Τα νέα δίδυμα ελλείμματα της ελληνικής οικονομίας

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 26 Φεβρουαρίου 2020

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: OIKONOMIA, ΕΛΛΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: , , ,

Eurobank: Η αποταμίευση στο νέο περιβάλλον

Η αποταμίευση στο νέο διεθνές περιβάλλον, αποτελεί το νέο πυλώνα μιας σειράς πρωτοβουλιών που εγκαινίασε η Eurobank τον τελευταίο χρόνο.
Στο πλαίσιο αυτό και υπό το πρίσμα του μέλλοντος και των βελτιούμενων αναπτυξιακών προοπτικών της οικονομίας, η Eurobank θέτει στο επίκεντρο την Αποταμίευση. Στόχος της Τράπεζας είναι να θέσει στην υπηρεσία των πελατών της ένα πλήρες φάσμα εργαλείων και προϊόντων ικανών να καλύψουν κάθε ανάγκη τους στο μέλλον.
Σε ειδική παρουσίαση o Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Φωκίων Καραβίας, ανέπτυξε τη νέα αυτή πρωτοβουλία, παρουσία των μελών της Διοίκησης ενώ, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Γιώργος Ζανιάς, αναφέρθηκε στα νέα δίδυμα ελλείμματα, που χαρακτηρίζουν την τρέχουσα περίοδο και χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και ανάληψης πρωτοβουλιών. Όπως υπογράμμισε, πρόκειται για τα ελλείμματα των επενδύσεων και της αποταμίευσης, η οποία κατά τη διάρκεια της κρίσης είχε έντονα καθοδική τάση και παρ’ ότι η τάση αυτή ήδη αντιστρέφεται, εν τούτοις, απέχουμε ακόμη σημαντικά από το επιθυμητό και αναγκαίο επίπεδο που απαιτείται για την κάλυψη των αναπτυξιακών και επενδυτικών αναγκών της οικονομίας.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Φωκίων Καραβίας, ανέφερε ότι στο πλαίσιο του σπονδυλωτού σχεδιασμού που οριοθετεί την Eurobank ως «Τράπεζα της Ανάπτυξης» και με γνώμονα τις ανάγκες των πελατών της και της ελληνικής κοινωνίας στη διαδικασία της επιστροφής στην κανονικότητα, η Eurobank βάζει ξανά στο επίκεντρο την Αποταμίευση. Μεταξύ άλλων, σημείωσε: «η προφανής και απλή λύση της προθεσμιακής κατάθεσης για την επίτευξη αποδόσεων δεν υφίσταται πλέον. Τα δεδομένα σήμερα έχουν ριζικά μεταβληθεί, όχι μόνο ως συνέπεια της ελληνικής κρίσης, αλλά και ενός καινούριου και απροσδόκητου διεθνούς περιβάλλοντος. Στην Eurobank θέτουμε ξανά στο επίκεντρο τη διαχείριση της αποταμίευσης, που απαιτεί εξειδικευμένη γνώση και νέα εργαλεία. Στόχος μας είναι να μοιραζόμαστε τη γνώση και να δώσουμε στους πελάτες μας επιλογές».
Η νέα πρωτοβουλία της Eurobank σχεδιάστηκε για να απαντήσει στις ανάγκες του μέσου ελληνικού νοικοκυριού σε περιβάλλον μηδενικών επιτοκίων διεθνώς. Στόχος είναι, κάθε ενδιαφερόμενος να είναι σε θέση να διαμορφώσει, με βάση το προφίλ του και τις βασικές αρχές της διασποράς και του μεγάλου επενδυτικού ορίζοντα, αυτό που ανταποκρίνεται στις πραγματικές του ανάγκες στο μέλλον.
Σημαντική συμβολή στην επίτευξη των παραπάνω έχουν:
> Η υπηρεσία του Personal Banking, που αποτελεί μια πρωτοπορία της Eurobank προσφέροντας τις υπηρεσίες του από το 2007.
> Η συνεργασία με την Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., βραβευμένη ως η καλύτερη εταιρεία Διαχείρισης από το World Finance και η μεγαλύτερη εταιρία διαχείρισης κεφαλαίων στην Ελλάδα.
> Η ασφαλιστική εταιρεία Eurolife ERB, ένας από τους κορυφαίους ασφαλιστικούς ομίλους στην Ελλάδα, η οποία προσφέρει στην αγορά προϊόντα σε όλους τους κύριους ασφαλιστικούς κλάδους, με περισσότερους από 450.000 πελάτες.
> H Eurobank Equities, μεταξύ των κορυφαίων Χρηματιστηριακών σε αξία συναλλαγών στο ΧΑΑ, η οποία αποτελεί την πρώτη επιλογή των μεγαλύτερων θεσμικών επενδυτών και 10.000 ιδιωτών επενδυτών με βραβευμένο τμήμα ανάλυσης.