Τελετή θεμελίωσης του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι Ηρακλείου

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 10 Φεβρουάριος 2020

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: VIDEO