) διαμέρισμα με στοιχεία Δ-2, το οποίο αποτελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, σαλόνι, μαγειρείο, λουτρό, διάδρομο, Η/Χ στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου και βεράντα στην οδό Νεοφύτου. Εχει ιδιόκτητη επιφάνεια μ.τ 76,30, επιφάνεια Η/Χ μ.τ. 6,64. Η πολυκατοικία στην οποία βρίσκεται το διαμέρισμα έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο το οποίο έχει έκταση μ.τ. 391,85 και είναι εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της Δ.Κ Χαλκίδας στη Συνοικία “Γ” στην οδό Νεοφύτου και στο οικοδομικό τετράγωνο εκατόν δέκα εννιά (119). Β) Ενα (1) οικόπεδο το οποίο έχει έκταση μ.τ. 396 και βρίσκεται στη Χαλκίδα εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης στον Αστικό Προσφυγικό Συνοικισμό Οθωμανικού Νεκροταφείου στην οδό Σκύρου και στο ΟΤ 415.Στο οικόπεδο αυτό η οφειλέτρια εταιρεία για να ανεγείρει οικοδομή προέβλεψε να δεσμεύσει στην πυλωτή της οικοδομής δύο (2) χώρους για στάθμευση αυτοκινήτων (parking) και στον μπροστινό ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου ένα (1) χώρο για στάθμευση αυτοκίνητων (parking). Η περιγραφή τους θα έχει ως εξής: α) στην πυλωτή της οικοδομής θα ανεγερθούν δύο (2) χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων (parking), ο με τους αριθμούς μηδέν ένα (01) επιφάνειας μ.τ 10,125 και ο ‘άλλος με τους αριθμούς μηδέν δυο (02) επιφάνειας μ.τ 10,125, και β) στον μπροστινό ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου ένας (1) χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων (parking) με τον αριθμό μηδέν τρία (03) επιφάνειας μ.τ 10,125.Οι άνω χώροι αυτοί, προορίζονται για την εξυπηρέτηση των αναγκών της οικοδομής.Γ) Ενα(1) οικόπεδο το οποίο έχει έκταση μ.τ 903,10 επιφάνειας μ.τ. 37,50. Βρίσκεται στη θέση «Μανίκα» του οικισμού Δοκού, στη συνοικία Η και στον τομέα ΙΙ, στο ΟΤ 1097 επί των οδών Λεύκας και Παπαρούνας. Στο εν λόγω ακίνητο διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν διάφορα πρόχειρα κτίσματα από ξύλο,πανελς, λαμαρίνα, τα οποία δεν είναι πακτωμένα στο έδαφος, οπότε είναι εύκολα αποξηλώσιμα. Δεν έχουν νομιμοποιητικά στοιχεία και λαμβάνονται ως αυθαίρετα που μπορούν να απομακρυνθούν εύκολα.
Οφειλέτης:ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΕ
Τιμή πρώτης προσφοράς:1) 63.000,00 ΕΥΡΩ, 2) 46.700,00 ΕΥΡΩ, 3) 75.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Ευτυχία Νικολάου Καραστάθη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ:Α) Η πλήρης κυριότητα ενός (1) οικοπέδου με την ερειπωμένη και ετοιμόρροπη αποθήκη καθώς και δυο παλιά ετοιμόρροπα υπόστεγα πρόχειρης κατασκευής. Το οικόπεδο έχει συνολική έκταση 2.434,09τ.μ. και βρίσκεται στη Χαλκίδα εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης, στη θέση «Βυρσοδεψεία ή Αγιος Στέφανος», στη Συνοικία «Ε» στις οδούς Στύρων και Αρεθούσης (Εθν. οδός Χαλκίδας – Λεπούρων) και στο ΟΤ 400.Στο οικοπέδο έχουν ρυμοτομηθεί για τη διάνοιξη οδών δύο τμήματα, το ένα έκτασης 702,02τ.μ. και το άλλο έκτασης 477,04τ.μ., και απομένουν δύο οικόπεδα, το ένα έκτασης 632,10τ.μ., και το άλλο έκτασης 622,92τ.μ. Β) Η πλήρης κυριότητα ενός (1) οικοπέδου, το οποίο έχει συνολική έκταση 408,70τ.μ. Βρίσκεται στη Χαλκίδα στη θέση «Βυρσοδεψεία ή Αγιος Στέφανος» στη Συνοικία «Ε», στην οδό Στύρων και στο ΟΤ 400. Στο οικόπεδο αυτό έχει ρυμοτομηθεί για τη διάνοιξη οδού ένα τμήμα του, έκτασης 111,74τ.μ. και απομένει οικόπεδο καθαρής επιφάνειας 296,96τ.μ. Γ) Η πλήρης κυριότητα ενός (1) οικοπέδου, το οποίο έχει έκταση 41,58τ.μ. Βρίσκεται στη Χαλκίδα εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης, στη θέση «Βυρσοδεψεία ή Αγιος Στέφανος», στη Συνοικία «Ε» και στο ΟΤ 400. Δ) Η πλήρης κυριότητα ενός (1) οικοπέδου με τη διώροφη οικία, η οποία αποτελείται από ισόγειο, επιφάνειας 54,56τ.μ. και πρώτο (Α) όροφο, επιφάνειας 54,56τ.μ. Το οικόπεδο έχει έκταση 112,20τ.μ. και βρίσκεται εντός του Οικισμού Καμπιών. Η οικία έχει καλή αισθητική αρχιτεκτονικής και καλή συντήρηση.
Οφειλέτης:ΓΑΛΗΝΟΣ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς:Α) 440.000,00 ΕΥΡΩ, Β) 101.000,00 ΕΥΡΩ, Γ) 2.500,00 ΕΥΡΩ, Δ) 57.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Ευτυχία Νικολάου Καραστάθη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ:Οι παρακάτω ιδιοκτησίες οι οποίες έχουν ανεγερθεί σε οικόπεδο εκτάσεως 1156,30, στη Συνοικία «Νταμαράκια» και επί της οδού Θηβών αριθμός 321 πρώην 37 και 39 (στάση γεφυράκι) και εντός της θέσεως «Πυριδιτοποιείον» στο 423 Ο.Τ. Αναλυτικά :1) To (ΙΣ-6) κατάστημα ισογείου επιφάνειας 148,35 τ.μ., με πατάρι (νόμιμη κατασκευή) στον ημιώροφο επιφάνειας 63,50 τ.μ. 2) Η ΥΠ1β Αποθήκη υπογείου επιφάνειας 90,00 τ.μ., 3) Η ΥΠ1γ Αποθήκης υπογείου επιφάνειας 95,00 τ.μ., 4) Η ΥΠ1δ Αποθήκη υπογείου επιφάνειας 45,00 τ.μ., 5) Η ΥΠ1ε Αποθήκη υπογείου επιφάνειας 80,00 τ.μ., 6) Η ΥΠ1στ Αποθήκη υπογείου, επιφάνειας 80,00 τ.μ.
Οφειλέτης:HOWAT ΓΙΑΛΙΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς:Α) 137.000,00 ευρώ, Β) 17.688,00 ευρώ, Γ) 18.670,00 ευρώ, Δ)8.844,00 ευρώ, Ε) 15.722,00 ευρώ, ΣΤ) 15.722,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Βασιλική Δημ. Βαλσαμίδου Τηλ. 210-3250002
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ:Ενα (1) διαμέρισμα με στοιχεία Α- 12α, του πρώτου (Α) πάνω από το ισόγειο ορόφου. Αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, εξώστη επί της οδού Ιωαν. Μεταξά, χωλλ, οφφίς, κουζίνα και λουτροκαμπινέ, με επιφάνεια μ.τ. 49,70. Το ακίνητο βρίσκεται εντός ενός (1) οικόπεδου άρτιου και οικοδομήσιμου, συνολικής εκτάσεως μ.τ. 593,10 στη θέση «Χαροκόπου» ή «Τρύπιο Λιθάρι» και επί των οδών Ιωάννου Μεταξά τέως Αμαζόνων αριθμοί 28-30-32-34, πρώην 34-36-38-40, και Ευαγγελιστρίας αρ. 62 και ήδη Ευαγγελιστρίας και Γρυπάρη 28-34.
Οφειλέτης:ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΛΙΟΥΓΚΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς:35.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Κωνσταντίνα Χρ. Παπαζαφειροπούλου, 210-3825329
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ:Α) Η Υ1 Αποθήκη του υπογείου μιας διώροφης με υπόγειο οικοδομής, κτισμένης σε οικόπεδο εκτάσεως 647,82 τ.μ. στη τοποθεσία ΜΑΝΙΑΤΗ στον οικισμό ΑΛΕΠΟΥ, που αποτελείται από δύο αυτοτελείς χώρους, συνολικού εμβαδού 72,02 τ.μ. Στην αποκλειστική χρήση του ακινήτου ανήκει ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου εμβαδού 43.49 τ.μ.. Β) Η Μ-1 μεζονέτα του Β ΚΤΙΡΙΟΥ, η οποία αποτελείται από α) υπόγειο επιφάνειας 87,88 τμ β) ισόγειο επιφάνειας 69,04 τμ και γ) πρώτο όροφο επιφάνειας 67,11 τμ, Η ιδιοκτησία έχει συνολικό εμβαδόν 224,03 τμ. Στη μεζονέτα ανήκει κατά αποκλειστική χρήση τμήμα του όλου οικοπέδου, εμβαδού 414 τ.μ. Η μεζονέτα έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο εκτάσεως 1.671,76 τμ, κείμενο στο προάστιο «ΦΙΓΑΡΕΤΟ» περιοχής KANONΙ Επί του οικοπέδου έχει ανεγερθεί: α) η με στοιχεία ΚΤΙΡΙΟ Α διώροφη οικοδομή αποτελούμενη από υπόγειο, ισόγειο και πρώτο μετά το ισόγειο όροφο συνολικού εμβαδού 171,65 τμ με ποσοστό συν ιδιοκτησίας 237/1000 εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου, στο τμήμα του οικοπέδου,εμβαδού 419,32 τμ, το οποίο τμήμα ανήκει κατά αποκλειστική χρήση στο κτίριο Α και β) η με στοιχεία ΚΤΙΡΙΟ Β διώροφη οικοδομή αποτελούμενη από υπόγειο, ισόγειο και πρώτο μετά το ισόγειο όροφο συνολικού εμβαδού 775,29 τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας 763/1000 εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου, στο τμήμα του οικοπέδου, εμβαδού 1252,44 τμ, το οποίο τμήμα ανήκει κατά αποκλειστική χρήση στο κτίριο Β.
Οφειλέτης:ΜΑΪΚΑΣ – ΡΗΓΑΣ Ο.Ε
Τιμή πρώτης προσφοράς: Α) 54.000,00 ευρώ, Β) 267.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Βασιλική Δημ. Βαλσαμίδου Τηλ. 210-3250002
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ: Στο υπ’ αριθ. 499 αγροτεμάχιο, Ε’ κατηγορίας, συνολικής εκτάσεως 4.252 μ.τ., στη κτηματική περιοχή του αγροκτήματος Ν.Ραιδεστού της Κοινότητας Νέας Ραιδεστού. Βρίσκεται εκτός σχεδίου και εντός ζώνης, απέχει περισσότερο από 800 μ. από τη θάλασσα και δεν έχει πρόσωπο σε εθνικό ή επαρχιακό δρόμο. Εντος του αγροτεμαχίου υπάρχει μια (1) οικοδομή η οποία είναι βιοτεχνία υποδημάτων, αποτελούμενη από: υπόγειο, ισόγειο και πρώτο (1ο)όροφο, εμβαδού κάθε ορόφου 425,17 μ.τ. Ειδικότερα: α) το υπόγειο, εκτός από το κλιμακοστάσιο της οικοδομής και το πλατύσκαλο του ορόφου, περιλαμβάνει έναν ενιαίο χώρο, διαθέτει και ξεχωριστή ανεξάρτητη είσοδο από τον ακάλυπτο χώρο του αγροτεμαχίου καθώς και ράμπα εισόδου στο υπόγειο, β) το ισόγειο εκτός από το κλιμακοστάσιο της οικοδομής και το πλατύσκαλο του ορόφου, περιλαμβάνει χώρους της βιοτεχνίας, 2 τουαλέτες και μία ντουζιέρα και γ) ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, εκτός από το κλιμακοστάσιο της οικοδομής και το πλατύσκαλο του ορόφου, περιλαμβάνει χώρους της βιοτεχνίας, δύο (2) τουαλέτες και μία ντουζιέρα.
Οφειλέτης:ΚΑΛΟΥΤΣΙΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
Τιμή πρώτης προσφοράς:315.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Δήμητρα Χρουσαλά
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ:Α) Ενα διαμέρισμα (κατοικία) και συγκεκριμένα το υπό στοιχείο -4-, κείμενο στον ισόγειο όροφο της οικοδομής και στην βόρεια πλευρά αυτής, με πρόσοψη στην οδό Αναλήψεως. Είναι εμβαδού 68,00τ.μ. περίπου και αποτελείται από σαλόνι με κουζίνα, ένα (1) δωμάτιο και λουτρό. Β) Εναν (1) ανεξάρτητο χώρο με στοιχείο -2-, στον υπόγειο όροφο της οικοδομής και στην βόρεια πλευρά αυτής. Είναι εμβαδού 69,00τ.μ. περίπου και αποτελείται από αποθηκευτικούς χώρους. Γ) Ενα (1) διαμέρισμα (κατοικία) με στοιχείο -6-, στον 1ο όροφο πάνω από τον ισόγειο όροφο της οικοδομής και στην βόρεια πλευρά αυτής, με πρόσοψη στην οδό Αναλήψεως. Είναι εμβαδού 48,65τ.μ. περίπου και αποτελείται από σαλόνι-τραπεζαρία, κουζίνα, ένα (1) δωμάτιο και W.C. Δ) Ενα (1) διαμέρισμα (κατοικία), με στοιχείο -7-, στον 2ο πάνω από τον ισόγειο όροφο της οικοδομής-δώμα και στην βόρεια πλευρά αυτής, με πρόσοψη στην οδό Αναλήψεως.Είναι εμβαδού 18,35τ.μ. περίπου και αποτελείται από ένα (1) δωμάτιο, με W.C.Τα ακίνητα είναι επί της οδού Αναλήψεως με οδικό αριθμό 84 και στο υπ’ αριθμό -62- Οικοδομικό Τετράγωνο.
Οφειλέτης:1) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΥΡΟΥΔΗΣ, 2) ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΜΑΥΡΟΥΔΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς: Α) 73.000,00 ΕΥΡΩ, Β) 49.000,00 ΕΥΡΩ, Γ) 68.000,00 ΕΥΡΩ και Δ) 20.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος: Δήμητρα Χρουσαλά
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ:Η πλήρης κυριότητα σε ποσοστό 100% των παρακάτω ημιτελών ιδιοκτησιών με λειτουργική ενότητα αποτελούμενες όλες από ισόγειο και υπόγειο, αναλυτικά: 1) Μία (1) κατοικία με στοιχεία Κάπα κεφαλαίο τρία (Κ3), συνολικής επιφάνειας 126,40 τ.μ., 2)Μία (1) κατοικία με στοιχεία Κάπα κεφαλαίο τέσσερα (Κ4) συνολικής επιφάνειας 158,00 τ.μ. και 3) Μία (1) κατοικία με στοιχεία Κάπα κεφαλαίο πέντε (Κ5) συνολικής επιφάνειας 154,75 τ.μ. Είναι κτισμένες σε αγροτεμάχιο άρτιο και οικοδομήσιμο εκτάσεως 4.960,00 τ.μ. και βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Ναούσης, στη θέση «ΑΜΠΕΛΑΣ» και έχει πρόσωπο σε αγροτική οδό.
Οφειλέτης:ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΕΡΜΠΕΡ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΟΕ- Δ.Τ. CITI HOME LIVING ΟΕ
Τιμή πρώτης προσφοράς:1) 60.000,00 ΕΥΡΩ, 2. 75.000,00 ΕΥΡΩ, 3. 65.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:ΦΡΑΓΚΙΣΚΗ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΑΚΗ Τηλ. 2284021255
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ:Α) Η πλήρης κυριότητα 100% των ιδιοκτησιών ενός συγκροτήματος νέων κατοικιών σε οικόπεδο επιφάνειας 501,00 τ.μ. Αναλυτικά: 1) αποθήκη ισογείου (ΙΥ-1) επιφάνειας 6,91 τ.μ. και αποθήκη του υπογείου (Υ-1) επιφάνειας 114,13 τ.μ. Εχουν λειτουργική ενότητα και αποτελούν μία ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία, 2) κατοικία (Ι-2) επιφάνειας 47,18 τ.μ. με την αποκλειστική χρήση της (Ρ-4) θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου επιφάνειας 9,00τ.μ. και αυλής επιφάνειας 7,50 τ.μ., 3) κατοικία (Ι-4) επιφάνειας 26,90 τ.μ. με την αποθήκη του υπογείου (Υ-4) επιφάνειας 26,60 τ.μ. Εχουν λειτουργική ενότητα και αποτελούν μία ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία, με την αποκλειστική χρήση της (Ρ-2) θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου επιφάνειας 9,20 τ.μ. και αυλής επιφάνειας 13,50 τ.μ. και 4) κατοικία (Ι-5) επιφάνειας 15,50 τ.μ. με την αποθήκη του υπογείου (Υ-5) επιφάνειας 23,29 τ.μ., οι οποίες έχουν λειτουργική ενότητα και αποτελούν μία ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία, με την αποκλειστική χρήση της (Ρ-1) θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου επιφάνειας 9,20 τ.μ., αυλής επιφάνειας 18,50 τ.μ. και έτερης αυλής επιφάνειας 20,00 τ.μ. Β) Επί της πλήρους κυριότητας ιδιοκτησίας ενός οικοπέδου στη θέση «Αγιος Γεώργιος» Νάουσας του Δήμου Πάρου, εμβαδού501,00 τ.μ.
Οφειλέτης:Α) ΚΟΥΡΤΣΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ο.Ε. -Δ.Τ. HOUSER, Β) ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΜΗΤΣΙΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς:Α)1) 169.456,00 ΕΥΡΩ, 2) 110.873,00 ΕΥΡΩ, 3) 110.455,00 ΕΥΡΩ, 4) 69.031,00 ΕΥΡΩ, Β) 100.200,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:ΦΡΑΓΚΙΣΚΗ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΑΚΗ Τηλ. 2284021255
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ:Ενα (1) διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου με στοιχεία (Γ-3) και ο υπ’ αριθμόν 14 χώρος σταθμεύσεως αυτοκινήτου του ακάλυπτου χώρου, καθώς και η αποθήκη με στοιχεία (Α1) του υπογείου ορόφου, πολυκατοικίας (ΚΤΙΡΙΟ Α). Είναι κτισμένη σε οικόπεδο εκτάσεως 3.093,80τ.μ. το οποίο βρίσκεται στο Χαλάνδρι Αττικής, στη θέση “Λου?τζιζα” η?”Του?φα”, στο (430) Ο.Τ. και στις οδούς Ολύμπου αρ. 47-49, lωαννι?νων και Τυμφρηστου?. 1) Το ως άνω διαμέρισμα έχει επιφάνεια 117τ.μ., 2) Η υπό? στοιχεία (Α1) αποθήκη του υπογείου του ΚΤΙΡΙΟΥ Α, έχει επιφάνεια 19τ.μ.
Οφειλέτης:ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:α) 222.300,00 ΕΥΡΩ β) 3.000,00 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Βαρβάρα Σγούρα
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

*ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ:Η πλήρης κυριότητα ενός (1) διαμερίσματος με στοιχεία ΑΛΦΑ ΕΝΑ (Α-1) του πρώτου (Α) πάνω από το ισόγειο ορόφου. Αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, οφφίς, λουτρό, κουζίνα, W.C., εξώστες και έχει επιφάνεια 91,69 τ.μ. Είναι σε πολυκατοικία αποτελούμενη από ημιυπόγειο, ισόγειο, πέντε (5) ορόφους, επί της οδού Αγνώστου Στρατιώτη αριθμός 36.
Οφειλέτης:ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:78.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Βαρβάρα Σγούρα
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ:1) Ενα (1) γωνιακό κατάστημα-εκθεσιακός χώρος με στοιχεία Γιώτα Κεφαλαίο ένα (I1) του ισογείου ορόφου με εμβαδόν διακόσια σαράντα τετραγωνικά μέτρα και σαράντα ένα εκατοστά (240,41τμ), 2) Ενα (1) κατάστημα-εκθεσιακός χώρος με στοιχεία Γιώτα Κεφαλαίο δύο (Ι2) του ισογείου ορόφου, με εμβαδόν διακόσια είκοσι τρία τετραγωνικά μέτρα και εβδομήντα τέσσερα εκατοστά (223,74τμ),3) Ενα (1) γωνιακό κατάστημα-εκθεσιακός χώρος με στοιχεία Γιώτα Κεφαλαίο τρία (Ι3) του ισογείου ορόφου, με εμβαδόν εκατόν ογδόντα εννέα τετραγωνικά μέτρα και τριάντα έξι εκατοστά (189,36τμ), 4) Ενα (1) κατάστημα-εκθεσιακός χώρος με στοιχεία Γιώτα Κεφαλαίο τέσσερα (Ι4) του ισογείου ορόφου, με εμβαδόν διακόσια εβδομήντα τρία τετραγωνικά μέτρα και πενήντα τρία εκατοστά (273,53τμ), 5) Ενα (1) γωνιακό γραφείο με στοιχεία Αλφα Κεφαλαίο ένα (Α1) του πρώτου (Α) πάνω από το ισόγειο ορόφου, με εμβαδόν εκατόν σαράντα ένα τετραγωνικά μέτρα και εβδομήντα επτά εκατοστά (141,77τμ), 6) Ενα (1) γωνιακό γραφείο-εκθεσιακός χώρος με στοιχεία Αλφα Κεφαλαίο δύο (Α2) του πρώτου (Α) πάνω από το ισόγειο ορόφου, με εμβαδόν εκατόν εβδομήντα οκτώ τετραγωνικά μέτρα και μηδέν εννέα εκατοστά (178,09τμ), 7) Ενα (1) γραφείο-εκθεσιακός χώρος με στοιχεία Αλφα Κεφαλαίο τρία (A3), εμβαδού ενενήντα επτά τετραγωνικά μέτρα και ογδόντα εννέα εκατοστά (97,89τμ), 8) Ενα (1) Γκαράζ (Δημόσιο), με στοιχεία (Υ3), (Υ2) και (Υ 1) που καταλαμβάνει χώρους σε τρεις υπόγειες στάθμες: (3η), (2η) και (1η) στάθμη, συνολικό εμβαδόν σε όλες τις στάθμες τρεις χιλιάδες πεντακόσια δέκα τρία τετραγωνικά μέτρα και μηδέν πέντε εκατοστά (3.513,05τμ), ύψος τρία (3) μέτρα. Στην τρίτη (3η) στάθμη υπό το ισόγειο: ο χώρος του δημόσιου γκαράζ στην στάθμη αυτή έχει εμβαδόν χίλια εκατόν ογδόντα εννέα τετραγωνικά μέτρα και είκοσι εκατοστά (1.189,20τμ) και όγκο τρεις χιλιάδες πεντακόσια εξήντα επτά και εξήντα (3.567,60μ3) κυβικά και θα περιλαμβάνει: δύο (2) μηχανοστάσια, ένα (1) μηχανοστάσιο πυρόσβεσης, διαδρόμους και τριάντα εννέα (39) θέσεις στάθμευσης εκάστη οι οποίες φαίνονται αριθμημένες με αύξοντες αριθμούς από ένα (1) μέχρι και το τριάντα εννέα (39). Στην δεύτερη (2η) στάθμη: στο χώρο του δημόσιου γκαράζ ο οποίος έχει εμβαδόν χίλια εκατόν ογδόντα εννέα τετραγωνικά μέτρα και είκοσι εκατοστά (1.189,20τμ) και όγκο τρεις χιλιάδες πεντακόσια εξήντα επτά και εξήντα (3.567,60μ3) κυβικά και θα περιλαμβάνει: διαδρόμους και σαράντα δύο (42) θέσεις στάθμευσης δημόσιας χρήσης εκάστη των οποίων φαίνεται αριθμημένη με αύξοντες αριθμούς από ένα (1) μέχρι και το σαράντα δύο (42). Στην πρώτη (1η) στάθμη: στο χώρο του δημόσιου γκαράζ ο οποίος έχει εμβαδόν χίλια εκατό τριάντα τέσσερα τετραγωνικά μέτρα και εξήντα πέντε εκατοστά (1.134,65τμ) και όγκο τρεις χιλιάδες τετρακόσια τρία και ενενήντα πέντε (3.403,95μ3) κυβικά και θα περιλαμβάνει: την είσοδο και έξοδο του Γκαράζ από την οδό Παύλου Μελά, μία (1) τουαλέτα, ένα (1) εκδοτήριο, διαδρόμους, ράμπα ανόδου καθόδου από την οποία θα εισέρχονται και θα εξέρχονται τα αυτοκίνητα στο υπόγειο γκαράζ κάτω από την στάθμη του ισογείου, πλυντήριο,εμβαδού είκοσι ενός τετραγωνικών μέτρων και είκοσι εννέα εκατοστών (21,29τμ) και όγκου εξήντα τριών και ογδόντα επτά κυβικά (63,87μ3) και είκοσι έξι (26) θέσεις στάθμευσης δημόσιας χρήσης εκάστη των οποίων εμφαίνεται αριθμημένη με αύξοντες αριθμούς από ένα (1) μέχρι και το είκοσι έξι (26). Τα ακίνητα βρίσκονται επί της Λεωφόρου 62 Μαρτύρων, στο Οικοδομικό Τετράγωνο (Ο.Τ.) 12β, εμβαδού χιλίων επτακοσίων ενενήντα πέντε τετραγωνικών μέτρων και ογδόντα εκατοστών (1.795,80τμ), 9) Επί ενός (1) οικοπέδου το οποίο βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια Ηρακλείου, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως Ηρακλείου, στην πολεοδομική ενότητα Καμινίων, επί της Λεωφόρου 62 Μαρτύρων, στο Οικοδομικό Τετράγωνο (Ο.Τ.) 11α, εμβαδού επτακοσίων τριάντα εννέα τετραγωνικών μέτρων και ογδόντα επτά εκατοστών (739,87τ). Στο παραπάνω οικόπεδο έχουν παραχωρηθεί δεκατέσσερις (14) θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων που προορισμό έχουν την εξυπηρέτηση των ενοίκων των παραπάνω ιδιοκτησιών με αριθμούς από 1 έως και 7. Πρόκειται για ένα ασφαλτοστρωμένο, μακρόστενο οικόπεδο με μικρό πρόσωπο στη λεωφόρο 62 Μαρτύρων. Στη παρούσα φάση αξιοποιείται ως ανοιχτός χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων από το γειτονικό στα ανατολικά εμπορικό κατάστημα.
Οφειλέτης:1)ΑΦΟΙ ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΚΑΙ 2)ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΛΕΙΩ ΑΕ
Τιμή πρώτης προσφοράς:1) 371.433,00 ΕΥΡΩ, 2) 316.592,00 ΕΥΡΩ, 3) 300.845,00 ΕΥΡΩ, 4) 334.390,00 ΕΥΡΩ, 5) 171.896,00 ΕΥΡΩ, 6) 215.934,00 ΕΥΡΩ, 7) 112.329,00 ΕΥΡΩ, 8) 522.102,00 ΕΥΡΩ, 9) 258.955,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Δέσποινα Εληώτη, τηλ. 2893022221
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ🙂 Μία (1) θέση στάθμευσης αυτοκινήτου με στοιχεία ΘΚ2.5 του υπογείου του Κτιρίου 2. Αποτελείται από ένα (1) χώρο και έχει επιφάνεια 10,125τ.μ., β) Ενας (1) αποθηκευτικός χώρος-γκαράζ με στοιχεία Α.Χ.GK2.3 του υπογείου του Κτιρίου 2. Αποτελείται από ένα (1) χώρο και έχει επιφάνεια 8,70 τ.μ. και γ) Ενα (1) διαμέρισμα με στοιχεία Κάπα δύο Γάμα 1 (Κ2-Γ1) του τρίτου (Γ’) πάνω από το ισόγειο του Κτιρίου 2. Αποτελείται από καθιστικό – τραπεζαρία – κουζίνα, ένα υπνοδωμάτιο, ένα (1) λουτρό, διάδρομο, χώρο όπου βρίσκεται η κλίμακα ανόδου στον χώρο του Δώματος και έχει επιφάνεια 69,28τ.μ.Στο διαμέρισμα ανήκει και η αποκλειστική χρήση του τμήματος του ακάλυπτου δώματος (ταράτσας). Το κτήριο είναι τριώροφο με στοιχεία ΚΤΙΡΙΟ 2 και βρίσκεται επί των οδών Ρ. Ιμβριώτη και 31η.
Οφειλέτης:ΒΙΚΤΩΡΑΣ ΡΕΣΤΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:1) 8.000,00 ΕΥΡΩ, 2) 7.000,00 ΕΥΡΩ, 3) 177.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Στέφανος Βασιλάκης, τηλ. 210-4113810
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ: Ενα (1) κατάστημα του ισογείου ορόφου με στοιχεία Ιώτα Σίγμα Κεφαλαία (ΙΣ), σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, 474,96 τ.μ. πολυώροφης οικοδομής ,στο με αριθμό 78 Ο.Τ., τομέας Β και επί της δημοτικής οδού Αγίου Κωνσταντίνου αριθμός 101.Το κατάστημα είναι ημιτελές.
Οφειλέτης:1) ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΙΠΛΑΣ & 2) ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΠΛΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:80.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Βασιλική Θεοφάνη Παπαγεωργίου, τηλ. 2610-625567
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ:1) Ενα (1) διαμέρισμα του πρώτου (Α) ορόφου τριώροφης οικοδομής, κτισμένης σε οικόπεδο εμβαδού 209,00 τ.μ., εντός του Δήμου Βόλου (συνοικία Καλλιθέας), επί της οδού Εσφιγμενίτου αρ. 36. Αποτελείται από δύο (2) δωμάτια ύπνου, χώλ, λουτρό, σαλόνι-τραπεζαρία, μαγειρείο, αποθήκη, έχει εμβαδόν 93,70 τ.μ., 2) Ενα (1) διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου τριώροφης οικοδομής, κτισμένης σε οικόπεδο εμβαδού 209,00 τ.μ., επί της οδού Εσφιγμενίτου αρ. 36, μεταξύ των οδών Κ. Καρτάλη – Σπ. Σπυρίδη – Γιάννη Δήμου. Αποτελείται από δύο (2) δωμάτια ύπνου, χώλ, λουτρό, σαλόνι – τραπεζαρία, μαγειρείο, αποθήκη, έχει εμβαδόν 93,70 τ.μ.
Οφειλέτης:1) Νικόλαου Καϊάφα και 2) Κασσάνδρας-Αννας Καϊάφα
Τιμή πρώτης προσφοράς:1) 61.800,00 ΕΥΡΩ, 2) 68.400,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Γαρυφαλλιά Σπ. Σταυρή, τηλ.2421033397
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ:1) Η με τα στοιχεία Χι Σίγμα ένα (ΧΣ1), θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου, με επιφάνεια χώρου 20,61 τ.μ, 2) Η με τα στοιχεία Χι Σίγμα δύο (ΧΣ2), θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου, με επιφάνεια χώρου 29,46 τ.μ, 3) Η με τα στοιχεία Χι Σίγμα τρία (ΧΣ3), θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου, με επιφάνεια χώρου 18,97 τ.μ., 4) Το ισόγειο κατάστημα – ιατρείο, αποτελούμενο από υποδοχή, γραφείο ιατρού-υπέρηχο, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, αίθουσα αξονικού τομογράφου, αίθουσα μαγνητικού τομογράφου, χώρο ανάπαυσης, γραφείο ακτινοφυσικού, αποθήκη, δύο W.C., διάδρομο και κλιμακοστάσιο, με καθαρή επιφάνεια 180,22 τ.μ.,5) Ενα (1) διαμέρισμα – κατοικία του πρώτου πάνω από το ισόγειο ορόφου, αποτελούμενο από δύο δωμάτια, υποδοχή και λουτρό με καθαρή επιφάνεια 74,49 τ.μ.,Οι ιδιοκτησίες βρίσκονται εντός διώροφης οικοδομής, κτισμένης σε οικόπεδο εμβαδού 349,73 τ.μ. κειμένου επί του Ο.Τ. Γ 892 στην συνοικία Σαραγιών και επί της συμβολής των οδών Καλύμνου και Ιμίας.
Οφειλέτης:ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:1) 3.500,00 ΕΥΡΩ, 2) 4.900,00 ΕΥΡΩ, 3) 3.200,00 ΕΥΡΩ, 4) 130.200,00 ΕΥΡΩ, 5) 77.100,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Παναγιώτα Κοντολάτη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ:Ενα (1) κατάστημα ισογείου ορόφου με την ένδειξη Γιώτα Σίγμα ένα-τρία (ΙΣ 1-3). Αποτελείται από μία αυτοτελή αίθουσα και έχει επιφάνεια 56,38 μ2. Βρίσκεται στη θέση «Κοσύφα» ή «Πλεύνα» επί της πρώην δημοτικής οδού Ανδανίας και τώρα Μπουλούκου αριθμός 26.
Οφειλέτης:ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:31.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Αθανάσιος Καρκατζούλης, τηλ. 2721032015
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ: Ενα (1) αγροτεμάχιο, άρτιο και οικοδομήσιμο,που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός οικισμού του δημοτικού διαμερίσματος Παραλίας στη θέση “ΠΑΛΗΟΥΡΓΙΑ“ και στην επαρχιακή οδό Μιντιλογλίου-βρυάς. Εχει έκταση τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα έξι τετραγωνικά μέτρα και 72/100 (4.576,72). Εντός του ακινήτου υπάρχει βιοτεχνικό κτίριο (Βig Box) επιφάνειας τριακοσίων εξήντα οκτώ (368,00) τετραγωνικών μέτρων μέτριας προς κακής κατασκευής. Εχει ανεγερθεί το 2008 και λειτουργεί ως χώρος στάθμευσης και συνεργείο σκαφών. Το ακίνητο έχει καλή προβολή και θέση.
Οφειλέτης:ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ Ε.Ε.
Τιμή πρώτης προσφοράς:133.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:. Βασιλική Παπαγεωργίου, τηλ. 2610625567
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ: Η πλήρης κυριότητα σε ποσοστό 100% ενός (1) ισογείου διαμερίσματος με στοιχεία Γιώτα ένα (Ι-1). Είναι κτισμένο σε οικόπεδο εκτάσεως 305,91 τμ., το οποίο βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Καλαβρύτων και ειδικότερα στο υπ ?αριθμ. 33 Ο.Τ. εντός της πόλης. Αποτελείται από τρία κύρια δωμάτια, σαλόνια, δύο κοιτώνες, χώλ, λουτρό, κουζίνα, βεράντες και έχει επιφάνεια 79,07 τμ.
Οφειλέτης:ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς:53.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Ειρήνη Μητροπούλου-Καρακάση, τηλ. 2610-3122610
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ:Το δικαίωμα της πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 100% ενός (1) οικοπέδου εκτάσεως 839,53 τ.μ. με την υφιστάμενη διώροφη κατοικία που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα και Ενότητα Νέας Τίρυνθας. Η διώροφη κατοικία περιλαμβάνει το ισόγειο το οποίο έχει συνολική επιφάνεια 101,62 τ.μ. και αποτελείται από: α) αδιαμόρφωτο χώρο επιφάνειας 30,20 τ.μ. και β) από διαμέρισμα κατοικίας συνολικής επιφάνειας 71,42 τ.μ. Το διαμέρισμα της κατοικίας αποτελείται από υπνοδωμάτιο και κουζίνα. Ο πρώτος όροφος είναι επιφάνειας 133,04 τ.μ. και αποτελείται από ένα οροφοδιαμέρισμα κατοικίας το οποίο περιλαμβάνει κουζίνα, καθημερινό, σαλόνι, λουτρό και τρία (3) υπνοδωμάτια.
Στον περιβάλλοντα χώρο του οικοπέδου υπάρχουν ακόμα έξι (6) ισόγεια κτίσματα, τα οποία έχουν βοηθητική χρήση και αποτελούν χώρους αποθηκών που εξυπηρετούν
και τα δύο (2) διαμερίσματα. Συγκεκριμένα πρόκειται για:α) το βοηθητικό κτίριο 1 επιφάνειας 60,00 τ.μ., β) το βοηθητικό κτίριο 2 επιφάνειας 20,00 τ.μ., γ) το βοηθητικό κτίριο 3 επιφάνειας 121,50 τ.μ., δ) το βοηθητικό κτίριο 4 επιφάνειας 35,00 τ.μ., ε) το βοηθητικό κτίριο 5 επιφάνειας 19,50 τ.μ., στ) το βοηθητικό κτίριο 6 επιφάνειας 30,50 τ.μ.
Οφειλέτης:ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:131.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Δανάη, τηλ. 27520-26555
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ:Ενα (1) οικόπεδο το οποίο βρίσκεται στη πόλη του Λουτρακίου επί της Λεωφόρου Αθηνών αριθμός 52 και στα 345, 387 και 388 Ο.Τ. με έκταση 1.415,00 τ.μ. Στο οικόπεδο έχει ανεγερθεί Ξενοδοχείο Γ’ κατηγορίας με την επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», το οποίο διαθέτει συνολικά 34 κλίνες και 18 δωμάτια. Αποτελείται από υπόγειο επιφάνειας 201,00 τ.μ., ισόγειο επιφάνειας 305,00 τ.μ., πρώτο (Α) όροφο και δεύτερο (Β) όροφο επιφάνειας κάθε ορόφου 239,00 τ.μ. και συνολική επιφάνεια 984,00 τ.μ.
Οφειλέτης:ΘΥΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:250.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Κωνσταντίνα ΚΑΠΕΛΛΟΥ, τηλ.27410-20009
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ:Ενα (1) αγροτεμάχιο που βρίσκεται εντός της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Διμηνιού, στην ειδική θέση «Μπέικο» εκτάσεως 3.218,75 τ.μ. Εντός του αγροτεμαχίου έχει ανεγερθεί διώροφη μεζονέτα επιφάνειας 193,27 τ.μ., με υπόγειο επιφάνειας 170,00 τ.μ. Ο περιβάλλοντας χώρος είναι διαμορφωμένος με γκαζόν, δεντροφύτευση και επιστρώσεις και η κατάσταση του κτιρίου είναι πολύ καλή.
Οφειλέτης:ΖΟΥΜΑΣ ΗΛΙΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:251.918,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Δημήτριος ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, τηλ. 27420-20830
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ:1) Ενα (1) διαμέρισμα του πρώτου (Α) ορόφου σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, συνολικού εμβαδού 680,45 τ.μ. Είναι εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Κοινότητας Αγρινίου, στη θέση «Παλαιός Αγιος Χριστόφορος», στο με αριθμό 449 Ο.Τ. και επί της δημοτικής οδού Κολοκοτρώνη αριθμός 86. 2) Ενα (1) διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου με στοιχεία ΒΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Β) και εμβαδό 95,80 τ.μ.
Οφειλέτης:1) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, 2) ΑΓΓΕΛΙΚΗ χα Παναγιώτη Τσουκαλά
Τιμή πρώτης προσφοράς:1) 123.765,00 ΕΥΡΩ, 2) 106.817,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Βασιλική Θεοφάνη Παπαγεωργίου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ: Ενα (1) οικόπεδο εκτάσεως 51.312 τ.μ. το οποίο βρίσκεται στη θέση «Νέα Μαγνησία». Εντός του οικοπέδου έχουν κτισθεί τρεις (3) σιταποθήκες οριζόντιου τύπου επιφάνειας 3.564 τ.μ., 1.519 τ.μ. και 3.868 τ.μ. Εχουν κτισθεί επίσης δύο υπόστεγα 2.857 τ.μ. το καθένα, δύο μεταλλικά υπόστεγα βάμβακος και κτίριο γραφείων συνολικής επιφάνειας 3.838 τ.μ. Στο οικόπεδο υπάρχει επίσης γεφ/γγα, οικισμός γεφ/γγας και παλαιά οικία. Το ακίνητο δεν βρίσκεται σε ρέμα, αιγιαλό, βιότοπο, δημόσιο κτήμα ή αρχαιολογικό χώρο και τα υπάρχοντα κτίσματα του έχουν ανεγερθεί πριν από το 1983. Στο οικοπέδου υφίστανται τα κτίσματα ως εξής: α) Ισόγεια αποθήκη, εμβαδού 3.564 τ.μ., β) Ισόγεια αποθήκη, εμβαδού 3.868 τ.μ., γ) Ισόγεια αποθήκη, εμβαδού 1.519 τ.μ., δ) Υπόστεγο, εμβαδού 2.857τ.μ. (με χρήση ως αποθήκη), ε) Υπόστεγο, εμβαδού 2.857τ.μ. (με χρήση ως αποθήκη), στ) Υπόστεγο, εμβαδού 3.706τ.μ. (με χρήση ως αποθήκη), ζ) Ισόγειο Κτίριο Γραφείων, εμβαδού 82τ.μ και η) Ισόγεια οικία, εμβαδού 50τ.μ.
Οφειλέτης:ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε
Τιμή πρώτης προσφοράς:1.775.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:ΕΥΔΟΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΗΛ. 2310530763
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ: Ενα (1) διαμέρισμα του ισογείου ορόφου με στοιχεία (Ι-2). Αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα και λουτρό και έχει εμβαδόν 88,00 τ.μ. Βρίσκεται στην ειδικότερη θέση «ΛΕΠΟΥΡΙ» και επί της εγκεκριμένης οδού Ισιδώρου Μωραΐτη αριθμός 22.Το οικόπεδο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο και έχει εμβαδόν 373,00 τ.μ.
Οφειλέτης:ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΗΛΙΑ ΓΚΙΟΚΑ και ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΙΟΚΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς:68.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Βαρβάρα Σγούρα, τηλ. 210-38.01.906
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ:Ενα (1) διώροφο κτίριο-μονοκατοικία κατασκευασμένο το 2013 με επιφάνεια του υπογείου (βοηθητικός χώρος) 118.50 μ2 και ισογείου & πρώτου (Α) ορόφου (κατοικία) 355,86 μ2. Το οικόπεδο βρίσκεται εντός οικισμού τ.κ. Στούπας της δημοτικής ενότητας Λεύκτρου, στη θέση ΔΡΑΚΟΛΑΓΚΑΔΟ και σε απόσταση 350 μέτρα ανατολικά από το κέντρο του οικισμού. Εχει συνολική επιφάνεια 747,20 τ.μ. και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο.
Οφειλέτης: Σταύρος Γεωργόπουλος – Ανδρονίκη Γεωργοπούλου
Τιμή πρώτης προσφοράς:159.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΛΗ, τηλ: 27210-32015
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ:1) Ενα (1) οικόπεδο με τον χαρακτηριστικό αριθμό 2, έκτασης 288,147 τ.μ., με την ισόγεια οικία με χαρακτηριστικό στοιχείο (Α) επιφάνειας 29,00 τ.μ. και του δικαιώματος ανέγερσης στο τμήμα του όλου οικοπέδου και 2) Ενα (1) οικόπεδο με τον χαρακτηριστικό αριθμό 3 εκτάσεως 287,41 τ.μ. με την ισόγεια οικία με χαρακτηριστικό στοιχείο (Β) επιφάνειας 31,50 τ.μ. και του δικαιώματος της αποκλειστικής χρήσης στο τμήμα του όλου οικοπέδου. Και οι δύο ως άνω ιδιοκτησίες έχουν ανεγερθεί σε οικόπεδο με τον αριθμό 160 και εκτάσεως 979,00 τ.μ. Βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Χρυσούπολης και ειδικότερα στο Ο.Τ. 26, επί των οδών Ομήρου και Γιαλόγλου (πρωην οδός Ξάνθης).
Οφειλέτης:ΒΑΪΟΣ ΚΕΛΛΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:1) 24.000,00 ΕΥΡΩ, 2) 25.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος: Βασιλικής Κουτρουλού, τηλ.2591022583
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ: Ενα (1) οικόπεδο μακρόστενου ορθογώνιου σχήματος που βρίσκεται στην οδό Μπαλαφούτη, στη θέση «Καρτέρι» ή «Ακονιά» εντός του οικισμού Μπούκας της τ. κ. Καμαρών Δ.Ε. Εχει επιφάνεια 1.087,632 τ. Ο οικισμός Μπούκας είναι παραθαλάσσιος με παραθεριστικές κατοικίες και το οικόπεδο απέχει 80 περίπου μέτρα σε ευθεία από τη θάλασσα.
Οφειλέτης:ΕΜΜ. ΡΟΓΔΑΚΗΣ, ΑΛΕΞ. ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:80.200,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Χριστόφορος Χριστοφοράτος, τηλ. 26910 62002
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ:Ενας (1) Αγρός εκτός σχεδίου, επιφάνειας 4.075τ.μ. άρτιος και οικοδομήσιμος, που βρίσκεται στην κτηματική Περιφέρεια Κοσκινού Ρόδου και είναι νομικής φύσεως “Ντεμανιάλε”. Επί του αγρού έχει ανεγερθεί διώροφη μονοκατοικία με υπόγειο και πισίνα. Το ισόγειο 138,21 τ.μ. κύριας χρήσης και 32,20 τ.μ. γκαράζ, στον Α όροφο 83,57 τ.μ. χώρων κύριας χρήσης και 15,25 τ.μ. Η.Χ. (που ενσωματώθηκε στους χώρους κύριας χρήσης) και στο υπόγειο 186,50 τ.μ. χώρων βοηθητικής χρήσης. Η συνολική δόμηση (χώροι κύριας χρήσης) είναι 211,78 τ.μ
Οφειλέτης:Φατμά συζ. Σουγιολτζού Αλή
Τιμή πρώτης προσφοράς:1.083.891,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Σταύρος Αν. Κουταλιανός
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ:1) Το 1/2 εξ αδιαιρέτου διώροφης οικοδομής με ισόγειο επιφάνειας 60τ.μ. και πρώτο (Α) όροφο 90τ.μ., εντός οικοπέδου που βρίσκεται στη οδό Via Venezia, αριθμός 22Α και ήδη Αριστοτέλους και Δημοκρίτου 1 γωνία, νομικής φύσεως “Βακούφ Διτελές”, 2) Ενα (1) Ισόγειο κατάστημα με πατάρι (οριζόντια ιδιοκτησία) με στοιχείο πίνακα Ι3 και με αύξοντα αριθμό “6”, το οποίο βρίσκεται στην τοποθεσία “Κουμλούκ”, επί της οδού Κανελλοπούλου, αρ.3, είναι νομικής φύσεως Αρζί Μιρί και ήδη Μουλκ. 3) α) Μία (1)Αποθήκη του υπογείου με στοιχείο πίνακα “1” επιφάνειας 105,95τ.μ., β) Μία (1) Αποθήκη του υπογείου με στοιχείο πίνακα “2” επιφάνειας 92,31τ.μ. γ)Ενα (1) Διαμέρισμα του ισογείου με στοιχείο πίνακα “4” επιφάνειας 43,02τ.μ., δ)Ενα (1) Διαμέρισμα του ισογείου με στοιχείο πίνακα “5” επιφάνειας 62,93τ.μ., ε)Ενα (1) Διαμέρισμα του α’ ορόφου με στοιχείο πίνακα “9” επιφάνειας 92,31τ.μ., στ)Ενα (1) Διαμέρισμα του β’ ορόφου με στοιχείο πίνακα “11” επιφάνειας 105,95τ.μ. ζ)Η Αέρινη Στήλη με στοιχείο πίνακα “14” κείμενη υπέρ του με στοιχείο πίνακα “11” διαμερίσματος, επιφάνειας 105,95τ.μ., η)Η Αέρινη Στήλη με στοιχείο πίνακα “15”, σε ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου, κείμενη υπέρ του με στοιχείο πίνακα “12” διαμερίσματος, επιφάνειας 92,31τ.μ. Οι παραπάνω οριζόντιες ιδιοκτησίες βρίσκονται σε τριώροφηο ικοδομή με υπόγειο που έχει ανεγερθεί το 1980 σε οικόπεδο εκτάσεως 528,00τ.μ.(ΜΓ 304ΑΓ), στη διεύθυνση Λίνδου 81. Η οικοδομή είναι νομικής φύσεως Αρζί Μιρί και ήδη Μουλκ.
Οφειλέτης:Αλή Σουγιολτζού
Τιμή πρώτης προσφοράς:1) 117.950,00 ΕΥΡΩ, 2) 203.300,00 ΕΥΡΩ, 3)α) 28.818,40 ΕΥΡΩ, β) 25.385,25 ΕΥΡΩ, γ) 30.114,00 ΕΥΡΩ, δ) 44.051,00 ΕΥΡΩ, ε) 69.232.50 ΕΥΡΩ, στ) 81.051,75 ΕΥΡΩ, ζ) 105,95 ΕΥΡΩ, η) 46,16 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Σταύρος Αν. Κουταλιανός
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ:1) Η Υψιλον ένα (Υ1) αποθήκη του Υπογείου: αποτελείται από είσοδο και έναν ενιαίο χώρο και έχει επιφάνεια 80,50τ.μ., 2) Η Υψιλον δύο (Υ2) αποθήκη του υπογείου: αποτελείται από είσοδο και έναν ενιαίο χώρο και έχει επιφάνεια 80,50τ.μ., 3) Το ΓΙΩΤΑ ΔΥΟ (Ι2) διαμέρισμα του ισογείου: αποτελείται από είσοδο, σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα, λουτρό, 2 υπνοδωμάτια και 2 εξώστες και έχει επιφάνεια 80,50τ.μ., 4)Το ΑΛΦΑ ΕΝΑ (Α1) διαμέρισμα του Α’ ορόφου: αποτελείται από είσοδο, σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα, λουτρό, 2 υπνοδωμάτια και 2 εξώστες και έχει επιφάνεια 80,50τ.μ., 5) Το ΑΛΦΑ ΔΥΟ (Α2) διαμέρισμα του Α’ ορόφου: αποτελείται από είσοδο, σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα, λουτρό, 2 υπνοδωμάτια και 2 εξώστες και έχει επιφάνεια 80,50τ.μ. Οι Ιδιοκτησίες βρίσκονται σε διώροφη οικοδομή με υπόγειο, η οποία αποτελείται από διαμερίσματα στο ισόγειο και στον πρώτο (Α) όροφο και αποθήκες στο υπόγειο. Εχει ανεγερθεί σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, εντός της Κοινότητας Γαλατακίου, στην ειδική θέση «ΝΤΡΑΣΣΑ», με τον αριθ. 9 του 44 ΟΤ, εκτάσεως 503,50τ.μ.
Οφειλέτης:ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:1) 23.640,00 ΕΥΡΩ, 2) 23.640,00 ΕΥΡΩ, 3) 56.845,00 ΕΥΡΩ, 4) 62.935,00 ΕΥΡΩ, 5) 62.935,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΠΕΛΛΟΥ, ΤΗΛ.
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ:1) Μία (1) ΕΚΤΑΣΗ (ΓΗΠΕΔΟ), άρτια και οικοδομήσιμη, που βρίσκεται στη θέση «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ» και ειδικότερα στη θέση «ΛΑΣΚΑΡΙΚΑ» της κτηματικής περιφέρειας της Κοινότητας ΚΟΡΙΝΘΟΥ, μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο και την περιφέρεια του Δήμου αυτού. Εκτάσεως 47.500 τ.μ., 2) Μία (1) ΟΙΚΟΠΕΔΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ–ΓΗΠΕΔΟ εμβαδού 9.711,75τ.μ. με τα υφιστάμενα σε αυτό παλαιά, ερειπωμένα και κατεδαφιστέα κτίσματα, το οποίο εν μέρει (9.371,95τ.μ) βρίσκεται εντός του σχεδίου πόλεως ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ Κοινότητας ΚΟΡΙΝΘΟΥ και εν μέρει (339,79τ.μ.) βρίσκεται εκτός σχεδίου.
Οφειλέτης:«ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και δ.τ«ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Κ.Ε.
Τιμή πρώτης προσφοράς:1) 3.110.000,00 ΕΥΡΩ, 2) 500.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΠΕΛΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ:Ενα (1) οικόπεδο με τον χαρακτηριστικό αριθμό διακόσια ενενήντα ένα (291), εμβαδού 132,00 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στο με αριθμό σαράντα δύο (42) Οικοδομικό Τετράγωνο του συνοικισμού Ροδόπολης. Εντός του οικοπέδου υπάρχει διώροφη οικοδομή αποτελούμενη από: α) το ισόγειο που περιλαμβάνει ένα κατάστημα εμβαδού 140,00 τ. μ., β) τον πρώτο (1ο) όροφο πάνω από το ισόγειο που περιλαμβάνει ένα διαμέρισμα κατοικίας εμβαδού 70,00 τ. μ., αποτελούμενο από δύο δωμάτια, σαλοκουζίνα και μπάνιο και γ) από τον δεύτερο (2ο) πάνω από το ισόγειο όροφο εμβαδού 70,00 τ. μ. αποτελούμενο από δύο (2) δωμάτια, χωλλ και μπάνιο.
Οφειλέτης:ΤΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
Τιμή πρώτης προσφοράς:136.243,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Ιωάννης Λαϊνάς
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ:Η πλήρης κυριότητα ενός αγροτεμαχίου εντός του οποίου υπάρχει διώροφο πλακοσκεπές κτίσμα. Το αγροτεμάχιο βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως, στη θέση «ΖΑΧΑΡΙ» της κτηματικής περιφέρειας της πρώην Κοινότητας Μελισσατίκων και έχει έκταση έξι (6) στρέμματα. Το διώροφο κτίσμα, του οποίου το ισόγειο αποτελείται από το κλιμακοστάσιο και δύο τμήματα εκ των οποίων το ένα περιλαμβάνει δύο χώρους και ένα w.c., λειτουργεί ως κατάστημα κατασκευής επιγραφών και έχει εμβαδό 450,00 τ.μ. Στη νοτιοδυτική πλευρά του ισογείου έχει κατασκευασθεί μεταλλικό υπόστεγο επιφάνειας 25,00 τ.μ. Ο πρώτος (Α) όροφος έχει εμβαδό 450,00 τ.μ. και αποτελείται από δύο διαμερίσματα, εκ των οποίων το ένα περιλαμβάνει ένα σαλόνι-τραπεζαρία, ένα δωμάτιο, μία κουζίνα, ένα λουτρό και το άλλο περιλαμβάνει ένα σαλόνι-τραπεζαρία, τρία δωμάτια, μία κουζίνα, ένα λουτρό και αποθήκη.
Οφειλέτης:1) Εμμανουήλ Καϊάφας, 2) Φίλιππος Καϊάφας, 3) Βατούλα Καϊάφα
Τιμή πρώτης προσφοράς:205.500,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Γαρυφαλλιά Σπ. Σταυρή, τηλ.2421033397
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ:Α) Ενα (1) διαμέρισμα του 4ου ορόφου οικοδομής, το οποίο καταλαμβάνει ολόκληρο τον όροφο και αποτελείται από 2 δωμάτια, σαλοτραπεζαρία με ενσωματωμένη κουζίνα και λουτροαποχωρητήριο, εμβαδού 67,00 τ.μ. Το διαμέρισμα έχει το δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου. Β) Μια (1) αποθήκη η οποία φέρει τον αριθμό 3 και είναι εμβαδού 9,20 τ.μ. Η οικοδομή είναι κτισμένη σε οικόπεδο εμβαδού 170,65 τ.μ., εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως του Δήμου Αμπελοκήπων και επί της οδού Κουντουριώτου αρ. 6.
Οφειλέτης: ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΠΟΓΔΑΜΠΕΪΔΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς:Α) 85.000,00 ΕΥΡΩ , 2) 3.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΟΥΣΑΛΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ:Μία (1) άμπελος μη αρδευόμενη στην θέση Ποταμάκια, εκτός οικισμού Βαφειού της Τοπικής Κοινότητος Αμυκλών Σπάρτης, εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών τριών χιλιάδων (3.000 τ.μ.) Πρόκειται για οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, τμήμα του οποίου είναι εντός του οικισμού Βαφειών.
Οφειλέτης:Νικόλαος Χρ. Λιγκιτσάκος
Τιμή πρώτης προσφοράς:28.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Παυλίνα-Ιωάννα Φιλιππίδη, τηλ. 2741085953,
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ:Η ψιλή κυριότητα ενός (1) ισογείου διαμερίσματος, κτισμένο σε οικόπεδο εμβαδού 220, 60 τ.μ., εντός σχεδίου της πόλεως Ναυπλίου και επί της οδού Ασκληπιού αριθμ. 23. Το διαμέρισμα έχει εμβαδόν 110 τ.μ. και αποτελείται από 4 κύρια δωμάτια και λοιπούς βοηθητικούς χώρους.
Οφειλέτης: Ευάγγελος Βασ. Ξυνός
Τιμή πρώτης προσφοράς:76.500,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Δανάη Θανοπούλου, τηλ.2752026555
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ:1) Το δικαίωμα της πλήρους κυριότητας μίας (1) ημιτελούς διώροφης οικοδομής-μεζονέτας κτισμένης σε οικόπεδο επί της οδού Γιάννη Δήμου αριθμός 181 (πλησίον της οδού Νικοτσάρα). Το οικόπεδο είναι εκτάσεως 157,00 τ.μ. και η μεζονέτα 122,26 τ.μ., η οποία αποτελείται από ισόγειο, όροφο και δώμα. Στο οικόπεδο προϋπήρχε μια ισόγεια παλαιά οικία, εμβαδού 50 τ.μ., αποτελούμενη από δύο (2) δωμάτια και χώλλ. Οταν ολοκληρωθεί το κτίσμα (μεζονέτα) θα περιλαμβάνει: 1) Τον ισόγειο όροφο, επιφάνειας 94,72 τ.μ., τμήμα διαμερίσματος κατοικίας με σαλόνι – τραπεζαρία, κουζίνα, δύο υπνοδωμάτια, λουτρό και εσωτερικό κλιμακοστάσιο προς τον όροφο και 2) τον πρώτο όροφο, επιφάνειας 27,54 τ.μ., ένα υπνοδωμάτιο, διάδρομο και το εσωτερικό κλιμακοστάσιο προς το ισόγειο. Θα διαθέτει πολύ μεγάλη βεράντα-δώμα προς την οδό Γιάννη Δήμου και προς τον πίσω ακάλυπτο χώρο. Στον ακάλυπτο χώρο της οικοδομής προβλέπεται μία ανοιχτή θέση στάθμευσης. 2) Το δικαίωμα της πλήρους κυριότητας ενός (1) οικοπέδου που βρίσκεται στη θέση «Σγατζοπούρνι», στη συνοικία Αγίου Νεκταρίου, στο Ο.Τ. 750 και επί της οδού Ιωάννη Συνοδινού. Εχει έκταση 316,29 τ.μ. είναι άρτιο και οικοδομήσιμο και απέχει από την θάλασσα 2,5 χλμ σε ευθεία γραμμή. 3) Το δικαίωμα της πλήρους κυριότητας ενός (1) οικοπέδου που βρίσκεται στη θέση «Σγατζοπούρνι» στη συνοικία Αγίου Νεκταρίου, στο Ο.Τ. 750 και επί της οδού Ιωάννη Συνοδινού. Εχει έκταση 333,14 τ.μ. είναι άρτιο και οικοδομήσιμο και απέχει από την θάλασσα 2,5 χλμ σε ευθεία γραμμή.
Οφειλέτης:1)Γεώργιος Μαχαιρίτσας, 2)Μαρία Ασδέρη, 3)Σοφία Μαχαιρίτσατου
Τιμή πρώτης προσφοράς:1) 75.000,00 ΕΥΡΩ, 2) 45.000,00 ΕΥΡΩ, 3) 50.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Γαρυφαλλιά Σπυρίδωνος Σταυρή, τηλ.2421033397
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ:1) Ενα (1) διαμέρισμα του πέμπτου (Ε’) ορόφου με στοιχεία Ε1 και εμβαδόν 68,00 τ.μ. και εμβαδόν ημιϋπαιθρίου χώρου 14,88 τ.μ 2) Ενα (1) διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου με στοιχεία Γ-1 και ημιϋπαίθριο χώρο επιφάνειας 18,22 τ.μ. Εχει ιδιόκτητη επιφάνεια 67,71 τ.μ. Στο διαμέρισμα ανήκει κατ’ αποκλειστική χρήση η υπό στοιχεία Ρ-5 ανοικτή θέση στάθμευσης αυτοκινήτου (γκαράζ) του ακαλύπτου χώρου (πρασιάς) του οικοπέδου με επιφάνεια 10,13 τ.μ 3) Μία (1) αποθήκη με στοιχεία «ΑΠΟΘΗΚΗ 1» του υπογείου ορόφου, επιφάνειας 8,59 τ.μ. Οι ιδιοκτησίες βρίσκονται σε οικόπεδο μέσα στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο της πόλης Αχαρνών Αττικής, στο υπ’ αριθμόν 193 οικοδομικό τετράγωνο, στη διασταύρωση των οδών Σωκράτους αριθμός 269 και Μεσολογγίου αριθμός 48. Το οικόπεδο έχει έκταση 236,50 τ.μ.
Οφειλέτης:ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε
Τιμή πρώτης προσφοράς:122.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Θηρεσία Δάλλα-Πολυζώη, τηλ. 210-3834439, 3820279
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ:Α) Η πλήρης κυριότητα σε ποσοστό 100% της ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ του τρίτου (Γ) υπογείου ορόφου με στοιχεία (Ι1). Αποτελείται από δύο χώρους συνολικού εμβαδού 90,07 τ.μ. εκ των οποίων τα 71,54 τ.μ. έχουν ρυθμιστεί. Στην αποκλειστική χρήση της ως άνω οριζόντιας ιδιοκτησίας-κατοικίας ανήκει: α) η ΑΠΟΘΗΚΗ Α’, εμβαδού 16,39 τ.μ., β) η ΑΠΟΘΗΚΗ Β – ΑΠΟΘΗΚΗ Γ εμβαδού 45,40 τ.μ. και γ) η ΑΠΟΘΗΚΗ Δ εμβαδού 2,31 τ.μ. Β) Η πλήρης κυριότητα σε ποσοστό 100% της (Ι2) – ΚΑΤΟΙΚΙΑ Α’ του ισογείου, επιφάνειας 196,62 τ.μ. Γ) Η πλήρης κυριότητα σε ποσοστό 100% της (Ι3) – ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ του Β’ ορόφου, επιφάνειας 89,59 τ.μ. Οι ιδιοκτησίες βρίσκονται σε διώροφη οικοδομή με υπόγειο, κτισμένη σε οικόπεδο έκτασης 577,50 τ.μ.κ είμενου εντός των ορίων του Αγίου Στεφάνου Αττικής, στην ειδικότερη θέση «ΚΑΠΙΤΕΝΙΑ» και επί της οδού Φαρσάλων 11.
Οφειλέτης:Χριστίνας συζ. Ιωάννη Μερμίρη
Τιμή πρώτης προσφοράς:Α) για το Ι-1 Διαμέρισμα του υπογείου το ποσό των 70.000,00 ΕΥΡΩ ,Β) για το Ι-2 Διαμέρισμα του ισογείου το ποσό των 230.000,00 ΕΥΡΩ και Γ) για το Ι-1 Διαμέρισμα του πρώτου ορόφου το ποσό των 130.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Βασιλική Δημ. Βαλσαμίδου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ:Η πλήρης κυριότητα κατά ποσοστό 100%, ενός (1) διαμερίσματος με στοιχεία Ε2-4 του πέμπτου (5ου) ορόφου πολυκατοικίας, που έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο εκτάσεως 2.428,85τ.μ. Βρίσκεται στο υπ’ αριθμόν 234 Ο.Τ. και επί της οδού Βορείου Ηπείρου αρ.28. Το διαμέρισμα έχει επιφάνεια 119,47τ.μ.
Οφειλέτης: Ευδοκία Χαράκογλου
Τιμή πρώτης προσφοράς:203.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΝΔΡΕΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ:Η πλήρης κυριότητα κατά ποσοστό 100% ενός (1) διαμερίσματος με στοιχεία Δέλτα δύο (Δ-2) του τετάρτου (Δ) ορόφου, πολυκατοικίας κτισμένης σε οικόπεδο εκτάσεως 242τ.μ. που βρίσκεται στη συνοικία της Αγίας Ζώνης των Πατησίων και στην οδό Λέλας Καραγιάννη αριθμός 46.
Οφειλέτης:Ευδοκία Χαράκογλου
Τιμή πρώτης προσφοράς:96.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΝΔΡΕΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ:Α) Το 100% της πλήρους κυριότητας ενός (1) οικοπέδου, άρτιου και οικοδομήσιμου εκτάσεως 425,70 τ.μ., που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Αίγινας στη θέση «ΤΡΙΓΩΝΑ ή ΠΙΚΡΕΣ» μέσα στα όρια του οικισμού ΚΑΜΠΟΣ ΜΥΛΟΙ Ζώνη Δ’. Εντός του οικοπέδου υφίσταται διώροφη μονοκατοικία με υπόγειο, που αποτελείται από: α) Στάθμη υπογείου εμβαδού 81,00 τ.μ. που λειτουργεί σαν ανεξάρτητη κατοικία, β) Στάθμη ισογείου εμβαδού 74,42 τ.μ. και γ)Στάθμη ορόφου εμβαδού 74,42 τ.μ. Β) Το 100% της πλήρους κυριότητας ενός (1) οικοπέδου, άρτιου και οικοδομήσιμου εκτάσεως 970,89 τ.μ. που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Αίγινας στη θέση «ΦΥΛΑΚΕΣ», στον τομέα Β’ στο οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς Ανίας Φανερωμένης, ανώνυμη, Γυμναστηρίου, Αγ. Τατιάνης και στη συμβολή της οδού Αγίας Φανερωμένης με ανώνυμο δρόμο. Εντός του οικοπέδου υφίσταται ισόγειο κτίριο γραφείων με υπόγειο, αποπερατωμένο από το 2010, εκτός από μικρά έργα διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου και μικρού μέρους της πρόσοψης (εκκρεμεί η επένδυση με πέτρα). Το κτίριο που περιγράφεται είναι ισόγειο κτίριο γραφείων με υπόγειο, συνολικής επιφάνειας 571,65 μ2. Περιγραφή κατά στάθμη: α) Στάθμη Ισογείου επιφάνειας 528,18 τ.μ.,β) Στάθμη Υπογείου επιφάνειας 43,47 τ.μ. Γ) Το 100% πλήρους κυριότητας ενός (1) οικοπέδου, εκτάσεως 2.662,80 τ.μ., που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Αίγινας, επί της επαρχιακής οδού Αίγινας – Αφαίας, εντός των ορίων οικισμού «Αγιοι Ασώματοι» και στη θέση «ΠΕΡΟΓΥΡΟΣ». Εντός του οικοπέδου υφίσταται διώροφη οικοδομή, επιφάνειας 199,00 τ.μ. με υπόγειο επιφάνειας 170,94 τ.μ., η περιγραφή της οποίας έχει ως εξής: α) Στάθμη υπογείου επιφάνειας 170,94 τ.μ., β) Στάθμη Ισογείου επιφάνειας 107,28 τ.μ. και γ) Στάθμη ορόφου επιφάνειας 91,24 τ.μ. Δ) Το 100% της πλήρους κυριότητας ενός (1) αγροτεμαχίου, άρτιου και οικοδομήσιμου, συνολικής εκτάσεως 3,577,43 τ.μ., που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού, στη θέση «ΜΠΑΣΚΟΥ ή ΚΟΣΚΙΝΑ» του χωριού Μεσαγρού Αίγινας. Εντός του αγροτεμαχίου έχει ανεγερθεί διώροφη οικία, επιφάνειας 239,49 τ.μ., με ισόγειο γκαράζ επιφάνειας 200,00 τ.μ. Πρόκειται για οικόπεδο με ισόγεια γκαράζ (εκσκαφτικών μηχανημάτων, μπετονιέρων κλπ.) και αποθήκες. Στάθμη ισογείου εμβαδού 200,00 τ.μ., ενιαίος χώρος γκαράζ μερικών θέσεων και αποθήκες. Ε) Το 100% της πλήρους κυριότητας: 1) της (α1) οριζόντιας (κάθετης) ιδιοκτησίας, επιφάνειας 540,0 τ.μ. και 2) της (α2) οριζόντιας (κάθετης) ιδιοκτησίας, επιφάνειας 560,00 τ.μ., που έχουν συσταθεί σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, εκτάσεως 3.400,00 τ.μ., που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού στη θέση «ΑΛΩΝΕΣ».
Οφειλέτης:ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΝΙΤΣΑΡΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:Α) 300.000,00 ΕΥΡΩ, Β) 390.000,00 ΕΥΡΩ, Γ) 474.000,00 ΕΥΡΩ, Δ) 80.000,00 ΕΥΡΩ, Ε) α1) 11.000,00 ΕΥΡΩ, α2) 11.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Βασιλική Δημ. Βαλσαμίδου, τηλ. 210-3250002, 210-3218335
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ:1) Η με στοιχεία Κάπα Ταυ Κεφαλαία αριθμός δύο (ΚΤ-2) κατοικία- μεζονέτα, πρώτου (Α) και δευτέρου (Β) ορόφου. Εχει δική της αυτόνομη είσοδο, και οι όροφοι επικοινωνούν μεταξύ τους με εσωτερική κλίμακα και έχουν ενιαία λειτουργική ενότητα. Η κατοικία αποτελείται από το ισόγειο τμήμα της, τη σκάλα ανόδου προς τον πρώτο (Α) όροφο, το χώρο κίνησης ανελκυστήρα και το μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα. Τον πρώτο (Α) όροφο από καθιστικό, τραπεζαρία, κουζίνα, σκάλα ανόδου προς τον δεύτερο (Β) όροφο, χώρο κίνησης ανελκυστήρα, δύο (2) ημιϋπαίθριους χώρους και έναν (1) εξώστη. Ο Δευτέρος (Β) όροφος αποτελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, λουτρό, WC, χώλλ, σκάλα καθόδου προς τον (Α) όροφο, χώρο κίνησης ανελκυστήρα, δύο (2) ημιϋπαίθριους χώρους και έναν (1) εξώστη.Η μεζονέτα αυτήέχει συνολική επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα και 78/100 (104,78). 2) Η με τα στοιχεία Θήτα Σίγμα κεφαλαία αριθμός δύο (ΘΣ2)θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου ορόφου. Αποτελείται από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει επιφάνεια 65,79 τ.μ. Η μεζονέτα έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, στη θέση «Ανω Δάσος» εντός του υπ αριθμόν 441 οικοδομικού τετραγώνου και στη συμβολή των οδών Σικελιανού και Σεφέρη, αριθμός 5.
Οφειλέτης:Νικολαος Δουδούμης
Τιμή πρώτης προσφοράς:1) 264.299,00 ΕΥΡΩ , 2) 45.446,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Ευφροσύνη Γερασίμου Σιμοπούλου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ:Α) Ενα (1) αγροτεμάχιο άρτιο και οικοδομήσιμο στη θέση “ΚΙΜΙΝΙΑ” ή “ΚΥΜΙΝΙΑ” εκτάσεως Μ2 4.600,00. Είναι άρτιο και οικοδομήσιμο . Β) Ενα (1) αγροτεμάχιο όμορο με το προηγούμενο, άρτιο και οικοδομήσιμο, στη θέση “ΚΙΜΙΝΙΑ” ή “ΚΥΜΙΝΙΑ” της κτηματικής περιφερείας του πρώην Δήμου Αυλώνος εκτάσεως Μ2 4.600,00. Είναι άρτιο και οικοδομήσιμο. Τα αγροτεμάχια αποτελούν πλέον ένα (1) ενιαίο άρτιο και οικοδομήσιμο αγροτεμάχιο συνολικής εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών εννέα χιλιάδων εξακοσίων (9.600,00).
Οφειλέτης:ΧΥΤΗΡΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς:1) 106.122,00 ΕΥΡΩ, 2) 106.122,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος: Ευφροσύνη Γερασίμου Σιμοπούλου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ:Ενας (1) αγρός κείμενος στην κτηματική περιοχή του Δ.Δ. Ν. Μεσήμβριας, με αρ. τεμαχίου 2597 Β κατηγορίας, έκτασης τ.μ.4.029,15. βρίσκεται εκτός σχεδίου, εκτός ζώνης,είναι εκτός γενικού πολεδομικού σχεδίου και δεν έχει ενταχθεί στο ν.2308/95 για το εθνικό κτηματολόγιο, απέχει απόσταση μεγαλύτερη των 800 μ. από τη θάλασσα και έχει πρόσωπο σε κοινόχρηστο αγροτεμάχιο.
Οφειλέτης:ΚΑΡΙΠΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 21.350,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ:Ενα (1) διαιρετό τμήμα αγροτεμαχίου εμβαδού 5.000,00 τ.μ. που βρίσκεται στην κτηματική περιοχή του Δήμου Ωραιοκάστρου επί της οδού Λέκκα αρ. 31, είναι τμήμα του υπ αριθμό 1292 κληροτεμαχίου Β ? κατηγορίας. Εντός αγροτεμαχίου έχει ανεγερθεί τμηματικά ένα βιομηχανικό κτίριο που αποτελείται από τρία τμήματα, αναλυτικά: 1) Ημιυπόγειο επιφάνειας 2.100,00 τ.μ., ελεύθερου ύψους 4,80μ., το οποίο περιλαμβάνει χώρους παραγωγής, ένα γραφείο, το χώρο που καταλαμβάνουν οι δύο ανελκυστήρες, δύο κλιμακοστάσια ανόδου προς το ισόγειο, λεβητοστάσιο, χώρους αποδυτηρίων και w.c. προσωπικού, 2) Ισόγειο επιφάνειας 2.100 τ.μ. ελεύθερου ύψους 3,90 μ. το οποίο περιλαμβάνει χώρους παραγωγής, δύο γραφεία, το χώρο που καταλαμβάνουν οι δύο ανελκυστήρες, δύο κλιμακοστάσια σύνδεσης με τα άλλα επίπεδα, χώρους αποδυτηρίων και w.c. προσωπικού, 3) Οροφος επιφάνειας 1.800 τ.μ. ελεύθερου ύψους 3,10 μ. Ο οποίος περιλαμβάνει πέραν των χώρων παραγωγής, δύο γραφεία, το χώρο που καταλαμβάνουν οι δύο ανελκυστήρες, δύο κλιμακοστάσια καθόδου προς το ισόγειο και χώρους αποδυτηρίων και w.c.
Η συνολική κάλυψη του κτηρίου είναι 2.100 τ.μ. Αρχικά κατασκευάστηκε ένα τριώροφο τμήμα διαστάσεων επιφάνειας κάθε ορόφου 1.500,00τ.μ. που αναπτύσσεται σε επίπεδα ημιυπογείου, ισογείου και ορόφου. Αργότερα και σε συνέχεια με το υφιστάμενο κτίριο κατασκευάστηκαν δύο επιπλέον τμήματα κτιρίου, ένα τριών επιπέδων και ένα δύο επιπέδων, επιφάνειας κάλυψης 300 τ.μ. το καθένα. Δηλαδή το πρώτο τμήμα που βρίσκεται σε επαφή με το αρχικό κτίριο αναπτύσσεται όμοια με αυτό και προβλεπόταν να έχει συνολική δόμηση 900 τ.μ., ενώ το δεύτερο που αποτελεί το οπίσθιο τμήμα του κτιρίο υπροβλεπόταν να έχει συνολική δόμηση 600 τ.μ. Η συνολική δόμηση είναι 6.000 τ.μ. (4.500 τ.μ. + 900 τ.μ. + 600 τ.μ.)
Οφειλέτης:UNIQUE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
Τιμή πρώτης προσφοράς:1.200.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΟΥΣΑΛΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ:Ενα (1) διαμέρισμα του τρίτου (Γ) πάνω από το ισόγειο ορόφου με στοιχεία Γάμα κεφαλαίο πέντε (Γ-5) σε πολυκατοικία κείμενη εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου. Βρίσεκται στο υπ’ αριθμόν 589 Ο.Τ.στη θέση “Αχλαδόκαμπος”, μεταξύ Χαλανδρίου και Αμαρουσίου και επί της οδού Ιτέας αρ. 2. Το οικόπεδο στο οποίο είναι κτισμένη η πολυκατοικία, έχει έκταση 950,40τ.μ. Αποτελείται από ένα λίβινγκ ρούμ, κοιτώνα, χωλλ, οφφίς, μαγειρείο και λουτρό και έχει επιφάνεια 60,05 τ.μ.
Οφειλέτης:ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 67.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:ΜΗΝΑΣ ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ, ΤΗΛ. 210 413 4228
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ:Eνα (1) αγρόκτημα εκτάσεως 2.085,25 τ.μ, στη θέση «ΣΟΥΛΑΡΟΥ», τοπικής κοινότητας Αγίου Ιωάννη. Εντός του ακινήτου υπάρχει παλαιά ισόγεια αποθήκη εμβαδού 21,80 τ.μ., διώροφη οικοδομή (μεζονέτα) συνολικού εμβαδού 193,54 τ.μ. και ισόγειο γκαράζ εμβαδού 28,19 τ.μ.
Οφειλέτης:ΜΠΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:430.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Δήμητρα Ανδριανοπούλου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ:Η πλήρης κυριότητα ενός (1) καταστήματος του ισογείου με στοιχεία 1-1. Η οικοδομή είναι ημιτελής, συμβατής κατασκευής και αποτελείται από το ισόγειο όροφο (πλήρως αποπερατωμένο,με εξωτερικά κουφώματα αλουμινίου) και τον πρώτο και δεύτερο όροφο. Είναι κτισμένη σε οικόπεδο εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης Τυρνάβου, εκτάσεως 221 τ.μ. και επί της οδού Πριγκιπίσσης Ειρήνης αρ. 62. Αποτελείται από μία αίθουσα και αποχωρητήριο και έχει καθαρό εμβαδόν 169,07 τ.μ.
Οφειλέτης:Γεώργιος Λέτσιος
Τιμή πρώτης προσφοράς:55.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Δημήτριος Παπαστεργίου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ:Το με στοιχεία Γιώτα ένα-Αλφα ένα (Ι1-Α1) διώροφο διαμέρισμα (μεζονέτα), που ανήκει σε συγκρότημα τριών διώροφων κατοικιών με υπόγειο κτισμένες σε οικόπεδο εκτάσεως εξακοσίων σαράντα έξι (646,00) τετραγωνικών μέτρων. Βρίσκεται στη συνοικία Αγίου Νεκταρίου εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Νέας Ιωνίας Μαγνησίας με πρόσωπο σε χώρο πρασίνου προστασίας και συγκεκριμένα εντός του Ο.Τ. 602, είναι άρτιο και οικοδομήσιμο.Το διαμέρισμα (μεζονέτα), αποτελεί αυτοτελή, ανεξάρτητη,διηρημένη και διακεκριμένη οριζόντια ιδιοκτησία και αποτελείται από ισόγειο και πρώτο όροφο, οι οποίοι περιλαμβάνουν στο ισόγειο: ένα καθιστικό με κουζίνα, χωλ και λουτρό και στον όροφο: τρία υπνοδωμάτια, λουτρό, W.C. και χωλ, με εξώστες προς χώρο πρασίνου και ακάλυπτο χώρο. Οι όροφοι επικοινωνούν με εσωτερική σκάλα. Το παραπάνω διαμέρισμα είναι επιχρισμένο εσωτερικά και εξωτερικά, έχει πλήρη υδραυλική και ηλεκτρική εγκατάσταση και φέρει τ’ ανάλογα για φωτισμό και αερισμό παράθυρα και πόρτες.
Οφειλέτης:1) ΧΑΪΔΩ ΑΠΡΙΛΗ & 2) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:98.100,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Δημήτριος Παπαστεργίου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ: 1) Ενα (1) διαμέρισμα με στοιχεία ΙΣ-1 του ισογείου, το οποίο έχει επιφάνεια μ.τ 29,38 και κατ’ αποκλειστική χρήση: α) η υπό στοιχεία (Ρ-5) ανοικτή θέση στάθμευσης αυτοκινήτου (γκαράζ) του μπροστινού ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου (πρασιά) επιφάνειας μ.τ 10,12 και β)χώρος της αίθουσας του Ε’ ορόφου επιφάνειας μ.τ 45,75. 2) Η θέση στάθμευσης με στοιχεία Ρ-3 του ισογείου, η οποία έχει επιφάνεια μ.τ 34,03, 3) η θέση στάθμευσης με στοιχεία Ρ-9 του ισογείου, η οποία έχει επιφάνεια μ.τ 32,50. Οι ιδιοκτησίες βρίσκονται σε οικόπεδο έκτασης μ.τ. 508,34, στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο της πόλης Αχαρνών Αττικής, επί της γωνίας των εγκεκριμένων δημοτικών οδών Δημητρίου Δέδε, και Σωκράτους, και στο υπ’ αριθμόν διακόσια έξι (206) οικοδομικό τετράγωνο.
Οφειλέτης: ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε
Τιμή πρώτης προσφοράς:1) 26.000,00 ΕΥΡΩ, 2) 21.000,00 ΕΥΡΩ, 3) 20.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Ελένη Επαμεινώνδα Βασιλειάδου, τηλ. 2104524717-740
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:Α)Ενα (1) διαμέρισμα με τον αριθμό 2, αυτοτελές και διηρημένο που βρίσκεται στον Γ όροφο πάνω από τα ισόγεια καταστήματα. Εχει πρόσοψη στην οδό Υμηττού, είναι το δεξί διαμέρισμα όπως βλέπει κανείς την οικοδομή από την οδό Υμηττού και έχει εμβαδόν 43,80τ.μ. Αποτελείται από ένα δωμάτιο, σαλοτραπεζαρία, κουζίνα, λουτροαποχωρητήριο και χωλ και Β) Το κατάστημα με τον αριθμό 1, αυτοτελές και διηρημένο που βρίσκεται στο ισόγειο της κατωτέρω περιγραφόμενης οικοδομής,είναι γωνιαίο και έχει προσόψεις στις οδούς Οστρόβου και Υμηττού. Εχει εμβαδόν 71,30τ.μ. και αποτελείται από ένα ενιαίο χώρο και w.c. Τα ακίνητα βρίσκονται σε πολυώροφη οικοδομή αποτελούμενη από υπόγειο, ισόγεια καταστήματα και τρεις κύριους ορόφους, σε οικόπεδο 177,00 τ.μ. το οποίο βρίσκεται στο Συνοικισμό Αγίου Φανουρίου, στην Κοινότητα 4ου Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης, στη διασταύρωση των οδών Οστρόβου αριθμός 33 και Υμηττού.
Οφειλέτης: ΣΟΦΙΑ ΓΟΥΓΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς:Α) 40.000,00 ΕΥΡΩ, Β) 50.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΟΥΣΑΛΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ: Α) Ενας (1) αγρός σε ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου, έκτασης 7.375,00 μ.τ., που βρίσκεται στο αγρόκτημα Ανω Σχολαρίου της Κοινότητας Τριλόφου με αριθμό τεμαχίου 203, Δ Κατηγορίας. Στο παραπάνω αγροτεμάχιο έχουν αναγερθεί δύο εμπορικές αποθήκες σε επαφή, που αποτελούνται από υπόγειο και ισόγειο. Το κτίριο της μονάδας είναι αναλυτικότερα: ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 1 που περιλαμβάνει κατά στάθμη: Στάθμη υπογείου επιφάνειας 666,00 τ.μ. που περιλαμβάνει αποθηκευτικούς χώρους και κλίμακα ενδοεπικοινωνίας με το ισόγειο. Στάθμη Ισογείου συνολικής επιφάνειας 666,00 τ.μ. που περιλαμβάνει αποθηκευτικούς χώρους και τμήμα που περιλαμβάνει μικρούς αποθηκευτικούς χώρους, δύο WC και την κλίμακα ενδοεπικοινωνίας με το υπόγειο. Συνολική επιφάνεια κυρίων/βοηθητικών χώρων: 666,00 τ.μ. 666,00 τ.μ. έκαστη. Ο περιβάλλων χώρος περιμετρικά του κτιρίου έχει ασφαλτοστρωθεί ώστε να είναι δυνατή η κίνηση των οχημάτων, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες δενδροφύτευσης. Η πρόσβαση στο γήπεδο πραγματοποιείται μέσω συρόμενης θύρας οχημάτων. Η περίφραξη του γηπέδου στην πρόσοψη αποτελείται από τοιχίο. Β) Ενας (1) αγρός κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, έκτασης 6.560,00 μ.τ., που βρίσκεται στην κτηματική περιοχή της Κοινότητας Καρδίας, με αριθμό τεμαχίου 108, τέταρτης (Δ) κατηγορίας. Στο ακίνητο έχει ανεγερθεί μια οικία που αποτελείται από: α) υπόγειο, εμβαδού 93,57 μ.τ. που αποτελείται από τον χώρο του λεβητοστασίου και αποθήκες, β) ισόγειο, εμβαδού 199,97 μ.τ., που αποτελείται από τον χώρο της εισόδου, τραπεζαρία, καθιστικό, κουζίνα, τέσσερα υπνοδωμάτια και
τρία λουτροαποχωρητήρια. Πρόκειται για ισόγεια κατοικία με υπόγειο, η οποία βρίσκεται στο δυτικό τμήμα του γηπέδου της οποίας οι επιμέρους στάθμες είναι: Στάθμη υπογείου: Το συγκεκριμένο επίπεδο αποτελείται από αποθήκες και λεβητοστάσιο. Η επιφάνεια του επιπέδου είναι ίση με 93,57 τ.μ. Στάθμη ισογείου: Το συγκεκριμένο επίπεδο αποτελείται από τέσσερα δωμάτια, καθιστικό, τραπεζαρία, κουζίνα, τρία λουτροαποχωρητήρια και χωλλ. Η επιφάνεια του επιπέδου είναι ίση με 199,97 τ.μ. Ο φέρων οργανισμός του αποτελείται από οπλισμένο σκυρόδεμα, η επικάλυψη του αποτελείται από κεραμοσκεπή και η πλαγιοκάλυψη από οπτοπλινθοδομή. Μέσα στον αγρό υπάρχουν επίσης, μία διώροφη κεραμοσκεπής κατοικία, κτισμένης επιφάνειας 120,00 τ.μ. περίπου, ένα μικρό κτίσμα αποθήκης και ένα μικρό εκκλησάκι. Στον περιβάλλοντα χώρο της κατοικίας έχουν κατασκευαστεί διάδρομοι, ώστε να είναι δυνατή η κίνηση οχημάτων και ατόμων, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες κηποτεχνίας και δενδροφύτευσης. Η πρόσβαση στον αγρό πραγματοποιείται μέσω ανοιγόμενης θύρας.Γ) Ενας (1) αγρός κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, έκτασης 3.153,00 μ.τ. που βρίσκεται στην κτηματική περιοχή της Κοινότητας Ταγαράδων, με αριθμό τεμαχίου 516, Ε Κατηγορίας. Είναι άρτιος και οικοδομήσιμος. Στο ακίνητο έχει χτιστεί οικία η οποία αποτελείται από: α) υπόγειο εμβαδού 100,00μ.τ., το οποίο αποτελείται από τον χώρο με το λεβητοστάσιο και την αποθήκη , β) Ισόγειο εμβαδού 102,00 μ.τ., το οποίο αποτελείται από σαλόνι, καθιστικό, κουζίνα, τραπεζαρία, λουτροαποχωρητήριο και αποθήκη και γ) από έναν όροφο πάνω από το ισόγειο,εμβαδού 97,00 μ.τ., που αποτελείται από τέσσερα (4) δωμάτια και δύο (2) λουτροαποχωρητήρια Οι χώροι αποτελούν ένα ενιαίο διαμέρισμα κατοικία και επικοινωνούν μεταξύ τους με εσωτερική σκάλα (μεζονέτα). Πρόκειται για μία διώροφη κατοικία με υπόγειο και στέγη, η οποία έχει ανεγερθεί στο νότιο τμήμα του γηπέδου, με πρόσοψη στην ανώνυμη αγροτική οδό. Οι επιμέρους στάθμες περιγράφονται αναλυτικά: Στάθμη υπογείου: Το συγκεκριμένο επίπεδο αποτελείται από αποθήκη, λεβητοστάσιο και κλίμακα ανόδου στο ισόγειο και λόγω της έντονης κλίσης του εδάφους καθίσταται ισόγειο στη βόρεια όψη του. Στάθμη ισογείου: Το συγκεκριμένο επίπεδο αποτελείται από σαλόνι, καθιστικό,κουζίνα, τραπεζαρία, λουτροαποχωρητήριο, αποθήκη και κλίμακα ανόδου-καθόδου. Στάθμη ορόφου: Το συγκεκριμένο επίπεδο αποτελείται από τέσσερα δωμάτια, δύο λουτροαποχωρητήρια και κλίμακα καθόδου στο ισόγειο. Η συντήρηση του κρίνεται συνήθης, η επικάλυψη του αποτελείται από κεραμοσκεπή και η πλαγιοκάλυψη από οπτοπλινθοδομή. Στον περιβάλλοντα χώρο της κατοικίας έχουν κατασκευαστεί διάδρομοι, ώστε να είναι δυνατή η κίνηση οχημάτων και ατόμων, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες κηποτεχνίας και δενδροφύτευσης. Η πρόσβαση στο γήπεδο πραγματοποιείται μέσω ανοιγόμενης θύρας.
Οφειλέτης: ΣΑΜΟΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ, ΣΑΜΟΛΑΔΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:Α) 520.000,00 Ευρώ, Β) 250.000,00 Ευρώ και Γ) 260.000,00 Ευρώ.
Συμβολαιογράφος: Δήμητρα Χρουσαλά
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Eνα (1) ισόγειο κατάστημα στην Α1 οικοδομή επί των οδών Υμηττού αριθμός 2, στο συγκρότημα Αλφα (Α). Εχει πρόσοψη στις οδούς Κλεάνθους και Πάρνηθος, εμβαδόν καθαρό 348,50τ.μ.,μικτό 365,10 τ.μ. και πατάρι 170,00 τ.μ. Το κατάστημα βρίσκεται σε κτιριακή μονάδα αποτελούμενη από τέσσερα (4) ανεξάρτητα συγκροτήματα.
Οφειλέτης:1) ΠΑΥΛΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ 2) ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑΔΗΣ 3) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ 4) ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς:470.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΟΥΣΑΛΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ: Ενα (1) κατάστημα του ισογείου ορόφου με αριθμό τέσσερα (4) εμβαδού 90,00 τ.μ. με τον υπόγειο χώρο αποθήκης, εμβαδού 40,00τ.μ., τα οποία επικοινωνούν μεταξύ τους με εσωτερική σκάλα. Το οικόπεδο που είναι κτισμένη η οικοδομή και επί της οποίας βρίσκεται το εν λόγω κατάστημα με υπόγειο, βρίσκεται στην συνοικία «Προφήτη Ηλία», στο Ο.Τ. 136 επί των οδών Προφήτου Ηλία αριθμόν 6, και Παρόδου της οδού Τσούπελη. Το εμβαδόν του οικοπέδου στο οποίο βρίσκεται η οικοδομή είναι 490,00 τ.μ.
Οφειλέτης:ΠΕΛΑΓΙΑ ΧΑΡΩΝΙΤΑΚΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς:200.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Αννα Πέτσκου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ :Ενα (1) κατάστημα του ισογείου ορόφου, το οποίο φέρει αριθμό εσωτερικής αρίθμησης στον όροφο «7» με πρόσοψη στις οδούς Ανδρέου Δημητρίου και Παλαιών Πατρών Γερμανού (γωνιακό). Εχει επιφάνεια 142 τ.μ.
Οφειλέτης:1) Νικόλαος ΑΜΠΕΡΙΑΔΗΣ 2) Παναγιώτης ΑΜΠΕΡΙΑΔΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:85.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Φωτούλα Καναβούρη, τηλ. 2541027744
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ:Ενα (1) οικόπεδο που βρίσκεται στην οδό Αγίας Παρασκευής αριθ. 14 και στο 34 Ο.Τ. της τοπικής κοινότητας Παραλίας, εμβαδού 282 τ.μ. Πρόκειται για ένα οικόπεδο σχήματος παραλληλόγραμμου το οποίο αποτελεί διαιρετό τμήμα του υπ’αριθμ. 56 οικοπέδου συνολικού εμβαδού 998 τμ. Βρίσκεται εντός σχεδίου, είναι άρτιο και οικοδομήσιμο με πρόσωπο επί της οδού Αγίας Παρασκευής. Εντός του οικοπέδου είναι κτισμένη μία διώροφη οικοδομή (ξενοδοχείο Γ τάξεως κλασικού τύπου) συνολικού εμβαδού 336,71 τμ. που αποτελείται από: α) στο ισόγειο από ένα κατάστημα εμβαδού 123 τμ. , β) από το πρώτο όροφο εμβαδού 123 τμ. και γ) από τον δεύτερο όροφο εμβαδού 90,71 τμ. Αναλυτικά: Πρόκειται για ενα τριώροφο ξενοδοχείο, σύμφωνα με το σήμα του Ε.Ο.Τ. πρόκειται για ξενοδοχείο κλασικού τύπου 2 αστέρων με δυνατότητα 15 δωματίων-30 κλινών. Αρχικά στο οικόπεδο έγινε ανέγερση διώροφης οικοδομής έγινε προσθήκη Β’ ορόφου. Το ξενοδοχείο αποτελείται από :1) Ισόγειο συνολικού εμβαδού 123 τ.μ. που αποτελείται από σαλόνι reception, δύο WC, κλιμακοστάσιο ανόδου στον πρώτο (Α) όροφο και τρία δίκλινα δωμάτια με WC, 2) Πρώτο (Α) όροφο, συνολικού εμβαδού 123 τ.μ. που αποτελείται από κλιμακοστάσιο ανόδου στον Β’ όροφο και πέντε δίκλινα δωμάτια με WC, 3)Δεύτερο (Β) όροφο συνολικού εμβαδού 90,71 τ.μ. που αποτελείται (3) τρία δίκλινα δωμάτια με WC και το γραφείο του Διευθυντή. Το ξενοδοχείο βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία, η συντήρηση του κτιρίου είναι καλή και η ποιότητα κατασκευής μέτρια. Εχουν γίνει αυθαίρετες προσθήκες σε όλα τα επίπεδα του ακινήτου. Το ξενοδοχείο φέρει την επωνυμία «APOLLON».
Οφειλέτης:ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΛΑΖΟΓΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:300.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Δημήτριος Κουτσοχήνας
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ: Ενα (1) οικόπεδο, άρτιο και οικοδομήσιμο που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Γαλαξιδίου στη θέση «ΒΡΥΣΣΕΣ» στον Α και Β οικοδομικό τομέα και στο οικοδομικό τετράγωνο 115 το οποίο έχει επιφάνεια 61,42τμ.
Οφειλέτης:ΑΣΗΜΟΥΛΑ ΤΣΕΛΛΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς:29.500,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Δημήτριος Μπελούμπασης, τηλ. 22650-91319,
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ:Ενα (1) ακίνητο που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια της πρώην κοινότητας Καλλιθέας Πεδιάδος Ηρακλείου και εντός της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ) Ηρακλείου, έκτασης μέτρων τετραγωνικών δέκα χιλιάδων εβδομήντα επτά (10.077 τ.μ.). Στο ακίνητο υπάρχουν κτίρια που χρησιμοποιούνται ως εργοστάσιο εμφιαλώσεως οίνων, με δεξαμενές αποθήκευσης οίνων,υπόγεια κλπ. Ειδικότερα: Εχει κατασκευαστεί κτήριο από μπετόν, συνολικού εμβαδού 1.477,50τ.μ. που χρησιμοποιείται ως χώρος παραγωγής-εμφιάλωσης οίνων και ως εκθετήριο. Επίσης έχει κατασκευαστεί κτήριο από μπετόν συνολικού εμβαδού 600 τ.μ., που χρησιμοποιείται ως χώρος αποθήκευσης και κτήριο από μπετόν, συνολικού εμβαδού 863 τ.μ. το οποίο χρησιμοποιείται ως χώρος αποθήκευσης. Εχει κατασκευασθεί μεταλλικό κτήριο συνολικού εμβαδού 849,60 τ.μ., που χρησιμοποιείται ως χώρος γραφείων και μεταλλικό κτήριο συνολικού εμβαδού 2.236 τ.μ. που χρησιμοποιείται ως χώρος αποθήκευσης. Τέλος, υπάρχουν και υπόγειες αποθήκες συνολικού εμβαδού 104 τ.μ. κατασκευασμένες από μπετόν για την παλαίωση του κρασιού.
Οφειλέτης:ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς:2.520.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Δέσποινας Εληώτη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ:Ενα (1) οικόπεδο στη θέση «Κάμπος» της Δημοτικής Κοινότητας Αρχανών της ομώνυμης Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων, το οποίο σχηματίστηκε με τη συνένωση πολλών μικρών τμημάτων οικοπεδαγρών συνολικής έκτασης 67.000,00 τ.μ. ενώ τμήμα του εμβαδού του 4.500,00 τ.μ. απαλλοτριώθηκε κατά την κατασκευή του Περιφερειακού δρόμου των Ανω Αρχανών με αποτέλεσμα να απομείνει εμβαδό οικοπέδου 62.903,00 τ.μ. Το οικόπεδο μαζί με τα υπάρχοντα σήμερα πάσης φύσεως κτίσματα και εγκαταστάσεις του είναι αναλυτικά: Ενα συγκρότημα σταφιδαποθηκών διαστάσεων 82Χ40 κατασκευασμένων από σκελετό μπετόν αρμέ, τοίχοι πλινθόκτιστοι και στέγη σιδηρά (ντέξιον με επικάλυψη από φύλλα αμιαντοτσιμέντου αυλακωτά). Ενα κτίριο συσκευαστηρίου σταφυλιών μετά των βοηθητικών και αποθηκευτικών χώρων διαστάσεων 70Χ46Χ21Χ21Χ16 10Χ70 κατασκευασμένο από μπετόν αρμέ, τοίχους πλινθόκτιστους και στέγη με επικάλυψη από αυλακωτά φύλλα αμιαντοτσιμέντου. Ενα συγκρότημα αυτόματης συσκευασίας σταφυλιών που περιλαμβάνει: – Δύο αλύσεις μετά τεσσάρων μεταφορικών ταινιών συσκευασθέντων σταφυλιών, πέντε μεταφορικών ταινιών σταφυλιών απορρογώσεως κλπ – Μηχανήματα συσκευής κιβωτίων, ήτοι 2 μηχανές συρραφής πάτων πλευτικών, 3 μηχανές συρραφής πλευκτικών και 1 μηχανή συρραφής πάτων. Ενα κτίριο ψυγείου σταφυλιών μετά του μηχανοστασίου διαστάσεων 37Χ18 κατασκευασμένο από σκελετό μπετόν αρμέ με πλάκα επικαλύψεως από μπετόν αρμέ, με τοίχο, δάπεδα και οροφή διαμορφωμένα καταλλήλως για τη διαμόρφωση ψυγείου. Ενα συγκρότημα μηχανισμού παραγωγής ψύχους και μηχανισμού θειώσεως σταφυλιών, δυναμικότητας 2.000 κυβικών μέτρων. Μια γεφυροπλάστιγγα δυναμικότητας 50 τόνων μετά οικισμού ζυγιστηρίου.Το παραπάνω ακίνητο το οποίο είναι περιφραγμένο γύρω-γύρω με σιδερένιους πασσάλους και δικτυωτό σύρμα. Πρόκειται για βιομηχανική μονάδα και πρατήριο υγρών καυσίμων με υπόγειο συνολικής επιφάνειας 9.106,23 τ.μ. (κύριοι χώροι επιφάνειας 9009,30 τ.μ. και βοηθητικοί 96,93 τ.μ.). Πρόκειται για δύο ανεξάρτητα βιομηχανικά κτίρια και πρατήριο υγρών καυσίμων με υπόγεια αποθήκη. Το δεύτερο βιομηχανικό κτίριο επιφάνειας 3.487,12 τ.μ., το οποίο αποτελείται από ελαιουργείο,τυποποιητήριο ελαιολάδου, ελαιοδεξαμενές και σταφιδοαποθήκες. Αρχικά το σύνολο των 3.345,12 τ.μ.είχε χρήση σταφιδαποθήκης, όμως άλλαξε χρήση σε ελαιουργείο, τυποποιητήριο ελαιολάδου και ελαιοδεξαμενές, ενώ έγινε και προσθήκη επιφάνειας 142,00 τ.μ. Η εναπομείνουσα επιφάνεια των σταφιδοαποθηκών είναι 1.680,64 τ.μ. – Το πρατήριο υγρών καυσίμων αποτελείται από ισόγειο κατάστημα επιφάνειας 143,80 τ.μ., ημιυπαίθριο χώρο ισογείου επιφάνειας 20,45 τ.μ. και υπόγειο βοηθητικό χώρο επιφάνειας 96,93 τ.μ.
Οφειλέτης:ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ
Τιμή πρώτης προσφοράς:1.800.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Δέσποινας Εληώτη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

*ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ : Η ψιλή κυριότητα της με αριθμό δύο (2) οριζόντιας ιδιοκτησίας διαμερίσματος του ισογείου πολυκατοικίας στο Δήμο Νέας Σμύρνης επί της οδού Πιττάκη 7 επιφάνειας (95,10 μ.τ.)
Οφειλέτης: ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 51.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Ελένη Βασιλειάδου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ :Η πλήρης κυριότητα ποσοστού 100% μιας οριζόντιας ιδιοκτησίας- διαμέρισμα με τα στοιχεία (Β-1) του δεύτερου (Β) ορόφου επιφάνειας (59,70) τ.μ. στον Δήμο Περιστερίου στη θέση «Αγιος Βασίλειος» στον οικισμό Λεωνίδα Παπασταμάτη και στη διασταύρωση των οδών Βύρωνος 70 και Φιλίππου 4.
Οφειλέτης: ΜΠΟΥΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:100.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Βαρβάρα Σγούρα
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ :1) αγροτεμάχιο στην θέση «Δριστέλλα» του Δ.Δ. Βελεστίνου του Δήμου Ρήγα Φεραίου εκτάσεως 4.270,61 τ.μ. Εντός του αγροτεμαχίου έχουν κατασκευαστεί κτίρια α)ισόγειο κτίσμα που χρησιμοποιείται ως ποιμνιοστάσιο εμβαδού 502,74 τ.μ. β) ισόγειο κτίσμα που χρησιμοποιείται ως αγροτική αποθήκη εμβαδού 597,97 τ.μ. και γ) ισόγειο κτίσμα που χρησιμοποιείται ως αποθήκη εμβαδού 100 τ.μ. Η ποιότητα κατασκευής είναι πολύ κακή .Τμήμα της στέγης του ποιμνιοστασίου έχει καταρρεύσει ενώ υπάρχει εκτεταμένη καθίζηση σε διάφορα σημεία.
2) Τα 1/2 εξ αδιαιρέτου ενός αγροτεμαχίου στην θέση “Σπαιλίκι” της κτηματικής περιφέρειας του Δ.Δ. Βελεστίνου του Δήμου Ρ. Φεραίου εκτάσεως 5.000 τ.μ.
Οφειλέτης: ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΑΛΑΜΩΤΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 126.000,00 7.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Γαρυφαλλιά Σταυρή
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ : Ενα αυτοτελές και διηρημένο διαμέρισμα κατοικία του 3ου ορόφου εμβαδού καθαρού 91,07τ.μ. στη Δ.Ε Κατερίνης του Δήμου Κατερίνης στην πολεοδομική ενότητα «Αναθεώρηση Κέντρου» επί της οδού Ζαλόγγου αριθμός 26
Οφειλέτης: 1)ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2)ΣΑΡΑΙΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:104.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Δημήτριος Κουτσοχήνας
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ :1ο Ακίνητο Επί του δικαιώματος της πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 100% ενός αγροτεμαχίου , άρτιου και οικοδομήσιμου στη θέση «Σταυρός» εκτός ορίων του οικισμού Δρυαλίων της Τ.Κ. Αρεόπολης, της Δ.Ε.Οιτύλου του Δήμου Ανατολικής Μάνης εκτάσεως (10.021,42τ.μ.)
Το αγροτεμάχιο βρίσκεται στην ασφαλτοστρωμένη Επαρχιακή οδό Αρεόπολη-Κότρωνα
2ο Ακίνητο Επί του δικαιώματος της πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 100% ενός αγροτεμαχίου, άρτιου και οικοδομήσιμου με εκατό ελαιόδενδρα καθώς και ένα παλαιό ισόγειο πλακοσκεπές κτίσμα εμβαδού
(20,22τ.μ.) & ενός παλαιού ισογείου κτίσματος με ελενίτ εμβαδού (5,24τ.μ.)στη θέση «Δρυάλια» εκτός ορίων του οικισμού Δρυαλίων της Τ.Κ. Αρεόπολης, της Δ.Ε.ιτύλου, του Δήμου Ανατολικής Μάνης εκτάσεως (7.482,99τ.μ.),
Οφειλέτης:ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΗΣ ΚΑΛΑΠΟΘΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 7.800,00 – 26.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος:Ελένη Τσοντάκη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ :Ενα αγροτεμάχιο με αριθμό 2829 έκτασης 12.506 τ.μ στην θέση «Βουλήκι Παναγία» και στη θέση Ν. Κεραμίδι της Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης, του Δήμου Κατερίνης στη θέση «Βουλίκη» άρτιο και οικοδομήσιμο εντός του οποίου υπάρχει κατασκευασμένη αποθήκη εμβαδού περίπου 25τ.μ.
Οφειλέτης:ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 54.500,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Γεώργιος Τζαμακλής
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ : Α) Μια οριζόντια-διηρημένη ιδιοκτησία-διαμέρισμα με το στοιχείο (Α) το οποίο καταλαμβάνει ολόκληρο τον πρώτο όροφο επιφάνειας (62,94) Β) Μια οριζόντια-διηρημένη ιδιοκτησία-κατάστημα με το στοιχείο (Ι-1) του ισογείου επιφάνειας (30,65) και Γ) Μια οριζόντια-διηρημένη ιδιοκτησία-αποθήκη με το στοιχείο (Υ-1) του υπογείου επιφάνειας (28,71) τ.μ.
Οι ανωτέρω οριζόντιες ιδιοκτησίες βρίσκονται σε οικοδομή στη συμβολή της Οδού Ταξιάρχου Μαρκοπούλου με την Οδό Ξωπατέρα, στο Κέντρο του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Ηρακλείου Κρήτης.
Οφειλέτης:ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 74.000,00 43.000,00 8.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος:Δέσποινα Εληώτη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ :1)ενα (1) οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο εκτάσεως 242,60τ.μ. το οποίο ευρίσκεται εντός του οικισμού Ιάσμου της Π.Ε. Ροδόπης, κι επί της οδού Ιωάννη Καποδίστρια 7.
Επί του οικοπέδου υπάρχει : 1) Μία ισόγεια κεραμοσκεπής κατοικία εμβαδού 120,59τμ και β) Μία ισόγεια κεραμοσκεπής αποθήκη εμβαδού 45,96τμ.
2) To ένα δεύτερο (1/2) εξ αδιαιρέτου ενός (1) αγρού εκτάσεως 12.000τ.μ. ευρισκόμενος στην θέση «Γιακάς» της κτηματικής περιοχής Ιάσμου της Π.Ε. Ροδόπης
3) ενας (1) αγρός εκτάσεως 5.208τ.μ., ευρισκόμενος στην θέση «Γιακάς Τσιφλίκ» της κτηματικής περιοχής Ιάσμου και είναι καλλιεργημένος με Αμπέλι.
(4) ενα (1) αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου εκτάσεως 6.760τ.μ. στο αγρόκτημα Ιάσμου, Γαλήνης, Μωσαϊκού, (έξωθεν οικισμού Ιάσμου)
5) ενα (1) διαμέρισμα με στοιχεία 11-Β-Δ2 στον δεύτερο (Β)όροφο, με αριθμό διαμερίσματος Δ2 επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη 12 εμβαδού καθαρού 79,45τμ
Οφειλέτης:ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς:54.000,00 7.500,00 8.000,00 10.000,00 55.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος: Κλεοπάτρα Στογιαννίδου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ :Οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο μέσα στο οποίο υπάρχει ισόγεια οικοδομή στην θέση ΛΙΜΝΙ-ΛΙΝΙΑ της τοπικής κοινότητας Χλομού δημοτικής ενότητας Μελιτειέων Δήμου Κέρκυρας.
Οφειλέτης:ΑΥΓΟΥΣΤΗ ΣΟΦΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 200.145,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Δήμητρα Ανδριανοπούλου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ : Το με αριθμό (398) αγροτεμάχιο εμβαδού (4.750,00 τ.μ.) στη θέση «Κάτω Λοζίτσι» του αγροκτήματος της Κοινότητας Τριποτάμου, της Δημοτικής Ενότητας Βέροιας του Δήμου Βέροιας.
Εντός του αγροτεμαχίου υπάρχει διώροφο επαγγελματικό κτίριο κατάστημα – Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης το οποίο ειδικότερα αποτελείται από: στάθμη ισογείου ορόφου ως επαγγελματικός χώρος συνολικού εμβαδού 359,69τ.μ. περίπου και στάθμη πρώτου ορόφου ως χώρος κατοικίας εμβαδού 177,42τ.μ. και με ανοικτούς χώρους υπόστεγων συνολικού εμβαδού 128,79τ.μ. περίπου. Επίσης έχουν κατασκευαστεί στο αγροτεμάχιο, ένα ισόγειο υπόστεγο, σε συνέχεια του διώροφου κτιρίου, κεραμοσκεπές, βοηθητικής χρήσης εμβαδού 40,00 τ.μ. περίπου και πρόχειρες κατασκευές λαμαρινοσκεπείς συνολικού εμβαδού 50,00 τ.μ. περίπου.
Οφειλέτης:ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:190.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Αννα Πέτσκου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ :Ενα οικόπεδο με οικοδομή ισόγεια οικία επιφάνειας(65,89) τ.μ. εντός των ορίων του οικισμού Λουκισίων της Κοινότητας Λουκισίων και στη θέση«Κοκκινόχωμα»
Οφειλέτης:ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΕΡΑΜΙΔΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 65.000,00 Ευρώ
Συμβολαιογράφος: Νικόλαοσ Κων. Τσάλας
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΥΛΩΝΟΣ : Επί ενός οικοπέδου στη θέση «Βρύση» μέσα στα όρια του οικισμού ΑΥΛΩΝΑΡΙ Ευβοίας του Δήμου Αυλώνος εκτάσεως (2.926,00) τ.μ.
Οφειλέτης:ΙΑΚΩΒΟΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 85.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Ευαγγελία Αναστασία Μανή
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ : Η Πλήρης κυριότητα διαμερίσματος στην πόλη της Φλώρινας του Δήμου Φλώρινας στον Γ’ όροφο επί της οδού Γιαννοπούλου 10 καθαρού εμβαδού 99,20 τ.μ.
Οφειλέτης:1) ΛΑΟΥΤΑΡΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ 2) ΠΕΤΡΟΣ ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 52.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Βερόνικα Π. Κατσάκη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

*ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ :1) το υπό στοιχεία Κ-3 κατάστημα ισογείου επί της γωνίας των οδών Τριών Ιεραρχών 77 και Μελιταίων 13-15 επιφάνειας 22,75 τ.μ. στα Πετράλωνα και 2) το υπό στοιχεία Κ-4 κατάστημα ισογείου επί της οδούΤριών Ιεραρχών επιφάνειας 24,10 τ.μ.
Οφειλέτης: ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 30.000,00-30.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος: . Θηρεσία Δάλλα – Πολυζώη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ: Ενα αυτοτελές, διηρημένο και ανεξάρτητο διαμέρισμα του 4ου ορόφου με αριθμό εσωτερικής αρίθμησης Δ2 εμβαδού 89,46τ.μ..Β) Το υπ΄ αριθμ. Δ1 αυτοτελές, διηρημένο και ανεξάρτητο διαμέρισμα του 1ου ορόφου εμβαδού 52,27τ.μ.
Οι ανωτέρω ιδιοκτησίες βρίσκονται σε οικοδομή στο εγκεκριμένο σχέδιο της πόλης του Δήμου Κιλκίς επί της οδού Ρήγα Φεραίου 10.
Οφειλέτης: ΕΡΙΓΕΤΗ ΠΑΝΙΔΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς:68.000,00 26.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος:Θεμιστοκλής Μανασής
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ : ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΜΕΖΟΝΕΤΑ σε συγκρότημα κατοικιών ανήκουσα σε αυτήν αποκλειστική χρήση τμημάτων του ακάλυπτου χώρου οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου στη Δημοτική Ενότητα Δροσιάς, του Δήμου Διονύσου επί της οδού Χλωρίδων 16).
Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΝΑ (1) καταλαμβάνει τμήμα του ισογείου και τμήμα του πρώτου (Α) ορόφου που επικοινωνούν μεταξύ τους με εσωτερική σκάλα, έχει συνολική επιφάνεια (186,06) τ.μ.
Οφειλέτης: 1) ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ και 2) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 167.500,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ : Οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο εκτάσεως 619,27 τ.μ. μέσα στο οποίο υπάρχει τετραώροφη οικοδομή εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του συνοικισμού Πανιώνιας Γλυφάδας του Δήμου Γλυφάδα επί της οδού Λόντου 14.
Οφειλέτης: «LOGIK LTD»
Τιμή πρώτης προσφοράς:1.300.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ : Η Πλήρης Κυριότητα διαμερίσματος του πέμπτου ορόφου σε οικοδομή στο Δήμο Θεσσαλονίκης και στην οδό Γρηγορίου Ξενοπούλου 4 επιφάνειας 98,00 τ.μ. στη συνοικία Αναλήψεως .
Οφειλέτης:1)ΠΙΤΣΙΟΡΛΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 2)ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:110.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Νικόλαος Νικολάκης
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ : Η υπό στοιχείο 3ε1 διώροφη κατοικία (μεζονέτα) που αποτελείται από υπόγειο ενιαίο χώρο εμβαδού 25,650 τ.μ., ισόγειο όροφο εμβαδού 18,889 τ.μ. και πρώτο όροφο εμβαδού 18,889 τ.μ. οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους με εσωτερική σκάλα και αποκλειστική χρήση τμήματος του οικοπέδου εμβαδού 25,650 τ.μ. στον παλαιό (παραδοσιακό) οικισμό Αγίου Αθανασίου.
Οφειλέτης:ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΣΤΟΙΤΣΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 62.527,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Ελένη Σιπάκη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ : Διαμέρισμα του 4ου ορόφου οικοδομής εμβαδού 70,00 και υπόγεια αποθήκη με την ένδειξη Α9 εμβαδού 7,55 τ.μ. Οι ανωτέρω ιδιοκτησίες βρίσκονται σε οικοδομή στην πόλη της Εδεσσας επί των οδών Πελοποννήσου και Τσιμισκή.
Οφειλέτης:ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 95.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Ελένη Σιπάκη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ : Ενα οικόπεδο επί της οδού Θεοφάνους εμβαδού 570,18 τ.μ στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης.
Οφειλέτης:ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς:140.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Δέσποινα Εληώτη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ :1. Η πλήρης κυριότητα, νομή και κατοχή οικοπέδου ολικής έκτασης 528,40 τ.μ. στο χωριό Ξηρολείβαδο του Δήμου Βέροιας . Στο οικόπεδο έχει ανεγερθεί διώροφη οικοδομή συνολικού εμβαδού 180,00τ.μ. η οποία αποτελείται από ισόγειο-κατοικία και υπόγεια αποθήκη.
Οφειλέτης:ΤΣΙΑΚΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:69.000,00 3.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Αννα Πέτσκου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ : Επί του δικαιώματος της πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 100% μιας αυτοτελούς και ανεξάρτητης οριζόντιας ιδιοκτησίας διαμερίσματος του πρώτου (Α) ορόφου που καταλαμβάνει ολόκληρο τον όροφο συνολικού εμβαδού 104,28 τ.μ. επί οικοδομής στο Δήμο Αιγάλεω στη θέση«ΜΠΙΣΤΑΡΔΟ ή ΛΙΟΥΜΗ» και επί των οδών Μητροπολίτου Ηλείας Αντωνίου 31 και Αλκιβιάδου 1.
Οφειλέτης:ΜΑΡΙΑ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς:110.015,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ– ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΝΙΚ. ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ: 1) Το υπ΄ αριθμόν 2 αγροτεμάχιο στην θέση ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΕΥΡΟΣ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ και κατά τον τίτλο κτήσεως ΒΑΘΙΑ ΛΑΓΚΑΔΑ ή ΚΑΚΟΠΑΤΙ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δήμου Μυκόνου άρτιο και οικοδομήσιμο εκτάσεως4.030 τ.μ. .
2) Το υπ΄ αριθμόν 3 αγροτεμάχιο στην θέση ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΕΥΡΟΣ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ και κατά τον τίτλο κτήσεως ΒΑΘΙΑ ΛΑΓΚΑΔΑ ή ΚΑΚΟΠΑΤΙ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δήμου Μυκόνου, άρτιο και οικοδομήσιμο
εκτάσεως4.025 τ.μ.
3) Το υπ΄ αριθμόν 5 αγροτεμάχιο στην θέση ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΕΥΡΟΣ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ και κατά τον τίτλο κτήσεως ΒΑΘΙΑ ΛΑΓΚΑΔΑ ή ΚΑΚΟΠΑΤΙ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δήμου Μυκόνου, άρτιο και οικοδομήσιμο εκτάσεως 4.035 .
4) Το υπ΄ αριθμόν 27 αγροτεμάχιο στην θέση ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΕΥΡΟΣ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ και κατά τον τίτλο κτήσεως ΒΑΘΙΑ ΛΑΓΚΑΔΑ ή ΚΑΚΟΠΑΤΙ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δήμου Μυκόνου, άρτιο και οικοδομήσιμο εκτάσεως 4.025 .
Οφειλέτης:ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 13.300,00 12.600,00 13.300,00 13.300,00 Ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος: Γεωργία Πελέκα
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ :Επί του δικαιώματος της πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 100% αυτοτελούς ανεξάρτητης οριζόντιας ιδιοκτησίας διαμερίσματος του πρώτου (Α) ορόφου επιφάνειας 84,44 τ.μ. σε πολυκατοικία στο Δήμο Αθηναίων στον Βοτανικό πίσω από τον Βοτανικό Κήπο και επί της οδού Αμφιπόλεως 43.
Οφειλέτης:ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΛΥΡΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 84.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Βαρβάρα Σγούρα
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ : Επί του δικαιώματος της πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 100% ενός οικοπέδου εκτάσεως 116,50τμ άρτιου και οικοδομήσιμου μέσα στο οποίο υπάρχει ισόγεια παλαιά πέτρινη οικία επιφάνειας 86,21τμ στον Δήμο Πάτμου εντός σχεδίου του οικισμού στη συνοικία ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ.
Οφειλέτης:ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΟΥΛΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 250.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δ. ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ : Το 100% της πλήρους κυριότητας μίας αυτοτελούς οριζόντιας ιδιοκτησίας- διαμερίσματος του ισογείου επιφάνειας 115,36 τ.μ. εντόςτου εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης της Καλαμάτας, του Δήμου Καλαμάτας, στον προσφυγικό οικισμό Αγίου Ιωάννου, επί της δημοτικής οδού Σουλίου 94.
Οφειλέτης: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 65.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Ολυμπία Μητσέα
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ : Η πλήρης κυριότητα του με στοιχεία Γάμα ένα (Γ-1) διαμερίσματος του τρίτου (Γ) ορόφου επιφάνειας 117,50 τ.μ πολυκατοικίας στη διασταύρωση των οδών Ελ. Βενιζέλου Ιωλκού 47 και Κωνσταντά στον Δήμο Βόλου.
Οφειλέτης: Πηνελόπη Οικονομίδου
Τιμή πρώτης προσφοράς: 72.850,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Γαρυφαλλιά Σταυρή
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

*ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ :Α) Η πλήρης κυριότητα σε ποσοστό 100 % μίας οριζόντιας ιδιοκτησίας χώρος στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου της οικοδομής με στοιχεία (Υ-3) εμβαδού 14,00 τ.μ. Β) Η πλήρης κυριότητα σε ποσοστό 100 % μίας οριζόντιας ιδιοκτησίας διαμέρισμα με στοιχεία (Α-3) του πρώτου ορόφου επιφάνειας 80,00 τ.μ. Οι ανωτέρω οριζόντιες ιδιοκτησίες βρίσκονται σε διώροφη οικοδομή στη συνοικία «ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΚΑ» στη θέση «ΠΟΥΡΙ» και επί της δημοτικής οδού Μασσαλίας 7.
Οφειλέτης: ΑΝΝΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 5.000,00-70.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΤΣΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ : Επί της ψιλής κυριότητας σε ποσοστό 100% ενός οικοπέδου εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Νάουσας, Δήμου Νάουσας στην στενή Β’ πάροδο της οδού Κατσουλάκη 11 εκτάσεως 96,05τ.μ. επί του οποίου έχει ανεγερθεί τριώροφη οικοδομή η οποία περιλαμβάνει Στάθμη Ισογείου: εμβαδού 52,94τ.μ.Στάθμη 1ου & 2ου ορόφου: εμβαδού 67,76τ.μ ο καθένας
Οφειλέτης: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΙΟΣΕΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:81.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Αννα Ανδρεάδου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ: Η υπ΄ αριθ. 3 ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία (οροφοδιαμέρισμα -κατοικία) του A ορόφου εμβαδού 138 τ.μ.επιφάνειας 188,11 τμ.. στην περιφέρεια του Δημοτικού Διαμερίσματος Μάννατου Δήμου Σύρου Ερμούπολης στη θέση «Αζόλιμνος»
Οφειλέτης:ΟΝΑΣΟΓΛΟΥ ΕΛΕΟΝΟΡΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς:180.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Γεωργία Πελέκα
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ :Επί του δικαιώματος της πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 100% των υπ΄ αρ. 127 και 128 αγροτεμαχίων τα οποία είναι συνεχόμενα και αποτελούν ενιαίο αγροτεμάχιο συνολικής επιφάνειας 453,00τμ στη Δημοτική Ενότητα Γλυκών Νερών, του Δήμου Παιανίας στη θέση «ΚΑΝΤΖΑ» ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ και συγκεκριμένα επί της οδού Γ ? Πάροδος Λεονταρίου.
Επί του αγροτεμαχίου έχουν κατασκευαστεί δύο ισόγεια κτίσματα τα οποία έχουν επικάλυψη από κεραμοσκεπή. Το ισόγειο κτίσμα στο βόρειο τμήμα έχει επιφάνεια περίπου 145,00τμ Το ισόγειο κτίσμα στο νοτιοδυτικό τμήμα έχει επιφάνεια περίπου 110,00τμ
Οφειλέτης: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΕΛΙΣΣΑΡΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς:100.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Γεωργία Σεφεριάδη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ: Το υπό στοιχεία (Α-2) διαμέρισμα του πρώτου (Α) ορόφου πολυκατοικίας στη θέση «Παγκράτι» στον συνοικισμό Νέας Ελβετίας, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου Βύρωνα επί της οδού Κρήνης 12 επιφάνειας (49,20 τ.μ.)
Οφειλέτης:ΜΑΡΙΑ ΦΩΚΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς:53.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Δέσποινα Σακκά
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ : Επί του δικαιώματος της πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 100% μιας αυτοτελούς οριζόντιας ιδιοκτησίας -διαμερίσματος με στοιχεία (Β-2) του δευτέρου (Β) ορόφου επιφάνειας 51,00τμ στο Δήμο Αθηναίων στη θέση «ΚΥΨΕΛΗ» επί της οδού Φαιδριάδων 42-44.
Οφειλέτης:ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΠΟΜΠΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 46.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΕΦΕΡΙΑΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ: Το υπό στοιχεία (Ι-1) διαμέρισμα του ισογείου επιφάνειας 74,60τμ διώροφης οικοδομής στη Δημοτική Ενότητα Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης στη θέση «ΓΑΡΓΗΤΟΣ ΙΙ» και επί της οδού Δαιδάλου 15.
Οφειλέτης:1. ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΣΙΝΙΚΑ 2. ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΚΑΤΣΙΝΙΚΑ 3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΤΣΙΝΙΚΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς:125.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΕΦΕΡΙΑΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ : Επί του δικαιώματος της πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 100% ενός αγροτεμαχίου εκτάσεως 2.048 τ.μ. εντός του οποίου υπάρχει ισόγειο κατάστημα ψησταριά αναψυκτήριο επιφάνειας 72 τ.μ. στη θέση «Παλιόρογγο» της Τοπικής Κοινότητας Λαμπιρίου Δημοτικής Ενότητας Παραβόλας του Δήμου Αγρινίου.
Οφειλέτης:ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:28.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Στάμω Τσιλιμιδού
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ :Τό 1/2 εξ αδιαιρέτου οριζόντιας ιδιοκτησίας με στοιχεία Δ2 διαμέρισμα του τρίτου (3ου) ορόφου επιφάνειας 106,475 τ.μ. επί οικοδομής στην Ξάνθη στη συμβολή των οδών Α. Θράκης 59 και Σάρδεων 2) η ψιλή κυριότητα σε ποσοστό ½ εξ΄ αδιαιρέτου ενός καταστήματος ισογείου στην οδό 28ηςΟκτωβρίου επιφάνειας 52,15 τ.μ. 3) η ψιλή κυριότητα σε ποσοστό 1/2 εξ΄ αδιαιρέτου μιας αποθήκης υπογείου επιφάνειας 98,34 τ.μ.
Οφειλέτης:ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς:45.000,00 8.840,00 2.380,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος:Φωτούλα Καναβούρη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ : Επί του δικαιώματος της πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 100% ενός οικοπέδου εκτάσεως (215τ.μ.) εντός σχεδίου οικισμού της Τοπικής Κοινότητας Καλυβίων της Δημοτικής Ενότητας Αγρινίου του Δήμου Αγρινίου.
Εντός του οικοπέδου υπάρχει ισόγειος οικοδομή επιφάνειας 146τ.μ.
Οφειλέτης:Τάγκαλος Ψιλογιαννόπουλος Γρηγόριος
Τιμή πρώτης προσφοράς:40.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Στάμω Τσιλιμιδού
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ :To 100% της πλήρους κυριότητας οικοπέδου επιφάνειας 1032,00 τ.μ. στην κτηματική περιφέρεια του χωριού Βαφές, της δημοτικής ενότητας Κρυονερίδας, του Δήμου Αποκορώνου στην θέση «Γράμπελες» μέσα στο οποίο υπάρχει μια ισόγειος οικία επιφάνειας 112,00 τ.μ. και μία αποθήκη επιφάνειας 36,00 τ.μ.
Οφειλέτης:ΚΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 210.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΖΟΥΜΠΑΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ:Το 100% της πλήρους κυριότητας επί ενός οικοπέδου εντός του εγκεκριμένου Πολεοδομικού σχεδίου του Δήμου Χανίων, εντός του οικισμού «ΣΟΔΥ ΚΟΥΜΠΕΛΗΣ» και ειδικότερα το υπ΄αριθμό Τρία (3) οικόπεδο του υπό στοιχεία Μι (Μ) οικοδομικού τετραγώνου (Μ-3) εκτάσεως 443,10 τ.μ.
Οφειλέτης:1) ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΛΙΑΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 2) ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 98.811,30 ευρώ
Συμβολαιογράφος:ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΖΟΥΜΠΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ :Α) Ενα αγροτικό ακίνητο εκτάσεως 900 τμ στην κτηματική περιφέρεια της τοπικής κοινότητας Μητρόπολης, δημοτικής ενότητας Γόρτυνας, του Δήμου Γόρτυνας στη θέση «ΜΑΓΚΟΥΦΙΚΟ»
Β): Ενα αγροτικό ακίνητο εκτάσεως 3.100 τμ στην κτηματική περιφέρεια της τοπικής κοινότητας Μητρόπολης, δημοτικής ενότητας Γόρτυνας του Δήμου Γόρτυνας στη θέση «ΞΕΡΟΚΑΜΠΟΣ»
Οφειλέτης:ΞΑΓΟΡΑΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 2.850,00 8.300,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος: Εληώτη Δέσποινα
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ : 1) Το με στοιχεία (Α-2) Διαμέρισμα του πρώτου ορόφου επιφάνειας (76,26τ.μ.)
2) Το υπό στοιχεία (Β-1) Διαμέρισμα το οποίο είναι ημιτελές στο στάδιο των κτισμάτων επιφάνειας (83,03τ.μ.)
Οι παραπάνω οριζόντιες ιδιοκτησίες βρίσκονται σε οικοδομή επί της οδού Ηπείρου 3Α στη πόλη της Καλαμπάκας του Δήμου Μετεώρων.
Οφειλέτης: ΔΡΟΜΑΚΑ ΣΩΤΗΡΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 37.000,00 56.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος:Παναγιώτα Κοντολάτη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

*ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ : Ενα οικόπεδο έκτασης 459,80τ.μ. στην οδό 28ης Οκτωβρίου 6, στον συνοικισμό Νέας Αμισού του Δήμου Δράμας. Στο οικόπεδο είναι κτισμένη ισόγεια μονοκατοικία αποτελούμενη από Α)ισόγειο όροφο εμβαδού 119,20τ.μ. Β) Υπόγειο εμβαδού 119,20τ.μ. .Στον περιβάλλοντα χώρο υπάρχει κτισμένη ισόγεια αποθήκη με κεραμοσκεπή εμβαδού περίπου 28τ.μ.
Οφειλέτης:ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΣΑΑΚ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 104.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Ελένη Κοταρίδου Αναστασιάδου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ :Το 100% της πλήρους κυριότητας ενός οικοπέδου επιφάνειας (151,52τ.μ.), μέσα στο οποίο υπάρχει διώροφη οικία συνολικής επιφάνειας (146,62τ.μ.). Το οικόπεδο αυτό βρίσκεται εντός σχεδίου πόλεως, είναι άρτιο και οικοδομήσιμο και βρίσκεται στα περιμετρικά όρια της Τοπικής κοινότητας Μελιγαλά της Δημοτικής Ενότητας Μελιγαλά του Δήμου Οιχαλίας, στην οδό Μπούρα 10.
Η οικοδομή αποτελείται από ισόγειο όροφο επιφάνειας(73,31τ.μ.) και πρώτο όροφο επιφάνειας (73,31τ.μ.)
Οφειλέτης:ΜΠΡΑΒΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:96.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Αθανάσιος Καρκατζούλης
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ :Επί του δικαιώματος της πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 100% ενός οικοπέδου (που περιέχει μερικές ελιές) εκτάσεως 285,86τμ μέσα στο οποίο υπάρχει διώροφη οικοδομή με υπόγειο στην Τοπική Κοινότητα Πλάτσης, της Δημοτικής Ενότητας Λεύκτρου, του Δήμου Δυτικής Μάνης στη θέση«ΝΗΣΙΑ» 800 μέτρα από το κέντρο του στάσιμου οικισμού ΚΟΤΡΩΝΙΟΥ.
Η μονοκατοικία έχει συνολική επιφάνεια 171,44τμ και αποτελείται από: α. Υπόγειο με χρήση κατοικίας, επιφάνειας 64,80τμ, β. Ισόγειο μικτής επιφανείας 57,60τμ και γ. Α ? όροφο μικτής επιφάνειας 49,04τμ
Οφειλέτης:ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΡΡΕΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:223.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Αθανάσιος Καρκατζούλης
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ :Επί του δικαιώματος της πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 100% ενός οικοπέδου εκτάσεως650,00τμ άρτιου και οικοδομήσιμου στην Τοπική Κοινότητα Ανθειας, της Δημοτικής Ενότητας Θουρίας, του Δήμου Καλαμάτας,
Οφειλέτης:ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς:18.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Αθανάσιος Καρκατζούλης
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ: Μία αυτοτελή διαιρεμένη και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία με στοιχεία ΒΗΤΑ ΕΝΑ (Β-1) του Β ? ορόφου τριώροφης οικοδομής στο εγκεκριμένο σχέδιο της πόλης του Βόλου στη συνοικία Νέας Δημητριάδας επί της οδού Κρόνου 21β επιφάνειας 112,00 τ.μ.
Οφειλέτης:ΑΚΡΙΒΟΣ Χαρ -ΤΣΑΒΑΛΟΥ Χρ
Τιμή πρώτης προσφοράς:74.940,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Ειρήνη Νικολάου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ:Ενα οικόπεδο στην κτηματική περιφέρεια του οικισμού Καλοχωραφίτη του Δημοτικού Διαμερίσματος Μαγαρικαρίου του Δήμου Φαιστού Ηρακλείου-Κρήτης εκτάσεως 302,272τμ
Οφειλέτης:ΣΕΡΕΤΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ & ΣΕΡΕΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 79.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Νεκτάριος Ζουμπάς
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ: Επί του δικαιώματος της πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 100% ενός οικοπέδου εκτάσεως666,40 τ.μ. άρτιου και οικοδομήσιμου στην Τοπική Κοινότητα Μελιγαλά, της Δημοτικής Ενότητας Μελιγαλά, του Δήμου Οιχαλίας στην θέση Κάτω Ρούγα. Εντός του οικοπέδου έχει ανεγερθεί διώροφη οικοδομή (μεζονέτα) αποτελούμενη από: α) υπόγειο επιφάνειας 58,62 τμ. με χρήση οικιακής αποθήκης, β)ισόγειο επιφάνειας 58,62 τμ. και εσωτερική κλίμακα για τον Α όροφο και γ) ημιτελή Α ?όροφο επιφάνειας 58,62 τμ.
Οφειλέτης:SHEMUNI (ΣΕΜΟΥΝΙ) MIHAL (ΜΙΧΑΛ)
Τιμή πρώτης προσφοράς:106.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Αθανάσιος Καρκατζούλης
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ: Το 1/2 εξ αδιαιρέτου οικοπέδου εκτάσεως (506,03) τ.μ. στην ειδική θέση «ΚΟΥΛΟΥΡΙ» του οικισμού Κατούνας Λευκάδας, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Κατούνας του Δήμου Λευκάδας.
Εντός του οικοπέδου υπάρχει διώροφη οικοδομή συνολικού εμβαδού 267,73 τ.μ. Μ2 και η οποία αποτελείται, λόγω ελαφρώς επικλινούς εδάφους, από υπόγειο-ισόγειο όροφο εμβαδού 147,93 τ.μ. και πρώτο – ισόγειο όροφο εμβαδού 119,80 τ.μ.
Οφειλέτης:ΛΑΓΩΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:120.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Ειρήνη Ανθη Λάζαρη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ:Ενα αγροτεμάχιο εκτάσεως (1.900,40τ.μ.) στη θέση «Καραβόπορος» της κτηματικής περιφέρειας Πυργετού Τρικάλων επί της Εθνικής Οδού Τρικάλων Πύλης. Διαθέτει περιμετρική περίφραξη από συρματόπλεγμα με ενδιάμεσα μεταλλικά στηρίγματα. Εντός του αγροτεμαχίου υπάρχουν τέσσερα κοντέινερ, είναι επικαλυμμένα από λαμαρίνα στηριζόμενη σε μεταλλικό σκελετό,
Οφειλέτης:ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΤΣΑΡΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς:10.200,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Αικατερίνη Ν. Μπαλού
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ:Ενα ενιαίο οικόπεδο το οποίο προήλθε από την συνένωση δύο (2)όμορων οικοπέδων στον Αγιο Βασίλειο Πατρών στη θέση «ΠΑΛΗΟΛΑΚΑ» της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Βασιλείου της Δημοτικής Ενότητας Ρίου του Δήμου Πατρέων συνολικής επιφάνειας 1.264,60 τ.μ. επί του οποίου έχει ανεγερθεί οικοδομή αποτελούμενη από ισόγειο και ανώγειο. Επίπεδο ημιυπόγειου επιφάνειας 64,80 τ.μ Επίπεδο ισογείου επιφάνειας 112,61 τ.μ. Επίπεδο ημιωρόφου επιφάνειας 75,96 τ.μ.
Οφειλέτης:1) Γεώργιος ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ και 2) Μαρία συζ. Γεωργίου ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς:552.500,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Αθηνά Ραβαζούλα
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΡΑΧΩΒΑΣ: Επί ενός διαμερίσματος με στοιχεία Π-2 στη συνοικία «ΜΠΑΜΠΑΣΟΥΚΑ» εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου Αράχωβας επί ανωνύμων δημοτικών οδών επιφάνειας (49,00) τ.μ.
Οφειλέτης:ΕΙΡΗΝΗ ΣΥΖ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΡΑΓΟΥΝΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 61.250,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Μαρία Ταμβάκη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ: Επί μιας αυτοτελούς, διακεκριμένης και διηρημένης ιδιοκτησίας εντός των ορίων του Εγκεκριμένου Πολεοδομικού της σχεδίου, στην συνοικία Μπόλαρη και επί της συμβολής των οδών Καποδιστρίου 68Α και Ιδομενέως 8 επιφάνειας 277,18 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσιμο μέσα στο οποίο υπάρχει διώροφη μονοκατοικία με συνολική επιφάνεια 160,67 τ.μ.
Οφειλέτης:ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΛΙΒΡΕΤΑΚΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς:164.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΖΟΥΜΠΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ : Επί του δικαιώματος της πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 100% μίας αυτοτελούς, ανεξάρτητης και οριζόντιας ιδιοκτησίας καταστήματος με στοιχεία ΙΣΟΓΕΙΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 2 του ισογείου επιφάνειας 35,65 τ.μ. οικοδομής η οποία αποτελείται από ισόγειο, Α ? όροφο, Β ? όροφο και δώμα επί οικοπέδου εκτάσεως 111,32 τ.μ. στην Δημοτική Ενότητα Πύργου, του Δήμου Πύργου στην οδό ΣΠΚ 1.
Οφειλέτης:ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 24.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

*ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ: Ενα (1) οικόπεδο εμβαδού 1.048,46 τ.μ. με αριθμό οικοπέδου 144, στο 26ο Οικοδομικό Τετράγωνο. Εντός του οικοπέδου είναι κτισμένη μια (1) μεζονέτα, σε συγκρότημα 7 διώροφων μονοκατοικιών με υπόγεια, περίφραξη και βόθρους. Η πλήρης κυριότητα από την Κατοικία-Μεζονέτα με στοιχείο 4, η οποία είναι η τέταρτη όπως βλέπουμε το συγκρότημα από την οδό Ανατολικής Θράκης, συνολικού εμβαδού 160,45 τ.μ. Αποτελείται από: α) Υπόγειο όροφο ο οποίος περιλαμβάνει i) ένα βοηθητικό χώρο εμβαδού 52,17 τ.μ. αποτελούμενο από μία ενιαία αίθουσα και WC και την κλίμακα ανόδου προς το ισόγειο της κατοικίας. Ο εν λόγω χώρος έχει διαμορφωθεί σε χώρο κύριας χρήσης κατοικίας και ii) μία θέση στάθμευσης με χαρακτηριστικό αριθμό 4 εμβαδού 14,57 τ.μ., β) Ισόγειο (ανώγειο), όροφο εμβαδού 54,46 τ.μ., περιλαμβάνει σαλοτραπεζαρία, κουζίνα και WC και την κλίμακα ανόδου προς τον πρώτο όροφο και καθόδου προς τον υπόγειο χώρο της κατοικίας, γ) Πρώτος όροφο εμβαδού 39,25 τ.μ. ο οποίος περιλαμβάνει δύο υπνοδωμάτια, λουτρό και την κλίμακα καθόδου προς το ισόγειο της κατοικίας.
Οφειλέτης:ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Ή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:112.700,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Νικόλαος Νικολάκης
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ: Ενα (1) οικόπεδο εμβαδού διακοσίων τετραγωνικών μέτρων και σαράντα εκατοστών (200,40), στη θέση «Μαλούκα» ή «Κυπαρίσσι», εντός της κωμοπόλεως Βελεστίνου.
Οφειλέτης:ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς:16.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Γαρυφαλλιά Σπ. Σταυρή
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

*ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ: Ενα (1) διαμέρισμα με στοιχεία Αδ-5 του τετάρτου (Δ) ορόφου. Αποτελείται από καθιστικό, 3 υπνοδωμάτια, κουζίνα, λουτρό και αποθήκη και έχει επιφάνεια 97,10 τ.μ. Η ιδιοκτησία βρίσκεται στο υπ’ αρ. 14 οικοδομικό τετράγωνο, στη θέση «ΤΟΠ-ΑΛΤΙ», στην ειδική τοπωνυμία ΜΕΤΟΧΙ-ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΔΕΝΑΣ και επί των οδών Καποδιστρίου, Κολοκοτρώνη (οι οποίοι οδοί είναι μεταξύ τους παράλληλοι), Κωνσταντινουπόλεως και ανωνύμου πρώην δημοτικής οδού. Το οικόπεδο είναι έκτασης 4.752 τ.μ.
Οφειλέτης:ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΑΓΑΚΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς:127.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Ζουμπάς Νεκτάριος
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ: Ενα (1) διαμέρισμα με στοιχεία ΒΔ-2 του δευτέρου επάνω από το ισόγειο ορόφου. Αποτελείται από 3 κύρια δωμάτια, λοιπούς βοηθητικούς χώρους και 2 βεράντες και έχει εμβαδόν 70,10 τ.μ. Βρίσκεται σε πολυώροφη οικοδομή σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο στη συνοικία Καλλιθέα, στο με αριθμό 21 Ο.Τ. οδός Γεράσιμου Μαρκορά έκτασης 832,53 τ.μ.
Οφειλέτης:ΕΛΕΝΗ συζ. Ευάγγελου ΠΕΡΑΚΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς:92.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Ζουμπάς Νεκτάριος,
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ: Ενα (1) ακίνητο (ξηρικός και ακαλλιέργητος αγρός) στη θέση ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, στην εκτός σχεδίου περιοχή Μεγαλοχωρίου άρτιο και οικοδομήσιμο, 5.133,80 τ.μ. Στο παραπάνω ακίνητο έχει ανεγερθεί συγκρότημα εξοχικών κατοικιών με την ονομασία THERMES Luxury Villas. Αποτελείται από: Α1 ισόγειο 31,36 τ.μ. και υπόγειο 31,36 τ.μ., Α2 ισόγειο 32,02 τ.μ. και υπόγειο 32,02 τ.μ., Α1 ισόγειο 31,36 τ.μ. και υπόγειο 31,36 τ.μ., Α2 ισόγειο 32,02 τ.μ. και υπόγειο 32,02 τ.μ., Β1 ισόγειο 31,96 τ.μ. και υπόγειο 31,96 τ.μ., Β2 ισόγειο 32,02 τ.μ. και υπόγειο 32,02 τ.μ., Γ ισόγειο 31,91 τ.μ. και υπόγειο 31,91 τ.μ. Στο περιβάλλοντα χώρο υπάρχει εξωτερικό μπαρ και εφτά κολυμβητικές δεξαμενές (πισίνες) σε σχήμα παραλληλόγραμμο εκ των οποίων η μια εμβαδού 50 τ.μ. περίπου και οι άλλες έξι εμβαδού 40 τ.μ. περίπου η κάθε μια είναι τοποθετημένες μπροστά από κάθε κτίριο. Ο περιβάλλον χώρος είναι διαμορφωμένος κατάλληλα για τη διαρκή εξυπηρέτηση του οικονομικού σκοπού της ως άνω επιχείρησης με πεζούλες, πλακοστρώσεις, καλλωπιστικά φυτά και δένδρα. Υπάρχει επίσης και κτίριο υποδοχής 20 τ.μ. περίπου.
Οφειλέτης:ΣΥΡΙΓΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:2.220.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Στυλιανή Δημητρέλλου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ: Ενα (1) οικόπεδο στην κτηματική περιφέρεια του χωριού Αργουλιό, της Επαρχίας Μυλοποτάμου στη θέση “Σοχωράκι”, εμβαδόν 389,50τ.μ. Η ισόγεια οικοδομή εντός του οικοπέδου επιφάνειας 80,23τ.μ., αποτελείται από (4) κύρια δωμάτια και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, από τα οποία τα (2) κύρια δωμάτια και οι λοιποί βοηθητικοί χώροι είναι αποπερατωμένα ενώ τα υπόλοιπα είναι ημιτελή.
Οφειλέτης:ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΑΛΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:62.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Ζουμπάς Νεκτάριος
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ:Ενα (1) κτήμα που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια του Δημοτικού Διαμερίσματος Αδελε, εκτός οικισμού «Αδελιανός Κάμπος» αλλά εντός Ζ.Ο.Ε της περιοχής 14 στη θέση «ΜΑΝΤΡΕΣ». Είναι αγροτεμάχιο, άρτιο και οικοδομήσιμο, έκτασης μέτρων τετραγωνικών 3.103,76, με πενήντα ελαιόδενδρα. Εντός του οικοπέδου είναι κτισμένη μία ημιτελής ισόγεια οικοδομή, εμβαδού 55,87 τ.μ.
Οφειλέτης:1) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗΣ 2)ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΛΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς:74.000 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Ζουμπάς Νεκτάριος
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ:Ενα (1) οικόπεδο εκτάσεως 908,38 τ.μ. με την ετοιμόρροπη πλινθόκτιση οικία, στη θέση “Ροδιά” εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Δερβενίου.
Οφειλέτης:ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ,ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ ΑΡΦΑΡΙΩΤΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς:164.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Αργυρώ ΝΑΚΟΥ, τηλ. 27430-26889
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: Το υπό στοιχεία ΑΛΦΑ (Α) τμήμα οικοπέδου με το ξενοδοχείο, το οποίο οικόπεδο έχει εμβαδόν συνολικά πεντακοσίων ογδόντα ενός τετραγωνικών μέτρων και 0,09 εκατοστών (581,09Μ2). Είναι δυναμικότητας 30 κλινών, αποτελείται από υπόγειο επιφάνειας πεντακοσίων ογδόντα ενός τετραγωνικών μέτρων και 0,09 εκατοστών (581,09Μ2). Ισόγειο επιφάνειας πεντακοσίων ογδόντα ενός τετραγωνικών μέτρων και 0,09 εκατοστών (581,09Μ2). Οροφο επιφάνειας τετρακοσίων ενενήντα πέντε τετραγωνικών μέτρων και 0,86 εκατοστών (495,86Μ2) και σοφίτα επιφάνειας ογδόντα ενός τετραγωνικών μέτρων και 0,54 εκατοστών (81,54Μ2). Βρίσκεται στα Ιωάννινα, μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο της πόλης του Δήμου, στο Ο.Τ. 41 και μεταξύ των οδών Καλάρη και Χρ. Ευθυμίου αριθ. 11.
Οφειλέτης:HERITAGE HOTELS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς:2.500.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Ελένη Ράπτη, τηλ. 2651073771
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

*ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ:Ενα (1) διαμέρισμα με στοιχεία Βήτα δύο (Β-2) του δεύτερου πάνω από το ισόγειο ορόφου, πολυκατοικίας κτισμένης σε οικόπεδο που βρίσκεται στο 402β οικοδομικό τετράγωνο και επί της οδού Αρχιμήδους 24, εμβαδού 337,35τ.μ. Το διαμέρισμα αποτελείται από σαλόνι – τραπεζαρία, δύο υπνοδωμάτια, χωλλ, οφφίς, κουζίνα και λουτρό και έχει επιφάνεια 81,53τ.μ.
Οφειλέτης:ΜΑΡΙΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:48.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Ελένη Διαμαντή, τηλ. 27960.22440
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ: Ενα (1) οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, εκτάσεως 883,59τ.μ. με την τριώροφη οικοδομή. Βρίσκεται εντός σχεδίου της τέως Κοινότητας Δροσιάς Χαλκίδας στο υπ’ αριθμόν 103 οικοδομικό τετράγωνο και επί εγκεκριμένης ανώνυμης οδού.Η τριώροφη οικοδομή αποτελείται από: 1) Υπόγειο, το οποίο περιλαμβάνει βοηθητικούς χώρους επιφάνειας 81,74τ.μ., β) ισόγειο, το οποίο περιλαμβάνει μία κατοικία επιφάνειας 83,37τ.μ., γ) πρώτο (Α) όροφο, οποίος περιλαμβάνει κατοικία επιφάνειας 166,79τ.μ. και δ) Δεύτερο (Β) όροφο, ο οποίος περιλαμβάνει μία κατοικία επιφάνειας 166,79τ.μ. Οι όροφοι επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω κεντρικού κλιμακοστασίου.
Οφειλέτης:1) ΓΙΑΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ και 2) ΓΙΑΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς:375.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Σιδέρη Ελευθερία, τηλ. 2221060766
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΚΩ:Α) Ενας (1) αγρό εκτάσεως 11.060τμ. στη τοποθεσία «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» της Δημοτικής Κοινότητας Κεφάλου. Το μεγαλύτερο τμήμα του καλύπτεται από θαμνώδη βλάστηση, είναι τυφλό και απέχει από τον επαρχιακό δρόμο περίπου 80μ.Β) 1) η μελλοντική Υ-3 υπόγεια αποθήκη του κτηρίου Γ επιφάνειας 300τμ και 2) το μελλοντικό Ι-3 ισόγειο κατάστημα του κτηρίου Γ επιφάνειας 300τμ. εντός αγρού εκτάσεως 9.375τμ. στην τοποθεσία “ΠΑΧΕΙΑ ΟΡΓΙΑ”. Είναι γήπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο με επιτρεπόμενη δόμηση 600 τ.μ, για καταστήματα, έχει πρόσωπο στον Επαρχιακό Δρόμο Κω-Κέφαλος μετά την διασταύρωση του Τιγκακίου και απέχει γύρω στα 80 μέτρα από την διασταύρωση. Εντός του γηπέδου υπάρχει ισόγεια κτίσμα (πρόκειται για κατοικία 64 τ.μ.), Γ) Ενα (1) γυμνό γήπεδο εκτάσεως 525τμ. στη περιοχή Ζηπάρι. Βρίσκεται εντός του σχεδίου πόλης και έχει πρόσωπο σε δύο δρόμους. Είναι άρτιο και οικοδομήσιμο και βρίσκεται πολύ κοντά στην Επαρχιακή οδό που διασχίζει την πόλη του Ζηπαριού. Το οικόπεδο είναι επίπεδο και δεν είναι περιφραγμένο, Δ) Ενας (1) αγρός εκτάσεως 3.340τμ. στη τοποθεσία «ΖΙΑ». Δεν είναι οριοθετημένο/περιφραγμένο έχει βέλτιστη χρήση οικιστική, δεν υπάρχει πιθανότητα καταπάτησης και δεν είναι ρυμοτομούμενο. Το γήπεδο βρίσκεται πολύ κοντά στον οικισμό της Ζιάς.
Οφειλέτης:1) ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙΣΙΑ Ε.Ε., 2) ΠΕΡΕΖΟΥΛΑ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς:Α) 33.000,00 ευρώ, Β)1) 18.500,00 ευρώ, 2) 27.500,00 ευρώ, Γ) 52.000,00 ευρώ, Δ) 67.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΥΣΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ:Ενα (1) οικόπεδο με την υπάρχουσα παλαιά διώροφη οικοδομή, άρτιο και οικοδομήσιμο εντός των ορίων οικισμού της τοπικής κοινότητας Καμαρίου Τεγέας. Η οικία αποτελείται από ισόγειο, όροφο και αποθήκη (βοηθητικός χώρος) εμβαδού 83,15 τμ. Το οικόπεδο είχε εμβαδόν 1.232,05τμ,
Οφειλέτης:ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς:95.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Ελένη Διαμαντή, τηλ. 27960.22440
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ:Η πλήρης κυριότητα ενός (1) οικόπεδου εντός του σχεδίου της πόλης Κερατέας, στη ειδική θέση «ΜΠΙΤΙΛΙΑ» στην οδό Κέκρωπος αρ. 14, εντός του 172 Ο.Τ. Είναι έκτασης πεντακοσίων είκοσι δύο (522,00) τετραγωνικών μέτρων. Το ακίνητο βρίσκεται σε απόσταση 350μ. περίπου από τη Λεωφόρο Σουνίου με πρόσοψη στην οδό Κέκρωπος που αποτελεί οδό με χαμηλό κυκλοφοριακό φορτίο.
Οφειλέτης:ΛΙΑΓΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 87.174,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Χ. Κωνσταντίνος, τηλ. 2103600631
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ: Ενα (1) Διαμέρισμα του δευτέρου (Β’) ορόφου οικοδομής στις Φέρες Ν. Εβρου και στην οδό Κολοκοτρώνη αριθμ.6 125, 55μ2, αποτελούμενο από τρία (3) δωμάτια, χώλλ, κουζίνα, λουτρό, καθιστικό, σαλόνι, και αποθήκη.
Οφειλέτης:ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:51.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: ΚΑΤΡΑΝΙΤΣΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ, τηλ.: 2551081008
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ: 1) Η υπό στοιχεία Υ-1 αποθήκη του υπογείου, η οποία αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο, επικοινωνεί με εσωτερικό κλιμακοστάσιο με την υπό στοιχεία Ι-1 οριζόντια ιδιοκτησία του ισογείου (απ ? όπου είναι και η είσοδος της) και έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά 127,00,2) Ενα (1) κατάστημα- επαγγελματική στέγη με στοιχεία Ι-1, του ισογείου ορόφου. Αποτελείται από ένα ενιαίο χώρο με W.C., επικοινωνεί με εσωτερικό κλιμακοστάσιο με την υπό στοιχεία Υ-1 οριζόντια ιδιοκτησία (αποθήκη) του υπογείου και έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα πέντε και 0,69 (135,69). Στην ιδιοκτησία αυτή ανήκει και η αποκλειστική χρήση της πρασιάς που αντιστοιχεί στις όψεις της στις οδούς Ζυμβρακάκη και Ασκούτση, εμβαδού 124,00 τ.μ. Τα ακίνητα αφορούν ισόγειο κατάστημα συνολικής επιφάνειας 135,69τμ, και μιας υπόγειας αποθήκης συνολικής επιφάνειας 127τμ, στη συμβολή των οδών Ζυμβρακάκη και Ασκούτση αρ.5-7, στο Ο.Τ. 81, εντός οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου συνολικού εμβαδού 334,19τμ, στην περιοχή «Κολωνάκι».
Οφειλέτης:ΠΑΝΤΕΛΗΣ Η. ΓΙΟΥΜΠΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ O.E. δ.τ. «ΤΡΟΦΙΜ
Τιμή πρώτης προσφοράς:1) 38.000,00 ευρώ, 2) 204.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Ζουμπάς Νεκτάριος
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ: Ενα (1) αγροτεμάχιο με την ημιτελή ισόγεια οικοδομή που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια του δημοτικού διαμερίσματος Αδέλε, εκτός του οικισμού «Αδελιανός Κάμπος» αλλά εντός Ζ.Ο.Ε. με στοιχείο 14, στην θέση “Μάντρες”. Ο Αδελιανός Κάμπος είναι παραλιακός οικισμός στα 6χλμ περίπου από την πόλη του Ρεθύμνου. Η περιοχή νότια της νέας εθνικής οδού έχει συνήθη χρήση κύρια ή παραθεριστική κατοικία ενώ βόρεια προς τη θάλασσα αναπτύσσονται ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικά καταστήματα. Τους καλοκαιρινούς μήνες και όσο διαρκεί η τουριστική περίοδος κάθε χρόνο υπάρχουν ανοικτά καταστήματα, ταβέρνες, σουπερ μάρκετ κλπ. ενώ τη χειμερινή περίοδο τα περισσότερα καταστήματα είναι κλειστά. Το ακίνητο έχει γρήγορη πρόσβαση προς την εθνική οδό αλλά και προς παλιά εθνική οδό βόρεια. Η πρόσβαση προς τη θάλασσα είναι εύκολη. Εχει γενικά καλή θέα προς τη θάλασσα. Στη νότια πλευρά του αγροτεμαχίου υπάρχει ισόγειο κτίσμα το οποίο περιγράφεται ως ημιτελές με χρήση κατοικίας. Το κτίσμα φαίνεται παλιό, χωρίς αξιόλογα στοιχεία και πιθανώς χρησιμοποιείται ως πρόχειρος χώρος (δεν φαίνονται εξωτερικές διαμορφώσεις, προσβάσεις στο κτίσμα κλπ). Για το αγροτεμάχιο λόγω ΖΟΕ με στοιχείο 14, εφόσον δεν υπάρχουν άλλοι περιορισμοί έχει δόμηση για κατοικία 120τμ.
Οφειλέτης:1) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗΣ και 2)ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς:74.000 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Ζουμπάς Νεκτάριος
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ:Ακίνητο-Τουριστικό κατάλυμα επιπλωμένων διαμερισμάτων Γ Τάξης σε οικόπεδο εκτάσεως 4009,20 τ.μ. εντός των ορίων του οικισμού Πετρέ και στη θέση «Πετρές». Αποτελείται: α) από υπόγειο εμβαδού 337,05 τ.μ. (αποθήκες, play room Κ.λ.π.), β) από ισόγειο εμβαδού 337,05 τ.μ. (reception, σαλόνι-μπαρ,τέσσερα μονόχωρα και ένα δίχωρο διαμέρισμα κ.λ.π.), γ) από τον Α όροφο εμβαδού 328,65 τ.μ. (εφτά μονόχωρα και ένα δίχωρο διαμέρισμα), και δ) από τον περιφραγμένο περιβάλλοντα χώρο όπου θα κατασκευαστεί πισίνα 112 τ.μ. Η περιοχή στην οποία εντοπίζεται το ακίνητο είναι περιοχή κυρίως τουριστικών εκμεταλλεύσεων και καταλυμάτων και βρίσκεται στα όρια των νομών Χανίων-Ρεθύμνης. Στον οικισμό «Πετρέ» όπου και ανήκει το ακίνητο, εντοπίζονται κυρίως τουριστικά καταλύματα. Το εκτιμώμενο βρίσκεται περί τα 13,0χλμ από το κέντρο του Ρεθύμνου. Η ποιότητα των κτιρίων χαρακτηρίζεται πολύ καλή. Η θέση του ακινήτου είναι ιδανική για εγκατάσταση τουριστικής μονάδας ως κύριο πλεονέκτημα του ακινήτου αποτελεί η θέση του.
Οφειλέτης:ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗ Α.Ε.
Τιμή πρώτης προσφοράς:333.289,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Ζουμπάς Νεκτάριος
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

*ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ:Ενα (1) οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο έκτασης 500,56 τ.μ. με την ισόγεια οικία επιφάνειας έκτασης εκατόν είκοσι ενός τετραγωνικά μέτρα και 0,78 εκατοστά(121,78τμ). Βρίσκεται στη θέση «ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ» στον οικισμό Μονοδενδρίου και επί της οδού Αλ. Παπαδιαμάντη, Η οικία αποτελείται από καθιστικό, κουζίνα, δύο υπνοδωμάτια, διάδρομο, λουτρό και αποθήκη.
Οφειλέτης:ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:56.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Βασιλική Παπαγεωργίου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ:Η πλήρης κυριότητα ενός (1) οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου, εκτάσεως 1.004,03τ.μ., κείμενο στη θέση «ΒΡΥΣΗ» ή «ΣΤΑΥΡΟΣ» της Κοινότητας Συκαμίνου Αττικής. Στο οικόπεδο έχει κατασκευαστεί το κατάστημα «3» επιφάνειας 69,57τ.μ. και κάτω από το κατάστημα, αποθήκη υπογείου επιφάνειας 69,57τ.μ. Το εν κατάστημα είναι απλής κατασκευής, στο οποίο έχει κατασκευαστεί καθ’ υπέρβαση της οικοδομικής άδειας πατάρι μεταλλικής κατασκευής με χρήση αποθηκευτικού χώρου, επιφάνειας περίπου 65,00τ.μ., το οποίο επικοινωνεί με εσωτερική μεταλλική κλίμακα. Λειτουργεί ως κατάστημα πώλησης υδραυλικού εξοπλισμού, θέρμανσης και κλιματισμού.
Οφειλέτης:ΤΟΥΡΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:164.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Αικατερίνη Οικονόμου, τηλ. 210-3801906
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ:Η πλήρης κυριότητα ενός (1) καταστήματος του ισογείου με στοιχεία Ιώτα πέντε (Ι-5) και ενός (1) υπογείου καταστήματος με στοιχεία Υψιλον τέσσερα (Υ-4), τα οποία επικοινωνούν με εσωτερική σκάλα. Βρίσκονται στη διασταύρωση των οδών Γ Σεπτεμβρίου αριθμός 35 και Στουρνάρα αριθμός 59-61 σε οικόπεδο εκτάσεως 393,75 τ.μ.
Οφειλέτης:Ν. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΥΝΗΓΙΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 83.000 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Ευσταθία Μπολτσή, τηλ: 210-3312668
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ:Ενα (1) διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω από το ισόγειο ορόφου με στοιχεία (Α-1) πολυώροφης οικοδομής (πολυκατοικίας) σε οικόπεδο που βρίσκεται στη θέση «Τρύπιο Λιθάρι ή Μολυβά ή Ανάλατος» και επί της οδού Ανδρομάχης αρ. 91. Το οικόπεδο αυτό έχει επιφάνεια 135,70τ.μ.Αποτελείται από (2) δωμάτια, χωλλ, κουζίνα, λουτρό και οφφίς και εχει επιφάνεια 51,00 τ.μ.
Οφειλέτης:ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς:60.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ, τηλ. 210-3601759
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ:Μία (1) ιδιοκτησία με στοιχεία Κάπα κεφαλαίο αριθμός ένα (Κ1), αποτελούμενη από ισόγειο τμήμα με στοιχεία Κάπα κεφαλαίο ένα Γιώτα κεφαλαίο (Κ1-Ι), το οποίο περιλαμβάνει δύο (2) υπνοδωμάτια, διάδρομο, λουτρό, εσωτερικό κλιμακοστάσιο προς τον όροφο, ημιυπαίθριοχώρο 10,25 τ.μ. και ιδιοχρησιμοποιούμενη αυλή με ιδιόκτητη επιφάνεια 42,00 τ.μ.Στην ιδιοκτησία ανήκει (1) η χρήση αντίστοιχου με τον όροφο τμήματος του δώματος, (2) η αποκλειστική χρήση ακάλυπτου οικοπέδου επιφάνειας 110 τ.μ., (3) η αποκλειστική χρήση της με στοιχεία πι ένα (Π1) ακάλυπτης θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου επιφάνειας 10,13 τ.μ. και (4) εξ αδιαιρέτου κοινόχρηστος χώρος, του οικοπέδου επιφανείας 209,01 τ.μ., εντός του οποίου υφίσταται πισίνα επιφάνειας 54,03 τ.μ. Βρίσκετε σε συγκρότημα πέντε (5) διώροφων κατοικιών με υπόγειο και πισίνα σε οικόπεδο κείμενο στη θέση «Αλώνι» του οικισμού Παγκαλοχώρι, της κτηματικής περιφέρειας Δήμου Αρκαδίου νομού Ρεθύμνου.
Οφειλέτης:ΓΑΣΠΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς:88.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Ι. ΖΟΥΜΠΑΣ, τηλ. 2821052418
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ: Ενα (1) κατάστημα του ισογείου ορόφου με στοιχεία (Κ-2) οικοδομής κτισμένης σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, που βρίσκεται στη θέση «Περόνια» ή «Λαμπαδιάρη» και ήδη «Τζιτζιφιές», επί της Λ. Ελ. Βενιζέλου (Θησέως) αρ. 292 (πρώην 320) και Κολοκοτρώνη αρ. 53 (διαμπερές). Το οικόπεδο έχει έκταση 815,32τ.μ. και αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο και (2) W.C. και έχει επιφάνεια 198,50τ.μ. Στο κατάστημα ανήκουν κατ’ αποκλειστική χρήση: α) Οι υπό στοιχεία (Ρ-19), (Ρ-20) και (Ρ-21) θέσεις σταθμεύσεως αυτοκινήτου στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου προς την οδό Κολοκοτρώνη, κάθε μία από τις οποίες έχει επιφάνεια 10,125 τ.μ. και β) τμήμα του ακαλύπτου χώρου του οικοπέδου προς την Λ. Ελ. Βενιζέλου (Θησέως) με επιφάνεια 47,12τ.μ.
Οφειλέτης:ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς:351.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:BΑΣΙΛΙΚΗΣ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ, τηλ. 210-3250002
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ:Ενα (1) διαμέρισμα διώροφης οικοδομής του πρώτου ορόφου, με στοιχείο ΔΕΛΤΑ ΔΥΟ (Δ-2) και εμβαδόν 93,62 τ.μ. Βρίσκεται επί της κοινοτικής οδού 25ης Μαρτίου και Γερμανού και αποτελείται από τρία υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα και λουτρό.
Οφειλέτης:ΜΠΙΝΙΕΡΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς:41.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:ΛΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, τηλ: 2622029727
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ:Ενα (1) οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο το οικόπεδο έχει έκταση 282,75 m2 και βρίσκεται εντός του ορίου οικισμού του πρώην ΔΔ Στεμνίτσας του Δήμου Τρικολώνων Αρκαδίας. Εντός του οικοπέδου έχει ανεγερθεί μια διώροφη οικοδομή που αποτελείται από υπόγειο επιφάνειας72,50τμ, πρώτο όροφο επιφάνειας 85,97τμ και από δεύτερο όροφο επιφάνειας 85,97τμ.
Οφειλέτης:ΑΣΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:346.500,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Βασιλική Τσακαλάκη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ :Ενα (1) οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο με τα στοιχεία «Δ- 01» επί Δημοτικής οδού, εντός οικισμού Καλαμίου. Εντός του οικοπέδου υπάρχει κτισμένη διώροφη οικία (μεζονέτα) εμβαδού εκατόν τριάντα επτά και 21 τετραγωνικά μέτρα (137,21Μ2)η οποία αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και Α ? όροφο. Αναλυτικά: Στάθμη Υπογείου επιφάνειας 72,21 τμ. αποτελούμενη από αποθήκη, χώρο στάθμευσης και εσωτερικό κλιμακοστάσιο προς το ισόγειο, εχει πρόσβαση και από τον ακάλυπτο. Στάθμη Ισογείου εμβαδού 72,21 τμ. αποτελούμενη από κουζίνα, καθιστικό, τραπεζαρία, λουτρό, κλιμακοστάσιο προς όροφο και εξώστη. Στάθμη Α ορόφου εμβαδού 65,00 τμ. αποτελούμενη από τρία (3) υπνοδωμάτια, λουτρό, διάδρομο, αποθήκη και βεράντα.
Οφειλέτης:GHERMAN ANDREI
Τιμή πρώτης προσφοράς:120.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Σταυρούλα Παρασκευοπούλου-Ευαγγελάκου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

*ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ:1) Ενα (1) διαμέρισμα με στοιχεία Έψιλον κεφαλαίο (Ε) του πέμπτου (Ε’) ορόφου και 2) Μία (1) αποθήκη με στοιχεία Υψιλον κεφαλαίο αριθμός ένα (Υ-1) του υπογείου οικοδομής κτισμένης σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο. Βρίσκεται στο με αριθμό 99 Οικοδομικό Τετράγωνο που περιβάλλεται από τις οδούς Μαυρογένους – Αθανασίου Διάκου – Κωστή Παλαμά και Βορείου Ηπείρου και ειδικότερα επί της οδού Μαυρογένους αρ. 103. Το οικόπεδο έχει έκταση Μ.Τ.: 281,56. Το διαμέρισμα αποτελείται από καθιστικό – κουζίνα, δύο (2) κοιτώνες, οφφίς, λουτρό, ημιυπαίθριο χώρο και εξώστες προς την πρόσοψη της οικοδομής και τον πίσω ακάλυπτο χώρο. Εχει επιφάνεια Μ.Τ.: 75,88.Στο διαμέρισμα ανήκει κατ ? αποκλειστική χρήση ο χώρος στάθμευσης αυτοκινήτου με τα στοιχεία G-3 του ισογείου – πυλωτής επιφάνειας Μ.Τ.: 25,09.Η (Υ-1) αποθήκη του υπογείου ορόφου, αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο. Εχει επιφάνεια Μ.Τ.: 7,88.
Οφειλέτης:ΚΟΝΤΟΡΗΓΑ Αικατερίνη
Τιμή πρώτης προσφοράς:1) 133.000,00 ευρώ, 2) 3.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Στυλιανή Δημητρέλλου, τηλ. 210 3601759
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ:Η πλήρης κυριότητα δύο ιδιοκτησιών και συγκεκριμένα : 1) αριθμός ένα (1) διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου, αποτελείται από τρία (3) δωμάτια, χωλλ, κουζίνα, λουτρό και διάδρομο. Εχει επιφάνεια Μ.Τ.: 70,40. και 2) αριθμός δύο (2) διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου, αποτελείται από τρία (3) δωμάτια, προχωλλ, χωλλ, κουζίνα,λουτρό και διάδρομο. Εχει επιφάνεια Μ.Τ.: 70,60. Η πολυκατοικία είναι κτισμένη σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, εντός του 136ου Οικοδομικού Τετραγώνου που περιβάλλεται από τις οδούς Ηρακλέους, Δαβάκη, Σωκράτους και Πόντου και επί της οδού Ηρακλέους αρ. 107. Το οικόπεδο έχει συνολική έκταση Μ.Τ.:247,24.
Οφειλέτης:ΟΥΡΑΝΗΣ Απόστολος
Τιμή πρώτης προσφοράς:1)58.000,00 ευρώ, 2) 57.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Στυλιανή Δημητρέλλου, τηλ: 210 3601759,
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ:Ενα (1) τμήμα αγρού εκτάσεως 1.237,50 τμ στη θέση «Δελφίνι» στην κτηματική περιοχή Καλλιθέας-Ν. Χιλής. Εντός του αγρού υφίσταται διώροφο κτίριο με υπόγειο το οποίο αποτελείται:ΜΕΙΖΟΝ ΚΤΙΡΙΟ: Πρόκειται για διώροφη οικοδομή με υπόγειο συνολικής επιφάνειας ανά όροφο 600τ.μ. με χρήση κατοικίας, καταστημάτων, γραφείων και κέντρου διασκέδασης. Το κτίριο διαθέτει υπερυψωμένο υπόγειο αντίστοιχης επιφάνειας με τους ορόφους. Αναλυτικότερα: 1) Στάθμη -1: υπόγειο επιφάνειας 150τ.μ. με χρήση βοηθητικού χώρου , 2)Στάθμη 0: ισόγειο επιφάνειας 150τ.μ. με χρήση καταστήματος, 3)Στάθμη 1: πρώτος πάνω από το ισόγειο όροφος επιφάνειας 150τ.μ. με χρήση κατοικίας.
Οφειλέτης:Βασίλειος Τουρτούρας
Τιμή πρώτης προσφοράς:390.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Αθανασία-Σπυριδούλα Κατρανίτσα, τηλ. 2551081008
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ: Το ποσοστό 100% ενός (1) οικοπέδου, άρτιου και οικοδομήσιμου, βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης και ζώνης της κτηματικής περιφέρειας του πρώην δήμου Αλίμου Αττικής, στη θέση «Λουτρό», στο με αριθμό 231ο Οικοδομικό Τετράγωνο επί της οδού Κυθηρίων αρ. 12 και σήμερα αρ. 10. Το οικόπεδο, έχει έκταση 311,74τ.μ., έχει ελαφρά κλίση και είναι περιφραγμένο.
Οφειλέτης:ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΗΣ Χαράλαμπος
Τιμή πρώτης προσφοράς:70.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Στυλιανή Δημητρέλλου, τηλ: 210 3601759
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ:α) Ενα (1) διαμέρισμα με στοιχεία: α) Αλφα κεφαλαίο αριθμός ένα (Α-1) του πρώτου (Α’) ορόφου και β) Υψιλον κεφαλαίο αριθμός δύο (Υ-2) αποθήκης του υπογείου ορόφου, σε πολυκατοικία κτισμένη σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο.Συγκεκριμένα είναι στο επτά (7) Οικοδομικό Τετράγωνο που περιβάλλεται από τις οδούς Μοισιόδακος – Μπουγιουκλή – Σεβαστοπούλου και Ευσταθίου και συγκεκριμένα επί της οδού Μοισιόδακος αρ. 62. Το οικόπεδο έχει συνολική έκταση 202,03τ.μ.Το διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) δωμάτια, δηλαδή δύο (2) κοιτώνες, λίβινγκ ρούμ,κουζίνα, μπαρ, όφφις, λουτρό και δύο (2) εξώστες και εχει επιφάνεια 56,00τ.μ.
Οφειλέτης:ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ-ΡΟΖΑΝΗ Αντιγόνη
Τιμή πρώτης προσφοράς:α)84.000,0 ευρώ, β) 2.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Στυλιανή Δημητρέλλου, τηλ: 210 3601759
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ: Η πλήρης κυριότητας σε ποσοστό 100% ενός οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου με την οικοδομή, που αποτελείται από Β’ Υπόγειο όροφο, Α’ Υπόγειο όροφο, ισόγειο και Α’ και Β’ ορόφους πάνω από το ισόγειο. Βρίσκεται στη θέση «Πλατάνα ή Εσταυρωμένος», εντός του Γ-161 Οικοδομικού Τετραγώνου της περιοχής, επί της οδού Δήμητρος αρ. 31. Το οικόπεδο έχει έκταση 1.327,97τ.μ.Το οικοδομικό συγκρότημα του ακινήτου αποτελείται από δύο βασικούς κτιριακούς όγκους:Ο ένας περιλαμβάνει την οικοδομή των βιοτεχνικών χώρων και γραφείων στους οποίους εγκαταστάθηκαν και λειτούργησαν κατά την τελευταία 20ετία οι εκδοτικές και ραδιοτηλεοπτικές δραστηριότητες του συγκροτήματος Κουρή (ΚΤΙΡΙΟ «Α») ενώ ο δεύτερος κτιριακός όγκος (ΚΤΙΡΙΟ «Β»-ο οποίος κτίστηκε μεταγενέστερα), περιλαμβάνει μόνο το κλιμακοστάσιο και τον ανελκυστήρα που εξυπηρετούν την επικοινωνία μεταξύ των ορόφων, δεδομένου ότι η σκάλα που υπάρχει στο κτίριο, δεν πληροί ούτε τις λειτουργικές ανάγκες των χρηστών του κτιρίου, ούτε τις απαιτήσεις του κανονισμού πυροπροστασίας. Τα δύο παραπάνω κτίρια διαθέτουν υπόγειο, ισόγειο, τρεις ορόφους πάνω από το ισόγειο και δώμα. Το ακίνητο βρίσκεται σε καλή κατάσταση συντήρησης.
Οφειλέτης:«ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
Τιμή πρώτης προσφοράς:1.115.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Στέφανος Βασιλάκης, τηλ: 2104113810
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ:Ενα (1) οροφοδιαμέρισμα 90τ.μ. του ισογείου ορόφου, στη θέση «Γλυκά Νερά» του Φαλήρου και επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου αρ. 32 και Πίνδου. Το οικόπεδο αυτό είναι άρτιο και οικοδομήσιμο και έχει έκταση 307,49τ.μ. Αποτελείται από τρία δωμάτια, χωλλ, οφφίς, κουζίνα και λουτρό.
Οφειλέτης:ΠΡΕΒΕΝΙΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς:195.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ, τηλ. 210-360175
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ:Ενα (1) διαμέρισμα του δευτέρου (Β’) ορόφου πολυκατοικίας κτισμένης σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 242. Το οικόπεδο έχει συνολική έκταση 154,50τ.μ. Το διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) δωμάτια, χώλλ, κουζίνα, λουτρό και οφφίς με εξώστη επί της πρόσοψης. Εχει επιφάνεια 91,14τ.μ.
Οφειλέτης:ΛΟΥΛΑΚΗΣ Αριστοτέλης
Τιμή πρώτης προσφοράς:95.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Στυλιανής Δημητρέλλου, τηλ. 210-360175
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ:Η πλήρης κυριότητα ενός (1) οικοπέδου το οποίο βρίσκεται στη θέση «Αγιος Νικόλαος» του οικισμού Σκάλας Ποταμιάς και συγκεκριμένα στο 12Ο Οικοδομικό Τετράγωνο, με αριθμό οικοπέδου 05, εκτάσεως 922,58 τ.μ. Επί του οικοπέδου έχει ανεγερθεί οικοδομή – ξενοδοχειακή μονάδα (Γ τάξης), αποτελούμενη από:α) από στάθμη υπογείου επιφάνειας 284,25 μ2, το οποίο είναι υπόγειο στη νοτιοδυτική όψη του και ισόγειο στις υπόλοιπες όψεις του σε σχέση με τον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου. Περιλαμβάνει αποθηκευτικούς χώρους, τέσσερα (4) W.C. με κοινό προθάλαμο, διάδρομο, αίθουσα πρωινού, τρία (3) δωμάτια με W.C. και εσωτερική κλίμακα προς ισόγειο, β) στάθμη ισογείου επιφάνειας 283,45 μ2, το οποίο είναι ισόγειο στη νοτιοδυτική όψη του και λόγω της κλίσης του εδάφους είναι σαν πρώτος (Α) όροφος στις υπόλοιπες όψεις του σε σχέση με τον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου. Περιλαμβάνει ρεσεψιόν, αίθουσα αναμονής,W.C., παρασκευαστήριο, γραφείο, διάδρομο, εννέα (9) δωμάτια με W.C. τα οποία όλα διαθέτουν πρόσβαση σε εξώστη, εσωτερική κλίμακα προς ισόγειο και πρώτο (1ο) όροφο και δυο εξωτερικές κλίμακες προς τον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου και γ) στάθμη πρώτου (1ου) ορόφου επιφάνειας 283,45 μ2, είναι πρώτος (1ος) όροφος στη νοτιοδυτική όψη του και δεύτερος (2ος) όροφος στις υπόλοιπες όψεις του σε σχέση με τον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου. Περιλαμβάνει διάδρομο, ένδεκα (11) δωμάτια με W.C., βεράντες, εσωτερική κλίμακα προς ισόγειο και εξωτερική κλίμακα προς τον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου.
Οφειλέτης:ΓΚΡΕΤΣΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:480.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Ιφιγένεια Μπαξεβανάκη, τηλ. 2593-023021
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: Οι παρακάτω περιγραφόμενες οκτώ (8) ιδιοκτησίες και συγκεκριμένα: 1) Η πλήρης κυριότητα και σε ποσοστό 100% του διαμερίσματος του τετάρτου (Δ’) ορόφου, 2) Η πλήρης κυριότητα και σε ποσοστό (2/3) εξ αδιαιρέτου, του με αριθμό ένα (1) καταστήματος του ισογείου ορόφου, 3) Η πλήρης κυριότητα και σε ποσοστό (2/3) εξ αδιαιρέτου, του με αριθμό δύο (2) καταστήματος του ισογείου ορόφου, 4) Της πλήρους κυριότητας και σε ποσοστό (2/3) εξ αδιαιρέτου, του με αριθμό τρία (3) καταστήματος του ισογείου ορόφου, 5) Η πλήρης κυριότητα και σε ποσοστό (2/3) εξ αδιαιρέτου, της με αριθμό ένα (1) αποθήκης του υπογείου ορόφου, 6) Η πλήρης κυριότητα και σε ποσοστό (2/3) εξ αδιαιρέτου, της με αριθμό δύο (2) αποθήκης του υπογείου ορόφου, 7) Η πλήρης κυριότητα και σε ποσοστό (2/3) εξ αδιαιρέτου, της με αριθμό τρία (3) αποθήκης του υπογείου ορόφου και 8) Η πλήρης κυριότητα και σε ποσοστό (1/3) εξ αδιαιρέτου, του δικαιώματος ανέγερσης κτισμάτων. Οι ιδιοκτησίες ανήκουν σε πολυκατοικία κτισμένη σε οικόπεδο, άρτιο και οικοδομήσιμο, στη θέση «Κυψέλη» και επί των οδών Ιωάννου Δροσοπούλου αρ. 61 και Αγίου Μελετίου αρ. 46. Το οικόπεδο έχει συνολική έκταση 181,105 τ.μ.
Οφειλέτης:1) ΚΑΡΟΥΖΟΣ Εμμανουήλ (CAROUSOS EMMANUEL), 2) ΚΑΡΟΥΖΟΣ Βασίλειος (CAROYSOS BASIL) ,3) ΜΑΥΡΟΛΕΟΝΤΟΣ-ΚΑΡΟΥΖΟΥ (CAROUSOS) Σοφία (Sophia)
Τιμή πρώτης προσφοράς:1)128.160,00 ευρώ, 2) 20.650,00 ευρώ, 3) 22.330,00 ευρώ,4)22.610,00 ευρώ, 5)7.514,00 ευρώ, 6) 7.000,00 ευρώ, 7) 4.246,00 ευρώ, 8) 1.088,00
Συμβολαιογράφος:Στυλιανή Δημητρέλλου, τηλ. 210-360175
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

*ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ:α) Μία (1) ισόγεια κατοικία, εμβαδού 60τ.μ., που αποτελείται από μαγειρείο-κουζίνα, σαλόνι,καθιστικό και λουτροαποχωρητήριο 60τ.μ., β) την επέκταση της παραπάνω κατοικίας, έκτασης 45τ.μ.που μαζί με την ήδη κτισμένη ισόγεια κατοικία αποτελεί ένα ενιαίο ισόγειο διαμέρισμα, εμβαδού 105τ.μ. Αποτελείται από κουζίνα-μαγειρείο, σαλόνι-καθιστικό, δύο δωμάτια, διάδρομο, αποθήκη και λουτροαποχωρητήριο, και γ) την καθ’ ύψος επέκταση του 1ου ορόφου πάνω από το ισόγειο, εμβαδού 47,03τ.μ. Το ακίνητο βρίσκεται σε οικόπεδο έκτασης 162,03τ.μ. επί της οδού Αγχιάλου, που αποτελεί τμήμα του με αριθμ. 909 οικοπέδου. Ο ισόγειος όροφος είναι ο 1ος όροφος και ο πρώτος όροφος είναι πλέον ο 2ος όροφος, αφού ο υπόγειος όροφος είναι χαμηλότερα από την στάθμη του δρόμου και πρόκειται για διώροφη οικοδομή (μεζονέτα) και τα όρια του οικοπέδου είναι υλοποιημένα.
Οφειλέτης:ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:100.500,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Ευανθία Σκενδερίδου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: Μια (1) μεζονέτα με στοιχεία ΔΕΛΤΑ ΔΥΟ/ΕΨΙΛΟΝ (Δ2/Ε) των τετάρτου (Δ’) και πέμπτου (Ε’) ορόφων με συνολική επιφάνεια ενενήντα τεσσάρων (94) τετραγωνικών μέτρων. Το τμήμα ΔΕΛΤΑ ΔΥΟ (Δ2) του τετάρτου (Δ) ορόφου της μεζονέτας Δ2/Ε, αποτελείται από διάδρομο, δύο (2) δωμάτια, ένα λουτρό, μία εσωτερική σκάλα επικοινωνίας με το επίπεδο του πέμπτου (Ε) ορόφου και δύο (2) εξώστες. Εχει επιφάνεια είκοσι εννέα (29) τετραγωνικών μέτρων. Ολόκληρο το επίπεδο του πέμπτου (Ε) ορόφου αποτελείται από καθημερινό, με συνεχόμενο χώρο κουζίνας, λουτρό, ένα (1) δωμάτιο και δύο (2) εξώστες, έχει επιφάνεια εξήντα πέντε (65) τετραγωνικών μέτρων. Στη μεζονέτα ανήκει ως παρακολούθημα η Α4 αποθήκη του υπογείου επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών 3,19, η οποία αποτελεί ενιαίο χώρο. Το ακίνητο βρίσκεται σε πολυκατοικία κτισμένη σε οικόπεδο που βρίσκεται στη θέση «Πινακωτά» και στη συνοικία «Αβερωφείου» και συγκεκριμένα επί της οδού Βαρατάση, αρ. 9. Το οικόπεδο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο και έχει έκταση εκατόν δέκα πέντε και 0,50 (115,50) τετραγωνικών μέτρων.
Οφειλέτης: ΜΟΥΧΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς:150.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:ΣΓΟΥΡΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ: Ενα (1) οικόπεδο εμβαδού 524,70τ.μ., με την υπάρχουσα κάθετη ιδιοκτησία με στοιχεία Ια εμβαδού 270,22 τ.μ. και Ιβ εμβαδού 254,48 τ.μ.. Είναι εντός των ορίων του οικισμού και αποτελεί τμήμα ενός γηπέδου συνολικής έκτασης 2.020,10τ.μ. Βρίσκεται στον οικισμό Καλάμου Αργαλαστής και ειδικότερα στη θέση «Μαγαζέλια-Καλάμου».Είναι σε απόσταση 140 μ. από την θάλασσα. Το έδαφος είναι επικλινές και στον περιβάλλοντα χώρο δεν υπάρχει καμία διαμόρφωση λόγω της μη χρήσης του και εγκατάλειψης, έχει άγρια βλάστηση, βάτα και θάμνους και δεν είναι δυνατή η προσπέλαση του. Το μεγαλύτερο μέρος του καλύπτεται από ελαιόδενδρα αγνώστου αριθμού. Α) Η Ια κάθετη ιδιοκτησία (μεζονέτα) εμβαδού 270,22 τ.μ., αποτελείται από το υπόγειο (αποθηκευτικός χώρος) εμβαδού 72,30 τ.μ, το ισόγειο εμβαδού 62,90 τ.μ που αποτελείται από το σαλόνι, κουζίνα, λουτρό και την σκάλα που οδηγεί στον πρώτο πάνω από το ισόγειο όροφο εμβαδού 57,04 τ.μ που αποτελείται από τρία υπνοδωμάτια. Β) Η Ιβ κάθετη ιδιοκτησία (μεζονέτα) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών 254,48, περιλαμβάνει το υπόγειο (αποθηκευτικός χώρος) εμβαδού 72,30 τ.μ, το ισόγειο εμβαδού 62,90 τ.μ που θα αποτελείται από το σαλόνι, κουζίνα λουτρό και την σκάλα που οδηγεί στον πρώτο πάνω από το ισόγειο όροφο εμβαδού 57,04 τ.μ, που θα αποτελείται από τρία υπνοδωμάτια.
Οφειλέτης: Δημήτριος ΜΑΛΟΥΚΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:1) 101.949,00 ευρώ, 2) 45.577,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Γαρυφαλλιά Σταυρή, τηλ: 2421033397
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ: Ενα (1) διαμέρισμα του 2ου ορόφου οικοδομής σε οικόπεδο εμβαδού 631,32 τ.μ. Βρίσκεται μέσα στην πόλη της Βέροιας, στη συμβολή των οδών Μ. Αλεξάνδρου 37 & Εδέσσης. Το διαμέρισμα έχει εμβαδόν 104,54 τ.μ. και αποτελείται από κουζίνα, σαλόνι, τρία δωμάτια, λουτρό, χωλ και διάδρομο.
Οφειλέτης:ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 75.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Αννα Πέτσκου-Κορδάτου, τηλ. 2331024629
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: Ενα (1) διαμέρισμα επιφάνειας 80,00τ.μ., στη συμβολή των οδών Τριών Ιεραρχών αριθ. 8-10 και Μυρμιδόνων αριθ. 1., του πρώτου (Α) ορόφου σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, συνολικού εμβαδού 337,90τ.μ. Αποτελείται από καθιστικό και κουζίνα σε ενιαίο χώρο, δύο (2) υπνοδωμάτια, διάδρομο, λουτρό και μία βεράντα στη πρόσοψη της οδού Τριών Ιεραρχών και μία μικρότερη στον ακάλυπτο χώρο επί της οδού Μυρμιδόνων.
Οφειλέτης: ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:138.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Βαρβάρα Σγούρα
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ:Ενα (1) διαμέρισμα-κατοικία σε πολυώροφη οικοδομή-πολυκατοικία που βρίσκεται στην οδό Στρατηγού Μακρυγιάννη αριθμός 6. Αποτελείται από το υπόγειο, από το ισόγειο και από δύο (2) τυπικούς ορόφους πάνω από το ισόγειο και από δύο ακόμη ορόφους και είναι κτισμένη σε οικόπεδο συνολικού εμβαδού 846,80 τ.μ. Το διαμέρισμα βρίσκεται στον 3ο όροφο και αποτελείται από τρία [3] δωμάτια, χωλλ, διάδρομο, σαλοτραπεζαρία, κουζίνα και λουτροαποχωρητήριο, έχει καθαρή κτισμένη επιφάνεια μαζί με την τοιχοποι?ια 108,70 τ.μ
Οφειλέτης:ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:64.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Παναγιώτα Χατζοπούλου, τηλ. 25410.62970
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: Ενα (1) οικόπεδο εκτάσεως 372,60τμ στη θέση «ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ», στο Ο.Τ. 275 και επί της οδού Ζαφείρη Καλαθά.
Οφειλέτης:ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΣΥΖ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΚΚΙΝΙΩΤΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς::60.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δ. ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΙΑΣ:Ενα (1) οικόπεδο εκτάσεως 438,60τμ με το κτίσμα (δύο όροφοι) στο Ο.Τ. 123 επί των οδών Σκουφά, Βασ. Δούκα και Κανάρη.
Οφειλέτης: ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΣΥΖ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΚΚΙΝΙΩΤΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς:259.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δ. ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ:1)Το υπ’ αρ. ένα-δύο (1-2) γραφείο του πέμπτου (Ε) ορόφου συνολικής επιφάνειας 51,53 τμ., 2) το υπ’ αρ. τρία (3) γραφείο του πέμπτου (Ε) ορόφου μικτής επιφάνειας 18,96τμ, 3) το υπ’ αρ. τέσσερα (4) γραφείο του πέμπτου (Ε) ορόφου μικτής επιφάνειας 37,38τμ, 4) το υπ’ αρ. πέντε (5) γραφείο του πέμπτου (Ε) ορόφου μικτής επιφάνειας 40,30τμ 5) το υπ’ αρ. έξι (6) γραφείο του πέμπτου (Ε) ορόφου μικτής επιφάνειας 38,07τμ, 6) το υπ’ αρ. Επτά (7) γραφείο του πέμπτου (Ε) ορόφου μικτής επιφάνειας 38,07τμ, 7) το υπ’ αρ. οκτώ (8) γραφείο του πέμπτου (Ε) ορόφου μικτής επιφάνειας 38,07τμ, 8) το υπ’ αρ. εννέα (9) γραφείο του πέμπτου (Ε) ορόφου μικτής επιφάνειας 38,07τμ, 9) το υπ’ αρ. δέκα (10) γραφείο του πέμπτου (Ε) ορόφου μικτής επιφάνειας 16,70τμ, 10) το υπ’ αρ. έντεκα (11) γραφείο του πέμπτου (Ε) ορόφου μικτής επιφάνειας 20,94τμ, 11) το υπ’ αρ. επτά (7) γραφείο του τρίτου (Γ) ορόφου συνολικής επιφάνειας 38,07τμ και 12) το υπ’ αρ. οκτώ (8) γραφείο του τρίτου (Γ) ορόφου συνολικής επιφάνειας 38,07τμ, μιας πολυκατοικίας χτισμένης σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο που βρίσκεται στη συνοικία Ρόμβης και επί της διασταυρώσεως των οδών Ερμού αρ.34 και Φωκίωνος αρ.8.
Οφειλέτης:ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τιμή πρώτης προσφοράς:1) 98.600,00 ευρώ, 2) 36.300,00ευρώ , 3) 71.500,00 ευρώ, 4) 77.100,00ευρώ , 5) 72.900,00 ευρώ , 6) 72.900,00 ευρώ, 7) 72.900,00 ευρώ, 8) 72.900,00 ευρώ, 9) 31.900,00 ευρώ, 10) 40.000,00 ευρώ, 11) 87.400,00 ευρώ, 12) 87.400,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δ. ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

*ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ: Η πλήρης κυριότητα σε ποσοστό 100% ενός αγρού που βρίσκεται στη θέση “ΠΟΤΑΜΙΤΙΚΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΣ” ή “ΠΟΤΑΜΙΚΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΣ” ή “ΑΣΗΜΕΙΚΑ” ή “ΑΣΗΜΑΚΕΙΚΑ”. Εχει έκταση 3.469,16τ.μ., είναι εκτός σχεδίου και εκτός οικισμού, εντός ζώνης, άρτιος και οικοδομήσιμος. Επί του ακινήτου υπάρχει οικοδομή η οποία αποτελείται από: α) Υπόγειο επιφάνειας 108,79 τ.μ., περιλαμβάνει αποθήκη, γκαράζ και κλίμακα ανόδου προς το ισόγειο, β) Ισόγειο επιφάνειας 108,79τ.μ. και ημιυπαίθριους χώρους συνολικής επιφάνειας 62,68τ.μ. και γ) Πρώτο (Α) όροφο επιφάνειας 88,34τ.μ. και ημιυπαίθριους χώρους επιφάνειας 7,80 τ.μ.
Οφειλέτης: ΛΟΙΖΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς:406.500,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗ, τηλ. 2613015884,
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ:Ενα (1) διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου επιφάνειας εκατόν δέκα τρία (113,00) τετραγωνικά μέτρα, με τα στοιχεία Βήτα κεφαλαίο αριθμός ένα (Β-1). Βρίσκεται σε πολυκατοικία κτισμένη σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, έκτασης χίλια οκτακόσια εξήντα πέντε τετραγωνικά μέτρα και εξήντα πέντε εκατοστά (1.865,65), στη θέση «Κοψαχείλα», στη συνοικία «Αγία Βαρβάρα» και στην οδό Ηπείρου αριθμός 10. Αποτελείται από χωλλ, λίβιγκ ρούμ, διαδρόμους, κουζίνα, λουτρό, τρία (3) υπνοδωμάτια και WC.
Οφειλέτης:Μιχαήλ Καλλίγερος
Τιμή πρώτης προσφοράς:221.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Δήμητρα Ανδριανοπούλου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ:Ενα (1) διαμέρισμα του Ισογείου Ορόφου με στοιχεία ΓΙΩΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ [Ι-2], διώροφης με υπόγειο οικοδομής σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο. Βρίσκεται εντός της Τοπικής Κοινότητας ΚΑΤΩ ΑΣΣΟΥ της Δημοτικής Ενότητας ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, οικισμός προϋφιστάμενος του έτους 1923, στην ειδική θέση «ΛΟΥΤΣΑ», έκτασης του οικοπέδου 182,10 τ.μ. Αποτελείται από ένα (1) δωμάτιο, οφφίς, λουτρό, κουζίνα και δυο (2) μπαλκόνια, το ένα (1) προς τη νότια πλευρά του οικοπέδου, το άλλο προς την δυτική πλευρά του οικοπέδου, έχει επιφάνεια 31,00 τ.μ.
Οφειλέτης:ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:19.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Κωνσταντίνα Σπ. Καπέλλου, τηλ. 27410-20009
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ:Η πλήρης κυριότητα 100% ενός αγροτεμαχίου με κατοικία, το οποίο βρίσκεται στη θέση «Αγιος Πέτρος» ή «Αργυρού» της κτηματικής περιφέρειας του Δ.Δ. Ανω Μεράς. Είναι εκτός σχεδίου πόλεως και οικισμού και εκτός περιοχής ΓΣΠ, συνολικής έκτασης 4.018τμ. Το οικόπεδο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο και είναι εντός ΖΟΕ Μυκόνου, στην ζώνη (2.3α.6) 3 (κόκκινη ζώνη). Το επίπεδο του υπογείου είναι επιφάνειας 200,73τ.μ., το επίπεδο του ισογείου είναι επιφάνειας 200,73τ.μ. Πρόκειται για πολυτελή κατασκευή η οποία είναι εξωτερικά σε πολύ καλή κατάσταση, κατασκευασμένη σε επίπεδα. Ο περιβάλλοντας χώρος είναι διαμορφωμένος με φυτεύσεις, πισίνα επιφάνειας 35τ.μ. και ξύλινες πέργολες. Στο εκτιμώμενο ακίνητο μεγάλο τμήμα των όψεων φέρει επένδυση από παραδοσιακή κυκλαδίτικη πέτρα. Η περιοχή «ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ»- «ΑΡΓΥΡΟΥ» πρόκειται για αδόμητη, ήσυχη περιοχή με πολύ καλή θέα προς τη θάλασσα. Η μορφολογία του εδάφους είναι έντονα επικλινής και ημιβραχώδης. Η βλάστηση της είναι τυπική κυκλαδική και τα όρια των ιδιοκτησιών είναι διακριτά λόγω των χαρακτηριστικών ξερολιθιών.
Οφειλέτης:SWEET HOME ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.
Τιμή πρώτης προσφοράς: 680.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Πελέκα Γεωργία, τηλ. 2281076630
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ:Σε ποσοστό 100% της πλήρους κυριότητας ενός οικοπέδου εμβαδού 3.056,00 τετραγωνικών μέτρων το οποίο βρίσκεται εντός του οικισμού της Κοινότητας Αγίου Προδρόμου, της Δημ. Ενότητας Πολυγύρου, στη θέση “Αλώνια-Παππούς” οδός Κομνηνών αρ.12.
Οφειλέτης:ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:44.923,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ,
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ: Ενα (1) οικόπεδο εμβαδού 411,12 τ.μ, με την παλιά ισόγεια οικία εμβαδού 55,00 τ.μ και ισόγεια αποθήκη εμβαδού 34,00 τ.μ, εντός των ορίων του οικισμού της Τοπικής Κοινότητας ΠΑΣΙΟΥ της Δημοτικής Ενότητας ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, είναι άρτιο και οικοδομήσιμο.
Οφειλέτης: ΜΑΡΙΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:36.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Δημήτριος Πετρόπουλος, τηλ: 27420-20830
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ:1) Ενα (1) οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο εντός των ορίων του οικισμού της Τοπικής Κοινότητας ΚΑΤΩ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, της Δημοτικής Ενότητας ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ, συνολικής επιφάνειας 949,90τ.μ. Εντός αυτού υφίσταται παλιά ισόγεια κατοικία, αποτελούμενη από υπόγειο και ισόγειο. Το κτίριο αναπτύσσεται σε δύο στάθμες: Στάθμη 1: Περιλαμβάνει ενιαίο αποθηκευτικό χώρο επιφάνειας 82,72 τ.μ. Πρόκειται για υπόγεια στάθμη, από την Δημοτική οδό και ισόγεια από τον αύλειο χώρο. Η στάθμη είναι κατασκευασμένη από φέρουσα τοιχοποιία (αργολιθοδομή) και Στάθμη 2: Περιλαμβάνει χώρο κατοικίας επιφάνειας 82,72 τ.μ. με σαλόνι, κουζίνα και υπνοδωμάτιο. Το κτίριο βρίσκεται σε κακή κατάσταση, 2) Μία (1) ΣΤΑΦΙΔΑΜΠΕΛΟΣ, ένα αγροτικό ακίνητο (Αγροτεμάχιο) που βρίσκεται σε αγροτική περιοχή εκτός των ορίων του οικισμού και της ζώνης της Περιφέρειας της Τοπικής Κοινότητας ΚΑΤΩ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, στη θέση «ΞΕΡΟΚΑΜΑΡΟ», εκτάσεως τεσσάρων (4) στρεμμάτων περίπου, διαχωριζόμενο σε δύο τεμάχια με την επαρχιακή οδό.
Οφειλέτης: ΒΑΡΒΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:1) 48.000,00 ευρώ, 2) 10.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Αργυρώ Χρ. Νάκου, τηλ. 2743023886
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ: Ενα (1) ΓΗΠΕΔΟ με κτιριακό συγκρότημα στη θέση «ΓΑΛΟΤΑ», επί της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου, συνολικής επιφάνειας 18.386,32τ.μ. Το γήπεδο προέκυψε από συνένωση δύο ακινήτων: Α) Ενα (1) ενιαίο Γήπεδο το οποίο προήλθε από την συνένωση τεσσάρων (4) συνεχόμενων γηπέδων, εκτάσεως 13.411,00τ.μ., στη θέση «ΓΑΛΟΤΑ», στο 81ο χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου. Εντός του γηπέδου έχουν ανεγερθεί: α) Κτιριακό Συγκρότημα όπου στεγάζεται το «ΜΟΤΕΛ ΙΣΘΜΙΑ», απαρτιζόμενο από διώροφο ξενοδοχείο, εστιατόριο, ζαχαροπλαστείο, μπάρ και λοιπούς χώρους, συνολικού όγκου μέτρων κυβικών δέκα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι (14.820), πλήρως περαιωμένο με όλες τις εγκαταστάσεις, το οποίο αποτελείται από ισόγειο, δύο (2) ορόφους και υπόγειο χώρο. Το ισόγειο περιλαμβάνει στεγασμένο χώρο εισόδου και σταθμεύσεως αυτοκινήτων, κύρια είσοδο, RECEPTION, παρασκευαστήριο πρωινού,
κλιμακοστάσιο, σαλόνι, εστιατόριο και λοιπά χρειώδη. Οι δύο πρώτοι όροφοι χρησιμοποιούνται για ξενοδοχειακές κλίνες και σαλόνι αναμονής. Το υπόγειο περιλαμβάνει το μηχανοστάσιο, χώρο πλυντηρίου, σιδερωτήριο και μικρή αποθήκη και β) Νέα τριώροφη πτέρυγα συνεχόμενη της παλιάς. Πέραν του κυρίως κτιρίου υπάρχει μπαρ και ανεξαρτήτως λειτουργούσα μονάδα. Χώρος πωλήσεως ειδών λαϊκής τέχνης, περίπτερο πωλήσεως αναψυκτικών, καταλύματα προσωπικού και λοιποί βοηθητικοί χώροι, δεξαμενές ύδατος και υπαίθριο χορευτικό κέντρο. Εχει αυτόνομες μονάδες θερμού-ψυχρού αέρα στα δωμάτια, κεντρικό κλιματισμό στους κοινόχρηστους χώρους και στα δίχωρα διαμερίσματα. Εχει ανελκυστήρα κύριο και βοηθητικό. Στον περιβάλλοντα χώρο φέρει περίφραξη, ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις, πισίνα,γήπεδα αθλοπαιδιών, πράσινο, ηλεκτροφωτισμό κ.λ.π. Η κατάσταση-συντήρηση του κτιρίου είναι κακή. Πρόκειται για το ξενοδοχείο «ISTHMIA PRIME HOTEL» κατηγορίας 3*, δυναμικότητας 69 δωματίων-138 κλινών. Β) Εναν (1) ΑΓΡΟ, εκτάσεως έξι (6) στρεμμάτων, κείμενο στη θέση «ΓΑΛΟΤΑ», επιφάνειας 18.386,32 τ.μ, εκτός σχεδίου οικισμού και ζώνης, άρτιο και οικοδομήσιμο, πολυγωνικού σχήματος.
Οφειλέτης: ΣΙΝΕΠΡΑΪΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ και τον δ.τ.”ΜΟΤΕΛ ΙΣΘΜΙΑ”
Τιμή πρώτης προσφοράς:821.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Κωνσταντίνα Καπέλλου, τηλ. 27410 20009
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

*ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ:1) Μία (1) αποθήκη με την ένδειξη ΥΨΙΛΟΝ ΕΝΑ (Υ-1) διώροφης οικοδομής με υπόγειο (μεζονέτα), σε οικόπεδο που βρίσκεται στην Παραλία στην οδό Σπ. Μουστακλή, άνευ αρίθμησης (οδοί που περικλείουν το Ο.Τ.: Μαρίνου Αντύπα, Βύρωνος, Σπ. Μουστακλή), συνολικής εκτάσεως 161,50 τ.μ., άρτιο και οικοδομήσιμο. Η αποθήκη αποτελείται από τέσσερις (4) χώρους, το λεβητοστάσιο, W.C. και εσωτερική κλίμακα ανόδου προς το ισόγειο τμήμα της μεζονέτας (ΚΑ-1), έχει επιφάνεια 96,73 τ.μ. 2) Μία (1) διώροφη κατοικία – μεζονέτα με την ένδειξη ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΛΦΑ ΕΝΑ (ΚΑ1) με υπόγειο κτισμένη στο ίδιο ως άνω περιγραφόμενο οικόπεδο. Η κατοικία – μεζονέτα αποτελείται από: α) Το ισόγειο, το οποίο αποτελείται από καθιστικό, τραπεζαρία, κουζίνα, λουτρό και εσωτερική κλίμακα επικοινωνίας με τον πρώτο όροφο, διαθέτει ημιϋπαίθριους χώρους στην ανατολική και νότια πλευρά του και έχει επιφάνεια 81,57 τ.μ. και β) Τον πρώτο πάνω από το ισόγειο όροφο, ο οποίος αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, λουτρό, βεστιάριο και εσωτερική κλίμακα επικοινωνίας με το ισόγειο. Διαθέτει εξώστες στην ανατολική και δυτική πλευρά του και έχει επιφάνεια 72,12 τ.μ. Το ισόγειο και ο πρώτος όροφος έχουν συνολική επιφάνεια 153,69 τ.μ., επικοινωνούν μεταξύ τους με εσωτερική κλίμακα και αποτελούν μία ενιαία λειτουργική ενότητα.
Οφειλέτης: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:75.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Αθηνά Σωτ. Ραβαζούλα, τηλ. 2610273816
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ:Ενα (1) οικόπεδο με την ισόγεια οικοδομή με υπόγειο στη θέση «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΙΑΛΟΣ», επί ανωνύμου δημοτικής οδού άνευ αρίθμησης, εκτάσεως 560,35 τ.μ., άρτιο και οικοδομήσιμο. Αποτελείται από: α) υπόγειο όροφο, ο οποίος έχει εμβαδόν 106,61 τ.μ. και αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο, κλίμακα καθόδου από το ισόγειο και ράμπα καθόδου από τον ακάλυπτο χώρο, β) ισόγειο όροφο, ο οποίος έχει εμβαδόν 98,65 τ.μ. και αποτελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, λουτρό, W.C., κουζίνα και ενιαίο καθιστικό – τραπεζαρία, καθώς και κλίμακα που οδηγεί τόσο στο υπόγειο όσο και στο δώμα της οικοδομής. Επίσης διαθέτει περιμετρικούς εξώστες και ημιυπαίθριο χώρο εμβαδού 7,96 τ.μ.
Οφειλέτης: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:72.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Παρθένα Βασ. Χρυσανθοπούλου, τηλ. 2693025484
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ:Ενα (1) Κατάστημα με στοιχεία ΙΩΤΑ ΕΝΑ (Ι-1), του ισογείου ορόφου οικοδομής, κτισμένης σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Γεωργίου Ολυμπίου αριθ. 20 και έχει έκταση 124,80 τ.μ. Αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο και w.c. και έχει επιφάνεια 82,50 τ.μ.
Οφειλέτης:ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:53.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:ΒΑΣΙΛΙΚΗ Θεοφ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, τηλ. 2610625567
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ:Ενα (1) Διαμέρισμα με την ένδειξη ΑΛΦΑ (Α), του πρώτου (Α) πάνω από το ισόγειο ορόφου οικοδομής κτισμένης σε οικόπεδο, το οποίο βρίσκεται στη θέση «ΕΞΩ ΑΓΥΙΑ, επί της παρόδου της οδού Σελινούντος 9 αρ. 3. Εχει έκταση κατά 348,50 τετραγωνικά μέτρα. Αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, χωλλ, κουζίνα, λουτρό, οφφίς και έχει επιφάνεια 132,20 τ.μ.
Οφειλέτης: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς:30.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:ΒΑΣΙΛΙΚΗ Θεοφ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, τηλ. 2610625567
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΜΥΚΗΝΩΝ: Η πλήρης κυριότητα και ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου ενός αγροτεμαχίου που βρίσκεται στη θέση «Αλμύρες ή Τιμένιο» της κτηματικής περιφέρειας της Δημοτικής Κοινότητας Άργους. Εχει εμβαδική επιφάνεια κατά τον τίτλο κτήσης 400,00 τ.μ. Στο παραπάνω αγροτεμάχιο έχουν χτιστεί δύο (2) ισόγειες παλιές (πριν το 1983) αγροικίες με επιφάνεια πενήντα τετραγωνικά μέτρα (50.00τμ.) η καθεμία.
Οφειλέτης: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΥΖ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΑΝΤΑΖΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς:30.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Μαρία Συναδινού, τηλ. 2751067211
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ: 1) Μία (1) αποθήκη με τα στοιχεία (Υ-1) του υπογείου επιφάνειας 52,32 τμ. , 2) Ενα (1) κατάστημα με τα στοιχεία (Ι-1), αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο και έχει επιφάνεια 62,46τμ. Οι παραπάνω ιδιοκτησίες βρίσκονται σε οικοδομή κτισμένη σε οικόπεδο εκτάσεως 107,00 τμ. άρτιο και οικοδομήσιμο, το οποίο βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα και Ενότητα Τρίπολης και ειδικότερα στο υπ ?αριθμ. 63 ΟΤ και επί της οδού Λαγοπάτη αριθμ. 21.Εχει επιφάνεια 107,00τμ.Το ακίνητο αποτελείται από δύο λειτουργικά συνενωμένες οριζόντιες ιδιοκτησίες, αποτελεί κατάστημα (κομμωτήριο) υπογείου-ισογείου με τα στοιχεία (Υ-1) & (Ι-1) αντίστοιχα, το οποίο βρίσκεται εντός ημιτελούς τριωρόφου κτιρίου. Αναλυτικότερα το ακίνητο αποτελεί κομμωτήριο αποτελούμενο από ισόγειο και υπόγειο. Το ισόγειο (Ι-1) διαθέτει επιφάνεια 62,46 τ.μ. και αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο και συνδέεται με εσωτερική σκάλα με το υπόγειο (Υ-1) το οποίο διαθέτει επιφάνεια 52.32τ.μ. και αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο και W.C.
Οφειλέτης: ΚΟΛΙΝΤΖΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς:83.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:ΑΝΑΓΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΙΩΑΝΝΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ:1) Ενα (1) αγροτεμάχιο με κλήματα ραζακιάς και στην εδική θέση «ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ή ΚΟΡΙΤΕΖΑ», το οποίο βρίσκεται εκτός σχεδίου και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο. Εχει έκταση 1.709,83 τ.μ., 2) Ενα (1) αγροτεμάχιο με πορτοκαλιές, εντός της Δημοτικής Κοινότητας Ζευγολατιού, το οποίο βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο. Εχει έκταση 7.425,89 τ.μ.
Οφειλέτης:ΜΠΑΧΤΑΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:1) 20.125,00 ευρώ, 2) 89.927,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Κωνσταντίνα ΚΑΠΕΛΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ: 1) Η Πλήρης κυριότητα (100%) (ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΠΙΤΣΑΚΟΥ) ενός (1) διαμερίσματος ισογείου διώροφης οικοδομής, ημιτελές. Περιλαμβάνει τέσσερα (4) κύρια δωμάτια: κουζίνα, λουτρό, και χώλλ και έχει επιφάνεια 85,84τ.μ. Βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αγίας Τριάδας & Ανθέων στον οικισμό Μεσσηνέζη, σε διώροφη οικοδομή επί οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου που φέρει τον αριθμό 3 στο Ο.Τ. 19, 2)Η Πλήρης κυριότητα (100%) (ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΙΤΣΑΚΟΥ) ενός (1) διαμερίσματος με το στοιχείο Δ-1 του πρώτου πάνω από το ισόγειο ορόφου, αποτελούμενο από 3 κύρια δωμάτια χώλλ, κουζίνα, λουτρό. Εχει εμβαδό 72,10τ.μ.,3)Η Πλήρης κυριότητα (100%) (ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΙΤΣΑΚΟΥ) ενός (1) διαμερίσματος με το στοιχείο Δ-2 του πρώτου πάνω από το ισόγειο ορόφου αποτελούμενο από 3 κύρια δωμάτια χώλλ, κουζίνα, λουτρό. Εχει εμβαδό 72,10τ.μ.
Οφειλέτης:ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:1) 21.000,00 ευρώ, 2) 36.050,00 ευρώ, 3) 36.050,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:ΕΙΡΗΝΗ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΚΑΣΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ:Ενα (1) ακίνητο συνολικής έκτασης 28.628,57 τ.μ. στη Τοπική Κοινότητα Ιρίων και ειδικότερα στη θέση «ΧΑΝΤΑΚΙΑ» (παραλία Κάνδιας).Το οικόπεδο έχει προέλθει από την συνένωση τεσσάρων οικοπέδων, εκτάσεως 4.044,00 τ.μ., 15.692,67 τ.μ., 4.343,46 τ.μ. και 4.548,44 τ.μ. αντίστοιχα. Το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή εκτός σχεδίου και εντός οικισμού ή εντός της ζώνης οικισμού Ιρίας του Δήμου Ναυπλίου. Πρόκειται για ξενοδοχείο κλασικού τύπου και επιπλωμένων διαμερισμάτων, όπου σύμφωνα με το σήμα ΕΟΤ είναι κατηγορίας πέντε αστέρων και δυναμικότητας 137 δωματίων και 260 κλινών. Τυπικά έχουμε 105 δωμάτια με 260 κλίνες (62 δίκλινα, 14 τρίκλινα, 26 διαμερίσματα 2 χώρων και 3 διαμερίσματα 3 χώρων. Κάποια από τα δωμάτια έχουν ιδιωτική πισίνα. Εντός του οικοπέδου υπάρχει συγκρότημα το οποίο αποτελείται από 5 κτίσματα και υποσταθμό ΔΕΗ συνολικής επιφάνειας κάλυψης 5.479,27 τ.μ. και επιφάνεια δόμησης 6.306,99τ.μ.
Στο ισόγειο και τον όροφο του συγκροτήματος πέραν των δωματίων που έχουν επιφάνεια περίπου 3.500 τ.μ., υπάρχουν διαμορφωμένοι κύριοι χώροι, καθώς και χώροι παροχής υπηρεσιών στους πελάτες του ξενοδοχείου. Στο υπόγειο επιφάνειας 5.118,95 τ.μ. υπάρχουν κυρίως βοηθητικοί χώροι με διαμορφωμένες εγκαταστάσεις. Η κτηριακή ανάπτυξη της ξενοδοχειακής μονάδας αναλύεται ως εξής: Κτήριο 1: Ισόγειο επιφάνειας 493,37 τ.μ., Α Οροφος 498,71 τ.μ., κοινόχρηστοι χώροι 60,75 τ.μ. και συνολικά τετραγωνικά 1.052,83 τ.μ. Κτήριο 2: Ισόγειο επιφανείας 456,76 τ.μ., Α Οροφος 405,47 τ.μ., κοινόχρηστοι χώροι 5,47 τ.μ. και συνολικά τετραγωνικά 869,70τ.μ. Κτήριο 3: Ισόγειο επιφάνειας 1.926,06 τ.μ., Α Οροφος 1.713,95 τ.μ., κοινόχρηστοι χώροι 97,37 τ.μ. και συνολικά τετραγωνικά 3.737,34 τ.μ.Κτήριο 4: Ισόγειο επιφάνειας 261,74 τ.μ., Α Οροφος 207,16 τ.μ., κοινόχρηστοι χώροι 16,23 τ.μ., επιφάνεια εκτός ΣΔ 54,48 τ.μ. και συνολικά τετραγωνικά 485,13 τ.μ. Κτήριο 5: Ισόγειο επιφάνειας 490,94 τ.μ., Α Οροφος 490,94 τ.μ., κοινόχρηστοι χώροι 71,92 τ.μ. και συνολικά τετραγωνικά 1.053,80 τ.μ. Υποσταθμός ΔΕΗ: Επιφάνεια 56,51 τ.μ. Υπόγεια εκτός ΣΔ ανά κτήριο: Υπόγειο κτηρίου 1: 493,37 τ.μ., Υπόγειο κτηρίου 2: 589,08 τ.μ., Υπόγειο κτηρίου 3: 3177,27 τ.μ.,Υπόγειο κτηρίου 4: 325,32 τ.μ., Υπόγειο κτηρίου 5: 490,94 τ.μ., Υπόγειο υποσταθμού ΔΕΗ: 42,97 τ.μ. Σύνολο υπογείων 5118,95τ.μ.
Οφειλέτης: Κ. ΜΑΡΚΟΥ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ με δ.τ.ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ Α.Ε.
Τιμή πρώτης προσφοράς:6.023.642,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Δανάη ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, τηλ. 27520-26555
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

*ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ:1) Eνα (1) διαμέρισμα του πρώτου (Α) ορόφου, οποίο καταλαμβάνει ολόκληρο τον όροφο, επιφάνειας ογδόντα έξι τετραγωνικών μέτρων (86,00) και το οποίο αποτελείται από σαλόνι, χωλλ, τραπεζαρία, (1) υπνοδωμάτιο,διάδρομο, κουζίνα και λουτρό. 2) Το 1/2 εξ αδιαιρέτου της πλήρους κυριότητας του δικαιώματος ανέγερσης μελλοντικών ορόφων πάνω από τον πρώτο (Α) όροφο. Είναι στη θέση «ΘΥΜΑΡΑΚΙΑ», στη διεύθυνση Πετροπουλάκη αρ. 10. Η έκταση του οικοπέδου είναι 175,95 τ.μ.
Οφειλέτης: Ελευθέριος ΣΙΚΑΛΙΔΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:1) 60.000,00 ευρώ, 2) 9.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Ευσταθία Μπολτσή
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ:Ενα (1) οικόπεδο, αρχικά εμβαδού 600τ.μ., που βρίσκεται στην Τ.Κ Μακρυγιάλου της Δ.Ε Μεθώνης της Π.Ε Πιερίας, στο Γ 229 Ο.Τ.
Οφειλέτης: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΗΛΥΜΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 32.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Δημήτριος Κουτσοχήνας, τηλ. 2351028923
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ:Ενα (1) οικόπεδο με αριθμό τεμαχίου 237 με διώροφη οικοδομή (με υπόγειο και βεράντα). Βρίσκεται εντός του οικισμού Καρτερίου, Δ.Δ. Μαργαριτίου, στο Ο.Τ 7 και είναι εκτάσεως 780,00τ.μ.
Οφειλέτης:ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΘΩΜΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:95.541,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Δήμητρα Ανδριανοπούλου, τηλ. 210-3312780
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ :Μία (1) κατοικία του ισογείου ορόφου επιφάνειας 98,19 τ.μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 48% εξ αδιαιρέτου, ανήκει σε οικοδομή που είναι κτισμένη σε οικόπεδο στη θέση «Αγιος Ισίδωρος» του δ.δ. Βροντάδου του Δήμου Ομηρούπολης Χίου.
Οφειλέτης: Μαρία Κολλάκη
Τιμή πρώτης προσφοράς: 75.600,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Εριφύλη Τατά – Βασιλικάκη, τηλ. 22510-27920
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ: Α) Μία (1) ιδιοκτησία του πρώτου (Α) πάνω από το ισόγειο ορόφου, που έχει συσταθεί σε διώροφο κτίσμα με υπόγειο. Είναι κτισμένο σε οικόπεδο κείμενο στη θέση «ΣΥΡΙΚΑΡΙ» του οικισμού Μαρμάρου του Δ.Δ. Καρδαμύλων. Η ιδιοκτησία χαρακτηρίζεται ως «ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Γ1» και έχει επιφάνεια 66,60 τετραγωνικά μέτρα και ποσοστό 35% εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο. Β) Μία (1) ιδιοκτησία που αποτελείται από υπόγειο και ισόγειο. Εχει συσταθεί σε διώροφο κτίσμα με υπόγειο, κτισμένο σε οικόπεδο κείμενο στη θέση «ΣΥΡΙΚΑΡΙ» του οικισμού Μαρμάρου του Δ. Δ. Καρδαμύλων. Το όλο οικόπεδο έχει επιφάνεια εξήντα ένα τετραγωνικά μέτρα και δεκατέσσερα εκατοστά (61,14 τ.μ.). Η εν λόγω οριζόντια ιδιοκτησία χαρακτηρίζετε ως «ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Α1» και αποτελείται από υπόγειο με επιφάνεια 61,14 τ.μ. και από ισόγειο που περιλαμβάνει μία κατοικία με επιφάνεια 57,40 τ.μ.Στο ισόγειο υπάρχει κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο προς τον όροφο επιφ. 3,74 τ.μ.
Οφειλέτης: Μιχαήλ Δοντάς
Τιμή πρώτης προσφοράς:73.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Εριφύλη Τατά – Βασιλικάκη, τηλ. 22510-27920
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ:Ενα (1) διαμέρισμα του δευτέρου (Β’) ορόφου με στοιχεία Βήτα κεφαλαίο δύο (Β-2) πολυκατοικίας, η οποία έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο κείμενο στη θέση «Γουδί» της συνοικίας Αγίου Θωμά των Αθηνών και ειδικότερα στη διασταύρωση των οδών Παπαδιαμαντοπούλου αριθμός 102 και Γιαννοπούλου αριθμός 13 (πρώην Στερίας, πρώην Σινώπης).Το οικόπεδο αυτό έχει έκταση τριακόσια εβδομήντα πέντε τετραγωνικά μέτρα και 0,80 εκατοστά (375,80). Αποτελείται από χώλλ, σαλόνι, δύο (2)υπνοδωμάτια, λουτρό, κουζίνα, διάδρομο, και δύο εξώστες και έχει επιφάνεια εξήντα έξι τετραγωνικά μέτρα και 0,50 εκατοστά (66,50).
Οφειλέτης:Νικόλαος ΚΑΝΔΗΛΑΚΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:87.100,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Βαρβάρα Α. Σγούρα, τηλ. 210-3801906
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ:Μία (1) οριζόντια ιδιοκτησία με στοιχεία “ΜΕΖΟΝΕΤΑ 2η” πολυώροφης οικοδομής (πολυκατοικία) στη Κάτω Ηλιούπολη Αττικής, στο με αριθμό 687 Οικοδομικό Τετράγωνο και επί της οδού Αγίου Ιωάννου Προδρόμου αριθμός 7α. Αποτελείται από τμήμα με στοιχεία (Α-2) του πρώτου (Α) ορόφου, τμήμα με στοιχεία (Β-1) του δεύτερου (Β) ορόφου και τμήμα με στοιχεία (Γ-Ι) του τρίτου (Γ’), τα οποία συνδέονται με εσωτερική κλίμακα. Αναλυτικά: 1) Το με στοιχεία Α2 τμήμα αυτής του πρώτου (Α) ορόφου, αποτελείται από το πλατύσκαλο του Α ορόφου και το κλιμακοστάσιο (το οποίο από το ισόγειο μέχρι τον Α όροφο) και από τον Α όροφο οδηγεί στον Β όροφο, έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά 12,35. 2) Το με στοιχεία Β1 τμήμα αυτής του δευτέρου (Β) ορόφου. Αποτελείται από σαλόνι, κουζίνα, λουτρό, ημιυπαίθριο χώρο στην Νοτιοανατολική πλευρά του, κλιμακοστάσιο, χώρο κίνησης ανελκυστήρα και έτερο κλιμακοστάσιο που θα οδηγεί στον Γ όροφο και βεράντες. Εχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά 81,22.3) Το με στοιχεία ΓΙ τμήμα αυτής στον (Γ) όροφο, αποτελείται από τρεις κοιτώνες, δύο λουτρά, ημιυπαίθριο χώρο στην νοτιοανατολική πλευρά του , κλιμακοστάσιο που θα οδηγεί από τον Β’ στον Γ’ όροφο και βεράντες. Εχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά 68,87. Στην αποκλειστική χρήση της ιδιοκτησίας αυτής ανήκει η με στοιχεία (Ρ1) θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του ισογείου με επιφάνεια 10,20τ.μ.
Οφειλέτης: Μιχαήλ ΔΕΣΥΛΛΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:249.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Αναστασία-Ιωσηφίνα Καρινιωτάκη-Πλακοπούλου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ενα (1) διαμέρισμα με στοιχεία A3 του πρώτου ορόφου πολυκατοικίας επί της Λεωφόρου Μεσογείων αριθμούς 508-510 και Παλαιολόγου. Το οικόπεδο έχει έκταση 1215,70τ.μ. Αποτελείται από (3) δωμάτια, χωλλ, λουτρό και κουζίνα και έχει επιφάνεια 80τ.μ.
Οφειλέτης: Σοφία Μάναλη
Τιμή πρώτης προσφοράς:115.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Στέφανος Κων. Βασιλάκης
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ:1)Ενα (1) γραφείο του τετάρτου (Δ) ορόφου το υπ’ αριθμόν ένα (1). Αποτελείται από ένα (1) χώρο και έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά τριάντα οκτώ και 0,18 (38,18). 2) Ενα (1) γραφείο του τετάρτου (Δ) ορόφου το υπ’ αριθμόν δύο (2). Αποτελείται από ένα (1) χώρο και έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εξήντα οκτώ και 0,30 (68,30). 3) Ενα (1) γραφείο του τετάρτου (Δ) ορόφου το υπ’ αριθμόν τρία (3). Αποτελείται από ένα (1) χώρο και έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά είκοσι έξι και 0,40 (26,40). 4) Ενα (1) γραφείο του τετάρτου (Δ) ορόφου το υπ’ αριθμόν τέσσερα (4). Αποτελείται από ένα (1) χώρο και έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά είκοσι επτά και 0,20 (27,20) και 5) Ενα (1) γραφείο του τετάρτου (Δ) ορόφου το υπ’ αριθμόν πέντε (5). Αποτελείται από ένα (1) χώρο και έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά είκοσι έξι και 0,40 (26,40). Είναι σε πολυκατοικία στη θέση “Μακρυγιάννη” ή ‘”Καλλιρόη” και επί της διασταυρώσεως της Λεωφόρου Συγγρού αριθμός 19 με την οδό Βούρβαχη.
Οφειλέτης: Ιωάννης ΑΡΜΕΝΑΚΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:1)55.500,00 ευρώ, 2) 104.300,00 ευρώ, 3) 36.500,00 ευρώ, 4) 37.600,00 ευρώ, 5) 36.500,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Δήμητρα Ν. Ανδριανοπούλου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ:Τη πλήρη κυριότητα ενός (1) οικοπέδου με αριθμό 1.311, εκτάσεως 161,00 τ.μ., άρτιο και οικοδομήσιμο εντός του υπ’ αριθμ. 96 Ο.Τ. εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Κοινότητας Προσοτσάνης. Εντός του οικοπέδου υφίσταται μία διώροφη οικία εμβαδού κάθε ορόφου 58,32 τ.μ.
Οφειλέτης: Μαρία Ζάμπα
Τιμή πρώτης προσφοράς:65.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΝΛΙΚ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ:Την πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή σε ποσοστό 100%, η οποία αντιστοιχεί στο δικαίωμα κατ’ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ ΕΦ ΟΡΟΥ ΖΩΗΣ σε ποσοστό 100% και στο δικαίωμα κατά ΨΙΛΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ σε ποσοστό 100%, ενός (1) διαμερίσματος με εσωτερική αρίθμηση ΔΕΛΤΑ-ΔΥΟ (Δ2) επί της οδού Βασ. Αλεξάνδρου αρ. 13. Καταλαμβάνει ολόκληρο τον πρώτο α’ όροφο της οικοδομής και έχει καθαρή επιφάνειας 95,74τμ, μικτή επιφάνεια 107,63τμ. Αποτελείται από σαλο-τραπεζαρία, δύο (2) κοιτώνες, κουζίνα, χωλλ εισόδου, λουτρό και αποθήκη.
Οφειλέτης: 1) Φωτεινή Κουγιουμτζόγλου, 2) Φωτεινή Χαρίτογλου
Τιμή πρώτης προσφοράς:30.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Φωτεινή Σταμούλη-Βάσιου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ:Ενα (1) οικόπεδο συνολικής έκτασης 2.011 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσιμο, στη θέση «Πλάτωμα ή Γιαούρτι» και επί της οδού πρώην Ευξείνου Πόντου και τώρα Τραπεζούντος αρ. 10. Εντός του οικοπέδου υπάρχει οικοδομή (μεζονέτα), αποτελούμενη από: α) Υπόγειο επιφάνειας 67,00τ.μ. το οποίο αποτελείται από ένα χώρο, ένα W.C., μία κλίμακα ανόδου προς το ισόγειο όροφο και μία είσοδο,β) Ισόγειο επιφάνειας 160,58μ.τ. η οποία αποτελείται από σαλονοτραπεζαρία, (1) υπνοδωμάτιο, χώλλ, κουζίνα, γραφείο, μία κλίμακα ανόδου προς τον πρώτο (Α) πάνω όροφο και γ) Πρώτο (Α) όροφο επιφάνειας 129,48μ.τ. Αποτελείται από (3) υπνοδωμάτια, (2) λουτρά, (2) εξώστες και μία κλίμακα καθόδου προς τον ισόγειο.
Οφειλέτης:Ιορδάνης Χυτήρογλου
Τιμή πρώτης προσφοράς:423.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Στέφανου Κων. Βασιλάκης, τηλ. 210-4113810
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ:Μία (1) κατοικία με χαρακτηριστικό αριθμό 5 συνολικού εμβαδού 50 τ.μ. Αποτελείται από έναν ενιαίο ισόγειο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτου με εσωτερική κλίμακα ανόδου εμβαδού 25τ.μ. και από πρώτο (Α) όροφο εμβαδού 25τ.μ., αποτελούμενο από ένα δωμάτιο, κουζίνα, λουτροαποχωρητήριο και εσωτερική κλίμακα Η κατοικία ανήκει σε συγκρότημα οκτώ (8) διώροφων κατοικιών επί αγροτεμαχίου συνολικής έκτασης 4.000,16 τ.μ. στη θέση «ΛΑΠ-ΝΕΡΟ» στην κτηματική περιοχή Κοινότητας Πευκοχωρίου, στην οποία αντιστοιχεί και αναλογεί ποσοστό 12,50% εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου αγροτεμαχίου και της οικοδομής. Εχει και την αποκλειστική χρήση σε αγροτεμάχιο εμβαδού 269,86 τ.μ. Από τον οικισμό του Πευκοχωρίου απέχει 4,20 Km περίπου, ενώ από την θάλασσα απέχει περίπου 610,00 μ.
Οφειλέτης: ΑΒΡΑΜΙΑΝ Αναστασία
Τιμή πρώτης προσφοράς:68.750,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Αννα Τσαντήλα, τηλ. 2310.534444
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ:Ενα (1) διαιρετό τμήμα εμβαδού σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης 615,50τ.μ. του αριθμ. 983 κληροτεμαχίου συνολικού εμβαδού 12.563τ.μ., που βρίσκεται στη θέση Πολυχρονιά» της Τ.Κ Μακρυγιάλου. Εντός του τμήματος αυτού υφίσταται τριώροφη οικοδομή, η οποία ανεγέρθηκε τμηματικά ως εξής: Αρχικά ως κατοικία εμβαδού 127,50τ.μ., αργότερα πραγματοποιείται προσθήκη κατ’ επέκταση εμβαδού 22,50τ.μ. και προσθήκη 1ου ορόφου κατοικίας εμβαδού 150,00τ.μ. Ο 2ος όροφος κατασκευάστηκε μεταγενέστερα και είναι αυθαίρετος εμβαδού 217,50τ.μ.Το κτήριο λειτουργεί ως ξενοδοχείο που διαθέτει 10 γκαρσονιέρες. Επίσης υπάρχει παιδική χαρά και παρκινγκ.
Οφειλέτης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:178.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Δημήτριος Κουτσοχήνας
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ:1) Η ιδιοκτησία με την ένδειξη Α’ ΥΠΟΓΕΙΟ η οποία περιλαμβάνει τον ανελκυστήρα αυτοκινήτων, τη δεξαμενή πυρόσβεσης, το χώρο παρασκευαστηρίου και το W.C, της οριζοντίου ιδιοκτησίας του ισογείου, το φωταγωγό, την κλίμακα καθόδου προς το υπόγειο, την έξοδο κινδύνου, μία αποθήκη, ένα (1) W.C. ανδρών και ένα (1) W.C γυναικών, το διάδρομο του υπογείου και τέσσερις (4) θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων (πάρκινγκ), του πρώτου (Α) υπογείου με τους αραβικούς αριθμούς ένα (1), δύο (2), τρία (3) και τέσσερα (4), έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά τριακόσια σαράντα έξι και 0,63 (346,63).2) Η ιδιοκτησία με την ένδειξη ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ δεύτερου (Β’) υπογείου, η οποία αποτελείται από δεκατρείς (13) θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων (πάρκινγκ), με τους αραβικούς αριθμούς ένα (1), δύο (2), τρία (3),τέσσερα (4), πέντε (5), έξι (6), επτά (7), οκτώ (8), εννέα (9), δέκα (10), έντεκα (11), δώδεκα (12) και δεκατρία (13). Η επιφάνεια κοινοχρήστων είναι μέτρα τετραγωνικά είκοσι τρία και 0,80 (23,80).3) Η ιδιοκτησία με την ένδειξη ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ του τρίτου (Γ’) υπογείου, η οποία αποτελείται από δεκατρείς (13) θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων (πάρκινγκ), με τους αραβικούς αριθμούς ένα (1), δύο (2), τρία(3), τέσσερα (4), πέντε (5), έξι (6), επτά (7), οκτώ (8), εννέα (9), δέκα (10), έντεκα (11), δώδεκα (12) και δεκατρία (13). 4) Η ιδιοκτησία του ισογείου ορόφου με την ένδειξη «χώρος συνάθροισης κοινού», αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο με εσωτερική κλίμακα επικοινωνίας με το παρασκευαστήριο και το W.C. του α’ υπογείου της ιδιοκτησίας αυτής και ένα μικρό φρέαρ ανελκυστήρα, 5) Η ιδιοκτησία του πρώτου (Α) ορόφου (ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ), αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο και δύο W.C., έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα έξι και ενενήντα εκατοστά (186,90). 6) Η μοναδική ιδιοκτησία διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου, αποτελείται από ένα ενιαίο χώρο με δύο W.C., με ένα ημιϋπαίθριο χώρο εμβαδού μέτρων τετραγωνικών είκοσι οκτώ και δέκα εκατοστά (28,10), έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά διακόσια οκτώ και δέκα εκατοστά (208,10)Οι ιδιοκτησίες βρίσκονται σε οικοδομή αποτελούμενη από Γ υπόγειο, Β υπόγειο, Α υπόγειο, ισόγειο, πρώτο (Α) πάνω από το ισόγειο και δεύτερο (Β) όροφο. Εχει ανεγερθεί σε οικόπεδο στο Νέο Ψυχικό Αττικής, εντός του υπ’ αριθμόν ενενήντα ένα (91) Οικοδομικού Τετραγώνου και στη συμβολή των οδών Ολυμπιονικών αριθμός 72(πρώην Κηφισίας αριθμός 320) και Αγ. Γεωργίου αριθμός 1-3. Είναι εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών πεντακοσίων ογδόντα τριών και 0,50 (583,50).
Οφειλέτης:ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:1) 208.000,00 ευρώ, 2) 131.000,00 ευρώ, 3) 131.000,00 ευρώ, 4) 936.000,00 ευρώ, 5) 294.000,00 ευρώ, 6) 344.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Δημητρέλλου Στυλιανή
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ:Α) Ενα (1) διαμέρισμα με τα στοιχεία Βήτα Τρία (Β-3) του δευτέρου (Β) ορόφου οικοδομής εμβαδού 101,20τ.μ. Αποτελείται από τρία (3) δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, αποθήκη, διάδρομο και λουτρό.Β) Ενα (1) διαμέρισμα με τα στοιχεία Βήτα Τέσσερα (Β-4) του δευτέρου (Β) ορόφου της ίδιας οικοδομής εμβαδού 113,85τ.μ. Αποτελείται από τρία (3) δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, αποθήκη, διάδρομο και λουτρό. Βρίσκονται και επί των οδών Δημουλά και Χατζηπέτρο σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, εμβαδού 670,01 τ.μ.
Οφειλέτης: ΜΑΡΙΑ ΖΑΪΜΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς:Α) 72.000,00 ευρώ. Β) 81.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Παναγιώτα Κ. Κοντολάτη, τηλ: 24310 37650
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

*ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ :Το υπό στοιχεία Α1 διαμέρισμα του πρώτου ορόφου οικοδομής επιφάνειας 113,38τ.μ., στη θέση «Βούρκος» εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου Χαλκιδέων στη διασταύρωση των οδών Σιώκου και Παπασκιαδά.
Οφειλέτης: ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΛΑΜΠΡΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 80.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Ελευθερία Σιδέρη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ:Αγροτεμάχιο – ελαιόφυτο το οποίο περιέχει διακόσα τριάντα πέντε (235) ελαιόδεντρα, άρτιο και οικοδομήσιμο, εκτάσεως 13.047,65 τ.μ. στην κτηματική περιφέρεια του Δημοτικού Διαμερίσματος Μονής, του Δήμου Μαλεβιζίου στην θέση «ΜΕΣΑΜΠΕΛΑ» ή «ΠΛΑΚΑΛΩΝΑ»
Οφειλέτης:ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:65.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Δέσποινα Εληώτη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ: Το υπ’ αρ. 190 διαμέρισμα, Α’ ορόφου του οικισμού Ξάνθη ΠΙ, στην κτηματική περιφέρεια στη θέση «ΧΙΠΕ ή ΧΙΙΜΠΕ ΤΑΡΛΑ ή ΜΠΑΝΤΕΜΛΙΚ ή ΤΙΚΕΜΠΑΣΗ» σημερινή οδός Ακριτών 5 με εμβαδό 81,20 τμ.
Οφειλέτης: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΖΑΝΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:41.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Φωτούλα Καναβούρη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
* ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ : Ενα αυτοτελές και διαιρεμένο διαμέρισμα με αριθμό εσωτερικής αρίθμησης (Δ2) επί της οδού Θεμ. Σοφούλη 81 επιφάνειας 52,336 τ.μ. με αποκλειστική χρήση τμήματος οικοπέδου εμβαδού (32,04 τ.μ.)
Οφειλέτης: ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 40.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Αννα Ανδρεάδου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
* ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ : Τμήμα οικοπέδου εμβαδού 378,75 τ.μ. με οικοδομή και στοιχεία Κ2 διώροφη οικία η οποία αποτελείται από ισόγειο εμβαδού 49,80 τ.μ. και από Α όροφο επιφάνειας 55,80 τ,μ..εντός του Δημοτικού Διαμερίσματος Γεωργιανών Ημαθίας.
Επίσης ο αύλειος χώρος είναι διαστρωμένος με πέτρα.
Οφειλέτης:ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΓΚΙΔΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 70.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΠΑΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
μερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ : Επί του δικαιώματος της πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 100% μίας αυτοτελούς, διηρημένης, ανεξάρτητης και οριζόντιας ιδιοκτησίας – διαμερίσματος του πρώτου (Α) ορόφου επιφάνειας 76,68 τ.μ. πολυώροφης οικοδομής επί οικοπέδου εντός εγκεκριμένου σχεδίου στην Δημοτική Ενότητα Νέας Ιωνίας του Δήμου Βόλου επί της οδού Εθνικών Αγώνων 103.
Οφειλέτης:ΑΣΗΜΙΝΑ ΤΣΙΒΓΙΟΥΡΑ ΣΤΕΛΛΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 37.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Παναγιώτα Κοντολάτη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ :Ενα διαμέρισμα μεζονέτα που αποτελείται από ημιυπόγειο και ανώγειο.Το ημιυπόγειο έχει εμβαδόν (31,70 τ.μ.)
Το ανώγειο έχει εμβαδόν (28,30 τ.μ) με δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης δυο τμημάτων του οικόπεδου.
Το διαμέρισμα-μεζονέτα βρίσκεται στην υπό στοιχείο ΓΑΜΑ (Γ) οικοδομή στην θέση «Σίβηρη» της Δημοτικής Ενότητας Κασσανδρείας, του Δήμου Κασσάνδρας στο με αριθμό Γ10 οικοδομικό τετράγωνο της επικοισθείσας περιοχής του Αγροκτήματος Μετόχι Κελλί (υπέρ ΣΑΑΚ Βάλτας), .
Οφειλέτης:ΓΕΩΡΓΙΑ συζ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 52.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Χριστίνα Φαρδή
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ : 1.Η υπό στοιχεία «ΙΣΟΓΕΙΟ» οριζόντια ιδιοκτησία (κατάστημα) του ισογείου ορόφου διώροφης οικοδομής επιφάνειας 144τ.μ.
2.Η υπό στοιχεία «ΟΡΟΦΟΣ» οριζόντια ιδιοκτησία (διαμέρισμα) του πρώτου (1ου ) ορόφου επιφάνειας 101,28τ.μ.
Οι ανωτέρω οριζόντιες ιδιοκτησίες βρίσκονται σε διώροφη οικοδομή επί οικοπέδου επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 34, στην θέση «ΡΩΜΕΪΚΑ ή ΓΑΣΤΟΥΝΟΣΤΡΑΤΑ» της Τοπικής Κοινότητας Ανδραβίδας του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης
Η οριζόντια ιδιοκτησία με στοιχεία «ΟΡΟΦΟΣ» έχει το δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης της εξωτερικής σκάλας καθώς και της ταράτσας.
Οφειλέτης:ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 41.500,00 50.500,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος: Μαρία Τζιμοπούλου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ :Επί της πλήρους κυριότητας του υπό στοιχεία Α-4 διαμερίσματος του πρώτου (Α) ορόφου οικοδομής εμβαδού (124,00) τ.μ. επί οικοπέδου στο εγκεκριμένο σχέδιο της δημοτικής ενότητας Καμένων Βούρλων του Δήμου Καμένων Βούρλων στη θέση «ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΚΑΜΙΝΙΑ».
Οφειλέτης:ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 58.000,00 Ευρώ
Συμβολαιογράφος: . Μαρία Δανιήλ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ Ι. Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ :Μία αυτοτελής, ανεξάρτητη ιδιοκτησία εκτάσεως (615,50 τ.μ.) εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της Δ.Κ.Νεοχωρίου της Δ.Ε.Οινιαδών του Δήμου Ι.Π.Μεσολογγίου.
Εντός του οικοπέδου υπάρχει οικία στο ισόγειο εμβαδού (75,00 τ.μ.) και επιπλέον κτισμάτων εμβαδού περίπου (55,00 τ.μ.)
Οφειλέτης: ΖΑΠΑΝΤΗ ΞΑΝΘΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 75.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ :Ενα οικόπεδο εμβαδού 384,00τ.μ. με ισόγεια οικοδομή κατοικία επιφάνειας (85,00)τ.μ. εντός του εγκεκριμένου σχεδίου Μαλεσίνας, Δήμου Μαλεσίνας.
Οφειλέτης: Δούρος Ιωάννης
Τιμή πρώτης προσφοράς: 77.000,00 Ευρώ
Συμβολαιογράφος: Μαζιώτη Αράπη Παγώνα
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ : Η πλήρης κυριότητα νομή και κατοχή μίας αυτοτελούς και ανεξάρτητης οριζόντιας ιδιοκτησίας διαμέρισμα με εσωτερική αρίθμηση (Ε-2) του πέμπτου (Ε ?) ορόφου εμβαδού (87,20τμ) στη Δημοτική Ενότητα Ορεστιάδος του Δήμου Ορεστιάδας επί της οδού Αθ.Πανταζίδου 48
Οφειλέτης: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΠΑΛΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 76.000,00 Ευρώ
Συμβολαιογράφος: . Μαρία Καλυβιώτου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ : Η υπό στοιχεία (Γ-2) οριζόντια ιδιοκτησία (διαμέρισμα) του τρίτου(Γ) ορόφου σε οικοδομή του κτιρίου Γάμα (Γ) εντός της Παραλίας Συλιβαινιωτίκων ΔΕ Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας στην ειδική θέση «Βάλτος ή Ντουγάνα» επιφάνειας (60,09) τ.μ.
Η υπό στοιχεία (Γ-3) οριζόντια ιδιοκτησία (διαμέρισμα) του τρίτου (Γ) ορόφου του κτιρίου Γάμα (Γ) εντός της Παραλίας Συλιβαινιωτίκων ΔΕ Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας στην ειδική θέση «Βάλτος ή Ντουγάνα»
Οφειλέτης: ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΑΓΙΩΤΟΥ ΔΟΥΣΕΜΕΡΤΖΗ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΓΙΩΤΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 42.600,00 51.600,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος: Βασιλική Παπαγεωργίου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ : Επί της πλήρους κυριότητας οικοπέδου με αριθμό (2) επί της οδού Αλκαίου στη θέση «Σταμάτα Διόνυσος» στη δημοτική ενότητα Εκάλης του Δήμου Κηφισιάς και στη διασταύρωση των οδών Φαέθοντος 7 και Αλκαίου 4-4α εκτάσεως (1.183μ.τ.).
Εντός του οικοπέδου υπάρχει οικοδομή «Μεζονέτα» η οποία αποτελείται από υπόγειο επιφάνειας 104,50 τ.μ., ισόγειο (χώρος υποδοχής) επιφάνειας 70,50 τ.μ., (Α) όροφο (κοιτώνες) επιφάνειας 51 τ.μ. και (Β) όροφο (κοιτώνα) επιφάνειας 10 τ.μ.
Οφειλέτης: 1) ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΧΥΤΗΡΟΓΛΟΥ και 2) KOH VERONIKA AH HOON
Τιμή πρώτης προσφοράς: 409.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Στέφανου Κων. Βασιλάκη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ :Επί του δικαιώματος της πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 100% ενός οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου εκτάσεως 688,00τμ με οικοδομή αποτελούμενη από πυλωτή (ισόγειο) επιφάνειας 172,10τμ και πρώτο (Α) πάνω όροφο επιφάνειας 170,00τμ στη Δημοτική Ενότητα Βούλας, του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης στη θέση «ΑΝΩ ΒΟΥΛΑ» επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης 30.
Οφειλέτης:ΕΛΕΣΤΕ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΕ
Τιμή πρώτης προσφοράς:734.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ : Επί του δικαιώματος της πλήρους κυριότητας οικοπέδου εκτάσεως 215,00τμ με οικοδομή η οποία αποτελείται από υπόγειο (επιφάνειας105,94τμ), ισόγειο (επιφάνειας 80,61τμ) και πρώτου ορόφου (επιφάνειας 70,80τμ) εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Μεγαρέων, του Δήμου Μεγαρέων επί ανωνύμου οδού
Οφειλέτης: 1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 2. ΠΑΓΩΝΑ ΜΟΥΣΤΑΚΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς:242.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Στυλιανή Δημητρέλλου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
* ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ :1) Το δικαίωμα κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή αγρού Δ κατηγορίας με αριθμό τεμαχίου 207, εκτάσεως (3.250,00 τ.μ.) στο Αγρόκτημα Πέρνης της Δ.Ε. Χρυσούπολης του Δήμου Νέστου
2) Το δικαίωμα κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή αγρού Δ κατηγορίας με αριθμό τεμαχίου 206 εκτάσεως (3.375,00 τ.μ.) στο Αγρόκτημα Πέρνης της Δ.Ε. Χρυσούπολης του Δήμου Νέστου .
Οφειλέτης: ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΙΟΓΚΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 13.000,00 13.500,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος: Βασιλική Κουτρουλού
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
* ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ : Η με αριθμό 4 οριζόντια ιδιοκτησία διαμέρισμα του (Α) ορόφου πολυκατοικίας στον Δήμο Αλίμου και επί της οδού Επονιτών 23-25 και Νίκης 54 στην συνοικία Καλαμάκι, στη θέση Μάνδρα Γκίνη
επιφάνειας (123,60) τ.μ.
Οφειλέτης:Σταματίνα Παπακωνσταντοπούλου
Τιμή πρώτης προσφοράς: 187.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Στυλιανή Δημητρέλλου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
μερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ : 1) Επί παλαιάς διώροφης οικίας αποτελούμενης από : α) ισόγειο επιφάνειας 75,00 τ.μ. αποτελούμενο από τρία μικρά και β) πρώτο (Α ?) όροφο επιφάνειας 75,00 τ.μ. επί οικοπέδου εκτάσεως 80,00 τ.μ. επί των οδών Πατησίων 243 και Αγίου Λουκά 2 (Πλατεία Κολιάτσου) . 2) Επί οικοπέδου εκτάσεως 154,39 στη θέση Πατήσια του Δήμου Αθηναίων και επί των οδών Ροστάν 9 και Κ. Παλαμά 17 επί του οποίου υπάρχει τριώροφη οικοδομή αποτελούμενη από : α) ισόγειο επιφάνειας 105,00 τ.μ. και έχει διαμορφωθεί σε κατάστημα επιφάνειας 32,00 και το υπόλοιπο σε γραφείο, β) κατοικία πρώτου (Α) ορόφου επιφάνειας 105,00 τ.μ. και γ) κατοικία δευτέρου (Β ?) ορόφου επιφάνειας 105,00 τ.μ.
Οφειλέτης:ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 102.000,00 139.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος:Δήμητρα Ανδριανοπούλου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ : Επί του υπό στοιχεία (Γ-10) διαμέρισμα του τρίτου (Γ ?) ορόφου στη θέση «Πλακάκια ή Εξω Πατήσια» και επί της διασταυρώσεως των οδών Παλαμά 16 και Ζαμπελίου 14 επιφάνειας 51,00 τ.μ.
Οφειλέτης:ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΤΣΑΝΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 55.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Δήμητρα Ανδριανοπούλου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ : Οριζόντια ιδιοκτησία διαμέρισμα με στοιχεία (Β-1) του δευτέρου ορόφου εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης Ηρακλείου Κρήτης στη θέση “ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ» επί της οδού Πατελάρου 31 επιφάνεια 49 τ.μ.
Οφειλέτης:ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 106.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Δέσποινα Εληώτη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ : Μία διηρημένη, αυτοτελή και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία (διαμέρισμα) του ισογείου μίας διώροφης οικοδομής στην κτηματική περιφέρεια της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Βαθείας, της Δημοτικής Ενότητας Γουβών, του Δήμου Χερσονήσου, στην περιοχή Κοκκίνι Χάνι – Βαθειανός Κάμπος, στη θέση «Πρίγιωνα» επιφάνειας 99,48τ.μ
Οφειλέτης:ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 91.676,00 Ευρώ
Συμβολαιογράφος: Δέσποινα Εληώτη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ :Α) Η ψιλή κυριότητα της υπό στοιχεία (Γ-2) οριζοντίου ιδιοκτησίας διαμερίσματος του τρίτου (Γ) ορόφου της πολυκατοικίας της οδού Αγίου Μελετίου 86 και Σταυροπούλου επιφάνειας (115,15) τ.μ., επιφάνεια Β) Η ψιλή κυριότητα της με αριθμό (14) οριζοντίου ιδιοκτησίας-ΑΠΟΘΗΚΗΣ του υπογείου της ιδίας
πολυκατοικίας επιφάνειας (2,80) τ.μ.
Οφειλέτης: ΑΝΝΑ ΚΑΡΓΑΔΟY
Τιμή πρώτης προσφοράς: 84.000,00 800,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος:ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟY
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ :Α) Η ψιλή κυριότητα της υπό στοιχεία (Α-1) οριζόντιας ιδιοκτησίας διαμέρισμα του πρώτου (Α) ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Αστυπαλαίας 7 στον Χολαργό επιφάνειας 92,30
Β) Η ψιλή κυριότητα του υπό στοιχεία (Γ-1) μελλοντικού διαμερίσματος το οποίο θα έχει επιφάνεια 92,30 τ.μ.
Οι ανωτέρω οριζόντιες ιδιοκτησίες βρίσκονται στον Δήμο Παπάγου-Χολαργού στη θέση «Ανω Χολαργός» στην διασταύρωση των οδών Κιλκίς 16 και Αστυπάλαιας 7.
Οφειλέτης: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΑΓΚΑΡΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 137.000,00 53.000,00 Ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος: ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΜΠΑΡΛΑΜΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ : Η πλήρης κυριότητα σε ποσοστό 100% ενός καταστήματος συνολικής επιφάνειας 102,00 τ.μ. στη Δημοτική Ενότητα Δύμης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας στη διασταύρωση των οδών Αγίου Ιωάννου και Πατρών Πύργου.
Οφειλέτης: ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 95.000,00 Ευρώ
Συμβολαιογράφος: Παρθένα Χρυσανθοπούλου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ :Αγροτεμάχιο με ελαιόδεντρα επιφάνειας (3.867,34) στη θέση «ΠΑΛΗΟΛΟΓΓΟΣ» εκτός οικισμού Κάτω Πλατανίτη, της Κοινότητας Μολυκρείου, Δημοτικής Ενότητας Αντιρρίου του Δήμου Ναυπακτίας.
Οφειλέτης: ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 50.000,00 Ευρώ
Συμβολαιογράφος: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

*ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ : Η πλήρης κυριότητα μίας ισόγειας με υπόγειο στο Κεφαλάρι Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς στη θέση «Πάτημα» ή «Επάνω Αμπέλι» επί της οδού Νυμφών 6 επιφάνειας 300 τ.μ. και μια αποθήκη στο υπόγειο 62 τ.μ.
Οφειλέτης: ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΛΑΚΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 800.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Παναγιώτη Δάλλα
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ : Ενα διαμέρισμα καθαρού εμβαδού (88,96 τ.μ.) με αριθμό εσωτερικής αρίθμησης 2 στην Δημοτική ενότητα Φλώρινας του Δήμου Φλώρινας στη συμβολή των οδών Σωκράτους και Σπηλιάδου 22.
Οφειλέτης: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΡΓΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:47.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Πηνελόπη Τσάμου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ : Η Πλήρης κυριότητα 100% ενός αυτοτελούς και ανεξάρτητου διαμερίσματος στον δεύτερο (2ο) όροφο μιας οικοδομής στην πόλη των Γρεβενών στην οδό 13ης Οκτωβρίου 47 εμβαδού 130,00 τ.μ.
Οφειλέτης: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΥΡΠΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:44.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: ΑΝΘΗ ΒΑΓΕΝΑ-ΓΙΩΤΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
* ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ:Η υπό στοιχεία (ΣΤ-2) οριζόντια ιδιοκτησία- γραφείο του (ΣΤ) ορόφου στον Δήμο Αθηναίων πλατεία Συντάγματος και στην διασταύρωση των οδός Μητροπόλεως 5 και Νίκης 9 επιφάνειας 100,09μ.τ.
Οφειλέτης: ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΚΑΤΣΙΚΑΡΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 200.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Βαρβάρα Σγούρα
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
* ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: Η υπό στοιχεία (Β) οριζόντια ιδιοκτησία- διαμέρισμα του (Α) ορόφου στην διασταύρωση των οδών Βουκουρεστίου 47 και Φωκυλίδου 15 επιφάνειας 92,55μ.τ.
Στο διαμέρισμα ανήκει η με στοιχεία (A) αποθήκη του υπογείου επιφάνειας 10,00μ.τ.
Οφειλέτης:Αικατερίνη Πουρνάρα
Τιμή πρώτης προσφοράς: 278.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Στέφανος Κων. Βασιλάκης
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
μερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ :1) Το υπό στοιχεία (Ε-1) διαμέρισμα του (Ε) ορόφου επιφάνειας 90μ.τ. 2) Η με στοιχεία (Π-1) θέση σταθμεύσεως αυτοκινήτου του υπογείου 3) Η με στοιχεία (ΑΠ-1) αποθήκη του υπογείου επιφάνειας (2,50μ.τ.)
Οι παραπάνω οριζόντιες ιδιοκτησίες βρίσκονται σε πολυκατοικία μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο του Δήμου Αθηναίων στη θέση ΠΑΓΚΡΑΤΙ στην οδό Ιφικράτους 50.
Οφειλέτης:Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης και Ροζίτα Εξηντάρη
Τιμή πρώτης προσφοράς:228.000,00 12.000,00 1.100,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος:Στέφανος Κων. Βασιλάκης
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ : 1) Το υπό στοιχεία (Α1) διαμέρισμα του πρώτου ορόφου επιφάνειας 48,55 τ.μ. 2) το υπό στοιχεία (Α2) διαμέρισμα του πρώτου ορόφου επιφάνειας 25,45 τ.μ.3) το υπό στοιχεία (Α3) διαμέρισμα του πρώτου ορόφου επιφάνειας 47,45 τ.μ. 4) το υπό στοιχεία (Α4) διαμέρισμα του πρώτου ορόφου επιφάνειας 31,95 τ.μ. και 5) το υπό στοιχεία (Α5) διαμέρισμα του πρώτου ορόφου επιφάνειας 65,25 τ.μ. σε πολυκατοικία στη συνοικία «Νυκτοχώριο» επί των οδών Δημ. Λαζαρίδη 34 και Ηφαίστου του Δήμου Λαυρεωτικής
Οφειλέτης:ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 1) για το (Α-1) διαμέρισμα 57.000,00 2) για το (Α-2) διαμέρισμα 31.000,00 3) για το (Α-3) διαμέρισμα 56.000,00 4) για το (Α-4) διαμέρισμα 39.000,00 και 5) για το (Α-5) διαμέρισμα 73.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Στυλιανή Δημητρέλλου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : Ενα διαμέρισμα (μεζονέτα) με τα στοιχεία Γ-Δ του τρίτου και τετάρτου ορόφου μιας οικοδομής στο Δήμο Χαϊδαρίου Αττικής και επί της οδού Βελεστίνου 25 επιφάνειας συνολικά 92,29 τ.μ. (63,24 τ.μ. ο τρίτος όροφος 28,95 τ.μ. ο τέταρτος όροφος )
Οφειλέτης: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 118.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Στέφανος Κων. Βασιλάκης
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ : Επί του δικαιώματος της πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 100% μίας αυτοτελούς, ανεξάρτητης, οριζόντιας ιδιοκτησίας διαμερίσματος (οροφοδιαμερίσματος) του πρώτου (Α) ορόφου, επιφάνειας 82,49τμ στο Δήμο Ιλίου στη θέση «Φλέβα» επί της διασταυρώσεως των οδών Ιπποδαμείας 80 και Εκτορος.
Οφειλέτης: ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 64.000,00 Ευρώ
Συμβολαιογράφος: ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ: Επί του δικαιώματος της πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 100% ενός αγρού εκτάσεως 4.008,00 τ.μ. στη Δημοτική Ενότητα Αφίδνων, του Δήμου Ωρωπού στη θέση«ΡΕΡΑ».
Οφειλέτης: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΟΥΛΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 88.000,00 Ευρώ
Συμβολαιογράφος:ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΕΦΕΡΙΑΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ :Α) Επί του δικαιώματος της πλήρους κυριότητας διαμερίσματος του τρίτου (Γ) ορόφου επιφάνειας 114,42 τ.μ. στη Δημοτική Ενότητα Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος επί των οδών Ελευθερίας και Αετοράχης 4.
Β) Επί του δικαιώματος της πλήρους κυριότητας της υπό στοιχεία (Α-1) οριζόντιας ιδιοκτησίας-διαμερίσματος του πρώτου (Α’) ορόφου οικοδομής στη Δημοτική Ενότητα Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού ΑΝΑΤΟΛΗ επί των οδών Ελευθερίας και Αετοράχης 4.
Οφειλέτης: ΑΔΑΜ ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 176.000,00 117.000,00 Ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ : Η πλήρη κυριότητα ενός οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου στην Αίγινα στη θέση «Σουβάλα -Θέρμα» εκτάσεως 351,755 τ.μ. επί του οποίου έχει ανεγερθεί 2οροφη οικοδομή.
Οφειλέτης: Μαρία σύζ. Σταύρου Αβραμίδου
Τιμή πρώτης προσφοράς: 310.000,00 Ευρώ
Συμβολαιογράφος:Μαρία Μυλωνά
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ : Επί του δικαιώματος της πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 100% της υπό στοιχεία ΑΓΜ 798 αυτοτελούς, ανεξάρτητης κάθετης ιδιοκτησίας τμήμα οικοπέδου εκτάσεως 501,99τ.μ. με τριώροφη μονοκατοικία στη Δημοτική Eνότητα Πικερμίου, του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου στην περιοχή ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΔΕΣΑΜΑΡΙ επί της οδού Εβρου 3.
Οφειλέτης: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΚΛΙΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 315.000,00 Ευρώ
Συμβολαιογράφος:Στυλιανή Χαραλάμπους Δημητρέλλου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

*ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ:α) Κατά πλήρη κυριότητα σε ποσοστό 100% μία οριζόντια ιδιοκτησία με στοιχεία (Α-1α) επιφάνειας 57,30 τ.μ.Στο διαμέρισμα αυτό αντιστοιχεί κατ΄ αποκλειστική χρήση το τμήμα του ακάλυπτου χώρου το οποίο (τμήμα) έχει επιφάνεια 49,50 τ.μ.
β) Κατά πλήρη κυριότητα σε ποσοστό 100% μία οριζόντια ιδιοκτησία με στοιχεία (Υ1-Α) οριζόντια ιδιοκτησία του υπογείου επιφάνειας 35,00 τ.μ. εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως της δημοτικής ενότητας Πρέβεζας του Δήμου Πρέβεζας στην περιοχή «ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΚΑ»
Οφειλέτης:ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΛΙΦΩΤΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 49.851,00 & 15.225,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος:Παρασκευή Χαλιαμάνη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ: Α) Μια αυτοτελής οριζόντια ιδιοκτησία το υπό στοιχεία «Γιώτα Βήτα-ΙΒ» διαμέρισμα του ισογείου ορόφου, το μοναδικό διαμέρισμα του ισογείου επιφάνειας 83,10 τ.μ.
Β) Μια αυτοτελής οριζόντια ιδιοκτησία το με στοιχεία «Αλφα Βήτα-ΑΒ» διαμέρισμα του πρώτου ορόφου ό επιφάνειας 83,10 τ.μ.
Γ) Η μελλοντική δόμηση δευτέρου ορόφου
Οι πιο πάνω αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες βρίσκονται επί οικοπέδου συνολικής έκτασης 314,70 τ.μ. επί της οδού Φλαμουλίου 32 στη θέση «Βαρκά ή Κεραμαργιά»
Οφειλέτης: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:57.000,00 60.000,00 4.100,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος:Αικατερίνη Ν. Κατσαφλιάνη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ : Η πλήρης κυριότητα ενός οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου στον Δήμο Κατερίνης επί της οδού Γ Πάροδος Πλάτωνος 11 εμβαδού 282 τ.μ. Εντός του οικοπέδου υπάρχει μια παλιά ισόγεια κεραμοσκεπής οικία εμβαδού 72 τ.μ.
Οφειλέτης: ΜΑΒΙΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:43.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Κουτσοχήνας Δημήτριος
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
* ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ: Το υπ΄ αριθμ. 03 οικόπεδο εμβαδού 435,37τ.μ. στην Κατερίνη στην Πολεοδομική ενότητα «Επέκταση Ευαγγελικών» και στην συμβολή των οδών Α. Μιαούλη και Φλέμιγκ.Εντός του οικοπέδου υπάρχει μία ισόγεια υπερυψωμένη μονοκατοικία εμβαδού 60,64τ.μ. με το αντίστοιχο εμβαδόν υπογείου και είναι ερειπωμένη και ασκεπής
Οφειλέτης:ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 77.880,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Κουτσοχήνας Δημήτριος
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
* ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ: Μια διώροφη υπερυψωμένη μονοκατοικία (μεζονέτα) με υπόγειο και στοιχεία Κ1 η οποία αποτελείται από το υπόγειο εμβαδού (17,20τ.μ), το ισόγειο εμβαδού (49,86τ.μ) ο πρώτος (1ος) όροφος εμβαδού (53,60 τ.μ) σε τμήμα οικοπέδου εκτάσεως του τμήματος (180,50 τ.μ)
Η ανωτέρω ιδιοκτησία Κ1 βρίσκεται σε οικόπεδο ολικής έκτασης 2.372,35τ.μ. στο σχέδιο πόλης του Δήμου Κατερίνης στη συμβολή των οδών 25ης Μαρτίου και Γοργοποτάμου και ανωνύμου δημοτικής οδού
Οφειλέτης:ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 107.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Κουτσοχήνας Δημήτριος
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ : Η πλήρης κυριότητα νομή και κατοχή σε ποσοστό 100% μίας αυτοτελούς και ανεξάρτητης κάθετης ιδιοκτησίας οικόπεδο με στοιχείο ΒΗΤΑ (Β ?) εκτάσεως (270,70 τ.μ.) στον συνοικισμό Κλεισσούς της Δημοτικής Ενότητας Ορεστιάδας του Δήμου Ορεστιάδας στην συμβολή των οδών Εθνομαρτύρων και Δόμνας Βιζβύζη εντός του οποίου υπάρχε διώροφη μονοκατοικία με κεραμοσκεπή η οποία αποτελείται από :
– ΙΣΟΓΕΙΟ εμβαδού 56,28τ.μ. Α ? ΟΡΟΦΟ επιφάνειας 63,61τ.μ. Η κατοικία εξωτερικά δείχνει ημιτελής
Οφειλέτης:Ιωάννης Πεχλιβανίδης
Τιμή πρώτης προσφοράς:76.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Μαρία Καλυβιώτου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ :Επί του δικαιώματος της πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 100% ενός αγρού εκτάσεως 285,12τμ στο Δήμο Μαρκόπουλου Μεσογαίας στην θέση «Μπαθιστα» εκτός σχεδίου πόλεως στην περιοχή ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ. Η τελική ιδιοκτησία (αγρός) έχει πλέον επιφάνεια 251,00τμ. επί της οδού Αλκίνοου.
Εντός του αγρού είναι κτισμένη μια ισόγεια παλαιά κατοικία επιφάνειας 50,00 τμ.
Οφειλέτης:ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΑΘΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 40.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Ευσταθια Μπόλτση
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ :Ενα τεμάχιο αγρού εμβαδού 6.182τ.μ. στη θέση «Γκερένια» ή « Παπά Πηγάδι» της κτηματικής περιοχής του αγροκτήματος Τριλόφου του Δ.Δ. Τριλόφου της Δημοτικής Ενότητας Μίκρας του Δήμου Θέρμης.
Οφειλέτης: ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΛ. -ΔΟΥΛΙΑΝΑΚΗ ΑΙΚ.
Τιμή πρώτης προσφοράς: 98.900,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Νικόλαος Νικολάκης
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ :Επί του δικαιώματος της πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 100% μίας αυτοτελούς ανεξάρτητης οριζόντιας ιδιοκτησίας με στοιχεία Α-2 διαμέρισμα του πρώτου (α ?) ορόφου μονώροφης οικοδομής επιφάνειας 114,00 μ.τ. στην Δ.Ε. Νέας Ιωνίας του Δήμου Βόλου επί της οδού Διογένους 5.
Οφειλέτης: ΖΩΗ ΒΟΥΤΙΔΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 106.000,00 Ευρώ
Συμβολαιογράφος:Γαρυφαλλιά Σταυρή
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ : Διαμέρισμα του Β΄ορόφου με στοιχεία Β-1 μιας πολυώροφης κεραμοσκεπούς οικοδομής επί οικοπέδου στην πόλη της Κέρκυρας επι της οδού Νικάνδρου 1 ειφάνειας 169,95 τ.μ.
Οφειλέτης: ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 849.750,00 Ευρώ
Συμβολαιογράφος:Σπυρίδων Αθ. Πέτρου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ : Επί του δικαιώματος της πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 100% ενός τμήματοςοικοπέδου με την ένδειξη (2) εκτάσεως 571,89 τμ. Με διώροφη οικοδομή η οποία αποτελείται από ισόγειο και πρώτο όροφο επιφάνειας κάθε ορόφου 68,98 τμ. στη Τοπική Κοινότητα Λουσικών, της Δημοτικής Ενότητας Ωλενίας του Δήμου Δυτικής Αχαϊας
Οφειλέτης: ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 59.000,00 Ευρώ
Συμβολαιογράφος:Παρθένα Β. Χρυσανθοπούλου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ:Επί του δικαιώματος της πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 100% ενός οικοπέδου εκτάσεως 500,00 τ.μ. με διώροφη οικία στην Τοπική Κοινότητα Χριστιανουπόλεως, της Δημοτικής Ενότητας Φιλιατρών του Δήμου Τριφυλίας εκτάσεως 500,00 τ.μ. με διώροφη οικία η οποία αποτελείται από ισόγειο με χρήση οικίας επιφάνειας 180,00 τ.μ. και πρώτο όροφο επιφάνειας 180,00τ.μ. η οποία βρίσκεται στο στάδιο της αποπεράτωσης
επί της συμβολής των επαρχιακών οδών Κυπαρισσίας Χώρας 19 και της Φιλιατρά-Χριστιανούπολης 17.
Οφειλέτης: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Β ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 94.500,00 Ευρώ
Συμβολαιογράφος: Νιόβη Γεωργιάδη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ:1. Ενα αυτοτελές διαμέρισα στο ισόγειο υπερυψωμένο όροφο εμβαδού (81,76 τ.μ.)
2. Μία υπόγεια ΑΠΟΘΗΚΗ με χαρακτηριστικό αριθμό εννέα (9 στο υπόγειο της οικοδομής εμβαδού (9,45 τ.μ.)
Τα παραπάνω ακίνητα διαμέρισμα και αποθήκη βρίσκονται σε διώροφη οικοδομή στην Δ.Ε Μουδανιών του Δήμου Ν. Προποντίδας στη θέση «ΤΣΑΤΣΑΝΕΙΚΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ» στα αριστερά της οδού Παναγίας Κορυφινής με κατεύθυνση προς την παραλία
Οφειλέτης: 1) Σοφία Δούκα 2) Στυλιανή Δούκα
Τιμή πρώτης προσφοράς: 91.900,28 2.629,00 Ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος:Νικόλαος Νικολάκης
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

*ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ: Διαμέρισμα του ισογείου με στοιχεία «Δ2» καθαρής επιφάνειας 76 τ.μ. Αποθήκη του υπογείου με στοιχεία «ΥΠ3» επιφάνειας 38,25 τ.μ. σε οικοδομή στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου Ρόδου, στη θέση «Στράτα Σαντουρλί».
Οφειλέτης:ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 90.900,00 ευρώ 11.400,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος:Σταύρος Κουταλιανός
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ: Το 100% της πλήρους κυριότητας σε μία διώροφη οικία το ισόγειο της οποίας είναι κατάστημα με επιφάνεια 55 τ.μ. ο κάθε όροφος στα περιμετρικά όρια του οικισμού Κορυφασίου Πυλίας Δήμου Πύλου-Νέστορος. Πρόκειται για ένα παλαιό διώροφο κτίριο του οποίου το ισόγειο επιφάνειας 55 τ.μ.περιλαμβάνει χώρο καταστήματος και ο πρώτος όροφος περιλαμβάνει μία κατοικία επιφάνειας 50 τ.μ.
Οφειλέτης: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:42.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Αθανάσιος Καρκατζούλης
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ: Η πλήρης κυριότητα μίας ανεξάρτητης οριζόντιας ιδιοκτησίας (μελλοντικής κατοικίας-διαμέρισμα) του ισογείου ορόφου με την ένδειξη (Ι-1) μίας διωρόφου οικοδομής κτισμένης επί εντός του Δημοτικού Διαμερίσματος Μαυρομματίου του Δήμου Μεσσήνης στην θέση «Κοντέικα» και θα έχει συνολική επιφάνεια 126,60τ.μ.
Οφειλέτης: Κυριάκος Πατρινιός
Τιμή πρώτης προσφοράς:24.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Αθανάσιος Καρκατζούλης
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
* ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ: Ενα διαμέρισμα του 2ου ορόφου γωνιακό με πρόσοψη στις οδούς Λαγκαδά και Λ. Ιασωνίδου, εμβαδού μικτού 167,00 τ.μ. σε οικόπεδο στο Α ?Πολύγωνο του Προσφυγικού Συνοικισμού «Το Παμφύλιο» στην Δημοτική Ενότητα Νεάπολης του Δήμου Νεάπολης-Συκεών στη συμβολή των οδών Λαγκαδά 110 και Λ. Ιασωνίδου 2.
Οφειλέτης:α) ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ και β) ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 110.700,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Νικόλαος Νικολάκης
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ: Μία οικοδομή αυτοτελή και ανεξάρτητη ιδιοκτησία, με στοιχείο πίνακα «Α» η οποία αποτελείται από: α) ισόγειο καθαρής επιφάνειας 62,78 τ.μ. και ημιυπαίθριο χώρο11,90 τ.μ. και β) πρώτο (Α’) όροφο καθαρής επιφάνειας 40,69 τ.μ. Ολόκληρη η κατοικία έχει καθαρή επιφάνεια 103,47 τ.μ. και συνολική επιφάνεια 115,37 τ.μ. με αποκλειστική χρήση του τμήματος οικοπέδου εκτάσεως 395,58 τ.μ στην κτηματική περιφέρεια Πυλώνας Ρόδου.
Οφειλέτης:) HOLDING BARRY (ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ ΜΠΑΡΡΥ) και 2) ELLA JOANNE LOUISE (ΕΛΛΑ ΤΖΟΑΝ – ΛΟΥΙΖ)
Τιμή πρώτης προσφοράς:185.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Σταύρος Κουταλιανός
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ : Πέντε οριζόντιες ιδιοκτησίες μίας διώροφης οικοδομής (κτιρίου γραφείων) σε οικόπεδο έκτασης 833,53 τ.μ. στην Κηφισιά Αττικής, στη θέση «Αδάμες», και επί της διασταυρώσεως των οδών Καλαβρύτων 3 και Αμαλιάδας ήτοι:Α) Η θέση στάθμευσης αυτοκινήτου με τον αριθμό οκτώ (8) του δευτέρου (2ου) υπογείου επιφάνειας 11,00 τ.μ
Β) Η θέση στάθμευσης αυτοκινήτου με τον αριθμό εννέα (9) του δευτέρου (2ου) υπογείου επιφάνειας 10,00 τ.μ.
Γ) Η αποθήκη με τον αριθμό δώδεκα (12) του δευτέρου (2ου) υπογείου επιφάνειας 14,20 τ.μ
Δ) Η αποθήκη με τον αριθμό τέσσερα (4) του πρώτου (1ου) υπογείου επιφάνειας 50,60 τ.μ.
Ε) Το γραφείο με τον αριθμό δύο (2) του πρώτου (1ου) πάνω από ισόγειο επιφάνειας 69,50 τ.μ
Οφειλέτης:ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 10.000,00 10.000,00 5.000,00 26.000,00 88.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος:Ουρανία Γουλανδρή Μαστραποστόλη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ : Ενα οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο στην Ελευσίνα επί της οδού Σύρμαλη 16 έκτασης 555,00 τ.μ.
Οφειλέτης: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΝΤΟΥΜΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 123.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Δέσποινα Σακκά
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ : Μια διώροφη ημιτελής κατοικία – μεζονέτα με διακριτικό στοιχείο «Β2» και αποτελείται α) από ισόγειο εμβαδού 17,85 τ.μ. και τμήματος υπογείου εμβαδού15,48 τ.μ. και β) από έναν όροφο πάνω από το ισόγειο εμβαδού 33,78 τ.μ. σε διαιρετό τμήμα αγρού εμβαδού 4.061,70 τ.μ. στην κτηματική θέση «ΧΩΡΑΣ ΝΕΡΟ» του Δήμου Νάουσας.
Οφειλέτης: ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 51.000,00 Ευρώ
Συμβολαιογράφος:Αννα Ανδρεαδου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ :Κατά το ποσοστό πλήρους κυριότητας και σε ποσοστό (100%) από ενα αγροτεμάχιο-οικόπεδο με διώροφη οικία, εμβαδού του κάθε ορόφου αυτής 110 τ.μ. εντός Δημοτικού Διαμερίσματος Αστρους Δήμου Βόρειας Κυνουρίας Αρκαδίας στην Επάνω Γειτονιά επί του όρους Αγριλίτσα στη θέση «Μαγκλέικα»
Οφειλέτης: ΑΛΟΥΠΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 116.000,00 Ευρώ
Συμβολαιογράφος:Ελένη Διαμαντή
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ :Το με τα στοιχεία (Α-2) διαμέρισμα του πρώτου ορόφου πολυκατοικίας στη κτηματική περιφέρεια του δήμου Χανίων επί της οδού Σφακιών 5 επιφάνειας 67,82τ.μ.
Οφειλέτης: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΥΡΑΪΛΙΔΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 60.000,00 Ευρώ
Συμβολαιογράφος:ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΖΟΥΜΠΑΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ :Επί του δικαιώματος της πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου μιας αυτοτελούς, ανεξάρτητης και οριζόντιας ιδιοκτησίας διαμερίσματος με στοιχεία (Α-1) του ισογείου ορόφου επιφάνειας 71,87 τ.μ. στη Δημοτική Ενότητα Πύργου του Δήμου Πύργου επί της οδού Αναπαύσεως 7.
Οφειλέτης: ΜΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 15.000,00 Ευρώ
Συμβολαιογράφος:ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ : Η πλήρης κυριότητα (100%) ενός αγρού που βρίσκεται στη θέση «ΠΑΛΙΟΥΡΑΚΙ», της Κοινότητας Ανοιξιάτικου της Δημοτικής Ενότητας Αμφιλοχίας του Δήμου Αμφιλοχίας εμβαδού 4.000 τ.μ. (60)
Οφειλέτης: Βασίλακας Χρυσόστομος
Τιμή πρώτης προσφοράς: 4.000,00 Ευρώ
Συμβολαιογράφος:ΣΤΑΜΩ ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ : Η πλήρης κυριότητα (100%) ενός αγρού στη θέση «ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ» της Κοινότητας Ανοιξιάτικου της Δημοτικής Ενότητας Αμφιλοχίας του Δήμου Αμφιλοχίας εμβαδού 23.625 τ.μ. με (110) ελαιόδεντρα.
Οφειλέτης: Βασίλακας Χρυσόστομος
Τιμή πρώτης προσφοράς: 24.000,00 Ευρώ
Συμβολαιογράφος:ΣΤΑΜΩ ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

*ΔΗΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ:Επί μίας διώροφης οικοδομής συνολικής επιφάνειας 232,00 τ.μ. η οποία αποτελείται από: Α) ισόγειο επιφάνειας 135,99 τ.μ. και Β) ά όροφο επιφάνειας 96,03 τ.μ.. Η παραπάνω οικοδομή βρίσκεται εντός ενός οικοπέδου εκτάσεως (631,89 τ.μ.) το οποίο είναι άρτιο και κατά παρέκκλιση οικοδομήσιμο στη θέση «ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ» μέσα στον οικισμό του Κυριακίου Λιβαδειάς.
Οφειλέτης:1)ΜΠΑΜΠΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ (ΨΙΛΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ) και 2) ΜΠΑΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ)
Τιμή πρώτης προσφοράς:140.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Μαρία ΤΑΜΒΑΚΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ: Η Πλήρης Κυριότητα 100% ενός αγρού που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια του Δημοτικού Διαμερίσματος Πολυνερίου του Δήμου Γρεβενών στη Θέση «Γκιώνα Σταυρός», εκτάσεως 8.016,54 τ.μ. με επαρχιακό δρόμο Γρεβενών Σμίξης.
Οφειλέτης: ΜΠΕΝΤΟΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΕΙΣΑΣΩΓΕΣ- ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:40.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:ΑΝΘΗ ΒΑΓΕΝΑ-ΓΙΩΤΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ: Οριζόντια ιδιοκτησία διαμέρισμα του Α ορόφου διώροφης οικοδομής με επιφάνεια (147,50) τ.μ. επί οικοπέδου στον οικισμό Αγίου Νικολάου Σταφιδαλώνων στην δ.κ. Αιγίου δ.ε. Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας στην ειδική θέση «Τοίχους» ή «Αλυκή».
Οφειλέτης: ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς:78.900,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Αθηνά Ραβαζούλα
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΤΩΝΙΔΟΣ:Ενα οικόπεδο, που βρίσκεται στον συνοικισμό Πολυσίτου, Δήμου Βιστωνίδος, Νομού Ξάνθης εκτάσεως (844τ.μ.) με αριθμό τεμαχίου 140. Εντός του οικοπέδου υπάρχουν κτίσματα, α) μια ισόγεια παλαιά οικία, εμβαδού (60,34 τ.μ.) και β) μια αποθήκη εμβαδού (117,935τ.μ.)
Οφειλέτης:ΑΧΜΕΤ ΡΑΜΑΔΑΝΑΜΕΤ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 28.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Παναγιώτα Χατζοπούλου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ: Επί του δικαιώματος της πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου έκαστου των οφειλετών μίας αυτοτελούς, ανεξάρτητης και οριζόντιας ιδιοκτησίας (μονοκατοικίας) του ισογείου ορόφου επιφάνειας 168,28 τμ εντός οικοπέδου εκτάσεως 1.095,00 τ.μ. στην Δημοτική Κοινότητα Ν. Πετριτσίου, του Δήμου Σιντικής στην οδό Ελ. Βενιζέλου & ανώνυμη δημοτική οδό.
Οφειλέτης:ΒΟΥΒΑΛΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
Τιμή πρώτης προσφοράς:106.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Ιωάννης Λαινάς
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ:Ενα διαιρετό τμήμα οικοπέδου με αριθμό τεμαχίου δέκα (10) συνολικής έκτασης (905,38 τ.μ.) άρτιο και οικοδομήσιμο εντός της κτηματικής περιφέρειας του συνοικισμού ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ της Δημοτικής Ενότητας Βέροιας, του Δήμου Βέροιας. Εντός του διαιρετού τμήματος υπάρχει μία ισόγεια υπερυψωμένη κατοικία συνολικού εμβαδού (119,62) και υπογείου συνολικού εμβαδού (63,20)τ.μ.
Οφειλέτης:ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΟΥΛΣΟΥΖΙΑΔΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 82.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Αννα Πέτσκου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ Ι. Π. ΝΑΟΥΣΑΣ: Ενα αυτοτελές διαμέρισμα που περιλαμβάνει ολόκληρο τον πρώτο όροφο οικοδομής εμβαδού μικτού 94,42τ.μ καθαρού 81,85τ.μ σε οικοδομή εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης Νάουσας επί της οδού Κ. Βάρναλη 28.
Οφειλέτης: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 55.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Αννα Ανδρεάδου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ :Το διαμέρισμα του Ισογείου μίας οικοδομής με αριθμό 1 σε οικοδομή στη θέση “ΑΜΥΓΔΑΛΙΕΣ” της τοπικής Κοινότητας Κάτω Ασσου, της Δημοτικής Ενότητας Ασσου-Λέχαιου, του Δήμου Κορινθίων επί κοινοτικής οδού Δώρου επιφάνειας 100,00 τ.μ.
Οφειλέτης: ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 27.000,00 Ευρώ
Συμβολαιογράφος:Κωνσταντίνα ΚΑΠΕΛΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ : Το υπό στοιχείο Βήτα τμήματος οικοπέδου μέσα στο οποίο υπάρχει οικοδομή άρτιο και οικοδομήσιμο το οποίο βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Αφιδνώντου Δήμου Ωρωπού εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Οικισμού «ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ -AΓIA ΤΡΙΑΔΑ ΑΦΙΔΝΩΝ».Πιο συγκεκριμένα το οικόπεδο βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Αφιδνών του Δήμου Ωρωπού έκτασης (1.063,88) τ.μ.
Οφειλέτης: ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 432.000,00 Ευρώ
Συμβολαιογράφος:Στέφανος Βασιλάκης
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ : Αγρός ξερικός και ακαλλιέργητος εκτάσεως 24.123,27 τ.μ. της Δημοτικής Ενότητας Νεμέας του Δήμου Νεμέας στην ειδική θέση «ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ». Εντός του αγροτεμαχίου υπάρχουν κτίσματα και τοποθετημένα τροχόσπιτα. Συγκεκριμένα, πιθανότατα πρόκειται για 5 ισόγεια κτίρια με κεραμοσκεπή συνολικού εμβαδού περίπου 96,70 τ.μ. με πιθανή χρήση ισόγειας οικίας.
Οφειλέτης:ΣΑΚΚΕΤΑ ΑΓΓΕΛΑ, ΣΑΚΚΕΤΑ ΗΛΕΚΤΡΑ, ΣΑΚΚΕΤΑ ΙΩΑΝΝΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 123.100,00 Ευρώ
Συμβολαιογράφος:Κωνσταντίνα ΚΑΠΕΛΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ : Η με αριθμό 5 οριζόντια ιδιοκτησία διαμέρισμα του (Γ) ορόφου σε οικοδομή εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Κορίνθου, του Δήμου Κορινθίων στην οδό Κ. Παλαμά 67 έχει εμβαδόν 43,73 τ.μ.
Οφειλέτης: ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 60.216,00 Ευρώ
Συμβολαιογράφος:Κωνσταντίνα ΚΑΠΕΛΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ :Επί τμήματος (κάθετη ιδιοκτησία) ενιαίου οικοπέδου εντός του σχεδίου πόλεως της Δημοτικής Ενότητας Βέλου, του Δήμου Βέλου Βόχας εκτάσεως 416,90 τ.μ. μέσα στο οποίο υπάρχει οικοδομή η οποία αποτελείτα α) Στάθμη ισογείου επιφάνειας 119,30τ.μ. β) Στάθμη Α’ ορόφου επιφάνειας 119,82 τ.μ.
Οφειλέτης: ΓΕΡΑΚΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 180.000,00 Ευρώ
Συμβολαιογράφος:Κωνσταντίνα ΚΑΠΕΛΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΜΥΚΗΝΩΝ : 1ο ΑΚΙΝΗΤΟ: Επί του δικαιώματος της πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 100% της υπό στοιχεία «ΚΤΙΡΙΟ ΔΥΟ» μελλοντικής αυτοτελούς, ανεξάρτητης, κάθετης ιδιοκτησίας – οικοδομής επιφάνειας 200,00 τ.μ., που θα ανεγερθεί σε τμήμα οικοπέδου αποκλειστικής χρήσης εκτάσεως 509,16 τ.μ. στην Τοπική Κοινότητα Δαλαμανάρας του Δήμου Αργους-Μυκηνών στην ειδική θέση «ΛΥΚΟΡΕΜΑ» και επί ανώνυμης δημοτικής οδού.
2ο ΑΚΙΝΗΤΟ: Επί του δικαιώματος της πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 100% της υπό στοιχεία «ΚΤΙΡΙΟ 2» μελλοντικής αυτοτελούς, ανεξάρτητης, κάθετης ιδιοκτησίας – οικοδομής επιφάνειας 200,00 τ.μ., που θα ανεγερθεί σε τμήμα οικοπέδου αποκλειστικής χρήσης εκτάσεως 517,14 τ.μ. στην Τοπική Κοινότητα Δαλαμανάρας, της Δημοτικής Κοινότητας, του Δήμου Αργους-Μυκηνών στην ειδική θέση «ΛΥΚΟΡΕΜΑ» και επί ανώνυμης δημοτικής οδού.
3ο ΑΚΙΝΗΤΟ: Επί του δικαιώματος της πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 100% ενός ακάλυπτου οικοπέδου εκτάσεως 1.074,76τ.μ. άρτιου και οικοδομήσιμου το οποίο αποτελεί τμήμα ενός ενιαίου οικοπέδου συνολικής εκτάσεως 10.628,74 τ.μ. στην Τοπική Κοινότητα Δαλαμανάρας, της Δημοτικής Κοινότητας, του Δήμου Αργους-Μυκηνών στην ειδική θέση «ΛΥΚΟΡΕΜΑ» και επί ανώνυμης δημοτικής οδού.
μιμα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Άργους
Οφειλέτης: ΥΙΟΙ ΑΝΔΡΕΑ Δ. ΡΕΝΤΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ με δ.τ. ΡΕΝΤΑΣΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 25.000,00 25.000,00 43.000,00 Ευρώ
Συμβολαιογράφος:Μαρία ΣΥΝΑΔΙΝΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ : ΑΚΙΝΗΤΟ: Επί του δικαιώματος της πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 100% ενός αγροτεμαχίου μη αρδευόμενου με ελαιόδενδρα άρτιο και οικοδομήσιμο εκτάσεως 9.909,13 τ.μ στη Δημοτική Κοινότητα Τολού, της Δημοτικής Ενότητας Ασίνης, του Δήμου Ναυπλιέων.
Οφειλέτης: ΥΙΟΙ ΑΝΔΡΕΑ Δ. ΡΕΝΤΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ με δ.τ. ΡΕΝΤΑΣΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 119.000,00 Ευρώ
Συμβολαιογράφος:Μαρία ΣΥΝΑΔΙΝΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

*ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ:Eνα (1) διαμέρισμα του τρίτου ορόφου πενταώροφης οικοδομής με υπόγειο, με αριθμό εσωτερικής αρίθμησης -1- καθαρού εμβαδού 64,22 τ.μ. και μικτού 84,77 τ.μ. Αποτελείται από σαλόνι, κουζίνα, δύο δωμάτια και λουτρό. Βρίσκεται κτισμένο σε οικόπεδο εμβαδού 258,12 τ.μ., επί της οδού Μενεμένης αρ. 6.
Οφειλέτης:ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:58.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Ελένη Κοταρίδου Αναστασιάδου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ:Ενα (1) οικόπεδο, συνολικής επιφάνειας 129,94 τ.μ. με τα εξής κτίσματα: α) διώροφο από πέτρα με λάσπη, με επικάλυψη ξύλινης κεραμοσκεπής, επιφάνειας ισογείου 48,79 τ.μ, και επιφάνειας ορόφου 48,79 τ.μ., β) συνεχόμενο διώροφο από πέτρα με λάσπη με πλακοσκεπές τμήμα οικίας, επιφάνειας ισογείου 21,04 τ.μ. και επιφάνειας ορόφου 21,04 τ.μ., γ) συνεχόμενο με το β’, ισόγειο από οπτοπλινθοδομή, πλακοσκεπές λεβητοστάσιο, επιφάνειας 4,68 τ.μ. και δ) ισόγειος από τσιμεντολιθοδομή πλακοσκεπής, βοηθητικός χώρος, επιφάνειας 10,93 τ.μ. Το οικόπεδο βρίσκεται σε δημοτική οδό εντός ορίων οικισμού Αγ.Παρασκευής Λέσβου και στη θέση «Αγορά».
Οφειλέτης:Ευστράτιος ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:66.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Εριφύλη Τατά – Βασιλικάκη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ:1) Ενα (1) κατάστημα με το χαρακτηριστικό στοιχείο -β- του ισογείου ορόφου, με αποχωρητήριο, καθαρού και μικτού εμβαδού 135 τ.μ. και όγκου 567 κ.μ., 2) Ενα (1) διαμέρισμα με το χαρακτηριστικό στοιχείο -β-, με αριθμό ΚΑΕΚ 090160611002/0/6 του πρώτου ορόφου, καθαρού και μικτού εμβαδού 132,00 τ.μ., όγκου 432,00 κ.μ. Αποτελείται από τρία δωμάτια, σαλοτραπεζαρία,κούζινα, αποθήκη, χώλ και λουτροαποχωρητήριο, 3) Το δικαίωμα καθ’ ύψος ενός (1) μελλοντικό διαμερίσματος του β’ ορόφου, με χαρακτηριστικό στοιχείο -β- είναι καθαρού και μικτού εμβαδού 86,10 τ.μ. Είναι κτισμένα σε οικόπεδο εμβαδού 296,75 τ.μ. επί της οδού Κ.Καραμανλή 45 στο με αριθμό 20 οικοδομικό τετράγωνο.
Οφειλέτης:ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:43.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:.Ελένη Κοταρίδου Αναστασιάδου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ:Ενα (1) τμήμα εκτάσεως 354,50 τ.μ., από οικόπεδο συνολικής έκτασης 754,75 τ.μ, που βρίσκεται στο υπ’ αριθ. 28 Οικοδομικό Τετράγωνο και επί της οδού Θεοδωρουπόλεως, μαζί με την διώροφη οικοδομή με τμήμα υπογείου 70 τ.μ., το ισόγειο της οποίας είναι υπερυψωμένο και έχει εμβαδό 115 τ.μ. Αποτελείται από κουζίνα, τραπεζαρία, μπάνιο, εσωτερική σκάλα και σαλόνι. Ο όροφός της έχει εμβαδόν 115 τ.μ. και αποτελείται από τρία υπνοδωμάτια,λουτρό και βοηθητικό χώρο.
Οφειλέτης:ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:183.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Αργυρώ Φράγκου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ:Ενα (1) οικόπεδο που βρίσκεται στη Δ.Κ Λιτοχώρου στο υπ’ αριθμόν 164 Ο.Τ. του Τομέα Β1, επί της οδού Ποσειδώνος, εμβαδού 112,60τ.μ. Αποτελείται από ημιυπόγειο εμβαδού 48,30 τ.μ. (το οποίο κατά την εξωτερική αυτοψία φαίνεται ότι κατασκευάστηκε ως ισόγειο με κύρια χρήση κατοικίας), ισόγειο εμβαδού 81,50 τ.μ. και πρώτο όροφο εμβαδού 57,15 τ.μ.
Οφειλέτης:ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:130.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Γεώργιος Τζαμακλής
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ:Μία (1) ιδιοκτησία με στοιχεία «ΤΜΗΜΑ Α» αυτοτελής και ανεξάρτητη, αποτελούμενη από την μέλλουσα οικοδομή που θα ανεγερθεί σε τμήμα του οικοπέδου, το οποίο έχει έκταση 1.228,935 τετραγωνικά μέτρα και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου στο όλο οικόπεδο πενήντα εκατοστά. Ολο το οικόπεδο βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια της πρώην Κοινότητας Αφιδνών Αττικής και τώρα Δήμου Ωρωπού-Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών, στη θέση «Αγία Τριάς».Στο αναφερόμενο Τμήμα Α του όλου οικοπέδου έχει ανεγερθεί μονοκατοικία (μεζονέτα).Η μονοκατοικία είναι κατασκευασμένη το έτος 2006, έχει συνολική επιφάνεια (364,97μ.τ.) και είναι αποτελούμενη από υπόγειο το οποίο περιλαμβάνει βοηθητικούς χώρους επιφάνειας μ.τ. 99,49 και γκαράζ επιφάνειας μ.τ.22,57, από ισόγεια κατοικία επιφάνειας μ.τ. 122,82 και από κατοικία Α’ ορόφου επιφάνειας μ.τ. 120,09.
Οφειλέτης:Κωνσταντίνος Ρίζος
Τιμή πρώτης προσφοράς:580.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Στέφανος Κων. Βασιλάκης
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ: Η πλήρης κυριότητα, νομή και κατοχή ενός οικοπέδου με την ανεγερθείσα οικοδομή, αποτελούμενη από: α)υπόγειο όροφο-αποθηκευτικό χώρο επιφάνειας 69 τ.μ., β) Ισόγειο όροφο που λειτουργεί ως κατάστημα, επιφάνειας 96 τ.μ. και γ) πρώτο (Α’) και δεύτερο (Β’) όροφο, οι οποίοι αποτελούν μία (1) διώροφη κατοικία (μεζονέτα), επιφάνειας 124 τ.μ. Βρίσκεται μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο και στην κτηματική περιφέρεια ΓΑΡΓΗΤΟΣ 1, εντός της Δημοτικής ενότητας Γέρακα, στο υπ’ αρ. 480 O.T. επί της οδού Ξενοφώντος 38. Το οικόπεδο έχει έκταση 202,30μ.τ. Οι θέσεις στάθμευσης,οι οποίες βρίσκονται στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου προς την οδό Ξενοφώντος: η υπό στοιχεία (Ρ1) θέση στάθμευσης επιφάνειας 11,25μ.τ. και οι υπό στοιχεία (Ρ2) και (Ρ3) θέσεις στάθμευσης, επιφάνειας 10,125μ.τ. εκάστης.
Οφειλέτης:ΝΕΛΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 300.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Σπυρίδωνας Αθ.Πέτρου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ:Η πλήρης κυριότητα (100%) κατά ποσοστά: 1) 37,5% στον ΚΟΥΛΟΧΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, 2) 37,5% στον ΚΟΥΛΟΧΕΡΗ ΧΡΗΣΤΟ και 3) 25% στην ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ χήρα Ιωάννη ΚΟΥΛΟΧΕΡΗ, των παρακάτω τριών (3) ιδιοκτησιών: 1)Μία (1) αποθήκη του υπογείου ορόφου, με στοιχεία Υψιλον κεφαλαίο αριθμός πέντε (Υ-5) με επιφάνεια 7,13τ.μ., 2) Μία (1) θέση στάθμευσης αυτοκινήτων του υπογείου, με στοιχεία Ρο κεφαλαίο αριθμός έξι (Ρ-6) με επιφάνεια 10,12τ.μ., 3)Ενα (1) διαμέρισμα του του ισογείου ορόφου με στοιχεία Ιώτα κεφαλαίο αριθμός δύο (Ι-2), στο οποίο ανήκει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του ακαλύπτου τμήματος του οικοπέδου (κήπου). Αποτελείται από καθιστικό, ένα (1) υπνοδωμάτιο, κουζίνα, λουτρό και διάδρομο, με ημιϋπαίθριο χώρο στον ακάλυπτο επιφάνειας 7,26τ.μ., έχει επιφάνεια 49,51τ.μ. Είναι σε οικοδομή κτισμένη σε οικόπεδο εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου Σπάτων Αττικής στο οικοδομικό τετράγωνο Δ233 Π.Ε. 1 και 4 (Μυκηναϊκοί Τάφοι) με αριθμό οικοπέδου 12 και στην ειδικότερη θέση «ΑΛΕΠΟΤΡΟΥΠΙ» και έχει έκταση 533,68Μ.Τ.
Οφειλέτης:ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:1) 1.350,00 ευρώ, 2) 4.500,00 ευρώ, 3) 42.750,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Σπυρίδωνας Αθ.Πέτρου,
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ:Η πλήρης κυριότητα 100% ενός αγρού που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια του Δημοτικού Διαμερίσματος Πολυνερίου, στη Θέση «Γκιώνα –Σταυρός», εκτάσεως 8.016,54 τ.μ.
Οφειλέτης:ΜΠΕΝΤΟΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:40.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:ΑΝΘΗ ΒΑΓΕΝΑ-ΓΙΩΤΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

*ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ:Επί του δικαιώματος της πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 100% ενός (1) οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου, εκτάσεως 894,58 τ.μ. εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως του Αγίου Κωνσταντίνου, στο Ο.Τ. 108 και επί των οδών Ειρήνης και 25ης Μαρτίου. Εντός του οικοπέδου διαπιστώθηκε παλαιά, λιθόκτιστη και εγκαταλελειμμένη μονοκατοικία με βοηθητικούς χώρους υπόστεγων. Εχει εμβαδόν 100μ2 περίπου και αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα. Γενικά φαίνεται ερειπωμένη και μη λειτουργική. Ο περιβάλλων χώρος είναι αδιαμόρφωτος με τοπικά έντονη βλάστηση και η περίφραξη είναι τμηματικώς κατεστραμμένη.
Οφειλέτης:Ι. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ-Γ. ΚΟΥΝΑΔΗΣ Ο.Ε.»-Διακριτικός τίτλος «ΔΟΜΗΤΩΡ Ο.Ε.»
Τιμή πρώτης προσφοράς:81.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Παγώνα Ν. Μαζιώτη-Αράπη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ: Επί του δικαιώματος της πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 100% της ενός (1) διαμερίσματος με στοιχεία ΒΗΤΑ ΕΝΑ (Β-1) του πρώτου (Α’) πάνω από το ισόγειο ορόφου, επιφάνειας 44,20 τ.μ. Είναι σε οικοδομή κτισμένης σε οικόπεδο, με αριθμό τεμαχίου 366, εκτάσεως 100,00 τ.μ. Βρίσκεται στη Τοπική Κοινότητα Πλαταριάς, της Δημοτικής Ενότητας Συβότων και ειδικότερα στο υπ’ αριθμόν (30) Ο.Τ. Αποτελείται από σαλόνι, κουζίνα, λουτρό, διάδρομο, ένα (1) υπνοδωμάτιο και βεράντα από τρεις (3) πλευρές.
Οφειλέτης:ΒΑΣΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:36.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΑΚΚΚΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ: Μία (1) μεζονέτα με τα στοιχεία Γιώτα ένδεκα (Ι-ΙΙ) του Κτιρίου Γάμα κτισμένη σε οικόπεδο μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως Κηφισιάς και επί της οδού Βασιλέως Οθωνος αριθμός 60, το οποίο έχει έκταση δύο χιλιάδες τριακόσια τριάντα οκτώ τετραγωνικά μέτρα και 0,61 εκατοστά (2.338,61). Αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και πρώτο (Α) όροφο, οι οποίοι όροφοι επικοινωνούν μεταξύ τους με εσωτερική σκάλα. Αναλυτικά: Ο ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Περιλαμβάνει ένα βοηθητικό χώρο, θέση σταθμεύσεως αυτοκινήτων και το κλιμακοστάσιο, έχει επιφάνεια ενενήντα ένα τετρ. μέτρα και 0,70 εκατοστά (91,70). Ο ΙΣΟΓΕΙΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Περιλαμβάνει είσοδο, λίβινγκ ρουμ κουζίνα, W.C., το κλιμακοστάσιο και δύο (2) βεράντες και έχει επιφάνεια ογδόντα τέσσερα τετραγ. μέτρα και 0,90 εκατοστά (84,90). Ο ΠΡΩΤΟΣ (A) ΟΡΟΦΟΣ:Περιλαμβάνει τρία (3) υπνοδωμάτια, δύο (2) λουτρά, χωλλ, το κλιμακοστάσιο και δύο (2) βεράντες και έχει επιφάνεια εβδομήντα ένα τετρ. Μέτρα και 0,90 εκατοστά (71,90). Η μεζονέτα έχει συνολική επιφάνεια διακόσια σαράντα οκτώ τετραγωνικά μέτρα και 0,50 εκατοστά (248,50).
Οφειλέτης:Νικόλαος ΠΑΠΟΥΔΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:480.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Αννα ΣΙΜΟΥ – ΚΟΣΜΑΤΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ: Στην κτηματική περιφέρεια του οικισμού Μοχού στη θέση ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΑΛΙΔΑΣ εκτός οικισμού και εκτός σχεδίου πόλεως, ένα (1) οικόπεδο αποτελούμενο από 2 τμήματα που χωρίζονται μεταξύ τους από τον εκεί διερχόμενο ασφαλτοστρωμένο δρόμο πλάτους 6,30 μ.Αναλυτικά: α) το ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ επιφάνειας 954,60 τ.μ. και β) το ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ επιφάνειας 12.364,60 τ.μ. Στο δεύτερο τμήμα έχει ανεγερθεί ξενοδοχειακό συγκρότημα 90 δωματίων και 170 κλινών Γ’ τάξης με τον διακριτικό τίτλο “Ηλιοτρόπιο-Heliotrope”. Η καλυπτόμενη επιφάνεια είναι 2.709,70 τ.μ. και η πραγματοποιηθείσα κάλυψη έχει επιφάνεια 2.468,64τ.μ., πλέον της επιφάνειας των υπογείων που είναι 481,68 τ.μ. Διαπιστώθηκε ότι το ξενοδοχείο αποτελείται από 13 στάθμες χαρακτηρισμένες όλες ως ισόγειες, αλλά λόγω της κλίσης του εδάφους σε πολλά σημεία υπερκαλύπτονται και το ξενοδοχείο σε άλλα τμήματα τριώροφο. Ο βαθμός συντήρησης του ξενοδοχείου είναι μέτριος έως κακός. Το ξενοδοχείο διαθέτει μία πισίνα 144 τ.μ. η οποία έχει κατασκευασθεί στο νότιο τμήμα του ξενοδοχειακού συγκροτήματος και κοντά στην είσοδο του από την οδό Δημοκρατίας. Στο δυτικό γήπεδο επί του οποίου έχει ανεγερθεί το ξενοδοχείο έχει κατασκευασθεί νότια δίπλα από το υφιστάμενο κτίριο η αίθουσα υποδοχής εμβαδού 84,25 τ.μ. περίπου.
Οφειλέτης:ΑΝΘΟΥΣΑ ΧΟΤΕΛΣ ΑΕ
Τιμή πρώτης προσφοράς:1.785.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Δέσποινα Εληώτη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ:Ενα (1) διαμέρισμα με τα στοιχεία ΒΗΤΑ ΕΝΑ (Β-1) του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΟΡΟΦΟΥ τριώροφης οικοδομής – πολυκατοικίας, που αποτελείται από χώλ, κουζίνα, σαλόνι, δύο (2) υπνοδωμάτια,λουτρό και βεράντες. Βρίσκεται στη θέση “Αγιοι Θεόδωροι” στο Ο.Τ.379 και επί της δημοτικής οδού Μεσολογγίου 7-9. Εχει επιφάνεια 83,39τ.μ
Οφειλέτης:ΙΝGΑ DONAKANIAΝ
Τιμή πρώτης προσφοράς:94.648,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Δανάη Θανοπούλου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: 1) Η υπό στοιχεία ΑΛΦΑ ΕΝΑ (Α-1) αποθήκη του Β υπογείου, 2) η υπό στοιχεία ΡΟ ΕΙΚΟΣΙ (Ρ-20)θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του Β υπογείου, 3) η υπό στοιχεία ΡΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (Ρ-21) θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του Β υπογείου, 4) η υπό στοιχεία ΡΟ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (Ρ-25) θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του Β υπογείου, 5) η υπό στοιχεία ΡΟ-ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ (Ρ-26) θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του Β υπογείου, 6) η υπό στοιχεία ΡΟ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ (Ρ-28) θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του Β υπογείου, 7) η υπό στοιχεία ΑΛΦΑ ΕΝΝΕΑ (Α-9) αποθήκη του Α υπογείου, 8) η υπό στοιχεία ΑΛΦΑ ΔΩΔΕΚΑ(Α-12) αποθήκη του Α υπογείου, 9) η υπό στοιχεία ΡΟ ΔΕΚΑ (Ρ-10) θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του Α υπογείου, 10) η υπό στοιχεία ΡΟ ΕΝΤΕΚΑ (Ρ-11) θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του Α υπογείου, 11) η υπό στοιχεία ΡΟ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (Ρ-15) θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του Α υπογείου, 12) η υπό στοιχεία ΡΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (Ρ-19) θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του Α υπογείου, 13) το υπό στοιχεία ΑΛΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑ (Α-3) διαμέρισμα του πρώτου (1ου) ορόφου, 14) το υπό στοιχεία ΑΛΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΣΣΕΡΑ (Α-4) διαμέρισμα του πρώτου (1ου) ορόφου, 15) το υπό στοιχεία ΒΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ (Β-2) διαμέρισμα του δευτέρου (2ου) ορόφου, στην αποκλειστική χρήση του οποίου ανήκει η υπό στοιχεία ΡΟ ΤΕΣΣΕΡΑ (Ρ4) θέση στάθμευσης αυτοκινήτου της pilotis, 16) το υπό στοιχεία ΓΑΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΣΣΕΡΑ (Γ-4) διαμέρισμα του τρίτου (3ου) ορόφου, 17) το υπό στοιχεία ΔΕΛΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ (Δ-2) διαμέρισμα του τετάρτου (4ου) ορόφου, στην αποκλειστική χρήση του οποίου ανήκει η υπό στοιχεία ΡΟ ΟΚΤΩ (Ρ-8) θέση στάθμευσης αυτοκινήτου της pilotis, 18) το υπό στοιχεία ΕΨΙΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑ (Ε-3)διαμέρισμα του πέμπτου (5ου) ορόφου, 19) το υπό στοιχεία ΕΨΙΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΣΣΕΡΑ (Ε-4) διαμέρισμα του πέμπτου (5ου) ορόφου, 20) το υπό στοιχεία ΣΙΓΜΑ ΤΑΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΑ (ΣΤ-1) διαμέρισμα του έκτου (6ου) ορόφου, 21) το υπό στοιχεία ΖΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ (Ζ-1) διαμέρισμα του εβδόμου (7ου) ορόφου, 22) το υπό στοιχεία ΖΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ (Ζ-2) διαμέρισμα του εβδόμου (7ου) ορόφου, 23) το υπό στοιχεία ΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ (Η-1) διαμέρισμα του ογδόου (8ου) ορόφου, μιας (1) πολυκατοικίας κτισμένης σε οικόπεδο, άρτιο και οικοδομήσιμο, το οποίο βρίσκεται στη συνοικία «Αχαρνών», εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως του ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ στο υπ’ αριθμόν 71 οικοδομικό τετράγωνο, και επί της οδού Αλκιβιάδου αριθμός 70.
Οφειλέτης:ΦΟΥΡΛΗΣ- ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και τον διακριτικό τίτλο «ΦΟΥΡΛΗΣ-ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ»
Τιμή πρώτης προσφοράς:1) 1.036,00 ευρώ, 2) 6.578,00 ευρώ , 3) 6.578,00ευρώ , 4) 7.150,00 ευρώ, 5) 7.150,00 ευρώ, 6) 7.150,00 ευρώ, 7)768,00 ευρώ,8) 768,00 ευρώ, 9) 6.578,00 ευρώ, 10) 6.578,00 ευρώ, 11) 7.150,00 ευρώ, 12) 7.150,00 ευρώ, 13) 77.520,00 ευρώ, 14) 82.560,00 ευρώ, 15) 64.837,50 ευρώ , 16) 89.440,00 ευρώ , 17) 65.297,50 ευρώ , 18) 87.210,00 ευρώ , 19) 89.440,00ευρώ , 20) 62.572,50 ευρώ , 21) 64.890,00 ευρώ, 22) 70.107,50ευρώ, 23) 67.207,50 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Στυλιανή Δημητρέλλου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

*ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ: Ενα (1) διαμέρισμα με στοιχεία Αλφα τρία (Α-3) του πρώτου ορόφου επιφάνειας 70,20τμ. Είναι σε τετραώροφη πολυκατοικία κτισμένη σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο εκτάσεως 477,39τμ. και ειδικότερα στο υπ’ αριθμόν 277 Οικοδομικό Τετράγωνο, στη θέση«ΠΕΥΚΑ ΒΕΡΔΗ» και επί της οδού Μακρυγιάννη αρ.117. Αποτελείται από τρία κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, μικρό διάδρομο και εξώστες.
Οφειλέτης:ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:54.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Στυλιανή Χαραλάμπους Δημητρέλλου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΣ: Ενα (1) οικόπεδο εμβαδού 303,30 μ2 με την υπάρχουσα διώροφη οικοδομή με υπόγειο. Το οικόπεδο αποτελεί τμήμα ενός ενιαίου οικοπέδου συνολικού εμβαδού 8.893,40 μ2, στον οικισμό της τέως κοινότητας και ήδη δημοτικού διαμερίσματος Κωστακιών. Η εκτιμώμενη μονοκατοικία εκτείνεται ανά τους ορόφους ως εξής: 1) Στάθμη Υπογείου ορόφου: Επιφάνειας 156,03μ2, περιλαμβάνει τρεις αποθήκες, 2) Στάθμη Ισογείου ορόφου: Επιφάνειας 134,36μ2, περιλαμβάνει είσοδο, καθιστικό-σαλόνι-τραπεζαρία, κουζίνα, ένα υπνοδωμάτιο, λουτρό, αποθήκη, κλίμακα επικοινωνίας με τον Α’ όροφο, δύο εξόδους προς τον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου και εξώστες προς την ανώνυμη δημοτική οδό και τον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, 3) Στάθμη Υπόγειου ορόφου: Επιφάνειας 114,73μ2, περιλαμβάνει απόληξη κλίμακας επικοινωνίας με το ισόγειο όροφο, τέσσερα υπνοδωμάτια, λουτρό, βεστιάριο και εξώστη προς την ανώνυμη δημοτική οδό και τον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου και ανοιχτούς Η/Χ προς την ανώνυμη δημοτική οδό και τον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου. Χώροι διαμορφωμένων με κύρια χρήση / με βοηθ. Χρήση 249,09μ2/ 156,03μ2.Χώροι εντός ΣΔ / εκτός ΣΔ 0,00μ2 / 405,12μ2.
Οφειλέτης:ΜΠΟΤΙΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:160.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Παρασκευή Χαλιαμάνη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ:Ενα (1) οικόπεδο με την οικοδομή, άρτιο και οικοδομήσιμο, στο Ο.Τ 36 και την συμβολή των οδών Π. Φουρίκη 44 και Μιχαήλ Κριτσίκη, έκτασης 76,79 τ.μ. Στο εν λόγω οικοπέδου υπάρχει τριώροφη οικοδομή μικτής χρήσης η οποία καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια του, αποτελούμενη από ισόγειο με κατάστημα, αποθήκη και χώρο κλιμακοστασίου συνολικής επιφάνειας 76,79 τ.μ, (κατάστημα 55,40 τ.μ. και αποθηκευτικοί χώροι με το κλιμακοστάσιο 21,39 τ.μ. σύνολο 76,79 τ.μ.). Πρώτο (Α) όροφο αποτελούμενο από ένα διαμέρισμα τριών δωματίων (υπνοδωμάτιο, λουτρό, καθιστικό-τραπεζαρία, κουζίνα και χώλλ), συνολικής επιφανείας 76,79τ.μ και δεύτερο (Β) όροφο (κατοικία) επιφάνειας 45,00 τ.μ. ο οποίος είναι εξ ολοκλήρου αυθαίρετος καθώς στη στάθμη αυτή προβλεπόταν η απόληξη του κλιμακοστασίου επιφανείας 23,12 τ.μ.
Οφειλέτης:ΜΑΡΙΑ ΜΥΛΩΝΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς:81.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Στέφανος Βασιλάκης
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΣ:Ενα (1) ισόγειο κατάστημα με πατάρι με στοιχεία (Ι-1) το οποίο αποτελεί αυτοτελής, ανεξάρτητη και διαιρεμένη οριζόντια ιδιοκτησία, εμβαδού 62,86 τμ και εμβαδόν παταριού 28,147τμ, συνολικού εμβαδού 91,007τμ. Το κατάστημα βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως (Τομέας Δ), στη συνοικία Αγίας Φανερωμένης έναντι της πλατείας Εθνικής Αντιστάσεως και επί της οδού κων. Κρυστάλλη.
Οφειλέτης:ΜΑΥΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς:36.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Παρασκευή Χαλιαμάνη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:Ενα (1) διαμέρισμα του πρώτου (1ου) ορόφου που καταλαμβάνει ολόκληρο τον όροφο, αποτελείται από 2 δωματια, σαλόνι, κουζίνα, WC, εμβαδού μικτού 95,61 τ.μ. και καθαρού 56,17 τ.μ..Το ανωτέρω ακίνητο ανήκει σε κάθετη ιδιοκτησία με το χαρακτηριστικό αριθμό ΤΡΙΑ-ΠΕΝΤΕ (3-5) με ποσοστό συμμετοχής στο οικόπεδο 33,34% εξ’αδιαιρέτου. Βρίσκεται στο Ανατολικό μέρος του οικοπέδου, με πρόσοψη στην οδό Δαβάκη εμβαδού (του τμήματος) συνολικό 187,62 τ.μ. Είναι στη γωνία των Βασ. Σοφίας και Δαβάκη εντός σχεδίου και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο.
Οφειλέτης:ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:70.412,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Νικόλαος Νικολάκης
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ:1ο ΑΚΙΝΗΤΟ: Επί του δικαιώματος της πλήρους κυριότητας, σε ποσοστό 100% η υπό στοιχεία «ΚΤΙΡΙΟ ΔΥΟ» οικοδομή επιφάνειας 200,00 τ.μ., που θα ανεγερθεί σε τμήμα οικοπέδου αποκλειστικής χρήσης εκτάσεως 509,16 τ.μ. Εχει συσταθεί σε οικόπεδο συνολικής εκτάσεως 1.190,01 τ.μ., που βρίσκεται στη Τοπική Κοινότητα Δαλαμανάρας και ειδικότερα στην ειδική θέση «ΛΥΚΟΡΕΜΑ» και επί ανώνυμης δημοτικής οδού. Θα χρησιμοποιείται ως κατοικία, θα έχειεπιφάνεια 200,00 τ.μ., ύψος 3,00 μέτρα, όγκο ιδιόκτητο 600,00 κ.μ., συνολικό όγκο 600,00 κ.μ.2ο ΑΚΙΝΗΤΟ: Επί του δικαιώματος της πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 100% η υπό στοιχεία «ΚΤΙΡΙΟ 2» οικοδομή επιφάνειας 200,00 τ.μ., που θα ανεγερθεί σε τμήμα οικοπέδου αποκλειστικής χρήσης εκτάσεως 517,14 τ.μ., και έχει συσταθεί σε οικόπεδο συνολικής εκτάσεως 1.218,85 τ.μ. Βρίσκεται στη Τοπική Κοινότητα Δαλαμανάρας και ειδικότερα στην ειδική θέση «ΛΥΚΟΡΕΜΑ» και επί ανώνυμης δημοτικής οδού. Το όλο οικόπεδο εκτάσεως 1.218,85 τ.μ. 3ο ΑΚΙΝΗΤΟ: Επί του δικαιώματος της πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 100% ενός ακάλυπτου οικοπέδου εκτάσεως 1.074,76τ.μ. άρτιου και οικοδομήσιμου, το οποίο αποτελεί τμήμα ενός ενιαίου οικοπέδου συνολικής εκτάσεως 10.628,74 τ.μ. Βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Δαλαμανάρας και ειδικότερα στην ειδική θέση «ΛΥΚΟΡΕΜΑ» και επί ανώνυμης δημοτικής οδού. 4ο ΑΚΙΝΗΤΟ: Επί του δικαιώματος της πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 100% ενός αγροτεμαχίου μη αρδευόμενου μετά των εντός αυτού ελαιοδένδρων του, άρτιο και οικοδομήσιμο, εκτάσεως 8.000,00 τ.μ. Βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Τολού και ειδικότερα στη θέση «ΚΟΥΦΗ».
Οφειλέτης:ΥΙΟΙ ΑΝΔΡΕΑ Δ. ΡΕΝΤΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ με δ.τ. ΡΕΝΤΑΣΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς:1) 25.000,00 ευρώ, 2) 25.000,00 ευρώ, 3) 43.000,00 ευρώ, 4) 119.000,00
Συμβολαιογράφος:Μαρία ΣΥΝΑΔΙΝΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ:Μία (1) οικοδομη χαρακτηριζομένη ως «ΚΤΙΡΙΟ Α» στο τμήμα ενος οικοπέδου αρτίου και οικοδομησίμου το οποίο βρίσκεται στη θέση «ΑΛΙΜΟΣ» και στο Συνοικισμό «ΑΛΙΜΟΥ» στο Ο.Τ. το οποίο περιβάλλεται από τις οδούς Θεοτόκη – Κ. Παλαμά – Παπαδιαμάντη -Βαλλιάνου, με πρόσοψη επί της οδού Θεοτόκη, στην οποία φέρει τον αριθμό 8. Εχει έκταση εξακόσια σαράντα εννέα τετραγωνικά μέτρα και 0,38 εκατοστά (649,38) Εντός της οικοδομής χαρακτηριζομένης ως «ΚΤΙΡΙΟ Α» ευρίσκονται:α) Ο ήδη υπάρχων ισόγειος χώρος – οικία, επιφάνειας τ.μ. εκατόν ενενήντα τ.μ. και 0,04 εκατοστά (190,04) και με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 219/1000 εξ αδιαιρέτου, β] Ο μελλοντικός (δικαίωμα υψούν) πρώτος (Α) όροφος, επιφάνειας εκατόν ενενήντα τ.μ. και 0,04 εκατοστών (190,04) και με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 219/1000 εξ’ αδιαιρέτου. γ] Ο μελλοντικός (δικαίωμα υψούν) δεύτερος (Β) όροφος, επιφάνειας εκατόν τριάντα εννέα τ.μ. και 0,42 (139,42) και με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 162/1000 εξ αδιαιρέτου.Β). Η οικοδομή χαρακτηριζομένης ως «ΚΤΙΡΙΟ Β» στο τμήμα του οικοπέδου αρτίου και οικοδομήσιμου το οποίο βρίσκεται στη θέση «ΑΛΙΜΟΣ» και στο Συνοικισμό «ΑΛΙΜΟΥ» πριν της Κοινότητας Καλαμακίου Αττικής επί της οδού Θεοτόκη, αριθμ. 8. Η εν λόγω ιδιοκτησία έχει έκταση τετρακόσια τριάντα δύο τ.μ. και 0,93 (432,93) και ποσοστό συνιδιοκτησίας στο όλο οικόπεδο 400/1000 εξ αδιαιρέτου. Εντός της οικοδομής χαρακτηριζομένης ως «ΚΤΙΡΙΟ Β» ευρίσκονται: α] Ο μελλοντικός (δικαίωμα υψούν) ισόγειος όροφος, επιφάνειας τ.μ. εκατόν δεκαπέντε και 0,45 (115,45) και με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 133/1000 εξ αδιαιρέτου. β] Ο μελλοντικός (δικαίωμα υψούν) πρώτος (Α) όροφος πάνω από το ισόγειο, επιφάνειας εκατόν δεκαπέντε τ.μ. και 0,45 (115,45) και με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 133/1000 εξαδιαιρέτου. γ] Ο μελλοντικός (δικαίωμα υψούν) δεύτερος (Β) όροφος πάνω από το ισόγειο, επιφάνειας τ.μ. εκατόν δεκαπέντε και 0,45 (115,45) και με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 134/1000 εξ αδιαιρέτου.
Οφειλέτης:1. ΚΑΚΟΣΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς:1)324.000,00 ευρώ, 2) 162.000,00 ευρώ, 3) 120.000,00 ευρώ, 4)140.000,00ευρώ 5)140.000,00ευρώ 6) 142.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:ΣΑΚΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

*ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ: 1) Η πλήρης κυριότητα ενός (1) διαμερίσματος με στοιχεία Δ-2 του τετάρτου ορόφου πολυκατοικίας, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως και στην οδό Σπ. Σπυρίδη,αρ. 30. Είναι κτισμένο σε οικόπεδο συνολικής εκτάσεως 1.309,42 τ.μ. Αποτελείται από μία αίθουσα, βοηθητικό χώρο και w.c. και έχει εμβαδό 38,00 τ.μ.,Β) Η ψιλή κυριότητα ενός διαμερίσματος με στοιχεία Β-1 του δευτέρου ορόφου πολυκατοικίας αποτελούμενης από υπόγειο, ισόγειο, τρεις ορόφους και δώμα. Είναι κτισμένη σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο εκτάσεως 172,68 τ.μ., εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, στη συνοικία «Αναλήψεως» και επί της οδού Αναλήψεως αρ. 271. Αποτελείται από τρία κύρια δωμάτια, σαλοτραπεζαρία, κουζίνα, λουτροαποχωρητήριο, χωλλ, διάδρομο και δύο εξώστες, έναν επί της οδού Αναλήψεως και έναν άλλο επί του ακαλύπτου χώρου. Εχει εμβαδό 102,36 τ.μ., Γ) Η ψιλή κυριότητα ενός (1) διαμερίσματος με στοιχεία Γ-1 του τρίτου ορόφου της πιο πάνω περιγραφόμενης πολυκατοικίας. Αποτελείται από τρία δωμάτια, κουζίνα, λουτροαποχωρητήριο, χωλλ, διάδρομο και δύο εξώστες, έναν επί της οδού Αναλήψεως και έναν άλλο επί του ακαλύπτου χώρου. Εχει εμβαδό 69,74 τ.μ.
Οφειλέτης:1) Κωνσταντίνος Γ. Καρυοφύλλης, 2) Γεώργιος Κ. Καρυοφύλλης
Τιμή πρώτης προσφοράς:1) 38.000,00 ευρώ, 2)74.610,00 ευρώ, 3) 53.370,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Γαρυφαλλιά Σταυρή
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ:Η Ψιλή Κυριότητα ενός (1) Οικοπέδου έκτασης 573,25τ.μ. με την διώροφη οικία, που αποτελείται από ισόγειο εμβαδού 200,00 τ.μ. και πρώτο (Α) όροφο εμβαδού 200,20 τ.μ. Βρίσκεται στη Τ.Κ. “Λυγιά” της Δ.Ε. “Ναυπάκτου”, στο Ο.Τ.346 και επί της οδού Κουτσαντώνη.
Οφειλέτης:ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Φώτης
Τιμή πρώτης προσφοράς:230.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, τηλ. 2634025333
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ:Ενα (1) διαμέρισμα του πρώτου ορόφου επιφάνειας 68,00τμ, σε πολυκατοικία κτισμένη επί οικοπέδου εκτάσεως 678,20τμ. Βρίσκεται στη θέση «Τζιτζιφιές» ή «Αράπικα» και επί της διασταύρωσης της Λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου (Θησέως) αρ.363 (πρώην 359) και Δάφνης (πρώην Χρ. Γεωργιάδου και παλαιότερα ανώνυμης ιδιωτικής οδού) αρ.4. Αποτελείται από τρία κύρια δωμάτια, χωλλ, διάδρομο, κουζίνα και λουτρό.
Οφειλέτης:ΕΙΡΗΝΗ ΣΥΖ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΑΥΛΙΔΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς:86.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Σπηλιοπούλου – Πουλαντζά Ελένη, τηλ.2103246713, 210-3246711
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ:1) Ενα (1) διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου με στοιχεία ΒΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ (Β-1), επιφάνειας 190,25 τ.μ. Αποτελείται από living room, καθημερινό, hall, γραφείο, τρεις (3) κοιτώνες, πλυντήριο, μαγειρείο, δύο (2) λουτρά, W.C. και ημιϋυπαίθριους χώρους, 2) Ενα (1) δώμα με στοιχεία ΔΕΛΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ (Δ-2) επιφάνειας 25,50 τ.μ. Αποτελείται από έναν (1) χώρο, 3) Μία (1) αποθήκη του υπογείου με στοιχεία ΥΨΙΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ (Υ-2) επιφάνειας 81,00 τ.μ. Αποτελείται από (1) χώρο και 4) Ενας (1) χώρος στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου με στοιχεία ΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ (Ρ-2), επιφάνειας 28,20 τ.μ. Τα ακίνητα είναι κτισμένα σε οικοδομή επί οικοπέδου εκτάσεως 1.020,00 τ.μ., στη θέση «ΜΠΙΛΙΤΖΑ» ή «ΜΠΙΛΙΖΑ» ή «ΒΙΛΙΖΑ», εντός του υπ’ αριθμόν 88 Οικοδομικού Τετραγώνου και επί της οδού Δράμας αρ. 18.
Οφειλέτης:ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:1) 247.000,00 ευρώ, 2) 33.000,00 ευρώ, 3) 28.000,00 ευρώ, 4) 16.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Σπηλιοπούλου – Πουλαντζά Ελένη, τηλ. 2103246713
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ:1) Ενα (1) διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου με στοιχεία Γάμα ένα (Γ-1) του κτιρίου με στοιχείο 1 (ΚΤΙΡΙΟ 1). Εχει είσοδο από την οδό Πλαστήρα αρ. 14Α, και αποτελείται από σαλόνι-τραπεζαρία, τρία (3) υπνοδωμάτια, κουζίνα, δύο (2) λουτρά-W.C., διάδρομο υπνοδωματίων και εξώστες. Εχει εμβαδόν 154,39 τ.μ.,2) Μία (1) αποθήκη με τα στοιχεία Αλφα Πι εννέα (ΑΠ9) του ενιαίου υπογείου ορόφου των πολυκατοικιών (κτίρια 1 και 2). Αποτελείται από ένα (1) ενιαίο χώρο και έχει εμβαδόν 18,90 τ.μ., 3) Ενας (1) κλειστός χώρος στάθμευσης με τα στοιχεία Θήτα δύο (Θ2) του ενιαίου υπογείου, των πολυκατοικιών με στοιχεία (κτίρια 1 και 2). Αποτελείται από ένα (1) ενιαίο χώρο και έχει εμβαδόν 12,11 τ.μ.
Τα ακίνητα βρίσκονται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως και στο αριθμ. 769 Ο.Τ. του ομώνυμου Δήμου. Το «ΚΤΙΡΙΟ 1» έχει εισόδους και πρόσωπο στην οδό Πλαστήρα και εισόδους και προσόψεις στις οδούς Δονδολίνων και Τσαγκαράδας το «ΚΤΙΡΙΟ 2». Το υπόγειο των οικοδομών-πολυκατοικιών (Κτίρια 1 και 2), είναι στατικός ενιαίο και είναι κτισμένο σε οικόπεδο συνολικής εκτάσεως 2.080,47 τ.μ.
Οφειλέτης:1)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ & 2)ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΣΥΖ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς:1) 300.000,00 ευρώ, 2) 11.000,00 ευρώ, 3) 7.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Γαρυφαλλιά Σπ. Σταυρή
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ:Το 1/2 εξ αδιαιρέτου των παρακάτω ιδιοκτησιών: 1) Της υπό στοιχεία Αλφα κεφαλαίο (Α) κάθετης ιδιοκτησίας η οποία έχει επιφάνεια 1003,825τ.μ., 2)Της υπό στοιχεία Βήτα κεφαλαίο (Β) κάθετης ιδιοκτησίας η οποία έχει επιφάνεια 1003,825τ.μ. Οι παραπάνω ιδιοκτησίες βρίσκονται στο οικόπεδο υπ’αριθμ. Τρία (3) στη περιοχή «ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ» επί της οδού Ανδρομάχης, εκτάσεως τ.μ.2.007,65.
Οφειλέτης:Νικόλαος Μπέριος
Τιμή πρώτης προσφοράς:1) 26.000,00 ευρώ, 2)26.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Βασίλειος Σοφιανόπουλος, τηλ. 210 38 23 055
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ: Η πλήρης κυριότητα της παρακάτω περιγραφόμενης ιδιοκτησίας, μιας (1) διώροφης οικοδομής με υπόγειο και στέγη-τύπου μεζονέτας-με στοιχεία ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΥΟ (2) κάθετη ιδιοκτησία. Είναι κτισμένη σε τμήμα οικοπέδου με εμβαδόν 128,15 τ.μ. εξ αδιαιρέτου επί ολοκλήρου συνολικής εκτάσεως 1.018,122 τ.μ. Βρίσκεται στη δημοτική κοινότητα Γιάννουλης, στο 217 Ο.Τ. και επί της διασταυρώσεως των οδών Πλάτωνος, Περιάνδρου και Ηρακλείτου. Η συνολική επιφάνεια ανωδομής είναι 102,5 τ.μ. Είναι πλήρως αποπερατωμένο με πρόσοψη επί των οδών Πλάτωνος αρ. 7Β. Ανήκει σε ένα κτιριακό συγκρότημα διωρόφων οικοδομών, συμβατής κατασκευής επί τμήματος οικοπέδου εμβαδού 128,15 τ.μ. εξ αδιαιρέτου επί ολοκλήρου του παραπάνω οικοπέδου, συνολικής έκτασης 1.018,122 τ.μ. Αποτελείται : α) από το υπόγειο με τρεις αποθήκες, χώρο λεβητοστασίου, διαδρόμου, με εσωτερική κλίμακα η οποία συνδέει το επίπεδο του υπογείου με το ισόγειο τμήμα της μεζονέτας, επιφάνειας 62,25 τ.μ., β) από το ισόγειο με σαλοτραπεζαρία, κουζίνα, διάδρομο, λουτρό, με εσωτερική κλίμακα με την οποία επικοινωνεί τόσο με το υπόγειο όρο και με τον πρώτο όροφο της μεζονέτας, με δυο εξώστες ενός προς την οδό Ηρακλείτου και του άλλου προς την οδό Πλάτωνος, επιφάνειας 62,25 τ.μ. και γ) από τον πρώτο πάνω από το ισόγειο όροφο, με δύο δωμάτια, λουτρό, διαδρόμου, με δύο εξώστες ενός προς την οδό Ηρακλείτου και του άλλου προς την οδό Πλάτωνος και το οποίο επικοινωνεί με εσωτερική κλίμακα με το ισόγειο τμήμα της μεζονέτας, επιφάνειας 40,25 τ.μ. Με την αποκλειστική χρήση αυλής εκτάσεως 84,27 τ.μ. Οι τρεις ανωτέρω περιγραφόμενες στάθμες, επικοινωνούν με εσωτερικό κλιμακοστάσιο, έχουν ενιαία λειτουργική ενότητα και αποτελούν στην πράξη μία αυτοτελή, κάθετη ιδιοκτησία (μεζονέτα), με χρήση κατοικίας και με στοιχεία ΚΑΤΟΙΚΙΑ (2) διώροφη οικοδομή.
Οφειλέτης:Δημήτριος Χουλιάρας
Τιμή πρώτης προσφοράς: 104.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Αικατερίνη Αλκ. Βούλγαρη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

*ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ: 1)Η ψιλή κυριότητα αποθήκης με στοιχεία Υ1 υπογείου, επιφάνειας αυτή 42,18μ2,2) Η ψιλή κυριότητα ιδιοκτησίας ισογείου με στοιχεία Ι2, επιφάνεια 42,18μ2. Αποτελείται από καθιστικό, δωμάτιο &λουτροκαμπινέ, 3) Η ψιλή κυριότητα ιδιοκτησίας Α ορόφου με στοιχεία Α1, επιφάνειας 42,18μ2,. Αποτελείται από καθιστικό, δωμάτιο & λουτροκαμπινέ, 4) Η ψιλή κυριότητα ιδιοκτησίας με στοιχεία Β2 του Β ορόφου, επιφάνειας 42,18μ2. Αποτελείται από καθιστικό,δωμάτιο & λουτροκαμπινέ. Ολα τα ανωτέρω βρίσκονται σε πολυώροφη οικοδομή χτισμένη σε οικόπεδο άρτιο & οικοδομήσιμο, επιφάνειας 232,50μ2, εντός σχεδίου πόλεως και ορίων οικισμού Κυπαρισσίας στη θέση “ΜΟΥΡΙΤΣΑ”.
Οφειλέτης:Μπαμπαρούτσης Χαράλαμπος
Τιμή πρώτης προσφοράς:1) 7.212,78 ευρώ , 2) 35.539,37 ευρώ, 3) 39.488,19 ευρώ, 4)41.462,60 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Νιόβη Γεωργιάδη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ:Μία (1) διώροφη οικοδομή με υπόγειο σε οικόπεδο έκτασης πεντακοσίων τετραγωνικών μέτρων (500,00), που βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης του Δήμου Αγριάς Μαγνησίας στη θέση «Ποτάμι» (Ο.Τ.23) επί ανωνύμου οδού. Η διώροφη οικοδομή αποτελείται από:1)Υπόγειο: αποτελείται από αποθήκες, κλιμακοστάσιο, λεβητοστάσιο και θέση στάθμευσης με συνολική επιφάνεια 172,70τ.μ. 2) Ισόγειο: αποτελείται από το κλιμακοστάσιο και ένα διαμέρισμα που αποτελείται από δυο υπνοδωμάτια, τραπεζαρία-σαλόνι,κουζίνα και λουτρό. Η επιφάνεια του κλιμακοστασίου είναι 11,05τ.μ. και του διαμερίσματος 167,10τ.μ. Στο ισόγειο έχει και δυο ημιυπαίθριους χώρους επιφάνειας 13,50τ.μ., 3) Οροφος: αποτελείται από το κλιμακοστάσιο κι ένα διαμέρισμα που αποτελείται από δυο υπνοδωμάτια, τραπεζαρία-σαλόνι,κουζίνα και δυο λουτρά. Η επιφάνεια του κλιμακοστασίου είναι 11,05τ.μ. και του διαμερίσματος 159,85τ.μ.
Οφειλέτης:ΓΙΑΝΚΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς:466.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Γαρυφαλλιά Σπ. Σταυρή, τηλ: 2421033397
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ:Η πλήρης κυριότητα ενός (1) διαμερίσματος του 5ου ορόφου, επιφάνειας 114,00 τ.μ. Το διαμέρισμα βρίσκεται σε οικόπεδο στην Ηλιούπολη Αττικής, στο ΟΤ 280 και στην διασταύρωση των οδών Ηρώς Κωνσταντοπούλου και Ιωνος αριθμός 20. Αποτελείται από χωλλ, σαλοτραπεζαρία, 2 κοιτώνες, καθημερινό, κουζίνα, λουτρό και WC.
Οφειλέτης:ΚΟΨΙΔΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
Τιμή πρώτης προσφοράς:153.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ, τηλ. 210-3803582
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ: Ενα (1) οικόπεδο το οποίο βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια της τοπικής κοινότητας Κεφαλά και συγκεκριμένα εντός οικισμού Παλαιλώνι στη θέση «Κάτω Στέρνα». Εχει επιφάνεια 2000,45μ2 και βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού, είναι άρτιο και οικοδομήσιμο και απέχει από την θάλασσα 800μ.Περιέχει παλιό πηγάδι,η πρόσβαση στο ακίνητο είναι εύκολη και η προβολή είναι καλή (λόγω του μεγάλου προσώπου του) και διαθέτει θέα στην γύρω περιοχή.
Οφειλέτης:ΑΜΠΟΥ ΣΑΝΑΜΠ ΒΙΚΤΩΡ
Τιμή πρώτης προσφοράς:120.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Νεκτάριος Ζουμπάς, τηλ. 2821052418
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ:1) Ενα (1) διαμέρισμα του δευτέρου (Β’) ορόφου με τα στοιχεία Δέλτα αριθμός δύο (Δ-2), σε πολυκατοικία κτισμένη σε οικόπεδο εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Σκάλας και επί της Εθνικής οδού Σπάρτης-Μονεμβασίας (άλλως 5ης Μαΐου). Η έκταση του οικοπέδου είναι χίλια επτακόσια εβδομήντα επτά τετραγωνικά μέτρα (1.777,00 Μ2). Αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, W.C., διάδρομο, αποθήκη και εξώστες βόρεια και νότια. Εχει επιφάνεια εκατόν δέκα τετραγωνικά μέτρα και τριάντα δύο εκατοστά (110,32 Μ2). 2) Ενα (1) οικόπεδο άρτιο και μη οικοδομήσιμο το οποίο θα καταστεί οικοδομήσιμο μετά τη διάνοιξη της παρακείμενης δημοτικής οδού, το οποίο βρίσκεται μέσα στα όρια του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης Σκάλας και στην ειδική θέση «ΑΜΠΕΛΑΚΙ». Εχει εμβαδόν διακόσια εξήντα τέσσερα τετραγωνικά μέτρα (264,00 τ.μ.). 3) Ενα (1) οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, το οποίο βρίσκεται μέσα στα όρια του εγκεκριμένου και ισχύοντος ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης Σκάλας, στο οποίο υπάρχει παλιά ισόγεια οικία με εμβαδόν ενενήντα δύο τετραγωνικά μέτρα και σαράντα εκατοστά (92,40 μ2).
Οφειλέτης:Σταυρόπουλος Παύλος
Τιμή πρώτης προσφοράς:1)73.000,00 ευρώ, 2) 20.000,00 ευρώ, 3) 35.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Ελένη Διαμαντή
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ:Ενα (1) διαμέρισμα του ισογείου ορόφου σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, εμβαδού 93,20 τ.μ. στο με αριθμό 61 Ο.Τ. και στη θέση «ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. Αποτελείται από δύο κοιτώνες, κουζίνα, χωλ, w.c., σαλόνι και τραπεζαρία.
Οφειλέτης:ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΑΝΙΑΤΣΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:45.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Βασιλική Θεοφάνη Παπαγεωργίου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ:Ενα (1) αγροτεμάχιο, σήμερα γήπεδο, που είναι εκτός σχεδίου άρτιο και οικοδομήσιμο έκτασης 5.415,30 τ.μ. Βρίσκεται στη θέση «Αμπέλια» της κτηματικής περιφέρειας της Τοπικής Κοινότητας Ελευθερίου στο 18 χιλ. της Επαρχιακής οδού Λάρισας-Αγιάς στο οποιο έχει ανεγερθεί κτιριακό συγκρότημα, αποτελούμενο από βιοτεχνικό κτίσμα επεξεργασίας μαρμάρων και λίθων επιφάνειας 150,00 τ.μ., χώρος γραφείων επιφάνειας 97,22 τ.μ. και ανοικτούς ημιυπαίθριους χώρους επιφάνειας 13,69 τ.μ..
Οφειλέτης:) Καλλιόπη Αγάκου και β) Νικόλαος Σκέτος
Τιμή πρώτης προσφοράς:94.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Δημήτριος Αστερίου Παπαστεργίου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

*ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ: Ενα (1) οικόπεδο εμβαδού 177,43τ.μ επί της οδού Γεωργίου Σταύρου αρ.41-49. Αποτελείται από υπόγειο με αποθήκες, ισόγειο, 1ο όροφο το οποίο είναι κατάστημα και οι 2ος, 3ος και 4ος όροφος είναι διαμερίσματα. Το υπόγειο έχει εμβαδό 126,37τ.μ. και περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο 27,14τ.μ., την αποθήκη τρία (3) εμβαδού 31,51τ.μ. με είσοδο από τον κοινόχρηστο χώρο, το λεβητοστάσιο εμβαδού 7,80τ.μ.+8,50τ.μ., το φρεάτιο του κοινόχρηστου ανελκυστήρα και το μηχανοστάσιο του κοινόχρηστου ανελκυστήρα εμβαδού 7,80τ.μ. Επίσης τις αποθήκες ένα (1) εμβαδού 46,56τ.μ. και έξι (6) εμβαδού 5,43τ.μ. που έχουν είσοδο από το υπερκείμενο κατάστημα μέσω εσωτερικού κλιμακοστασίου (μη κοινόχρηστου) και το φρεάτιο και το μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα του καταστήματος. Ο πρώτος (1ο) όροφος, με εμβαδό 126,58τ.μ. ανήκει στο κατάστημα και περιλαμβάνει το κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και τον κοινόχρηστο ανελκυστήρα τα γραφεία του καταστήματος που έχει το δικό του κλιμακοστάσιο και ανελκυστήρα προς ισόγειο,τα wc του καταστήματος και το wc αμεα και βοηθητικούς χώρους. Ο δεύτερος (2ος) όροφος, με εμβαδό 71,50τ.μ. περιλαμβάνει το κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και τον κοινόχρηστο ανελκυστήρα και μία μονόχωρη κατοικία, με ενιαία κουζίνα και λουτρό. Οι όροφοι, τρίτος (3ος) εμβαδού 59,65τ.μ. και τέταρτος (4ος) εμβαδού 39,04τ.μ., αποτελούν λειτουργικά συνενωμένους χώρους με εσωτερικό κλιμακοστάσιο και περιλαμβάνουν ένα διαμέρισμα μαζί με το κλιμακοστάσιο στον 3ο όροφο.
Οφειλέτης:ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:600.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Παναγιώτα Χατζοπούλου, τηλ.2541062970
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΪΟΥ 2021

ΠΑΛΙΟΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ

*ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ:1) Ακίνητο 1ο: Ενα (1) αυτοτελές και διηρημένο τμήμα αγρού (γήπεδο), άρτιο και οικοδομήσιμο, στη Θέση Ανω Διακόφτης-Αναβολούσα-Κανάλια του Δήμου Μυκόνου, με χαρακτηριστικό αριθμό -9- εμβαδού τεσσάρων χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων και εκατόν δώδεκα εκατοστών (4.112 τμ).2) Ακίνητο 2ο: Ενα (1) αυτοτελές και διηρημένο τμήμα αγρού (γήπεδο) στη Θέση Ανω Διακόφτης-Αναβολούσα-Κανάλια με χαρακτηριστικό αριθμό -7- εμβαδού τεσσάρων χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων και εξήντα τριών εκατοστών (4.063 τ.μ.).3) Ακίνητο 3ο: Ενα (1) αυτοτελές και διηρημένο τμήμα αγρού (γήπεδο) στη Θέση Ανω Διακόφτης-Αναβολούσα-Κανάλια με χαρακτηριστικό αριθμό -11- εμβαδού τεσσάρων χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων και εκατόν τριών εκατοστών (4.103 τ.μ.).4) Ακίνητο 4ο: Ενα (1) αυτοτελές και διηρημένο τμήμα αγρού (γηπέδου) στη Θέση Ανω Διακόφτης-Αναβολούσα-Κανάλια με χαρακτηριστικό αριθμό -10- εμβαδού τεσσάρων χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων εκατόν τριάντα τριών εκατοστών (4.133 τ.μ.).5) Ακίνητο 5ο: Ενα αυτοτελές και διηρημένο τμήμα αγρού (γηπέδου) στη Θέση Ανω Διακόφτης-Αναβολούσα-Κανάλια με χαρακτηριστικό αριθμό -8- εμβαδού τεσσάρων χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων και εξήντα εκατοστών (4.060 τ.μ.).
Οφειλέτης:1) ΜΠΕΝΤΟΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ -ΕΞΑΓΩΓΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ, 2) Ιωάννης Ευθυμιάδης
Τιμή πρώτης προσφοράς: 1) 12.000 Ευρώ, 2) 12.000 Ευρώ, 3) 12.000 Ευρώ, 4) 12.000 Ευρώ, 5) 12.000 Ευρώ
Συμβολαιογράφος: Χριστίνα-Ζωή Κόκκορη, τηλ. 22870 27786
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:Μία (1) κατοικία του ισογείου ορόφου, ημι-τριώροφης οικοδομής η οποία βρίσκεται σε αστικό ακίνητο-κτήμα, στη θέση «Καταλύματα» της συνοικίας του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και στην συμβολή των οδών Μαυροκορδάτου και Μεσολογγίου. Εχει τη δική της ιδιαίτερη είσοδο από την οδό Μαυροκορδάτου. Αποτελείται από καθιστικό, δύο (2) κάμαρες, κουζίνα,λουτρό και έχει εμβαδόν ογδόντα δύο τετραγωνικά μέτρα και είκοσι εκατοστά (82,20τ.μ.).
Οφειλέτης:ΑΝΝΑ ΔΑΦΝΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς:107.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Χριστίνα-Ζωή Κόκκορη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ:Ενα (1) οικόπεδο επιφάνειας 141 τ.μ. με τη παλιά ισόγεια οικία, η οποία έχει συνολική επιφάνεια 74,60 τ.μ. Αποτελείται από τρία συνεχόμενα ισόγεια κτίσματα με τα στοιχεία ΙΣ/Κ4 επιφάνειας 2,68τ.μ,ΙΣ/Κ3 επιφάνειας 10,40 τ.μ., ΙΣ/Κ2 επιφάνειας 20,92 τ.μ και από ένα άλλο ισόγειο κτίσμα με τα στοιχεία ΙΣ/Κ1 επιφάνειας 40,60 τ.μ, διαχωριζόμενο από το παραπάνω ΙΣ/Κ2 ισόγειο κτίσμα με μία κλίμακα. Τα κτίσματα είναι παλιά με κακή συντήρηση και βρίσκεται εντός του οικισμού της πόλεως του Γυθείου στη θέση «ΛΑΓΚΑΔΑΚΙ».
Οφειλέτης:ΚΑΤΣΙΩΝΗ ΜΑΡΙΑ, τηλ. 2733053019
Τιμή πρώτης προσφοράς:30.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Ελένη Τσοντάκη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ: Ενα (1) διαμέρισμα επί της οδού Αχιλλέως αρ. 7. Αποτελείται από χωλ, δύο υπνοδωμάτια, λουτρό, W.C., κουζίνα, οφφις, σαλόνι, τραπεζαρία και εξώστες και έχει εμβαδόν μ.τ. 80,00.
Οφειλέτης:Καλλιόπη χήρα Δημητρίου Καλαϊτζίδη
Τιμή πρώτης προσφοράς:72.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Ερμιόνη Βενετσανάκη, τηλέφωνο 2130445201
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ: 1) Μία (1) αποθήκη του Υπογείου με στοιχεία Υ-1. Αποτελείται από ένα ενιαίο χώρο και έχει επιφάνεια τρία τετραγ. μέτρα και 0,72 εκατοστά (3,72) και 2) ένα (1) διαμέρισμα με στοιχεία Δέλτα ένα (Δ-1) του τετάρτου (Δ) ορόφου, με την αποκλειστική χρήση της θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου με στοιχεία Ρο πέντε (Ρ-5) πρασιάς πολυώροφης οικοδομής. Αποτελείται από σαλονοτραπεζαρία με ενοποιημένη κουζίνα, οφφίς, λουτρό, ένα κοιτώνα, δύο (2) ημιυπαίθριους χώρους με συνεχόμενους εξώστες προς τον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου και βεράντα προς την πρασιά της οδού Αγαμέμνωνος. Εχει επιφάνεια εβδομήντα (70,00) τετραγωνικά μέτρα. Τα ακίνητα είναι σε οικόπεδο άρτιο και οικοδήσιμο, εκτάσεως τριακοσίων σαράντα τριών τετραγωνικών μέτρων και 0,61 εκατοστών (343,61) και βρίσκονται στη θέση «ΚακήΒίγλα» ή «Βιγλερί ή Βεγλερί ή «Κοκκινάδα» ή «Κοκκινόβραχος», επί της οδού Αγαμέμνονος αριθμ. 46.
Οφειλέτης:Ελευθέριος ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:1) 1.700,00 ευρώ, 2) 142.300,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Ελένη ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΟΥΛΑΝΤΖΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: Δυο (2) διαμερίσματα τα υπ’ αρ. 1 και 2 του ημιυπόγειου ορόφου τριώροφης οικοδομής κτισμένης σε οικόπεδο στη θέση «Θυμαράκια» και επί της οδού Μιχαήλ Βόδα αρ. 171. 1) Το υπ’ αρ. (1) διαμέρισμα του ημιυπόγειου ορόφου καταλαμβάνει το αριστερό μισό περίπου τμήμα του ημιυπόγειου της οικοδομής και περιλαμβάνει δυο (2) δωμάτια,ένα (1) μαγειρείο,ένα (1) λουτρό,ένα (1) αποχωρητήριο και ένα (1) χωλλ με διάδρομο. Κάτω από την εσωτερική κλίμακα του ημιυπόγειου προς τον πρώτο (Α)όροφο υπάρχει αποθήκη επιφάνειας 1,60τ.μ., η οποία αποτελεί μέρος του διαμερίσματος. Το διαμέρισμα έχει επιφάνεια 96,25τ.μ.2) Το υπ’ αρ. δυο (2) διαμέρισμα του ημιυπόγειου ορόφου καταλαμβάνει το δεξιό ήμισυ τμήμα του ημιυπόγειου της οικοδομής. Περιλαμβάνει ένα (1) δωμάτιο, ένα (1) μαγειρείο,ένα (1) αποχωρητήριο, διάδρομο και ένα (1) δωμάτιο έναντι του κοινοχρήστου πλυντηρίου. Εχει επιφάνεια 25,25 τ.μ. Τα ακίνητα βρίσκονται σε απόσταση περίπου 500μ. από τον σταθμό ΗΣΑΠ Αττική και περίπου 700μ. από τον σταθμό Αγιος Νικόλαος.
Οφειλέτης:ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:1) 51.000,00 ευρώ, 2) 14.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ: Τρεις (3) ιδιοκτησίες και συγκεκριμένα οι : α) Βήτα κεφαλαίο αριθμός ένα (Β-1) διαμέρισμα του δευτέρου (Β’) ορόφου. Αποτελείται από δύο υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, διάδρομο, λουτρό, W.C., και περιβάλλεται από έναν ημιυπαίθριο χώρο και δύο βεράντες. Εχει επιφάνεια Μ.Τ.: 110,00, 2) Αλφα Πι δέκα (ΑΠ-10) αποθήκη του υπογείου ορόφου. Αποτελείται από ένα χώρο και εχει επιφάνεια Μ.Τ.: 15,00 και 3) Ρο κεφαλαίο αριθμός ένα (Ρ-1) γκαράζ του υπογείου ορόφου. Αποτελείται από ένα χώρο και εχει επιφάνεια Μ.Τ.: 12,00 Είναι σε πολυκατοικία κτισμένη σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο επί της οδού Δημητρίου Βερνάρδου αρ. 4.
Οφειλέτης:1) ΚΑΛΠΟΓΙΑΝΝΗ Αικατερίνη, 2) ΣΥΜΒΟΥΛΙΔΗ Μαριτίνα
Τιμή πρώτης προσφοράς:1) 222.000,00 ευρώ, 2) 3.000,00 ευρώ, 3) 7.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Παπαδοκοτσώλη – Παναγιωτοπούλου Αικατερίνη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΪΟΥ 2021

*ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ:Ενα (1) οικόπεδο που βρίσκεται στη περιφέρεια Πυρίου εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου, στο οικοδομικό τετράγωνο 492β.Είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, έκτασης τετρακοσίων επτά τετραγωνικών μέτρων και εξήντα εκατοστών (407,60 μ2).
Οφειλέτης:ΚΕΛΛΗ ΕΙΡΗΝΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς:24.500,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Αγγελική Βλάχου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ-ΠΕΔΙΑΔΑΣ:Επί του δικαιώματος της πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 100% ενός (1) ακινήτου εκτάσεως 618,28τ.μ., που βρίσκεται στο Δημοτικό Διαμέρισμα Καστελλίου, στη θέση «ΛΟΥΤΡΑ» και στη συμβολή της δημοτικής οδού Καστελλίου προς Βιάννο και άλλης δημοτικής οδού. Το οικόπεδο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, εντος του ακινήτου έχει ανεγερθεί διώροφη οικοδομή (τμηματικά τριώροφη) αποτελούμενη από ισόγειο, πρώτο, δεύτερο και τρίτο όροφο πάνω από το ισόγειο. Αναλυτικά:
Α) Ισόγειο, συνολικής επιφάνειας 94,16 τ.μ., δύο καταστήματα. Β) Α όροφος, αποτελείται από ένα διαμέρισμα επιφάνειας 192,96 τ.μ. Γ) Β όροφο, αποτελείται από ένα διαμέρισμα επιφάνειας 81,66 τ.μ. και ένα τρίτο διαμέρισμα στο τμήμα της οικοδομής που αποτελεί τον Γ όροφο. Διαθέτει δύο (2) καταστήματα στο ισόγειο, ο περιβάλλον χώρος οικοδομής είναι πλακοστρωμένος και οριοθετείται στο βόρειο όριο του οικοπέδου με πέτρινο τοιχίο.
Οφειλέτης: ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:397.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Νεκτάριος Ι. Ζουμπάς
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ:Μία (1) αποθήκη του υπογείου με στοιχεία Α4, επιφάνειας 51,00τμ και β) ένα (1) κατάστημα του ισογείου με στοιχεία Κ4 επιφάνειας 85,50τμ με το παταριού επιφάνειας 20,00τμ.Είναι ανακαινισμένο και έχει εξωτερική επένδυση από τούβλα όψης, δάπεδα καλυμμένα με πλακάκια, πρόσοψη με υαλοπίνακες σε πλαίσια αλουμινίου και ψευδοροφή από γυψοσανίδα. Τα ακίνητα βρίσκονται σε πολυκατοικία κτισμένη σε οικόπεδο, άρτιο και οικοδομήσιμο, εκτάσεως 446,20τμ στη θέση «ΑΓΑ ΒΡΥΣΗ» και συγκεκριμένα επί της διασταυρώσεως των οδών Λιβανίου (η οποία ονομάζεται σήμερα Ιουλιανού και Μιχαήλ Βόδα) αριθ. 40 και Διδύμου.
Οφειλέτης: ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΕΠΕ
Τιμή πρώτης προσφοράς:1) 4.641,00 ευρώ, 2) 46.483,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Στυλιανή Δημητρέλλου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ:Ενας (1) αγρός έκτασης 7.324 μ.τ., Γ’ κατηγορίας, με αριθμό κληροτεμαχίου 96, στη θέση «Απολτσιώνα» στην κτηματική περιοχή Σβορώνου.
Οφειλέτης:1) ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΓΙΑΝΝΗ και 2)ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς:19.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Δημήτριος Κουτσοχήνας, τηλ.:2351028923
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ:Α)Ενα (1) οικόπεδο υπ’ αριθμ. τεμαχίου 163, εκτάσεως 987 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στο υπ’ αριθμόν 19 Ο.Τ. του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Κοινότητας Πενταπλάτανου. Εντός του οικοπέδου έχουν ανεγερθεί τα εξής κτίσματα: μία (1) ισόγεια μονοκατοικία με υπόγειο, αποτελούμενη από: υπόγειο εμβαδού 77,32 τ.μ. περίπου και ισόγειο όροφο εμβαδού 110,12τ.μ. περίπου, μαζί με τους λοιπούς χώρους είναι εμβαδού 119,60 τ.μ. Β) Το υπ’ αριθμόν 407 αγροτεμάχιο,εκτάσεως 6.875 τ.μ., που βρίσκεται στην κτηματική περιοχή του αγροκτήματος Πενταπλατάνου.
Οφειλέτης: 1) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ και 2)ΕΥΤΥΧΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς:Α) 110.000,00 ευρώ, Β)47.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Ευανθία Σκενδερίδου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ:Ενα (1) διαμέρισμα με τον αριθμό ένα (1) του τετάρτου ορόφου επιφάνειας 50,45τμ, σε πολυκατοικία κτισμένης σε οικόπεδο εκτάσεως 403,17τμ. Βρίσκεται στον Αστικό Προσφυγικό Συνοικισμό Α Καλλιθέας, στο με αριθμό 016 Κτηματολογικό Τετράγωνο και στο με αριθμό 153Α Οικοδομικό Τετράγωνο, στη διεύθυνση Λ. Συγγρού αρ.260 (πρώην 278-280). Αποτελείται από (2) κύρια δωμάτια, χωλλ, οφφις, λουτρό, κουζίνα, εξώστη προς την Λεωφόρο Συγγρού και άλλο προς τον ακάλυπτο χώρο.
Οφειλέτης: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΟΚΤΩΡΑΤΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:50.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δ. ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ:1) Ενα (1) ανεξάρτητο, αυτοτελές και διηρημένο κατάστημα του ισογείου ορόφου, με τον αριθμό ένα (1), με πρόσοψη επί των οδών Αντιπάτρου και Ομονοίας. Αποτελείται από πατάρι, έναν ενιαίο χώρο και έχει επιφάνεια 43,50τ.μ. 2) Ενα (1) άρτιο και οικοδομήσιμο οικόπεδο, με τον αριθμό 1, στο υπ’ αριθμ. Γ 723 Οικοδομικό τετράγωνο, στην τοποθεσία «Περιγιάλι» (πρώην Καρά – Ορμάν), εκτάσεως 2.233,140.
Οφειλέτης:ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΙΔΗΣΑ.Β.Ε.Ε
Τιμή πρώτης προσφοράς:200.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Ιφιγένεια Μπαξεβανάκη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ:Ενα (1) το αγροτεμάχιο στη περιοχή του αγροκτήματος Περαίας,στη θέση «Χατζή Μπαλή», με αριθμό τεμαχίου 979, της τρίτης Γ’ κατηγορίας αγρών εκτάσεως 8.220,00 τ.μ. Απέχει από την θάλασσα πάνω από 800μ. και βρίσκεται επί αγροτικής οδού.
Οφειλέτης: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΑΧΟΥΡΙΔΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:100.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Ευδοκία Στρογγύλη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ:Ενα (1) διαμέρισμα του 1ου ορόφου (1ο εξώστη]), τριώροφης οικοδομής επί της οδού Ι.Πετρίδη αρ. 75, στην περιοχή «ΑΜΠΕΛΟΤΟΠΟΙ». Εχει μικτό εμβαδόν εκατόν δέκα επτά τετραγωνικά μέτρα και σαράντα ένα εκατοστά (117,41 τ.μ.). Αποτελείται από δύο δωμάτια, σαλόνι – καθιστικό, κουζίνα, αποθήκη και λουτροαποχωρητήριο. O υπ’αρ. πέντε (5) κλειστός χώρος στάθμευσης αυτοκινήτου του ισογείου, εμβαδού καθαρού και μεικτού 10,125 τ.μ.
Οφειλέτης: ΚΟΥΜΑΝΤΖΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:65.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΚΡΕΤΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:Ενα (1) γραφείο του τετάρτου (4ου) ορόφου σε πολυώροφη οικοδομή γραφείων με καταστήματα και υπόγειο και επί της διασταυρώσεως των οδών Αισώπου 3 και Ενωτικών εμβαδού τμ 501,50.
Οφειλέτης: ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς:30.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΟΥΣΑΛΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:Ενα (1) διαμέρισμα του έκτου (6ου) ορόφου (6ος εξώστης), με πρόσοψη επί της οδού Δωδεκανήσου και με αριθμό εσωτερικής αρίθμησης -21-. Αποτελείται από 2 δωμάτια, σαλοτραπεζαρία, κουζίνα, χωλ και λουτροαποχωρητήριο, είναι 70 τ.μ. και βρίσκεται επί της διασταυρώσεως των οδών Δωδεκανήσου αρ. 13 και Βαλαωρίτου.
Οφειλέτης: ΓΑΪΤΑΡΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:62.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Χρηστίνα Φαρδή
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ: Ενα (1) διαμέρισμα του τετάρτου (4ου) ορόφου με καθαρό εμβαδόν 76,79 τ.μ και μικτό 92,39τμ. Αποτελείται από δύο δωμάτια, κουζίνα, σαλόνι, λουτροαποχωρητήριο και χώλλ. Το διαμέρισμα βρίσκεται σε πολυώροφη οικοδομή, σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο εκτάσεως 500,68 τμ και επί των οδών Νέστορος, Θερμοπυλών αρ.21 και Ιφιγένειας.
Οφειλέτης:Σωτηρία Φαρδουλή
Τιμή πρώτης προσφοράς:100.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Βασιλική Κουτρουλού
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ :Ενα (1) διαμέρισμα του γ’ ορόφου, με εσωτερική αρίθμηση Γ-1, καθαρού εμβαδού 101,92τμ, αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, κουζίνα, σαλοτραπεζαρία, αποθήκη, χώρο πλυντηρίου, λουτρό, WC και χωλλ. Στο διαμέρισμα ανήκει ως παρακολούθημα και το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης της Ρ-1 θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου της πυλωτής. 2) Μία (1) αποθήκη του υπογείου πολυώροφης οικοδομής με εσωτερική αρίθμηση ΑΠ-5, εμβαδού 7,10τμ. Τα παραπάνω ακίνητα είναι σε πολυώροφη οικοδομή, σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο εκτάσεως 749,70τμ και επί της συμβολής των οδών Αθ. Πανταζίδου και Ορφέως στο 200 Ο.Τ.
Οφειλέτης:Ιωάννα Κουκουβέλα
Τιμή πρώτης προσφοράς:33.800,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Μαρία Καλυβιώτου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΪΟΥ 2021

*ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ: Ενα (1) διαμέρισμα με αριθμό εσωτερικής αρίθμησης πέντε (5), του πρώτου (1ο) ορόφου, με επιφάνεια καθαρή 55,34τμ και μικτή 62,67τμ. Αποτελείται από ένα (1) υπνοδωμάτιο, λίβινγκ-ρουμ, λουτροαποχωρητήριο, χωλλ, εξώστη και εσοχή. Βρίσκεται στη συνοικία Αγίου Ιωάννου, στη διασταύρωση των οδών Κομνηνών και Τιμίου Προδρόμου. Το οικόπεδο είναι έκτασης 640,60τμ.
Οφειλέτης:ΕΥΔΟΚΙΑ ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς:32.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Βασιλική Κουτρουλού, τηλ.2591022583
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ: Ενα (1) διαμέρισμα του ισογείου ορόφου της οικοδομής «Κτίριο Α», καθαρής επιφάνειας 118,90τμ. Αποτελείται από χωλλ, διάδρομο, τρία (3) δωμάτια, σαλονοτραπεζαρία, κουζίνα, λουτροαποχωρητήριο, ενα (1) μικρό αποχωρητήριο, αποθήκη και εξώστες. Βρίσκεται εντός του υπ’ αριθμ. 250 Ο.Τ. της Δημοτικής Κοινότητας Κρηνίδων, σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο εκτάσεως 760,00 τ.μ.
Οφειλέτης:Λουΐζα Ασλανίδου
Τιμή πρώτης προσφοράς:70.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Βασιλική Κουτρουλού, τηλ.2591022583
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ:Δυο (2) διαμερίσματα του ισογείου υπ’ αριθμ. ένα (1) 54,30 Μ2 και δύο (2) 11,90 Μ2, αντίστοιχα, οικοδομής εντός της πόλεως Λιβαδειάς Νομού Βοιωτίας, στην συνοικία Ζαγαρά, επί της διασταυρώσεως των δημοτικών οδών Αγίου Νικολάου αρ. 38 και Αγίας Αννης. Είναι κτισμένη σε οικόπεδο συνολικής εκτάσεως ενενήντα ενός τετραγωνικών μέτρων και πέντε εκατοστών (91,05 Μ2).
Οφειλέτης:ΚΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:42.500,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Παγώνα ΜΑΖΙΩΤΗ-ΑΡΑΠΗ,τηλ: 22333-01583
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ:Ενα (1) διαμέρισμα με στοιχεία Γάμα έξι (Γ-6) του τρίτου (Γ) ορόφου πολυκατοικίας που βρίσκεται στη θέση ”Κουπόνια”, στη διασταύρωση των οδών Αναξάρχου και Υφασίου αριθμός 44. Αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, χώλλ, οφφίς, κουζίνα και λουτρό και είναι συνολικής επιφάνειας 44,50τ.μ.
Οφειλέτης:Γεώργιος ΛΙΟΥΔΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:56.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Δήμητρα Ν. Ανδριανοπούλου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ:Α) Ενα (1) ισόγειο κατάστημα διώροφης κατοικίας με υπόγειο, εμβαδού πενήντα τετραγωνικά μέτρα (50,00τ.μ.) στο οποίο αντιστοιχεί ως παρακολούθημα ολόκληρο το υπόγειο της οικοδομής, εμβαδού εκατόν δέκα τετραγωνικά μέτρα (110,00τ.μ.). Περιλαμβάνει το κλιμακοστάσιο και έναν ενιαίο χώρο αποθήκης, με εδαφική αναλογία, (του καταστήματος) 13% εξ αδιαιρέτου, Β) 1) Ενα (1) διαμέρισμα του ισογείου, εμβαδού πενήντα τετραγωνικά μέτρα(50,00τ.μ.), που αποτελείται από ένα δωμάτιο, σαλόνι, κουζίνα, λουτροαποχωρητήριο και με εδαφική αναλογία 13% εξ αδιαιρέτου και 2) Ολόκληρο τον πρώτο (1ο) πάνω όροφο, που περιλαμβάνει ένα διαμέρισμα (κατοικίας), εμβαδού εκατόν δέκα τετραγωνικά μέτρα (110,00τ.μ.), που αποτελείται από τρία (3) δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, λουτροαποχωρητήριο, αποχωρητήριο και διάδρομο, με εδαφική αναλογία 26,52% εξ αδιαιρέτου. Οι άνω περιγραφόμενες ιδιοκτησίες βρίσκονται στην υπό στοιχείο Α διώροφη οικοδομή (κατοικία) με υπόγειο και με αριθμό τεμαχίου 83 του 20ου Οικοδομικού Τετραγώνου, εντός του οικισμού Βατοπεδίου.
Οφειλέτης:Α) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΣΑΛΙΑ, Β) ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΚΑΣΑΛΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς:Α) 60.070,00 ευρώ, Β) 1) 38.250,00 ευρώ, 2) 81.620,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: Ενα (1) διαμέρισμα με στοιχεία Εψιλον κεφαλαίο αριθμός δύο (Ε- 2) του πέμπτου (Ε) ορόφου. Βρίσκεται σε εξαώροφη οικοδομή με υπόγειο – πολυκατοικία, σε οικόπεδο έκτασης τετρακοσίων δέκα έξι τετραγωνικών μέτρων και εξήντα τριών εκατοστών (416,13), στη θέση Κυψέλη και επί της οδού Πάρνηθος (πρώην Γλυκερίας) αριθμός 8 και Μάκρης. Εχει επιφάνεια εξήντα τετραγωνικά μέτρα και πενήντα τέσσερα εκατοστά (60,54τ.μ.) και αποτελείται από είσοδο,κουζίνα, σαλοτραπεζαρία, ένα υπνοδωμάτιο, λουτρό, ιματιοθήκη, αποθήκη και διάδρομο.
Οφειλέτης:Φράγγος Παναγιώτης
Τιμή πρώτης προσφοράς:80.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Αικατερίνη Παπαδοκοτσώλη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ: Ενα (1) διαμέρισμα του πρώτου (Α) ορόφου με στοιχεία Αλφα κεφαλαίο (Α), οικοδομής που έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, στη θέση «Ανω Λιούμη», επί των οδών Σκουφά αριθμός 57α και Λασιθίου αριθμό 8. Αποτελείται από σαλόνι, ένα υπνοδωμάτιο, λουτρό και κουζίνα και έχει επιφάνεια 59,13 τετραγωνικά μέτρα.
Οφειλέτης:ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Τιμή πρώτης προσφοράς:75.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Δήμητρα Ν. Ανδριανοπούλου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ:Ενα (1) διαμέρισμα του πρώτου (Α) ορόφου, υπ’ αριθμόν Εκατόν Δύο (102) της υπ’ αριθμ. εννέα (9) πολυκατοικίας, η οποία ανήκει στον οικισμό “ΜΑΝΔΡΑ Ι”. Εχει καθαρή επιφάνεια εβδομήντα επτά τετραγωνικά μέτρα και 0,40 εκατοστά (77,40) και μικτή ογδόντα εννέα τετραγωνικά μέτρα και 0,68 εκατοστά (89,68). Αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια και λοιπούς βοηθητικούς χώρους.
Οφειλέτης:ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:39.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Δήμητρα Ν. Ανδριανοπούλου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ: Ενα (1) αγροτεμάχιο εκτάσεως 4.010,00 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσιμο και μη δασικού χαρακτήρα (γεωργικός καλλιεργούμενη έκταση), εκτός σχεδίου στη θέση «Δάρδιζα». Πρόκειται για ένα αδόμητο γήπεδο επικλινές, με θέα προς τη θάλασσα, οριοθετημένο με απλή συρμάτινη περίφραξη με σιδηροπασσάλους, φυτεμένο με ελαιόδενδρα, σχήματος περίπου τραπεζίου, μεσαίο, με πρόσωπο σε χωματόδρομο. Για το γήπεδο έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια για την ανέγερση ισόγειας κατοικίας με υπόγειο, η οποία δεν έχει υλοποιηθεί.
Οφειλέτης:ΓΡΟΠΑΤΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΑΔΑΜ
Τιμή πρώτης προσφοράς:67.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Σταυρούλα ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΥ-ΚΑΛΛΙΑ, τηλ. 27540-23456
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ:Ενα (1) ισόγειο κατάστημα, εμβαδού 88,85 τ.μ. αποτελούμενο από τρεις χώρους και τουαλέτα. Το οικόπεδο έχει πρόσωπο σε δημοτική οδό και παλαιότερα λειτουργούσε ως κατάστημα πρακτορείου ΠΡΟ-ΠΟ.
Οφειλέτης:ΓΚΙΩΝΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:40.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Κωνσταντίνα ΚΑΠΕΛΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΪΟΥ 2021

*ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ: Ενα (1) Διαμέρισμα του δευτέρου (Β’) ορόφου με στοιχεία (Β1), σε πολυκατοικία της οδού Ανθέων αρ. 33, στο Χαϊδάρι Αττικής. Αποτελείται από τρία κύρια δωμάτια, χώλλ,κουζίνα, λουτρό, διάδρομο και συνεχόμενο εξώστη στην πρόσοψη της πολυκατοικίας και ακάλυπτο χώρο, έχει επιφάνεια 70,60 τ.μ.
Οφειλέτης:ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΡΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:60.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ ΜΠΑΡΛΑΜΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ:Ενα (1) Διαμέρισμα του δευτέρου (Β’) ορόφου, της διώροφης οικοδομής επί της οδού Σπάρτης αρ. 68 και Λεωνίδα αρ. 61. Αποτελείται από είσοδο, ενιαίο χώρο καθιστικού-τραπεζαρίας-κουζίνας, λουτρό, υπνοδωμάτια και εξώστες.Το Διαμέρισμα έχει επιφάνεια 100,50 τ.μ.
Οφειλέτης:ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΟΚΑΛΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς:88.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΜΠΑΡΛΑΜΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ:Τα τρία τέταρτα (3/4) εξ αδιαιρέτου ενός οικοπέδου άρτιου κι οικοδομήσιμου με την τριώροφη οικοδομή που υπάρχει σε αυτό, επί της οδού Φαραντάτων αριθμός 15. Η οικοδομή αποτελείται από: α) Ισόγειο όροφο ο οποίος περιλαμβάνει ένα κατάστημα 46 τ.μ., β) πρώτο (Α) όροφο ο οποίος περιλαμβάνει μια κατοικία αποτελούμενη από ένα δωμάτιο και κουζίνα επιφάνειας 46 τ.μ. και γ) δεύτερο (Β) όροφο ο οποίος περιλαμβάνει μια κατοικία αποτελούμενη από ένα δωμάτιο και λουτρό 46 τ.μ. Το κατάστημα του ισογείου έχει ανεξάρτητη είσοδο από την οδό Φαραντάτων.
Οφειλέτης:ΕΛΕΝΗ ΚΟΛΟΚΑΣΙΔΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 72.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, τηλ. 210-3217756
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ:Ενα (1) Διαμέρισμα με στοιχεία (Ι-1) του ισογείου πολυκατοικίας επί της οδού Ροστοβίου αρ. 24-26. Αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, χώλλ, κουζίνα, λουτρό, διάδρομο και εξώστες. Εχει επιφάνεια 50 τ.μ.
Οφειλέτης:ΕΛΕΝΗ συζ. Παναγιώτη ΤΣΟΥΠΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς:60.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ ΜΠΑΡΛΑΜΑ,τηλ. 210-3810449
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ:Ενα (1) Διαμέρισμα του πρώτου (Α) ορόφου πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Οδ. Ανδρούτσου αρ. 27 και 28ης Οκτωβρίου και στο Ο.Τ. 41, εμβαδού 511,94 τ.μ. Αποτελείται από κουζίνα, καθιστικό, λουτρό, W.C., διάδρομο, δύο (2) υπνοδωμάτια, ημιυπαίθριο χώρο στη βόρεια πλευρά του, στη νότια και στη δυτική πλευρά του. Στο ανωτέρω διαμέρισμα ανήκει η αποκλειστική χρήση και κάρπωση: α) Της με αριθμό ΔΥΟ (2) Υπόγειας Δεξαμενής του υπογείου, η οποία έχει εμβαδόν 18,06 τ.μ., β.) Της με αριθμό Ενα (1) Θέσης Στάθμευσης Αυτοκινήτου στο ισόγειο – πυλωτή της οικοδομής με εμβαδόν 16,50 τ.μ., γ.) Της με αριθμό Δυο (2) Θέση Στάθμευσης Αυτοκινήτου στο ισόγειο-πυλωτή της οικοδομής με εμβαδόν 15,17 τ.μ.
Οφειλέτης:ΓΚΑΡΤΖΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 115.452,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Κωνσταντίνα Σπ.Καπέλλου, Τηλ: 27410-20009
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ:Ενα (1) Διαμέρισμα του δευτέρου (Βου) ορόφου με στοιχεία Β-1 διώροφης οικοδομής, η οποία έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, επιφάνειας 312,00 τ.μ. Βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Νεμέας, στο 87 Οικοδομικό Τετράγωνο και επί της οδού Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ αριθμός 2. Αποτελείται από έξι (6) κύρια δωμάτια, χώλλ, μαγειρείο, λουτροκαμπινέ και W.C., βεράντες ανατολικά και δυτικά και φωταγωγό. Εχει εμβαδική επιφάνεια 161,00τ.μ.
Οφειλέτης:ΜΑΛΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:107.870,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Κωνσταντίνα Σπ. Καπέλλου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΔΥΜΗΣ:Ενα (1) οικόπεδο εκτάσεως 337,50 τ.μ. κείμενο στη θέση «Λούτσα» της κωμοπόλεως Κάτω Αχαίας και επί της οδού Ιωάννου Προδρόμου αρ. 114. Εντός του οικοπέδου υπάρχει διώροφη οικοδομή που χτίστηκε το έτος 1980 και αποτελείται από ισόγειο και πρώτο όροφο. Είναι αποπερατωμένη και σε καλή κατάσταση, έχει είσοδο από την Οδό Ιωάννου Προδρόμου και αποτελείται από ένα (1) διαμέρισμα του ισογείου ορόφου, επιφάνειας 154 τ.μ. Εχει 3 κρεβατοκάμαρες, σαλόνι, κουζίνα και μπάνιο. Ο πρώτος όροφος έχει δυο (2) διαμερίσματα επιφάνειας 80 τ.μ. περίπου το καθένα με εξώστες επί της οδού Ιωάννου Προδρόμου και αποτελείται από δυο (2) κρεβατοκάμαρες, σαλόνι,μπάνιο και κουζίνα.
Οφειλέτης:ΜΑΡΙΝΑ ΝΤΟΚΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς:179.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:ΠΑΡΘΕΝΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ, τηλ. 2693025484
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ:Ενα (1) διαμέρισμα του ισογείου ορόφου επιφάνειας 70,00τ.μ. σε πολυκατοικία κτισμένη σε οικοπέδου συνολικής εκτάσεως 162,00τ.μ. Βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα και Ενότητα Καβάλας και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Πύρρου και Πλαταιών αρ. 6. Αποτελείται από 2 δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, αποθήκη, λουτρό-αποχωρητήριο και χώλλ.
Οφειλέτης:ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΑΣΔΕΚΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:30.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Βασιλικής Κουτρουλού, τηλ. 2591022583
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ:Μία (1) μεζονέτα με στοιχεία Α1-Β1 του πρώτου (Α’) και δευτέρου (Β’) ορόφου, οικοδομής κτισμένης επί οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου εκτάσεως εκατόν εξήντα εννέα τετραγωνικά μέτρα και 0,86 εκατοστά (169,86).Είναι στη θέση Δέντρα Θεοδόση ή Τζινιέρη στο υπ’ αριθμόν 704 οικοδομικό τετράγωνο και στη διασταύρωση των οδών Κορυτσάς αριθμός 3 και Σπήρου Μήλιου αριθμός 31. Ο πρώτος όροφος αποτελείται από καθιστικό, κουζίνα, βεσσέ (W.C), βεράντες, σκάλα ανόδου στο Β-1 διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου με το οποίο επικοινωνεί εσωτερικά και αποτελεί μια ενιαία οριζόντια ιδιοκτησία. Εχει επιφάνεια εξήντα ένα τετραγωνικά μέτρα και 0,72 εκατοστά (61,72τ.μ.).Ο δεύτερος όροφος αποτελείται από τρεις κοιτώνες, σκάλα καθόδου στο Α-1 διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, ένα λουτρό και βέραντες και έχει επιφάνεια πενήντα έξι τετραγωνικά μέτρα και 0,47 εκατοστά (56,47τ.μ.).
Οφειλέτης:Γεώργιος ΤΖΙΚΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:188.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Αννα Β. Ρήγα, 210-3636518
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΪΟΥ 2021

*ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ:Ενα (1) διαμέρισμα του τέταρτου (Δ’) ορόφου με στοιχεία Δέλτα ένα (Δ-1), πολυκατοικίας κτιριακού συγκροτήματος, με επιφάνεια καθαρή εξήντα τετραγωνικά μέτρα και δέκα εκατοστά (60,10). Αποτελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, κουζινοκαθιστικό, διάδρομο και λουτρό. Μία (1) αποθήκη του υπογείου με στοιχεία Αλφα δύο (Α-2) με επιφάνεια καθαρή δεκαπέντε τετραγωνικά μέτρα (15 τ.μ.).Τα ακίνητα βρίσκονται στο οικοδομικό συγκρότημα που αποτελείται από τέσσερις οικοδομές-πολυκατοικίες, η πολυκατοικία και όλο το συγκρότημα είναι κτισμένη σε οικόπεδο στο συνοικισμό “ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ”, πρώην θέση “Εικονοστάσι” με έκταση τριών χιλιάδων τριακοσίων πενήντα πέντε τετραγωνικών μέτρων και τεσσάρων εκατοστών του τετραγωνικού μέτρου (3.355,04 τ.μ.).
Οφειλέτης: ΝΑΣΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΤΖΙΑΣΤΑ ΜΑΡΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς:60.000,00 ευρώ (Δ-1 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ) και 4.000,00 ευρώ (Α-2 ΑΠΟΘΗΚΗ)
Συμβολαιογράφος:Αικατερίνη Βούλγαρη, τηλ. 2410-281520
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ: Ενα (1) διαμέρισμα του πρώτου (1ου) ορόφου πάνω από τον ημιώροφο με αριθμό εσωτερικής αρίθμησης ένα (1) εμβαδού μικτού 104,502 τ.μ. και καθαρού εμβαδού 93,115 τ.μ. Αποτελείται από δύο (02) δωμάτια , σαλόνι κουζίνα χωλ και λουτροαποχωρητήριο. Βρίσκεται επί της οδού Δημητρίου Πρόϊου αρ. 20.
Οφειλέτης:Δημήτριος ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:63.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Νικόλαος Νικολάκης
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ:Ενα (1) ελαιοπερίβολο εκτάσεως 8.162,94τ.μ. με 222 ελαιόδενδρα, στη θέση «Νιάματα ή Δραγασιά» κτηματικής περιφέρειας του δημοτικούδιαμερίσματος Αγίου Λαυρεντίου. Είναι άρτιο και οικοδομήσιμο και βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 800 μέτρων από τη θάλασσα.
Οφειλέτης:ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΡΥΣΟΧΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς:61.300,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Γαρυφαλλιά Σταυρή, τηλ.2421033397
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ:Το 1/2 εξ αδιαιρέτου της πλήρους κυριότητας ενός (1) ελαιοπεριβόλου, στη θέση«Καραούλια» της κτηματικής περιφέρειας του οικισμού «Νέα Σινασσός» Ιστιαίας και το οποίο έχει έκταση είκοσι δύο χιλιάδες οκτακόσια τετραγωνικά μέτρα (22.800,00τ.μ.). Πρόκειται για ένα γήπεδο εκτός σχεδίου πόλεως και ορίων οικισμού, με ελαιόδενδρα στο οποίο δεν υπάρχουν κτίσματα, δεν είναι οριοθετημένο και δεν έχει πρόσωπο σε δρόμο.
Οφειλέτης:ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΥΡΙΔΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:12.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Βασίλειος Ν.Παπατριανταφύλλου, τηλ. 22270-61218
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ:Ενα (1) Διαμέρισμα του 3ου ορόφου με εμβαδόν 214,00 Μ2, το οποίο αποτελείται από τέσσερα (4) δωμάτια, σαλόνι, καθιστικό, κουζίνα, δύο χώλ και λουτρό. Το διαμέρισμα βρίσκεται σε οικοδομή κτισμένη σε οικόπεδο, ολικής έκτασης 699,70 Μ2, επί της οδού Καποδιστρίου 15.
Οφειλέτης:ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΜΑΡΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:164.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Αικατερίνη Κατσαφλιάνη, τηλ. 2431025365
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ: Η πλήρης κυριότητα, 100% μίας αυτοτελούς και ανεξάρτητης οριζόντιας ιδιοκτησίας, του πρώτου (1ο) ορόφου της οικοδομής πάνω από το ισόγειο. Εχει αριθμό εσωτερικής αρίθμησης Δέλτα Ενα.Δύο «Δ1.2», προσόψεις στην οδό Πανόρμου και στον ακάλυπτο χώρο της οικοδομής και αποτελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, κουζίνα – καθιστικό, διάδρομο, λουτρό – W.C, δύο ημιυπαίθριους χώρους και τρεις εξώστες. Εχει επιφάνεια στο συντελεστή όγκου 80,05 τ.μ. Στην ιδιοκτησία ανήκουν σύμφωνα με τον κανονισμό της πολυκατοικίας: α) το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης, θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου με διακριτικό στοιχείο Γιώτα Δώδεκα «Ι12», η οποία βρίσκεται εν μέρει στον ελεύθερο χώρο του ισογείου της οικοδομής και εν μέρει στον πρόσθιο ακάλυπτο χώρο της οικοδομής, εμβαδού 11,25 τ.μ. και β) το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης μίας (1) αποθήκης η οποία βρίσκεται στον υπόγειο χώρο της οικοδομής με αριθμό εσωτερικής αρίθμησης στο υπόγειο Υψιλον Ενα.Δυο «Υ1.2», αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο και έχει επιφάνεια 4,35 τ.μ. Βρίσκεται στη συμβολή των οδών Πανόρμου αρ.12 και Οδυσσέως.
Οφειλέτης:Κωνσταντίνος Κραββαρίτης
Τιμή πρώτης προσφοράς:78.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Παναγιώτα Χατζοπούλου, τηλ.2541062970
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ: Ενα (1) οικόπεδο εκτάσεως 496,27τμ, που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Σώστου. Εντός του οικοπέδου υπάρχουν τα έξης κτίσματα: 1) Μία (1) ισόγεια κεραμοσκεπής οικία εμβαδού 75,00τμ, 2) Μια (1) αποθήκη με επικάλυψη ελλενίτ εμβαδού 21,20τμ, καθώς επίσης και βοηθητικοί ανοικτοί χώροι με επικάλυψη ελλενίτ εμβαδού περίπου 15,00τ.μ.
Οφειλέτης:ΚΙΣΜΕΤ ΑΡΗΦ
Τιμή πρώτης προσφοράς:35.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Αικατερίνη Ευφραιμίδου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Ενα (1) διαμέρισμα του πρώτου (1ου) ορόφου, το οποίο έχει πρόσοψη επί των οδών Θεοδοσίου Σταύρου και Μανίκα, είναι γωνιακό με εμβαδόν 68,70 τ.μ. Αποτελείται από τρία (3) δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χωλ και αποχωρητήριο. Το διαμέρισμα βρίσκεται σε πολυκατοικία στο συνοικισμό Ξηροκρήνης και στην οδό Θεοδοσίου Σταύρου αρ. 14.
Οφειλέτης:ΦΩΤΕΙΝΗ συζ. Κυριάκου ΟΞΥΖΟΓΛΟΥ και Δέσποινα ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς:30.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Νικόλαος Νικολάκης
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ: Α) Επί του δικαιώματος της πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 100% ενός (1) τμήματος οικοπέδου με την ένδειξη «ΓΗΠΕΔΟ Α1» εκτάσεως 9.004,01 τ.μ., το οποίο αποτελεί το ανατολικό τμήμα ενός μεγαλύτερου ακινήτου (ελαιοκτήματος) με την ένδειξη ΓΗΠΕΔΟ Α εκτάσεως 18.009,29 τ.μ. Βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Παγώνδου στη θέση «ΣΟΠΕΛΑ», το ΓΗΠΕΔΟ Α εκτάσεως 18.009,29 τ.μ. είναι άρτιο και οικοδομήσιμο και στο τμήμα «ΓΗΠΕΔΟ Α1» υπάρχει μια παλαιά αγροτική καλύβη/αγροικία, το κτίσμα είναι λιθόκτιστο και ισόγειο. Β) Επί του δικαιώματος της πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου ενός (1) οικοπέδου με την ένδειξη «ΓΗΠΕΔΟ Β» εκτάσεως 437,61 τ.μ., που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Παγώνδου, στη θέση «ΣΟΠΕΛΑ».Γ) Επί του δικαιώματος της πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 100% ενός ελαιοχώραφου, εκτάσεως 2.120,63 τ.μ., που βρίσκεται στη Τοπική Κοινότητα Μαυρατζαίων, στη θέση «Δενδριάδες» ή «Ανω Μαγούλα».
Οφειλέτης:ΒΕΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:Α) 21.000,00 ευρώ, 2) 1.000,00 ευρώ 3) 2.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Ευδοκία Χριστοφή
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: α) Το γραφείο Ζήτα ένα (Ζ-1) του 7ου ορόφου, έχει εμβαδόν 16,96τ.μ. β) Το γραφείο Ζήτα δύο (Ζ-2) του 7ου ορόφου, έχει εμβαδόν 16,96τ.μ., γ) Το γραφείο Ζήτα τρία (Ζ-3) του 7ου ορόφου, έχει εμβαδόν 16,96τ.μ. Τα άνω ακίνητα-γραφεία (αυτοτελής και ανεξάρτητες ιδιοκτησίες) βρίσκονται στον έβδομο (Ζ) όροφο πολυόροφης οικοδομής, η οποία έχει πρόσοψη σε δύο (2) οδούς, στην οδό Πατησίων αρ. 14 και Γλάδστωνος αρ. 3. Το ακίνητο είναι γνωστό με την ονομασία ΣΤΟΑ ΦΕΞΗ.
Οφειλέτης:Αγγελική θυγ. Ηλία και Αννας ΤΖΑΝΑΚΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς:1) 7.300 ευρώ, 2) 7.300 ευρώ, 3) 7.300 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Βαρβάρα Σγούρα
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΪΟΥ 2021

*ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ: Ενα (1) διαμέρισμα του πρώτου (Α) ορόφου με στοιχεία Α-1, αποτελούμενο από καθιστικό ενιαίο με την κουζίνα, δυο υπνοδωμάτια, λουτρό, W.C., διάδρομο και εξώστες. Βρίσκεται στη συνοικία Χαλικιάτικα και επί της συμβολής των οδών Λιούρδη και Μίλτωνος Ιατρίδη, η έκταση του οικοπέδου είναι 203,71 μ2.
Οφειλέτης:1) ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ, 2) ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Τιμή πρώτης προσφοράς:126.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Φουφοπούλου Κωνσταντίνα
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ:Ενα (1) διαμέρισμα του δεύτερου (Β) ορόφου, με στοιχεία Βήτα δεκαέξι (Β16) πολυώροφης οικοδομής-πολυκατοικίας, μαζί με το χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων με τα στοιχεία «ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Π11», ο οποίος θ’ ανήκει κατ’ αποκλειστική χρήση στους εκάστοτε ιδιοκτήτες του διαμερίσματος. Βρίσκεται στο αριθμ.155 Οικοδομικό Τετράγωνο και περικλείεται από τις οδούς Καποδιστρίου, Μικρασιατών, Κουντουριώτου και 2ας Νοεμβρίου, με είσοδο στην οδό Κουντουριώτου αριθμός 21. Αποτελείται από χωλ, ένα ενιαίο χώρο με γωνιά κουζίνας, ένα (1) υπνοδωμάτιο, λουτρό-W.C., οφίς και εξώστη προς τον πίσω ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου και δώμα.
Οφειλέτης:ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς:52.500,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Γαρυφαλλιά Σπ. Σταυρή
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ:Ενα (1) οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, ολικής εκτάσεως 604,50 τ.μ, που βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού Τερψιθέας, στη θέση «Κόκκινοι» επί ανωνύμου οδού.
Οφειλέτης:ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:37.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Αικατερίνη Ψηφή Πούλιου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: Ενα (1) διαμέρισμα του τετάρτου (Δ’) ορόφου με στοιχεία Δέλτα κεφαλαίο Τρία (Δ-3), επιφάνειας 70,70 τ.μ. Είναι σε πολυκατοικία κτισμένη σε οικόπεδο εκτάσεως 300,12 τ.μ., στη θέση «Κυψέλη» και συγκεκριμένα επί της οδού Πάρνηθος (πρώην Αγίας Γλυκερίας) αριθμός 16-18. Αποτελείται από 3 κύρια δωμάτια, χώλλ, μαγειρείο, λουτρό και δύο εξώστες.
Οφειλέτης:ALI (ΑΛΙ) KOMPANI ANIGHECHI (ΚΟΜΠΑΝΙ ΑΝΙΧΕΤΣΙ)
Τιμή πρώτης προσφοράς:56.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Στυλιανή Χαραλάμπους Δημητρέλλου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ:Ενα (1) διαμέρισμα του πέμπτου (Ε) ορόφου (Β εσοχή) με στοιχεία Εψιλον Ενα-Δύο (Ε1-2), επιφάνειας 148,00τμ. Είναι σε πολυκατοικία αποτελούμενη από υπόγειο, ισόγειο, πέντε (5) ορόφους (οι δύο τελευταίοι σε εσοχή) και δώμα. Είναι κτισμένη σε οικόπεδο εκτάσεως 533,29τμ, στη θέση «Παληοτρίβι» Κάτω Πατησίων και ειδικότερα επί της οδού Πάτμου αρ.80-82.Το διαμέρισμα αποτελείται από έξι κύρια δωμάτια, ένα γραφείο, χώλλ, κουζίνα, λουτρό, αποθήκη, WC ξένων και διάδρομο.
Οφειλέτης:ΣΑΠΦΩ ΛΟΥΚΑΝΤΖΙΚΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς:121.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Στυλιανή Χαραλάμπους Δημητρέλλου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ:1)Ενα (1) κατάστημα στο ισόγειο, εμβαδού 33τ.μ.,) Ενα (1) κατάστημα στο ισόγειο, εμβαδού 53,11τ.μ.Τα ακίνητα βρίσκονται σε οικοδομή, σε οικόπεδο εμβαδού 270τ.μ. στο Ο.Τ 145, επί της συμβολής των οδών Παύλου Μελά και Ρωμανού.
Οφειλέτης:ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:1) 22.688,00 ευρώ, 2) 35.743,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Αναστασία Γιαβάνογλου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ:Ενα (1) οικόπεδο το οποίο βρίσκεται εν μέρει εντός των ορίων του οικισμού και εν μέρει εκτός των ορίων του οικισμού «Ανω Λουτρό», της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Λουτρού, ειδικότερα στη θέση «Πλάκα».Εχει συνολική επιφάνεια 3.168,00 τ.μ. Τμήμα του ακινήτου συνολικής εκτάσεως 50,86 τμ. Εχει παραχωρηθεί στο Δήμο Ξυλοκάστρο-Ευρωστίνης, το τμήμα του παραπάνω ακινήτου που απομένει μετά την παραχώρηση του προαναφερθέντος τμήματος, έχει εμβαδόν 2.661,39 τ.μ.
Οφειλέτης:ΜΕΡΤΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:40.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Αργυρώ ΝΑΚΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ: Ενα (1) αγροτεμάχιο εκτάσεως 7.121,60τμ, στη Τοπική Κοινότητα Χωρδακίου και συγκεκριμένα εκτός του οικισμού Χωρδακίου στη θέση «Λιδάκι».
Οφειλέτης:ΨΑΘΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Τιμή πρώτης προσφοράς:64.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Ελένη Παπαδάκη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ: Ενα (1) αγροτεμάχιο (ελαιοπερίβολο) εκτάσεως 5.092,75 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «Χτένια» εκτός ορίων του οικισμού Αγίου Λαυρεντίου,
Οφειλέτης:ΖΗΣΗΣ ΣΙΑΠΕΡΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:58.400,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Γαρυφαλλιά Σταυρή
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ: Το 1/3 εξ’ αδιαιρέτου της πλήρους κυριότητας ενός αδόμητου αγροτεμαχίου – ελαιώνα, σε εκτός σχεδίου περιοχή της Τ.Κ. Απόλπαινας και στη θέση «ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», εμβαδού 11.551,19τμ.
Οφειλέτης:ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 7.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Ειρήνη Κων. Ανθη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ:Ενα (1) αγροτεμάχιο έκτασης 4.070,00τ.μ. με τη υφισταμένη κατοικία (διώροφη) επιφάνειας 338,00 τ.μ. στη θέση «ΔΡΑΚΟΥΡΙ – ΜΑΡΑΘΙ». Η περιγραφή της κατοικίας ανά στάθμη έχει ως εξής:
– Στάθμη 0: Επιφάνεια 45,95μ2 Χρήση: Οικία
– Στάθμη -1: Επιφάνεια 45,95μ2 Χρήση:Αποθήκη
– Στάθμη 0: Επιφάνεια 79,84μ2 Χρήση: Οικία
– Στάθμη 1: Επιφάνεια 79,84μ2 Χρήση: Οικία
– Στάθμη 0: Επιφάνεια 21,11μ2 Χρήση: Οικία
– Στάθμη 0: Επιφάνεια 29,62μ2 Χρήση: Γκαράζ θέση στάθμευσης κλειστή
– Στάθμη 0: Επιφάνεια 35,12μ2 Χρήση: Οικία
– Στάθμη -1: Επιφάνεια 45,00μ2 Χρήση: Πισίνα
Οφειλέτης:Ιωάννης Μπούργιας
Τιμή πρώτης προσφοράς:1.000.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Σπηλιοπούλου – Πουλαντζά Ελένη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΪΟΥ 2021

*ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ: Μία (1) διώροφη παλιά λιθόκτιστη οικοδομή, αποτελούμενη από Ισόγειο 16 τμ και Α’ όροφο 51 τμ και ακάλυπτο χώρο 12τμ. Βρίσκεται στη κτηματική περιφέρεια Ρόδου Νεοχώρι στην οδό ΔΗΛΜΠΕΡΑΚΗ 62.
Οφειλέτης:Χρήστος Πασίδης
Τιμή πρώτης προσφοράς:86.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – ΧΡΥΣΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ: Μία (1) οικοδομή με ισόγειο επιφάνειας 62,50 τμ και με ακάλυπτη επιφάνεια 242,50 τμ κτισμένη σε αγρό για οικοπεδική χρήση έκτασης 305,00 τμ στη θέση Δαματριά, της κτηματικής περιφέρειας Δαματριάς.
Οφειλέτης:ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:52.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΧΡΥΣΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ: Ενα (1) αγροτεμάχιο έκτασης 20.800 τμ. στη κτηματική περιφέρεια Θολού ,καταχωρημένο με κτηματολογικά στοιχεία :Κτηματική Περιφέρεια ΘΕΟΛΟΓΟΥ (ΘΟΛΟΥ).
Οφειλέτης:Εμμανουήλ Γ. Θεοδοσάκης
Τιμή πρώτης προσφοράς:83.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΧΡΥΣΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ: Ενα (1) ισόγειο διαμέρισμα-κατοικία, οικοδομής που βρίσκεται στη Λάρισα, εντός σχεδίου πόλης του Δήμου, στη συνοικία Αβέρωφ και στην οδό Αμμοχώστου αρ. 18, κτισμένη σε οικόπεδο εκτάσεως 186τ.μ. Το διαμέρισμα που καταλαμβάνει όλο τον ισόγειο όροφο, έχει επιφάνεια 91,61τμ και αποτελείται από δύο δωμάτια, σαλοτραπεζαρία, χωλλ,κουζίνα και λουτροαποχωρητήριο.
Οφειλέτης:ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:40.500,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Μαρία Καραμαχαίρα
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ:1) Ενα (1) οικόπεδο κείμενο εντός του σχεδίου πόλεως κοινότητας Πολυχρόνου, εμβαδού 355,50τ.μ. στη θέση «ΜΠΑΧΤΣΕΣ». Εντός του τμήματος αυτού του οικοπέδου, οριοθετούνται μία πισίνα και ένα κιόσκι, κατασκευές οι οποίες αποτελούν μέρος λοιπών κατασκευών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της διώροφης οικοδομής η οποία οριοθετείται στο οικόπεδο επιφάνειας 372τ.μ., 2) Ενα (1) οικόπεδο εμβαδού 372,00 τ.μ. με διώροφη οικοδομή, αποτελούμενη από 8 διαμερίσματα του ισογείου ορόφου, εμβαδού εκάστου διαμερίσματος 24,21 τ.μ. Κάθε διαμέρισμα έχει ένα δωμάτιο, κουζίνα και WC, συνολικής επιφάνειας 193,70τ.μ. Ο πρώτος όροφος ο οποίος αποτελείται από 8 διαμερίσματα εμβαδού κάθε διαμερίσματος 24,21 τ.μ. Κάθε διαμέρισμα έχει ένα δωμάτιο, κουζίνα και WC, συνολικής επιφάνειας 193,70τ.μ. Η συνολική επιφάνεια και των δύο ορόφων είναι 387,40τ.μ., βρίσκεται εντός του σχεδίου πόλεως της κοινότητας Πολυχρόνου, στη θέση «ΜΠΑΧΤΣΕΣ». Πρόκειται για μία έκταση πολυγωνικού σχήματος, συνολικού εμβαδού 665,58τ.μ. Το οικόπεδο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο.
Οφειλέτης:Α)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΑΣ, Β)ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΟΣΜΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς:1) 125.000,00 ευρώ, 2) 520.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:ΔΗΜΗΤΡΑ Γ. ΧΡΟΥΣΑΛΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ:Ενα (1) Γραφείο με στοιχεία ΓΑΜΑ ΔΥΟ (Γ-2) του τρίτου (Γ) ορόφου πολυκατοικίας, σε οικόπεδο επί της οδού Δημητρίου Βότση αρ. 12-14. Η πολυκατοικία αποτελείται από ισόγειο, ημιώροφο, και έξι ορόφους και το δώμα και βρίσκεται στο Ο.Τ. 521. Το γραφείο αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο με την ένδειξη ΡΟ-ΤΡΙΑ (Ρ-3) και w.c. Εχει εμβαδόν πενήντα τέσσερα (54,00) τετραγωνικά μέτρα.
Οφειλέτης:ΖΩΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΥΡΑΤ & ΕΛΕΝΗ Ι. ΔΕΡΒΙΣΟΠΟΥΛΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς:26.000,00 ευρώ (ψιλή κυριότητα), 11.146 ευρώ (επικαρπία)
Συμβολαιογράφος:Βασιλική Θεοφ. Παπαγεωργίου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: Ενα (1) διαμέρισμα με τον αριθμό είκοσι εννέα (29) του τετάρτου (Δ) ορόφου (Α’ εσοχή) πολυκατοικίας επί της οδού Λέσβου αριθ.39-41 στη Πατησίων. Αποτελείται από τρία (3) δωμάτια, είσοδο, μαγειρείο και λουτρό, έχει επιφάνεια εξήντα δύο τετραγωνικά μέτρα και 0,50 εκατοστά (62,50).
Οφειλέτης:Νικόλαος Καραγεωργόπουλος
Τιμή πρώτης προσφοράς:56.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Νικόλαος Καραγεωργόπουλος
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ:Ενα διαμέρισμα (1) με αριθμό δύο (2) του τρίτου (Γ) ορόφου πολυκατοικίας στη θέση “Αγιος Λουκάς” Πατησίων και επί της Λεωφόρου Γαλατσίου αριθμός 26. Αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, χωλλ, διάδρομο, μαγειρείο, λουτρό, W.C.
Οφειλέτης:Παύλος Γλυκοφρύδης
Τιμή πρώτης προσφοράς:89.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Αννα Β. Ρήγα
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: Ενα (1) κατάστημα του ισογείου, επιφάνειας 155,00τμ. με τον υπ’ αριθμό Ι-4 επιφάνειας 70,00 τ.μ. πολυώροφης οικοδομής κτισμένης σε οικόπεδο επιφάνειας 431,04τμ. Βρίσκεται στη θέση «ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ» και συγκεκριμένα επί της διασταύρωσης των οδών Μεσογείων αρ.14-16 και Φαραντάτων αρ.1-3.
Οφειλέτης:1.ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ, 2. ΙΩΣΗΦΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς:182.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Σπηλιοπούλου – Πουλαντζά Ελένη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ:Μία (1) οικοδομή σε αγροτεμάχιο στη θέση «13ο χιλιόμετρο» της κτηματικής περιοχής της Τ.Κ Μηλιάς, εμβαδού 7.306,70τ.μ.,η οποία αποτελείται από: 1) τον υπόγειο χώρο: Ο χώρος αυτός αποτελείται από: α) ένα (1) βοηθητικό με στοιχεία (α), εμβαδού καθαρού και μικτού 160τ.μ., β) τον υπό στοιχεία βήτα (β) βοηθητικό χώρο, εμβαδού καθαρού και μικτού 102,90τ.μ., γ) από ένα κατάστημα εμβαδού καθαρού και μικτού 56,25τ.μ.,2) Ισόγειο χώρο: Αποτελείται από ένα (1) κατάστημα εμβαδού καθαρού 160τ.μ. και μικτού 162,20τ.μ, αποτελούμενο από ένα ενιαίο χώρο, χώρο κουζίνας και ημιπαίθριο χώρο εμβαδού 80τ.μ., ο οποίος θα λειτουργεί ως αναψυκτήριο-αίθουσα συνάθροισης κοινού, 3) Πρώτος όροφος: Αποτελείται από ένα ημιτελές στο στάδιο της τοιχοποιΐας κατάστημα εμβαδού καθαρού 120τ.μ. και με τα κοινόχρηστα και κοινόκτητα εμβαδού 127,40τ.μ., αποτελούμενο από ενιαίο χώρο και δύο (2) w.c. Στον περιβάλλοντα χώρο του αγροτεμαχίου υπάρχουν τρία γήπεδα(ποδοσφαίρου 5Χ5, βόλεϊ και τένις), έχουν τοποθετηθεί όργανα παιδικής χαράς κάτω από ειδικά διαμορφωμένο υπόστεγο καιυπάρχουν διάσπαρτες ξύλινες κατασκευές (στέγαστρα-πέργκολες).
Οφειλέτης:ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΙΝΤΖΗΡΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:1) 40.000,00 ευρώ, β) 26.000,00 ευρώ, γ)19.700,00 ευρώ, 2) 99.200,00 ευρώ, 3) 60.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Κωνσταντινιά Δαραμήλα
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΪΟΥ 2021

*ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ:Ενα (1) διαμέρισμα υπ’ αριθμ. δεκατρία (13) του τετάρτου (Δ’) πάνω από το ισόγειο ορόφου πολυκατοικίας εντός του εγκεκριμένου σχεδίου στη θέση«ΚΥΨΕΛΗ» και επί της οδού Ανδρου αρ. 12. Αποτελείται από καρνταρόμπα, χωλλ, λίβινγκ-ρουμ, τραπεζαρία, τρεις (3) κοιτώνες, οφφίς, λουτρό, κουζίνα, αποθήκη, αποχωρητήριο ξένων, διάδρομο, δύο εξώστες προς την αυλή και βεράντα προς την οδό Ανδρου, έχει επιφάνεια 141,80 μ.τ.
Οφειλέτης:ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:130.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Σπυρίδωνας Πέτρου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ:Ενα (1) οικόπεδο με αριθμό τεμαχίου πεντακόσια ογδόντα εννέα (589) συνολικής έκτασης επτακοσίων εβδομήντα δύο και σαράντα οκτώ τετραγωνικών μέτρων (772,48τ.μ.). Βρίσκεται εντός του με αριθμό εβδομήντα δύο Οικοδομικού τετραγώνου (72 Ο.Τ.) του δημοτικού διαμερίσματος Αγίου Αθανασίου. Στο παραπάνω οικόπεδο είναι κτισμένη μία ισόγεια οικία εμβαδού εβδομήντα εννέα και είκοσι τετραγωνικών μέτρων (79,20τ.μ.) και δύο αποθηκευτικοί χώροι, οι οποίοι βρίσκονται κατασκευασμένοι σε επαφή, έχουν εμβαδόν 21,70τ.μ. και 25,25τ.μ. και είναι αυθαίρετοι. Το οικόπεδο είναι περιφραγμένο με συμπαγή στοιχεία και μεταλλική πόρτα.
Οφειλέτης:ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:65.514,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:: Ελένη Κοταρίδου Αναστασιάδου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ:1) Ενα (1) διαμέρισμα με στοιχεία άλφα κεφαλαίο αριθμός ένα (Α-1) του πρώτου πάνω από το ισόγειο ορόφου, που αποτελείται από καθιστικό, κουζίνα, διάδρομο, λουτρό, δυο υπνοδωμάτια και ημιϋπαίθριο χώρο, και έχει εμβαδόν 82,85τ.μ. Το διαμέρισμα αποτελεί το ανατολικό τμήμα του ενιαίου γραφείου του α’ ορόφου καθώς έχει ενοποιηθεί με τα διαμερίσματα Α2 και Α3 και λειτουργούν ως ενιαίο γραφείο, 2) Ενα (1) διαμέρισμα με στοιχεία άλφα κεφαλαίο αριθμός δυο (Α-2) που αποτελείται από καθιστικό με γωνιά κουζίνας, διάδρομο, λουτρό, ένα υπνοδωμάτιο και ημιϋπαίθριο χώρο και έχει εμβαδόν 53,10τ.μ., 3) Ενα (1) διαμέρισμα με στοιχεία άλφα κεφαλαίο αριθμός τρία (Α-3) που αποτελείται από καθιστικό, κουζίνα, τρία υπνοδωμάτια, διάδρομο, λουτρό, ημιϋπαίθριο χώρο και έχει εμβαδόν 96,66τ.μ. Εχει ενοποιηθεί με τα διαμερίσματα Α1 και Α2 και ως ενιαίος χώρος περιλαμβάνει 4 γραφεία, αίθουσα συσκέψεων και αίθουσα φωτοτυπικού. Στα διαμερίσματα εχει γίνει αλλαγή χρήσης από κατοικία σε γραφείο σε σχέση με τον τίτλο κτήσης και την οικοδομική άδεια και τα δάπεδα φέρουν επικάλυψη από πλακίδια πορσελάνης, τα εσωτερικά κουφώματα είναι πρεσαριστά από ΜDG, τα εξωτερικά αλουμινίου με διπλούς υαλοπίνακες και οι οροφές φέρουν διαμόρφωση με γυψοσανίδα για λόγους φωτισμού και κλιματισμού. Οι παραπάνω ιδιοκτησίες βρίσκονται σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο στο υπ’ αριθμό 31 Οικοδομικό τετράγωνο, στη συνοικία «Καλλιθέα» και επί της Λεωφόρου Εμμανουήλ Πορτάλιου, (απέναντι από την ΒΙΟ),εμβαδού 748,64τ.μ.
Οφειλέτης:ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΨΑΘΑΚΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:157.202,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Ελένη Παπαδάκη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ: Η πλήρης κυριότητα ενός (1) διαμερίσματος του πρώτου ορόφου, πάνω από το ισόγειο διώροφης οικοδομής, που αποτελείται από καθιστικό, κουζίνα, μπάνιο, WC και τρία (3) υπνοδωμάτια, με ηλεκτρική και υδραυλική εγκατάσταση και με κουφώματα αλουμινίου με επιφάνεια (130,47 μ2). Το οικόπεδο στο οποίο είναι κτισμένη η διώροφη οικοδομή, έχει έκταση 448,33 μ2 και βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού της Ανω Πόλης της Κυπαρισσίας, στη θέση «ΓΥΦΤΟΡΟΥΓΑ».
Οφειλέτης:ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:88.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Νιόβη Αλκ. Γεωργιάδη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ:Ενα (1) αγροτεμάχιο που βρίσκεται στο αγρόκτημα Νέας Αμισσού στη θέση «Μπαϊρια», με αριθμό 339, έκτασης τριών χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα έξι τετραγωνικών μέτρων (3.386τ.μ.). Στο παραπάνω αγροτεμάχιο, υπάρχει διώροφη ξύλινη μονοκατοικία με στέγη, εμβαδού συνολικά 108,73τ.μ. Ο ισόγειος όροφος έχει συνολικό εμβαδόν 60,54τ.μ. και περιλαμβάνει δύο δωμάτια, σάλα, κουζίνα, wc, με εσωτερική σκάλα προς τον πρώτο όροφο ο οποίος έχει εμβαδόν 48,19τ.μ. και περιλαμβάνει δύο δωμάτια, σάλα, λουτρό-wc και έναν ενιαίο ανοικτό χώρο. Η γενικότερη κατασκευαστική του κατάσταση όπως και το επίπεδο συντήρησης του είναι καλή.
Οφειλέτης:ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΛΒΑΝΟΥΔΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:65.514,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Ελένη Κοταρίδου Αναστασιάδου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ: Ενα (1) κατάστημα (ΙΚ-1) του ισογείου (Ι) ορόφου, μιας πολυώροφης οικοδομής (πολυκατοικία), η οποία αποτελείται από υπόγειο (Υ), ισόγειο (Ι) όροφο και από τέσσερις (4) πάνω από το ισόγειο ορόφους, καθώς και από το Δώμα-Στέγη, με όλους του βοηθητικούς χώρους. Βρίσκεται σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, έκτασης 751,21 τμ. Είναι στην ειδική θέση «ΙΣΩΜΑΤΑ» επί της δημοτικής οδού Αισχύλου, στη ζώνη ΣΤ-3 (έχει πρόσωπο στην ζώνη Β-3), στο οικοδομικό τετράγωνο 5. Αποτελείται από μία (1) αίθουσα με αποχωρητήριο και έχει επιφάνεια 122,18 τμ.
Οφειλέτης:) ΜΠΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ 2) ΡΑΠΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς:92.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Ευαγγελία ΜΠΑΡΚΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 26 ΜΑΪΟΥ 2021

*ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ: Ενα (1) οικόπεδο εκτάσεως 106,80τ.μ. το οποίο βρίσκεται εντός του οικισμού του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγίου Νικολάου. Εντός του οικοπέδου υπάρχει μία παλιά πετρόκτιστη διώροφη μονοκατοικία, που κτίστηκε πριν από το έτος 1955, η οποία αποτελείται από ισόγειο και πρώτο (1ο) όροφο πάνω από το ισόγειο, εμβαδού του κάθε ορόφου (74,39τ.μ.), συνολικού δε εμβαδού μ.τ. (148,78τ.μ.), η οποία αποτελείται από ισόγεια αποθήκη συγκείμενη από τρεις αποθηκευτικούς χώρους και κλίμακα ανόδου στον πρώτο όροφο και από πρώτο (α ?) όροφο συγκείμενο από κατοικία αποτελούμενη από τρία δωμάτια, κουζίνα και κλίμακα καθόδου. Η εκτιμώμενη κατοικία έχει αναπαλαιωθεί και εξωτερικά ο βαθμός συντήρησης της κρίνεται πολύ καλός.
Οφειλέτης:1) Μαρία Μπίκου, 2) 2) Claudio Ilario (Kλαούντιο Ιλάριο)
Τιμή πρώτης προσφοράς:120.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Ευφροσύνη Λέπεση
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΜΑΪΟΥ 2021

*ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ:Το δικαίωμα της ψιλής κυριότητας μιας (1) κατοικίας του ισογείου ορόφου, με στοιχεία Βήτα κεφαλαίο αριθμός ένα (Β-1). Βρίσκεται σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο εντός του οικισμού της Τ.Κ.Βουνάργου, Δ.Ε. Ιάρδανου και η έκταση όλου του οικοπέδου είναι 638,17τ.μ. Αποτελείται από δυο (2) υπνοδωμάτια, λουτρό, χωλλ, κουζίνα-καθημερινό και εξώστες γύρω-γύρω και έχει εμβαδόν 66,23 τ.μ.
Οφειλέτης:ΒΕΛΩΝΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς:28.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Φουφοπούλου Κων/να
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ:1) Το υπό στοιχεία Β-1 ημιτελές διαμέρισμα του δευτέρου (Β’) ορόφου επιφάνειας 54,60 τ.μ. Βρίσκεται στο Ο.Τ. 63 επί των οδών 25ης Μαρτίου και Αρτέμιδος, 2) Το υπό στοιχεία Β-2 ημιτελές διαμέρισμα του δευτέρου (Β’) ορόφου επιφάνειας 54,60 τ.μ., στο Ο.Τ. 63 επί οδών 25ης Μαρτίου και Αρτέμιδος. Οι ιδιοκτησίες βρίσκονται σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, συνολικής εκτάσεως τετρακοσίων εξήντα επτά τετραγωνικών μέτρων και σαράντα πέντε εκατοστών (467,45 M2).
Οφειλέτης:ΤΡΙΜΙΝΤΖΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς:1) 40.000,00 ευρώ, 2) 40.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Μαρία Ταμβάκη, τηλ: 2267031117
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ:1) Μία ισόγεια οικοδομή που βρίσκεται στην τοπική κοινότητα Ανω Καστριτσίου, αποτελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, χώλλ, σαλόνι-τραπεζαρία, κουζίνα και λουτρό και έχει επιφάνεια (84,65) τ.μ. Είναι κτισμένη σε οικόπεδο επιφάνειας 377,75 τ.μ.το οποίο οικόπεδο προέρχεται από την συνένωση δύο (2) οικοπέδων επιφάνειας 180,45 τ.μ. και 197,30 τ.μ. αντίστοιχα. 2) Ενα (1) οικόπεδο επιφάνειας 174,65 τ.μ. με διώροφη πεπαλαιωμένη οικία εντός αυτού, αποτελούμενης από ισόγειο και πρώτο όροφο, επιφάνειας κάθε ορόφου 50,30 τ.μ.
Οφειλέτης:ΧΡΗΣΤΟΣ ΨΥΛΛΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:1) 52.000,00 ευρώ, 2) 25.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Βασιλική Παπαγεωργίου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ:Η πλήρης κυριότητα σε ποσοστό 100% ενός (1) καταστήματος με στοιχεία Ι2, αποτελείται από μία αίθουσα και έχει επιφάνεια ενενήντα οκτώ τετραγωνικά μέτρα και τριάντα εκατοστά (98,30 μ2). Βρίσκεται στη γωνία των δημοτικών οδών Φίλωνος και Αισχύλου.
Οφειλέτης:ΑΣΗΜΩ ΠΑΝ ΜΑΚΡΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς:13.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Ασημίνα Γ. Καρανάσου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ:Ενα (1) αγροτεμάχιο στη κτηματική περιφέρεια Σχηματαρίου στη θέση ΒΟΡΙΝΙΑ ή ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (πρώην Παλαιοπαναγιά). Βρίσκεται εκτός σχεδίου, είναι άρτιο και οικοδομήσιμο και έχει έκταση οκτώ χιλιάδες διακόσια τριάντα τέσσερα τετραγωνικά μέτρα και 0,96 εκατοστά (8.234,96). Εντός του αγροτεμαχίου υφίσταται βιομηχανικό κτίριο με ισόγειο επιφάνειας 751,50 τ.μ. το οποίο αποτελείται από 730,00 τμ ως βιομηχανική αίθουσα, αντλιοστάσιο επιφάνειας 9,00 τμ και συλλέκτης ροκανιδιού επιφάνειας 12,50 τ.μ. και χώρος γραφείων 45,00 τμ.,όπως επίσης και στο Α όροφο υπάρχει χώρος γραφείων 45,00τ.μ. Στον ισόγειο χώρο του κτιρίου τοποθετείται ο βιοτεχνικός χώρος εργασίας,ο εκθεσιακός χώρος και τα αποδυτήρια του προσωπικού, ενώ στον όροφο βρίσκονται τα γραφεία της βιοτεχνίας και ένα κουζινάκι. Επιπλέον υπάρχει πατάρι αποθήκευσης επιφάνειας 20,00 τ.μ. εκτός οικοδομικής άδειας.
Οφειλέτης:Ι.Γ.ΠΟΡΤΕΣ-ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
Τιμή πρώτης προσφοράς:271.500,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Αικατερίνη Στέφα
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ: Μία (1) κατοικία ημιτελής, στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου αρ. 3 έκτασης 1.200,00τ.μ. Αποτελείται από υπόγειο επιφάνειας 108,99 τ.μ., ισόγειο 156,02 τ.μ. και Α όροφο 131,46 τ.μ. Αναλυτικά το υπόγειο θα αποτελείται από χώρο καθιστικού με τζάκι, κουζίνα, ένα Υ/Δ, ένα λουτρό και μία αποθήκη για τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις. Το ισόγειο θα περιλαμβάνει κουζίνα με βοηθητικό χώρο, καθιστικό με τζάκι, τραπεζαρία, ένα γραφείο, ένα Υ/Δ, και ένα WC, ο Α όροφος αποτελείται από πέντε Υ/Δ, δύο λουτρά και μία αποθήκη. Ολες οι στάθμες θα επικοινωνούν μεταξύ τους με εσωτερικό κλιμακοστάσιο.
Οφειλέτης:ΚΟΥΣΤΕΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς:219.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ: Ενα (1) διαμέρισμα με στοιχεία Αλφα Ενα (Α-1) του πρώτου ορόφου πολυκατοικίας, η οποία έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 1315 τ.μ. εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως των Τρικάλων και επί της οδού Βαλαωρίτου αριθμ. 58. Αποτελείται από τρεις κοιτώνες, σαλόνι, κουζίνα, διάδρομο και λουτροκαμπινέ και έχει καθαρό εμβαδόν ενενήντα έξι τετραγωνικά μέτρα (96,00τ.μ.)
Οφειλέτης:ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:62.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Παναγιώτα Κ. Κοντολάτη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ:Μια διώροφη οικοδομή με δώμα, αποτελούμενη από ισόγειο αποθήκη επιφάνειας 110 μ2, διαμέρισμα του πρώτου ορόφου που αποτελείται από τρία κύρια δωμάτια, σαλόνι – τραπεζαρία, λουτρό, κουζίνα και λοιπούς βοηθητικούς χώρους επιφάνειας 110 μ2., επί των δημοτικών οδών Γυμναστηρίου και 28ης Οκτωβρίου.
Οφειλέτης:ΠΟΡΡΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς:116.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Μαζιώτη – Αράπη Παγώνα, τηλ. 2233301583
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ:Μία (1) μεζονέτα (οικοδομή γάμα «Γ») συνολικού εμβαδού μικτού 192,83 τ.μ. Η μεζονέτα αποτελείται από υπόγειο εμβαδού καθαρού και μικτού 64,59 τ.μ. το οποίο θα περιλαμβάνει δύο (2) αποθηκευτικούς χώρους και την κλίμακα ανόδου στον ισόγειο όροφο και στο οποίο αναλογεί ποσοστό συνιδιοκτησίας στο όλο οικόπεδο και στους υπόλοιπους χώρους μέρη και εγκαταστάσεις της οικοδομής 5% εξ αδιαιρέτου. Ισόγειο όροφο πάνω από τον υπόγειο, εμβαδού μικτού 64,12τ.μ. και καθαρού 52,22 τ.μ., που θα περιλαμβάνει μία (1) ενιαία σαλοκουζίνα, ένα λουτροαποχωρητήριο και την κλίμακα ανόδου στον πρώτο όροφο και στο οποίο αναλογεί ποσοστό συνιδιοκτησίας στο όλο οικόπεδο και στους υπόλοιπους χώρους μέρη και εγκαταστάσεις της οικοδομής 10% εξ αδιαιρέτου. Πρώτο όροφο πάνω από τον ισόγειο όροφο, εμβαδού μικτού 64,12 τ.μ. και καθαρού 52,22 τ.μ., που θα περιλαμβάνει τρία (3) δωμάτια, ένα (1) λουτροαποχωρητήριο και την κλίμακα επικοινωνίας του ορόφου αυτού με τον ισόγειο όροφο και στον οποίο αναλογεί ποσοστό συνιδιοκτησίας στο όλο οικόπεδο και στους υπόλοιπους χώρους μέρη και εγκαταστάσεις της οικοδομής 10% εξ αδιαιρέτου. Βρίσκεται σε οικόπεδο στη Κοινότητα Κασσανδρείας, στη θέση «ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΜΥΛΟΣ» ή «ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ», εκτάσεως 1.013τ.μ. Εντός του οικοπέδου Α1 εμβαδού 1.013,00 τ.μ. έχουν κατασκευαστεί δύο διώροφες οικοδομές με υπόγειο. Το οικόπεδο δεν είναι περιφραγμένο, έχει αξιοποιηθεί ενιαία με το όμορο και ο ακάλυπτος είναι διαμορφωμένος με πλακόστρωτο διάδρομο και με έργα κηποτεχνίας που διαχωρίζουν τους χώρους αποκλειστικής χρήσης της κάθε οικοδομής. Η εκτιμώμενη οριζόντια ιδιοκτησία (μεζονέτα) είναι ανεξάρτητη στατικά οικοδομή γάμα «Γ» η οποία τοποθετείται στη βορειοδυτική γωνία του οικοπέδου. Το οικόπεδο έχει αξιοποιηθεί ενιαία με όμορο οικόπεδο και έχουν κατασκευαστεί συνολικά έξι κτίρια κατοικιών αποτελώντας ένα οικιστικό σύνολο.
Οφειλέτης:ΜΑΡΙΑΝΑ ΓΕΡΑΚΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς:160.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Νικόλαος Νικολάκης
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΜΑΪΟΥ 2021

*ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ:Μία (1) οριζόντια ιδιοκτησία του πρώτου (Α) πάνω από το ισόγειο ορόφου που βρίσκεται σε οικοδομή κτισμένη σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, εντός του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως του Δήμου Ελευσίνας, επί της οδού Κοντούλη και Χατζηγεωργίου αρ. 6. Αποτελείται από τρεις (3) κοιτώνες, δωμάτιο υποδοχής,χώλλ, κουζίνα, λουτρό, wc και διάδρομο, έχει επιφάνεια μ.τ. (124,20)
Οφειλέτης:ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΕΛΑΚΟΥ-ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς:89.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Βαρβάρα Σγούρα, τηλ. 2103801906
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΣ: Μία (1) κατοικία του πρώτου (Α) πάνω από το ισόγειο ορόφου με επιφάνεια 70,00 τ.μ. Αποτελείται από δύο υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα και WC και βρίσκεται στον οικισμό του πρώην Δήμου Βαγιών και ειδικότερα στη θέση «ΚΑΣΝΕΣΙ».
Οφειλέτης:ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΡΙΣΙΩΣΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:23.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Ασημίνα Κολοβού-Λινάρδου, τηλ: 2262062063
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ:Ενα κατάστημα του ισογείου με στοιχεία Γιώτα Κεφαλαίο ένα (Ι1), στη θέση «Ζοφριά», εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο υπ’ αριθμόν πενήντα επτά (57) οικοδομικό τετράγωνο και συγκεκριμένα επί της συμβολής των οδών Γιαπουτζάκη αριθμ. 17 και Αγίας Λαύρας. Αποτελείται από έναν (1) χώρο, μικρή αποθήκη και δύο (2) WC και έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά ογδόντα ένα και 0,54 (81,54).
Οφειλέτης:Μάριος ΜΑΡΟΥΣΚΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:35.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Αννα Β. Ρήγα
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Α) Ενα (1) γραφείο του 1ου ορόφου με αρ. εσωτ. αρίθμησης 3 και εμβαδό τριάντα τρία τετραγωνικά μέτρα και δεκαπέντε εκατοστά (33,15). Αποτελείται από ένα ενιαίο χώρο και αποχωρητήριο, έχει πρόσοψη στην οδό Γιαννιτσών και είναι κτισμένο σε οικόπεδο έκτασης 350,60 τετρ. μέτρων. Βρίσκεται στη συμβολή των οδών Γιαννιτσών αρ.96 και Στρατηγού Κωλέττη αρ. 36.Β) Ενα (1) γραφείο του 1ου ορόφου με αρ. Εσωτ. αρίθμησης 4 και εμβαδό τριάντα τετραγωνικά μέτρα και ογδόντα πέντε εκατοστά (30,85). Αποτελείται από ένα ενιαίο χώρο και αποχωρητήριο και βρίσκεται στη συμβολή των οδών Γιαννιτσών αρ.96 και Στρατηγού Κωλέττη αρ. 36.
Οφειλέτης:ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΩΤΣΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:1) 27.000,00 ευρώ, 2) 29.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΛΕΠΕΣΗ, τηλ. 2310239238
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:Ενα (1) διαμέρισμα με στοιχεία 5 ή 6 του πρώτου ορόφου επιφάνειας 78 τ.μ., επί της διασταύρωσης των οδών Ιουλιανού αρ.24 (παλ. Αριθμ. 42).
Οφειλέτης:ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:73.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΛΕΠΕΣΗ,τηλ. 2310239238
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: Η πλήρης κυριότητα 100% ενός διαμερίσματος με στοιχεία Δέλτα δύο (Δ2), που βρίσκεται στον πρώτο (Α) επάνω από το ισόγειο όροφο, σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο εμβαδού 311,28τ.μ. Βρίσκεται στη θέση ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ, στη γωνία των οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου και Κατσαντώνη αριθμός 42. Αποτελείται από ένα (1) υπνοδωμάτιο, σαλόνι-καθιστικό, κουζίνα, w.c.-λουτρό και χώλλ, εμβαδόν καθαρής επιφάνειας 68,00 τ.μ.
Οφειλέτης:ΙΣΜΑΗΛ (ΕΠ.) ΜΕΪΖΤΟΥΝ (ΟΝ.)
Τιμή πρώτης προσφοράς:41.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Αικατερίνη Ευφραιμίδου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ: Ενα (1) κατάστημα στο ισόγειο όροφο οικοδομής με αρ. εσωτερικής αριθμήσεως Κ-3 εμβαδού εκατόν οκτώ τετραγωνικών μέτρων (108μ2), επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου αρ. 3.
Οφειλέτης:ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:45.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΛΕΠΕΣΗ,τηλ. 2310239238
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ:Ενα οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, εκτάσεως χιλίων πεντακοσίων πενήντα εννέα τετραγωνικών μέτρων και πενήντα επτά εκατοστών (1.559,57τ.μ.) το οποίο εμπεριέχει τριάντα πέντε (35) ελαιόδεντρα. Βρίσκεται στη θέση «Λιόφυτο», εντός οικισμού Συριλίου και απέχει από τη θάλασσα περισσότερο από 2000 μέτρα.
Οφειλέτης:ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:76.418,93 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Νεκτάριος Ζουμπάς, τηλ: 28210-52418
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ: Επί του δικαιώματος της πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 100% ενός (1) διαμερίσματος με τον αριθμό 2 του δευτέρου (Β) ορόφου επιφάνειας 70,89 τμ. σε οικόπεδο εκτάσεως 230,50 τμ. Αποτελείται από δύο κύρια δωμάτια, χωλλ, κουζίνα, λουτρό και διάδρομο.
Οφειλέτης:ΑΜΑΛΙΑ ΚΑΚΟΤΑΡΙΤΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς:75.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δ. ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ: Ενα (1) αγροτεμάχιο εμβαδού 2.500,58 τ.μ. εντός ζώνης οικισμού στη θέση “Λειβάδι” Γαστουρίου. Εντός του αγροτεμαχίου έχει ανεγερθεί διώροφη οικοδομή η οποία αποτελείται από: α) ισόγειο εμβαδού 96,08 τ.μ. β) πρώτο (Α) όροφο εμβαδού 103,20 τ.μ. γ)ισόγειο χώρο στάθμευσης (γκαράζ) εμβαδού 55,50 τ.μ. καθώς και από καλυμμένες βεράντες και εξωτερική κλίμακα. Επίσης εντός του αγροτεμαχίου υπάρχει και μία παλιά μικρή αγροτική αποθήκη, εμβαδού 8,14 τ.μ.
Οφειλέτης:1) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΕΣΗΣ, 2) ΓΕΡΑΣΙΜΟΣΜΑΝΕΣΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:224.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Μελπομένη Μπαρλαμά, τηλ. 210 3810449
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ:1) Ενα (1) κατάστημα με στοιχεία «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Κ-3» του ισογείου ορόφου του Κτιρίου Γ, στην οδό Κασταμονής αρ. 63, Ακροπόλεως και Ναυάρχου Νοταρά. Εχει αυτόνομη είσοδο από την οδό Κασταμονής και αποτελείται από έναν (1) χώρο, έναν μικρό ημιυπαίθριο χώρο προς την οδό Κασταμονής και ένα (1) wc. Εχει επιφάνεια εκατόν έντεκα τετρ. μέτρα και 0,50 εκατοστά (111,50). Στο κατάστημα ανήκει το δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης του τμήματος του ακάλυπτου χώρου (πρασιά) προς την οδό Κασταμονής, που βρίσκεται μπροστά από αυτό και έχει επιφάνεια 41,40 τ.μ. Το τμήμα αυτό του ακάλυπτου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να σταθμεύουν αυτοκίνητα προς εξυπηρέτηση των πελατών του καταστήματος. 2) Ενας (1) κλειστός χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων με στοιχεία «Kλειστή Θέση Στάθμευσης 11» του ισογείου ορόφου του κτιρίου Γ. Αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο και η πρόσβαση σε αυτήν επιτυγχάνεται μέσω του ακάλυπτου χώρου του γηπέδου. Εχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά πενήντα οκτώ (58,00).
Οφειλέτης:ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:152.609,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, τηλ. 210-3801906
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΜΑΪΟΥ 2021

