ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Επικοινωνείστε τώρα στα τηλέφωνα 210.3215692, 210.3215688 και γίνετε συνδρομητής.

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ)
E mail  115 Ευρώ
Ταχυδρομείο 150 Ευρώ

 Για πενήντα και πλέον χρόνια η εφημερίδα αποτέλεσε μονοπώλιο στο χώρο των διακηρύξεων.

Σήμερα καλύπτουμε με τη μεγαλύτερη πληρότητα στους Διαγωνισμούς του Δημόσιου, ευρύτερου Δημόσιου τομέα, Οργανισμών, ΟΤΑ, ΝΠΙΔ από οποιαδήποτε άλλη εφημερίδα.