ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 7 Ιουνίου 2019

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: TOP διακηρύξεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΑΔΕ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Πάτρα 29-10-19
Αρ. Πρωτ.: 29500
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Γνωστοποιούμε ότι στην Πάτρα την Δευτέρα 11-11-2019 θα διενεργηθεί στην αποθήκη του Τελωνείου Πατρών, Κτίριο Λιμένα Γούναρη 1, προφορική πλειοδοτική δημοπρασία τροχοφόρων οχημάτων για κυκλοφορία, Ο.Τ.Κ.Ζ. και διάλυση.
Τα οχήματα δημοπρατούνται σύμφωνα με τους ΝΕΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΗΣ  ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ, (Φ.Ε.Κ.3420Β/25-10-2016) οι οποίοι είναι αναρτημένοι στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ.
O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