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ:Δύο αυτοτελείς και διηρημένες ιδιοκτησίες μίας διώροφης οικοδομής σε οικόπεδο του Δήμου Σκιάθου στη θέση «ΚΑΛΥΒΙΑ» ή «ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑΚΗ» ή «ΚΑΥΜΕΝΑ ΑΛΩΝΙΑ» εκτός σχεδίου πόλης και εκτός ζώνης έκτασης (4.326,00) τ.μ.
1) ένας χώρος του ισογείου με τα στοιχεία (Β-1) επιφάνειας (60,00) τ.μ. 2) μία οριζόντια ιδιοκτησία – διαμέρισμα του πρώτου ορόφου επιφάνειας (48,75) τ.μ.
Οι ανωτέρω ιδιοκτησίες επικοινωνούν μεταξύ τους με εσωτερική σκάλα.
Επίσης υπάρχει ένα μικρό πέτρινο σιντριβάνι, ένα κλειστό γκαράζ, κτισμένο από τσιμεντόλιθους, εμβαδού (55,00) τ.μ.
Οφειλέτης:ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 73.500,00 60.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος:Γαρυφαλιά Σταυρή
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ :Α) Η πλήρης κυριότητα του υπό στοιχεία Κ-1 καταστήματος του ισογείου με κλίμακα καθόδου προς την αποθήκη του υπογείου επιφάνειας 48,04 τ.μ. επί της οδού Διογένους 8 και Β) Η πλήρης κυριότητα της υπό στοιχεία Υ-1 αποθήκης του υπογείου επιφάνειας (41,80 τ.μ) Οι παραπάνω οριζόντιες ιδιοκτησίες επικοινωνούν μεταξύ τους με εσωτερική κλίμακα
Οφειλέτης:α) Χρυσόστομο Μπαζάκης και β) Κωνσταντίνος Μπαζάκης
Τιμή πρώτης προσφοράς:60.000,00 8.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος: Αικατερίνη Βούλγαρη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: Επί του δικαιώματος της πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 100%: 1) μιας αυτοτελούς, οριζόντιας και ανεξάρτητης ιδιοκτησίας διαμερίσματος του πρώτου (Α) ορόφου επιφάνειας 71,06τμ και 2) μιας αυτοτελούς οριζόντιας και ανεξάρτητης ιδιοκτησίας αποθήκης με στοιχεία (Υ-4) του υπογείου επιφάνειας 3,00τμ σε πολυκατοικία στο Δήμο Αθηναίων στη θέση «ΓΟΥΒΑ» και επί της οδού Ιγνατίου Αρτης 17.
Οφειλέτης:ΠΕΤΡΟΣ ΡΙΖΙΚΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 75.324,00 – 1.995,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος:Λαγιανδρέου Ελένη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ :1) Οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο στη θέση ΝΤΙΡΙΣΜΑΚΙ στο Σουφλί στην οδό Δραγατσανίου 1 εμβαδού (320τ.μ) μέσα στο οποίο υπάρχει και μία παλιά ισόγεια κεραμοσκεπή αποθήκη εμβαδού (73τ.μ) καθώς και μία ακόμα μεταλλική αποθήκη εμβαδού (160,00τ.μ)
2) Αγρός εκτάσεως (500 τ.μ) στη θέση ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΠΗΓΑΔΙ της κτηματικής περιοχής Σουφλίου
3) Αγρός στη θέση ΝΤΙΡΙΣΜΑΚΙ της αγροτικής περιοχής Σουφλίου έκτασης (400 τ.μ)
Τα τρία (3) ανωτέρω οικόπεδα αφορούν ένα ενιαίο γήπεδο
Οφειλέτης: Χρήστος Φουτσιτζής
Τιμή πρώτης προσφοράς: 59.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Αθανασία Σπυριδούλας Κατρανίτσα
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ: Το ½ εξ αδιαιρέτου μίας αυτοτελούς και ανεξάρτητης οριζόντιας ιδιοκτησίας διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου εμβαδού καθαρού (41,01τμ) στη Δημοτική Κοινότητα Νέας Περάμου, της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερών του Δήμου Παγγαίου
Οφειλέτης:Αργύριος Ζουρλαντώνης
Τιμή πρώτης προσφοράς: 18.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Μελέτιος Π. Κολλινιάτης
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ: Η πλήρης κυριότητα μίας αυτοτελούς και ανεξάρτητης οριζόντιας ιδιοκτησία διαμέρισμα του πέμπτου (5ου) ορόφου το οποίο καταλαμβάνει ολόκληρο τον πέμπτο (Ε) όροφο στην οδό Αριστείδη Στάνη 5 επιφάνειας καθαρής (87,50τμ) στη Συνοικία Αγίου Παύλου
Οφειλέτης:Θωμάς Φωτιάδης
Τιμή πρώτης προσφοράς:93.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Μελέτιος Π. Κολλινιάτης
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ: 1) το με στοιχεία (Γ2) διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου επιφάνειας 110,10 τ.μ. στο οποίο ανήκει η αποκλειστική χρήση του με στοιχεία (Ι7) χώρου αποκλειστικής χρήσης για στάθμευση αυτοκινήτου επιφάνειας 15,88 τ.μ. και 2) η με στοιχεία (Υ5) αποθήκη του υπογείου επιφάνειας 3,55 τ.μ.
Οι παραπάνω οριζόντιες ιδιοκτησίες βρίσκονται σε πολυκατοικία μεταξύ των οδών Καλπακίου και Χρ. Μακρή, στη συμβολή τους με την οδό Χατζή
Οφειλέτης:ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΛΙΦΩΤΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 131.000,00 1.400,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος:Ελένη Ράπτη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ : Ενα διαιρετό και αυτοτελές τμήμα αγροτεμαχίου στη θέση «ΜΠΟΥΡΤΣΙΑ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» της δημοτικής ενότητας Δελβινακίου του Δήμου Πωγωνίου .
Οφειλέτης:Γ. ΖΥΓΟΥΝΑ -Μ. ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΟΕ
Τιμή πρώτης προσφοράς:24.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Γεώργιος Στεφανάκος
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ:Ποσοστό (1/2) εξ αδιαιρέτου της πλήρους κυριότητας των: α) υπό στοιχεία (Γ-2) διαμερίσματος του τρίτου (Γ ?) ορόφου του Κτιρίου Β’ επιφάνειας 107 τ.μ β) η υπό στοιχεία (ΥΒ-6) αποθήκη του υπογείου του Κτιρίου Β’ επιφάνειας 9,50 τ.μ. και γ) ο υπό στοιχεία (ΡΒ-6) χώρος στάθμευσης υπογείου του Κτιρίου Β’ επιφάνειας 11 τ.μ. σε Συγκρότημα πέντε (5) πολυκατοικιών στον Δήμο Αλίμου στη θέση«ΤΡΑΧΩΝΕΣ» επί των οδών Εθνικής Αντιστάσεως 9-11 και Δεληγιώργη 95 και ειδικότερα στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 9.
Οφειλέτης:ΧΑΡΟΥΤΙΟΥΝ ΧΑΤΖΙΑΝ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 87.000,00 1.000,00 3.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος:Ιφιγένεια Κίμινου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ :α) Το υπό στοιχεία (Γ-2) διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου επιφάνειας 35 τ.μ.
β) Το υπό στοιχεία (Γ-4) διαμέρισμα του τρίτου (Γ ?) ορόφου επιφάνειας 49,00τ.μ.
Οι ανωτέρω ιδιοκτησίες έχουν ανεγερθεί σε οικοδομή επί οικοπέδου εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως Λαμίας του Δήμου Λαμιέων στην ειδική θέση «Παλαιό Νεκροταφείο και Στενή Λωρίδα» και επί της δημοτικής οδού Πλαταιών.
Οφειλέτης:Ματθαίος Σοφογιάννης
Τιμή πρώτης προσφοράς:36.000,00 50.500,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος:Θεοδώρα Ζάχου Πολιτοπούλου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ :Το με τα στοιχεία «Οικόπεδο III» στη κτηματική περιφέρεια του Οικισμού Σφακάκι Παγκαλοχωρίου Δημοτικής ενότητας Αρκαδίου εκτάσεως (1.402,65 τ.μ.)
Οφειλέτης:ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:21.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Νεκτάριος Ζουμπάς
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ :Επί της πλήρους κυριότητας και σε ποσοστό 100 % ενός διαμερίσματος του ισογείου με στοιχείο (3-Ι-1) της τρίτης (3ης) οικοδομής επιφάνειας 56,00τ.μ. επί της οδού Καναδά.
Οφειλέτης:ΚΡΑΣΣΑ ΑΝΝΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς:47.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Αντώνιος Νεοφύτου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ : Επί του δικαιώματος της πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 100% των κάτωθι οριζόντιων ιδιοκτησιών ήτοι: 1) ενός διαμερίσματος με τα στοιχεία (Δ1) του ισογείου καθαρής επιφάνειας 38,00 τ.μ. και 2) ενός διαμερίσματος με τα στοιχεία (Δ3) του πρώτου (Α) ορόφου καθαρής επιφάνειας119,78 τ.μ. στην Δημοτική Ενότητα Διδυμοτείχου του Δήμου Διδυμοτείχου επί της οδού «Νέα Οδός».
Οφειλέτης:ΠΙΤΙΑΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:31.000,00 83.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος:Φωτεινή Σταμούλη Βασίου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΜΑΪΟΥ 2021

*ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ: Ενα (1) Διαμέρισμα – Κατοικία του ισογείου ορόφου με εσωτερική αρίθμηση ΔΕΛΤΑ ΕΝΑ (Δ-1), εμβαδού 103,68 τ.μ., αποτελούμενο από σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα, δύο δωμάτια, λουτρό, W.C., χωλλ και διάδρομο. Βρίσκεται στον ισόγειο όροφο μιας διωρόφου οικοδομής σε οικόπεδο έκτασης 311,60 τ.μ., που βρίσκεται εντός της πόλεως Διδυμοτείχου του Νομού Εβρου στο Ο.Τ. Γ. 272 και επί της οδού Βασιλέως Αλεξάνδρου.
Οφειλέτης:ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 38.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Φωτεινή Σταμούλη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ: Ενα (1) Διαμέρισμα του πρώτου (1ου) ορόφου εμβαδόν εκατόν δεκατεσσάρων τετραγωνικών μέτρων(114,00 μ2). Αποτελείται από τρία (3) δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, καθιστικό, αποθήκη, λουτρό και χωλλ στο υπ’ αριθμ. 196 οικόπεδο κείμενο στο Βάλτο Ορεστιάδας, στο οικοδομικό τετράγωνο 36.
Οφειλέτης:ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:29.900,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Μαρία Καλυβιώτου – Ζησούδη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ: Ποσοστό ένα δεύτερο (1/2) εξ αδιαιρέτου από ένα οικόπεδο με αριθμό τεμαχίου εκατόν σαράντα έξι (146), ολικής εκτάσεως εξακοσίων δεκατριών τετραγωνικών μέτρων (μ.τ. 613), που βρίσκεται εντός του υπ’ αριθμόν εβδομήντα ένα οικοδομικού τετραγώνου (71 Ο.Τ.) στον οικισμό «ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ» στο Δημοτικό Διαμέρισμα Καλλιφύτου. Στο οικόπεδο υπάρχει κτισμένη ισόγεια κατοικία με υπόγειο και η οποία αποτελείται: α) από υπόγειο εμβαδού εκατό τετρ. μέτρων (μ.τ.100), που περιλαμβάνει λεβητοστάσιο, γκαράζ και αποθήκες και β) από ισόγειο όροφο εμβαδού εκατόν εβδομήντα τετρ. μέτρων (μ.τ. 170), που περιλαμβάνει τρία (3) υπνοδωμάτια, λουτρό, κουζίνα, αποθήκη, W-C ξένων, χώλλ και καθημερινό σαλόνι.
Οφειλέτης:Κυριακή συζ. Ιωάννη Τοκμακίδη
Τιμή πρώτης προσφοράς: 86.500,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Ελένη Κοταρίδου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ:Ενα (1) διαμέρισμα κατοικίας, του πρώτου πάνω από το ισόγειο ορόφου, με αριθμό εσωτερικής αριθμήσεως (1), εμβαδού καθαρού 77,57τ.μ. και μικτού 97,85τ.μ. Αποτελείται από 2 δωμάτια, καθιστικό – κουζίνα, λουτρό – wc και χωλλ. Βρίσκεται στη Δ.Κ Καλλιθέας της Δ.Ε Παραλίας στο 47 Ο.Τ.
Οφειλέτης:ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:66.500,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Δημήτριος Κουτσοχήνας
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ: Α) Η πλήρης κυριότητα, νομή και κατοχή ενός ενιαίου αγροτεμαχίου, (οικόπεδο), άρτιου και οικοδομήσιμου, συνολικής εκτάσεως 2.145,75 τ.μ., το οποίο δημιουργήθηκε στην πράξη από την άτυπη συνένωση δύο (02) όμορων αγροτεμαχίων (έκτασης 2.000 τ.μ. και 145,75 τ.μ.) αφού περιήλθαν στην κυριότητα της άνω οφειλέτριας. Βρίσκεται εντός των ορίων της τοπικής κοινότητας Ομολίου, στη θέση «Αγία Παρασκευή». Εντος του αγροτεμαχίου υφίσταται διώροφη οικοδομή, (μονοκατοικία-τύπου μεζονέτας), πλήρως αποπερατωμένης, συμβατής κατασκευής, συνολικής επιφάνειας κύριων χώρων (ισόγειο και όροφος) 242,785 τ.μ. Το ισόγειο αποτελείται από σαλόνι, χωλ κύριας εισόδου, καθιστικό, λουτρό, W.C και δύο δωμάτια. Ο όροφος αποτελείται από τρία δωμάτια, γραφείο, λουτρό, χωλ και εξωτερική βεράντα. Β) Η πλήρης κυριότητα, νομή και κατοχή ενός οικοπέδου εκτάσεως 1.857,96 τ.μ., δίχως πρόσοψη σε δρόμο, αδόμητο, άρτιο αλλά μη οικοδομήσιμο.
Οφειλέτης:Ευαγγελία συζ. Μάρκου Μπανιού
Τιμή πρώτης προσφοράς:Α) 116.500,00 ευρώ, Β) 5.500,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Αικατερίνη Αλκ. Βούλγαρη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ: Η πλήρης κυριότητα 100% ενός διαμερίσματος (κατοικία) πολυώροφης οικοδομής, η οποία έχει κτισθεί σε οικόπεδο στην οδό Βελισσαρίου αριθμός 25 πρώην 21, οχτακόσια είκοσι επτά τετρ. μέτρα και δεκαοχτώ εκατοστά (827,18τ.μ.). Το διαμέρισμα (κατοικία) βρίσκεται στον τέταρτο (4ο) πάνω από το ημιυπόγειο όροφο και φέρει χαρακτηριστικό αριθμό εσωτερικής αρίθμησης ένα (1). Εχει πρόσοψη στην οδό Βελισσαρίου και αποτελείται από τρία (3) δωμάτια, λίβινκ-ρούμ, κουζίνα, λουτροαποχωρητήριο, χώλλ και αποθήκη με μικτή επιφάνεια μαζί με τα κοινόχρηστα 117,05 τ.μ. και καθαρή 102,70 τ.μ.
Οφειλέτης:ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΡΙΤΒΑΝ
Τιμή πρώτης προσφοράς:52.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Φωτούλα Καναβούρη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ: Ενα (1) ενιαίο διαμέρισμα τύπου μεζονέτα, το οποίο αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα, του τετάρτου (Δ) και του πέμπτου (Ε) ορόφου. Το διαμέρισμα με στοιχεία (Δ-1) του τετάρτου (Δ’) και το διαμέρισμα με στοιχεία (Ε-1) του πέμπτου (Ε’) ορόφου, επικοινωνούν μεταξύ τους με εσωτερική κλίμακα και αποτελούν στην πράξη ένα ενιαίο κατά χρήση διαμέρισμα, μία ανεξάρτητη, διηρημένη, οριζόντια ιδιοκτησία, με στοιχεία (Δ1-Ε1), με ενιαία χρήση και λειτουργική ενότητα (μεζονέτα), συνολικής καθαρής επιφάνειας 149,55τ.μ. α) Το διαμέρισμα με στοιχεία (Δ1), του τετάρτου (Δ’) ορόφου αποτελείται από ένα δωμάτιο, σαλοτραπεζαρία, καθιστικό, κουζίνα, βεσέ W.C, κλίμακα ανόδου και καθόδου προς το (Ε1) διαμέρισμα του πέμπτου (Ε’) ορόφου, δύο εξώστες προς τις οδούς Αριστοτέλους και Κρήτης, έναν ημιυπαίθριο χώρο προς τον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου και ένα αίθριο στη νότια πλευρά του οικοπέδου, καθαρής επιφάνειας 89,54 τ.μ. β) το διαμέρισμα με στοιχεία (Ε1) του πέμπτου (Ε’) ορόφου αποτελείται από δύο δωμάτια, λουτρό, διάδρομο, αποθήκη, έναν ημιυπαίθριο χώρο και ένα εξώστη προς τις οδούς Αριστοτέλους και Κρήτης και έναν επίσης ημιυπαίθριο χώρο και ένα αίθριο προς τον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, καθαρής επιφάνειας 60,01 τ.μ.
Οφειλέτης:Νικόλαος Κατσιούρας
Τιμή πρώτης προσφοράς: 112.500,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Αικατερίνη Αλκ. Βούλγαρη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ:Ενας (1) υπόγειος χώρος οικοδομής, εμβαδού καθαρού 88,85τ.μ. και μικτού 121,35τ.μ. σε οικόπεδο 195 τ.μ. στη Δ.Κ Κατερίνης, στο Ο.Τ. 161α, στην Ενότητα Αναθεώρηση Εθνικού Σταδίου επί της οδού Αναπαύσεως αριθμός 4Α και 28ης Οκτωβρίου.
Οφειλέτης:1.ΜΑΡΙΑ ΕΞΑΡΧΟΥ 2.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:20.670,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Αννα Νατσιοπούλου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:Ποσοστό 37,50% εξ αδιαιρέτου της πλήρους κυριότητας από ένα διαμέρισμα του δευτέρου (2ου) ορόφου, εμβαδού μικτού 75 τ.μ. Αποτελείται από δύο (02) δωμάτια, σαλοτραπεζαρία, κουζίνα και λουτροαποχωρητήριο και βρίσκεται στην οδό Παστέρ αριθμ. 6 (άλλοτε 4), σε οικόπεδο έκτασης 193 τ.μ.
Οφειλέτης:Δημήτριος ΧΑΤΖΗΧΑΡΙΣΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 20.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Γεώργιο Σούρμπας-Σερέτης
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ: Ενα (1) αγροτεμάχιο που βρίσκεται στη θέση Λιγόρι,εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών χιλίων επτακοσίων δεκαοκτώ και 0,03 (1.718,03). Εντός οικοπέδου υφίσταται το διώροφο κτίσμα με κατάστημα το οποίο φαίνεται σήμερα να μην χρησιμοποιείται. Το οικόπεδο στο σύνολο του φέρει περίφραξη από κάγκελο και συρματόπλεγμα και η είσοδος του βρίσκεται επί της Λεωφόρου Πόρτο Ράφτη.
Οφειλέτης:MARINA (ΜΑΡΙΝΑ) KATELEVSKAYA (ΚΑΤΕΛΕΒΣΚΑΓΙΑ)
Τιμή πρώτης προσφοράς:275.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:ΑΝΝΑ ΣΙΜΟΥ – ΚΟΣΜΑΤΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΜΑΪΟΥ 2021

*ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: 1) Επί του δικαιώματος της πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 100% ενός (1) διαμερίσματος του ισογείου ορόφου με τον αριθμό ένα (1), με όλα τα συστατικά και παραρτήματά του, εμβαδού καθαρού 24,26 τ.μ. Βρίσκεται σε οικοδομή εκτάσεως 448,00 τ.μ. στη Δημοτική Κοινότητα και Ενότητα Αχαρνών, στη συμβολή των οδών Κωνσταντινουπόλεως αρ. 84 και Ηροδότου. Αποτελείται από ένα δωμάτιο, διάδρομο, αποχωρητήριο και βεράντα προς την οδό Κωνσταντινουπόλεως, 2) Επί του δικαιώματος της πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου, ενός (1) διαμερίσματος με τα στοιχεία Αλφα κεφαλαίο ένα (Α-1) του πρώτου (Α) πάνω από το ισόγειο-pilotis ορόφου επιφάνειας 86,12 τ.μ. Είναι σε πολυκατοικία κτισμένη σε οικόπεδο εκτάσεως 329,90 τ.μ. στην Δημοτική Κοινότητα και Ενότητα Αχαρνών και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Αν. Βρεττού αριθμός 30 και Κωνσταντινουπόλεως.
Οφειλέτης:1.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΜΟΥΛΑΡΗΣ, 2) ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΡΔΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 1)16.000,00 ευρώ, 2) 100.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δ. ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ: 1) Ενα (1) διαμέρισμα του ισογείου ορόφου με αριθμό εσωτερικής αρίθμησης Α1, εμβαδού 21,00 τ.μ. το οποίο αποτελείται από ένα (1) δωμάτιο, κουζίνα, χωλ και λουτροαποχωρητήριο. 2) Ενα (1) διαμέρισμα του πρώτου ορόφου με αριθμό εσωτερικής αρίθμησης Β1, εμβαδού 21,00 τ.μ., αποτελείται από ένα (1) δωμάτιο, κουζίνα, χωλ και λουτροαποχωρητήριο. Τα παραπάνω διαμερίσματα αποτελούν οριζόντιες ιδιοκτησίες μίας διώροφης οικοδομής επιφάνειας 166,66τ.μ. και βρίσκονται εντός του οικισμού της Κοινότητας Πευκοχωρίου στη θέση «ΠΑΡΑΛΙΑ», εκτάσεως 500 τ.μ. 3) Ενα (1) οικόπεδο, εκτάσεως 256,85 τ.μ., που βρίσκεται εντός του οικισμού της Κοινότητας Πευκοχωρίου. Εντός αυτού υπάρχει ισόγεια κατοικία ηλικίας 40 ετών και εμβαδού 85 τ.μ., ενώ στο βορειοανατολικό άκρου του οικοπέδου υπάρχει και μία εξίσου παλαιά αποθήκη εμβαδού 14,76 τ.μ.
Οφειλέτης:ΣΟΦΙΑ ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς:1)20.055,00 ευρώ, 2) 22.281,00 ευρώ, 3) 131.538,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ: Στο ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου της πλήρους κυριότητας από ένα διαμέρισμα του πρώτου (1ου) ορόφου, από την οικοδομή Β, με αριθμό εσωτερικής αρίθμησης Α1. Βρίσκεται στην οδό Αλεξ. Δεληγιαννίδη 21Α, με πρόσοψη στον πεζόδρομο, εμβαδού μικτών 118,00 τ.μ. και καθαρών 94,00 τ.μ., αποτελούμενο από τρία (3) δωμάτια, σαλόνι-κουζίνα (ενιαίος χώρος), λουτροαποχωρητήριο και αποχωρητήριο.
Οφειλέτης:ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:82.500,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Νικόλαος Νικολάκη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ: Ενα (1) ισόγειο κατάστημα δεξιά της εισόδου της οικοδομής, με πρόσοψη στον ακάλυπτο, επί της οδού 25ης Μαρτίου 48, εμβαδού καθαρών 41,02 τ.μ. και μικτών 43,16 τ.μ.
Οφειλέτης:α) ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΩΡΑϊΔΗΣ και β) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς:48.600,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Νικόλαος Νικολάκης
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ: Επί του δικαιώματος της πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 100%: 1) ενός (1) καταστήματος του ισογείου ορόφου με το στοιχείο Κάππα κεφαλαίο αριθμός 1 (Κ-1) εμβαδού 140,31 τ.μ. Αποτελείται από τρεις (3) αίθουσες και λοιπούς βοηθητικούς χώρους και W.C., 2) ένα (1) διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω από το ισόγειο ορόφου με το στοιχείο Αλφα κεφαλαίο αριθμός 1 (Α-1) εμβαδού 94,24 τ.μ. Αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, σαλόνι – καθιστικό, κουζίνα, χώλλ, λουτρό και WC. Τα ακίνητα βρίσκονται σε οικοδομή κτισμένη σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, εκτάσεως 480,24 τ.μ. με αριθμό τεμαχίου «165» εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού «Τριαντέϊκα» της Τοπικής Κοινότητας Ελαιοφύτου.
Οφειλέτης:Κωνσταντίνος Τριάντης
Τιμή πρώτης προσφοράς:1)55.000,00 ευρώ, 2) 40.500,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Στάμω Τσιλιμιδού
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ:1) Μία (1) αποθήκη του υπογείου ορόφου με το στοιχείο Υψιλον Κεφαλαίο αριθμός τέσσερα (Υ-4) εμβαδού 9,00 τ.μ. Αποτελείται από μία αίθουσα και έχει κύριο και συνολικό όγκο 19,80 μ3. 2) Ενα (1) διαμέρισμα του τρίτου (Γ) πάνω από το ισόγειο ορόφου, με το στοιχείο Γάμα Κεφαλαίο αριθμός Δύο (Γ-2) εμβαδού 72,52 τ.μ. Αποτελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, σαλοτραπεζαρία, χώλλ, κουζίνα λουτρό-WC. Εχει κύριο όγκο 217,56 μ3. Τα ακίνητα βρίσκονται σε πολυώροφη οικοδομή, αποτελούμενη από υπόγειο, ισόγειο και τρεις ορόφους πάνω από το ισόγειο. Είναι κτισμένη σε οικόπεδο, άρτιο και οικοδομήσιμο, εκτάσεως 271,26 τ.μ., εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Πόλης του Δήμου Αγρινίου ,επί της δημοτικής οδού Προυσιωτίσσης και Δ. Σταίκου και συγκεκριμένα στο Ο.Τ. 43.Το οικόπεδο είναι εκτάσεως 271,26 τ.μ.
Οφειλέτης:YMERI RAΙMAND του IMBRAHIM
Τιμή πρώτης προσφοράς:1) 2.000,00 ευρώ, 2) 30.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Στάμω Τσιλιμιδού
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ:Η πλήρης κυριότητα σε ποσοστό 100% του υπ’ αριθμόν δέκα (10) οικοπέδου έκτασης 1080,00 τ.μ. με τη διώροφη παλιά οικοδομή συνολικής επιφάνειας 140 τ.μ. Βρίσκεται στο 69ο Οικοδομικό Τετράγωνο επί ανώνυμης κοινοτικής οδού. Η παλιά διώροφη οικοδομή συνολικής επιφάνειας 140 τ.μ., είναι κτισμένη από το 1930 και αποτελείται από ισόγειο επιφάνειας 70,00 τ.μ., που χρησιμοποιείται ως αποθήκη και από τον πρώτο (1ο) όροφο επιφάνειας 70,00 τ.μ., ο οποίος χρησιμοποιείται ως κατοικία.
Οφειλέτης:ΣΩΤΗΡΙΑ ΔΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς:42.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΑΡΙΔΟΥ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ:Η πλήρης κυριότητα σε ποσοστό 100% μιας ισόγειας οικίας εμβαδού 69,72 μ.τ., με την παρακείμενη αποθήκη εμβαδού 2,97 μ.τ. Είναι κτισμένη σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 149,80 μ.τ., στη Δημοτική Κοινότητα Νέας Ιωνίας, στη συνοικία Αγ. Σπυρίδωνα στην οδό Μικράς Ασίας αρ. 152 (πρώην 124). Η κατοικία είναι πλήρως αποπερατωμένη και κατοικήσιμη, το οικόπεδο είναι τοιχίο περιφραγμένο με τσιμεντόλιθους και μεταλλικό κιγκλίδωμα και η είσοδος γίνεται από μεταλλική πόρτα.
Οφειλέτης:ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:37.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Γαρυφαλλιά Σταυρή
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: Ενα (1) διαμέρισμα με το χαρακτηριστικό στοιχείο δύο (2) του πρώτου (Α) πάνω από το ισόγειο ορόφου, πολυκατοικίας κτισμένης σε οικόπεδο συνολικού εμβαδού 258,75 τ.μ. Εχει καθαρό εμβαδόν 92,779 τετραγωνικά μέτρα και μικτή επιφάνεια 107,854 τ.μ. Αποτελείται από τρία υπνοδωμάτια, σαλόνι, καθιστικό – τραπεζαρία, κουζίνα, χωλ, δύο διαδρόμους, αποθήκη, λουτροαποχωρητήριο και δύο εξώστες με όψεις στην οδό Διός και Ζυμβρακάκη.
Οφειλέτης:ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΜΠΟΥΣΙΔΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς:71.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Αικατερίνη Ευφραιμίδου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΜΑΪΟΥ 2021

*ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: Επί του δικαιώματος της πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 100% ενός (1) διαμερίσματος με αρ. 2 του πρώτου πάνω από το ισόγειο ορόφου επιφάνειας 46,00τμ, Είναι σε πολυκατοικία κτισμένη σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, εκτάσεως 154,03τμ. επί της οδού Βουλιαγμένης αρ.61. Αποτελείται από χωλ, σαλόνι, δωμάτιο ύπνου, οφφίς, κουζίνα και λουτροκαμπινέ.
Οφειλέτης:ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΕΡΕΔΑΚΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς:53.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Αννα Ρήγα
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ: Ενα (1) οικόπεδο με διώροφη οικία με αριθμό ένα βήτα (1β) και με στοιχεία ΓΙΩΤΑ ΑΛΦΑ (ΙΑ) εκτάσεως του οικοπέδου 252,80τ.μ. κείμενου στην θέση «ΠΑΝΑΓΙΑ». Αποτελείται από το ισόγειο και τον Α όροφο. Το ισόγειο έχει συνολικό εμβαδόν 156,50μ2 και περιλαμβάνει ένα ενιαίο χώρο κατοικίας εμβαδού 130,48 μ2,τον χώρο εισόδου 16,13 μ2 και τον χώρο κλιμακοστασίου 9,89μ2. Από τα 130,48μ2 τα 36,14 μ2 είναι νόμιμα υφιστάμενη κατοικία και τα 94,35 μ2 είναι αυθαίρετα κλεισμένη πυλωτή. Ο πρώτος (Α) όροφος έχει συνολικό εμβαδόν 123,33μ2 και περιλαμβάνει κεντρικό κλιμακοστάσιο εμβαδού 9,15μ2, χώρο φωταγωγού εμβαδού 6,51μ2 που αυθαίρετα έχει γίνει χώρος κύριας χρήσης, ένα διαμέρισμα εμβαδού 114,18μ2 που αποτελείται από καθιστικό-κουζίνα δύο υπνοδωμάτια,λουτρό και εξώστες.
Οφειλέτης:ΠΙΠΕΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς:107.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Χρυσανθακοπούλου Παρθένα (Νία)
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ: Α) Επί του δευτέρου (2ου) ορόφου οικοδομής, που περιλαμβάνει πλην των κοινοχρήστων και κοινοκτήτων χώρων, ένα (1) διαμέρισμα – κατοικία, εμβαδού καθαρού 69,30τ.μ. και μικτών 88,48τ.μ. αποτελούμενο από δύο (2) δωμάτια, καθιστικό-κουζίνα (ενιαίος χώρος) και λουτρό-WC. Στο άνω διαμέρισμα ανήκει ως παρακολούθημα η με αριθμό δύο (2) αποθήκη του υπογείου της οικοδομής, εμβαδού 16,50τ.μ. Β) Επί του τρίτου (3ου) ορόφου της άνω οικοδομής, που περιλαμβάνει πλην των κοινοχρήστων και κοινοκτήτων χώρων, ένα (1) διαμέρισμα – κατοικία, εμβαδού καθαρών 69,30τ.μ. και μικτών 88,48τ.μ. αποτελούμενο από δύο (2) δωμάτια, καθιστικό -κουζίνα (ενιαίος χώρος) λουτρό-wc και χωλ. Στο άνω διαμέρισμα ανήκει ως παρακολούθημα, η με αριθμό τρία (3)αποθήκη του υπογείου της οικοδομής, εμβαδού 16,50τ.μ.Η οικοδομή βρίσκεται στην οδό Κομνηνών αριθμός 13.
Οφειλέτης:ΚΥΡΤΖΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:Α) 101.300,00 ευρώ, Β) 106.100,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Νικόλαος Νικολάκης
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ:Ενα (1) διαμέρισμα με το στοιχείο Κ2 του τρίτου (3ου) ορόφου πάνω από το ισόγειο, εμβαδού καθαρού ογδόντα πέντε τ.μ. και 0,34 εκατοστών (85,34τ.μ.). Αποτελείται από τρία (3) δωμάτια, σαλοτραπεζαρία με συνεχόμενη κουζίνα, χωλ και λουτροαποχωρητήριο. Στο παραπάνω περιγραφόμενο διαμέρισμα ανήκει ως παρακολούθημα η υπ’ αρ. τρία (3) ανοικτή θέση στάθμευσης αυτοκινήτου στον ακάλυπτο χώρο της οικοδομής, εμβαδού δεκαέξι τ.μ. και 0,50 εκατοστών (16,50τ.μ.). Βρίσκονται σε πολυώροφη οικοδομή σε οικόπεδο εμβαδού χιλίων εννιακοσίων πενήντα έξι τετραγωνικών μέτρων και 0,77 εκατοστών (1.956,77τ.μ.), κείμενο εντός του υπ’ αρ. 581 Ο.Τ.
Οφειλέτης:1) ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ και 2)ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΔΗΜΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς:77.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Παρασκευή Σκρέτα, τηλ. 2331074468
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ:Ενα (1) διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου πολυκατοικίας, αποτελούμενης από ισόγειο, 1ο, 2ο & 3ο όροφο, σε οικόπεδο 281,25τ.μ. εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Βόλου, στην οδό Κ. Καρτάλη αρ. 88, ΟΤ 453, μεταξύ των οδών Σωκράτους – 28ης Οκτωρβρίου – Τοπάλη. Αποτελείται από καθιστικό, υπνοδωμάτιο, χώλ, διάδρομο, λουτρό & κουζίνα, εμβαδού 52,00 τμ.
Οφειλέτης:ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΟΥΚΟΒΑΛΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:48.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΣΤΑΥΡΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ:Το δικαίωμα της ψιλής κυριότητας που ανήκει στον Λάζαρο Σοφικίτη και το δικαίωμα της εφ’ όρου ζωής επικαρπίας που ανήκει στην Μαρία Κοφινά, ενός (1) διαμερίσματος του ισογείου με επιφάνεια 111,54τ.μ. Βρίσκεται σε διώροφη οικοδομή, η οποία αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και πρώτο. Η διώροφη οικοδομή έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, με επιφάνεια 308,70 τ.μ. εντός του οικισμού της Δ.Κ.Κρανιδίου και συγκεκριμένα στο Ο.Τ. 222.
Οφειλέτης:1) ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ, 2) ΜΑΡΙΑ ΚΟΦΙΝΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς:1)35.414,00 ευρώ, 2) 5.177,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Σταυρούλα Βαγιακάκου Καλλία, τηλ. 2754021229
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ:Ενα διαμέρισμα του πρώτου (Α) ορόφου οικοδομής εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, στην ενορία του Ναού του Αγίου Βασιλείου και επί της οδού Καραμουτζά αριθ. 14, σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, εμβαδού 231,80 τ.μ. Αποτελείται από (5) κύρια δωμάτια, χωλ, κουζίνα, λουτρό, W.C., αποθήκη, οφφίς και έχει επιφάνεια 135,38 τ.μ.
Οφειλέτης:ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΙΖΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:75.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Μαρία Συναδινού
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ:Το δικαίωμα της κυριότητας κατά το ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου των παρακάτω ακινήτων:1) ενός (1) διαμερίσματος (96,50τ.μ.) του πέμπτου (Ε) ορόφου πάνω από την πυλωτή πολυκατοικίας, η οποία είναι κτισμένη σε οικόπεδο έκτασης μέτρων τετραγωνικών διακοσίων εβδομήντα εννέα και ογδόντα οκτώ εκατοστών (279,88). Βρίσκεται στη θέση «ΚΟΥΛΟΥΡΙΑΤΗ» επί της διασταυρώσεως των οδών Νίκης και Διστόμου αριθμός σαράντα εννέα (49). Αποτελείται από σαλόνι-κουζίνα, υπνοδωμάτιο με WC, παιδικό δωμάτιο, διάδρομο, λουτρό, ημιυπαίθριο χώρο (9,28 τ.μ.) και εξώστες, 2) Μια (1) κλειστή θέση στάθμευσης αυτοκινήτων στην πυλωτή της πολυκατοικίας, με στοιχεία Σίγμα Τέσσερα (Σ4), με επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά είκοσι και έντεκα εκατοστά (20,11τ.μ.).
Οφειλέτης:ΕΙΡΗΝΗ ΣΥΖ. ΜΙΧΑΗΛ ΑΤΣΙΔΑΚΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς:40.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Δέσποινα Σακκά
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ: Μία (1) μονοκατοικία με στοιχεία υπ’ αριθμόν δύο (2), επιφάνειας 55,00 τ.μ. σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο εκτάσεως 4.033,20 τ.μ. Βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Μαρκοπούλου Ωρωπού και συγκεκριμένα στη θέση «ΧΥΜΑ» ή «ΚΑΛΥΒΙΖΑ». Αποτελείται από δύο κύρια δωμάτια, χωλλ, κουζίνα, λουτρό και οφφίς.
Οφειλέτης:ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:50.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Σπηλιοπούλου – Πουλαντζά Ελένη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΜΑΪΟΥ 2021

*ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ: Η πλήρης κυριότητα των παρακάτω ακινήτων: 1) Ενας (1) αγρός με συνολική έκταση τετρακόσια δέκα πέντε τετραγωνικά μέτρα και πενήντα εκατοστά (415.50 Μ2). Βρίσκεται στη θέση «Διασέργιαννη» και είναι μη άρτιος και οικοδομήσιμος, 2) Ενας (1) αγρός με συνολική έκταση χίλια εννιακόσια εννέα τετραγωνικά μέτρα (1.909.00Μ2). Στον αγρό υπάρχει βιομηχανικό κτίριο-επαγγελματική στέγη κατασκευασμένο από μπετόν και μεταλλικό σκελετό βιομηχανικού κτιρίου. Η συνολική επιφάνεια του κτηρίου είναι 240,00τμ. Υπάρχει περιτοίχιση με τοιχίο και κάγκελο στην πλευρά που έχει πρόσωπο στην Ε.Ο. και έχει γίνει ασφαλτόστρωση μεγάλου τμήματος του περιβάλλοντα χώρου.
Οφειλέτης:ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:1) 1.000,00 ευρώ, 2) 110.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Βασιλική Ζαχαρή-Κυρκοπούλου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ: Ενα (1) οικόπεδο έκτασης τετρακοσίων δέκα επτά και 70% (417,70τ.μ.), μαζί με την διώροφη οικοδομή (μεζονέτα) με υπόγειο. Είναι εντός του οικισμού Μηλίνας, είναι άρτιο και οικοδομήσιμο και η απόσταση του από τη θάλασσα είναι 200 μέτρα. Το υπόγειο της μεζονέτας αποτελείται από δύο διαμερίσματα που το ένα περιλαμβάνει ένα δωμάτιο-κουζίνα, ένα λουτρό και η πρόσβαση γίνεται μέσω εξωτερικού κλιμακοστασίου, το δε άλλο περιλαμβάνει ένα καθιστικό – τραπεζαρία – κουζίνα, ένα δωμάτιο με λουτρό, μία αποθήκη, ένα χώρο πλυντηρίου και το κλιμακοστάσιο συνολικής επιφάνειας 105,31 τ.μ. Το ισόγειο εμβαδού 89,76 τ.μ. αποτελείται από ένα καθιστικό – σαλόνι – τραπεζαρία ένα δωμάτιο ένα λουτρό και το κλιμακοστάσιο για τον Α’ όροφο το οποίο έχει εμβαδόν 58,62τ.μ. και αποτελείται από δύο δωμάτια ένα χωλ και ένα λουτρό.
Οφειλέτης:1) ΕΛΕΝΗ ΧΡΥΣΗ, 2) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΚΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:310.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Γαρυφαλλιά Σταυρή
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ:Η πλήρης κυριότητα σε ποσοστό 100%, μίας (1) αυτοτελούς και ανεξάρτητης οριζόντιας ιδιοκτησίας. Αποτελείται από δύο (2) δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλλ και λουτροκαμπινέ, συνολικού εμβαδού 89,00τμ., επί της οδού Ελλης. Στην ανωτέρω οριζόντια ιδιοκτησία ανήκει ως παρακολούθημα μία αποθήκη στο δώμα της οικοδομής, διαστάσεων 1,2×2,00 και εμβαδού 2,40τμ.
Οφειλέτης:Ιωάννης Καδόγλου
Τιμή πρώτης προσφοράς:39.600,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Αθανασία-Σπυριδούλα Κατρανίτσα, τηλ. 2551081008
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού: 19 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ:Κατά πλήρη κυριότητα σε ποσοστό 100% ενός (1) οικοπέδου, στο υπ’αριθμ. 71 αγρόκτημα «Σμυρτούλα» του Νομού Πρεβέζης, εκτάσεως 700,00 τ.μ. Βρίσκεται εντός του χωριού της τοπικής Κοινότητος Νικοπόλεως στο υπ’ αριθμ. 16 οικοδομικό τετράγωνο. Εντός του οικοπέδου υπάρχει Μονοκατοικία με Κεραμοσκεπή, η οποία αποτελείται από τρία κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και εξώστες και έχει συνολική επιφάνεια 76,91 τ.μ.
Οφειλέτης:ΣΑΒΒΑΣ ΓΙΑΜΜΑΛΙΔΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:46.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Βασιλική ΠΑΤΣΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ: Ενα διαιρετό τμήμα οικοπέδου εμβαδού 1.249,00 τ.μ. το οποίο ανήκει αρχικά στο με αριθμό 556 οικόπεδο συνολικής έκτασης 2.530 τμ. Βρίσκεται στο 88 ΟΤ, στην οδός Βερμίου, της δημοτικής κοινότητας Μακροχωρίου. Εντός του ανωτέρω τμήματος οικοπέδου υπάρχει μια (1) τριώροφη μονοκατοικία με υπόγειο και ένα ισόγειο κτίσμα-αποθήκη. 1) Υπόγειο όροφο εμβαδού 171,15 τ.μ. που αποτελείται από κλειστό χώρο στάθμευσης αυτοκινήτου, δύο ενιαίους χώρους και εσωτερικό κλιμακοστάσιο που οδηγεί στο ισόγειο, 2) Ισόγειο όροφο εμβαδού κυρίων χώρων 145,35 τ.μ. που αποτελείται από δύο δωμάτια, λουτρό, W.C. ενιαίο χώρο σαλοκουζίνας,δεύτερο σαλόνι και εσωτερικό κλιμακοστάσιο. Στο νότιο τμήμα του ισογείου υφίσταται ημιυπαίθριος χώρος εμβαδού 25,80τ.μ., 3) 1o όροφο υπέρ ισογείου ορόφου εμβαδού 116,89 τ.μ. που αποτελείται από τέσσερα δωμάτια, μπάνιο και δύο εσωτερικά κλιμακοστάσια. Στο δυτικό και βόρειο τμήμα του διαθέτει ημιυπαίθριους χώρους εμβαδού 13,45 τ.μ.
Οφειλέτης:ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:122.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Παρασκευή Σκρέτα, τηλ. 23310 – 74468
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ: Μία (1) οικία διώροφη με κεραμοσκεπή, εντός της πόλεως της Μυτιλήνης, του ομωνύμου Δήμου στη θέση «Παιδικός Σταθμός» επί της οδού Αισχύλου αριθμ. 9. Είναι κτισμένη σε οικόπεδο εμβαδού 97,41 τ.μ. και αποτελείται από πέντε (5) κύρια δωμάτια και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, δηλαδή από κουζίνα, χωλλ, λουτρό και W.C.
Οφειλέτης:ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΙΧΑΗΛΑΡΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς:55.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Χαριτούλας Σταυρίδου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ:Το ποσοστό 100% του διώροφου διαμερίσματος κατοικίας (μεζονέτα πρώτου και δευτέρου ορόφου) επάνω από το ισόγειο, με χαρακτηριστικό στοιχείο (Α) οικοδομής. Το διώροφο αυτό διαμέρισμα αποτελείται από δύο ορόφους οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους με εσωτερική σκάλα. Ο πρώτος όροφος έχει καθαρό εμβαδόν 68,00 τ.μ., μικτό εμβαδόν 70,50 τ.μ. και αποτελείται από ένα σαλόνι, δωμάτιο κουζίνα και W.C.Ο δεύτερος όροφος έχει καθαρό εμβαδόν 59,00 τ.μ., μικτό εμβαδόν 61,00 τ.μ και αποτελείται από 3 υπνοδωμάτια και λουτροκαμπινέ. Ολόκληρη δηλαδή η διώροφη οικοδομή έχει καθαρό εμβαδόν 127,00 τ.μ.,μικτό εμβαδόν 131,50 τ.μ.Βρίσκεται στην οδό Ε. Στρατή αριθμός 23 σε οικόπεδο, εμβαδού 380 τ.μ., εντός του οποίου είναι κτισμένες δύο τριώροφες οικοδομές με χαρακτηριστικά στοιχεία (Α) και (Β).
Οφειλέτης:ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΛΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:88.100,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Ιωάννη Λαινάς
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ: Ενα (1) διαμέρισμα με τα στοιχεία Β-1 του δευτέρου ορόφου με εμβαδό 80,31μ2, στη θέση‘ ”Πετροβούνι”(τομέας Β- Ο.Τ. 87) της ενορίας Αγίου Γεωργίου.
Οφειλέτης:ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΒΕΡΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:45.444,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Ελένη Ράπτη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: Επί του δικαιώματος της πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 100% ενός (1) διαμερίσματος με στοιχεία (4Γ) του τρίτου (Γ) πάνω από το ισόγειο ορόφου, επιφανείας 51,67τμ. επί της οδού Γ Σεπτεμβρίου αρ. 54. Αποτελείται από μία είσοδο, ένα χωλλ, σαλόνι, υπνοδωμάτιο, λουτρό, διάδρομο και μια κουζίνα.
Οφειλέτης:ΚΑΜΠΙΡ (KABIR) ΜΩΧΑΜΕΤ (MOHAMMED)
Τιμή πρώτης προσφοράς:41.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Αννα Ρήγα
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΜΑΪΟΥ 2021

*ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ: Ενα (1) διαμέρισμα με στοιχεία Γάμα ένα (Γ.1) του τρίτου ορόφου, τετραώροφης οικοδομής με πυλωτή και υπόγειο κτισμένο σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο. Βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης και επί των παράλληλων οδών Ζωοδόχου Πηγής 4Α και Τιτάνων αριθμ. 1. Αποτελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια,καθιστικό-τραπεζαρία-κουζίνα, λουτρό και διάδρομο με έναν (1) ημιυπαίθριο χώρο προς την οδό Ζωοδόχου Πηγής και έναν (1) ημιυπαίθριο χώρο στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου (αυλή) προς την οδό Τιτάνων. Εχει εμβαδόν πενήντα τρία και 81/100 (53,81) τετραγωνικά μέτρα.
Οφειλέτης:ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΑΛΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:23.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος: Γαρυφαλλιά Σπ. Σταυρή, τηλ. 2421033397
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΚΩ: Επί της πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 100% (συνιδιοκτησία κατά ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου στον καθένα), μία (1) κατοικία με τα στοιχεία «ΜΕΖΟΝΕΤΑ 2» συνολικής επιφάνειας 113,50τμ. Αποτελείται από τμήμα κατοικίας στο ισόγειο Ι2 επιφάνειας 62τμ., τμήμα κατοικίας στον Α’ όροφο με τα στοιχεία Α-2 επιφάνειας 51,50 τμ και ημιυπαίθριο χώρο του Α ορόφου με τα στοιχεία Η/Υ 10 επιφάνειας 8,30τμ. Θα ανεγερθεί εντός οικοπέδου εκτάσεως 1586τμ. στη τοποθεσία «ΜΑΛΑΧΡΙΑ (ΑΡΖΙΜΑΝΤΙ)», στο υπ’ αρ. Ο.Τ. 11.
Οφειλέτης: 1) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΦΟΥΝΤΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ 2) ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΚΡΗΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς:108.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΥΣΗΒΑΣΙΛΕΙΑ, τηλ. 2241034307
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ: Το ποσοστό 100% της πλήρους κυριότητας ενός (1) διαμερίσματος του ισογείου ορόφου με το αριθμό ΤΡΙΑ (3) επιφάνειας 75,00 τ.μ. Βρίσκεται σε οικοδομή οικοπέδου εκτάσεως 305,18 τ.μ. στη θέση «ΑΜΦΙΑΛΗ» στο υπ’ αριθμόν 33 Οικοδομικό Τετράγωνο και επί της οδού Κωλέττη αρ. 13.
Οφειλέτης: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΡΥΣΑΦΙΤΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς:50.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Αννα Ρήγα, τηλ. 2103636518
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ: Ενα (1) Αστικό ακίνητο (οικόπεδο) άρτιο & οικοδομήσιμο επιφάνειας 189,64 μ2, με την υπάρχουσα παλιά ισόγεια οικία επιφάνειας 49,52 μ2. Βρίσκεται εντός σχεδίου πόλεως & εντός ορίων οικισμού Ανω Πόλης Κυπαρισσίας στη θέση “ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ”. Η ισόγεια οικία αποτελείται από κύρια και βοηθητικά δωμάτια.
Οφειλέτης:Μπαρμπαγιάννης Ανδρέας
Τιμή πρώτης προσφοράς:27.484,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Νιόβη Γεωργιάδη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ: Κατά ποσοστό της πλήρους κυριότητας (100%) από ένα (1) οικόπεδο, άρτιο και οικοδομήσιμο, με την υπάρχουσα παλιά (πριν το 1955) οικία. Αποτελείται από το ισόγειο το οποίο περιλαμβάνει ένα αδιαμόρφωτο χώρο εμβαδού 44,40 τ.μ και βρίσκεται στο στάδιο αποπεράτωσης του σκελετού, μια αποθήκη εμβαδού 129,32 τ.μ. και από τον πρώτο όροφο που είναι κατοικία και έχει εμβαδόν 158,43 τ.μ.Βρίσκεται στη ειδική τοποθεσία «ΚΟΥΜΑΣΙ» και το οικόπεδο έχει εμβαδόν πεντακοσίων δέκα τριών τ.μ. και ογδόντα έξι εκατοστών (513,86 τ.μ.).
Οφειλέτης: ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:116.200,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Βασίλειος Αρτόπουλος, τηλ:2710234734
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ: Επί της πλήρους κυριότητα ενός (1) οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου, εκτάσεως 420,20τμ, μετά των υφιστάμενων και μελλοντικών κτισμάτων, το οποίο αποτελεί τμήμα του υπ’ αριθμ. (70) οικοπέδου του αγροκτήματος Λούρου. Ιδιοκτησία: Μονοκατοικία, επίπεδο: Ισόγειο, χρήση: Κατοικία, επιφάνεια: 65,27, (τμ).
Οφειλέτης: ΓΚΙΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:37.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Παρασκευή Χαλιαμάνη, τηλ. 26550-23232
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ: Ενας (1) λαχανόκηπος με αρ. τεμ. 28, έκτασης 1.500 τ.μ, στη θέση «Λαχανόκηποι» της κτηματικής περιφέρειας Μεγάλου Μοναστηρίου,της Τ.Κ. Μεγάλου Μοναστηρίου, της Δ.Ε. Αρμενίου.
Οφειλέτης: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΝΟΥΔΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:28.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Μαρία Καραμαχαίρα, τηλ. 2414-005412
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ:1) Ενα (1) διαμέρισμα με τα στοιχεία Δ-3 του τρίτου πάνω από το ισόγειο όροφο, οικοδομής με επιφάνεια καθαρή 97,32 τ.μ. και μικτή 118,73 τ.μ. Αποτελείται από τρία δωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, λουτροαποχωρητήριο και WC., επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου αριθμ. 67., 2) Η υπό στοιχεία (Ρ-4) υπόγεια θέση στάθμευσης έχει επιφάνεια 11,70 τ.μ.
Οφειλέτης: ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΤΑΓΚΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:1) 92.000,00 ευρώ, 2) 3.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: ΑΝΘΗ ΒΑΓΕΝΑ-ΓΙΩΤΑ, τηλ. 2462085092
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ: Το δικαίωμα της πλήρους κυριότητας ενός (1) διαμερίσματος υπερυψωμένου ισογείου το οποίο βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα και Κοινότητα Πτολεμαΐδας επί της οδού Γαλιάνης αριθμ. 16. Αποτελείται από χωλλ, καθημερινό – κουζίνα-σαλόνι, δύο δωμάτια, αποθήκη και λουτροκαμπινέ με συνολικό εμβαδόν 111,32τ.μ.
Οφειλέτης:Δημήτριος Χριστοδούλου
Τιμή πρώτης προσφοράς:40.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Δήμητρα Κουνέλη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ: Το δικαίωμα της πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 100% ενός (1) οικοπέδου με το κτίσμα μιας διώροφης οικοδομής με ισόγεια κατοικία εμβαδού 105,46 τ.μ. και κατοικία στον όροφο εμβαδού 98,30 τ.μ. Εχει έκταση εκατόν τριάντα οκτώ τετραγωνικά μέτρα και πενήντα τρία εκατοστά (138,53 τ.μ.).
Οφειλέτης: Σκόδρας Νικόλαος
Τιμή πρώτης προσφοράς:71.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Βερόνικα Π. Κατσάκη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ:Το υπό στοιχεία Κάπα τρία (Κ-3) κατάστημα του ισογείου, πολυώροφης οικοδομής, επί της διασταύρωσης των οδών Μαγνήτων αριθμ. 66 και Μακρυνίτσης. Αποτελείται από ένα ενιαίο χώρο με εσωτερικό εξώστη (πατάρι) και έχει εμβαδόν κύριας ιδιοκτησίας τριάντα δύο τ.μ. και 34/100 εκατοστά (32,34).
Οφειλέτης: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΝΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:17.500,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Γαρυφαλλιά Σταυρή
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 19 ΜΑΪΟΥ 2021

* ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ : Ενα αυτοτελές και διηρημένο διαμέρισμα του τρίτου (3ου) ορόφου με αριθμό εσωτερικής αρίθμησης του ορόφου 1 υπό των οδών Βαϊνδιρίου και Κουτηφάρη 45 εμβαδού καθαρού 56,56 τ.μ. στον συνοικισμό Αμπελοκήπων της δημοτικής ενότητας Αμπελοκήπων του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης πίσω από το Νεκροταφείο Αγίας Παρασκευής.
Οφειλέτης: Σταύρος Αναστασιάδης
Τιμή πρώτης προσφοράς: 50.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Γεώργιο Σούρμπας Σερέτης
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΜΑΪΟΥ 2021
* ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ : Ενα αυτοτελές και διηρημένο διαμέρισμα στο υπερυψωμένο ισόγειο στην οδό Χανίων 6 επιφάνειας (74,50 τ.μ) στην ενορία Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.
Οφειλέτης:ΣΕΡΓΚΕΙ ΝΤΟΥΝΤΝΙΚΩΒ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 37.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Γεώργιος Σούρμπας – Σερέτης
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΜΑΪΟΥ 2021
* ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ : Ενα αυτοτελές και διηρημένο διαμέρισμα 3ου ορόφου το οποίο καταλαμβάνει ολόκληρο τον όροφο με πρόσοψη επί των οδών Θερμοπυλών και Σοφοκλέους εμβαδού καθαρού 30,59 τ.μ. και μικτού 37,85 επί των οδών Θερμοπυλών και Σοφοκλέους 1.
Οφειλέτης: Αννα Αβλαστήμοβα
Τιμή πρώτης προσφοράς: 27.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος: Γεώργιος Σούρμπας – Σερέτης
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΜΑΪΟΥ 2021
* ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ : Η διηρημένη οριζόντια ιδιοκτησία ( διαμέρισμα ) με τον αραβικό αριθμό ( 1 ) του πρώτου ορόφου επιφάνειας 52,70 τ.μ. στην θέση Αράπικα ή Τζιτζιφιές του συνοικισμού Τζιτζιφιών του Δήμου Καλλιθέας Αττικής επί της οδού Ξενοφώντος 201.
Οφειλέτης:ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 92.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Δήμητρα Ν. Ανδριανοπούλου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ : Η με τα στοιχεία ( Β-1 ) οριζόντια ιδιοκτησία ( κατάστημα ) του δευτέρου ορόφου πολυώροφης οικοδομής επιφάνειας ( 113,89 τ.μ. ) στο Δήμο Περιστερίου στη θέση «Ρουπάκι» επί της διασταυρώσεως των οδών Χρυσοστόμου Σμύρνης 8 και Θερμοπυλών 1.
Οφειλέτης: ΔΕΜΕΡΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 28.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος: Θηρεσία Δάλλα Πολυζώη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ : Ο υπό στοιχεία ( Η-3 ) ημιϋυπόγειος χώρος ( διαμέρισμα ) μιας πολυκατοικίας στο Δήμο Αθηναίων στη συνοικία « Νεαπόλεως » επί της οδού Καλλιδρομίου 38-40 επιφάνειας (35,30τ.μ. )
Οφειλέτης: MD ΝΤΟΥΛΑΛ ( DULAL ) ΜΙΑΗ ( MIAH ) ΣΑΡΚΕΡ ( SARKER )
Τιμή πρώτης προσφοράς: 16.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος: Μελπομένη Μπαρλαμά
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ : Το 1/2 εξ αδιαιρέτου διαμερίσματος που καταλαμβάνει ολόκληρο το δεύτερ όροφο πολυκατοικίας στο Δήμο Αθηναίων την συνοικία « Αμπελόκηποι » στη θέση « Ηλύσια ή Μπάμπαλη » ή «Σωτηράκι » επί της οδού Ηριδανού 11 επιφάνειας ( 123,75 τ.μ. )
Οφειλέτης: ΑΓΚΟΠΙΑΝ ΠΕΤΡΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 52.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Δήμητρα Ν. Ανδριανοπούλου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΜΑΪΟΥ 2021
* ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ : 1) Η με στοιχεία (Μ – 1 ) οριζόντια ιδιοκτησία κατοικία ( Μεζονέτα ) στο Α υπόγειο όροφο και τμήμα αυτής στο ισόγειο συνολικής επιφάνεια 190 τ.μ.
2) Η με στοιχεία ( Υ1 ) οριζόντια ιδιοκτησία αποθήκη του Β’ υπογείου επιφάνειας ( 90,00τ.μ.) και 3)Η με στοιχεία ( Ρ1 ) οριζόντια ιδιοκτησία θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του Β υπογείου επιφάνειας ( 50τ.μ. ).
Οι πιο πάνω ανεξάρτητες ιδιοκτησίες βρίσκονται στην Νέα Ερυθραία Δήμου Κηφισιάς στην οδό Ισμήνης 26.
Οφειλέτης: ΣΑΡΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 382.100,00 58.500,00 27.500,00 ΕΥΡΩ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
Συμβολαιογράφος: Ελένη Λαγιανδρέου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ : Α) Ποσοστό 100% του δικαιώματος της πλήρους κυριότητας μιας οριζόντιας ιδιοκτησίας-βοηθητικού χώρου του υπογείου με στοιχεία ( Υ-3Β ) επιφάνειας 26,85 τ.μ.
Β) Ποσοστό 100% του δικαιώματος της πλήρους κυριότητας μιας οριζόντιας ιδιοκτησίας-διαμερίσματος του ισογείου με στοιχεία ( Ι-3 ) επιφάνειας 64,52 τ.μ. Οι πιο πάνω οριζόντιες ιδιοκτησίες βρίσκονται σε οικοδομή στην ειδική θέση ΡΟΔΙΟΥ-ΚΥΔΩΝΑΚΙ του δ.δ. Αριας του δήμου Ναυπλίου επιφάνειας 68,60τ.μ.
Οφειλέτης:ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΥΛΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 12.000,00 66.000,00 ΕΥΡΩ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
Συμβολαιογράφος:Δανάη Θανοπούλου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΜΑΪΟΥ 2021
* ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ : Ενα (1) διαμέρισμα του πρώτου ορόφου το οποίο αποτελεί αυτοτελή και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία μίας διώροφης με υπόγειο οικοδομής επιφάνειας (107,68 τ.μ.) εντός σχεδίου πόλεως στην Αμφισσα του Δήμου Δελφών στη συνοικία Τέχολη επί της οδού Χ. Μαχαίρα 32
Οφειλέτης: ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΑΡΓΩΝΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 43.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος: Δημήτριος Ευθυμίου – Φιλίππου Μπελούμπασης
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ :Ενα διαμέρισμα με αρ. 1 του 2ου ορόφου οικοδομής επιφάνειας 93.54 τ.μ. σε οικοδομή στη συνοικία «Καλλιθέα» Δήμου Βέροιας στην οδό Φιλ. Κτενίδη .
Οφειλέτης: ΑΛΕΞΙΑ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 85.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος: Αννα Πέτσκου-Κορδάτου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΜΑΪΟΥ 2021
* ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ : Μια αυτοτελή και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία διαμέρισμα του ισογείου μιας διώροφης οικοδομής εντός του σχεδίου πόλεως Αγιαννιώτικα του Δήμου Κορινθίων και στην οδό Αχιλλέως 41 .
Οφειλέτης: 1)ΒΙΟΡΕΛ (VIOREL) ΚΕΛΑΡΟΥ (CHELARU) και 2)ΖΙΝΙΚΑ (ZINICA) συζ. ΒΙΟΡΕΛ (VIOREL) ΚΕΛΑΡΟΥ(CHELARU)
Τιμή πρώτης προσφοράς: 56.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΠΕΛΛΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ : Η πλήρης κυριότητας μιας οριζόντιας ιδιοκτησίας επιφάνειας 234,445 τ.μ. 1ου ορόφου σε τριώροφη οικοδομή στη θέση “Κάτω Γιαλός” Δήμου Χίου και επί τηςοδού Ομηρίδων 2.
Οφειλέτης:ΜΠΟΛΙΑ ΦΙΛΟΜΗΛΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 261.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος: Εριφύλη Τατά – Βασιλικάκη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ : Επί τμήματος οικοπέδου με οικοδομή επιφάνειας του οικοπέδου 468,95 τ.μ., στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας εντός του οικισμού «Θεοδωρέϊκα» του Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης άρτιο και οικοδομήσιμο.
Εντός του οικοπέδου έχουν ανεγερθεί διώροφες οικοδομές
Οφειλέτης: ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 65.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος: ΑΡΓΥΡΩ ΝΑΚΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ : Η Πλήρης Κυριότητα οικοπέδου εκτάσεως 350,55τ.μ. με κτίσματα ήτοι ισόγεια οικία επιφάνειας (96,13 τ.μ.) και ισογείου αποθήκης επιφάνειας (12,26) τ.μ. στον Δήμο Χίου, στη θέση “Λατόμι” και επί της οδού Χρ. Σαρικάκη 66.
Οφειλέτης: ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 83.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος: Εριφύλη Τατά – Βασιλικάκη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΜΑΪΟΥ 2021

* ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ : Επί του δικαιώματος της πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 100% ενός οικοπέδου-αγρού εκτάσεως 4.655,42τ.μ. μέσα στο οποίο υπάρχει υπερυψωμένο ισόγειο κατάστημα συνολικής επιφάνειας 278,18τ.μ. στην Δημοτική Ενότητα Σουφλίου του Δήμου Σουφλίου στη θέση«ΑΡΜΠΑΤΖΙΑΝΑ» της αγροτικής περιοχής Σουφλίου Εβρου στο 3ο χλμ. Εθνικής Οδού Σουφλίου-Εβρου.
Οφειλέτης: ΜΑΜΟΥΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 100.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Αθανασία Σπυριδούλα Κατρανίτσα
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΜΑΪΟΥ 2021
* ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ : Επί ενός οικοπέδου εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου Αθηνών στη θέση Καμίνια ή Καμίνια Ρουφ ή Ταμπάκη στο Ρουφ επί της οδού Σαλαμινίας 4-6 συνολικής εκτάσεως (4.977,61 μ.τ.)
Οφειλέτης:ΚΙΛΙΜΗΣ ΕΣ-ΚΑ ΑΒΕ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 915.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος: Θηρεσία Δάλλα-Πολυζώη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΜΑΪΟΥ 2021
* ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ : Η με αριθμό πέντε (5) αποθήκη του ισογείου εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της περιφέρειας του Δήμου Αθηνών στην θέση «Αγία Σιών» και επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη 23 επιφάνειας (6,60 μ.τ.)
Οφειλέτης: ΑΛΟΣΚΟΦΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 900,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος: Σπυρίδωνας Πέτρου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΜΑΪΟΥ 2021
* ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ: 1) Το υπό στοιχεία (Γ-31) διαμέρισμα (κατοικία) του τρίτου ορόφου, το οποίο έχει επιφάνεια (107,06) τ.μ. .2) Ο υπό στοιχεία (Π-56) χώρος στάθμευσης αυτοκινήτου του πρώτου υπογείου επιφάνειας 19,10 τ.μ.
Οι παραπάνω αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες ευρίσκονται σε κτιριακό συγκρότημα (πολυκατοικία) εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης της Λάρισας και περικλείεται από τις οδούς Θεοφράστου, Φυτάλη, Τζένη Καρέζη και Αγορογιάννη.
Οφειλέτης:ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 100.000,00 5.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:AIKATEΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ : Επί της πλήρους κυριότητας μιας ισογείου οικίας σε οικόπεδο εκτάσεως 100 τ.μ. στην Τοπική Κοινότητα Πύργου της Δημοτικής Ενότητας Πυθαγορείου του Δήμου Ανατολικής Σάμου στη θέση «Παναϊτσα»
Οφειλέτης: ΡΙΓΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 18.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Θεμιστοκλής Δημόπουλος
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ : Α. Από ένα (1) συγκρότημα οκτώ (8) αυτοτελών και λειτουργικά ανεξάρτητων οικοδομών με ξεχωριστή είσοδο κτισμένες σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 6.436,58 τ.μ. στην Ξάνθη του Δήμου Ξάνθης στην γωνία των οδών Λεωφόρου Στρατού και Βυρσοδεψιών με στοιχείο «ΚΤΙΡΙΟ 1» το οποίο βρίσκεται στον τρίτο (3°) όροφο με αριθμό εσωτερικής αρίθμησης 1Γ1 επιφάνειας 89,41 τ.μ.,
Β. Από ένα (1) συγκρότημα οκτώ (8) αυτοτελών και λειτουργικά ανεξάρτητων οικοδομών με ξεχωριστή είσοδο σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 6.436,58 τ.μ. στην Ξάνθη του Δήμου Ξάνθης μία 1 αποθήκης στο υπόγειο της παραπάνω οικοδομής με αρίθμηση ΑΠ 16 επιφάνειας 9,36 τ.μ.
Οφειλέτης: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΑΔΑΣ – ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΣΑΛΙΔΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 89.000,00 1.500,00 ΕΥΡΩ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
Συμβολαιογράφος:Φωτούλα Καναβούρη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ : Το με στοιχεία Δ-3 διαμέρισμα του τετάρτου (Δ) ορόφου επιφάνειας 87 τ.μ. στον Βόλο επί της διασταυρώσεως των οδών Ανθ. Γαζή και Σταθά 36.
2) το με στοιχεία (Α2) διαμέρισμα του πρώτου (α) ορόφου οικοδομής επιφάνειας (94,40) τ.μ. Επί της διασταυρώσεως των οδών Ανθ. Γαζή και Σταθά αρ 36
Οφειλέτης: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 69.600,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Γαρυφαλλιά Σταυρή
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΜΑΪΟΥ 2021
* ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ: Ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου αγρού εκτάσεως 12.788 τ.μ. στην κτηματική περιφέρεια της δημοτικής κοινότητας Φαλάνης της δημοτικής ενότητας Γιάννουλης του Δήμου Λαρισαίων στη θέση «ΑΜΜΟΥΔΕΣ» εκτός σχεδίου.
Οφειλέτης: ΚΑΖΑΝΤΖΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 40.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος: Μαρία Καραμαχαίρα
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ :Επί του δικαιώματος της πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 100% της υπ. αρ. Δ2 οριζόντιας ιδιοκτησίας επιφάνειας 69,30τμ του δεύτερου ορόφου οικοδομής στη Δημοτική Ενότητα Τρικκαίων, του Δήμου Τρικκαίων επί της οδού Ασκληπιού 32.
Οφειλέτης:ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΔΑΛΙΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 45.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Παναγιώτα Κων. Κοντολάτη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΜΑΪΟΥ 2021
* ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ : Α) Η πλήρη κυριότητα ενός διαμερίσματος επί του πρώτου ορόφου οικοδομής εντός του σχεδίου της πόλεως του Βόλου στην οδό Ν. Γιαννοπούλου 4 κοντά στη διασταύρωσή της με την οδό Ιωλκού επιφάνειας 90τμ και Β) Η πλήρη κυριότητα ενός διαμερίσματος ισογείου επιφάνειας 90 τ.μ.
Οφειλέτης: ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΞΟΥΡΑΦΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 52.000,00 46.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος: Γαρυφαλλιά Σπ. Σταυρή
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ : Την πλήρη κυριότητα σε ποσοστό 50 % επί του με αριθμό Δ3 διαμερίσματος του 4ου ορόφου οικοδομής επί της οδού Ασκληπιού 23 επιφάνειας 88,07 τ.μ
Οφειλέτης: ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΖ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΡΚΟΒΕΛΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 25.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΚΟΝΤΟΛΑΤΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : Το ποσοστό του ενός (1/2) εξ αδιαιρέτου της υπό στοιχεία (1-3) οριζόντιας ιδιοκτησίας-διαμερίσματος του δευτέρου (Β) ορόφου πολυκατοικίας στον Δήμο Χαϊδαρίου επί της οδού Ν. Σουκατζίδη 59 επιφάνειας (79,51) τ.μ. στο οποίο ανήκει η αποκλειστική χρήση των υπ’ αριθμ (1-1) και (1-2) οριζόντιων ιδιοκτησιών
Οφειλέτης: ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 96.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος: Αννα Ρήγα
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ :Ενα οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο μέσα στο οποίο υπάρχουν ισόγεια κτίσματα συνολικής επιφάνειας (110,16) τ.μ. ήτοι οικία επιφάνειας (95,19) τ.μ. και βοηθητικό χώρο επιφάνειας (14,97) τ.μ. στην Δημοτική Ενότητα Ανω Λιοσίων του Δήμου Φυλής στη θέση «Βορεινό Σταθμό ήΤαμπούρι» στην Πολεοδομική Ενότητα «ΖΩΦΡΙΑ Ι» στην οδό Σωκράτους 42.
Οφειλέτης:ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΖΑΝΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 111.200,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος: Βαρβάρα Σγούρα
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ:Η πλήρης κυριότητα οικοπέδου εκτάσεως 813,00 τ.μ. εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κ. Νευροκοπίου του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου μέσα στο οποίο υπάρχει ισόγεια οικία τυπικής κατασκευής εμβαδού (99,00 τ.μ.) και μία ισόγεια αποθήκη εμβαδού (137,60τμ).
Οφειλέτης:Σπυρίδωνας Σοπιλίδης
Τιμή πρώτης προσφοράς: 58.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος: ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΝΛΙΚ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΜΑΪΟΥ 2021

* ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ :α.) Η με αριθμό ΕΝΑ (1) ΚΑΘΕΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ (ισόγεια κατοικία με υπόγειο) σε τμήμα οικοπέδου εμβαδού 285,69 τ.μ. β.) Η με αριθμό ΔΥΟ (2) ΚΑΘΕΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ σε τμήμα οικοπέδου εμβαδού 297,19 τ.μ. γ.) Η με αριθμό ΤΡΙΑ (3) ΚΑΘΕΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ – ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ σε τμήμα οικοπέδου 305,31 τ.μ. και δ.) Η με αριθμό ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΚΑΘΕΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ – ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ σε τμήμα οικοπέδου 307,38 τ.μ. εκτάσεως όλου του οικοπέδου εντός οικισμού της Τοπικής Κοινότητας ΚΑΤΩ ΑΣΣΟΥ της Δημοτικής Ενότητας ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ στη θέση «ΓΛΥΚΟΡΙΖΟ» εμβαδού 1.201,16 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσιμο
Οφειλέτης: “ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ”
Τιμή πρώτης προσφοράς: 12.500,00 13.000,00 13.500,00 13.500,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος:Κωνσταντίνα Καπέλλου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΜΑΪΟΥ 2021
* ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ : Ενα αυτοτελές και διηρημένο διαμέρισμα του τετάρτου (4ου) ορόφου το οποίο καταλαμβάνει ολόκληρο τον εμβαδού 84,64 τ.μ. του Δήμου Νεάπολης-Συκεών επί της οδού Αθανασίου Διάκου 36.
Οφειλέτης:ΝΟΥΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:77.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:. Ελισσάβετ Αντωνιάδου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΜΑΪΟΥ 2021
* ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ : Οικία η οποία αποτελείται από το ισόγειο (αποθήκη) επιφάνειας 117,25 τ.μ. και το ανώγειο επιφάνειας 117,25 τ.μ. σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 2.000τ.μ. στην τοπική κοινότητα Ποταμιάς της δημοτικής ενότητας Αγιάς, του Δήμου Αγιάς στη θέση «Τουρκομνημα».
Οφειλέτης:ΟΥΡΑΝΙΑ ΦΛΩΡΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 64.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Αικατερίνη Ψηφή Πούλιου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΜΑΪΟΥ 2021
* ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ: Μία αυτοτελή και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία-διαμέρισμα του ισογείου τριώροφης οικοδομής στη συνοικία «Κριβούτσι» ή «Κάμπος» του Δήμου Ιεράπετρας στη συμβολή των οδών Κύπρου και Δαιδάλου επιφάνειας 99,77 τ.μ.
Οφειλέτης:ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 65.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Νεκτάριος Ζουμπάς
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ :1ον) η με το στοιχείο (Υ) αποθήκη επιφάνειας 118,67 τ.μ. και 2ον) το με στοιχεία (Ι) διαμέρισμα 112,27τ.μ. σε οικοδομή στην πόλη της Λιβαδειάς στη συνοικία Λυκοχωρίου και επί της Δημοτικής οδού Λεωνίδου 8 στην θέση «ΕΠΑΝΩ ΑΛΩΝΙΑ» ή «ΕΘΝΙΚΟΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΝ» .
Οφειλέτης: ΚΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 22.000,00 43.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΑΡΚΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ :Μια διώροφη πετρόκτιστη κατοικία σε οικόπεδο εμβαδού 475,12 τ.μ. επιφάνειας του ισογείου (209,98 τ.μ.) και επιφάνειας του πρώτου ορόφου (113 τ.μ.) στο Δημοτικό διαμέρισμα Νεαπόλεως στη συνοικία «Βρυσαλάκι» στη συμβολή των δημοτικών οδών Μελετίου Χλαπουτάκη και Τίτου Ζωγραφίδου
Οφειλέτης: ΔΡΑΚΩΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, AARNOUDSE ANNEMARIE GERARDA
Τιμή πρώτης προσφοράς: 200.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Νεκτάριος Ζουμπάς
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ :Ενα διαμέρισμα κατοικία του πρώτου (Α) ορόφου οικοδομής καθαρής επιφάνειας 97,12 τ.μ.εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης της Θήβας του Δήμου Θηβαίων στη συνοικία Πυρί και στη δημοτική οδό Στεφανάκη 1.
Οφειλέτης: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 45.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Στέφα Βούζα,
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΜΑΪΟΥ 2021
* ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ : Ενα αυτοτελές διαμέρισμα στον 4ο όροφο πολυκατοικίας με αριθμό εσωτερικής αρίθμησης Α εμβαδού καθαρού 68,86 τμ. στην συνοικία Μητροπόλεως και στην συμβολή των οδών Μητροπόλεως και Τρύφωνος 9 στην Βέροια.
Οφειλέτης: ΠΑΤΣΙΑΒΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 50.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος: Ευαγγελία Αργυρίου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ : Η πλήρης κυριότητα της με στοιχεία (Β-1) οριζοντίας ιδιοκτησίας-διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου πολυκατοικίας της οδού Παυσανίου 9 στις Αχαρνές Αττικής επιφάνειας (49,75) τ.μ.
Οφειλέτης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΡΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 47.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ ΜΠΑΡΛΑΜΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΜΑΪΟΥ 2021
* ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ : Η πλήρης κυριότητα ενός οικοπέδου στον οικισμό του ΔΔ Βουβοποτάμουτου Φαναρίου Πρεβέζης εμβαδού 1084,51 τμ εντός του οποίου υπάρχει παλαιά ισόγεια οικοδομή εμβαδού 56,70τμ.
Οφειλέτης: ΜΠΑΖΩΡΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 23.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος: Παρασκευή Χαλιαμάνη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ:Α) Μία οριζόντια ιδιοκτησία διαμέρισμα με στοιχεία (Ι-1) του ισογείου οικοδομής στα όρια του οικισμού του χωριού Διμηνίου Μαγνησίας Δήμου Βόλου στη θέση Αυλαγά επιφάνειας 116,72 τ.μ.,
Β) Μία οριζόντια ιδιοκτησία αποθήκη του υπογείου με στοιχεία (Υ-1)επιφάνειας 6,19 τ.μ.
Γ) Μία οριζόντια ιδιοκτησία αποθήκη του υπογείου με στοιχεία (Υ-4)επιφάνειας 30,64 τ.μ.
Δ) ενας αγρός χέρσος, άρτιος και οικοδομήσιμος εκτάσεως 4.540,67 τ.μ. μέσα στο οποίο υπάρχει κατάστημα εστίασης με διάφορους βοηθητικούς χώρους στη θέση «Σταυρός» .
Οφειλέτης: Ευθύμιος Γιαννούχος
Τιμή πρώτης προσφοράς: 72.000,00 1.500,00 4.500,00 340.000,00 ΕΥΡΩ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος: Γαρυφαλλιά Σταυρή
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ :Ενα οικόπεδο εμβαδού (213,87 τ.μ.) μέσα στο οποίο υπάρχει διώροφη οικοδομή με υπόγειο επιφάνειας (83,00 τ.μ.) του ισογείου επιφάνειας (77,24 τ.μ.) και του πρώτου (Α) ορόφου επιφάνειας (69,00τ.μ.) στην θέση Πλάκα – Καφασέικα ή Αλή Μαχαίρα επί της δημοτικής οδού Κοκκολάκη.
Οφειλέτης: ΣΤΕΦΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΗΛΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 170.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος: Κων/να Τρίγκα Γκλαντζούνη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ :Το υπό στοιχεία Δ-2 διαμέρισμα του τετάρτου ορόφου του (Β) κτιρίου ενός πολυώροφου οικοδομικού συγκροτήματος επιφάνειας (106,35 τ.μ. στη Λαμία και επί των δημοτικών οδών Θερμοπυλών, Καλαμά και Δοϊράνης.
Στο διαμέρισμα ανήκει το δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης της υπ ΄αριθ.36 θέσης στάθμευσης εμβαδού (10,50) τ.μ.
Οφειλέτης:Μαρία Ντζούνου
Τιμή πρώτης προσφοράς: 95.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος: Κων/να Τρίγκα Γκλαντζούνη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ : Επί του δικαιώματος της πλήρους κυριότητας του υπό στοιχεία (Α2.2) αγροτεμαχίου με 10 ελαιόδενδρα εκτάσεως 4.019,87τ.μ., στην Τ.Κ. Σπαρτοχωρίου του Δήμου Μεγανησίου Λευκάδας στη θέση «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΙΛΙΑ» ή«ΛΙΜΝΗ».
Οφειλέτης:ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 92.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Ειρήνη Κων. Ανθη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΜΑΪΟΥ 2021

* ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ : 1) το με στοιχεία (Α-1) διαμέρισμα του (Α ?) ορόφου και 2) το οροφοδιαμέρισμα του (Β?) ορόφου μίας πολυκατοικίας στον Δήμο Κορυδαλλού στη θέση Αγιοι Ταξιάρχες εντός του σχεδίου πόλεως και επί της οδού Αιγάλεω 89 επιφάνειας (98,70)τ.μ.
2) Το οροφοδιαμέρισμα του (Β ?)ορόφο επιφάνειας (79,30)τ.μ. στον Κορυδαλλό Αττικής, στην περιοχή «αγιοι Ταξιάρχες» επί της οδού Αιγάλεω 89, δίπλα στο κλειστό γυμναστήριο Κορυδαλλού
Οφειλέτης: ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 72.000,00 62.000,00ευρώ
Συμβολαιογράφος:ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΑΚΚΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΜΑΪΟΥ 2021
* ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ : Ενα οικόπεδο μέσα στο οποίο υπάρχει οικία εκτάσεως του οικοπέδου (131,47) τ.μ. της Δημοτικής Ενότητας Βαγίων του Δήμου ΘΗΒΑΙΩΝ
Η οικοδομή αποτελείται στο ισόγειο και από πρώτο όροφο. Το ισόγειο περιλαμβάνει 2 κλειστούς χώρους στάθμευσης επιφάνειας 59,27 τμ και αποθήκη επιφάνειας 28,22 τμ και ο Α ?όροφος (Κατοικία) επιφάνειας 87,49 τμ
Οφειλέτης: ΜΑΡΙΑ ΔΡΙΜΑΚΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 134.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Σταμάτω Χαλεπά
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΜΑΪΟΥ 2021
* ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ : Η πλήρης κυριότητα της με στοιχεία Α3Α-Α3Β οριζόντιας ιδιοκτησίας(μεζονέτας) του ισογείου και του α ? ορόφου εμβαδού 112,10 τ.μ. σε εξαώροφο οικοδομή.
Η μεζονέτα αποτελείται i) από το ισόγειο εμβαδού 10,82 τμ. και ii) από τον α ? όροφο εμβαδού 101,28 τ.μ επί οικοπέδου εμβαδού 1383,56 τ.μ. εντός της πόλεως Τρικάλων, στη οδό Κωλέττη 20Β. Στην μεζονέτα ανήκει και η με στοιχεία (Α-2) ανοικτή θέση στάθμευσης επιφάνειας 10,13τ.μ.
Οφειλέτης:ΜΠΛΕΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 100.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΚΟΝΤΟΛΑΤΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΜΑΪΟΥ 2021
* ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ : Η πλήρης κυριότητα στην τοπική Κοινότητα Ιτέας, της Δημοτικής Ενότητας Μελίτης, του Δήμου Φλώρινας 1) ενός καταστήματος με αριθμό 2 στο ισόγειο διώροφης οικοδομής εμβαδού (150) τ.μ. 2) ενός γραφείου με αριθμό 2 στον πρώτο όροφο διώροφης οικοδομής εμβαδού εκατόν πενήντα (150)τ.μ. στη θέση «Κρούσητε» ή «Δημόσιος Δρόμος» της Δημοτικής Ενότητας Μελίτης του Δήμου Φλώρινας
Οφειλέτης:Αθανάσιος Δροσίνης
Τιμή πρώτης προσφοράς: 27.000,00 – 22.000,00 ΕΥΡΩΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
Συμβολαιογράφος: Βερόνικα Π. Κατσάκη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ : Επί του δικαιώματος της πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 100% ενός οικοπέδου εκτάσεως 55,00τμ με παλαιά μονόροφη οικία στη Δημοτική Κοινότητα Παπάδου του πρώην Δήμου Γέρας στην συνοικία «ΣΟΚΑΚΑ ή ΣΟΚΚΑΚΑ».
Η παλαιά διώροφη οικία έχει συνολική επιφάνεια ορόφων 85,00 τμ. δηλαδή Ισόγειο επιφάνειας 48,00 τμ. Και πρώτος όροφος επιφάνειας 37.00 τμ.
Οφειλέτης: ΚΑΛΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 44.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Χαριτούλα Σταυρίδου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ : Ενα οικόπεδο εκτάσεως 489,26 τμ στη θέση “Αγία Παρασκευή” ή “Μαγαζιά” της Δημοτικής Ενότητας Σκύρου του Δήμου Σκύρου παραλιακό εντός του οποίου υπάρχει ισόγεια μονοκατοικία, επιφάνειας 73,57 τμ επί της Επαρχιακής Οδού Σκύρου – Μώλου.
Από την εξωτερική αυτοψία προκύπτει πως υπάρχει και ένα δεύτερο κτίσμα διώροφο συνολικής επιφάνειας 197,64 τμ
Οφειλέτης: Νικόλαος Νικολάου
Τιμή πρώτης προσφοράς: 140.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Μάγκου Αικατερίνη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ :Α) ενα αγροτεμάχιο εκτάσεως (17.625,06) με διακόσια (200) ελαιόδενδρα και λοιπά οπωροφόρα δένδρα, με γεώτρηση και αντλιοστάσιο επιφάνειας (15,20), εκ του οποίου έκταση (14.625) τ.μ. είναι αρδευόμενη και έκταση (3.000) τ.μ. είναι μη αρδευόμενη στην ειδική θέση«Κατάρα-Μούλκια» της κτηματικής περιφέρειας Γαλατά Τροιζηνίας του Δήμου Τροιζηνίας στην Επαρχιακή Οδό Γαλατά Ναυπλίου με αγροτική οδό σε απόσταση 580 μέτρα από τη θάλασσα εκτός ορίων οικισμού, εκτός ζώνης, είναι άρτιο και οικοδομήσιμο.
Και Β) Το διαμέρισμα του πρώτου (Α’) ορόφου διώροφης οικοδομής επιφάνειας (49,51) τ.μ. σε οικοδομή στο Δήμο Πόρου στην οδό Αγίου Νικολάου.
Οφειλέτης: 1) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΥΣΗΣ 2) ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 44.000,00 50.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Σταύρος Ρεϊζης
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΜΑΪΟΥ 2021
* ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ : Η υπό στοιχεία (Γ-10) οριζόντια ιδιοκτησία-διαμέρισμα του τρίτου (Γ ?) ορόφου πολυκατοικίας με τα στοιχεία «ΚΤΙΡΙΟ Ι» εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Αγρινίου του Δήμου Αγρινίου και επί της συμβολής των δημοτικών οδών Παναγοπούλου 16 και Γρίβα 34.
επιφάνειας 85,00 τ.μ.
Οφειλέτης: ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 82.875,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος: Βασιλική Θεοφάνη Παπαγεωργίου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ : Μία αποθήκη υπόγεια με χαρακτηριστικό αριθμό 1 στο μπροστινό μέρος οικοδομής εμβαδού (94,31 τ.μ.) στη θέση «ΔΗΜΟΥΑΧΛΑΔΙΑ» της Δημοτικής Ενότητας Μυγδονίας, του Δήμου Ωραιοκάστρου.
Οφειλέτης: ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 25.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΟΥΣΑΛΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΜΑΪΟΥ 2021
* ΞΑΝΘΗ :Eνα ιδιωτικής χρήσης φορτηγό αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ΚΒΚ 7023, μάρκας MERCEDES, με αριθμό πλαισίου WDB6743161K259647, με αριθμό κινητήρα OM904ΛA11/1, χρώματος λευκό, καύσιμο πετρέλαιο.
Οφειλέτης: ΚΙΟΝΤΣΕ ΕΝΕΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 3.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος: Στέλλα Ευθυμίου Αγαθοκλέους
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ: Ενα αγροτεμάχιο που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια Μπαλί του Δημοτικού Διαμερίσματος Μελιδονίου, Δήμου Μυλοποτάμου Ρεθύμνης, έκτασης 4.103,55 τ.μ. στη θέση “Βλυχί Νερό” ή “Κάμπος”
Οφειλέτης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΝΑΚΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 210.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος: Ζουμπάς Νεκτάριος
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ :Επί του δικαιώματος της πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 100% μιας παλαιάς διώροφης οικίας συνολικής επιφάνειας 80,48 τ.μ..
Το οικόπεδο στο οποίο έχει ανεγερθεί έχει έκταση 78,10 τ.μ. στη θέση «Αγία Τριάδα Πόθια Καλύμνου»
Οφειλέτης: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 63.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος: ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ :Επί του δικαιώματος της πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 100% μιας αυτοτελούς, ανεξάρτητης,οριζόντιας ιδιοκτησίας διαμερίσματος με στοιχεία (Β1) του δευτέρου (Β) ορόφου επιφάνειας 20,01τμ στον Αστικό Προσφυγικό Συνοικισμό επί της οδού Αριστείδου 166 του Δήμου Καλλιθέας.
Οφειλέτης:ΣΟΦΙΑ ΧΗΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΟΡΔΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 35.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος: ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δ. ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΜΑΪΟΥ 2021

* ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ :Επί του δικαιώματος της πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 100% ενός οικοπέδου εκτάσεως 1.979,70 τ.μ. άρτιου και οικοδομήσιμου μέσα στο οποίο υπάρχει διώροφη οικοδομή στην Τοπική Κοινότητα Μυρτιάς του Δήμου Πύργου επί ανώνυμης δημοτικής οδού.
Η διώροφη οικοδομή αποτελείται: 1) από ένα ισόγειο επιφάνειας 119,88 τμ. και 2) από τον πρώτο (Α) όροφο εμβαδού 119,88 τμ.
Οφειλέτης: ΤΣΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 132.000,00 ευρώ
Συμβολαιογράφος:Κωνσταντίνα Φουφοπούλου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΜΑΪΟΥ 2021
* ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ : 1) Επί της πλήρους κυριότητας και ποσοστό 100% μιας οριζόντιας ιδιοκτησίας διαμερίσματος του πρώτου (Α) ορόφου σε διώροφη οικοδομή στο εγκεκριμένο σχέδιο του Δήμου Τρικκαίων στη Συνοικία Αγίας Μονής και επί της οδού Πριάμου 5.
Τα 3/4 εξ΄αδιαιρέτου ενός αγρού έκταση (3.250 τ.μ.) στη θέση «Παλιούρα» της κτηματικής περιοχής Πυργετού του Δήμου Τρικκαίων.
Οφειλέτης: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΛΙΑΚΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 34.000,00 ευρώ – 4.700,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος:Παναγιώτα Κ. Κοντολάτη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΜΑΪΟΥ 2021
* ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ : Μία ημιτελής στο στάδιο των επιχρισμάτων της με τον αριθμό ένα (1) αυτοτελή, διακεκριμένη οριζόντια ιδιοκτησία (μεζονέτα) αποτελούμενη από υπόγειο, ισόγειο και στέγη σε πολυώροφη οικοδομή στη θέση «ΓΟΥΠΑΝΤΑ» στο Λιβάδι Παρνασσού στην Αράχωβα του Δήμου Διστόμου- Αράχωβας- Αντίκυρας επί αγροτικής οδού.
Οφειλέτης:ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 80.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Μαρία Ταμβάκη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΜΑΪΟΥ 2021
* ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ : Ισόγεια οικοδομή συνολικού εμβαδού (108,80 τ.μ.) εντός οικισμού της Δημοτικής Ενότητας Πεταλιδίου του Δήμου Μεσσήνης σε οικόπεδο συνολικού εμβαδού (182,40 τ.μ.) και αποτελείται από ισόγειο κατάστημα εμβαδού (58,40τ.μ) και ισόγεια οικία εμβαδού (50,40τ.μ.)
Οφειλέτης:ΔΑΙΜΟΝΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 80.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος: Αθανασίου Χρήστου Καρκατζούλη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ : Επί του δικαιώματος της πλήρους κυριότητας των παρακάτω αυτοτελών, διηρημένων, οριζοντίων ιδιοκτησιών : 1) μια αποθήκη του υπογείου με τα στοιχεία (ΑΠ-1) επιφάνειας 8,90τμ, 2) ενός χώρου στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου με τα στοιχεία (Π-5) επιφάνειας 14,00τμ, 3) ενός χώρου στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου με τα στοιχεία (Π-9) επιφάνειας 13,00τμ και 4) ενός διαμερίσματος με τα στοιχεία (Α-Δ4) του τετάρτου (Δ) ορόφου επιφάνειας 47,50τμ της υπ΄ αριθμόν ένα (1) οικοδομής «ΚΤΙΡΙΟ Α» στον Δήμο Λαρισαίων στην συνοικία«Νέα Ηπειρώτικα» επί των οδών Σπ. Λούη και Ανωνύμων και επί της οδού Αλ. Βουγιουκλάκη 22
Οφειλέτης: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΚΡΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 2.000,00 4.000,00 4.000,00 42.000,00 ΕΥΡΩ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
Συμβολαιογράφος: Βούλγαρη Αικατερίνη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ : Η πλήρης κυριότητα σε ποσοστό 100% ενός οικοπέδου εκτάσεως 1.008,025τ.μ. εντός οικισμού του Δ.Δ. Πελασγίας στη θέση «ΠΑΡΑΛΙΑ-ΑΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΣ» άρτιο και οικοδομήσιμο .
Οφειλέτης: ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 25.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Γιαννακοπούλου Μπουλά Παρασκευή – Βίκυ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ: Επι της πλήρους κυριότητας (3) αυτοτελών, διαιρεμένων, ανεξάρτητων οριζόντιων ιδιοκτησιών το με στοιχεία (Ε1) διαμέρισμα του πέμπτου ορόφου επιφάνειας 65 τ.μ., το με στοιχεία (P5) κλειστό γκαράζ του ισογείου επιφάνειας 19,88τ.μ. και η με στοιχεία (Υ/2) αποθήκη του υπογείου επιφάνειας 6,36 τ.μ. μίας πενταώροφης οικοδομής στον Δήμο Ηρακλείου στο προάστιο Μασταμπάς και επί της οδού Θεοφάνους 5.
Οφειλέτης: 1)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ και 2) ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΣΟΥΛΑΚΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 81.900,00 5.000,00 3.1800,00 ΕΥΡΩ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
Συμβολαιογράφος: Δέσποινα Εληώτη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΜΑΪΟΥ 2021
* ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ : 1. H υπό στοιχεία (2) αυτοτελής οριζόντια οικόπεδο εκτάσεως 1.402,59 τμ της τοπικής κοινότητας Κάτω Σταλού δημοτικής ενότητας Νέας Κυδωνιάς Δήμου Χανίων στη θέση “Κάμπος”
2. Ενα αγροτεμάχιο στον ίδιο δήμο και δημοτικό διαμέρισμα και στη θέση «Παπιδάκαινας» έκτασης 4,5 στρεμμάτων περίπου με 60 ελαιόδενδρα
3. Ενα αγροτεμάχιο στον ίδιο δήμο και δημοτικό διαμέρισμα και στη θέση “Μπουλιάνο” έκτασης 2 στρεμμάτων περίπου, με 90 περίπου πορτοκαλιές.
Οφειλέτης: ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 62.000,00 100.000,00 64.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος: ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΖΟΥΜΠΑΣ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ:1) Η υπό στοιχεία (Α-2) αυτοτελής, ανεξάρτητη, οριζόντια ιδιοκτησία διαμέρισμα του (Α) ορόφου επιφάνειας (63,00) τ.μ. 2) Η υπό στοιχεία (Α-3) αυτοτελής, ανεξάρτητη, οριζόντια ιδιοκτησία διαμέρισμα του (Α) ορόφου επιφάνειας (64,00) τ.μ.
Οι ανωτέρω ιδιοκτησίες βρίσκονται σε συγκρότημα εξοχικών διαμερισμάτων με το όνομα
«ΝΕΦΕΛΕΣ» στη Δημοτική Κοινότητα Βαθέος του Δήμου Αίγινας στη θέση «ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΟΥΒΑΛΑΣ» και επί κοινοτικής οδού η οποία είναι κάθετος στην οδό 25ης Μαρτίου.
Οφειλέτης: ΠΛΑΤΩΝ ΒΑΖΑΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 50.000,00 50.000,00 ΕΥΡΩ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
Συμβολαιογράφος:Μαρία Μυλωνά
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ :Α) Η υπό στοιχεία (ΣΤ-11) οριζόντια ιδιοκτησία (θέση στάθμευσης αυτοκινήτου) του υπογείου επιφάνειας (12,50τ.μ.) Β) Η με στοιχεία (ΥΠ-16) οριζόντια ιδιοκτησία (αποθήκη) του υπογείο επιφάνειας(6,20) τ.μ.
Γ) Η με στοιχεία (Β-5) οριζόντια ιδιοκτησία (διαμέρισμα) του δευτέρου (Β) ορόφου του κτιρίου 3 «Πολυκατοικία 3, Μεσαία προς οδό Σερίφου», επιφάνειας (67,03) τ.μ.
Οι ανωτέρω ιδιοκτησίες βρίσκονται εντός οικοπέδου στην περιοχή παραλίας Συλίβαινας
Οφειλέτης: ΖΩΗ ΠΡΟΚΑΚΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 3.100,00 900,00 60.500,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος: Ειρήνη Μητροπούλου Καρακάση
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ :Επί του δικαιώματος της ψιλής κυριότητας σε ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου μιας αυτοτελούς οριζόντιας ιδιοκτησίας-διαμερίσματος με στοιχεία (Β-2) του δευτέρου ορόφου επιφάνειας 42,50 τμ. Πολυώροφης οικοδομής στη Δημοτική Ενότητα Νέας Χαλκηδόνας, του Δήμου Νέας Φιλαδελφείας Νέας Χαλκηδόνας επί της οδού Περικλέους 55.
Οφειλέτης: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 15.759,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος: Αννα Ρήγα
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ : Ενα διαμέρισμα στον δεύτερο (Β’) όροφο οικοδομής της οδού Φούφα Παπαδά 5 στην Φλώρινα το οποίο καταλαμβάνει ολόκληρο τον Β’ όροφο εμβαδού καθαρού 148 τ.μ.
Οφειλέτης: ΝΤΩΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ – ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΡΙΕΤΤΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 101.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος: Βερόνικα Π. Κατσάκη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ :Επί του δικαιώματος της πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 100% μιας αυτοτελούς, ανεξάρτητης, οριζόντιας ιδιοκτησίας γραφείο με στοιχεία (Α2) του πρώτου ορόφου επιφάνειας 185,90τμ. μιας διώροφης οικοδομής στη Δημοτική Κοινότητα και Ενότητα Αγ. Στεφάνου του Δήμου Διονύσου στη θέση «ΒΑΡΥΚΟ» ή «ΓΕΦΥΡΑ» επί της οδού Χέλμου 5.
Οφειλέτης:ΣΟΦΙΑ ΧΗΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 120.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος: ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΜΠΟΛΤΣΗ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΜΑΪΟΥ 2021

* ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ :1) ένα πιεστήριο μάρκας Defranceschi MO 200, έτους κατασκευής 2003 τύπου ΜΟΑ/ΜΟ 200 με ηλεκτρικό πίνακα σε πλήρη λειτουργία, με S/N 2113M, χωρητικότητας 20660litra, (2) ένα πιεστήριο μάρκας Defranceschi MO 200, έτους κατασκευής 2003 τύπου ΜΟΑ/ΜΟ 200 με ηλεκτρικό πίνακα σε πλήρη λειτουργία, με S/N 2226M, χωρητικότητας 20660litra
(3) ένα πιεστήριο μάρκας Defranceschi MO 200, έτους κατασκευής 2003 τύπου ΜΟΑ/ΜΟ 200 με ηλεκτρικόίνακα σε πλήρη λειτουργία, με S/N 2225M, χωρητικότητας 20660litra
(4) Δύο αεροσυμπιεστές (κομπρεσέρ) μαζί με τη δεξαμενή αέρα χωρητικότητας 10000litra, με S/N 15760, οι δε αεροσυμπιεστές χωρίς διακριτικά στοιχεία
(5) τέσσερις ανοξείδωτες δεξαμενές 10 τόνων (κυβικών) έκαστη, με υλικό κατασκευής 304/316, έτους κατασκευής 2003 της εταιρίας «ΝΤΕΦΡΑΝΤΖΕΣΚΙ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ»
(6) μία ανοξείδωτη δεξαμενή 20 τόνων (20 κυβικών), με υλικό κατασκευής 304/316, έτους κατασκευής 2003 της εταιρίας «ΝΤΕΦΡΑΝΤΖΕΣΚΙ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ».
(7) δύο ανοξείδωτοι σταφυλοδόχοι των 20 κυβικών έκαστος περίπου, με 2 μεταφορικούς κοχλίες και ηλεκτρικό μοτέρ 12 ίππων, περίπου διαστάσεων 6,5Χ3,80, με τις αντίστοιχες βάσεις (ανοξείδωτες)
(8) τέσσερις εμβολοφόρες αντλίες μάρκας ragazzini, με S/N 16033803 τύπου 6NCM κατασκευής 2002, με S/N 16033800τύπου 6NCM κατασκευής 2002, με S/N 16033801 τύπου 6NCM κατασκευής 2002, με S/N 16033802 τύπου 6NCM κατασκευής 2002.
9) (1) ένα φίλτρο γης διατόμων μάρκας DELLATOFFOLA δυναμικότητας NF 20 κατασκευής 2003 με S/N 288/700
Οφειλέτης: Ε. ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΕΒΕ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 1) 20.000,00 2)20.000,00 3)20.000,00 4) 1.200,00 5) 4χ1800,00 = 7.200,00 6)2.000,00 7)2χ8.000,00 =16.000,00 8) 4χ2.400,00= 9.600,00 9)6.000,00 ευρώ αντίστοιχα
Συμβολαιογράφος:Αγγελική Β. Βλάχου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΜΑΪΟΥ 2021
* ΔΗΜΟΣ ΚΩ: Επί του δικαιώματος της πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 100% των κάτωθι ιδιοκτησιών ήτοι: 1) ενός μελλοντικώς ανεγειρόμενου διαμερίσματος με τα στοιχεία Γιώτα ένα (Ι-1) του ισογείου επιφάνειας 57,40 τ.μ. και 2) ενός μελλοντικώς ανεγειρόμενου διαμερίσματος με τα στοιχεία Γιώτα τρία (Ι-3) του ισογείου
επιφάνειας 29,60 τ.μ., οικοδομής στη Δημοτική Κοινότητα Πυλίου, της Δημοτικής Ενότητας Δικαίου, του Δήμου Κω στη θέση «Αγιος Γεώργιος»
Οφειλέτης:ΕΙΡΗΝΗ ΣΥΖ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 47.355,00 24.420,00 ΕΥΡΩ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
Συμβολαιογράφος:Αικατερίνη Κωνσταντίνου Οικονόμου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΜΑΪΟΥ 2021
* ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ : Η πλήρης κυριότητα νομή και κατοχή σε ποσοστό 100% μίας αυτοτελούς και ανεξάρτητης οριζόντιας ιδιοκτησίας διαμέρισμα με στοιχεία (Γ-2) του τρίτου (Γ) ορόφου καθαρού εμβαδού (92,18τμ) επί της συμβολής των οδών Ευριπίδου και Σωτηρίου Τσερκέζη.
Οφειλέτης:Απόστολος Δελής
Τιμή πρώτης προσφοράς: 48.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Μαρία Καλυβιώτου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ : Η πλήρης κυριότητα νομή και κατοχή σε ποσοστό 100% μίας αυτοτελούς και ανεξάρτητης οριζόντιας ιδιοκτησίας ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (Δ-2) επιφάνειας (75,22τμ) του Δήμου Διδυμοτείχου στην οδό Λεωνίδου 48 και σε πεζόδρομο.
Οφειλέτης:ΓΙΑΣΑΡ ΣΙΑΜΠΑΝΟΓΛΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 27.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος: Φωτεινή Σταμούλη-Βάσιου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ :Το υπό στοιχεία (Γ-2) ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ του τρίτου (Γ) ορόφου του ΚΤΙΡΙΟΥ 2 επιφάνειας (81,22) τ.μ. στο οποίο ανήκει ως παράρτημα και παρακολούθημα με δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης η υπό στοιχεία (Ρ-12) ανοιχτή θέση στάθμευσης αυτοκινήτου επιφάνειας (10,12) τ.μ. στη θέση «ΦΟΥΤΟΥΛΙ» του Δήμου Σαλαμίνας επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη και Κυχρέως 57.
Οφειλέτης: ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΑΜΑΓΚΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 90.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΜΠΑΡΛΑΜΑ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ :Επί του δικαιώματος της πλήρους κυριότητας μιας αυτοτελούς, ανεξάρτητης και διακεκριμένης, οριζόντιας ιδιοκτησίας διαμερίσματος, με στοιχεία (Δ-1) του τετάρτου ορόφου επιφάνειας 76,21 τ.μ., πολυκατοικίας στο Δήμο Αθηναίων στη θέση «ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΔΑ» ή «ΑΛΙΤΣΑ ΒΡΥΣΗ» επί της διασταύρωσης των οδών Αλκιβιάδου και Ιουλιανού 75.
Οφειλέτης:1. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2. ΖΗΚΟΥ ΑΘΗΝΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 60.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος: ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δ. ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ : Επί της πλήρους κυριότητας (ποσοστό 100%) του υπό στοιχεία ΑΛΦΑ (Α) διαμερίσματος του πρώτου(Α) ορόφου οικοδομή σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο εντός της Τ.Κ. Ασπροκκλησίου Δ.Δ. Σαγιάδας Δήμου Φιλιατών επιφάνειας (120,0τμ),
Οφειλέτης: ΓΚΕΡΤΣΟΣ ΖΗΣΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 46.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος: Σπηλιοπούλου-Πουλαντζά Ελένη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΜΑΪΟΥ 2021
* ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ :Ενα αυτοτελές και ανεξάρτητο κατάστημα με πρόσοψη επί της οδού Αριστοτέλους 9 εμβαδού 108,92 τ.μ. στο ισόγειο όροφο μιας διώροφης οικοδομής εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου Ωραιοκάστρου
Οφειλέτης: Σπύρος Χαραβόπουλος
Τιμή πρώτης προσφοράς: 95.600,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Δήμητρα Χρουσαλά
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ :Ενα οικόπεδο με αριθμό έξι εκτάσεως 480,82 τ.μ. της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Γεωργίου του Δήμου Βόλβης στην οδό 12 αποστόλων και ανωνύμου οδού εντός του οποίου υπάρχει μία μονοκατοικία που αποτελείται από ημιυπόγειο, ανώγειο και έναν όροφο.
Οφειλέτης: Βασίλειος Σεραφίδης
Τιμή πρώτης προσφοράς: 315.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος: Γεώργιος Σούρμπας Σερέτης
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ :Μια κατοικία μεζονέτα με χαρακτηριστικό στοιχείο τρία (3) αποτελούμενη από τον πρώτο όροφο εμβαδού (46,08 τ.μ) και από τον δεύτερο όροφο εμβαδού (34,38 τμ) με την αποκλειστική χρήση σε μια θέση στάθμευσης με στοιχείο τρία (3) εμβαδού (15) τ.μ. στην οδό Ανθέων 153 .
Οφειλέτης: 1) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΟΥΤΣΑΛΑΚΗΣ 2)ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 106.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Γεώργιο Σούρμπας Σερέτης
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ :Μία ισόγεια με υπόγειο κατοικία με στοιχείο Α6 του κτιρίου (2) συνολικής επιφανείας 54,48 τ.μ.,αποτελούμενη από υπόγειο επιφάνειας 27,24 τ.μ. το οποίο περιλαμβάνει χώρο στάθμευσης αυτοκινήτου και από ισόγειο όροφο επιφάνειας 27,24 τ.μ. Η κατοικία έχει το δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης οικοπέδου εμβαδού 100,00τ.μ.
Η ανωτέρω κατοικία βρίσκεται στο με αριθμό 2 συγκρότημα στη θέση «Γούρναρι» της δημοτικής ενότητας Κασσάνδρας του Δήμου Κασσάνδρας
Οφειλέτης: ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 67.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Γεώργιο Σούρμπας Σερέτης
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΜΑΪΟΥ 2021

*ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ : Mία διώροφη οικία αποτελούμενη από: υπόγειο όροφο εμβαδού (70,01 τ.μ.) ισόγειο εμβαδού (51,00 τ.μ.) πρώτο (1ο) όροφο εμβαδού (49,01 τ.μ.) Η οικοδομή βρίσκεται επί του οικοπέδου των 1.080,95 τ.μ. εντός των νέων ορίων του σχεδίου πόλης του Δημοτικού Διαμερίσματος Λαγυνών του Δήμου Λαγκαδά στην τοποθεσία «Κλαδί» ή «Φαρδιά Στράτα»
Οφειλέτης: 1)ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΒΕΝΙΩΤΑ 2)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 136.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Νικόλαος Νικολάκης
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ: 1] Η πλήρης κυριότητα διαμερίσματος του ισογείου μίας διώροφης οικοδομής επιφάνειας 103,90 τ.μ.
2. Η πλήρης κυριότητα οριζόντιας ιδιοκτησίας στον πρώτο όροφο μίας διώροφης οικοδομής επιφάνειας 96,94 τ.μ. 3. Η πλήρης κυριότητα οριζόντιας ιδιοκτησίας μελλοντικό διαμέρισμα.
Η οικοδομή στην οποία ανήκουν οι παραπάνω οριζόντιες ιδιοκτησίες είναι κτισμένη σε οικόπεδο εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της τοπικής Κοινότητας Φιλιατρών του Δήμου Τριφυλίας στην συνοικία «ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ» της ενορίας «ΠΑΝΑΓΙΑΣ» επι της οδού Παπαδοπούλου εμβαδού 209,65 τ.μ.
Οφειλέτης: ΤΣΑΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 47.700,00 61.000,00 300,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Νιόβη Αλκ. Γεωργιάδη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΜΑΪΟΥ 2021
* ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ : Το με στοιχεία (Γ-1) διαμέρισμα του πρώτου (Α’) ορόφου μιας διώροφης οικοδομής με υπόγειο μέσα στα όρια του οικισμού «ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ» του Δήμου Βόλου και επί της οδού Μυρτιάς 4 επιφάνειας (155,75) τ.μ
Οφειλέτης: ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΨΗΦΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 171.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Γαρυφαλλιά Σπ. Σταυρή
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ:Η υπό στοιχεία (Β-1) οριζόντια ιδιοκτησία-διαμέρισμα του δευτέρου (Β ?) ορόφου οικοδομής εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Αγρινίου του Δήμου Αγρινίου επί της δημοτικής οδού Ηρακλείτου 18 επιφάνειας 70,00 τ.μ.,
Οφειλέτης: 1) ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΠΑΛΑΜΑΤΣΗΣ & 2) ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ ΠΕΣΙΝΗ-ΜΠΑΛΑΜΑΤΣΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 44.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος: Σοφία Σακέλλιου Τουλιάτου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 5 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ:Ενα (1) οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο εμβαδού 469,08 τ.μ. εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Τοπικής Κοινότητας Νέας Αβώρανης της Δημοτικής Ενότητας Θεστιέων του Δήμου Αγρινίου
Εντός του οικοπέδου υπάρχει διώροφη οικοδομή η οποία αποτελείται από: α) το υπόγειο συνολικού εμβαδού 73,42 τ.μ. β) το ισόγειο από ένα διαμέρισμα το οποίο έχει εμβαδό 73,42 τ.μ. με εσωτερική κλίμακα που οδηγεί στο υπόγειο και τον Α ? όροφο γ) τον Α ?όροφο από ένα διαμέρισμα το οποίο έχει εμβαδό 66,83 τ.μ.
Οφειλέτης:ΔΕΣΠΟΙΝΑ συζ. Κων/νου ΜΟΥΤΣΙΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς:134.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος: Σοφία Σακέλλιου Τουλιάτου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ :1. Μια οριζόντια ιδιοκτησία-αποθήκη του υπογείου ορόφου με στοιχεία Υ-4 η οποία επικοινωνεί με το Κ-4 κατάστημα με εσωτερική κλίμακα επιφάνειας (27,75) τ.μ.
2. μια οριζόντια ιδιοκτησία-κατάστημα του ισογείου με στοιχεία (Κ-4) επιφάνειας (41,35) τ.μ.
3. μια οριζόντια ιδιοκτησία-γραφείο του δευτέρου (Β’)ορόφου με στοιχεία (Β-5) επιφάνειας (27,41) τ.μ.
4. μια οριζόντια ιδιοκτησία-γραφείο του τρίτου (Γ’) ορόφου με στοιχεία (Γ-2) επιφάνειας (56,99) τ.μ.
Οι ανωτέρω ιδιοκτησίες βρίσκονται επί οικοπέδου στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο της πόλης Λάρισας στη γωνία των οδών Ηλιοδώρου 10 και πάροδος Ηλιοδώρου.
5. το υπό στοιχεία Γ-2 διαμέρισμα-Οριζόντια Ιδιοκτησία του τρίτου (Γ) ορόφου πολυκατοικίας επιφάνειας (31,71) τ.μ. στην γωνία των οδών Κούμα και 28ης Οκτωβρίου 14.
Οφειλέτης: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΛΑΚΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 5.000,00 , 38.000,00, 25.000,00, 50.000,00, 32.000,00 ΕΥΡΩ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
Συμβολαιογράφος:Δημήτριοςς Παπαστεργίου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 12 ΜΑΪΟΥ 2021

*ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ :Η υπό στοιχεία (Α-2) οριζόντια ιδιοκτησία του (Α’) ορόφου μιας πολυκατοικίας στον Πειραιά οδός Στενημάχου 7 επιφάνειας (71,50) τ.μ.
Οφειλέτης: Τριανταφυλλιά Φραγκάκου
Τιμή πρώτης προσφοράς: 56.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Βασιλική Βαλσαμίδου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 5 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ : Επί ενός οικοπέδου μέσα στο οποίο υπάρχουν κτίσματα εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου Σπατών -Αρτέμιδος στην ειδικότερη θέση ΛΟΥΤΣΑ και επί της Λεωφόρου Αρτέμιδος 47 επί του οικοπέδου υπάρχει διώροφη οικοδομή με υπόγειο και δώμα επιφάνειας 129,92τ.μ. Το ισόγειο αποτελείται από ένα ενιαίο κατάστημα με WC συνολικής επιφάνειας 128,91τ.μ. Ο πρώτος όροφος επιφάνειας 93,16 τ.μ.
Οφειλέτης:Μαρινόπουλος Μαρίνος
Τιμή πρώτης προσφοράς: 420.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Βασιλική Βαλσαμίδου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 5 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ : Μία ανεξάρτητη αυτοτελή και διακεκριμένη οριζόντια ιδιοκτησία το γραφείο του πρώτου (Α) ορόφου στο Δήμο Νέας Ιωνίας επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 27 επιφάνειας (52,15) τ.μ. Οφειλέτης:Χατζηβασιλειάδη Βίκτωρα
Τιμή πρώτης προσφοράς: 35.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Βασιλική Βαλσαμίδου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 5 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ : Το με στοιχεία (Α.1) διαμέρισμα του πρώτου ορόφου επί της γωνίας των οδών Τράλλεων 27 και Σαράντα Εκκλησιών του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας επιφάνειας (83,13) τ.μ.
Οφειλέτης:Μαζαράκης Κωνσταντίνος
Τιμή πρώτης προσφοράς: 87.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος: Οικονόμου Αικατερίνη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 5 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ : 1) Μια αυτοτελή και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία διαμέρισμα (οροφοδιαμέρισμα) του πρώτου (Α ?) ορόφου επιφάνειας (78,00)τμ. στο Περιστέρι επί της οδού Λυκείου 3.
2) Μια αυτοτελή και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία μελλοντικό διαμέρισμα (οροφοδιαμέρισμα) του δευτέρου
(Β ?) ορόφου επιφάνειας (60,00)τμ. επί της οδού Λυκείου 3.
Οφειλέτης:ΤΖΙΒΟΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 74.900,00 – 5.041,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Δήμητρα Νικ. Ανδριανοπούλου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 5 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ : Μία αυτοτελή και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία διαμέρισμα με τα στοιχεία (Δ4-5) του τετάρτου (Δ ?) ορόφου επιφάνειας (58,01)τ.μ. στο Παλαιό Φάληρο Αττικής και επί της οδού Πραξιτέλους 5 στην θέση «ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ»
Οφειλέτης: ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 73.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Δήμητρα Νικ. Ανδριανοπούλου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 5 ΜΑΪΟΥ 2021

*ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ :1. Μια αυτοτελής, ανεξάρτητη και διαιρεμένη οριζόντια ιδιοκτησία διαμέρισμα με τα στοιχεία (Α-4) του (Α’) ορόφου επιφάνειας (51,00)τ.μ.
2. Μια αυτοτελής ανεξάρτητη και διαιρεμένη οριζόντια ιδιοκτησία διαμέρισμα με στοιχεία (Α-12) του (Α’) ορόφου επιφάνειας (40,00)τ.μ.
Οι ανωτέρω οριζόντιες ιδιοκτησίες βρίσκονται επί πολυκατοικίας κτισμένης σε οικόπεδο κείμενο στην Νέα Πέραμο Αττικής, στη θέση «Σταυρός Βλυχάδος» στο Μεγάλο Πεύκο στη Δημοτική Νέας Περάμου του Δήμου Μεγαρέων επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 156. (πρώην Εθνική Οδός Αθηνών – Μεγάρων).
Οφειλέτης: TSITSIKASHVILI (ΤΣΙΤΣΙΚΑΣΒΙΛΙ) LEVAN (ΛΕΒΑΝ)
Τιμή πρώτης προσφοράς: 52.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Αικατερίνη Οικονόμου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 5 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ : Επί της με στοιχεία (Ι-Κ) αυτοτελούς και ανεξάρτητης ιδιοκτησίας (καταστήματος) του ισογείου στον Αστικό Προσφυγικό Συνοικισμό Νέων Κυδωνιών της περιφέρειας του Δήμου Αιγάλεω στην θέση «Αγιος Σάββας» και στην οδό Δημαρχείου 56 επιφάνειας (95,00) τ.μ.
Οφειλέτης:Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος
Τιμή πρώτης προσφοράς: 23.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Στυλιανή Δημτρέλλου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 5 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ : Α. Σε ένα αγροτεμάχιο το οποίο αποτελεί τμήμα μεγαλύτερης έκτασης συνολικής επιφάνειας 417.218,85 τ.μ. στη θέση «ΓΙΑΛΟΥΔΙΑ-ΚΑΚΟΠΑΤΙ» στη Δημοτική Κοινότητα Ανω Μεράς, Δημοτικής Ενότητας Μυκόνου του Δήμου Μυκόνου έκτασης 77.125,11 τ.μ.
Οφειλέτης:«ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΚΑΔΩΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Τιμή πρώτης προσφοράς: 114.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Γεωργία Πελέκα
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 5 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ : Αγροτεμάχιο στη θέση «ΓΙΑΛΟΥΔΙΑ-ΚΑΚΟΠΑΤΙ» στη Δημοτική Κοινότητα Ανω Μεράς Δημοτικής Ενότητας Μυκόνου του Δήμου Μυκόνου εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως έκτασης (86.721,47) τ.μ.
Οφειλέτης:«ΡΟΔΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Τιμή πρώτης προσφοράς: 225.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος: Γεωργία Πελέκα
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 5 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ : Επί του δικαιώματος της πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 100% αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου Μυκόνου στη θέση «ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ» επιφάνειας (4.000,00) με το χαρακτηριστικό στοιχείο «Αγρός Α»
Οφειλέτης:«ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΑΡΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Τιμή πρώτης προσφοράς: 143.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Γεωργία Πελέκα
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 5 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ : 1.Ενα οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο στο οποίο έχει κτιστεί πρόσφατα μια αποθήκη στην Τρίπολη έξω από το σχέδιο πόλης στην θέση «Κρεμάλα» ή «Αρσενέϊκα» στην οδό Ηβης έκτασης 1653,55 τμ.
Πρόκειται για ισόγεια επαγγελματική αποθήκη 260 τμ. (ισόγεια επαγγελματική αποθήκη 200τμ. και πατάρι 60 τμ.) Κατ΄ επέκταση του ανωτέρω κτίσματος έχει κατασκευαστεί αυθαίρετα ισόγεια μεταλλική αίθουσα 50 τμ. και στον ακάλυπτο χώρο επίσης αυθαίρετο υπόστεγο 220 τμ.
2. Ενα γήπεδο το οποίο βρίσκεται εντός της Βιομηχανικής περιοχής Τρίπολης, εντός του ρυμοτομικού σχεδίου της ΒΙ.ΠΕ.Τρίπολης έκτασης 4.070 τμ.
Οφειλέτης: Δ. ΚΟΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 416.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Βασίλειος Δ. Αρτόπουλος
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 5 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ : Επί μίας οριζόντιας ιδιοκτησίας (διαμέρισμα) με τα στοιχεία (Α-2) του πρώτου (Α ?) ορόφου στον Δήμο Πετρούπολης επί της οδού Διγενή Ακρίτα 14 επιφάνειας (68,00)τ.μ.
Οφειλέτης: Μπακούλας Βασίλειος
Τιμή πρώτης προσφοράς: 60.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Δήμητρα Ανδριανοπούλου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 5 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ: Μια αυτοτελή και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία διαμέρισμα με στοιχείο (Ε) του πέμπτου (Ε ?) ορόφου επιφάνειας (132,70)τμ.στο Παλαιό Φάληρο Αττικής και επί της οδού Ζησιμοπούλου 92 επί πολυκατοικίας στη θέση «Βουρλοπόταμος» ή «Αμφιθέα» του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.
Οφειλέτης:ΚΟΥΡΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 243.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Δήμητρα Νικ. Ανδριανοπούλου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 5 ΜΑΪΟΥ 2021
* ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ :Μια αυτοτελή και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία διαμέρισμα του δευτέρου (Β’) ορόφου επιφάνειας (89,21)τ.μ. στην Καλλιθέα Αττικής και επί της οδού Σκρα 29.
Οφειλέτης: ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 84.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Μελπομένη Μπαρλαμά
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 5 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ: Οριζόντια ιδιοκτησία διαμέρισμα με στοιχεία (Δ-1) του τετάρτου (Δ ?) ορόφου, επιφάνειας (81,00)τμ. στον Πειραιά και επί της οδού Αλμυρίδος 37 επί πολυκατοικίας στη θέση ΚΑΜΙΝΙΑ ή ΛΕΙΒΑΔΙ και πιο συγκεκριμένα επί των οδών Αλμυρίδος (πρώην Εχελιδών) 37, Θάσου και Εκάλης.
Οφειλέτης: ΟΡΦΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 107.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος: Μελπομένη Μπαρλαμά
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 5 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ : Ενα αυτοτελές και διηρημένο διαμέρισμα, του πρώτου ορόφου (Α ? εξώστης) με πρόσοψη στις οδούς Αιγίνης και Μήλου με αριθμό εσωτερικής αρίθμησης στον όροφο (2) εμβαδού καθαρού 98 τ.μ. στον προσφυγικό συνοικισμό Δόξης του Δήμου Θεσσαλονίκης και στις οδούς Αιγίνης 9 και Μήλου
Οφειλέτης:ΤΡΑΚΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς:92.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος: Σταυρούλα Ανδρέου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 5 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ :Eνα πούλμαν λεωφορείο κλειστό, έτος κατασκευής: 1997 και πρώτη άδεια στην Ελλάδα έτος 2003, με αριθμό κυκλοφορίας ΝΗΒ 2383, μάρκας BOVA, Δημοσίας Χρήσεως, Τουριστικό, χρώμα άσπρο, αριθμό πλαισίου:XL9AA1BGV6003917, Καύσιμο: Πετρέλαιο, Αριθμός Εγγράφου άδειας: 2941407
Οφειλέτης: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΓΛΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 1.500,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος: Ουρανία Ξυνού
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 5 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ : Μια αυτοτελή, διαιρεμένη ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία διαμέρισμα του πρώτου (Α) και του δεύτερου (Β) ορόφου όπου επικοινωνούν με εσωτερική σκάλα συνολικής επιφάνειας 144 τ.μ.
Στο διαμέρισμα ανήκει η αποκλειστική χρήση της θέσης στάθμευσης της ισόγειας PILOTIS με την ένδειξη «θέση γκαράζ Α1 διαμερίσματος» επιφάνειας 12 τ.μ. Η μεζονέτα είναι κτισμένη επί οικοπέδου στον Δήμο Μοσχάτου Ταύρου Αττικής και στην οδό Παπαφλέσσα 8 εκτάσεως (192,37)τ.μ.
Οφειλέτης: Ειρήνη συζ. Δημητρίου Καλαντζή
Τιμή πρώτης προσφοράς: 171.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Βασιλική Βαλσαμίδου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 5 ΜΑΪΟΥ 2021

*ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ :Μια αυτοτελής και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία διαμέρισμα του ισογείου επιφάνειας (124,66)τ.μ. επί τριώροφης οικοδομής κτισμένης στο Ηράκλειο Αττικής στη θέση «Κοπρισιά» επί της συμβολής των οδών Καραολή Δημητρίου 7 και Γράμμου.
Οφειλέτης: Ελευθερία Ακριβή χα Γεωργίου ΚΑΝΕΛΛΗ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 85.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Δήμητρα Ανδριανοπούλου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 5 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ :Ενα οικόπεδο (πρώην αγροτεμάχιο), άρτιο και οικοδομήσιμο, εκτάσεως (328,80)τ.μ. ισόγειο κτίσμα επιφανείας (80,00)τ.μ. στις Αχαρνές Αττικής στη θέση «ΚΟΝΟΠΙΤΣΑ ή ΧΑΡΑΥΓΗ Β» στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του Δήμου Αχαρνών στην πολεοδομική ενότητα Χαραυγή Β’ επί της οδού Ορφέως 32 και ανωνύμου.
Οφειλέτης:ΛΑΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 68.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Αικατερίνη Οικονόμου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 5 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ : Η πλήρης κυριότητα σε ποσοστό 100% ένα οικόπεδο άρτιο κατά παρέκκλιση και οικοδομήσιμο στα Ανω Λιόσια Αττικής, στην περιοχή «ΚΕΝΤΡΟ» στην περιοχή «ΜΙΤΙΚΑ ΓΚΡΟΠΙΖΕΣ» του Δήμου Φυλής επί ανώνυμης πεζοδρομημένης οδού κάθετης στην οδό Αναγέννησης. Εντός του οικοπέδου υπάρχει προσωρινή κατασκευή (πρόχειρη) με χρήση κατοικίας από Ρομά.
Οφειλέτης:ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 28.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Αικατερίνη Οικονόμου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 5 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ : Α) Ενα αυτοτελές και διηρημένο διαμέρισμα του πέμπτου 5ου ορόφου οικοδομής το οποίο καταλαμβάνει ολόκληρο τον όροφο, με προσόψεις στις οδούς Δωδώνης, Αρχαγγέλου Ιατρού και Γ. Σεφέρη εμβαδού καθαρού 90,75 μ.τ.
και Β) Μια υπόγεια αποθήκη με αριθμό εσωτερικής αριθμήσεως στον όροφο πέντε 5 εμβαδού 8,54 μ.τ.
Τα ανωτέρω ακίνητα βρίσκονται σε πενταώροφη οικοδομή εντός της πόλεως της Θεσσαλονίκης στην Δημοτική Ενότητα Νεάπολης του Δήμου Νεάπολης Συκεών.
Οφειλέτης:ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΡΑΪΚΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 135.000,00 2.400,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Ιφιγένεια Λιμπόνα
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 5 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ :Α.- Την πλήρη κυριότητα του με στοιχεία (Γ-1) διαμερίσματος του τρίτου (Γ ?) ορόφου επιφάνειας 65 τ.μ. και Β.- Το ποσοστό των 50/00 εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία (Β-2) διαμερίσματος στο δεύτερο (Β ?) όροφο επιφάνειας 60τ.μ.στον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας εντός του σχεδίου της πόλεως του Κερατσινίου και στο Συνοικισμό Αμφιάλης επί της οδού Θράκης 18.
Οφειλέτης:ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΒΕΝΙΟΥ-ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 95.000,00 16.400,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Μελπομένη Μπαρλαμά
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 5 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ :Το ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου μίας οριζόντιας ιδιοκτησίας διαμερίσματος του πρώτου (Α’) ορόφου στην θέση ΤΟΥΦΑ της ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ του Δήμου Χαλανδρίου επί της οδού Χελμού 27 επιφάνειας μ.τ. (65,39)
Οφειλέτης: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 39.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Βαρβάρα Σγούρα
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 5 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ : Μια οριζόντια ιδιοκτησία διαμέρισμα με στοιχεία (Α-2) του (Α) ορόφου επιφάνειας (39,70)τ.μ. στο Πέραμα Αττικής επί των οδών Π. Μελά 53 και Κορυτσάς 9.
Οφειλέτης: BASHALEISHVILI (ΜΠΑΣΑΛΕΙΣΒΙΛΙ) ZINA (ΖΙΝΑ)
Τιμή πρώτης προσφοράς: 49.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Αικατερίνη Οικονόμου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 5 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ: Το με αριθμό τέσσερα Λατινικό (IV) διαμέρισμα του πρώτου (Α ?) ορόφου πολυκατοικίας, επιφάνειας (62,78) τ.μ. σε πολυκατοικία στο Γαλάτσι Αττικής και επί των οδών Δωριέων, Τανάγρας 15 και Μεσολογγίου .
Οφειλέτης:Κωνσταντίνος Σιούσιουρας
Τιμή πρώτης προσφοράς: 50.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Αικατερίνη Παπαδοκοτσώλη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 5 ΜΑΪΟΥ 2021
* ΤΡΙΚΑΛΑ :Το με αρ. κυκλοφορίας ΕΚΑ.4716 Ι.Χ. Φορτηγό αυτοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής 6123 ΜΑΝ, με αρ. πλαισίου WMA21X2209M532289 και κινητήρα 02066LF40- ΑΣΗΜΙ χρώματος πετρελαιοκίνητο.
Οφειλέτης: Νικόλαος Νταμάτης
Τιμή πρώτης προσφοράς: 6.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Αλεξάνδρα Δήμου-Λαζαροπούλου Ελ.Βενιζέλου αρ.4
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 5 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ : Α) Το υπό στοιχεία (A1) διαμέρισμα του πρώτου (Α) ορόφου επιφάνειας 72,90 τ.μ. Β) Η υπό με στοιχείο (ΑΠ6) υπόγεια αποθήκη επιφάνειας 6,40 τ.μ.
Οφειλέτης: ΜΑΛΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 61.317,00 1967,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος: Ελένη Ράπτη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 5 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: Μια αυτοτελής, ανεξάρτητη και διηρημένη οριζόντια ιδιοκτησία διαμέρισμα με τον αριθμό (9) του (Α’) ορόφου επιφάνειας (73,00)τ.μ. στο οποίο ανήκει και μια αποθήκη στο υπόγειο της πολυκατοικίας, επιφάνειας (3,50)τ.μ. στη θέση «Κάτω Πατήσια– Αγία Παρασκευή» επί της οδού Ευγενίου Καραβία 64.
Οφειλέτης:1) ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2)ΘΕΟΔΩΡΑ συζ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς:46.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος: Μελπομένη Μπαρλαμά
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 5 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ : Κατά πλήρη κυριότητα σε ποσοστό 100% μιας αυτοτελούς και ανεξάρτητης οριζόντιας ιδιοκτησίας – διαμερίσματος με στοιχεία (Γ-1) του (Γ ?) ορόφου επιφάνειας (49,00)τ.μ στη Δημοτική Ενότητα Βουλιαγμένης, του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης επί της οδού Αυγής 4.
Οφειλέτης: ΜΕΛΕΤΕΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 169.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος: Στυλιανή Δημητρέλλου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 5 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ: Η πλήρης κυριότητα σε ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου μιας αυτοτελούς, ανεξάρτητης, διαιρεμένης και διακεκριμένης οριζόντιας ιδιοκτησίας ενιαίο διαμέρισμα (μεζονέτα) του (Γ’) και (Δ’) ορόφων η οποία έχει συνολική επιφάνεια (141,66)τ.μ σε πενταώροφη οικοδομή στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας, του Δήμου Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντη επί της οδού Κωστή Παλαμά 53.
Οφειλέτης: ΚΥΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 46.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Κωνσταντίνα Παπαζαφειροπούλου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 5 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ : Η πλήρης κυριότητα και σε ποσοστό 100% μιας οριζόντιας ιδιοκτησίας διαμερίσματος με τον αριθμό (1) του (Α ?) ορόφου επιφάνειας (54,02)τ.μ. επί διώροφης οικοδομής με (2) υπόγεια στη θέση ”ΤΟΥΡΚΟΒΟΥΝΙΑ” (συνοικία Βενιζέλου) του Δήμου Αθηναίων επί της οδού Μητροπέτροβα 53.
Οφειλέτης: ΕΙΡΗΝΗ συζ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 47.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Δήμητρα Ανδριανοπούλου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 5 ΜΑΪΟΥ 2021

*ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ :Ενα αυτοτελές και διηρημένο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου οικοδομής, το οποίο καταλαμβάνει ολόκληρο τον όροφο, έχει πρόσοψη στην οδό Σιατίστης και στον πεζόδρομο, γωνιακό διαμέρισμα, έχει εμβαδόν καθαρό 99,84 μ.τ. στην Δημοτική Ενότητα Ελευθερίου Κορδελιού, στον Δήμο Κορδελιού Ευόσμου.
Οφειλέτης: ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 135.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Ευδοκία Στρογγύλη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 5 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ : Ενα διαμέρισμα το οποίο αποτελεί αυτοτελή, ανεξάρτητη και διαιρεμένη οριζόντια ιδιοκτησία με στοιχεία ΒΗΤΑ-ΕΝΑ (Β-1) επιφάνειας (89,03) στη Συνοικία «Αγίας Φανερωμένης» της Δημοτικής Ενότητας Αρταίων επί των δημοτικών οδών Σαλαμίνος και Σόλωνος. Στο διαμέρισμα ανήκει η Θέση στάθμευσης αυτοκινήτου, (Γκαράζ) στον ακάλυπτο χώρο της κάθετης εμβαδού 13,50 τμ
Οφειλέτης:ΒΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 68.062,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Παρασκευή Χαλιαμάνη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 5 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: Επί της ψιλής κυριότητας σε ποσοστό 100% ενός διαμερίσματος οριζόντιας ιδιοκτησίας του πρώτου (Α ?) ορόφου στην περιφέρεια του Δήμου Αθηναίων στη θέση «ΑγιοςΔανιήλ» ή «Ελαιοτριβεία» ή «Β ? Νεκροταφείο», επί της οδού Πύλου 87 επιφάνειας 94,57 τ.μ.
Οφειλέτης:ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΟΥΚΕΡΗΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 52.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Δήμητρας Ανδριανοπούλου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 5 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ : Επί της πλήρους κυριότητας κατά ποσοστό (100%) μίας αυτοτελούς και ανεξάρτητης οριζόντιας ιδιοκτησίας το υπό στοιχείο (Ε- 1) διαμέρισμα του πέμπτου (Ε ?) ορόφου στην Αθήνα στη θέση Κολωνός ή Αγιος Αιμιλιανός και επί της οδού Αλκηστίδος αριθμοί 4 – 6 επιφάνειας (52,20) τ.μ.
Οφειλέτης:ΑΝΤΡΕΪ ΖΟΥΚ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 57.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Στυλιανή Δημητρέλλου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 5 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ : Επί του υπό στοιχεία (Γ- 4) του τρίτου (Γ ?) ορόφου διαμερίσματος στην Καλλιθέα στη συμβολή των οδών Σοφοκλέους 167 και Σκρα 56 επιφάνειας (51,00) τ.μ.
Οφειλέτης:ΣΑΝΙΔΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 53.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Δήμητρα Ανδριανοπούλου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 5 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ : Επί της πλήρης κυριότητας του με στοιχεία (Δ-4) διαμερίσματος του πρώτου (Α) ορόφου στη θέση «ΚΑΣΣΙΔΑ ή ΡΑΜΝΕΣ» του Κολωνού στην περιφέρεια του Δήμου Αθηναίων στην διασταύρωση των οδών Μαρωνείας 9 – 11, Μαδύτου 2 και Βιζύης 15 επιφάνειας (51,80) τ.μ.
Οφειλέτης: Κωνσταντίνος Πηλιούρης
Τιμή πρώτης προσφοράς: 32.400,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Αικατερίνη Παπαδοκοτσώλη
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 5 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ : Κατά πλήρη κυριότητα και σε ποσοστό 100% μιας ανεξάρτητης και διαιρεμένης οριζόντιας ιδιοκτησίας διαμερίσματος με τα στοιχεία Β36 του (Γ) ορόφου επιφάνειας (91,12)τ.μ. στη θέση «ΚΑΛΑΜΙΑ» επί της οδού Πατησίων και ήδη 28ης Οκτωβρίου 339.
Οφειλέτης: ΣΙΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 90.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Στυλιανή Δημητρέλλου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 5 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ: Μια αυτοτελής και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία διαμέρισμα με τα στοιχεία (Β-1) του (Β) ορόφου επιφάνειας (80,80)τ.μ. στον Δήμο Καλλιθέας Αττικής στη θέση «Ανάλατος» επί της οδού Σκρα 19.
Οφειλέτης:ΤΟΡΒΑ ΟΥΡΑΝΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 62.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος: Δήμητρα Ανδριανοπούλου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 5 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ : 1. Μια αυτοτελής και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία διαμέρισμα με τα στοιχεία (Δ-1) του (Δ ?) ορόφου επιφάνειας (47,50)τ.μ. Στην αποκλειστική χρήση του διαμερίσματος του (Δ’) ορόφου, ανήκει ο χώρος του δώματος επιφάνειας (58,63)τ.μ. 2. Μια αυτοτελής και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία θέση στάθμευσης αυτοκινήτου με τα στοιχεία (Υ-3) του υπογείου επιφάνειας (10,13)τ.μ. στο Μαρούσι επί της οδού Παν. Κυριακού 7.
Οφειλέτης: ΜΕΛΕΤΕΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
Τιμή πρώτης προσφοράς:: 166.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος:Στυλιανή Δημητρέλλου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 5 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ : Την πλήρη κυριότητα μιας οριζόντιας ιδιοκτησίας διαμερίσματος με τον αριθμό (1) του (Β ?) ορόφου επιφάνειας (89,00)τ.μ. στη Δημοτική Ενότητα Κορυδαλλού του Δήμου Κορυδαλλού επί της οδού Πελοπίδα 18.
Οφειλέτης: ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:: 75.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος: Δήμητρα Ανδριανοπούλου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 5 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ : Μια αυτοτελής, ανεξάρτητη και διηρημένη οριζόντια ιδιοκτησία διαμέρισμα με τα στοιχεία (Α-2) του (Α) ορόφου επιφάνειας (64,10)τ.μ.στο Ιλιον Αττικής επί των οδών Αγίου Νικολάου και Σερίφου 2-4-6-8.
Οφειλέτης: ΒΑΓΙΩΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς:: 35.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος: Μελπομένη Μπαρλαμά
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) – Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr
Ημερομηνία Πλειστηριασμού : 5 ΜΑΪΟΥ 2021
*ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ : 1. Μια αυτοτελής ανεξάρτητη και διακεκριμένη οριζόντια ιδιοκτησία διαμέρισμα με τον αριθμό (4) του (Γ) ορόφου επιφάνειας (96,50)τ.μ. στη θέση «Γαργαρέττα» ΚΟΥΚΑΚΙ επί της Λεωφόρου Συγγρού 76.
2. Μια αυτοτελής ανεξάρτητη και διακεκριμένη οριζόντια ιδιοκτησία διαμέρισμα με τον αριθμό (1) του (Α) ορόφου επιφάνειας (47,00)τ.μ. επί της οδού Βαλτετσίου 43-45.
Οφειλέτης: ΒΑΓΙΩΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Τιμή πρώτης προσφοράς: 121.000,00 50.000,00 ΕΥΡΩ
Συμβολαιογράφος: Δήμητρα Ανδριανοπούλου
Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω τη